ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skörstorps socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 82 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 283 Naturnamn : 617
Skörstorp sn /Se Drevamossen mosse Skörstorps sn sn Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skörstorp sn Dreven terräng Skörstorps sn materialförteckning Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skörstorp sn Flogen mosse Förkortningar förteckning Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skörstorp sn? Gisseberget berg Sagesmän förteckning Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skörstorp sn Gisseberget berg Sagesmän förteckning Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skörstorp sn Gisseberget berg Sagesmän förteckning Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skörstorp sn Hästamarken skogsmark Sagesmän förteckning Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skörstorp sn Karetehöjden skogsbacke Sagesmän förteckning Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skiörtorp Saknas Krökelimur forslämning Sagesmän förteckning Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skörstorp sn Kölnebacken åkerbacke Sagesmän förteckning Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skörstorp sn /Se Lundängen sankmark Sagesmän förteckning Skörstorp socken naturnamnsförteckning
Skörstorp sn /Se *Orreholmens sjö gd Skörstorp by och sn Allégärdet åker
Skörstorp sn /Se Pinnekavadet ägomark Skörstorp sn Andersabiten åkerteg
Skörstorp sn o. by /Se Småland ägomark Skörstorp socken Andersagärdet åker
Skörstorp sn /Se   Skörstorp socken Anderssonsbiten åker
Skörstorp sn /Se   Skörstorp förteckning Aplagärdet åker
Blackorna gd:ar /Se   Skörstorp förteckning Backagärdet åker
Blackorna gd /Se   Skörstorp förteckning Backagärdet åker
Blackorna gd /Se   Skörstorp förteckning Backagärdet åker
Blackorna gdr /Se   Skörstorp förteckning Backen, se Lillebacken åkerteg
Istrum gd   Skörstorp förteckning Bergagärdet åker
Orreholmen gd   Andersabostället, se Norra Storegården jordområde Bergagärdet åker
Orreholmen gd   Andersalyckan boplats Bergaledet, se Hängeled Saknas
Årraholmen Saknas   Aronstorpet lht Bergars allé del av landsväg
Örreholmen kgsgd,   Arvidssons stuga backstuga Bergars floge, se Storeflogen Saknas
Orrholmen kgsgd.   +Backagård, se Bäckgården Saknas Bergars led grind
Orrholmen gd /Se   Berget gård Bergars milapåle milstolpe
Orreholmen gd   Berglunds stuga backstuga Bergars milapålsgärde åker
Orreholmen gd   Betlehem statarbostad Berget kortnamnsform för Gerumsberget
Orreholmen gd   Blackakällaren, se Blckes källare Saknas Berget, Lilla åker
Orreholmen gd   Blacke-Klaras stuga, se Blackes stuga Saknas Berget, Stora åker
Orreholmen gd   Blackes källare källare Betesfållorna betesmark
Orrholmen kgsgd.   Blackes stuga backstuga Betesmarken ängsområde
Orreholmen kgsgd.   Blackorna gård Bingen åkerområde
Orreholmen gd   Blackorna enstakahemman Björstorpsgärdet åker
Orrholmen kgsgd.   Blåbergstorpet dagsverkstorp Blackavägen väg
Orreholmen kgsgd.   Borstmakarns stuga backstuga Blåbergsgärdet åker
Orreholmen gd   Bosa-Lottas stuga backstuga Blåbergskällan källa
Orreholmen Saknas   Bostället, se Norra Storegården Saknas Blåbergsmarken betesmark
Orreholmen gd.   Branta-Viktora stuga backstuga Blåbergstorpet åker
Orreholmen gd   Braskabostället soldattorp, nu friköpt lht Bortersta gärdena åkrar
Orreholmen gd.   Brittingens stuga backstuga Bortre sjön mossområde
Orreholmen gd   Brogården gård Bosa-Lottas oxel oxel
Orreholmen bost   Brogården bebyggelse Bosa-Lottesgärdet åker
Orreholmen gd   Brunnsbo bostadslht Bosastycket åker
Orreholmen gd   Brunnsgårdarna bebyggda brukningsdelar Boställsmarken betesmark
Orreholmen gd   Brunnsgården gård Botkällan källa
Orreholmen gd   Brunnsgården bebyggelse Botkällan offerkälla
Orreholmen bost.   Brunnsgården bebyggelse Brogårds floge sankt ängsområde
Orreholmen hg   Brunnsgården bebyggelse Brogårds led grind
Orreholmen gd   Bygget dagsverkstorp Brågårds äng slåtteräng
Orreholmen gd   Bysmedjan smedja Brunnsgärdet åker
Orreholmen gd   Bäckgården gård Brunnsledet grind
Orreholmen gd   Bäckgården bebyggelse Brusaliden sluttning
Orreholmen gd   Dagsverksstugan byggnad Brygghusgärdet åker
Orreholmen gd   Daléns bod stuga Byggabacken åker
Orreholmen bost.?   Danska-Karla källare källare Byggagärdet åker
Orreholmen Saknas   Danska-Karla stuga stuga Byggavägen enskild körväg
Orreholmen gd   Danskens stuga backstuga Bygget åker
Orreholmen gd   Dimbergs garveri garveri Byggängen ängsområde
Orreholmen? Saknas   Drevatorpet dagsverkstorp Bäckagårdsgärdet åker
Orreholmen Saknas   Dreven torp Bäckgårdsmossen mossområde
Orreholmen gd   Dreven dagsverkstorp Bäckgårdsvägen framfartsväg
Orreholmen gd   Dreven dagsverkstorp Bäckgårdsvägen, Gamla framfartsväg
Orreholmen gd   Falan dagsverkstorp, nu lht Börstorpagärdet Saknas
Orreholmen gd   Falan dagsverkstorp Dimbovägen, se Gerumskavägen Saknas
Orreholmen hg (f. kungsgård)   Fattighuset backstuga Drevabacken kulle med forngrav
Skörstorp by   Fattigstugan, se Fattighuset Saknas Drevagärdet åker
Skörstorp by   Fimsgården gård Drevamossen mossområde
Skörizthorp Saknas   Fimsgården bebyggelse Drevatorpet åker
Skörstorp by   Flodes stuga backstuga Drevavägen väg
Skörstorp by   +Fohlehagen dagsverkstorp, nu friköpt lht Dreven åkerväg
Skörstorp by   Fredriksberg binamn på Ödegården Dreven åkerväg
Skörstorp by   Fredriksberg herrgård Drottningamaden mad, nu åker
Skörstorp by   Fredriksberg herrgård Dungen blandskogslund
Skörstorp by   +Fredriksborg, se Fredriksberg Saknas Ettan mossområde
Sköristorp Saknas   Friareledet torp Falan, se Orreholmsfalan och Skörtorpafalan Saknas
Skörstorp by /Se   Friareledet dagsverkstorp, nu friköpt lht Falköpingsvägen landsväg
Skörstorp by och sn /Se   Fribergs bod stuga Femman mossområde
Stommen = 10 Skörstorp gd   Fribo torp Fimsaliden sluttning
Skörstorp by   Fribo dagsverkstorp, nu friköpt lht Fimsgårds björkedunge, se Fimsgårds mätare Saknas
?Skörstorp by   Furaledet torp Fimsgårds källa källa
    Furaledet, se Friareledet Saknas Fimsgårdsliden sluttning
    Fures stuga backstuga Fimsgårds mossar mossområde
    Furuledet, jfr Furaledet Saknas Fimsgårds mätare skogsdunge
    Fålahagen torp Fimsgårds snip, se Snippen Saknas
    Fålahagen dagsverkstorp +Finkawad vadställe
    Fålehagen dagsverkstorp Fiskeråkrarna del av Stallgärdet
    Fällebubbasmems stuga, se Smedstugan Saknas Flodagärdet åker
    Gamla-Blackas stuga, se Blackes stuga Saknas Flodamossen lövängsområde och betesmark
    Gamle-Blackes stuga, se Blackes stuga Saknas Flogagärdet åker
    Gamlestaten statarbostad Flogagärdsbiten åkerteg
    Gamle Trulsens stuga, se Trulsens stuga Saknas Flogen vattensamling eller damm
    Gammelstaten, se Gamlestaten statarbostad Fotbollsplanen åker
    Garvarebyggningen bostadshus Fredriksbergsliden sluttning
    Garveribostaden bostadshus Fritsa mark betesmark
    Garveriet, se Dimbergs garveri Saknas Främre sjön mossområde
    Gaståsagårdarna lhter Furabacken kulle med forngrav
    Gaståsatorpen torp Furakällan källa
    Gaståsatorpet, Nerarste benämning på Gaståsen Fyran mossområde
    Gaståsen torp Fyratunnelandsbiten åkerteg
    Gaståsen dagsverkstorp, nu friköpt jordbrukslht Fyrkanten åkerteg
    Gaståsen dagsverkstorp, nu friköpt jordbrukslht Fyrkanten åker
    Gaståsen dagsverkstorp, sedermera friköpt lht Fålahagen åker
    Gaståsen jordbrukslht Fålahagsbron bro
    Gaståsen, Mellarste bebyggelse Fålahagskanalen kanal
    Gaståsen, Uppersta torp Fålahagsvägen enskild körväg
    Glöttastugan, se Nävrabäcken och Glöttatorpet Saknas Fålahagsängen ängsområde
    Glöttatorpet torp Garvars mark betesmark
    Glöttes stuga backstuga Gastalyckan åker
    Hagen torp Gastalyckan åker
    Hagen dagsverkstorp, nu friköpt jordbrukslht Gaståsagärdet åker
    Hagen jordbrukslht, avs. Gavelgärdet åker
    Harrens stuga backstuga, torp Gerumsberget platåberg
    Herrekvarn vattenkvarn Gerumskaberget, se Gerumsberget Saknas
    Hingstaladan, se Hingstastallen Saknas Gerumskagärdet åker
    Hingstastallen stallbyggnad Gerumskavägen landsväg
    Högbergstorpet dagsverkstorp Gillisa enebuskamark betesmark
    Jana-Stinas stuga, se Jana stuga Saknas Gillisa mark betesmark
    Jana stuga backstuga Gisseberget platåberg
    Jan-Augusta stuga, se Jana stuga Saknas Glöttaberget kulle
    Kaffehuset backstuga Glöttaliden sluttning
    Kakelösebacke gård Glöttalyckan jordområde
    Kantatorpet dagsverkstorp Glöttalyckorna, se Glöttalyckan Saknas
    Karla stuga, se Danska-Karla stuga Saknas Grenagärdet åker
    Karlshed öde boställe Grenagärdet åker
    Karlshed dagsverkstorp Grottan rektangulär fördjupning
    Karlslund jordbrukslht Grushålan grustag
    Klabbes stuga Saknas Gruskullarna gruskullar
    Klockaregården gård Grytegärdet, se Grythålegärdet Saknas
    Klockaregården gård Grythålan sänka
    Klockemakarns stuga, se Spetens stuga Saknas Grythålegärdet åker
    Kopparslagarns stuga backstuga Grönahög uttalsform för Grönehög
    Kroken öde lägenhet Grönakullen märgelgrav
    Kroken dagsverkstorp Gröna kullen kulle med forngrav
    Kråkändan torp Grönehög kulle med forngrav, gränsmärke
    Kvinnevad torp och lägenheter Gustavssons mark betesmark
    Kvinnevad soldatboställen och backstugor Gårdsgärdet åker
    Kvinnevadsboställena soldattorp Gärdavägen åker- el. gärdesväg
    Kvinnevadsställena bebyggelse Gärdet bort vid skogen åker
    Kvistabostället soldatboställe, nu ingående i lht Gärdet innanföre ledet åker
    Kyrkan, se Skörstorpa kyrka Saknas Gärdet med den store stenen åker
    Ladjonaladugården ladugårdsbyggnad Gärdet nedanför Öxnakullen åker
    Ladjonatorpet dagsverkstorp Gärdet nervid Källeberg åker
    Ledsgården gård Gärdet vid Svens åker
    Ledsgården bebyggelse +Gässeberg, se Gisseberget Saknas
    Lilla Stinas stuga yngre benämning på den s.k. Smedstugan Hacket åkertäppa
    Liljegrensbostället soldatboställe, nu ingående i lht Hagabacken kulle
    Lillestommen bebyggelse Hagagärdet åker
    Ljungbladstorpet dagsverkstorp Hagaliden sluttning
    Ljungströms stuga backstuga Hagen åkerteg
    Lundängen torp Harrabäcken bäck
    Lundängen dagsverkstorp Harramossen mosse
    Lutte-Nisa stuga, se Låta-Nisa stuga Saknas Harres åker
    Långa-Karla stuga backstuga Hedagärdena åkrar
    Långes stuga backstuga Hedagärdet åker
    Låta-Nisa stuga stuga Hedagärdet, Lilla åker
    Markagårdarna gårdar Hedagärdet, Stora åker
    Mejeriet, se Orreholms mejeri mejeribyggnad Hingstabetena betesmark
    Mittåttingen brukningsdelar Hingstahagen betesmark
    Mätare-Johannesa stuga backstuga Hingstahagen, Lille betesmark för hingstar
    Nilsborg lht Hingstahagen, Stora betesmark
    Nisa stuga, se Glöttes stuga stuga Hjärtagärdet åker
    Nolgårdarna bebyggda brukningsdelar Hålegärdet åker
    Nolgården gård Hålevägen byväg
    Nolgården gård Hångsdalaberget, se Gisseberget Saknas
    Nolgården, Nerarste bebyggelse Hångsdalagärdet åker
    Nolgården, Övre brukningsdel Hängeled grind
    Nybygget torp Hästaflogagärdet åker
    Nybygget dagsverkstorp Hästaflogen floge el. göl
    Nybygget f.d. dagsverkstorp Hästahagen hage
    Nyhem jordbrukslht Hästamarken lövängsområde och betesmark
    Nävraberget torp Hästhagabacken åkerteg
    Nävrabäcken backstuga Hästhagen betesmark
    Orreholmen gård Högagärdet åker
    Orreholmen översteboställe Högagärdet, Lilla åker
    Orreholmen översteboställe Högagärdet, Smala åker
    Orreholmen översteboställe Högagärdet, Stora åker
    Orreholms kvarn vattenkvarn Intagan, Lilla åker
    Orreholms mejeri mejeri Intagan, Stora åker
    Orreholmstorpen dagsverkstorp Intagorna åkrar
    Pera-Stinas stuga backstuga Jan-apeln äppelträd
    Per-Erika stuga, se Stor-Erika stuga backstuga Jönköpingsvägen gränslinje
    Petterssons stuga, se Kopparslagarnas stuga Saknas Jönköpingsvägen, Gamla sträckning
    Pirkum ödetorp Kabbalåkekällan källa
    Pirkum dagsverkstorp, nu friköpt jordbrukslht Kaffegärdet åker
    Piske-Larsa stuga, se Fattighuset Saknas Kajetehålan benämning på Karetehöljen
    Pockers stuga backstuga Kalvafållan åkerteg
    Rosenlund lht Kalvahagen mossområde
    Räv-Andersa stuga backstuga Kalvalyckan, se Kalvafållan åkerteg
    Sandgrens-Karla torp lht Kalvhagen beteshage för kalvar
    Sandgrenstorpet dagsverkstorp Kanalen, Gamle kanal
    Sandgrenstorpet lht Karethöljen håla
    Sjuke-Larsa stuga, se Fattighuset Saknas Karetehöljen källa
    Skethultastan försvunnen backstugubebyggelse Karetehöljen källa
    Skolan, se Skörstorpa skola Saknas Karlblomsliden sluttning
    Skrivagården Saknas Klockagärdet benämning på Klockaregårdsgärdet
    Skrivaregårdarna bebyggda brukningsdelar Klockaregårdsbackarna sluttningar och kullar
    Skrivaregården gård Klockaregårdsgärdet åker
    Skrivaregården gård Klockaregårds källa, se Botkällan Saknas
    Skrivaregården, Lille bebyggelse Klockaregårdsliden, se Glöttaliden Saknas
    Skrivaregården, Store brukningsdel Klockaregårdsvägen, se Stommavägen Saknas
    Skrivaregårdsåttingen bebyggelse Klockes backe sluttning
    Skörstorp bebyggelse Klockes källa, se Botkällan Saknas
    Skörstorp kyrkby Klockes mark betesmark
    Skörstorp kyrkby Knektängen ängsområde
    Skörstorpaboden diversehandel Kohagamossarna, se Kohagamossen mossområde
    Skörstorpabyn by Kohagamosen mosse
    Skörstorpagarveriet, se Dimbergs garveri Saknas Kohagen beteshage, nu åker
    Skörstorpagårdarna gårdar Kotrumman passage för betesdjur
    Skörstorpa handel affärslokal Kråkändan åker
    Skörstorpa kyrka kyrka Kråmma åker
    Skörstorpa skole folkskola *Krökelimur stenrös
    Skörstorpastommen, se Skörstorp Stommen Saknas Krökelimur stenmur
    Skörstorpa tå backstugor Krökelimur forngrav
    Slöjdarns torp, se Nybygget Saknas Krökelimur åker
    Smedjebostaden stuga Krökelimuragärdet åker
    Smeds källare källare Kullagärdet åker
    Smedstugan backstuga Kungaröret kulle med domarering
    Småland statarbostad Kungskällan källa
    Småskolan småskolebyggnad Kvarnabacken höjd
    Snickarns torp. se Nybygget Saknas Kvarnabacken åker
    Snippa-Svena stuga backstuga Kvarnabacken, se Kölnebacken Saknas
    Snurrars stuga backstuga Kvarnadammen dammfäste
    Snurrum backstuga Kvarnaliden stigning
    Spetastugan, se Spetens stuga Saknas Kvarnamossen till åker uppodlad mosse
    Spetens källare källare Kvarnavägen väg
    Spetens snickarestuga, se Fattighuset Saknas Kvinnevad vadställe, nu bro, tidigare gränsmärke
    Spetens stuga backstuga Kinnevadsbron bro
    Spet-Hermana stuga, se Spetens stuga Saknas Kvinnevadsbäcken bäck
    Spåsas stuga backstuga Kvinnevadsliden sluttning
    Stata-Majas stuga backstuga Kvinnevadsvägen, se Mularpavägen Saknas
    Staten statarbostad Kvistaliden äldre namn på Kvinnevadsliden
    Staten, Röde vanlig benämning på Gamlestaten Kycklingalyckan hage
    Staten, Vite statarbostad Kyrkebiten åker
    Stockholmarns stuga, se Räv-Anders stuga Saknas Kyrkeflogen damm
    Stommen gård Kyrkogården begravningsplats
    Stommen bebyggelse Källarebacken kulle med välvd stenkällare
    Stommen bebyggelse Källarebiten åkerteg
    Stommerna brukningsdelar Källaregärdet åker
    Storegårdarna brukningsdelar Källaregärdet åker
    Storegården gård Källaregärdet åker
    Storegården bebyggelse Källebergsvägen väg
    Storegården, Norra f.d. soldatboställe Källegårdsvägen väg
    Storegårdsfjärdingen bebyggelse Källersgärdet åker
    Stor-Erika stuga backstuga Källersmossen mossområde
    Storestaten statarbostad Källesgärdet åker
    Storkes stuga, se Borstmakarns stuga Saknas Källesmossen mossområde
    Strömslund soldatboställe, nu friköpt jordbrukslht Kälvenebäcken bäck
    Sundabostället soldatboställe Käringabron bro
    Svena på Snipen backstuga Käringadiket dike
    Svärdabostället soldatboställe, nu lht Kärret betesmark
    Sörgårdarna bebyggda brukningsdelar Kölnebacken kulle
    Sörgården gård Kölnebackagärdet åker
    Sörgården bebyggelse Kölnegärdet åker
    Tapperabostället soldatboställe Ladjonagärdet, se Ladjonastycket Saknas
    Tappera källare raserad källare Ladjonastycket åker
    Tappera stuga stuga Ladugårdsgärdet åker
    +Timsgården, se Fimsgården Saknas Ladugårdsgärdet åker
    Tolvtingens stuga yngre benämning på den s.k. Smedstugan Ladugårdsgärdet åker
    Tonisatorpet torp Ladugårdsgärdet åker
    Torparns stuga backstuga Ladugårdsgärdet åker
    Trulsagårdarna brukningsdelar Landsvägsgärdet åker
    Trulsagården gård Landsvägsgärdet åker
    Trulsagården bebyggelse Ledsgårds floge vattensamling el. naturlig damm
    Trulsagårds lada ladubyggnad Ledsgårds mosse mosse och sank äng
    Trulsens stuga backstuga Ledsgårdsvägen byväg
    Tråvärstorpet dagsverkstorp Ledskavägen, se Ledsgårdsvägen Saknas
    Tån Lekholmen kulle och åker
    Uppernolgården, se Nolgården, Övre Saknas Lekholmsbacken kulle
    Vagnmakarns stuga, se Spetesn stuga Saknas Levina mark betesmark
    Vasslösa torp Liderna åker
    Vasslösa dagsverkstorp Lidgärdet åker
    Vasslösatorpet försvunnet torp Lieråkrarna åkerområde
    Viktoratorpet dagsverkstorp Liljegrensgärdet åker
    Viktor Brants stuga, se Branta-Viktors stuga Saknas Liljegrensvägen benämning på Storegårdsvägen
    Yttersörgården hemmansdel Lillaberget åker
    Älga-Jonasa torp dagsverkstorp Lillagärdet åker
    Älga-Lisas stuga backstuga Lillamarken betesmark
    Ödegården gård Lillamarken betesmark
    Ödegården bebyggelse Lillebacken åkerteg
    +Ögården, se Ödegården bebyggelse Lille biten åker
    Övernolgården, jfr Uppernolgården Saknas Lindbergs mark betesmark
      Ljungbladsgärdet åker
      Ljungbladstorpet åker
      Lottesstycket åker
      Lundablackerna åkrar
      Lundabron bro
      Lundabroåkrarna åkrar
      Lundängen ängsområde
      Lundängskanalen kanal
      Lundängsledet grind
      Lundängsvägen enskild körväg
      Lyckan åkerteg
      Lyckan åkerteg
      Lyckan åkerlycka
      Lyckebiten åkerlycka
      Lyckorna åkertegar
      Långabron gångbro
      Långa gärdet åker
      Långagärdet åker
      Långagärdet åker
      Långakålgården kålgårdslycka
      Långgärdena åkrar
      Långgärdet åker
      Långgärdet åker
      Långgärdet åker
      Långskiften åker
      Magasinsgärdet åker
      +Mannasten gränsmärke
      Markabitarna åkertegar
      Markagärdena benämning på Hitarste och Bortarste Markagärdet
      Markagärdet åker
      Markagärdet åker
      Markagärdet åker
      Markagärdet åker
      Markagärdet. Bortarste åker
      Markagärdet, Hitarste åker
      Markagärdet, Mellarste åker
      Markagärdet, Nedersta åker
      Markagärdet, Stora åker
      Markagärdet, Upparste åker
      Markagärdet, Uppersta åker
      Markagärdet, Översta åker
      Markaskälet, Långa åker
      Markaskälsbiten åker
      Marken, se Orreholmsmarken Saknas
      Marken, Lilla åker, tidigare betesmark
      Marken, Stora betesmark
      Maskinlyckan åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet, se Hålegärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellarste gärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åkrar
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Mellomgärdet åker
      Milagärdet, se Bergars milapålsgärde Saknas
      Milapålsgärdena benämning på Norra och Södra Milapålsgärdet
      Milapålsgärdet åker
      Milapålsgärdet, Norra åker
      Milapålsgärdet, Södra åker
      Milapålsstycket åker
      Mittgärdet åker
      Mossagärdet åker
      Mossaskiften betesmark
      Mossaskifterna torvmosseskiften
      Mossategarna åkertegar
      Mossavägen enskild körväg
      Mossen åker
      Mularpavägen landsväg
      Märramossen mosse
      Mätarledet grind
      Mätarn åker
      Mösseskärmen ängsteg
      Natanaelagärdet åker
      Nedersta gärdet vid vägen åker
      Nedregärdet åker
      Nisalyckan, se Glöttalyckan Saknas
      Nolgårdsliden sluttning
      Nolgårdsliden sluttning
      Nolgårds mösseskärm, se Mössekärmen Saknas
      Nolgårdsvägen väg
      Nätereds bro välvd stenbro, gränsmärke
      Nävraberget höjdsträckning
      +Nävrabäcken bäck
      Orreholms allé väg
      Orreholmsbäcken annat namn på Skörstorpabäcken
      Orreholmsfalan slättmarksområde
      Orreholms grushåla grustag
      Orreholmskanalen kanal
      Orreholmsliden sluttning
      Orreholmsmarken betesmark, nu åker
      Orreholms milapåle milstolpe av sten
      Orreholms milapålsgärde åker
      Orreholms mossar mossområde
      Orreholms mossar mossområde
      Orreholmssjön uppdämd sjö
      Orreholmsvägen landsväg
      Orreholmsvägen åkerväg
      Oxavallen åker
      Oxelgärdet åker
      Oxelirör kulle med gånggrift
      Pinkagärdet åker
      Pinkavadet åker
      Pinnekavadet, se Pinkavadet åker
      Pockaledet grind
      Pockalyckan, Nerarste åker
      Pockalyckan, Upparste åker
      Pockalyckorna åkertegar
      Pukegårdsvägen annat namn på Ledsgårdsvägen
      Purn rötbassäng
      +Øuinnewad, se Kvinnevad Saknas
      Rävabackarna kullar
      Rävakullagärdet, se Stockhomsgärdet åker
      Rävakullarna kullar
      Rävalyckan, se Andersalyckan Saknas
      Rävalyckorna åkerlyckor
      Sandgrensgärdet åker
      Sandgrensstycket åker
      Sandhålan sandtag
      Sexan mossområde
      Sibiriekullen gruskulle
      Sibirien åker
      Sibirien ängsteg
      Sibirien åker
      Sjuan mossområde, nu avsöndrat
      Sjutunnelandsbiten åkerteg
      Sjön mossområden
      Skjutbanan skjutbana
      Skogsgärdet åker
      Skolebiten åker
      Skrabbmarken betesmark
      Skrivaregårdsgärdet åker
      Skrivaregårdsgärdet åker
      Skrivaregårdsgärdet åker
      Skrivaregårdslyckan åker
      Skrivaregårdsmarken betesmark
      Skrivaregårdsvägen enskild väg
      Skrivaregärdet åker
      Skrivareledet grind
      Skrivaremarken betesmark
      Skörstorpabron bro
      Skörstorpabäcken bäck
      Skörstorpafalan slättområde
      Skörstorpavägen landsväg
      Skörstorpavägen väg
      Släpeledet grind
      Smedjegärdet åker
      Smedjemossen mossområde
      Smedkällan benämning på Kungskällan
      Smedliden lid
      Smålandsvägen enskild körväg
      Smörstigen benämning på del av Ledsgårdsvägen
      Snipagärdena benämning på Hitarste och Bortarste Snipagärdet
      Snipagärdet åker
      Snipagärdet, se Snipen åker
      Snipagärdet åker
      Snipagärdet åker
      Snipagärdet åker
      Snipagärdet, Bortarste åker
      Snipagärdet, Hitarste åker
      Sniparna åkrar
      Snipen, se Snipagärdet åker
      Snipen åker
      Snipen åkerteg
      Snipen åker
      Snipen, se Snippen Saknas
      Snipen, Nedre åker
      Snipen, Nedre åker
      Snipen, Övre åker
      Snipen, Övre åker
      Snippagärdet åker
      Snippen jordremsa
      Snurraliden sluttning
      Snurren vägskäl
      Snurrum korsning
      Snurrumsgärdet åker
      Solskenskullen kulle
      Stallgärdet åker
      Stallgärdet åker
      Stallmossarna mossområde
      Stallmossen mosse
      Statmossen mossområde
      Stenbrottavägen benämning på Orreholmsvägen
      Stenhagen beteshage
      Stenkullen kulle med gånggrift
      Stenrösgärdet åker
      Stensnipen åker
      Stockagärdet åker
      Stockholmsbacken kulle
      Stockholmsgärdet åker
      Stommabäcken vattendrag
      Stommagärdena benämning på Översta och Nedersta Stommagärdet
      Stommagärdet åker
      Stommagärdet, Nedersta åker
      Stommagärdet, Översta åker
      Stommamarken betesmark
      Stommavägen byväg
      Stommen åker
      Stommgärdet åker
      Stoms mark betesmark
      Storaberget åker
      Stora berget, se Gerumsberget Saknas
      Storagärdet åker
      Storagärdet åker
      Storagärdet åker
      Storamarken betesmark
      Storeflogen vattensamling el. damm
      Storegårdsgärdet åker
      Storegårdsgärdet åker
      Storegårdsskiften benämning på del av Skörstorp Storegården
      Storegårdsvägen enskild väg
      Store stenen bortsprängt flyttblock
      Storevägen landsväg
      Stork-apeln äppelträd
      Storängen slåtteräng
      Sundagärdet åker, nu i linda
      Svärdagärdet åker
      Svärdalyckan åkerteg
      Sörgårdsgärdena åkrar
      Sörgårdsgärdene, Mellarste Saknas
      Sörgårdsgärdena, Nerarste Saknas
      Sörgårdsgärdena, Upparste Saknas
      Sörgårdsgärdet, Mellarste åker
      Sörgårdsgärdet, Nerarste åker
      Sörgårdsgärdet, Upparste åker
      Sörgårdsmarken betesmark
      Sörgårdsvägen benämning på Ledsgårdsvägen
      Tanaelagärdet åker
      Tanaelagärdet åker
      Tandelagärdet, se Natanaelagärdet åker
      Tapperalyckan ängsteg
      Tidaholmsvägen landsväg
      Tjurahagen betesmark
      Tjuramarken betesmark
      Tjuravallen åkertäppa, nu betesvall
      Torpet åker
      Torvmossarna torvmosseskiften
      Torvmossavägen benämning på Ledsgårdsvägen
      Torvmossen mossområde
      Torvmossen mosse
      Torvrötan åker
      Trean mossområde, nu odlat
      Tresnipen lövskogsdunge
      Trulsagårds mark betesmark
      Trulsagårdsledet, se Trulsa led Saknas
      Trulsa led grind
      Trulses undantag åker
      Trädgårdsgärdena åkrar
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet, Lilla åker
      Trädgårdsgärdet, Stora åker
      Trätegärdet åker
      Tuppesten gränsmärke
      Tvåan mossområde, nu odlad
      Tvåbitagärdet åkertegar
      Törningagärdet åker
      Vartoftavägen väg
      Vasslösa åker
      Vasslösabacken, se Vasslösakullen Saknas
      Vasslösabitarna åkrar
      Vasslösagärdet åker
      Vasslösakullen kulle med forngrav
      Viktoragärdet åker
      Viktoraliden sluttning
      Viktoratorpet åker
      Vägagärdet åker
      Åttingen åker
      Åttingsgärdet åker
      Åttingsstyvrabiten åker
      Åttingsstyvrarna åker
      Åttingsstyvrarna äldre benämning på Hästamarken
      Älgagärdet åker
      Älgagärdet åker
      Ängabacken, Lille åkerteg
      Ängabacken, Store åkerteg
      Ängagärdet åker
      Ärtekällan källa
      Öxnakullen kulle och åker
      Öxnakullagärdet åker
      Saknas Saknas
      Bergarn personnamn
      Bergarna personnamn
      Blacka personnamn
      Blacke-Klara personnamn
      Blacken personnamn
      Broggel personnamn
      Broggen personnamn
      Brusen personnamn
      Bruserna personnamn
      Byarna personnamn
      Byggarn personnamn
      Bäckel personnamn
      Bäcken personnamn
      Dansken personnamn
      Drevarn personnamn
      Fimsen personnamn
      Fredriksbergarna personnamn
      Furaledarn personnamn
      Fålahagarn personnamn
      Gamle-Lesken personnamn
      Gamle Trulsen personnamn
      Gasten personnamn
      Gaståsa personnamn
      Gaståsarna personnamn
      Harren personnamn
      Klockarna personnamn
      Kvinnevadsborna personnamn
      Klocken personnamn
      Lesken personnamn
      Nolgårdingen personnamn
      Orrare personnamn
      Orreholmarna personnamn
      Orren personnamn
      Pirken personnamn
      Skrivarn personnamn
      Skörstorpa personnamn
      Skörstorpabo personnamn
      Skörstorpare personnamn
      Skörstorpinge personnamn
      Smålänningen personnamn
      Snurrarn personnamn
      Snurren personnamn
      Stockholmarn personnamn
      Storegårdingen personnamn
      Sörsa personnamn
      Trulsarna personnamn
      Trulsen personnamn
      Trulserna personnamn
      Tåare personnamn

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.