ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Marka socken : Vilske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 49 Bebyggelsenamn : 175 Naturnamn : 68
Marka sn Bergsliden äga /Se Marka socken sn Nummerförteckning förteckning
Marka sn Brattabackarna åkerbackar Marka sn Nummerförteckning förteckning
Marka sn Bråtabäcken bäck Marka socken Nummerförteckning förteckning
Marka sn Grims källa Saknas Marka sn Nummerförteckning förteckning
Marka sn och by Gröna mad sank mark Marka sn Nummerförteckning förteckning
Marka sn Hulesjön sjö Marka skator inbyggarbeteckning Baggamarken beteshage
Marka sn Hulesjön sjö Marka skator inbyggarbeteckning Baggamarken betesmark
Marka socken Hulesjön sjö Anderstorp hmd Bestorpatå betesmark
Marka sn /Se Hulesjön sjö Anderstorp bs Brattabackarna backe
Marka socken Hulesjön sjö Annedal lht Brattabackarna backe
Marka sn Hålsjön, se Hulesjön sjö Annedal lht Bratten backe
Marka sn Högerör rör Aspelund lht Brattera backe
Marka sn Kambsjön äldre namn på Sjöttorpssjön Backen hus Galgberget berg
Marka sn Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Backen lht Gnistekullen kulle
Marka sn Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Backen soldattorp, avsöndring Gresabacken åker
Marka socken Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Backgården gård Grimskälla offerkälla
Marka socken Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Backgården gård Hederna område
Marka socken Kamhaf äldre namn på Sjötorpssjön Bergsliden gård Holmera kullar
Marka sn Kam Haf, se Sjötorpssjön sjö Bergsliden gård Hulegårdsberget bergsluttning
Marka sn Kamhaf, se Sjötorpssjön sjö Bestorp gårdar Hulesjön, se Stads sjö Saknas
Marka sn Kamhas, se Sjötorpssjön sjö Bestorp gårdar Hulesjön sjö
Marka socken Kammehav, se Sjötorpasjön sjö Betet hmd, f.d. torp Hulesjön sjö
Marka sn Kamme hav äldre namn på Sjötorpssjön Björkhaga handelslht Klippet Mössebergs branta sidor
Marka sn Kam(me)hav sjö /Se Borgen hmd Kommevalla hav sjö
Marka socken *Kammehav sjö /Se Borgen gård Kommevalla hav sjö
Marka sn Kvarnkanalen bäck Bryntesboden torp Kommevalla hav sjö
Marka sn Kåmehaaf, se Sjötorpasjön sjö Bryntesboden gård Kvarnkanalen bäck
Marcha Saknas Liagårdsröret gränsrör Bråtabäcken bebyggelse Kymmebäcken bäck
Marka socken Lövängen ägomark Bråtabäcken, se Bråtebacka Saknas Kymme krok betesmark
Marka sn Markabäcken bäck Bråtabäcken gård Kyrkeliden backe
Marka sn Mösseberg berg Bråtebacka, Bråtabäcken gård Källarebacken höjd
Marcha Saknas Mösseberg, Södra triangelpunkt Fridhem lht Liagårds lider bergsluttning
Marka sn Sjönöjera kullar Fridhem lht Lillesjön sjö
Marka sn Sjötorpasjön sjö Getaryggen lht, f.d. torp Limbråterna kullar
Marka sn Sjötorpssjön sjö Getryggen torp Limbrottera kalkstensbrott
Marka sn /Se Sjötorpasjön sjö Gillestugan gräsgäld Lunnagårds liden bergsluttning
Marka sn /Se Sjötorpssjön sjö Gillestugan lht Luråsen ås
Marka sn o. by /Se Sjötorpssjön sjö Granagården gård Marka bratter backar
Marka sn /Se Sjötorp(s)sjön sjö Granagården gård Marka brater backe
Marka by o. sn /Se Sjötorpssjön sjö Grimskullen hmd Marka bäck bäck
Bestorp by /Se Sjötorpasjön sjö Grimskullen gård Markabäcken bäck
Bestorp by /Se Skams kyrka grotta /Se Grimskälle, Lilla gård Millabacken backe
Bråtabäcken gd /Se Skams kyrka grotta /Se Grimskälle gårdar Mörkeslid backe
Bösatorp, se Bestorp by /Se Skams kyrka stenravin /Se Grimskälle, Lilla gård Mösseberg berg
»Fridkilstorp» försvunnen gård Store mosse mosse Grimskälle, Stora gård Nästegårdsbäcken bäck
Grimskälla, St:a gd:ar /Se Stubbängshagen hage /Se Grimskälle, Stora gård Näsvägen byväg
Kymme gd /Se Vråhulan terräng Grästorp, se Betet Saknas Orraberget höjd
Kymme gd /Se *Äskebro bäck bäck Grästorp ödetorp Planterehagen skog
Kymme gd /Se Äskebäcken bäck Gärdstorp hmd Redbergskärr kärr
Lonkebo, se Lunkebo gd   Gärdstorp gård Redbergsmossarna mossmarker
Lunkebo gd /Se   Heden bebyggelse Redbergsmosse mosse
Lunkebo gd /Se   Hederna (Heden) hmd Redbergs planterhage skog
Lunkebo gd /Se   Holmera ödetorp Sjögärdet åker
Marka by o. sn   Hovmansgården gård Sjönöjera kullar
Marka by o. sn   Hovmansgården gård Sjötorpssjön sjö
Marka kyrkby o. sn   Hulegården gård Sjötorpssjön sjö
Marka kyrkby & sn   Hulegården gård Skybergslid backe
Marka by o. sn   Hulegården gård Stadssjö, Stadens sjö sjö
Marka Saknas   Hulegården gård Stadsjön sjö
Marke Saknas   Hästhagen torp Storemossarna mossmarker
Marka by   Hästhagen torp Storesjön sjö
Marka kyrkby   Höjden hmd Trane halsar källa
Marka by   Höjden gård Vasskanalen kanal
Marka by /Se   Knektegården gård Vråhålan del av Marka sn
Medväga by   Knektegården gård Vråhålan bergsklyfta
Medväga gd /Se   Kroa gård Åsaliden lid
Medväga gd /Se   Kymme gård Åsaliden backe
Medväga gd /Se   Kymme gård Östergårdens lider bergssluttning
Medväga gd /Se   Kymme kvarn kvarn  
Narven gd /Se   Källebacken lht  
Narven gd /Se   Källebacken lht  
Påverås by   Källegården gård  
Påverås by /Se   Källegården gård  
Redberga hrgd?   Källehögen lht  
Redberga gd /Se   Källehögen lht  
Redberga gårdnamn /Se   Liagården gård  
Sjötorp by /Se   Liagården gård  
Sjöttorp by   Liden hmd  
Sjötorp by   Liden gård  
?Sjötorp by   Lund äng  
Sjötorp förr sätesgård, nu by /Se   Lund torp  
Sjötorp by   Lund torp  
Sjötorp by   Lunkebo gård  
Sjötorp by   Lonkebo gård  
Sjötorp by   Lunnabacken hus, f.d. torp  
Sjöttorp by   Lunnabacken lht  
?Sjötorp by   Lunnagården gård  
Sjötorp by   Lunnagården gård  
Sjötorp by   Luråsen hmd  
Sjötorp by   Luråsen gård  
Sjötorp by   Lövängen f.d. sold.torp, lht  
Sjötorp by   Lövängen lht  
Sjöttorp by   Marka sn och by  
Sjöttorp by   Marka kyrkby  
Sjötorp by   Marka bebyggelse  
Sjötorp by   Marka bebyggelse  
Sjötorp by   Marka Granagården bebyggelse  
Sjötorp by   Markatån, se Tån Saknas  
Sjötorp by   Medväga gård  
Sjöttorp by   Medväga gård  
Sjötorp by /Se   Mellomtorpet hmd  
Skyberg gd:ar /Se   Mellomtorpet torp  
Stommen = 1 Marka gd   Mösseberg skogspark  
    Mösseberg skogspark  
    Narven gård  
    Narven gård  
    Nordlyckan lht  
    Nordlyckan lht  
    Nyhem hmd  
    Nyhem lht  
    Näset hmd  
    Näset gård  
    Orreberget ödetorp  
    Påverås by  
    Påverås by  
    Påves intäkt äng  
    Påves intäkt äng  
    Redberga gård  
    Redberga säteri  
    Rosenlund lht  
    Rudberga, se Redberga Saknas  
    Rännagården, se Skräddaregården Saknas  
    Rännagården gård  
    Sjögården gård  
    Sjögården gård  
    Sjöhagen hmd (förr torp)  
    Sjöhagen gård  
    Sjötorp bebyggelse  
    Sjötorp bebyggelse  
    Sjötorp by  
    Sjötorp by  
    Sjötorp Backgården bebyggelse  
    Sjötorp Knektegården bebyggelse  
    Sjötorp Storegården bebyggelse  
    Sjötorpatån, se Tån Saknas  
    Sjöttorp bebyggelse  
    Skansen f.d. torp, hmd  
    Skansen torp  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skräddaregården gård  
    Skräddaregården Saknas  
    Skyberg gård  
    Skyberg gård  
    Slätten hmd  
    Slätten bebyggelse  
    Snipen hmd  
    Snipen gård  
    Stommen eller Vilskeholm gård  
    Stommen gård  
    Stommen gård  
    Stommen gård  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Sven Svensgården, se Granagården Saknas  
    Sven Svensgården gård  
    Tån lht  
    Tån fattighustomten  
    Uddagården förr torp  
    Uddagården gård  
    Vallen hmd  
    Vallen gård  
    Vilskeholm, se 1 Stommen Saknas  
    Vilskeholm gård  
    Vilskeholm, se 1 Marka Saknas  
    Vrågården gård  
    Vrågården gård  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Östergården gård  
    Östergården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.