ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Luttra socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 27 Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 48
Luttra sn Luttra socken Saknas Luttra socken sn Blindesberg kulle eller ås
Luttra sn Gröthålan håla? Luttra by och socken *Blinningsberg sandberg
Luttra sn o. by Gåleröör stenrös? Luttra sn Bykällan kallkälla
Luttra sn Götabadet friluftsbad Luttra socken +Enebacken kulle
Luttra sn Hallarörs-åker åker /Se Luttra socken Erikagärdet åker
Luttra sn Helgdagskullen ägomark Sagesmän förteckning Ernstakällan källa
Luttra sn /Se Hjortemossen mosse Luttra sn Ernstakällan källa
Luttra sn Hjortåsen höjd Luttra sn Gamla vägen del av landsväg
Luttra sn Hjortåsen höjd Luttra sn Gullängen äng
Luttra sn Kalvakullen kulle Luttra söer inbyggarbeteckning Gullängsåsen åssträckning
Luttra sn *Kullebro bro? Luttringar inbyggarbeteckning Götabadet badplats
Luttra sn Kullabro bro Feeln inbyggarbeteckning Hälgdagskullen fastmarkskulle
Luttra sn *Lammö höjd i mosse Felagårds inbyggarbeteckning Kakebacken kulle
Luttra sn *Lammö höjd i mosse Fibels inbyggarbeteckning Kakekullen uppodlad kulla
Luttra sn Lillegårdsdungen skogsmark Finken inbyggarbeteckning Kalvakullen kulle
Luttra sn *Långholmen gränsmärke Fogden inbyggarbeteckning Kvarnavägen väg
Luttra Saknas Smedjemossen mosse Fugel inbyggarbeteckning Lokakullen kulle
Luttra sn Tråsseberg kullar /Se Gategårds inbyggarbeteckning Lokakällan källa
Luttra sn Ungskullebro, se Kullabro bro Gates inbyggarbeteckning Lunden björkskogsdunge
Luttra sn Västerhanget del av Ålleberg? Gropen personnamn Luttrabykällan, se Bykällan Saknas
Luttra sn Ålleberg berg Klocken personnamn Luttra mossar mossar
Luttra sn Ålleberg berg Knaggen i Luttra inbyggarbeteckning Luttra Smörkulle, se Rogestorps Smörkulle Saknas
Luttra sn /Se Ålleberg berg Knaggårds inbyggarbeteckning Luttravägen landsväg
Luttra sn /Se Ålleberg berg Kvarningen inbyggarbeteckning Långholmagärdet höjdsträckning
Luttra sn o. by /Se Ålleberg berg /Se Ledsgårds inbyggarbeteckning Långholms Smörkulle fastmarkskulle
Luttra sn /Se Ön fast mark Liarn inbyggarbeteckning Mönarpavägen väg
Luttra sn /Se *Örkullabro gränsbro Lille-Knaggen inbyggarbeteckning Mönarps mosse mosse
Luttra sn /Se   Luttrabo inbyggarbeteckning Nolvägen landsväg
Backgården gd   Luttringen inbyggarbeteckning Petterabacken kulle
Backgården gd   Majnegårds inbyggarbeteckning Prästavägen väg
Backgården Saknas   Munken inbyggarbeteckning Risholmen kulle
Fibeln gd:ar /Se   Prästabon inbyggarbeteckning Risholmen höjd
*Ingridheiordh Saknas   Risholmaren inbyggarbeteckning Rogestorpa mosse mosse
Ingridhe iordh Saknas   Rogestorparen inbyggarbeteckning Rogestorpavägen väg
»ingridheiordh» beb?   Skövdes inbyggarbeteckning Rogestorps Smörkulle kulle
*Ingridhe jord Saknas   Stombon inbyggarbeteckning Skälleberg kulle
*Klockarestommen Saknas   Stoms inbyggarbeteckning Sköttningabäcken bäck
?Klockaretomten gd   Store-Knaggen inbyggarbeteckning Sköttningavägen väg
Kvarnegårdens kvarn kvarn   Träben inbyggarbeteckning Smörkullen kulle
Lokagården gd /Se   Träbenagårds inbyggarbeteckning Storkällan källa
Luttra by   Träbeningen inbyggarbeteckning Smörkullen kulle
Luttra by   Uddagårds inbyggarbeteckning Storkällan, se Bykällan Saknas
Luttra by o. sn   Vassagårds inbyggarbeteckning Synnerålsvägen väg
Luttra by   Vassen inbyggarbeteckning +Torssumma kulle kulle
Luttra by, sn   Adela i Lillegården bebyggelse och personnamn Tråsseberg kullar
Luttra by   Albergs bebyggelse *Ugnskälleberg? höjdsträckning
Luttra by   Alberta i Uddagården bebyggelse Ulricehamnsvägen landsväg
Luttra by   Alfreda i Majnegården bebyggelse Önakullen fastmarkskulle
Luttra by   Alins bebyggelse  
Luttra by   Arvida i Uddagården bebyggelse  
Luttra by o. sn   Aspelund lht  
Luttra by   Backetomten gd  
Luttra by /Se   Backgården gård  
Luttra by   Backgården bebyggelse  
Luttra by   Backgården bebyggelse  
Luttra by   Backgården bebyggelse  
Luttra by   Bandel, Luttra bebyggelse  
Luttra by o. sn   Bergmans bebyggelse  
Luttra by   Blomkvistes bebyggelse  
Luttra by   Byskiftet del av by  
Luttra by sma sn   +Clockare Stompnen, se Klockaretomten Saknas  
Luttra by   Dala bebyggelse  
Luttra by /Se   Dala-Olles bebyggelse  
Luttra by o. sn /Se   Dalbergs bebyggelse  
Luttra by o. sn /Se   Davida i Finkagården bebyggelse  
Långholmen gd   Ejnara i Skövdesgården bebyggelse  
Långholmen gd:ar /Se   Ekboms bebyggelse  
Rogestorp gd:ar /Se   Enskiftet del av by  
Skötning Saknas   Erika i Lillegården bebyggelse  
Sköttning by m. kvarn   Ernstes backstuga  
Sköttning by /Se   Felagården bebyggelse  
Skövdesgården gd:ar /Se   Felagården hemman  
Skövdesgården gd /Se   Fibbeln bebyggelse  
Smedjan ödegård?   Fiblen enstakahemman  
Stommen gd   Fiblen enstakahemman  
Swnderåål Saknas   Fiblen gård  
?Synnerål by   Fiblen i Luttra benämning på Fiblen  
Synnerål by   Finkagården bebyggelse  
Synnerål förr egen sn, nu by och del av snr /Se   Flikes lht  
Synnerål by   Flygets gård bebyggelse  
Synnerål by   Fogdegården bebyggelse  
Synnerål Saknas   Fogdegården bebyggelse  
Synnerål by   Fogdegården bebyggelse  
Synnerål by   Fogde- eller Skattegården gård  
Synnerål by   Foglagården bebyggelse  
Synnerål by /Se   Foglagården gård  
Synnerål by   Fredrika i Hulegården bebyggelse  
Swnderål by   Fridhem lht, f.d. soldattorp  
Synnerål by   Fugela bebyggelse och personnamn  
Synnerål by   Fuglagården bebyggelse  
Synnerål by   Fåglagården bebyggelse  
Synnerål by /Se   Fåglagården bebyggelse  
Synnerål by /Se   Gategården gård  
Synnerål by /Se   Gategården bebyggelse  
Synnerål by /Se   Gategården bebyggelse  
Synnerål by /Se   Grens bebyggelse  
Synnerål by /Se   Gropagården bebyggelse  
Synnerål by /Se   Gropagården bebyggelse  
Synnerål by /Se   Gropagården bebyggelse  
Synnerål by /Se   Gropagården bebyggelse  
*Tidheriiks iordh Saknas   Gropagården gård  
»tidheriiksiordh» beb?   Gunnara i Finkagården bebyggelse  
Tidheruks iordh Saknas   Gunnara i Sörgården bebyggelse  
*Tideheruks jord Saknas   Gunnara i Vassagården bebyggelse  
Träbenagården hemman /Se   Gustava i Lillegården bebyggelse och personnamn  
    Gustava i Fiblen bebyggelse  
    Hedströms f.d. soldattorp  
    Hildinga bebyggelse  
    Hulegården gård  
    Hulegården bebyggelse  
    Hulegården bebyggelse  
    Ivara i Vassagården bebyggelse  
    Johana i Lillegården bebyggelse  
    Johana i Majnegården bebyggelse  
    Johana i Sörgården bebyggelse  
    Jonasa backstuga  
    Jonasa i Ledsgården bebyggelse och personnamn  
    Järnvägstomten avs.  
    Järnvägstomten avs.  
    Kalsa-Villes bebyggelse  
    Karla lht  
    Karla i Rogestorp bebyggelse  
    Karla i Rogestorp bebyggelse  
    Karlanders äldre benämning på Solelid  
    Karla på Fiblen bebyggelse  
    Klockaretomten gård  
    Klockaretomten bebyggelse  
    Klockaretomten bebyggelse  
    Klockes bebyggelse  
    Knaggården gård  
    Knaggegården bebyggelse  
    Knaggegården bebyggelse  
    Knaggårdarna brukningsdelar  
    Komministerbostället äldre benämning på Sköttning Nolgården  
    Korpa-Karla bebyggelse  
    Korpes bebyggelse  
    Krumsgården gård  
    Krumsgården bebyggelse  
    Krumsgården bebyggelse  
    Kvarnegården gård  
    Kvarnegården bebyggelse  
    Ledsgården gård  
    Ledsgården bebyggelse  
    Ledsgården bebyggelse  
    Levina i Finkagården bebyggelse  
    Levina i Ledsgården bebyggelse och personnamn  
    Liden gård  
    Liden bebyggelse  
    Liljegrens bebyggelse  
    Lillegården gård  
    Lillegården gård  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillegården, Stora bebyggelse  
    Lille-Knaggården bebyggelse  
    Lindblads bebyggelse  
    Linusa i Backgården bebyggelse  
    Lugnet lht  
    Lundins soldattorp  
    Lutabostället soldattorp  
    Lutes backstuga  
    Luttra kyrkby  
    Luttra kyrkby  
    Luttra kyrkby  
    Luttra utmarksskiftet  
    Luttra bebyggelse  
    Luttra bebyggelse  
    Luttrabyn, se Byskiftet Saknas  
    Luttra Fogdegården bebyggelse  
    Luttra mejeri mejeri  
    Långholmen gård  
    Långholmen enstakahemman  
    Långholmen enstakhemman  
    Långholmen enstakahemman  
    Långholmen enstakahemman  
    Magnussons lht  
    Majenegården binamn på Fogde- eller Skattegården  
    Majnegården bebyggelse  
    Mejeriet mejeri  
    Munkagården gård  
    Munkagården bebyggelse  
    Munkagården bebyggelse  
    Munkagårdsfjärdingen i Lillegården bebyggelse  
    Munkes bebyggelse och personnamn  
    Nisa i Klockaretomten bebyggelse  
    Nolgården gård  
    Nolgården f.d. komministerboställe  
    Nolgården bebyggelse  
    Noréns f.d. soldattorp  
    Noréns lht  
    Nybergs boställe soldattorp, nu lht  
    Nyhem lht, f.d. soldattorp  
    Nyströms hus  
    Odéns lht  
    Pera i Backgården bebyggelse  
    Perssons på Fiblen bebyggelse  
    Pettera-Sanfrida bebyggelse  
    Peves bebyggelse  
    Prästgården f.d. komministerboställe  
    +Qvarnegården, se Kvarnegården bebyggelse  
    Ragnara i Sörgården bebyggelse  
    Risholmen gård  
    Risholmen gård  
    Risholmens Torvindustri torvfabrik  
    Rogestorp gård  
    Rogestorp enstakahemman  
    Rogestorp enstakahemman  
    Rogestorp enstakahemman  
    Rogestorp, Stora bebyggelse  
    Rättars bebyggelse  
    Rättars i Rogestorp bebyggelse  
    Rönnbergs banvaktsstuga  
    Sanfrida i Skövdesgården bebyggelse  
    Sigurda i Munkagården bebyggelse  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skolan folkskola  
    Skräddaretomten gård  
    Skräddaretomten bebyggelse  
    Skräddaretomten bebyggelse  
    Sköttning by  
    Sköttning by  
    Sköttning by  
    Sköttning kvarntomt  
    Sköttning bebyggelse  
    Sköttningabyn by  
    Sköttningakvarnen kvarn  
    Skövdesgården gård  
    Skövdesgårdarna brukningsdelar  
    Skövdesgården bebyggelse  
    Skövdesgården bebyggelse  
    Skövdesgården bebyggelse  
    Smörkullen hemmansdel  
    Solelid hus  
    Stommen gård  
    Stommen bebyggelse  
    Store-Knaggården bebyggelse  
    Sundéns soldattorp  
    Sundéns Saknas  
    Sundsholm hus  
    Surkes backstuga  
    Svantes i Skövdesgården bebyggelse  
    Svenssons i Backgården bebyggelse  
    Synnerål by  
    Synnerål by  
    Synnerål by  
    Sörgården gård  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Talles bebyggelse  
    Torvalla bebyggelse  
    Trebenagården gård  
    +Trebenagården bebyggelse  
    Träbenagården bebyggelse  
    Träbenagården bebyggelse  
    Träbenatomten lht  
    Tykos lht  
    Uddagården gård  
    Uddagården bebyggelse  
    Uddagården bebyggelse  
    Ugnskälleberg lht  
    Vassågården, se Skattegården Saknas  
    Vassagården bebyggelse  
    Vigholms bebyggelse  
    Vikinga i Sörgården bebyggelse  
    Villes i Knaggården bebyggelse  
    Villes i Uddagården bebyggelse  
    Åblads bebyggelse  
    Åblads soldattorp  
    Änkas i Klockaretomten bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.