ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Göteve socken : Vilske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 62 Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 60
Göteve socken *Batsmansboa grop vid sockenmötet Göteve socken sn Saknas Saknas
Göteve sn Disarör fornlämning Göteve sn Dansahallsbacken backe
Göteve sn Diskällan källa Göteveds nöt inbyggarbeteckning Dansahallsbacken backe
Göteve sn Dykällan källa Göteve nöt inbyggarbeteckning Disahall bautasten
Göteve sn Ekön ängsmark? Liare inbyggarbeteckning Disahall bautasten
Göteve sn *Fala brunn källa(?) Saknas Saknas Disera terräng, åker och äng
Göteve sn Flakås ägomark Anders Nilsgården bebyggelse Disera åker och äng, terräng
Göteve sn Gropö skogsmark? Anders Nilsgården gd Disarör gånggrift
Göteve sn /Se Hjortemossen mosse Backor bebyggelse Disarör gånggrift
Göteve sn /Se Hjortåsen höjd vid sockenmötet Backor gd Dykällan källa
Göteve sn /Se Hjortåsen ås i sankmark Bossgården Saknas Dykällan källa
Göteve sn /Se Hjortåsen höjd Bossgården bebyggelse Ekön höjdsträckning
Göteve sn /Se Högö backe på mossmark Brogården gd Finnabacken backe
Göteve sn /Se Högö ägomark? Brogården bebyggelse Finnabacken backe
Göteve sn /Se *Jordbroleds kulle gränshöjd Brogården gd /Se Hjortronmossen mosse
Göteve sn /Se Kalvkullen höjd Broåkern hemmansdel Hjortronmossen mosse
Göteve sn /Se Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Ekön lägenhet Högö höjd i mosse
Göteve sn o. by /Se Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Ekön lht Högö backe i mossmark
Göteve sn /Se Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Elimsborg, se 7 Elin Saknas Kaffedammen damm
Göteve(d) sn /Se Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Elin bebyggelse Kaffedammen damm
Götevi, (Göteve) sn /Se Kamhaf äldre namn på Sjötorpssjön Elin by Kavelbron vägrygg i äng
Göteve sn /Se Kam Haf, se Sjötorpssjön sjö Elin by Kommehav annat namn på Sjöstorpssjön
Göteve sn /Se Kammehav, se Sjötorpasjön sjö Elin bebyggelse Kvinnö höjdsträckning
Göteve sn /Se Kam(me)hav sjö /Se Flakås torp Kvinnö höjdsträckning
Göteve sn /Se Kavelbrona äng /Se Flakås torp Lagmansbacken? backe
Göteve sn /Se Knusa skogsmark? (Fogle) ängsmark Lagmansbacken? kulle
Göteve sn /Se Kvinnö höjdsträckning Fridsberg soldatt. Lidan å
? Backor gård Kåmehaaf sjö Fridsberg soldattorp Lidan å
Backor gd /Se Kåmmehav sjö /Se Frugården bebyggelse Lidan å
Backor gd /Se *Käringhöljen gränsmärke Frugården Saknas Lidan å
Backor gd:ar /Se Käringhöljen hölj i mosse Gaddagården Saknas Präståsarna höjdsträckning
*Brennebol Saknas *Käringrör gränsmärke Gaddagården bebyggelse Präståsarna höjdsträckning
Brennebol Saknas Lammarsbacken skogsbacke /Se Gaddagården gd Saltkitlabackarna grusbackar
Brogården = 2 Elin gd Lammarsbacken backe /Se Glasmästaregården gd Saltkittlabackarna grusbackar
Elin by /Se *Lammö höjd i mosse Glasmästaregården bebyggelse Saltkitlabron bro
Elin förr sn, nu by *Lammö höjd i mosse Göteve by Saltkittlabron bro
Elin by Långö ägomark Göteve by Sjömunnen mynning
Elin förr egen sn, nu del av sn /Se Mansåsen, Stora skogsmark Hagetomten lht Sjötorpasjö Saknas
Elina sn Ormö höjd? Hagetomten lägenhet Sjötorpssjön sjö
Elin by Präståsarna höjdsträckning Hovmansgården bebyggelse Smalån, se Liden Saknas
Elin by Saltkittlabackarna grusbackar Hofmansgården Saknas Smalån å
Elin by Sjötorpasjön sjö Höjeråker lht Soöjga höjd på mossmark
Elin by Sjötorpasjön sjö Höjeråker lägenhet Soöja höjd på mossmark
Elin by Sjötorpssjön sjö Ingemarsgården bebyggelse Stenån å
Elin by Sjötorpssjön sjö Ingemarsgården Saknas Stenån å
Elin by Sjötorp(s)sjön sjö *Kambsjön äldre namn på Sjötorpssjön Tovarpsberget berg
Elin by Sjötorpasjön sjö Knussa kvarn Tovarpaberg berg
Elin by *Stensholms sten gränsmärke Knussa kvarn Tovarpasjön sjö
Elin by *Stensholms sten gränsmärke Kommervalla bebyggelse Tovarpssjön sjö
Elin f. egen sn, nu by Tovarpasjön utdikad sjön Kommevalla gd Trestenabacken backe
Eline socken Tovarpasjön sjö Lars Anders - eller Månsgården Saknas Trestenabacken backe
Elin förr sn, nu by Tovarpa berg triangelpunkt Lars Andersgården, Månsgården bebyggelse Turörsbacken backe
Elin förr sn, nu by /Se Trehornahatt fornlämning Liden ?gd Turörsbacken backe
Elin by /Se Turörsbacken fornlämning Lillegården gd Vallån, se Lidan Saknas
Elin by /Se Ulvaberget berg Lunna gårdar Vallån, se Lidan Saknas
Elin by /Se *Vinterbacken stenmur Lunna gårdar Våtebockabackarna, se Våtebockaberget Saknas
Elin by, f.d. sn /Se *Älgö höjd Lunna by /Se Våtebockaberget höjdsträckning
Elin by, f.d. sn /Se Älgön ö i mosse Marbogården bebyggelse Våtebockaberget höjdsträckning
Elin by /Se Äspö höjdsträckning Marbogården gd Äspö höjdsträckning
Elin by /Se Äspön ö i mosse Mariedal lägenhet Äspö höjdsträckning
Elin by /Se Äspö kulle? Mariedal lht  
Elin förr egen sn, nu del av sn /Se Ön fast mark Mellangården gd  
Estorp by /Se   Millomgården bebyggelse  
Göteve by   Nolåkern ?gd /Se  
Göteve by   Näsbacken hemmandelar  
Göteve by /Se   Näsbacken gårdar  
Göteve sn   Nästbacken gd  
Göteve by   Risbrovad torpställe  
Göteve by   Rosenskog bebyggelse  
Göteve by   Rosenskog, se Skogen Saknas  
Göthewæ Saknas   Rumpegården bebyggelse  
Göteve by   Rumpegården gd  
Göteve by   Sjuröra gd  
Göteve by   Sjuröra del av Ingemarsgården  
Göteve sn /Se   Sjöbacken en av Bossgårdarna  
Göteve by   Sjöbacken en av Bossgårdarna  
Göteve by   Sjöbacken gd /Se  
Göteve by och socken   Sjöslätt förr torp  
Göteve by & sn   Sjöslätt förr torp  
Göteve by   Skogen, se 1-3 Rosenskog Saknas  
Göteve by   Skogen bebyggelse  
Göteve by   Skogen eller Rosenskogen gd  
Götawidh Saknas   Skomakaregården bebyggelse  
Göteve by   Skomakaregården Saknas  
Göteve by   Skräddaregården gd  
Giöteswed Saknas   Skräddaregården bebyggelse  
Göteve by /Se   Skräddaregården bebyggelse  
Kommavalla Saknas   Skräddaregården gd  
Kommervalla by   Smedegården bebyggelse  
Kommervalla by   Smedsgården gd  
Kommervalla by   Solhem lägenhet  
Kommervalla by /Se   Solhem lht  
Kommevalla by /Se   Stommen bebyggelse  
Kommevalla by /Se   Stommen gd  
Kommevalla by /Se   Stommen bebyggelse  
Kommevalla by /Se   Stommen gd  
Marbogården by /Se   Stommen gd /Se  
Rosenskog hmn /Se   Tonarp bebygg.  
Rosenskog gd:ar /Se   Torpet förr torp  
Rumpagården gd /Se   Torpet Saknas  
Skogen, se Rosenskog gd:ar   Tovarp by  
Skymlanda Saknas   Tofarp by  
Stommen = 3 Elin gd   Tovarp by /Se  
*Stommen f.d. gd   Tovarp Lars Andersgården bebyggelse  
?Tovarp by   Tremstorp bebygg.  
?Tovarp by   Tullingsås torpställe  
Tovarp by   Tullingsås t  
Tovarp by   Uddagården bebyggelse  
Tovarp by   Uddagården gd  
Tovarp by   Vinterbacken, se Anders Nilsg. Saknas  
Tovarp by /Se   Vinterbacken bebyggelse  
Tovarp by /Se   Ändegården bebyggelse  
Tåstorp Saknas   Ändegården bebyggelse  
Törestorp gd   Ästorp by  
Ändegården gd /Se   Ästorp by  
Ästorp by /Se   Ästorp bebyggelse  
Ästorp, se Estorp by      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.