ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sörby socken : Vilske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 18 Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 51
Sörby socken *Batsmansboa grop Sörby sn sn Sörby Saknas
Sörby sn Faxe rör fornlämning Sörby Saknas Backen backe
Sörby sn Fjälleberget berg Sörby sn Bergars hagmark
Sörby sn Fjälleberget, se Fälleberget kulle Sörby får inbyggarbeteckning Blackorna ängsmarker
Sörby sn Fälleberget kulle Sörby får inbyggarbeteckning Borrakullen kulle
Sörby sn *Granahögen gränshöjd Aggeröret hmd Bäckes damm damm
Sörby sn Gullboråsen sank mark Anders Ersgården, Anders Eriksgården Saknas Börsti källa källa
Sörby socken *Hästkullen höjd Anders Ersgården gård Dykällan träskmark
Sörby sn *Jordbroleds kulle gränshöjd Anders Nilsgården jordområde Faxelid backe
Sörby socken *Nycklaberg höjd Backsgärdet hmd Fälleberget höjd
Sörby sn /Se Själeberget berg Baxgärdet gård Fälleberget kulle
Sörby sn Skälaberget kulle Bistera Intaka ödetomt Gerarpsberget höjd
Sörby sn Smältebäcken bäck Björkedal torp Getaberget höjdsträckning
Sörby sn sn Solsten skogsmark Björkelund lht Granaberget höjd
Sörby sn *Stensö höjd Björkelund lht Grisslebäck bäck
Sörby sn Svarkels äng Saknas /Se Björkhagen lht Gullboråsen mosse
Sörby sn Sverkerssten fornlämning Björkhagen lht Halleberg ås
Sörby sn Trearöret backe Bosgården gård Hamlahögen backe
Sörby sn   Bosgården gård Kläckevägen väg
Sörby sn?   Brobacken lht Kläckevägen väg
Sörby sn   Brogården lht Kläckorna åkrar
Sörby Saknas   Brunnsparken torp Kornbolid backe
Sörby sn   Brunnsparken lht Käringaröret backe
Sörby socken   Båtsmansboden ödetomt Larsalyckan åker
Sorby Saknas   Båtsmansboden förr torp, nu åker Lillinges backe ås
Sörby sn   Bäckagården gård Rosberget kulle och åker
Sörby sn   Bäckagården gård Rosbergs käll källa
Sörby sn   Djupedal lht Rosbergs stall, se Rosbergs käll naturnamn
Sörby sn   Djupedal lht Rossberget backe
Sörby sn   Ekedal hus Sjölaberget backe
Sörby sn   Ekedal lht Skälaberget kulle
Sörby sn   Ekelund lht Skrevarebergen berg
Sörby sn /Se   Ekelund lht Slätterna utskifte
Sörby sn o. by /Se   Fagerlund lht Smältebäcken bäck
Sörby sn /Se   Fagerlund lht Smältebäcken bäck
Sörby sn /Se   Friborg lht Solsten sten
Sörby sn /Se   Friborg lht Solstenen bautasten
Sörby sn /Se   Fälleberget banvaktsstuga Starkalyckan åker
Floby m:e /Se   Fälleberget banvaktsstuga Stehaga skog
Gera(r)p gd:ar /Se   Gerarp bebyggelse Stenkällan källa
Korshagen? Saknas   Gerarp gård Stensbacken kulle
Korsagården gård   Gerarp gård Torpa solstenar bautastenar
Norrgården gd   Greningens ödetomt Torrevalla backar höjder
Stommen = 4 Sörby gd   Grönemad torp Torrevalla damm sjö
Sörby sn   Grönemad eller Vita backen torp Trearöret backe
Sörby by   Hallabo gård Tån allmänning
Sörby by   Hallabo gård Tösernas lycka åker
Sörby by o. sn   Halleberg lht Varabacken åker
Sörby by   Halleberg lht Ögonkällan offerkälla
Sörby by   Hamlahögen, Hamrahögen allmänning Örevallabäcken bäck
Sörby by   Hästhagen lht Örvålen bäck
Sörby by   Hästhagen lht  
?Sörby by   Johan Sven gård  
Sörby by   Jönsagården gård  
Sörby by   Jönsagården, se Bosgården Saknas  
Sörby annex   Kaxa-Göstas hmd  
Sörby by /Se   Klockars ödetomt  
Torpa gd /Se   Kohagen areal  
Torrevalla gd   Korsagården gård  
Torrevalla säteri   Korsgården gård  
Torrvalla gd   Korsgården gård  
Torrvalla hg   Korshagen hus  
Torrevalla gd   Korshagen lht  
Torrvalla hg   Källedal lht  
Torevalla hg   Källedal lht  
Torrvalla hg   Lillingens, se Halleberg Saknas  
Torevalla gd   Lillingens lht  
Torrvalla gd /Se   Lunnagärdet lht  
Torrevalla gd /Se   Lunnagärdet lht  
Väsmestorp by   Lunnagärdet lht  
Väsmetorp Saknas   Lövhagen torp  
Väsmestorp by   Lövhagen, se Björkhagen Saknas  
Väsmestorp by   Maden torp  
Väsmestorp by   Maden torp  
Väsmetorp Saknas   Majes lht  
Väsmestorp by   Marielund skoltomt  
Vesmestorp by   Marielund skoltomt  
Väsmestorp by   Mellomgården gård  
Väsmestorp by /Se   Mellomgården gård  
Väsmestorp by /Se   Millomgården gård  
Vesthergerde Saknas   Millomgården gård  
Västergärdet gd   Nybacken hus  
Västergärdet gd   Nybacken torp  
Västergärdet gd /Se   Nybacken lht  
Ölstorp by /Se   Nyhem hus  
Ölstorp by /Se   Nyhem lht  
    Pantåckran lht  
    Pantäckran lht  
    Riskullen hus  
    Riskullen lht  
    Rosenlund lht  
    Rusthållarens hmd  
    Rössberga hmd  
    Rössberga gård  
    Sandhem lht  
    Sandhem lht  
    Sjögården gård  
    Sjögården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skogsvik lht  
    Skymlagården gård  
    Skymlagården gård  
    Slätterna hus  
    Slätterna hus  
    Slätterna lht  
    Stenkälla torp  
    Stenskälla torp  
    Stensbackakälla Saknas  
    Stommen gård  
    Stommen gård  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Sörby bebyggelse  
    Sörby by o. sn  
    Sörby kyrkbyn  
    Sörby Skattegården bebyggelse  
    Tomtebacke boplats  
    Torevalla säteri  
    Torpa gård  
    Torpa gårdar  
    Torrevalla gård  
    Torten lht, f.d. torp  
    Torten lht  
    Vadsbobacka lht  
    Vadsbobacken lht  
    Vitabacken torp  
    Vita backen, se Grönemad Saknas  
    Vrålyckan, se Båtsmansboden Saknas  
    Väsmestorp by  
    Väsmestorp by  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västergärde bebyggelse  
    Västergärdet gård  
    Västergärdet gård  
    Öla ödetomt  
    Ölatorpa gårdar  
    Ölstorp, Lilla gård  
    Lilla Ölstorp gård  
    Ölstorp, Stora gård  
    Stora Ölstorp gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.