ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mularps socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 20 Bebyggelsenamn : 593 Naturnamn : 245
*Mulathorpa sokn, se Mularp sn Almängarna terräng Mularp socken sn Allén allé
Mularp sn Botten terräng Saknas Saknas Allmänningarna allmänning
Mularp sn Ekebacken backe Mularps socken materialförteckning +Allmänningen, se Almängarna Saknas
Mularp sn Faredalsberg, se Gerumsberget berg Sagesmän förteckning Almängarna lövängar
Mularp sn Fru-Skör utskärning i Mösseberg /Se Sagesmän förteckning Almängen, se Almängarna Saknas
Mularp sn Fåredals-Berget, se Gerumsberget berg Förkortningar förteckning Berget del av Gerumsberget
Mularp sn Gerumsberget berg Mularp socken Aplagårdsgärdet åker
Mularp sn Gerumsberget berg Mularp sn +Bergsgärdet gärde
Mularp sn /Se Gerumsberget berg Mularp sn Bergsgärdet, Norra åker
Mularp sn Gerumsberget skogshöjd Mularp sn Bergsgärdet, Södra åker
Mularp sn Hjortamossen mosse Mularp socken +Bergsliden, Branta sluttning
Mularp sn Mularpsberget triangelpunkt Alfred i Kullagärdet personnamn Björnbergslyckan åkerlycka
Mularp sn Mularpabäcken bäck Anders i Nybo personnamn Boställsjorden soldatboställsjord
?Mularp sn Munkagärdet åker /Se Aplagårdstorpare inbyggarbeteckning Botten område av diabasplatå
Mularp sn Munkhätterna sankmark /Se Aplagårdstorpesa personnamn Bottnafjället klipparti
Mularp sn Prästaberget berg August i Bossgården personnamn Bottnaskogen skog
Mularp sn Påskakullarna kullar Axel på Källeberg personnamn +Branta liden bergsluttning
Mularp sn /Se Snipen skogsholme i åker Backaren personnamn +Brunnsgärdet gärde
*Mulathorp (=Mularp) sn /Se Varvsberget o. Gerumsberget bergstrakter Backars personnamn +Brunnslyckan åkerlycka
Mularp sn /Se Ängen terräng Backars Karl personnamn Bånekulla gärde
Munkatorp, se ?Mularp sn   Backesa personnamn +Dreven i Falegärdet väg
Horsåsen by   Berga-Jonas personnamn +Dubbagärdet åker
Horsåsen by /Se   Björkhagaren personnamn Ekebacka bergplatå
Hörlyckan gd /Se   Björkhagars personnamn Ekebackavägen körväg och kreatursdrev
Kullagärdet gd /Se   Björkhagesa personnamn Ensär åker
Kjelleberg hrgd?   Bossgåla personnamn Ensärsgärdet åkrar
Källeberg gd /Se   Bossgårdinge personnamn Falan bergsluttning
Källebo, se Källeberg gd   Bossgårds personnamn +Falan, Lilla del av diabasplatå
?*Mitharydh by   Edit i Munkagården personnamn Faledreven drev eller väg
Mularp sn   Ekebackaren personnamn +Falegärdet gärde
Mularp by   Ekebackars personnamn Falemarken bergsluttning
Mularp? by   Ekebackars pojkar personnamn +Fallegärdet, se Falegärdet Saknas
Mularp by   Ekebackars tös personnamn +Fallyckan, Norra intaga
Mularp by, sn   Ekebackesa personnamn +Fallyckan, Södra intaga
Mularp by o. sn /Se   Emil i Fråstagården personnamn +Fallyckorna intagor
Mularp? Saknas   Emil i Nötarp personnamn Flogastan område vid gräns
Mularp by och socken   Emma i Kullagärdet personnamn Fläskaskinkan åkerteg
Mularp by   Fridhemmaren personnamn Fruskär sänka
Mularp by   Fridhemmars personnamn Fru Skår stig, klev
Mularp by o. sn   Fridhemmesa personnamn Fråstagärdet, se Fråstagårdsgärdet Saknas
Mularp sn?   Frun på Källeberg personnamn Fråstagårdsgärdet åker
Mularp kyrkby & sn   Fråstagårds personnamn Fåratrapporna stig eller klev
Mularp by   Fråstagårdinge inbyggarbeteckning Fädreven kreatursdrev, körväg
Mularp by   Fråstagårds Emil personnamn Fädreven väg
Mulatorp Saknas   Fråstagårds pojkar inbyggarbeteckning +Fädreven, Gamla väg
Mularp sn o. by /Se   Fråstagårds töser personnamn +Fädreven, Gamla fädrev
Munkagård gd /Se   Fråsten personnamn +Förlännet äng
*Nottathorp, se Nöttorp by   Gustafsson på Källeberg personnamn Gerumsberget platåberg
Nöttorp by   Gustafsson på Stommen personnamn Gluggalyckan åkerteg
Nöttorp by   Gustafssons på Stommen personnamn Gropavallen dike
Nöttorp by   Gösta i Munkagården personnamn Grunnevadsvägen väg
Nöttorp by   Herman i Nötarp personnamn Grunnevadsvägen dike
Nöttorp by   Johan på Källeberg personnamn Gråterna åkrar
Nöttatorp Saknas   Josup i Munkagården personnamn Gräshagen hage, åker
Nöttarp by /Se   Kajsa i Fråstagården personnamn Gröne Hög gränsmärke
Råttneby gd /Se   Karl i Nybo personnamn +Gröne mosse mosse
Råttneby gd /Se   Karl i Nötarp personnamn Hacket åker
Stommen gd   Karl i Rom personnamn +Hagen hage
Svarttorp by   Karl i Rånglet personnamn +Hagen beteshage
Svarttorp by   Karl på Torget personnamn Hjortamossen, se Stora Hjortmossen Saknas
Svarttorp by   Klas i Lille Bossgården personnamn Hjortmossen, Stora torvmosse
Svarttorp by?   Klas i Nötarp personnamn Hjortmossen, Lilla torvmosse
Svarttorp by /Se   Kullagärdingen personnamn Hoafjället klipparti
Svartarp gd /Se   Kullagärds personnamn Hollands rås mosse
Torget by /Se   Kullagärdsa personnamn +Hopängarna ängar
*Vistaklef by   Kullagärds pojkar personnamn Horsabacken åker och äng
    Kullagärds töser personnamn Horsåsabotten eller Botten mosse
    Källeberg gd Horsåsa led grind
    Källebergare personnamn Horsåsa mosse Saknas
    Källebergaren personnamn Hultsängen äng
    Källebergs personnamn Hårsåsa led, se Horsåsa led Saknas
    Källebergs Axel personnamn Hårsåsa måse, se Horsåsa mosse Saknas
    Källebergsfrun personnamn +Hässlehagen hage, åker och äng
    Källebergs Johan personnamn +Hästhagen beteshage
    Källebergs pojkar personnamn Höga Stenbro, se Stora Höga Stenbro Saknas
    Källebergspojkarna personnamn +Intagan intaga
    Källebergstorpare personnamn +Intäkten, Nya intäkt
    Källebergs tös personnamn +Kalvhagen hage
    Lars-Johan i Bossgården personnamn +Kalvhagen hage
    Lars-Johan i Mularp personnamn +Kalvhagen hage
    Lars på gärdet personnamn +Kalvhagen hage
    Lisebergaren personnamn Kalvhagen hage
    Lisebergs personnamn Karlénsåkern åker
    Lisebergsa personnamn Klippet diabasbranten
    Mularpa inbyggarbeteckning Klockarejorden jordområde
    Mularpabonde inbyggarbeteckning +Klockareåkern åkerteg
    Mularpakäring inbyggarbeteckning Knaggalyckan lht
    Mularpa skator inbyggarbeteckning +Knektalyckan Saknas
    Mularpasmeden personnamn +Kohagen, Nedre beteshage
    Mularpa tattare inbyggarbeteckning +Kohagen, Övre beteshage
    Mularpinge inbyggarbeteckning Kortagärdena åkrar
    Munka personnamn Kortavägen landsväg
    Munkafrun personnamn Kortegärdavägen, se Kortavägen Saknas
    Munkagårds personnamn *Korterna åkrar
    Munken personnamn Korterna åkrar
    Munken i Mularp personnamn *Kortevägen stycke av väg
    Munkes personnamn Kullagärdets hage hage
    Nolgårdinge inbyggarbeteckning Kungshögen kulle
    Nolgårds personnamn Kungsvägen väg
    Nybos personnamn Kvarnagärdet åker
    Nybosa personnamn Kvinnevad gränsmärke
    Nyhemmaren personnamn Kvinnevadsbäcken bäck
    Nyhemmars personnamn Kycklingabacken kulle
    Nyhemmars Karl personnamn +Kyrkelyckan åkerlycka
    Nyhemmesa personnamn Kyrkogården begravningsplats
    Nämndeman i Nötarp personnamn Kyrkojorden område
    Nötarpa inbyggarbeteckning Kyrkängarna, se Kyrkängen Saknas
    Nötarpabonde inbyggarbeteckning Kyrkängen äng
    Nötarpinge inbyggarbeteckning Källaregärdet åker
    Oskar på Torget personnamn Källaregärdet åker
    Patron på Källeberg personnamn Källebergs allé allé
    Prästabonden personnamn Källebergs hacke åker
    Prästabonds personnamn Källebergs kohage beteshage
    Prästabondsa personnamn +Källebergs lycka åkerlycka
    Romaren personnamn Källebergs park bokparksområde
    Romars Ida personnamn Ladugårdsgärdet åker
    Romsmjölnaren personnamn Lambevads Kulle gränsmärke
    Romsmjölnars personnamn Lertaget allmänning
    Romsmjölnersa personnamn Liderna lider
    Severin på Torget personnamn Lieråkern åker
    Skattegåla inbyggarbeteckning Lillaberget område av platå
    Skattegårdinge inbyggarbeteckning Lillavamman äng
    Skattegårds personnamn Lillegärdet åker
    Skator inbyggarbeteckning +Lillängen äng
    Smeden i Mularp personnamn Lommevads kulle kulle
    Smedsa i Mularp personnamn Lyckebackarna åker
    Sniparen personnamn Lyckevägen väg
    Snipars personnamn +Lyckorna område
    Snipars Karl personnamn +Lyckorna åkerlyckor
    Snipesa personnamn +Lyckorna åkerlyckor
    Stombonden personnamn +Lyckorna åkerlyckor
    Stombondsa personnamn Lyckorna område
    Stommare inbyggarbeteckning +Lyckorna åkerlyckor
    Stommaren personnamn Långa gärdet åker
    Stommesa personnamn Lövagärdet åker
    Stomms personnamn Lövalyckan hustomt
    Stomms Nils personnamn Mannasten gränsmärke
    Stomtorparen personnamn +Marken, Västra betesmark
    Stomtorpars personnamn Mellangärdet åker
    Stomtorpesa personnamn Mellangärdet åker
    Stränga-Karl personnamn Mellangärdet åker
    Sven-Johan i Mularp personnamn Mellumgärdet åker
    Sven-Johan i Skattegården personnamn +Millangärdet, se Mellangärdet Saknas
    Sörbergaren personnamn Mossagärdet åker
    Sörbergars personnamn Mularpa bergadrev körväg och kreatursdrev
    Sörbergs-Johan personnamn Mularpa Ekebacka bergplatån
    Tekla på Stommen personnamn Mularpastigen gångstig
    Torgare inbyggarbeteckning Mularpsberget del av Gerumsberget
    Torgaren personnamn Mularpeberget del av Gerumsberget
    Torgars personnamn Mularpsbäcken bäck
    Torgars Karl personnamn Mularpabäcken bäck
    Torgars pojkar personnamn Mularpadreven väg
    Torgars Severin personnamn Mularpavägen landsväg
    Torgars töser personnamn +Nolfalan område av diabasplatå
    Torgesa personnamn Nolgärdet åker
    Tuppa-Maja på Liseberg personnamn +Nolgärdet åker
    Tyra i Bossgården personnamn Nolgärdet åker
    Tåare inbyggarbeteckning +Nolgärdet åker
    Tågubbe personnamn +Nolgärdet åker
    Tåkäring inbyggarbeteckning +Nolgärdet åker
    Valle-Karl personnamn +Nolgärdet gärde
    Valla-Maja personnamn Nolängen äng
    Vernfrid i Bossgården personnamn Norrgärdet åker
    Wibom i Kullagärdet personnamn +Nyckelösarna åker och äng
    Värner på Stommen personnamn Nötarpa ängar lövängar
    Värnera på Stommen personnamn Nöttorps utmark område av diabasplatå
    Allmänning Saknas Ormagropen dalgång
    Almbergs-Karls hemmansdel +Oxbetet i Brunnsgärdet beteshage
    Aplagården gård +Oxbetet i Falegärdet betesmark
    Aplagården gd Parkagärdet åker
    Aplagården bebyggelse +Planterhagen park
    Aplagårdstorpen dagsverkstorp Predikstolen diabasklippa
    Aplagårdstorpet dagsverkstorp Prästaberget komministerboställe
    Arves-Pera Emila hemmansdel Puttlakällan kallkälla
    Aspelund torp Påskekulladreven fädrev
    Augusta torp Påskekullarna kullar
    Augusta i Bossgården hemmansdel +Qvinnevad, se Kvinnevad Saknas
    Augusta i Fråstagården hemmansdel +Qvinnevads bäck, se Kvinnevadsbäcken Saknas
    Backatorpet torp +Rofwelöckan, se Rovlyckan Saknas
    Backatorpet torp Romaregärdet åker
    Backen Saknas +Romarehagen hage
    Backen torp +Romshagen hage
    Backen dagsverkstorp +Rovlyckan intaga
    Backen dagsverkstorp +Rullerna åker
    Beda Hjältes stuga Sandvadet sandtag
    ?Bengt i nötarpz gård, se Nolgården Saknas Sandvadet allmänning
    Berga-Jonasa torp Segerberget del av Gerumsberget
    Bergatorpet torp Sjöholmsängen äng
    Berget torp Sjöhålan floge eller håla
    Berget dagsverkstorp Skallerör kulle med stenrös
    Berggrens lht Skansagärdet benämning på Norrgärdet
    Berglundstorpet torp Skarpåsagärdet åker
    Björkhaga hemmansdel Skatesten gränsmärke
    Björkhagen hemmansdel Smedallmänningen lht
    Björnbergs torp Smedjegärdet åker
    Björnbergsstället torp Smedängen ängsområde
    Björnbergstorpet torp +Småliderna sluttning
    Blackatorpet torp +Soldatlyckan åkerlycka
    Blackes torp +Soldatängen äng
    Boens-Johana torp Stenbro, Stora Höga, se Stora Höga Stenbro Saknas
    Boens-Johannesa torp Stomms lider bergssluttningar
    Bossgårdarna hemmansdelar Stora Höga Stenbro bro
    Bossgården gd Storavamman äng, nu åker
    Bossgården gård +Storängen äng
    Bossgården bebyggelse +Stubberna ängsområde
    Bossgården bebyggelse +Svartarpsgärdet gärde
    Bossgården bebyggelse Svartekullagärdet åker
    +Bossgården, se Lille Bossgården Saknas Svartekullsgärdet åker
    Bossgården, Lilla gård Sörgärdet åker
    Bossgården, Lilla bebyggelse Sörgärdet åker
    Bossgården, Lilla bebyggelse +Sörgärdet åker
    Bossgården, Lilla bebyggelse +Sörgärdet åker
    Bossgården, Stora, se Bossgården Saknas +Sörgärdet åker
    Brinken dagsverkstorp Sörgärdet åker
    Britas backstuga Taterbron bro
    Broesas nu riven backstuga Taterhålan mosse
    Brolins lht, f.d. soldattorp Taterhålebäcken bäck
    +Bryngelsgård äldre namn på Mularp Aplagården Taterhålegärdet åker
    Bråttoma i Nötarp bebyggelse Tomtlyckan åkerlycka
    Bråttoma-Johannesa hemmansdel +Tomtlyckan åkerlycka
    +Bygget dagsverkstorp +Tomtlyckan åkerlycka
    Bysmedjan smedja Torvmossen benämning på Hjortamossen
    Dalbergs lht Transkallsgärdet åker
    Dahlbergs-Oskara lht Trinda fjället del av diabasplatå
    Dronars-Larsa hemmansdel Trinningen åker
    Dubbagården gd Trotzigs grop dike med jordvall
    Dubbagården gård Trädgårdsgärdet åker
    Dubbagården bebyggelse Trädgårdsgärdet åker
    Dubbagården bebyggelse Trädgårdsgärdet åker
    Dåns backstuga Tuppesten gränsmärke
    Ekebackarna, se Ekebacken Saknas Undantaget åkerteg
    Ekebacken torp Utmarken betesmark
    Ekebacken Saknas +Utmarken betesmark
    Ekebacken dagsverkstorp +Utmarken betesmark
    +Ekedalen backstuga +Vambängen ängsområde
    Elfströms hemmansdel Vamman äng
    Elfströms i Nötarp hemmansdel Vammorna Saknas
    Emila i Nötarp hemmansdel Vargagraven fångstgrop för varg
    Emmes på Berget backstuga +Vrån, Södra åker
    Erika backstuga Vråna åker
    Eriksro backstuga +Åsledsmarken betesmark
    Esbjörna backstuga +Ängarna ängsområde
    Fagera ett av Horsåsatorpen +Ängen, Stora ängsområde
    Fattighuset fattigstuga +Änghagen hage
    Fattigstugan stuga +Ängvägen väg
    Folkskolan Saknas  
    Fridéns hemmansdel  
    Fridéns stuga  
    Fridhem hemmansdel  
    Frostagården, se Fråstagården Saknas  
    Fråstagården gd  
    Fråstagården gård  
    Fråstagården bebyggelse  
    Fråstagården bebyggelse  
    Fråstagården bebyggelse  
    Fråstagården bebyggelse  
    Fågelkvistes stuga  
    Gabriela riven backstuga  
    Gamla smedjan smedja  
    Gamle Stormes stuga  
    Garvars bebyggelse  
    Gideona hemmansdel  
    Godes riven backstuga  
    Grensbostället soldattorp  
    Grens torp  
    Grens soldattorp  
    Gränsen backstuga  
    Gustava hemmansdel  
    Hagen backstuga  
    Henninga hemmansdel  
    Hermana i Nötarp hemmansdel  
    Hjälta-Bedes lht  
    Hjältes torp  
    *Horsabacken lht, f.d. soldattorp  
    Horsabacken lht, f.d. soldattorp  
    Horsåsatorpen torp  
    Horsåsen gård  
    Horsåsen gd  
    Horsåsen frälsehemman  
    Hovmans torp  
    Håkes riven backstuga  
    +Hårssabacken, se Horsnabacken Saknas  
    Hårsåsen enstakahemman  
    Hägges hemmansdel  
    Högantorp, se Höjentorp bebyggelse  
    Högantorp torp  
    Höjentorp Saknas  
    Höjentorp lht  
    Hörlyckan gd  
    Hörlyckan gård  
    +Hörlyckan dagsverkstorp  
    Hörlyckan säteri, hemman  
    Hörlyckan torp  
    +Hörlöcketorpet frälsehemman  
    Johannesberg Saknas  
    Johannesberg dagsverkstorp  
    Kavelbron torp  
    +Kafvelbron äldre namn på Stomtorpet  
    Karla i Nötarp bebyggelse  
    Karla i Rom personnamn  
    Karléns backstuga  
    Karlsro backstuga  
    Kavelbron äldre namn på Stomtorpet  
    +Kielleberg säteri  
    +Kiellebergztorpet, se Källebergstorpet Saknas  
    Kjelleberg säteri  
    +Kjellmanstorp, se Källmans Saknas  
    Klasa i Lilla Bossgården bebyggelse  
    Klasa i Nötarp hemmansdel och personnamn  
    +Klockarestugan stuga  
    *Klockarestugan stuga  
    Klockes backstuga  
    Knaggastugan backstuga  
    Knagges backstuga  
    Komministerbostället, se Ödegården Saknas  
    Kria-Johana torp  
    Kråketorpet torp  
    Kullagårdskvarnen vattenkvarn  
    Kullagärdet gd  
    Kullagärdet gård  
    Kullagärdet enstakahemman  
    Kullagärdet enstakahemman  
    Kvistatorpet torp  
    Kyrkan, se Mularpa kyrka Saknas  
    Kyrkängen lht  
    +Kållagierdet, se Kullagärdet Saknas  
    Källabostället soldattorp  
    Källeberg bebyggelse  
    Källeberg gd  
    Källeberg gård  
    Källeberg säteri o. ladugård, herrgård  
    Källeberg säteri o. ladugård  
    Källebergs gård herrgård  
    Källebergstorpen dagsverkstorp  
    +Källebergstorpet torp  
    Källebo eller Källeberg, se 1 Källeberg Saknas  
    Källebo säteri  
    Källmans backstuga  
    Källs lht  
    Källs soldattorp  
    Källstorpet lht  
    Kölnan kölna  
    Larsa på gärdet hemmansdel  
    Lars-Johana bebyggelse  
    Lars-Johana i Bossgården hemmansdel  
    Lars-Johana i Mularp hemmansdel  
    Liden Saknas  
    Liden dagsverkstorp  
    Lilla-Torget hemmansdel  
    Lillatorpet torp  
    Lillebo lht  
    Lille-Bossgården, se Bossgården Lille Saknas  
    Liseberg Saknas  
    Liseberg dagsverkstorp  
    Logges bebyggelse  
    Loransa bebyggelse och personnamn  
    Loses stuga  
    Lovises backstuga  
    +Lunden torp, senare arbetarbostad  
    Låkakestan öknamn på Aplagårdstorpen  
    Långe-Karla stuga backstuga  
    Löves stuga  
    Magnisa backstuga  
    Masa-Johannesa torp  
    Masa-Johannesa bebyggelse  
    Masatorpet torp  
    Mases torp  
    Mularp by  
    Mularp by  
    Mularp by  
    Mularp by  
    Mularp bebyggelse  
    Mularpabyn by  
    Mularpa kyrka stenkyrka  
    Mularpa Prästegård f.d. komministerboställe  
    Mularpa skola folkskola  
    Mularpa-smes backstuga  
    Mularpasmes stuga  
    Mularpa Tå område med backstugubebyggelse  
    Mularpatån, se Tån Saknas  
    +Muletorpa, se Mularps by Saknas  
    Munkagården gd  
    Munkagården gård  
    Munkagården trumslagarboställe  
    +Muren torp  
    Nilss gård i Nötarp, se Sörgården Saknas  
    Nolgårdarna hemmansdelar  
    Nolgården gd  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nordberget lht, avs.  
    Norregården, se Nolgården Saknas  
    Nybo dagsverkstorp  
    Nybo hemmansdel  
    Nybygget Saknas  
    Nybygget dagsverkstorp  
    +Nybygget dagsverkstorp  
    Nyhemmet torp  
    Nyhemmet Saknas  
    Nyhemmet avhyst torp  
    Nämndemansas stuga backstuga  
    Nämndemans i Nötarp bebyggelse  
    Nöjdes torp  
    Nötarp by  
    Nötarpagårdarna gårdar  
    Nöttorp by  
    Nöttorp by  
    Nöttorp by  
    Nöttorp by  
    Nöttorp bebyggelse  
    Olssons backstuga  
    Oskara på Torget hemmansdel  
    Oxatjuvens torp torp  
    +Pattebo torp  
    Petter-Andersa torp  
    Pettersberg torp  
    Pettersburg dagsverkstorp  
    Pila-Kristins stuga backstuga  
    Pila-Majes riven stuga  
    Pilas riven stuga  
    Pluttebo dagsverkstorp  
    Posta-Ejnara bebyggelse  
    Posta-Karla hemmansdel  
    Prästatorpet torp  
    Prästegården, se Ödegården Saknas  
    Prästängen torp  
    +Putlebo torp  
    Rangs lht  
    Rangssons lht  
    Rom vattenkvarn  
    Rom kvarnplats  
    Rom, Gamla torp  
    Romakvarnen kvarn  
    Romars backstuga  
    Romars-Ides backstuga  
    Roms kvarn kvarnplats  
    Roms kvarn Saknas  
    Rottneby bebyggelse  
    Rottneby, se Råttneby Saknas  
    Råttneby enstakahemman  
    Råttneby gård  
    Räbbatorpet lht  
    Räbbes lht  
    Sabela soldattorp  
    Sandvadet Saknas  
    Sares-Gustava torp  
    Sarestorpet torp  
    Sjögrens soldattorp  
    Sjögrensbostället soldatboställe  
    Sjögrenstorpet soldattorp  
    Sjölins hemmansdel  
    +Skansen torp  
    Skarpabostället soldattorp  
    Skarpastugan stuga  
    Skarpes soldattorp  
    Skarpes Saknas  
    Skapesas riven stuga  
    Skattegården gård  
    Skattegården gd  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skogsberg arbetarbostad  
    Skogsborg arbetarbostad  
    Skolan Saknas  
    Skolan Saknas  
    Skoleskjulet skjul  
    Skomakars lht  
    Sköldes torp  
    Slätbacken torp  
    Slättbacken Saknas  
    Slätbacken dagsverkstorp  
    Smea-Lovises backstuga  
    Smedjan, Gamla riven bysmedja  
    Smedjebacken backstuga  
    Smes stuga  
    Smes stuga  
    Småskolan småskola  
    Småskolan, Gamla riven småskola  
    Snipen torp  
    Snipen Saknas  
    Snipen dagsverkstorp  
    Snipen dagsverkstorp  
    Snippen dagsverkstorp  
    Snordeckes bebyggelse och personnamn  
    Sparves lht  
    Sparvesas lht  
    Spetsa-Klares lht  
    Stenbackatorpet torp  
    Stenbackatorpet torp  
    Stenbacken dagsverkstorp  
    Stommars backstuga  
    Stentorpet torp  
    Stommen gd  
    Stommen gård  
    Stommen, se Mularp gd  
    Stommen gård  
    Stommen gård  
    Stommesas stuga  
    Stomtorpet dagsverkstorp  
    Stora-Torget hemmansdel  
    Stora-Bossgården, se Bossgården Saknas  
    Store-Karla backstuga  
    Storma-Johannesa backstuga  
    Stormes riven backstuga  
    Stormes torp  
    Stormes Erika backstuga  
    Stränga-Karla torp  
    Strängatorpet torp  
    Strängen Saknas  
    Strängen dagsverkstorp  
    Ströms lht  
    Supare-Larsa hemmansdel  
    Svantes-Gretes backstuga  
    Svantes-Karla dagsverkstorp  
    Svantessons hemmansdel  
    Svantessons lht  
    Svantestorpet torp  
    Sven-Johana hemmansdel  
    Sven-Johana i Mularp hemmansdel  
    Sven-Johana i Skattegården hemmansdel  
    Sven-Pettera stuga  
    Söderberg ödetorp  
    Söderberg dagsverkstorp  
    Söderberg hage, område på Gerumsberget  
    Södergården, se Sörgården Saknas  
    Sömmerskornas lht, f.d. soldattorp  
    Sörbergars torp  
    Sörberget dagsverkstorp  
    Sörberget, Västra dagsverkstorp  
    +Sörberget, Östra, se Österberget Saknas  
    Sörbergs-Johana torp  
    Sörbergstorpet dagsverkstorp  
    Sörgårdarna hemmansdel  
    Sörgården gd  
    Sörgården gård  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Tidbloms backstuga  
    Tidbloms bebyggelse och personnamn  
    Tidbloms-Annes torp  
    Tidbloms-Johannesa backstuga  
    Torgars stuga backstuga  
    Torget Saknas  
    Torget gård  
    Torget enstakahemman  
    Torget bebyggelse  
    Torget bebyggelse  
    Torget, Lilla, se Lilla-Torget Saknas  
    Torget, Stora, se Stora-Torget Saknas  
    Torsells bebyggelse  
    Torsells hemmansdel  
    Transkallen hemmansdel  
    Transkall hemmansdel  
    Tuppatorpet torp  
    Tuppes torp  
    Tån område med backstugubebyggelse  
    Tån plats med backstugubebyggelse  
    Valla-Karla torp  
    Valla-Majes riven backstuga  
    Vallen torp  
    Vallen dagsverkstorp, senare backstuga  
    +Vallen dagsverkstorp  
    Valtera hemmansdel  
    Vernfrida i Bossgården hemmansdel  
    Vesterbergs backstuga  
    Västerbo lht, tidigare soldattorp  
    Ytterbossgården bebyggelse  
    Åla-Majes backstuga  
    Åsvalls riven backstuga  
    Åsvalls soldatboställe, nu lht  
    Åsvallsbostället soldatboställe, nu lht  
    Älves stuga, nu riven  
    Älves soldattorp  
    Älves backstuga  
    Älves-Andersa riven backstuga  
    Älvesas backstuga  
    Ängabo Saknas  
    Ängabo torp  
    Ängabo dagsverkstorp  
    Ängen dagsverkstorp  
    Äspelund dagsverkstorp  
    Ödegården gd  
    Ödegården gård  
    Ödegården f.d. komministerboställe  
    +Ödehemmanet Saknas  
    Östatorpet torp  
    Österberget dagsverkstorp  
    +Östraberget torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.