ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karleby socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 149 Naturnamn : 34 Bebyggelsenamn : 949 Naturnamn : 429
Karleby sn *...talarör Saknas Saknas Saknas Agnestads tege mossområde
Karleby sn Brattelid vägsluttning? Karleby socken materialförteckning Agnestads torpareäng äng
Karleby sn Djupadalen dalsänka Sagesmän förteckning Agnestads äng ängsskift
Karlaby Saknas Djupadalsbäcken bäck Sagesmän förteckning Alekärrsjorden del av Leaby
Karleby sn Falan slätt Sagesmän förteckning Alkällemossen mosse
Karleby sn Falbäcken vattendrag Karleby socken sn +Angerstads Äng, se Agnestads äng Saknas
Karleby sn /Se Karleby mosse? Saknas Karleby by och sn Angersta Torpareäng, se Agnestads torpareäng Saknas
Karleby sn Karleby mosse? Saknas Karleby by o. sn Aplalyckan åkerlycka
Karleby sn ?Karleby mosse mosse Karleby by o. sn Backgårds drev kreatursdrev
Karleby Saknas Karlabytå betesmark /Se Karleby by o. sn Bergagärdet åkrar
Karleby sn? Korpakällan källa? Karleby by o. sn Bergamossen äng
Karlaby Saknas Kvarnabäcken bäck Karleby socken Bergen åkrar
Karleby sn Lokakällan källa Karleby socken Berget, Södra o. Norra Saknas
Karleby sn Lokakällan källa /Se Karleby socken Bergsliderna sluttningar
Karleby sn Medfare floge vattensamling /Se Karlbölingar inbyggarbeteckning Bergsåkern åker
Karlaby Saknas Midfale floge vattensamling Abrahamsson i Bäckgården personnamn Bergsåkern åker
Karleby sn Midfalefloge sank mark Abrahamsson i Källegården personnamn Beteshagen hage
Karleby sn Nordfalan terräng Albertina på Öland personnamn Beteshagen hage
Karleby sn Nyckelängarna (Nyckelängen) ängsområde /Se Alfred i Lillegården personnamn Betesmarken del av Falan
Karleby sn Nyckelängen äng /Se Alfred i Logården personnamn Björkåkern åker
Karleby sn Prästakällan källa Alfred i Skattegården personnamn Bligarebacken kulle
Karleby sn Ragnvaldskulle fornlämning /Se Alfred i Skattegården personnamn Bligebacken kulle
Karleby sn Ravarehögen hög /Se Algot i Möagården personnamn Brattelid sluttning
Karleby socken /Se Rävarebacken fornlämning /Se Anders i Bredegården personnamn Brattelid sluttning
Karleby sn Slafsan bäck Anders i Trädgården personnamn Brinken sluttning
Karleby sn Sotekullen åkerbacke Andersson i Gästgivaregården personnamn Brunamossen del av mosse
Karleby sn /Se Söderfalan delvis odlat område Anna i Backagården personnamn Brunemossen del av mosse
Karleby sn /Se *Wmulengia åker? /Se Anna i Bäckgården personnamn Brunmossen mosskift
Karleby sn /Se Ålleberg berg Anna på Kroken personnamn Brännebacken kulle med sten
Karleby sn /Se Ålleberg berg Artur i Storegården personnamn Budingen åker
Karleby sn /Se Ålleberg berg Axel i Strängsgården personnamn Budingsslätten hårdvallsäng
Karleby sn o. by /Se Ålleberg berg /Se Axel Holm på Hagen personnamn Byggekullen kulle
Karleby sn /Se Årebro terräng August i Källegården personnamn Byhaga, se Byhagen Saknas
Karleby sn /Se Åsle mosse mosse Backgårdsbond personnamn Byhagen hage
Tiäraby, se Karleby sn   Backgårdsbondsa personnamn Dimbobacken kulle med grustag
Holma by /Se   Baggen i Fogdsgården personnamn Djupadalen sänka
Holma by /Se   Bengtsson i Uddagården personnamn Djupadalen dalgång, bäckravin
Hunstorp gd /Se   Besken personnamn Djupedalsbackerna område
Karleby by   Beskesa personnamn Djupadalsbäcken bäck
Karleby by   Bredegårdsbon personnamn Djupadalsbäcken bäck
Karleby Saknas   Breen personnamn Drevarna åkerväg och valldrev
Karleby by   Breesa personnamn Dungen björklund
Karleby sn   Brukare inbyggarbeteckning Dåggamarken betesmark
Karleby el. Karlebylånga by   Brukarebarnen inbyggarbeteckning Elins sten gånggrift
Karleby by   Cardell i Utbogården personnamn Engkvistes sväng krök
Karleby Saknas   Emil i Haragården personnamn Falan benämning på Nord- och Söderfalan
Karleby by   Emil i Mellumgården personnamn Falekvarnabäcken bäck
Karleby by   Emma i Korpagården personnamn Falekvarnsfalorna betesmarker och slätter
Karleby by   Emma på Kroken personnamn Falelyckan åker
Karleby by   Erik i Logården personnamn Falköpingsvägen landsväg
Karleby by   Erik i Logården personnamn Falorna åkerområde
Karleby by   Ernst i Korpagården personnamn +Fiolen mosse eller kärr
Karleby by   Ettarn personnamn Flakerna åkrar
Karleby by?   Ettesa personnamn Flamman åker
Karleby by   Fina i Mellumgården personnamn Flogatomtasten borttaget flyttstensblock
Karleby by   Fogdatorparen personnamn Flogeintagan intaga
Karleby by   Fogden personnamn Fogdagårdsmossen mosskiften
Karleby by o. sn   Fogdesa personnamn Fogdes mosse mossområde
Karleby by   Frans i Backgården personnamn Forsgatevägen, se Skattegårdsvägen Saknas
Karleby by   Frans i Goagården personnamn Foten åker
Karleby by   Frans i Övergården personnamn Fribergsgärdet åker
Karleby, N. el. S. by /Se   Frans på ettan personnamn Fåfängan kulle
Karleby Saknas   Frida i Möagården personnamn Fåfängebacken kulle
Karleby by   Frontesa i Goagården personnamn Fållänt håla
Karleby by   Front i Goagården personnamn +Fädreven kreatursdrev
Karleby by   Fråsten personnamn Förpantningsjorden, se Perstorp Saknas
Karleby by   Gabriel på Tomten personnamn Gabrielabacken kulle
Karleby by   Gamle Haren personnamn Gabrielagärdet åker
?Karleby by   Gamle Kroksen personnamn Gamla ån å
Karleby by?   Gamle Loggen personnamn +Gerdet, se Gärdet Saknas
Karleby by   Gamle Udden personnamn Getakullen kulle
Karleby by   Goen personnamn Getakullsliderna lider
Karlaby Saknas   Goes personnamn Getakullsängen äng
Karleby Saknas   Gustav i Backgården personnamn +Goagårdsröret gränsmärke
Karleby by?   Gustav i Bäckgården personnamn Granaberget kulle
Karleby by   Gustav i Haragården personnamn Granberget höjd
Klövagården hemman /Se   Gustav i Källegården personnamn Granberget kulle, klädd med granskog
Klövatomten hemman /Se   Gustav i Möagården personnamn Gravagärdet åker med hällkista
Laxaretorp, se Laxarhemmet lg   Gustav i Skattegården personnamn Grushålan rullstensås med grustag
Laxaretorp gd /Se   Gustav i Trädgården personnamn Gungsebacken kulle
Laxarhemmet lg /Se   Gustav i Stommen personnamn Gårdsgärdet åker
Leaby by   Gärstgivarn personnamn Gärdet åkrar
Leaby by   Gästgivars personnamn Gärdet åker
Leaby förr sn, nu by och del av sn /Se   Haren personnamn Gärdet åker
Leaby by   Harens pojkar personnamn Gärdet, Södra åker
Leaby gd /Se   Helander i Skånsgården personnamn Gärdet vid Lages åker
Leaby förr sn, nu by /Se   Helgot i Backgården personnamn Gärdet vid transformatorn åker
Leaby by   Herman i Hovmansgården personnamn Gästgivars backe Saknas
Leaby by   Hildur i Hundstorp personnamn Gästgivars mark betesmark
Leaby by   Hjalmar på Hagen personnamn Götakullen Saknas
Leaby förr sn, nu by   Holm på Hagen personnamn Hagen beteshage
Leaby by   Holmabo inbyggarbeteckning Hagen beteshage
Leaby by   Homman personnamn Hagängarna ängar
Leaby by   Hovman personnamn Hagängen äng
Leaby by   Hovmansgårdsa personnamn Hagängen äng
Leaby förr sn, nu by   Hovmansgårds personnamn Hallaberget, Norra del av Falan
Leaby förr sn, nu by   Hundstorparen personnamn Hallaberget, Södra del av Falan
Leaby by   Hundstorpare personnamn Hallavägen väg
Leaby förr sn, nu by /Se   Ida i Bäckgården personnamn Haragårdsfalan åkerområde
Leaby f. egen sn, nu by   Jenny på Stommen personnamn Harstenaberget kulle
Leaby f. sn, nu del av sn   Johan i Bäckgården personnamn Hassleliden äng
Leaby by?   Johan i Fråstegården personnamn Hassleliden, se Hässleliden Saknas
Leaby by /Se   Johan i Klövagården personnamn +Haängen, se Hagängen Saknas
Leaby by /Se   Johan i Laxarehemmet personnamn Hemmingshögen kulle med forngrav
Leaby by /Se   Johan i Lillegården personnamn Hokällan källa
Lovened by   Johan i Möagården personnamn Holmafalorna åkerområde
Lovened by   Johan i Storegården personnamn Holma mossar del av mosse
Lovened f. egen sn, nu by   Johan på Kroken personnamn Hopagärdet åker
Lovene f.d. sn   Johan på Tomten personnamn Hopalyckan åkerlycka
Lovened by   Jonsson i Backgården personnamn Hopamarken ängsområde och betesmark
Lowena socken Saknas   Jonsson i Bäckgården personnamn +Horsastallen äng
Lovene by   Jonsson på Stommen personnamn +Hovmansgårdsängen äng
Lovene förr egen sn, nu by och del av sn /Se   Jonssons på Stommen personnamn Huldalen dalgång
Lovene by   Kalkbrukare inbyggarbeteckning Hundstorpafalan åkerområde
Lovene by   Karl i Bäckgården personnamn Hundstorpagärdet åker
Loffwene Saknas   Karl i Haragården personnamn Hundstorpavägen enskild väg
Lovene by   Karl i Klövagården personnamn +Huvudlyckan åker
Lovene by   Karl på Tomten personnamn +Hvitemossen, se Vitemossen Saknas
Loffwene Saknas   Karleby grevar inbyggarbeteckning Håvakällan källa
Lovene by   Karleby grevar inbyggarbeteckning Hällebrinken sluttning
Lovene by   Karlebylingar inbyggarbeteckning *Härdstenaberget grusås
Lovene förr egen sn, nu by och del av sn /Se   Karlsborgaren personnamn Häsleliden åker
Lovene by /Se   Karlsson på Stommen personnamn Hästemossen del av mosse
Lovene by /Se   Karlssons på Stommen personnamn Hästön kulle
Lovene by /Se   Klara i Hundstorp personnamn Högagärdet åker
Lovene by /Se   Klara i Korpagården personnamn Högalidsskiften mosskifte
Lovene by /Se   Klas i Skattegården personnamn Högskullen kulle
Lovene by /Se   Klöven personnamn Höjden kulle
Lovene by /Se   Klövesa personnamn +Iliasten gånggrift
Lovene by /Se   Klöves pojkar personnamn Intagan åker
Lovene by /Se   Korpen personnamn Intagorna område
Lovene förr egen sn, nu del av sn /Se   Kralls i Klövhålan personnamn Jordan del av Djupadalsbäcken
Lovene by /Se   Kroksen personnamn Jungakullslyckorna åkerlyckor
Lædhoby se Leaby by   Krokses personnamn +Jungkullavadet vadställe
Mörkagården hemman /Se   Kroksesa personnamn Jungkullen kulle
Nyckelängen gd /Se   Källegårds personnamn Karabylyckorna åker
Rafvelstorp l. Rafaelstorp Saknas   Kära mor i Fogdagården personnamn Karleby mossar dela av mosse
Ravelstorp gård   Kärabulinge inbyggarbeteckning Karlebyvägen landsväg
Ravelstorp gd /Se   Kärebölinge inbyggarbeteckning Karleby ängar ängsskiften
Slöta gäll Saknas   Laxa-Johan personnamn Kjellmansgärdet åkerlycka eller gärde
Snösbäck by /Se   Laxa-Kajsa personnamn Kjellmanssnipen åkerlycka
Snösbäck by   Laxakäringen personnamn Klara backar kullar
Stommen = 12 Karleby stomhmn   Laxa-Sanfrid personnamn Klippet diabasstup
Stommen = 1 Lovene gd   Laxa-Sven personnamn Klockehöljen dyhåla
*Stommen f.d. gd   Laxa-Stava personnamn Klöverlyckan åker
Strängsgården hemman /Se   Laxen personnamn Klövhulsbackarna kullar
Trädgården gd /Se   Laxen personnamn Knektagärdet åker
Öland gd /Se   Laxes pojkar inbyggarbeteckning Knektängen äng
Öland gd /Se   Laxes töser inbyggarbeteckning Kohagen hårdvallsäng
    Lebölinge personnamn Korpadreven kreatursdrev
    Leska-Sven personnamn Korpaflogen vattensamling el. damm
    Leske-Alfred personnamn Korpekällan källa
    Lesken personnamn Korpöna kulle med äldre boplats
    Lillegålingen personnamn Kristinas grund åkertäppa
    Lille man i Haragården personnamn +Krogen gård
    Limbagge inbyggarbeteckning +Kräpphulslycka, Södra åkerlycka
    Limbrukare inbyggarbeteckning Kräpphålet dalgång
    Ljungqvist i Leaby personnamn Kräpphålsbackarna soldatjord
    Loggen personnamn Kräpphålsliden sluttning
    Loggen personnamn Kulia vagnskjul gran
    Logges personnamn Kullevadslyckorna åkerlyckor
    Logårds personnamn Kungagraven forngrav
    Logårdspojkarna inbyggarbeteckning Kungagärdet åker
    Lotta i Klövagården personnamn Kvarnabäcken bäck
    Lotta i Nötarp personnamn +Kvarndammen, Gamla kvarndamm
    *lovenedske inbyggarbeteckning Kvarndreven, Allmänna väg
    Loveske inbyggarbeteckning Kvarnedreven kreatursdrev
    Loveske inbyggarbeteckning Kyrkebacken kulle
    Loveskaknallen personnamn Kyrkebacken kulle
    Luther i Källegården personnamn Kyrkebacken kulle med kyrkoruin
    Luttringen personnamn Kyrkegärdet åker
    Maja i Haragården personnamn Kyrkeledet grind
    Manda i Utbogården personnamn Kyrkelidsåkern åker
    Mandus i Korpagården personnamn +Kyrkerör benämning på den s.k. Kungagraven
    Mari i Bäckgården personnamn Kyrkevägen väg
    Mellumgårds personnamn Kyrkevägen, Gamle åkerväg
    Mellumgårdsa personnamn +Kyrkioherberget magasin
    Mellumgårdspojkarna personnamn Kyrkliden sluttning
    Mårten i Logården personnamn Kålgårdslyckan åkerlycka
    Mårten i Mörkagården personnamn Källegårdsfalan åkerområde
    Mårtensson i Fogdagården personnamn Källegårdsvägen enskild väg
    Möen personnamn Källängen äng
    Möes personnamn Källängen äldre äng, nu åker
    Mörken personnamn Kärrsåkern åker
    Mörkes personnamn Kättilstorpagärdet åker
    Mörkesa personnamn Kölnesten forngrav
    Nappre i Utbogården personnamn Ladsprängan åkerlycka
    Nappresa i Utbogården personnamn Ladsprängan åkerteg
    Nilsson i Yppegården personnamn Laduhagen, se Lahagen Saknas
    Nolgårds personnamn Lagesgärdet åker
    Nolgårdspojkarna inbyggarbeteckning Lahagen hage
    Olga på Karlsborg personnamn Lalyckan åkerlycka
    Oskar i Bäckgården personnamn Lammahagen hage
    Otto i Skattegården personnamn Lammahålan, se Låmmahulan Saknas
    Oxen personnamn Larmes utjordsområde
    Per i Logården personnamn Laxagärdet åker
    Persson i Hundstorp personnamn Laxa-Karla mark betesmark
    Perssons i Hundstorp personnamn Leaby bro bro
    Petter i Trägården personnamn Leabykorsen korsväg
    Pojkarna i Bäckgården inbyggarbeteckning Leaby korsväg vägskäl
    Prästabonden personnamn Leabyliderna sluttnigar eller lider
    Prästabonds personnamn Leabyvägen landsväg
    Prästabondsa personnamn Leaby äng ängsskift
    Prästa-Jakop personnamn Leskabacken kulle
    Ramsen personnamn Lilla Berget bergssluttning
    Ramsesa personnamn Ljungkullarna, se Jungkullen Saknas
    Romars personnamn Ljungkulledreven kreatursdrev eller gärdesväg
    Sanfrid i Skattegården personnamn Ljungkullelyckan åkerlycka
    Selma på Tomten personnamn Ljungkvistes mark betesmark
    Skattegårds personnamn Ljungkvistes på gärdet hemmansdel
    Skriver i Bäckgården personnamn Loftet åker
    Sofi i Logården personnamn Lokakällan källa
    Stampera i Ännagården personnamn Loveliden lid
    Stava i Trägården personnamn Loveliderna, se Loveska lider Saknas
    Stina i Lillegården personnamn Lovenemarken ängsområde och betesmark
    Stina ve kvarna personnamn Lovene mossar del av mosse
    Stombons personnamn Lovenemossen slåttermosse
    Stombonsa personnamn *Lovskafalan utmark
    Storegårds inbyggarbeteckning Loveska lider landsvägslider
    Stränga inbyggarbeteckning *Lovska led borttagen grind
    Stränga-Kristin personnamn Lovskaled grind
    Strängen personnamn Lundkvistagärdet åker
    Strängesa personnamn Lyckorna åkerjord
    Strängsgårdspojkarna inbyggarbeteckning Lyckorna åkerjordsområde
    Svante i Korpagården personnamn Låmmahulan håla eller fördjupning
    Svante i Övergården personnamn +Långa dreven kreatursdrev
    Svante på Kroken personnamn Långholmen åker
    Sven i Korpagården personnamn Maden sankmarksområde
    Sven i Källegården personnamn Magnisa backe genämning på sen nu s.k. Kyrkebacken
    Sven i Laxarehemmet personnamn Magnisa led grind
    Sven i Logården personnamn Mahagen hage
    Sven i Logården personnamn Marken äng och åker
    Sven på Tomten personnamn Markerna betesmarker
    Tali i Goagården personnamn Mellomgårdsfalan åkerområde
    Tilda i Källegården personnamn Mellomgårdsvägen enskild väg
    Tilda i Logården personnamn Mellomgärdet åker
    Tili i Trägården personnamn Mittengärdet åker
    Tomtapojkarna inbyggarbeteckning Mellumgårds dunge björklund
    Trägårds inbyggarbeteckning Midfalefloge vattensamling
    Trägårds Tili personnamn Millomgärdena åkrar
    Ture i Utbogården personnamn Millommossen mosse
    Udden personnamn Missunna åker och äng
    Uddes inbyggarbeteckning Missunnebacken kulle
    Uddesa personnamn Moen åker
    Vargen personnamn Moliderna sluttning
    Vendela i Skattegården personnamn Mossahålorna mossområde
    Ville i Klövagården personnamn Mossakanalen kanal
    Välkomna-Jan personnamn Mossarna område
    Åslinga-Stava personnamn Mossavägen åkerväg
    Åslingen personnamn Mossen mosse
    Åslinges Anders personnamn Mossen mossområde
    Åslinges Gustav personnamn Mossen mossäng, delvis odlad
    Åslinges Stava personnamn Mossen mossområde
    Ölands inbyggarbeteckning Mossen åker
    Ölänningen personnamn Mossängarna mossar eller sanka ängar
    Abrahamssons hus Mossängen äng
    Abrahamssons i Källegården bebyggelse och personnamn Mossängen äng och åker
    Abramma bebyggelse Muraknäppet krök
    Abramma i Bäckgården bebyggelse och personnamn Muråkern åker
    Abramma i Källegården del av Holma Källegården Mörkagårds mark betesmark
    Agelies backstuga Nedermossarna mossar
    Agnestads kyrka medeltidskyrka Noaka-Fias trädgård trädgårdstäppa
    Agnestads kyrkoruin medeltida kyrkoruin +Nolintagan intaga
    Alfreda i Lillegården bebyggelse och personnamn +Nolmossen mosse
    Alfreda i Logården bebyggelse och personnamn Nolåkern åker
    Alfreda i Skattegården bebyggelse och personnamn Nolängen äng
    Alfreda i Skattegården hemmansdel Nordfalan hedartad terräng, delvis uppodlad
    Algota i Möagården benämning på del av Karleby Möagården Nordfalan delvis uppodlad betesmark
    Andersa i Bredegården personnamn Norra Beget område
    Andersa i Trägården bebyggelse och personnamn Nya vägen, se Åslevägen Saknas
    Anderssons i hagen backstuga Nyckelängarna delvis uppodlade ängar
    Andreassons backstuga Nyckelängen ängsområde
    Anna-Majes backstuga +Olleberg, se Ålleberg Saknas
    Annelund lht Ormadalen dalgårng
    Artura i Storegården bebyggelse och personnamn Ormen åker och äng
    Arvidstomt lht Oxaslätten slätt
    Augusta i Källegården personnamn Oxaslättsvägen väg
    Axela i Strängsgården bebyggelse och personnamn Oxvägen väg
    Auditörsbostället, se Hagen bebyggelse Pannkakestenen borttaget flyttblock
    Backgårdarna brukningsdelar Pestagraven pestkyrkogård
    Backgården gård Pikakällan källa
    Backgården gård Pissepottegärdet åker
    Backgården bebyggelse +Portalyckan åkerlycka
    Backgården bebyggelse Prästakällan källa
    Backgården bebyggelse +Prästapeln äppelträd
    Backgården bebyggelse +Qvarnedrefven, se Kvarnedreven Saknas
    Baggastallen arbetarbostad Ragvalds grav forngrav
    +Beckgården, se Bäckgården Saknas Ragvalds grav forngrav
    Bengtssons bebyggelse Rammalyckan åkerlycka
    Bengtssons bostadshus Rappagärdet åker
    Bengtssons i Uddagården bebyggelse och personnamn Rappagärdet åker
    Bergmossen avs. Rappagärdet åker
    Beskes bebyggelse och personnamn Ravarehögen, se Ragvalds grav Saknas
    Bittida bondes hemmansdel Ragnvalds kulle gånggrift
    Björkelund lht, avs. Rebelleriet åker
    Björkelund arbetarbostäder Remsan åkerteg
    Blixtes backstuga Rävarebacken backe
    Blomstranda benämning på Lovens Nolgården Rävarebacken, se Ragvalds grav Saknas
    Breagården, se Bredegården bebyggelse +Rävekullen kulle
    Bredegården gård Samuelalyckan boplats
    Bredegården bebyggelse Samuelaskiften hemmansdel
    Bredegården bebyggelse Skanvikera område
    Bredegårdsbrottet kalkstensbrott +Skarnvikarna, se Skanvikera Saknas
    Brees bebyggelse och personnamn Skattegårdsallén planterad allé
    Bruket kalkbrott Skattegårdsvägen väg
    Bruksvillan hus Skiften åker
    Brunmossen avs. Skiftera åker
    Buttnera småskola Skolevägen åkerväg
    Byelaget, Norra, se Norra Karleby Saknas Skrabbemossen del av mosse
    Byelaget, Södra, se Södra Karleby Saknas Skräddarsgärdet åker
    +Bygget dagsverkstorp Skyttepaviljongen byggnad
    Bäckedal soldattorp Slafsan å
    Bäckgården bebyggelse Slevera galge kulle
    Bäckgården bebyggelse Slåttermossarna del av mosse
    Bäckgården gård Smedjebacken ängsteg
    Bäckatorp lht Smedjelyckan ängsvall
    Cappellans Bostället, se Beckgården bebyggelse Smedliden sluttning
    Cardells i Yppegården bebyggelse och personnamn Smedlidsvägen åkerväg
    Carleby, se Karleby by och socken Snipen åker
    +Carlsborg, se Karlsborg bebyggelse Snipen åker
    Dala backstuga Snösbäcka kyrkeväg väg
    Daléns benämning på Lugnet Snösbäckavägen väg
    Dalses backstuga Soldatåkern åkerlycka
    Dalslid lht Soldatängen äng
    Davida stuga backstuga Sotakullen kulle med gånggrift
    Djupadalen lht Sotekullsängen äng
    Dofta-Tildas stuga backstuga Spakeslyckorna åkerlyckor
    Dolkes backstuga Stallgärdet åker
    Dreftela backstuga Stavesgärdet åker
    Dreva-Stinas stuga backstuga Stenmyrsängen äng
    Duftastugan backstuga Stinegärdet åker
    Duftes backstuga Stinesgärdet åker
    Dågg-Alfreda stuga backstuga Stomhagen hage
    Dågges backstuga Stomlyckan åkerlycka
    Döva-Stinas stuga, se Dreva-Stinas stuga backstuga Stomlyckan, Lilla åkerlycka
    Ekstedtes lht Stomlyckan, Stora åkerlycka
    Elda-Karla backstuga Stoms fädrev kreatursdrev
    Emila i Haragården bebyggelse och personnamn Stora Dreven kreatursdrev eller väg
    Emila i Mellumgården bebyggelse Store grop ravin
    Engqvistes lht Storegårds mossar mossområde
    Engkvistes f.d. soldattorp Storemosse mosse
    Enoka hus Storemosse mosse
    Erika i Logården bebyggelse och personnamn Store rör stenröse
    Ernsta i Korpagården bebyggelse och personnamn Storestena stenbunden backe
    Ettars tjänstebostad Strängsgårds mark betesmark
    Falan lht Stänget åkerlycka
    Fals stuga backstuga Svartekullshagen hage
    Fattighusen stugor för fattiga familjer Sällabacken kulle
    Fattigstugan fattigstuga Söderfalan delvis uppodlad terräng
    Fattigstugan fattigstuga Söderfalan betesmarker
    Flinka-Majes backstuga Södra Berget del av Falan
    Flinkes backstuga Sörmossen mosse
    Flinkes benämning på »Halte skräddars» Tinges tomtplats tomtplats
    Flinkes backstuga Tjuvakistehålan fördjupning i marken
    Flyktes tjänstebostad Trolldalen dalgång
    Fogdatorpet bebyggelse Tomtebackarne område
    Fogdavillan hus Tomtafalan åkerområde
    Fogdegården gård Tomtamossen slåttermosse
    Fogdegården bebyggelse Tomtapojkagärdet åker
    Fogdegården bebyggelse Tomterna tomtplatser
    Fogdes tjänstebostad Tomterna tomtplatser
    Folkets hus bebyggelse Torbjörntorpavägen landsväg
    Folkskolan, Norra, se Nya Folkskolan Saknas Torsagärdet åker
    Folkskolan, Nya folkskola Torvmossen del av mosse för torvtäkt
    Folkskolan, Södra bebyggelse Torvvägen väg
    Fransa bostadshus Trekanten ängsområde
    Fransa i Backgården bebyggelse och bebyggelse och personnamn Tuvehagen hage
    Fransa i Goagården bebyggelse och personnamn Tuvängen äng
    Fransa i Övergården personnamn Tvärhagen hage
    +Freden dagsverkstorp Tålyckan åker och äng
    +Freden dagsverkstorp Tån område
    Fribergs lht Tåssedrågen del av Djupadalen
    Fribergs lht Uddagårdens kalkbruk kalkbrott
    Fridhem lht Uddagårdens Ljungakullslycka del av Ljungakullslyckan
    Fridhem avs.mosskift Uddagårdsbackarna landsvägslider
    Frontes i Goagården bebyggelse och personnamn Uddagårdskorsen vägkorsning
    Fronstes ladugård ladugårdsbyggnad Uddagårdsvägen väg
    Fråstagården gård Utbogårds allé allé
    Frostagården bebyggelse Utmarken betesmark
    Fråstegården bebyggelse Utmarkerna ängsområde
    Fråstegården bebyggelse Utmossen område av mosse
    Fältes backstuga Utmossen odlat mossområde
    Förars hus, stationsbyggnad, bostad för lokförare Valpabacken kulle
    Gabriela på Tomten brukningsdel Vargakullen kulle
    Gabriela-Tildes hemmansdel med folkskola Vasabron bro
    Gabrillastugan stuga Vasadreven drev
    Gamle Fribergs lht Vasagärdet åker
    Gamle Harens äldre benämning på Holm Haragården Vasahagen hage
    +Giästgifwaregården, se Krögaregården bebyggelse Vikabacken åker
    Glufsins backstuga Vikabacken, Bortre åker
    Goagården gård Vikabacken, Främre åker
    Goagården bebyggelse Vikamossen sankmarksområde
    Goagården bebyggelse Vikavägen Saknas
    Godegården, se Goagården bebyggelse Vipemossen mosse
    Gruvesdelen bebyggelse Vitemossen odlingsmark
    Gruvesstugan undantagsstuga Vrangelsholmsgärdet åker
    Gruvfogdes tjänstebostad Vråhagen hage
    Guda-Jonasa, se »Gudes» Saknas Vägen, Nya, se Nya vägen och Åslevägen Saknas
    Gudes backstuga Vättnedreven kreatursdrev
    Gullpluttes benämning på »Lille mans i Haragården» Åkerskulle kulle
    Gustava i Backgården bebyggelse och personnamn Åkilsvägen väg
    Gustava i Bäckgården bebyggelse och personnamn Ålleberg platåberg
    Gustava i Haragården bebyggelse Ållebergsliderna sluttningar
    Gustava i Källegården bebyggelse och personnamn Ållebergs ände sluttning
    Gustava i Möagården del av Karleby Mjögården Åmossen mosse
    Gustava i Skattegården bebyggelse Ån å
    Gustava på Stommen personnamn Årebro bro
    Gärdhem lht Årebro bro
    Gästgivaregården binamn på Krögaregården Årebrovägen väg
    Gästgivaregården, se Krögaregården bebyggelse Årslyckeängen äng
    Hagelund mejerilägenhet Åslebäck bäck
    Hagen gård Åslemossarna mosse
    Hagen bebyggelse Åslevägen landsväg
    Hagen bebyggelse Åslycka åkerlycka
    Hagens mejeri mejeri Åslyckehagen hage
    Hagströms lht Åslyckeängen äng
    Hallbergs hemmansdel Ängagärdet åker
    Halleberg bebyggelse Ängalyckan åker och äng
    Hallsberg lht Ängamossen mosse
    Halte Sends benämning på »Halte skräddars» Ängshagen hage
    Halte Skräddars backstuga +Ängmossen, se Fiolen mosse
    Hansa-Johannes backstuga Ängsmossen mosskift
    Haragården gård Ängåkern åker
    Haragården gård Ättehögen kulle med forngrav
    Haragården bebyggelse Ölands mark betesmark
    Haragården bebyggelse Öräkra ängsvall
    Haragården i Holma benämning på Haragården Övergärdet åker
    Haragården bebyggelse Översta gärdet åker
    Haragården bebyggelse Övregårdsbackarna kullar
    Haragården bebyggelse  
    Haratorp torp  
    Hektora backstuga  
    Helandera i Skånsgården bebyggelse och personnamn  
    Helges soldattorp, nu lht  
    Helges backstuga  
    Helgota i Backgården bebyggelse och personnamn  
    Hemningshögen lägenhet  
    Hermana i Hovmansgården personnamn  
    Hermanssons lht  
    Hjalmara på Hagen bebyggelse och personnamn  
    Hingstastallet stallbyggnad  
    Holma by  
    Holma by  
    Holma by  
    Holma by  
    Holmaboden handelsbod  
    Holmagårdarna gårdar  
    Holma-Majes backstuga  
    +Holmatomten, se Tomten bebyggelse  
    Holmen lht  
    Holmes bebyggelse  
    Holmes på Hagen personnamn  
    Holmängen lht, f.d. soldattorp  
    Hovmansgården gård  
    Hovmansgården bebyggelse  
    Hovmansgården bebyggelse  
    Hundstorp, se 2 Ravelstorp Saknas  
    Hundstorp gård  
    Hundstorp bebyggelse  
    Hyltegården gård  
    Hytegården bebyggelse  
    Hägges soldatboställe  
    Hämningshögen lht  
    Högalid lht  
    Ingetorp lht  
    Ingetorp lht  
    Jakopa-Annes hus  
    Jakoba-Staves backstuga  
    Jana-Kristins stuga backstuga  
    Johana i Bäckgården bebyggelse och personnamn  
    Johans i Fråstegården bebyggelse och personnamn  
    Johana i Klövagården bebyggelse och personnamn  
    Johana i Laxarehemmet bebyggelse och personnamn  
    Johans i Lillegården bebyggelse och personnamn  
    Johana i Möagården bebyggelse och personnamn  
    Johana i Storegården bebyggelse och personnamn  
    Johana på Kroken personnamn  
    Johana på Tomten hus, tidigare åbyggnad  
    Jonasa backstuga  
    Jonssons i Bäckgården bebyggelse och personnamn  
    Jordhållet, Norra, se Norra Karleby Saknas  
    Jordhållet, Södra, se Södra Karleby Saknas  
    Juråsen torp  
    Jädrans-Svenna f.d. soldattorp  
    Jädrans-Svenna Saknas  
    Kalkbrottet avs.  
    Kalkbrottet avs.  
    Kalkbrottet avs.  
    Kalkbruket kalkbrott  
    Kalkbrännare lht  
    Kalkhydraten kalkhydratfabrik  
    Karaby, se Karleby by Saknas  
    Karars backstuga  
    Karas backstuga  
    Kardells benämning på Karleby Utbogården  
    Karla i Bäckgården bebyggelse och personnamn  
    Karla i Haragården bebyggelse och personnamn  
    Karla i Klövagården bebyggelse och personnamn  
    Karla på Tomten brukningsdel  
    Karla-Klasa backstuga  
    Karla-Lottas backstuga  
    Karleby by och socken  
    Karleby by  
    Karleby by  
    Karleby by  
    Karleby by  
    Karleby avs  
    Karleby avs  
    Karleby avs  
    Karleby avs  
    Karleby avs, del av allmäning  
    Karleby del av allmäning  
    Karleby Goagården bebyggelse  
    Kaleby långa by  
    Karleby långa by  
    Karleby, Norra skifteslag  
    Karleby norra rote, se Norra Karleby Saknas  
    Karleby skola folkskola  
    Karleby, Södra skifteslag  
    Karleby södra rote skifteslag  
    Karleby, Övra benämning på »Övrabyn»  
    Karleby kyrka kyrka  
    Karleby södra skola folkskola  
    Karlgrens benämning på »Strides»  
    Karlgrens lht  
    Karlsborg gård  
    Karlsborg hemmansdel  
    Karlshem lht, f.d. soldattorp  
    Karlshem lht, f.d. soldattorp  
    Karlsmosse mosskift  
    Karlsmosse mosskift  
    Karlsmossen avs.  
    +Kellegården, se Källegården Saknas  
    +Kiellegården, se Källegården Saknas  
    +Kiällegården, se Källegården Saknas  
    Kjellegården, se Källegården Saknas  
    Kjelléns bebyggelse  
    Kjelléns backstuga  
    Kjelléns f.d. soldattorp  
    Kjelléns backstuga  
    Kjellmans ryggåsstuga  
    Klara stuga backstuga  
    Klasa i Skattegården bebyggelse och personnamn  
    Klasa stuga backstuga  
    Kloars backstuga  
    Klockars stuga backstuga  
    Klockemakars backstuga  
    Klövagården gård  
    Klövatomten gård  
    Klövatomten enstakahemman  
    Klövatomten bebyggelse  
    Klövatomten bebyggelse  
    Klövatomten, se Klövhulan Saknas  
    Klöves inbyggaarbeteckning, gård  
    Klövhulan enstakahemman  
    Knagges backstuga  
    Komministersbostället, se Karleby Backgården Saknas  
    Korpagården gård  
    Korpagården bebyggelse  
    Korpagården bebyggelse  
    Kralls benämning på Klövhulan  
    Krestina, se »Stränga-Krestina» Saknas  
    Kroken gård  
    Kroken bebyggelse  
    Krons bebyggelse  
    Krulle Vestmans backstuga  
    Krumma-Staves backstuga  
    Krummes benämning på »Krumma-Staves»  
    Kråkeslottet benämning på Gruvfodgebostad  
    Krögaregården gård  
    Krögaregården bebyggelse  
    Krögars villa  
    Kule-Karla benämning på »Gabrillastugan»  
    Kul-Emmes benämning på »Kule-Karla» el. »Gabrillastugan»  
    Kulia backstuga  
    Kullegården, se Källegården Saknas  
    Kvickes backstuga  
    Kyrkogårdsutvidgningen avs  
    Kåken arbetarbostad  
    Kåken, Lille bostadshus  
    Kåken, Store bostadshus  
    Källedal backstuga  
    Källegårdarna brukningsdelar  
    Källegården gård  
    Källegården gård  
    Källegården gård  
    Källegården bebyggelse  
    Källegården bebyggelse  
    Källegården bebyggelse  
    Källegården bebyggelse  
    Källegården bebyggelse  
    Källegården bebyggelse  
    Källegården i Holma benämning på Källegården  
    Källéns boställe soldattorp, nu lht  
    Käraby by och socken  
    Kössebärsgubbes backstuga  
    Larmastugan backstuga, tidigare torp  
    +Laedaby, se Leaby Saknas  
    +Laedaby kyrkie kyrka  
    Lagersholm avs.lht  
    Lages bebyggelse  
    Larmes torp  
    Lars-Johana backstuga  
    Lars-Johana-Majas stuga backstuga  
    Lars-Johana Majes backstuga  
    Laxahemmet, se Laxaretorp Saknas  
    Laxa-Johana bebyggelse och personnamn  
    Laxarehemmet binamn på Laxaretorp  
    Laxarehemmet, se Laxaretorp Saknas  
    Laxaretorp gård  
    Laxaretorp enstakahemman  
    Laxaretorp bebyggelse  
    Laxa-Svenna gård och personnamn  
    Laxes bebyggelse och personnamn  
    Laxes bebyggelse och personnamn  
    Leaby by  
    Leaby by  
    Leaby by  
    Leaby by  
    Leaby by  
    Leaby bebyggelse  
    Leaby by  
    Leaby-Gudes stuga backstuga  
    Leaby handelsbod speceriaffär  
    Leaby kyrka kyrka  
    Leaby kyrkoruin grundmurar  
    Leske-Alfreda backstuga  
    Leskes backstuga  
    Leskes backstuga  
    Lill-Andersa stuga backstuga  
    Lilla-Stinas stuga backstuga  
    Lillavillan bostadshus  
    Lille Andersa backstuga  
    Lillegården gård  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillekåken bostadshus  
    Lille mans bebyggelse  
    Lille mans i Haragården bebyggelse och personnamn  
    Lille pluttes benämning på »Lille mans i Haragården»  
    Lille Skattegården, se Skattegården Lille Saknas  
    Limbruket kalkbrott  
    Lindgrens bebyggelse  
    Lindströms smedja  
    Ljungqvistes bebyggelse  
    Ljungqvistes i Leaby bebyggelse och personnamn  
    +Lofve, se Lovene Saknas  
    Logårdarna brukningsdelar  
    Logården gård  
    Logården bebyggelse  
    Logården bebyggelse  
    Lokalen benämning på Folkets hus  
    Loveboden handelsbod  
    Lovene by  
    Lovene by  
    Lovene by  
    Lovene by  
    Lovene by  
    Lovene avs.  
    Lovene avs.  
    Lovene avs  
    Lovene avs  
    Lovene avs  
    Lovene allmäning Saknas  
    Lovene kyrka medeltidskyrka  
    Lovene kyrkoruin grundmurar av medeltidskyrka  
    Lovene småskola småskola  
    Lugnet lht, avs  
    Lugnet lht  
    Lundbergs lhter  
    Lundkvistes lht  
    Lundkvistes kalkbrotts tjänstebostad  
    Luthera del av Holma Källegården  
    Luthera i Källegården del av Holma Källegården  
    Luttringastugan stugubyggnad  
    Luttringes hus  
    Luvkakestaden backstugor  
    Lyckäng soldattorp  
    +Låffwene, se Lovens Saknas  
    Läaby Saknas  
    Löva-Stinas backstuga  
    Löves backstuga  
    Maja-mosteras Saknas  
    Majes backstuga  
    Manda Lindgrens stuga backstuga  
    Mandusa i Korpagården bebyggelse  
    Mariedal lht  
    Mases stuga backstuga  
    Matildedal lht  
    Matsäckes bebyggelse  
    Mellangård, se Millomgården Saknas  
    Melléns lht  
    Melléns lht  
    Melléns lht  
    Mellomgården, se Millomgården Saknas  
    +Midfalefloge backstuga  
    +Millangården, se Millomgården Saknas  
    Millomgården gård  
    Millomgården gård  
    Millomgården bebyggelse  
    Millomgården bebyggelse  
    Millomgården bebyggelse  
    Millomgården bebyggelse  
    Missionshuset arbetarbostad  
    Mjögården gård  
    Mjögården bebyggelse  
    Mjögården bebyggelse  
    Mjögården bebyggelse  
    Molandera kalkbrotts tjänstebostad  
    Mossebo lht  
    Mossebo lht  
    Mossebo lht  
    Mossen mosse, avs  
    +Mosstorpet dagsverkstorp  
    Muntera nuv.lht, f.d. soldattorp  
    Murssons backstuga  
    Mårtens i Mörkagården personnamn  
    Mårtenssons i Fogdagården bebyggelse och personnamn  
    Möagården, se Mjögården Saknas  
    Mönsterskrivarebostället, se Hagen Saknas  
    Mörkegården gård  
    Mörkegården bebyggelse  
    Mörkegården bebyggelse  
    Mörkes kalkbrotts tjänstebostad  
    Nappres i Utbogården bebyggelse och personnamn  
    Nebbagården, se Näbbagården och Goagården Saknas  
    Neros backstuga el. soldatboställe  
    Noaka backstuga  
    Noaka-Fias stuga backstuga  
    +Nohlgården, se Nolgården Saknas  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården bebyggelse  
    +Nordgården, se Nolgården Saknas  
    Nybygget torp  
    Nyckelängen torp  
    Nyckelängen bebyggelse  
    Nyhem hus  
    Näbbagården, se Goagården Saknas  
    Näbbagården eller Goagården gård  
    +Ollebergs Fierding, se Ålleberg Fjärding Saknas  
    Olssons torp  
    Oskara i Bäckgården brukningsdel  
    Ottoa i Skattegården brukningsdelar  
    Oxaslätten f.d. dagsverkstorp  
    Oxaslätten, Lilla äldre dagsverkstorp, nu arrendelht  
    Oxaslätten, Stora bebyggelse  
    Palatset arbetarbostad  
    Pera i Logården bebyggelse och personnamn  
    Perssons benämning på Hundstorp  
    Perstorp förpantningshemman  
    Pettera i Trägården gård och personnamn  
    Petterssons benämning på Nyhem  
    Pipes stuga backstuga  
    Pluttes backstuga  
    Prytses hemmansdel  
    Prästa-Jakopa backstuga  
    Prästgården, se Backgården Saknas  
    +Rafwelstorp, se Ravelstorp Saknas  
    Ragvalstorp, se Ravelstorp Saknas  
    Rammes backstuga  
    Rammes stuga backstuga  
    Ramses bebyggelse och personnamn  
    Ramsins backstuga  
    Ramsins Saknas  
    Rappa-Gretes backstuga  
    Rappastugan backstuga  
    Rappes backstuga  
    Ravela backstuga  
    Ravelstorp bebyggelse  
    Ravelstorp gård  
    Ravelstorp enstakahemman  
    Ravelstorp, se Hundstorp Saknas  
    Ravelstorp eller Hundstorp gård  
    Romara backstuga  
    Romara Masa backstuga  
    Rydells hus  
    Rättarstugan arbetarbostad  
    Samuela bebyggelse  
    Samuela backstuga  
    Samuela-Krestins bebyggelse  
    Sanfrida i Skattegården bebyggelse och personnamn  
    Selmes hemmansdel  
    Selmes på Tomten bebyggelse  
    +Sikatorp torp  
    Sikbergs backstuga  
    Simona lht  
    Sjungars benämning på Nyhem  
    Skattegårdarna brukningsdelar  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    +Skattegården, se Lille Skattegården Saknas  
    Skattegården, Lilla gård  
    Skattegården, Lille bebyggelse  
    Skattegården, Lille bebyggelse  
    Skattegården, Stora gård  
    Skattegården, Store bebyggelse  
    Skattegården, Store bebyggelse  
    Sketbonds bebyggelse och personnamn  
    Skoges backstuga  
    Skoges bebyggelse  
    Skrivera bebyggelse och personnamn  
    Skrivera i Bäckgården bebyggelse och personnamn  
    Skräddare Vestmans hus  
    Skräddars, se Halte Skräddare Saknas  
    Skräddare Karla backstuga  
    Skura backstuga  
    Skåningsgården gård  
    Skåningsgården bebyggelse  
    Skåningsgården bebyggelse  
    Skåningsgården, Nya, se Skåningsgården Saknas  
    Skånsgården, se Skåningsgården Saknas  
    Slet-Augusta stuga backstuga  
    Sletes backstuga  
    Smes backstuga  
    Småskolan småbarnsskola  
    Småskolan, Gamla, se Småskolan Saknas  
    Snösbäck gård  
    Snösbäck säteri  
    Soldathemmet avs, lht  
    Spakes tomt backstugutomt  
    Spann-Gökes backstuga  
    Spates lht  
    Spektorsvillan äldre hus, nu tjänstebostad för gruvfogde  
    Spets-Augusta backstuga  
    Spetses backstuga  
    Stenbergs lht  
    Stenåsen lht, f.d. soldattorp  
    +Stineberg lht  
    Stineborg lht  
    Stines ve kvarna backstuga  
    Stombonn arrendatorn  
    Stom-Mandas stuga backstuga  
    Stommen gård  
    Stommen gård  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen bebyggelse  
    Storavillan bostadshus  
    Storegården gård  
    Storegården bebyggelse  
    Storegården bebyggelse  
    Storekåken bostadshus  
    Store Skattegården, se Skattegården Store Saknas  
    Strides lht  
    Strides hus  
    Strides lht  
    Stränga-Krestina backstuga  
    Strängas stuga backstuga  
    Strängegården gård  
    Stränges bebyggelse och personnamn  
    Strängsgården bebyggelse  
    Strängsgården bebyggelse  
    Strängatorpet torp  
    Strängbergs lht  
    Svana benämning på »Svana-Gustava»  
    Svana-Gustava backstuga  
    Svantes i Korpagården del av Karleby Korpagården  
    Svantes i Övergården bebyggelse och personnamn  
    Svenna hemmansdel  
    Svenna i Korpagården hemmansdel  
    Svenna i Laxarehemmet bebyggelse och personnamn  
    Svenna i Logården bebyggelse och personnamn  
    Svenna på Tomten bebyggelse och personnamn  
    Sventa-Johana torp  
    Sventatorpet torp  
    Svärdakällaren välvd källare  
    Svärda-Pera stuga backstuga  
    Svärdastugan backstuga  
    Svärdes backstuga  
    Svärdes f.d. soldatboställe  
    Svärdes lht  
    Svärdes backstuga  
    Sälles backstuga  
    Tingelistes backstuga eller fattighus  
    Tingsbyggningen, se Tingshuset Saknas  
    Tingshuset tingshus  
    Tiovillan arbetarbostad med bostäder  
    +Tiärabÿ, se Karleby socken Saknas  
    Tomtavall lht  
    Tomteholm lht  
    Tomteholm lht  
    Tomteholm lht  
    Tomten gård  
    Tomten bebyggelse  
    Tomten bebyggelse  
    Tomten bebyggelse  
    Torbjörns lht  
    Trädgårdsmästars lht  
    Trägården gård  
    Trägården bebyggelse  
    Trägården bebyggelse  
    Trägården bebyggelse  
    Trägårdsskifterna obebyggda hemmansdelar  
    Tuppastugan backstuga  
    Tuppes backstuga  
    Tuppes backstuga  
    Tures i Utbogården bebyggelse och personnamn  
    Törnkvistes kalkbrottets tjänstebostad  
    Uddagården gård  
    Uddagården bebyggelse  
    Uddagården bebyggelse  
    Uddagården kalkbrott  
    Uddagården jordbruksfastighet  
    Uddagårdens kalkbrott kalkbrott  
    Uddagårdens skola folkskola  
    Uddes lht  
    Uddes backstuga  
    Uddestorp lht, f.d. soldattorp  
    Ungkarlsvillan arbetarbostad för ungkarlar  
    Utbogården gård  
    Utbogården bebyggelse  
    Utmarken avs  
    Valars torp  
    Valas-Gustava, se »Valars» Saknas  
    Wallins bebyggelse  
    Vargatorpet dagsverkstorp  
    Vestmans backstuga  
    Vestmans backstuga  
    Vikes backstuga  
    Vikes lht  
    Villorna flerfamiljshus  
    Välkomman avs.lht  
    Välkomna-Jans backstuga  
    Yppegården Saknas  
    Yppegården, se Utbogården Saknas  
    Ållebergs Fjärding fögderi  
    Åslinges bebyggelse och personnamn  
    Åslinges bebyggelse och personnamn  
    Åslinges-Andersa bebyggelse  
    Ännagården gård  
    Ännagården bebyggelse  
    Ännagården = 3 Karleby Saknas  
    Öfregården, se Övregården Saknas  
    ?Öland Saknas  
    Öland enstakahemman  
    +Ölands Qvarn vattenkvarn  
    Överstorp lht  
    Övertorp lht  
    Övrabyn gårdar  
    Övregården gård  
    Övregården bebyggelse  
    Övregården bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.