ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Falköpings stad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 211 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 740 Naturnamn : 1049
Falköping landsförs. Baals offersten sten /Se Bestorp by Drakarör gånggrift
Falköping, Västra sn /Se Balders offersten sten /Se Bestorp by Fåraberget grusås
?Besttorp by Balders sten sten /Se Dotorp by Pankasjön vattensamling
Besttorp by Ballerstenen granitblock /Se Kapellsgården, Nedre gård Svartegropen ravinartad inskärning
Besstorp by Ballerstenskälla försvunnen källa /Se Kapellsgården, Store gård Falköpings stad stad
Dotorp by Ballerstenskälla sjö Mellomgården gård Afseligatan planerad gata
Dotorp by Bredablick utsiktstorn? Mågården gård +Afzeliigatan tidigare projekterad gata
Ranten? Saknas Falbygden bygd Mågården gård Afzeliigatan gata
Ranten samhälle /Se Falbygden slätt Måns Nilsgården gård Agnestadsgatan, se Elofsgatan Saknas
?Tåstorp by Falbygden slätt Nolgården, Vester gård Albrektsgatan planerad gata
Falköping, se Nassko stad Falbygden del av län Nolgården, Öster gård +Albrektsgatan tidigare projekterad gata
Faluköping Saknas Falbygden del av län Näre eller Nästegården gård +Albrektsgatan tidigare projekterad gata
Faleköping Saknas *Falbäcken vattendrag Sikagården gård +Albrektsgatan tidigare projekterad gata
Falköping stad /Se Falebacken marknadsplats /Se Tappås hemmansdel Albrektsgatan gata
Falköping stad /Se Firse sten fornlämning /Se Tåstorp gård Albrekts rör stenrös
Falköping stad Fredriksbergsparken park Yreboden gård Alingsåsvägen, se Danska vägen Saknas
Falköping stad Gröna mad sank mark Yretomten gård Allégatan gata
Falköping st. Hjälmars rör forngravar Falköping kommun kommun +Allégatan gata
faluköpungi Saknas Hjälmars rör forngravar Falköping stad +Allégatan väg
Falköping stad Hulesjön sjö Falköping stad Allégatan gata
Phalocöpung Saknas Hulesjön sjö Falköping stad +Allmänningsgatan gata
Falköping st. Hulesjön sjö Falköping stad Almstigen gata
Falköping stad Hulesjön sjö Falköping stad Alströmergatan gata
Falköping st. Hulesjön sjö Falköping stad Alströmergatan gata
Falköping stad Hulesjön sjö Falköping stad Ambjörnsgatan gata
Falköping stad *Hulesiö sjö /Se Falköping stad Ambjörnsgatan gata
Falköping st. Hålsjön, se Hulesjön sjö Falköping stad Anders Klockares gata projekterad gata
Falköping st. Hästabacken (=Falebacken) marknadsplats /Se Falköping stad Anders Klockares plan projekterat parkområde
Falköping stad Kvarnkanalen bäck Falköping stad +Angerstads-vallen utäng
Falköping stad Långholmen äng Falköpings stad stad Annabranna backe enbevuxen kulle
Falköping stad Midfalefloge sank mark Falköpings stad stad Annedalsgatan gata
Falköping stad mysse-Berg, se Mösseberg berg Falköpings stad stad Annedalsgatan gata
Falköping st. Mösseberg berg Falköpings stad stad +Apelåkern åkerteg
Falköping stad Mösseberg berg Falköpings stad stad Arkegatan gata
Falköping stad Mösseberg berg Falköpings stad stad Arkegatan gata
Falköping st. Mösseberg berg Falköping stad stad Arkeladan lada
Falköping stad Mössebergsparken park Falköping stad stad Arkeplan parkområde
Falköping stad Nordfalan terräng /Se Falköpings stad stad Arvid Skomakares gata projekterad gata
Falköping stad Odenplan idrottsplats Falköpings stad stad Arvid Skomakares plan projekterat parkområde
faluköpunx Saknas Rantens torg torg Falköpings stad stad +Arvidsåkern åkerteg
Falköping stad Skogssjön sjö Falköpings stad stad +Askebusken åkerteg
Falköping stad Stadshusparken park Falköping stad +Askängen, se Torpängen Saknas
Falköping stad Stora torget torg Falköpings socken landskommun Aspstigen, se Rönnstigen Saknas
Falköping st. Store mosse mosse Falköpings västra socken del av socken +Aspängen ängsområde
Falköping stad Store mosse mosse Falköpings västra socken del av socken +Aspängen äng
Falköping stad Söderfalan terräng /Se Falköping stad /Se +Ateliergatan förr namn på nuv. Ällagatan
Falköping stad Timöja område med fornlämning /Se Falköping stad /Se +Ateliergatan, se Ällagatan Saknas
Falköping stad Tingshögen kulle? med fornlämning /Se ?Falköping stad /Se +Backängen äng
Falköping stad Tingshögsbäcken bäck /Se Falköping, se Nassko stad +Bakgatan äldre namn på Trädgårdsgatan
Falköping stad Trätorget torg Falköpings kyrka kyrka +Bakgatan gata
Falköping stad Ället förr brunn /Se Nasko Saknas +Bakgatan, Norra äldre namn på del av Trädgårdsgatan
Falköping stad *Äskebro bäck bäck Nasko öknamn på Falköping +Bakgatan, Norra, se Gamla Trädgårdsgatan Saknas
Falköping st. Äskebäcken bäck Nasko stad Balders offersten, se Ballersten Saknas
Falköping stad   Nasko stad Baldersten sten
Falköping stad   Nassko namn för Falköping Balderstensgatan gata
Falköping st.   Arkarn, se Arken inbyggarbeteckning Balderstensgatan gata
Falköping stad   Arkars, se Arken inbyggarbeteckning Ballers-källan källa
Falköping stad   Bergska-Frans inbyggarbeteckning Ballersten sten med skålgropar, »älvkvarnar»
Falköping sn. o. st.   Bergsken inbyggarbeteckning Ballersten sten med skålgropar, »älvkvarnar»
Falköping stad   Bergskes inbyggarbeteckning +Ballerstens källa källa, nu borttagen
Falköping stad   Bergskesa inbyggarbeteckning +Ballerstenskälla källa, nu borttagen
Falköping stad   Bestorpa-bo inbyggarbeteckning +Ballerstens äng äng
Falköping stad   Bracke-Johan personnamn Banérgatan gata
Falköping stad   Brogärdingen inbyggarbeteckning Banérgatan gata
Falköping st.   Bryntesbodarn inbyggarbeteckning Bangatan gata
Falköping stad   Dotorpabo inbyggarbeteckning Bangatan gata
Falköping Saknas   Dotorpare inbyggarbeteckning +Barängen äng
Falköping stad   Ersholmarn inbyggarbeteckning +Bastulyckan åkerlycka
Fallaköpwngh Saknas   Ersholmars inbyggarbeteckning Bengt Skräddares gata projekterad gata
Falköping stad   Faleskitar inbyggarbeteckning Bengt Skräddares plan projekterat parkområde
Falköping stad   Gjutarn inbyggarbeteckning Bergsgatan projekterad gata
Falköping stad   Gjutars inbyggarbeteckning +Bergsgatan tidigare projekterad gata
Falköping Saknas   Greven inbyggarbeteckning Bergsliderna sluttningar
Falköping stad   Knåtten inbyggarbeteckning Bergsvägen väg
Falköping stad   Knåttes inbyggarbeteckning Bergsvägen väg
Falköping stad   Lambon inbyggarbeteckning Bergsängen parkområde
Falköping stad   Mossa-bo inbyggarbeteckning +Bergsängen, Lilla äng
Falköping stad   Mösesbergs-bo inbyggarbeteckning +Bergsängen, Stora äng
Falköping stad   Nisgårds inbyggarbeteckning Bergsängsvägen gata
Falköping stad   Panken inbyggarbeteckning +Berg-ängen äng
Falköping stad   Postgårds inbyggarbeteckning Berstenstorget Saknas
Falköping Saknas   Ranta-bo inbyggarbeteckning Berzeliigatan gata
Falköping st.   Ranta-pese inbyggarbeteckning Berzeliigatan gata
Falköping stad   Sikagålingen inbyggarbeteckning Besstorpa mossar mosskiften
Falköping stad   Sika-Johan personnamn Besstorpa torvmossar mossar
Falköping stad   Siken personnamn Bestorpsgatan tidigare projekterad gata
Falköping stad   Sikes personnamn +Bestorpsgatan tidigare projekterad gata
Falköping stad   Sikesa personnamn Bestorpsgatan, se Danska vägen väg
Falköping st.   Stad-bo inbyggarbeteckning Bestorps-källorna källor
Falköping stad   Stad-pese inbyggarbeteckning +Beteshagen hage
Falköping st.   Taven personnamn Biblioteksgatan gata
Falköping stad   Taves personnamn Biblioteksgatan gata
Falköping st.   Tavesa personnamn +Biten åkerteg
Falköping stad   Torsen inbyggarbeteckning Björkstigen gata
Falköping st.   Torses inbyggarbeteckning +Björnhals-ängen utäng
Falköping st.   Torsesa inbyggarbeteckning +Blekebacken äng
Falköping stad   Tåstorparn inbyggarbeteckning Blinningsberg kulle
Falköping stad   Yrebon inbyggarbeteckning +Blommens mosse mossteg
Falköping stad   Yrebos inbyggarbeteckning Blåsåsvägen, se Sveavägen o. Tolsvägen Saknas
Faleköpung Saknas   Yrebosa inbyggrbeteckning Boaplan parkområde
Falköping stad   Agnesberg stadsänga Bokstigen gata
Falköping st.   Alexberg stadsäga Bondestigen projekterad gata
Falköping st.   Alfredsro fastighet Borgmästaregatan gata
Falköping st.   Allmänna Läroverket, se Gamla Samskolan Saknas Borgmästareparken projekterat parkområde
Falköping stad   Alphem fastighet Borgmästarevägen projekterad ringväg
Falköping st.   +Amelinska gården apotek +Borgmästarvägen tidigare projekterad gata
Falköping stad   Andelsmejeriet skämtsam benämning på »Trafikinspektörshuset» Borrgatan gata
Falköping stad   Andelsmejeriet Saknas Botolfsgatan, se Kyrkerörsgatan Saknas
Falaköpingh Saknas   Anders Anderstomt tomt Botvidsgatan gata
Falköping st.   Andersgård, se Anders Anderstomt Saknas Botvidshögen kulle
Falköping stad   Anders Hindrickstomt tomt +Breareängen äng
Falköping stad   Anderssonska tomten fastighet Bredehall bautasten
Falköping stad   Andregården stadsägor +Breingen åkerteg
Falköping stad   Anhalten hus +Bringan, Lilla åkertäppa
Falköping st.   Annedal stadsäga +Bringorna åker
Falköping st.   Annedal fastighet +Brobacken höjdområde
Falköping stad   Annedal stadsäga +Brobacksmossen mosse
Falköping stad   Annedals länderi jordbruksfastighet +Brobacksängen äng
Falaköping Saknas   Annelund fastighet +Bro-gärdet åker
Falköping stad   Arkel, se Arken Saknas +Brogärdsåkern åker
Falköping st.   Arken riven statarbyggnad +Brogärdsåkern, Lilla åker
Falköping stad   +Arfwed Snickarstompt, se Snickaretomten Saknas +Brottgatan tidigare projekterad gata
Falköping stad   Arvida st.-äg., bebyggelse Brummers väg, se Åldermansgatan Saknas
Faleköpings Saknas   Arvid Skomakares tomt tomt Brunnsgatan, se Nygatan Saknas
Falköping st.   Aspelund lägenhet +Brunnsspjället åkerteg
Falköping stad   Aspelund stadsägor +Brunnstorget äldre benämning på Rådhustorget
Falköping st.   Augustasro fastigheter +Brunnstorget, se Köttorget Saknas
Falköping stad   Axela i Nästegården stadsägor +Bryggaregatan äldre namn på Schéelegatan
Falköping sad   Backatomten lantgård Bryngelsgatan gata
Falköping st. o. sn.   Backetomten tomt Bryngelsgatan gata
Falköping stad   Badhuset varmbadhus +Bryngelsgatan, Norra äldre benämning på Kyrkerörsgatan
Falköping stad   Baldersnäs fastighet +Bryngelsgatan, Norra, se Kyrkeörsgatan Saknas
Falköping st.   Balderstenen tomt +Bryngelsgatan, Södra äldre benämning på nuv. Bryngelsgatan
Falköping stad   Baldersten tomt +Bryngelsgatan, Södra, se Bryngelsgatan Saknas
Falköping st.   Ballersten ödehemman Bullret ras
Falköping stad   Ballersten hemman +Busk-ängen utäng
Falköping stad   Ballersten hemman +Bybrunnen brunn
Falköping stad   Ballersten bebyggelse +Bybrunnstorget äldre benämning på nuv. Köttorget
Falköping stad   Ballersten bebyggelse +Bybrunnstorget, se Köttorget Saknas
Falköping stad   Ballerstenstomten tomt +Bytesmossarna områden
Falköping stad   Basarbodarna bodar +Bytesmossen, Norra mossområde
Falköping stad   Bellevue fastighet +Bäcksängen äng
Falköping stad   +Bengt Erichz tompt, se Jakob Bengtstomt Saknas Centralgatan, se S:t Sigfridsgatan Saknas
Falköping stad   Bengt Heljestomt tomt +Dahlfelt hårdvallsäng
Falköping stad   Bengt Helljessons tomt, se Bengt Heljestomt Saknas Daléngatan gata
Falköping stad   +Bengt Härligs tompt, se Bengt Heljestomt Saknas Dammshulan äldre benämning på nuv. Skogssjön
Faleköpung Saknas   Bengt Skräddares tomt tomt Danska vägen gata och landsväg
Faleköping Saknas   Berghem lägenhet +Djäknestenen rest sten
Falköping stad   Berghem stadsäga Domare-kullen kulle
Falköping stad   Berghem stadsäga Dotorpsgatan gata
Falköping stad   Bergkvistes hus +Dotorpsgatan äldre namn på Tegnérgatan
Falköping stad   Bergmansgården stadsägor, bebyggelse +Dotorpsledet grind
Falköping stad   Bergskagården stadsägor, del av bebyggelse +Dotorps-vallen utäng
Falköping st.   Bergsplatån fastighetsområde +Dotorps-vägen väg
Fahlkiöping Saknas   Bestorp f.d. by, del av socken Dotorps-vägen, Gamla väg
Falköping st.   Bestorp by +Dotorps-åkern åker
Falköping st.   Bestorp by Drakarör gånggrift
Falköping stad /Se   Bestorp by +Drakåkern åkerteg
Falköping stad /Se   Bestorpastan del av vattenkuranstalt Dreven väg
Falköping stad /Se   Björkedal fastighet Drottningsgatan tidigare projekterad gata
Falköping stad /Se   Björkedal fastighet +Dunderhult ängsområde
Falköping stad /Se   Björkelund stadsäga Döbelnsgatan gata
Falköping stad /Se   Björkelund stadsäga Egnahemsgatan gata
Falköping stad /Se   Björkes backstuga Ekebacken kulle
Falköping stad /Se   Björkliden stadsäga Ekebäcken, se Markabäcken och Eskebäcken Saknas
Falköping stad /Se   Blinningsberg lantgård +Ekekullarna kullar
Falköping stad /Se   Blomgrens stadsägor, del av Måns Nilsgården +Ekeråkern åkerteg
Falköping stad /Se   Blomners fastighet Ekmans gränd gränd
Falköping stad /Se   Blåsås lantgård Ekstigen gata
Falköping stad /Se   Boatomten tomtplan +Ekängen äng
Falköping stad /Se   Bodtomten, se Boatomten Saknas Ellagatan tomt
Falköping stad /Se   Bolaget försäljningslokal +Ella-ledet grind
Falköping stad /Se   Bolags-Fribergs stadsägor, del av bebyggelse +Ellaledet, se Ällaledet Saknas
Falköping stad /Se   Bolagsgården kv. Ellegatstomten, se Ällagatan Saknas
Falköping stad /Se   +Bolins hus Ellet förr vattendrag med vattningsställe för kreatur
Falköping stad /Se   Borgmästaretomten tomt Elovsgatan gata
Falköping stad /Se   +Boställstomten äldre benämning på Borgmästaretomten Engelbrektsgatan gata
Falköping stad /Se   Brackera bostadshus Erik Dahlbergsgatan gata
Falköping stad /Se   Brages lht +Eriksbergsallén äldre namn på Allégatan
Falköping stad /Se   Brandstationen, Gamla lokal +Eriksbergsallén Saknas
Falköping stad /Se   Brandstationen, Nya Saknas Eriksbergsgatan gata
Falköping stad /Se   Brodal stadsägor +Eriksbergsgatan äldre namn på Allégatan
Falköping stad /Se   Brogärdet stadsägor, bebyggelse +Eriksbergsgatan, se Allégatan Saknas
Falköping stad /Se   Brogärdet, Gamla Saknas Eriksbergsgatan gata
Falköping stad /Se   Brogärdet, Lilla lht Eriksbergsparken parkområde
Falhäcken = Falköping stad /Se   Brogärdet, Stora Saknas Eriksgatan gata
Nasko = Falköping stad /Se   Broll-tomten = Boatomten? Saknas Eriksgatan gata
Nassko namn på Falköping /Se   Brunnsgården tomt +Ersholmen utäng
Nasko öknamn på Falköping /Se   Brunnsgårdstomten, se Brunnsgården Saknas Eskebron landsvägsbro
Nasko stad /Se   Brunnsvik fastighet +Eskebron, se Äskebron Saknas
Ballersten gd   Bruntes lht +Eskebäcken äldre namn på »Markabäcken»
Ballersten gd /Se   Brutos backstuga +Esplanaden tidigare projekterad gata
Bestorp by   Bryggeriet bryggeri Fabriksgatan tidigare projekterad gata
Bestorp by   Bryngelstomten tomt +Fabriksgatan tidigare projekterad gata
Bestorp by   Byx-Augusta hus +Fahlsjön tidigare sjö, nu mosse
Bestorp by /Se   Båtmanshyttorna stugor +Falan, Stora allmänning
*Bredegården Saknas   Bäckedal lägenhet Falbygden slätt
Dotorp by   +Börje Klockarstomt, se Håkan Ambjörnstomt Saknas +Falebacken, se Hästbacken Saknas
Falköping C jvstn. /Se   Carlsberg, se Karlberg fastighet Falegatan gata
Falköping Ranten jvstn /Se   +Carlsgården = Karl Botvidstomt Saknas Falegatan gata
Falköpings stad tid. namn på jvstn. /Se   +Charlottenberg gård +Falelyckan åkerlycka
Falköping Södra jvstn /Se   +Clockare Stomnen stomhemman +Falelyckegärdet, se Falelyckorna Saknas
Odenhallen ïdrottshall   Dagsberg fastighet +Falelyckorna åkerlyckor
Ranten gd /Se   Defses backstuga Falköpings-sjön, se Hulesjön Saknas
Rodasten Saknas   Dotorp by +Fal-lyckan åker
?Rödesten förr gd, nu tomt   Dotorp by +Fallyckan åkerlycka
Rödesten tomt   Dotorp f.d. by +Fallyckan åkerlycka
Stingagården hemman /Se   Dotorp f.d. by +Fallyckan, Norra åkerlycka
Tåstorp gd /Se   Dotorp, Stora, se Dotorp Saknas Femkampsgatan, se Valhallagatan Saknas
Viken gd /Se   Dotorpastan del av vattenkuranstalt Fisktorget äldre benämning på del av Trätorget
Yretomten gd /Se   Dotorps-staden del av stad +Fisktorget äldre benämning på del av Trätorget
    Edfa fastighet Fissesten gånggrift
    Ekelid fastighet Flogen sankställe med vattensamling
    Elektricitetsverket stadsäga Floragatan gata
    Elfströms hus Floravägen gata
    Elfströmsgården stadsägor Flygares gränd gata el. gränd
    Elfströms kvarn kvarn Folkets park parkområde
    Ellakvarn lägenheter Folkets park parkområde
    Ellhem stadsäga Folkets park, Gamla parkområde
    Elofsgården, se Fogdegården Saknas Folkets park-gatan planerad gata
    Emmes-Johana stadsägor Folkets parkgatan projekterad gata
    Enelund stadsäga Folkungagatan tidigare projekterad gata
    »Enighetens» hus nykterhetskafé +Folkungagatan tidigare projekterad gata
    Epidemisjukhuset stadsäga +Fredriksbergsgatan äldre namn på Wästerbergsgatan
    Epidemisjukhuset, Gamla, se Fyrbygget Saknas +Fredriksbergsgatan, se Westerbergsgatan Saknas
    Erik Bengtstomt tomt Fredriksbergsparken parkområde
    Erik Bengtstomt villabebyggt område Fredriksbergs-vägen körväg
    Erika stadsägor, bebyggelse Fredriksbergsvägen gata
    Eriksberg fastighet Frejagatan gata
    Eriksberg fastighet Frejagatan gata
    Eriksberg fastighet Friggagatan gata
    Eriksbergs villastad del av stad Friggagatan gata
    Eriksro hus Friskogatan tidigare projekterad gata
    +Erlagatan tomt +Friskogatan tidigare projekterad gata
    Ersholmen stadsägor, delar av Väster Nolgården Fåraberget kulle
    Falköping-Ranten järnvägsstation Fåraberget, Lilla, se Lunnabackarna Saknas
    Falköping-Ranten, se Falköpings central jvt. +Får-torget torg
    Falköpings Central knutpunkt +Fårtorget torg
    Falköpings central jvt. +Fäbacka-lyckan åkerlycka
    Falköpings förstäder villabebyggt samhälle +Fäbacksledet grind
    Falköpings järnvägsstation, se Falköping Central Saknas +Fädrevsledet grind
    Falköpings kyrka Saknas +Förländet ängsområde
    Falköpings lasarett, se Länslasarettet Saknas +Förläns-åkern åker
    Falköpings stads station, se Falköping Södra Saknas +Galg-berget avrättningsplats
    Falköpings station, se Falköping Central Saknas Gamla Brogärdet, se Brogärdet Saknas
    Falköpings södra järnvägsstation Garvaregränden projekterad gata
    Falköpings södra jvt. +Gatåkern åker
    Fattighuset, se Gamla Fattighuset Saknas Gellsrör, se Hjällesrör grifter
    Fattighuset, Gamla fattighus +Gillersåkern åkerteg
    +Fattigstugelyckan fattighustomt +Giällrörs floge, se Hjälmarefloge Saknas
    Fattigstugan fattigstuga Gläshall, se Kung Björns gånggrift Saknas
    Fela-Pettera fastighet Gläshallsvägen, se Lenngrensgatan Saknas
    Fiska-Pettera hus Grana-berget kulle
    Flodes stuga +Granbergs-mossen mosse
    Flygars bebyggelse »Grane-Fällen» åker
    Flygars fastighet Granstigen tidigare projekterad gata el. stig
    Flygars gård Grisalyckan, se Grisatoret Saknas
    Fläskås gård Grisalyckan, se Grisatorget Saknas
    Fogdegården tomt Grisatorget del av Hästtorget
    Fogdetomten, se Fogdegården tomt Grisatorget del av Hästbacken
    Folkskolan, Gamla folkskola Grushålan grustag
    Folkskolan, Nya skolbyggnad +Gruvan åkerteg
    Forshem del av stadsäga +Gruvmossen mossområde
    Forsses, se Hattfabriken Saknas +Gruvorna åker
    Forsska stenhuset hus +Gruväckran äng
    Fredriksberg lantgård +Gruvängen äng
    Fredriksberg lantgård +Gräshagsängen äng
    Fredriksdal fastighet Gröna mad mosse
    +Fredriksholm område +Grönegrops Röret femstenarör
    Fribergs bebyggelse Grönelund planerad plantering
    Fribergs stadsäga, del av Väster Nolgården Grönelund parkanläggning
    +Fridens krog Grönelundsgatan planerad gata
    Fridensberg, se Fridensborg Saknas Grönelundsgatan gata
    Fridensborg stadsäga Gröta-Bohlins Saknas
    Fridensborg fastighet Gudhems-vägen landsväg
    Fridhem fastighet Gudhemsvägen gata
    Fridhem fastighet +Gunnestorpsledet grind
    Fridhem stadsäga +Gunnestorps-vägen biväg
    Fridhem, Lilla fastighet +Gunnestorpsvägen del av Ulricehamnsvägen
    Fridolfa stadsägor Gustaf Adolfsgatan, se Nils Ericsonsgatan Saknas
    Fridro fastighet Gällsrör, Lilla o. Lilla Hjälmsrör Saknas
    Fromska gården gård Gällsrör, Stora, se Hjällsrör o. Stora Hjälmsrör Saknas
    +Froms kvarnar kvarnar Gärdesgatan gata
    Frugården tomt Gärdesgatan gata
    Frugården, Länderiet gård +Gärdesgatan, Nedre äldre namn på nuv. Ambjörnsgatan
    Frugårdstomten, se Frugården tomt +Gärdesgatan, Nedre, se Ambjörnsgatan Saknas
    Fyrbygget epidemisjukhus +Gärdesgatan, Övre äldre benämning på nuv. Gärdesgatan
    Fågelqvistes stadsäga +Gärdesgatan, Övre, se Gärdesgatan Saknas
    +Fånghuset fängelse +Gärdet, Mellersta gärde
    Församlingshemmet Saknas +Gärdet, Norra gärde
    Försörjningshemmet ålderdomshem eller fattigvårdsinrättning +Gärdet, Södra gärde
    Gabriela lht, friköpt soldatboställe +Gärdet, Östra gärde
    Gamla Jofuhrs hus +Gästgivareängen äng
    Gamla Plithes ryggåsstuga +Gökhemsvägen äldre namn på Gamla Göteborgsvägen
    Gamle Lusses stadsäga Götavägen gata
    Gasverket bebyggelse Götavägen gata
    +Grans hus Göteborgsvägen landsväg
    Grens stadsägor, del av Mågården Göteborgsvägen gata och landsväg
    Grevagården bebyggelse Göteborgsvägen, Gamla landsväg
    Grevagården tomt Göteborgsvägen, Gamla landsväg
    Grevagårdstomten, se Grevagården Saknas Götgatan, se Falegatan Saknas
    Gränsborg fastighet +Hagarna hagar
    Grönedal lht Hagbergsgatan gata
    Grönelund fastighet +Hagen hage
    Gula huset hus +Hagåkern åkerteg
    Gullebo fastighet +Hagäckren åkerlinda
    Gunnar Anderstomt tomt +Hagängen äng
    Gunnar Bengtstomt tomt +Hagängen äng
    Gunnarsberg fastighet Hallagången stensatt gångväg
    Gunnarsro stadsäga +Hallagången stensatt gångväg
    Gustav Erikstomt tomt +Hallebrottet kalkstensbrott
    Gustavsberg stadsäga +Halleräckran äng
    Gymnastikhuset, Gamla fastighet +Hellsingebacken backe
    Gärdhem stadsäga +Hellsingekullsängen äng
    Gästgivaregården gästgivaregård +Hellsingskullarna, se Hellsingsbacken Saknas
    +Gästgivaregården, Gamla fastighet Hemmingsgatan gata
    Göta fastigheter Hemmingsgatan gata
    Göta fastigheter Hjelmrör, se Hjelmars rör Saknas
    Hagalund fastighet +Hjorteled grind
    Haglunds, se Rullgardinsfabriken Saknas +Hjorteled grind
    Hattfabriken hattfabrik Hjällsrör gånggrifter
    +Hedingztompten, se Hemmingstomten tomt +Hjälmarefloge vattensamling och lertäkt
    +Hedströmsbostället, se Koksars Saknas Hjälmars rör gånggrifter
    Hedvigstomten tomt Hjälms rör, Lilla gånggrift
    Hemmingstomten tomt Hjälms rör, Stora gånggrift
    Henningstomten tomt +Hjälms-ängen äng
    Hildeborg stadsäga +Hofvognen forngrav
    Hildinga stadsägor, bebyggelse Hollendergatan gata
    Hildingsro fastighet Hollendergatan gata
    Hilmelund fastighet +Holmerna ängsområde
    Himmelriket hus +Hol-Sjö, se Hulesjön Saknas
    Hjalmara stadsägor, bebyggelse +Hopalyckan åkerteg
    +Hjortes fastighet Hulesjön sjö
    Hotelltomten stadsäga Hule-sjön sjö
    Hotellträdgården stadsäga +Hulåkern åkertäppa
    Hvarfvens backstuga +Hulåkern åkerteg
    Håkan Ambjörnstomt tomt Humlegården plantering
    Hälsingstomten tomt Humlegården plantering
    +Häradsarresterna hus +Huvudkälla källa
    Hästhagen lantgård +Huvudkälla källa
    Ibo stadsäga Hwassgatan gata
    Idiothemmet f.d. dårhus +Häggåkern åkerskift
    Immanuelskyrkan lokal +Hästabetet åker och äng
    Jakob Bengtstomt tomt Hästbacken äldre namn på Hästtorget
    Jakobssons krog Hästbacken torg
    Johannedal fastighet +Hästedalen åker
    Johannelund fastighet +Häst-hagen äng och åker
    Johansdal fastighet +Hästmarknadsplatsen äldre benämning på Hästtorget
    Jon Larstomt tomt +Hästmarknadsplatsen, se Hästbacken Saknas
    Jonssonsgården stadsäga, del av Kapellsgården +Häst-mossen del av mosse
    Jordkulan, se Ibo Saknas Häst-torget torg
    +Jouvins hotell fastighet Hästtorget torg
    Jungfrugården tomt Hästtorget torg
    Järnvägsstationen, se Falköpings Central Saknas Hästtorget torg
    Kalvaslottet, se Kalvhagen Saknas +Hästtorget, se Hästbacken Saknas
    Kalle Svahns Saknas Höga-Rensgatan gata
    Kalvhagen hus Högarensgatan gata
    Kapellet stadsäga Högarensgatan gata
    Kapellsgården bebyggelse Idrottsgatan gata
    Kapellsgården bebyggelse Idrottsgatan gata
    Kapellsgården bebyggelse Idrottsplatsen, se Odenplan Saknas
    Kapellsgården bebyggelse +Intagorna intagna områden
    Kapellsgården, Nedre bebyggelse Jakobsbergsgatan gata
    Kapellsgården, Nedre bebyggelse Jakobsbergsgatan gata
    Kapellsgården, Öfre, se Kapellsgården Saknas Jakobsgatan gata
    Kapellstomten stadsäga Jakobsgatan gata
    Kapparsgårds inbyggarbeteckning Jan Eriksgatan tidigare projekterad gata
    Kapparsgården, Lilla del av Kapellsgårdarna +Jan Eriksgatan tidigare projekterad gata
    Kapparsgården, Stora del av Kapellsgårdarna Jesper Svedbergsgatan gata
    Kappen torpställe el. backstuga Johanegatan, se Östertullsgatan Saknas
    Karlberg fastighet +Johlingen, se Med-Hiolingen Saknas
    Karl Botvidstomt tomt Jordbanan bana för motortävlingar
    Karlsberg fastighet Jungfru-hålan håla
    Karlsberg stadsäga +Järnvägsbron, se Norra Undergången Saknas
    Karlsbergs länderi lantgård Järnvägsgatan del av S:t Olofsgatan
    Karlsborg fastighet Järnvägsgatan gata
    Karlsborg stadsäga +Järnvägsgatan, se S:t Olofsgatan Saknas
    Karlslund lägenhet +Järnvägsgatan, Västra äldre namn på nuv. Nils Ericsonsgatan
    Karlslund hus +Järnvägsgatan, Västra, se Nils Ericsonsgatan Saknas
    Karlslund lägenhet +Järnvägsgatan, Östra äldre namn på nuv. Järnvägsgatan
    Karlsro fastighet +Järnvägsgatan, Östra, se Järnvägsgatan Saknas
    Kilanderska huset hus Jättegraverna gånggrifter
    +Kjesselska huset hus Jönköpingsvägen landsväg
    Klacketomten tomt +Kalfhagen hage
    +Klakko, se Klacketomten Saknas Kapellgatan gata
    Klangagården gård Kapellgatan gata
    Klangagården gård +Kapellslyckan åkerlycka
    Klockarebolet tomt +Kapellsåkern åkerlycka
    Klockarebolet tomt +Kapparshagen, se Kapellslyckan Saknas
    Klockarebostället Saknas +Kappelaflogen äng eller mad
    Klockaregården, se Klockarebolet Saknas Karla lunne trädbevuxen moränkulle
    Klocketomten, se Klacketomten Saknas Karl Botvids kulle kulle med forngrav
    +Klåckartompten, se Klacketomten Saknas Karlebyplan projekterad gata och öppen plats
    Knåttahusen hus Karlebyplan projekterad gata och öppen plats
    Koksars backstuga +Kastekärr mosse
    Kristinedal stadsäga Kellgrensgatan gata
    Krokas hus Kersti backe kulle
    Krutsprängdes hus Kersti backe kulle
    Kråkestaden villor +Kiringagropen dike
    Kullen stadsäga +Klockare-öjorna fastmarksöar i mosse
    Kullen stadsäga +Knallen åker
    Kullen la stadsäga +Knallshagsängen äng
    +Kungahuset hus +Korsäng, Norrgårds, se Norrgårds Korsäng Saknas
    Kvarna-Svenna hus +Korsängen, Lilla äng
    Kyrkoherdebostället, se Prästgården Saknas +Korsängen, Stora ängsområde
    Kyrkojorden tomt +Kringeln åkerteg
    Källeberg fastighet +Kringelängen äng
    Köttbesiktningsbyrån Saknas +Kringlakärret kärr
    Lageréns lht +Kroken åkertegar
    Lagetomten tomt +Kroken åker
    +Laggaretompten, se Lagetomten Saknas +Kroken åkerteg
    +Lambogården tomt +Krok-ängen äng
    Lambons statsägor +Krokängen ängsteg
    Landbogården tomt Krutsprängarhålet håla
    Landbogårdstomten, se Landbogården Saknas +Kulleråkern åker
    +Lars Anders tompt, se Erik Bengtstomt Saknas Kung Björns grav gånggrift
    Larsa ve le»t hus Kung Björns gånggrift gånggrift
    Lars Gunnarstomt tomt Kung Björns väg gata
    Lars Jonstomt, se Lars Gunnarstomt Saknas Kung Rans grav, se Rangraven gånggrift
    +Lars Nills tompt, se Lars Perstomt Saknas Kung Rans park projekterat parkområde
    Lars Perstomt tomt Kung Rans väg gata
    Lasarettet, se Länslasarettet Saknas Kungagraverna gånggrifter
    Lasses backstuga Kungsgatan tidigare projekterad gata
    Lejonkulan gängse benämning på Lejonkullen +Kungsgatan tidigare projekterad gata
    Lejonkullen fastigheter Kungsvägen, se S:t Olofsgatan Saknas
    Lennströmskas backstuga Kvarnbacken tvärgata
    Lidhem fastighet Kvarnbacken backe
    Liljedal fastighet Kvarnbacken gata
    Lillstugan fastighet Kvarnbacken gata
    Lindgrens stadsäga, avs. Kvarngatan, Norra gata
    Linnéa fastighet Kvarngatan, Norra gata
    Ljungkvistes hus Kvarngatan, Södra gata
    Ljungqvistska huset hörnhus Kvarngatan, Södra gata
    Ljungkvistska krogen krog +Kvarnhagen äng
    Ljungqvistska skyskrapan hus +Kvarnlyckan åkerlycka
    Logetomten tomt +Kvarnmaden kärr
    Lotta Hvarfvens backstuga +Kvarnmossen äng eller mosse
    +Lotta Lundbergs krog krog Kvarnåkern åker
    Lugnet fastighet +Kyrkebroåkern åker
    Lundbergska gården gård Kyrke-rör gånggrift
    Lundbergskrogen krog Kyrkerörsgatan gata
    +Lundgrenska garveriet garveri Kyrkerörsgatan gata
    Lundinska tomten fastighet Kyrkerörsgatan gata
    Lungemosakrogen krog +Kyrkestigen åkerteg och stig
    Lunnaberg fastighet Kyrkogatan gränd
    Lunnagården stadsäga Kyrkogatan, Lilla gränd
    Lussa-Bernhards stadsäga +Kyrkogatan, Lilla gränd
    Lusses stadsäga +Kyrkogatan, Nya äldre benämning på del av S:t Olofsgatan
    Lyckan lägenhet +Kyrkogatan, Stora gata
    Lyckebo lägenhet +Kyrkogatan, Stora gränd
    +Lyckestycket områden Kyrkogården, Gamla begravningsplats
    Lyckhem fastighet Kyrkogården, Gamla begravningsplats
    Lyckhem, Villa fastighet Kyrkogården, Nya begravningsplats
    Lyckås stadsäga Kyrkogården, Nya begravningsplats
    Långe-Klasa hus Kyrkogårdsallén allé
    Långgatan fastighet Kyrkogårdsallén allé
    Länslasarettet stadsäga Kyrkvägen, Gamla väg
    Löfvingagården gård +Kyrkängen äng
    Lövelund stadsäga Kyrkängen äng
    Lövingagården gård +Kålåkern åkerteg
    Lövingska huset byggnad Källegårds mad kärrområde
    Magnussons vid kyrkan gård Källtomten tomtområde
    Majsäter fastighet +Kärrsåkern åkerteg
    Manhem fastighet Kö-källan vattenledningskälla
    Marieberg fastighet +Kölnelyckan åkerteg
    Marieberg fastighet Kött-torget torg
    Marieberg fastighet Köttorget torg
    Mariedal fastighet +Ladlyckan åkerlycka
    Mariedal stadsäga Ladugårdskullen kulle med hällkistgravar
    Mariedal fastighet +Ladulyckan åkerteg
    Marialund fastighet +Lagmansåkern åker
    Marielund stadsäga Lamman Saknas
    Marielund fastighet +Lammedalen dalgång
    Marielund fastighet +Lammedals-vallen äng
    Marielund fastighet +Lammedals-åkern åker
    Millomgården bebyggelse Landbogatan gata
    Missionskyrkan Saknas Landbogatan gata
    +Mjölboden mjölbod +Landbogårds äckra ängsteg
    Mjöl-Gustava hus Landbovägen planerad gata
    Mobergs äldre benämning på »Staragården» Landbovägen projekterad gata
    Mogården, se Mågården Saknas +Landboåkern åkerteg
    Mosskiften stadsägor +Landboängen äng
    Munkagården tomt +Landmossen mosse
    Munkagårdstomten, se Munkagården Saknas +Lasarettsgatan äldre namn på del av Odensgatan
    Murars stadsäg., del av Mågården +Lasarettsgatan äldre namn på del av Odengatan
    Mågården bebyggelse Lasarettsparken park
    Mågården bebyggelse +Lazarettsgatan, se S:t Olofsgatan Saknas
    Måns Nilsgården bebyggelse Leaby-vägen landsväg
    Måns Nilsgården bebyggelse Leabyvägen benämn. på Ållebergsvägen och Jönköpingsvägen
    Mörkes ölkrog Lenngrensgatan gata
    Mösseberg stadsdel Lidgatan gata
    Mössebergs restauration Saknas Lidgatan gata
    Nattabygget fastighet +Lieråkern åker
    Neckas hus Lilla mad del av Gröna mad
    Nedre Kapellsgården, se Kapellsgården, Nedre Saknas Lilla torget äldre benämning på Trätorget
    Nedre Postgården stadsäga Lilla Torget, se Trädtorget Saknas
    Neumanska huset hus +Lille Mad »åhreskiftig Eng»
    Neymanska gården gård Lillesjön del av Hulesjön
    +Nills Mattsson skräddares tompt Saknas Linnégatan gata
    Nils Skräddarestomt tomt Linnégatan gata
    Nilssons-boden »basarbod» +Ljunget åker
    Nilssonska bageriet bageri Lundahls Augusta väderkvarn
    Nisgården gängse benämning på Måns Nilsgården Lundahls mark betesmark
    Nisgårds-Mogården del av Mogården +Lundahls väg väg
    +Nohlgården gård +Lundahls väg väg
    Nolgården bebyggelse +Lundbergsgatan gata
    Nolgården bebyggelse +Lunden samfäld åker
    Nolgården bebyggelse +Lundgrens-åkern åker
    Nolgården bebyggelse +Lundgrens äckra ängsteg
    Nolgården bebyggelse Lunnabackarna kullar
    Nolgården bebyggelse Lunnabergsgatan, se Hagbergsgatan Saknas
    +Nordströms, se Gästgivaregården Saknas +Lunnalyckorna åkerlyckor
    Norra Tullen bebyggelse +Lunnäckran äng
    Numeras hus +Lunnängen äng
    Nya Hotellet Saknas +Lunnängen, Lilla äng
    +Nybo fastighet Lusthusgraven Saknas
    Nybo stadsäga Lusthushögen gånggrift
    Nyborg, se Nybo stadsäga Luttrakorset korsväg
    Nyborg fastighet Luttraplan gata och öppen plats
    Nyborg lägenhet Luttra-vägen landsväg
    Nydal stadsäga Luttravägen del av Ulricehamnsvägen
    Nydal stadsäga +Lyckan åkertegar
    Nyhem bostadshus +Lyckefoten åkerteg
    Nyhem fastighet »Långe mossen» samfäld mosse
    Nyhem fastighet +Långeråkern åkerteg
    Nyhem fastighet +Långeråkern, Store åkerteg
    Nyhemmet fastighet +Långevadsängen ängsområde
    Nyholm fastighet +Långgatan äldre namn på Storgatan
    Nymans hus +Långgatan, se Storgatan Saknas
    Näregården, se Nästegården Saknas +Långöjan kulle
    Närö lägenhet Lövingska trädgården tomt
    Nästegården bebyggelse +Maden madområde
    Nästegården bebyggelse +Madgärdet åker
    Nästegården bebyggelse +Madhagen hage
    Nästegårds kvarn f.d. mjölkvarn Malta-Johanna fontän
    Olof Andersgården bebyggelse Margaretagatan gata
    Olof Andersgården bebyggelse Margaretagatan gata
    Ottagården lantgård Margaretagatan gata
    Pankes backstuga Markabäcken bäck
    Parkstugan hus Marka-vägen landsväg
    +Pelle Lundbergs krog krog +Markavägen benämning på Gamla Göteborgsvägen
    Per Anderstomt tomt Marknadsplatsen marknadsplats
    Per Larstomt tomt Medborgarplatsen öppet område, nu delvis planterat
    Persbo lht +Med-Hiolingen åsformig upphöjning
    Pershagen del av stadsäga Mellergatan tidigare projekterad gata
    Perssonska tomten fastighet +Mellergatan tidigare projekterad gata
    Petter Ryttningstomt tomt +Mellomgärdet, se Mellersta gärdet åkergärde
    Posten gängse benämning på Postkontoret Midgårdsgatan gata
    Postgården jordbruksfastighet Midgårdsgatan gata
    Postgården, Nedre stadsäga Mimergatan projekterad gata
    Postgården, Övre stadsäga +Mossegärdet åker
    Postkontoret postkontor +Mosshagen hage
    Prippes hus Mossvägen landsväg
    Prippska tomten fastighet Mossvägen planerad väg
    Prästgården kyrkoherdeboställe +Mossvägen äldre namn på del av Gamla Göteborgsvägen
    Pumpverket lägenhet +Mossvägen, se Sjönöjevägen Saknas
    Pålhammarsgården gård Mossvägen väg
    Pålhammarsgården gård +Mossåkern åkertegar
    +Pär Nills tompt, se Lars Perstomt Saknas +Moss-ängen ängsmosse
    Randt bebyggelse +Munkalyckeledet grind
    Rangården stadsäga +Munkamossen mosse
    Rantatorp fastighet +Munka-lyckan åkerlycka
    Ranten gård Museigatan gata
    Ranten Saknas Museigatan gata
    Ranten stadsdel Mönarpsvägen väg
    Ranten hemman Mönarpsvägen, se Sköttningsvägen Saknas
    Ranten länderi Mössebergsgatan gata
    Rantens gård länderi Mössebergsgatan gata
    Rantens hotell stadsäga Mössebergsparken parkområde
    Rantens prestgård Saknas +Mössebergsvägen, se Mössebergsgatan Saknas
    Rantens Snickerifabrik stadsäga +Mössekulle, se Mösseberg Saknas
    Rantens stalltomt avs. Neumans källa källa
    Rantens station, se Falköpings Central Saknas Nils Erikssonsgatan, se Västra Järnvägsgatan Saknas
    Realskolan, se Gamal Samskolan Saknas Nils Ericsonsgatan gata
    Remsan stadsäga Nils Ericsonsgatan gata
    Renhållningsverket Saknas Nils Ericsonsgatan gata
    Ringare-Jakoba backstuga +Nolgärdet åker
    Rosenlund avs. +Nolmossen mosse
    Rosenlund lägenhet +Nolängen ängsområde
    Rosenlund stadsäga +Nordängen äng
    +Ruckmans, se Gamla gästgivaregården Saknas +Norra Gärdet åker
    +Ruckmans krog krog +Norrgårds Korsäng äng
    Rullgardinsfabriken fabrik +Nya Torget, se Köttorget Saknas
    Ryttingstomten äldre namn på Petter Ryttningstomt +Nyckel-ängen utäng
    Rådhuset rådhus och polisstation m.m. Nygatan gata
    Rådhusgården tomt Nygatan gata
    Rådstugan rådhus Nygatan gata
    Råtte-knalles fastighet Nyhemsgatan tidigare föreslagen gata
    Rödesten tomt +Nyhemsgatan tidigare projekterad gata
    Samskolan samrealskola Nyhemsplatsen planerad öppen plats
    Samskolan, Gamla läroverkshus Nyhemsvägen gata
    Samuelstomten fastighet Nyhemsvägen gata
    +Samzelius» krog krog +Nylännet åkerteg
    Sandbergs-Jonasa stuga +Nylännet åkerlycka
    Sankt Olofs kyrka kyrka +Nylännet, Södra åkerlycka
    Sanneborg stadsäga +Nylännsäckran äng
    +Scholls krog krog Odensgatan gata
    Sikagården bebyggelse Odengatan gata
    Sikagården, Lilla brukningsdelar Odengatan gata
    Silfwénska huset hus Odenplan idrottsplats
    Sjuke Larssons hus Odensvall utmarksområde
    Skaraborgsbanken Saknas Olof Andersgatan gata
    Skofabrikstomten fastighet Olof Andersgatan gata
    Skoltomten tomt +Olofsgatan äldre namn på Warenbergsgatan
    Skomakars hus +Olofsgatan, se Waranbergsgatan Saknas
    Skrikhålet stuga Olofsgatan, S:t gata
    Skräddaretomten tomt Orreberget höjd
    Smeden Olssons hus +Orrekullaröret gränsmärke
    +Smit in krog Oxbacken äldre benämning på Hästtorget
    Småskolan Saknas Oxbacken äldre benämning på Hästbacken
    Snasko öknamn på Falköpings stad Oxelstigen tidigare projekterad gata
    Sned-Petters hus Pankasjön benämning på Skogssjön
    Snickaretomten, se Thol Ämbetstomten Saknas Parkgatan gata
    Snickas hus hus Parkgatan gata
    Sofielund fastighet Pengalösa gata benämning på Övre Trädgårdsgränd
    Sofielund fastighet Per Andersgatan gata
    Sofielund stadsäga Per Larsgatan gata
    Sofiero fastighet +Patteråkern åkerteg
    +Solbacken fastighet Pengalösa gata öknamn på Flygares gränd
    Solbacken avs. Per Andersgatan gata
    Solbacken stadsäga Per Edmans väg, se Ungbrodergatan Saknas
    Soldatlyckan stadsäga Per Larsgatan gata
    Soldatängen stadsäga Petter Ryttnings park parkområde
    Solhem lägenhet Petter Ryttnings väg gata
    Solhem stadsäga Planteringsförbundet park
    Solhem lht Planteringsförbundets Park parkområde
    Solhyddan stadsäga +Planteringshagen hage
    Solliden fastighet Plantis annat namn på Planteringsförbundets Park
    Solliden stadsäga Plantis, se Planteringsförbundets park park
    Solåsen stadsäga Plogstigen projekterad gata
    Sommarhemmet restaurang och möteslokal Polhemsgatan gata
    Spritbolaget hus Possegatan, se Nils Ericsonsgatan Saknas
    Sprut-huset brandstation +Postgårdsäckran ängsteg
    Spruthustomten obebyggd tomt +Postgårdsängen ängsteg
    Stadens station, se Falköping Södra Saknas +Prestgatan, se Prästgårdsgatan Saknas
    Stadsbiblioteket Saknas +Prestgatan, se Prästagårdsgatan Saknas
    Stadsstationen Saknas +Prästa-gärdet åker
    +Stampens krog krog +Prästegårds-lyckan åkerlycka
    Staragården gård Prästgårdsgatan gata
    Staragården gård Prästgårdsgatan gata
    Statars hus +Prästgårdsledet, se Prästledet Saknas
    Stenbrottet fastigheter +Präst-ledet grind
    Stenhuggeriet stenhuggeri +Prästledet grind
    Stensborg fastighet Pålhammarsgatan gata
    Stora Hotellet Saknas Pålhammarsgatan gata
    Stråhattfabriken Saknas +Påverås-ängen utäng
    Strömsborg stadsäga Pärlbäcken bäck
    Svanhemmet fastighet +Raddan ängsskift
    Svahn-änkas stadsägor, delar av gårdar Ran-gatan gata
    Svina-Lundals lägenhet Rangatan gata
    Svina-Lundahls lht Ran-graven gånggrift
    +Södergården gård +Rannen åkerteg
    Tapetfabriken tapetfabrik Rantabackarna kulle
    Tavagården fastighet Rantabacken backe
    +Tholstomten äldre namn på Klockarebolet Ranta-backen höjd
    Tholstomten, se Snickaretomten Saknas Rantabacken, se Kvarnbacken Saknas
    Thol Ämbetstomten äldre namn på Borgmästaretomten +Ranta-bron bro
    Thol Ämbetstomten äldre namn på Borgmästaretomten +Rantabron bro
    Thomanders hus Ranta-kvarnen f.d. väderkvarn
    Timanskas stuga Rantavägen väg
    Tingsborg fastighet Rantavägen förr landsväg, nu gata
    Tingshuset tingshusbyggnad Ranta-vägen benämning på S:t Olofsgatan
    +Tingshustomten, se Lars Perstomt Saknas Rantavägen väg
    Tingshögen, Lilla fastighet Rantens mosse mosse
    +Tivers tvättinrättning Rantens kvarn, se Rantens väderkvarn väderkvarn
    +Tol(s)tomten äldre namn på Borgmästaretomten Rantens torg plantering och öppen plats med plaskdamm
    Tomtebo fastighet Rantens Torg tomter
    +Tomtes fastighet Rantens torg plantering och öppen plats med plaskdamm
    Toppakrogen krog Rantens väderkvarn äldre väderkvarn, nu el-driven
    Toppa-Larssons krog +Rantewägen utfartsväg
    Toppes krog +Rantewägen utfartsväg
    Torses stadsägor, bebyggelse Rantliden, se Kvarnbacken Saknas
    Tråsgården Saknas +Rantåkern åker
    Trädgården tomt +Rantåkers-vallen äng
    Trädgårdstomt villabebyggt område Repslagaregatan gata
    Trädgårdstomten, se Trädgården Saknas Repslagaregatan gata
    Tulinstomten tomt +Repslagaregatan, Övre äldre benämning på del av Repslagaregatan
    Tullhuset bebyggelse +Rovelandet åkerteg
    Tulltomten del av kv. +Rovelyckorna åkerlyckor
    Tummakrogen krog +Rudebergsgatan gata
    +Tummakrogen krog +Rudebergsgatan, se Runebergsgatan Saknas
    Tuppakrogen krog +Rumpåkern åkerteg
    Tuppa-Larssons krog +Rumpängen äng
    Tuppes krog Runebergsgatan gata
    Tupphäcken annat namn på Falköping Runebergsgatan gata
    Tvätthusplatsen stadsäga +Ryttareängen äng
    Tyskagården, se Tyskagårdstomten Saknas +Ryttareängen ängsskift
    Tyskagårdstomten tomt +Ryttareängen äng
    Tyska-tomten tomt +Ryttings-lyckan åkerlycka
    Tåstorp f.d. by Rådhusgatan gata
    Törneborg fastighet Rådhusgatan gata
    Uddebo jordbruksfastighet Rådhusgränden nyare namn på Rådstugugränden
    Uggleboet fastighet +Rådhusgränden, se Rådstugugränden Saknas
    Ulla-Svenna hus Rådhustorget, se Köttorget Saknas
    Ullbergs krog krog +Rådhustorget, se Köttorget Saknas
    Utmarken, Lilla stadsäga +Rådmansgatan gata
    Valsbo stadsäga +Rådstugatan, se Rådhusgatan Saknas
    Vaneberg stadsägor, del av Näre- el. Nästegården +Rådstugugränden gränd
    +Warenbergs gård gård +Rådstugugränden gränd
    Warodellska gården, se Brunnsgården Saknas Rådstugugården, se Rådstugugränden Saknas
    Vattenledningsområdet stadsäg., avs. +Rådstugugården, se Rådstugugränden Saknas
    Vattenverket Saknas +Rådstuvegatan, se Rådhusgatan Saknas
    Wernersand fastighet +Rätte-platsen avrättningsplats
    Vettera hus Rävholmen kulle
    Viggesro fastighet Rävholmen kulle
    Vikaboden mjölbod +Rävholmskärret kärrområde
    +Vikaboden mjölbod +Rävholmsängen äng
    Vika mjölbod basarbod +Röcklingen åker och äng
    Vilhelmsberg lantgård +Röcklingen, Stora åker
    Vilhelmsborg fastighet +Röcklingen, Södra åkerteg
    Wilhelmsdal fastighet Rödestensgatan gata
    Vilhelmsro lantgård Rödestensgatan gata
    Voltes hus Rödestenstomten, se Rödesten Saknas
    Vråtomten tomt Rönnstigen gata
    Vär»t hus +Rörmossen mosse
    Väster Nolgården = 3 Bestorp Saknas +Rörsåkern åkerteg
    Väster Tull gård Rösten tomt
    Västra Tullen bebyggelse +Röstens-gärdet åker
    Vättelinsg:ne, se Vätterlingsgården brukningsdelar +Röstens-ledet grind
    Vätterlingsgården lantgård +Röstensledet grind
    Yreboden gängse benämning på Yretomten Sanatorieparken, se Mössebergsparken Saknas
    Yregården folklig benämning på Yretomten +Sandbergs-lyckan åkerlycka
    Yretomten enstakahemman +Sandhulan sandtag
    Ålderdomshemmet, se Försörjningshemmet Saknas +Sandqvists äckra ängsteg
    Ångkvarnen ångkvarn +Sandäckran äng
    +Åttagatan tomt Sankt Olofsgatan gata
    Åttagården lantgård Sankt Olofsgatan gata
    Åttagården, se Åttagårdstomten Saknas Sankt Sigfridsgatan gata
    Åttagårdstomten tomt Sankt Sigfridsgatan gata
    Åttatomten, se Åttagårdstomten Saknas Sankt Sigfridsgatan gata
    Ällagatan tomt Sankt Sigfridsplatsen öppen plats
    Ällakvarnen kvarn Sankt Sigfridspaltsen öppen plats
    +Ämbetstomten äldre namn på Borgmästeretomten Schéelegatan gata
    Ögrenska gården stadsäga Scheelegatan gata
    Öls hus Settergrens gränd benämning på Övre Trädgårdsgränd
    Österbergs, se Fredriksberg Saknas Settergrens gränd benämning på Flygares gränd
    Öster Nolgården, se Nolgården = 2 Bestorp Saknas Sigfridsgatan gata
    Östra Tullen bebyggelse +Sigfridsgatan, se S:t Sigfridsgatan Saknas
    Öfre Kapellsgården, se Kapellsgården Saknas Sigurd Kochs gata gata
    Övre Postgården stadsäga +Sjöbytesmossen mosse
      Sjögatan gata
      Sjögatan gata
      Sjööarna höjder i mossar
      Sjö-mossen samfäld mosse
      Sjömossen mosse
      Sjön-öjan område
      Sjönöje-backarna, se Sjönöjan kullar
      Sjönöjekullarna, se Sjönöjebackarna Saknas
      +Sjönöje-vägen väg
      +Sjönöjevägen väg
      Skaravägen väg
      +Skatåkern åker
      +Skintan äng
      +Skintan äng
      +Skogsdreven äldre namn på Ållebergsvägen
      +Skogsdreven äldre namn på Ållebergsvägen
      +Skogsgatevägen väg
      +Skogsgatevägen väg
      Skogs-liden backe eller sluttning
      Skogsliden backe eller sluttning
      +Skogslidsbacken, se Skogsliden backe
      +Skogslidsbacken, se Skogsliden Saknas
      Skogssjön sjö
      +Skolgatan gata
      +Skolgatan tidigare projekterad gata
      +Skolgatan gata
      +Skyttnings-gatan väg
      +Skyttningsgatan gata
      +Skölpängen äng
      Skördestigen projekterad gata
      +Sköttningsledet grind
      +Sköttnings-lyckan åkerlycka
      +Sköttningsvallen utäng
      Sköttnings-vägen landsväg
      Sköttningsvägen landsväg
      Skövdevägen väg
      Sleipnergatan gata
      Slåtterstigen projekterad gata
      +Slättängarna ängsområde
      +Slätt-ängen utäng
      +Slättängen, Lilla äng
      +Slättängen, Stora äng
      Slötaplan projekterad gata och öppen plats
      +Smalåkern åkerteg
      +Smaläckran linda
      Smedjegatan gata
      Smedjegatan gata
      Smedjekullen kulle med nu borttagna hällkistgravar
      +Smedjelyckan åkerlycka
      +Snickare-ön fastmarksö
      +Snipareängen äng
      +Snipen åkerteg
      Sommarstigen gångväg
      +Spannemålstorget äldre namn på Köttorget
      +Spannemålstorget, se Köttorget Saknas
      +Stacksvallen ängsteg
      Stadens mosse mosse
      Stadens mossar mosskift
      +Stadsbrunnen brunn
      +Stadsgatan, Stora, se Storgatan Saknas
      +Stadsmossen, se Stadsvallen mosse
      Stadsparken park
      Stadsparken, se Planteringsförbundets park park
      Stadssjön sjö
      Stadssjön benämning på Hulesjön
      Stadssjön, Lilla, se Lillesjön Saknas
      Stadssjön, Stora del av Hulesjön
      +Stadstjänarens mosse mossteg
      +Stadstjänarens äng ängsteg
      +Stadsvallen mosse
      +Staffansgatan tidigare föreslaget namn på Sleipnergatan
      Stallarna lokstallar
      +Stationsgatan äldre namn på S:t Olofsgatan
      +Stationsgatan, se S:t Olofsgatan Saknas
      +Stenbrottet kalkstensbrott
      Stenbrottsgatan planerad gata
      Stenbrottsgatan projekterad gata
      Stenbrottsgatan projekterad gata
      +Stenbrottshögen borttagen hällkistgrav
      +Stenbrottsvägen väg
      +Stenbrottsvägen väg
      +Stengårdslyckan åker
      Sten Sturegatan gata
      Sten Sturegatan gata
      +Stensåkern åkerlycka
      +Stigåkern åkerteg
      +Stora Gärdet åker
      Stora mad, se Gröna mad del av Gröna mad
      Stora Torget salutorg
      Stora Torget salutorg
      +Store Mad Saknas
      Storesjön Saknas
      Storgatan gata
      Storgatan gata
      Storgatan gata
      +Storåkern, Lilla åker
      +Storåkrarna åkrar
      +Storängen äng
      Stridslyckan åkerlycka
      +Stridsåsamossen mosse
      Stridsåsen åssträckning
      +Stugelycken äldre åkerlycka, nu tomtplats
      Sturegatan gata
      +Sturegatan, se Sten Sturegatan Saknas
      Sundlings Saknas
      Svandammsvägen väg
      Svartegropa insänkning
      +Svarten åkerteg
      Sveagatan projekterad gata
      +Sveagatan tidigare projekterad gata
      Sveavägen gata
      Sveavägen gata
      Sveavägen gata
      Swedbergsgatan planerad gata
      +Svedbergsgatan tidigare projekterad gata
      Svenska vägen, se Danska vägen väg
      Sverkersgatan gata
      Sverkersgatan gata
      Svinabacken benämning på Gristorget
      Svinabacken, se Hästbacken Saknas
      Svinavägen benämning på Bangatan
      Svinavägen äldre benämning på Bangatan
      Svinslakterigatan, se Bangatan Saknas
      +Svinslakterivägen, se Bangatan Saknas
      Svintorget benämning på Hästtorget
      Svintorget, se Hästbacken Saknas
      +Sånbergs-öjorna fastmarksöar
      Sädtorget äldre benämning på Stora Torget
      +Södra gatan äldre benämning på nuv. Nygatan
      +Södra gatan, se Nygatan Saknas
      +Södra Gärdet åker
      Sö-källan källa
      +Sörgärdet åker
      Tallstigen tidigare projekterad gata
      Tegnérgatan gata
      Tegnérgatan gata
      +Thoréns gata gata
      +Tinghögsängen äng
      Tingshögen, Lilla kulle
      Tingshögsbäcken bäck
      +Tingshögs-ängarna utängar
      +Tingshögsängen, Lilla utäng
      +Tingshögs-ängen, Stora äng
      Tingsvägen gata
      Tolsvägen projekterad gata
      +Torbjörnstorpsvägen benämning på Gudhemsvägen
      +Torget Mösseberg, se Rantens torg torg
      Torggatan gata
      +Torggatan gata
      +Torggränd, Lilla, se Torggränden Saknas
      Torggränden gränd
      Torggränden gränd
      +Torggränden, Södra Saknas
      +Torggränden, Södra, se Torggränden Saknas
      Torggränd, Lilla gränd
      +Torpängen äng
      Torsgatan gata
      Torsgatan gata
      Torstenssonsgatan gata
      Torstenssonsgatan gata
      +Torvbrottet område
      Torvmossen mosse
      Torvmossen, Lilla torvmosse
      +Tranehälen åker
      +Tranehäls-åkern åker
      +Tranhals-åkrarna åker
      +Trehörningen åkerteg
      Trekanten område
      Trekanten öppet område
      Trinn-öjan kulle
      Trinnöjegatan planerad gata
      Trinnöjegatan gata
      Trinnöjegatan gata
      +Trintåkern åker
      +Trintängen äng
      +Trintängen, Norra äng
      Trångesund förbindelse mellan Storesjön och Lillesjön
      +Tråszbergz Engen äng
      Trädgårdens gånggrift Saknas
      Trädgårdsgatan gata
      +Trädgårdsgatan äldre namn på nuv. Norra Trädgårdsgatan
      Trädgårdsgatan gata
      +Trädgårdsgatan, se Afzeliigatan Saknas
      +Trädgårdsgatan, Gamla del av Trädgårdsgatan
      +Trädgårdsgatan, Gamla gata
      +Trädgårdsgatan, Gamla gata
      +Trädgårdsgatan, Lilla, se Nya Trädgårdstagan Saknas
      +Trädgårdsgatan, Lilla, se Nya Trädgårdsgatan Saknas
      Trädgårdsgatan, Norra gata
      +Trädgårdsgatan, Norra, se Afseliigatan Saknas
      +Trädgårdsgatan, Nya äldre benämning på del av Trädgårdsgatan
      +Trädgårdsgatan, Nya äldre namn på del av Trädgårdsgatan
      +Trädgårdsgatan, Westra äldre namn på del av Trädgårdsgatan
      +Trädgårdsgatan, Westra, se Nya Trädgårdsgatan Saknas
      Trädgårdsgatan, Västra äldre namn på Norra Trädgårdsgatan
      +Trädgårdsgatan, Västra, se Afzeliigatan Saknas
      Trädgårdsgränd, Nedre gränd
      +Trädgårdsgränd, Nedre, se Ekmans gränd gränd
      Trädgårdsgränd, Övre gränd
      +Trädgårdsgränd, Övre, se Flygares gränd gränd
      +Trädgårdslyckan åkerteg
      +Trägårdsledet grind
      Trätorget salutorg
      Trätorget salutorg
      Tullen, Norra område
      Tullen, Västra del av Storgatan
      Tullen, Östra område
      +Tunnland åkerskiften
      +Tuvängen äng
      +Tvillingen åker
      Tvärvägen gränd
      +Tvärvägen gränd
      Tån allmänningsområde
      +Tån allmänning
      Tåstorpakällorna källor
      Tåstorpsgatan gata
      Tåstorpsgatan gata
      +Tåstorpsvallen utängar
      Tåstorpsvägen väg
      Tåstorpsvägen körväg
      +Tåstorps-äckran utäng
      Ulricehamnsvägen landsväg
      Undergången, Norra järnvägsviadukt
      Undergången, Södra järnvägsviadukt
      +Ungbrodergatan tidigare projekterad gata
      Ungbrodergatan projekterad gata
      Utmarken område på platå
      +Utängarna ängar
      Valhallagatan gata
      +Valleråkern åker
      Vallingatan gata
      Wallingatan gata
      Varavägen, se Danska vägen väg
      Warenbergsgatan gata
      Warenbergsgatan gata
      Warenbergsgatan gata
      Vasagatan gata
      Vasagatan gata
      +Vassalycke-vallen äng
      +Vassa-mossen mosse
      +Vedtorget äldre namn på Trätorget
      +Vedtorget äldre namn på Trätorget
      Westerbergsgatan tvärgata
      +Westertullport tullport
      Wetterlinsgatan planerad gata
      Wetterlinsgatan gata
      +Viesåkern åkerlycka
      +Vikavägen väg
      +Vikledet grind
      Villagatan gata
      Villagatan gata
      Väderkvarnen tidigare väderkvarn, numera eldriven kvarn
      +Väglången åkerteg
      +Vägporten, Norra, se Norra undergången Saknas
      +Vägängen äng
      Värvegatan gata
      Värvegatan tvärgata
      Värvegatan tvärgata
      +Värve-gärdet åker
      Värvegärdsgatan, se Margaretagatan o. Värvegatan Saknas
      +Värve-ledet grind
      Wästerbergsgatan gata
      Västerbergsgatan, se Vesterbergsgatan Saknas
      Väster Tull, se Vestertull-port port
      +Västeråkrarna åkrar
      Västgötagatan, se Hollendergatan Saknas
      +Vävlingen åker
      +Yrebogärdet åker
      +Yreboåkern åker
      +Yreboängen ängsteg
      Åkerstigen projekterad gata
      +Åldermansgatan tidigare projekterad gata
      Åldermansgatan gata
      Ållebergs-vägen väg
      Ållebergsvägen gata
      Ållegropera rännor eller raviner
      +Åll-ängen utäng
      Åsavägen väg
      Åsleplan gata och öppen plats
      Åsle-vägen landsväg
      Åslevägen landsväg
      Åttagårdsgatan planerad gata
      Åttagårdsgatan gata
      +Äckeråkern åkerteg
      +Äckran ängsteg
      Ällagatan gata
      Ällagatan gata
      +Ällagateledet grind
      +Ällagatebron bro
      +Ällaledet grind
      Ället, se Ellet Saknas
      Ämbetsgatan, se Hwassgatan Saknas
      +Ängeråkersvallen äng
      Ängs-högarna gånggrifter
      Ängs-kullen kulle med gånggrift
      +Ängaledet grind
      +Änger-åkern åker
      Äskebro bro
      Öjagatan, se Trinnöjegatan Saknas
      Österberget lövskogsbevuxet område
      Österbergsgatan, se Westerbergsgatan Saknas
      +Österbergsvägen körväg
      +Österlyckan åkerlycka
      Öster Tull, se Östertull-port port
      +Östertull-port Saknas
      Östertullsgatan gata
      Östertullsgatan gata
      Östertullsgatan gata
      +Östra vägen, se Ållebergsvägen Saknas

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.