ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dimbo socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 133 Bebyggelsenamn : 818 Naturnamn : 710
Exerperade lantmäterihandlingar förteckning +Besqwarnsåckren åkerteg Dimbo sn sn Aggetomta skog skogsskift
Exerperade lantmäterihandlingar förteckning +Beszqwarnslöckan, se Besqwarns åckren Saknas Dimbo sn Allésgärdet åker
Litteratur förteckning +Betesbackarna benämning på Dimbobackarna Dimbo sn Allmäningarna Saknas
Förkortningar förteckning +Bissgårds Kroka hage Dimbo sn Allmäningadreven kreatursdrev eller vallväg
Förkortningar förteckning Borgen, Nedre terräng Dimbo sn Allmänningsskifterna skogsskiften
Dimbo sn förteckning Borgen, Övre ägomark Dimbo socken Annebergs berg område
Dimbo sn förteckning +Brukshagen, se Ekhagen Saknas Dimbo socken Anneborsg domarering domarring
Dimbo sn förteckning +Dals åckren åkerteg Dimbo socken Annebergs dunge lövskogsdunge
Dimbo sn förteckning +Damsåckren åkerteg Dimbo socken Annebergs floge vattensamling
Dimbo sn förteckning +Damsängen ängsteg Dimbo socken Annebergs floge vattensamling
Dimbo sn förteckning +Dimboberg utmark Dimmingar inbyggarbeteckning Annebergs hed Saknas
Dimbo sn förteckning Dimboberget berg Annebergaren inbyggarbeteckning Annebergskorset Saknas
Dimbo sn förteckning +Dimbo Hall stenhäll Annebergarna inbyggarbeteckning Annebergs korsväg vägskäl
Dimbo sn förteckning +Dimbo Löcka, se Parcken Saknas Backgåla inbyggarbeteckning Annebergs park lövskogsdunge
Dimbo sn förteckning +Dimbo ängar, se +Nohlfalan Saknas Backgårdingen inbyggarbeteckning Annebergs torpareväg väg
Dimbo sn förteckning Dimmingedalen dalgång /Se Backgårdingen inbyggarbeteckning Aplagården åker
Dimbo sn förteckning +Ekeskogen, se Ekhagen Saknas Backgårdingen i Backarna inbyggarbeteckning Aplagårdsskiften åkerskift
Dimbo sn förteckning Ekhagaliden terräng Backgårdspojkarna inbyggarbeteckning Aspedungen lövträdsdunge
Dimbo sn förteckning Faredalsberg, se Gerumsberget berg Besken inbyggarbeteckning Backagärdena åkrar
Dimbo sn förteckning Galgaberget berg Bissgåla inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Dimbo sn förteckning Gerumsberget berg Bisskvarningen inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Dimbo sn förteckning Granatorpen skogsmark Bisskvarnsmjölnaren inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Dimbo sn förteckning +Hallarsåckrarne, se Halleråckeren Saknas Broggen inbyggarbeteckning Backagärdet Saknas
Dimbo sn förteckning +Halleråckeren åkerteg Broggerna inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Dimbo sn förteckning +Holmen ängsteg Brogåla inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Dimbo sn förteckning +Hulåkrarne, Nedersta åkertegar Brogårdspojkarna inbyggarbeteckning Backarna backar
Dimbo sn förteckning +Hwalstads Stadzkulle, se Stadskullen Saknas Dalingen inbyggarbeteckning Backavägen väg
Dimbo sn förteckning +Hvarfsberget, se Varvsberget Saknas Damma-Augusta personnamn Backgårds allé Saknas
Dimbo sn förteckning +HwihlEks-ängen ängsteg Dammarn inbyggarbeteckning Backgårds backar del av Dimbobackarna
Dimbo sn Höga, Lilla ägomark Dimbobönderna inbyggarbeteckning Backgårdsvägen väg
Dimbo sn +Höga Stensbro bro och gränsmärke Dimboholmaren inbyggarbeteckning Backgårdsvägen Saknas
Dimbo sn +Högaängen, se Högängen Saknas Dimboholmarna inbyggarbeteckning Baltaksvägen Saknas
Dimbo Saknas Högängen sank mark? Dimboit inbyggarbeteckning Barnebackarna åker
Dimbo sn +Jettestenarne, se Jättestenarne Saknas Dimmebo inbyggarbeteckning Bastubiten Saknas
Dimbo sn +Jungberget, se Ljungberget Saknas Dimmebonde inbyggarbeteckning Bergabäcken del av Klingabäcken
Dimbo sn /Se +Jättestenarna gånggrifter Dimme fä inbyggarbeteckning Bergagärdena åkrar
Dimbo Saknas +Kalfhagsängen ängsteg Dimmingalingen, se Dalingen inbyggarbeteckning Bergamossen mossområde
Dimbo sn +Karsklinten, se Qwieskår o. Qvies Skiär Saknas Dimminge inbyggarbeteckning Bergavägen skogsväg
Dimbo sn +Kiärret kärr Dvärstorpa inbyggarbeteckning Bergavägen, Gamla Saknas
Dimbo sn +Klefwa Gärdet åkergärde Dvärstorpasmeden inbyggarbeteckning Bergavägen, Nya körväg
Dimbo sn +Klefwaledet grind Dvärstorpare inbyggarbeteckning +Berget Saknas
Dimbo socken +Klefwaledsåckeren åkerteg Dvärstorpinge inbyggarbeteckning Bergsliderna sluttning
Dimbo sn +Klefåsen ängsteg Dvärstorpingen inbyggarbeteckning Betesgärdet åker
Dimbo socken Klevåsen höjd Ekebacka-Gustav personnamn Betesmarken Saknas
Dimbo socken +Kohagen hage Ekebacka-Gustava Lotta personnamn Bissgårdsdreven fädrev och körväg
Dimbo sn +Kohagen, se Klostergårdsmossen Saknas Ekebacka-Maja personnamn Bisskvarns backar benämning på Lille och Store hagen
Dimbo sn +Konungsgårdens Brunshage, se +Kroka Saknas Ekebackare inbyggarbeteckning Bisskvarnsvägen körväg
Dimbo socken +Kroka ängsteg Ekedalsmjölnaren inbyggarbeteckning Bisskvarnsgärdet åker
Dymma Saknas +Krokarne ängsteg Erska-Gustav personnamn Bisskvarnsvägen körväg
Dimbo sn Kulan ägomark Erskasläkten inbyggarbeteckning Björkdungen lövskogsdunge
Dymma Saknas Kulan terrräng Ersken inbyggarbeteckning Björkhagalyckan Saknas
Dimbo sn +Kullagärdet, Lilla åker Erskerna inbyggarbeteckning Björkhagalyckan åkerteg
Dimbo sn +Kullagärdet, Stora åker Getagubben inbyggarbeteckning Björkhagen lövängsområde
Dyma Saknas +Kullemaden ängsteg Gästgivarefruarna inbyggarbeteckning Björnagårdsvägen väg
Dimbo sn Kullsarps drev väg Gästgivaren inbyggarbeteckning Blåkulla kulle
Dimbo sn Kvarnabäcken bäck Gästgivarepojkarna inbyggarbeteckning Blåkullabacken Saknas
Dimbo sn +Kvidik åker Gästgivaren inbyggarbeteckning Bockakällan källa
Dimbo sn /Se +Kyrckioängen äng Gästgivars pojkar inbyggarbeteckning Bockakällan källa
Dimbo sn /Se +Kyrckostättan port Hastverkagubben inbyggarbeteckning Bollplanen Saknas
Dimbo sn /Se Köven, Norra terräng Heda-Jakob personnamn Brinkes backe åker
Dimbo sn /Se Köven, Södra terräng Herramjölnaren inbyggarbeteckning Brinkes dunge lövskogsdunge
Dimbo sn o. by /Se Lambevad vadställe /Se Holmabönderna inbyggarbeteckning Brinkes led Saknas
Dimbo sn /Se +Lammewadshagen hage Högabönderna inbyggarbetäckning Brinkes mark betesmark
Dimbo sn /Se +Lammevads kulle kulle och gränsmärke Högare inbyggarbetäckning Brukslyckan åker
+Aggetompta Boarne inbyggarbeteckning +Larsaholmen holme Klockarspojkarna inbyggarbeteckning Brune mossen mosse
Aggetomten gd /Se +Lidare åckren åkerteg Klockars Emma personnamn +Brunshagen Saknas
Bissgården, N:a o. S:a gd:ar /Se +Liungberg, Lille del av Dimbobackarna Klockars-Johan personnamn Brännerikällan källa
Bissgården gd /Se +Lommewads kulle, se Lammevads kulle Saknas Klockars Karin personnamn Byvägen benämning på Holmavägen och Dvärstropsvägen
Bisskvarn kvarn +Lunnadamm dammbyggnad Klostergåla inbyggarbeteckning Bäckalanden strandterrasser
Borgan gd /Se Lunnadammen dam Klostergårdsbönderna inbyggarbeteckning Dalsgärdet åker
Dimbo by +Låmmewadz Backe, se Lammevads kulle Saknas Klosterholma inbyggarbeteckning Dambergslyckan boplats och åkerlycka
Dimbo by +Maderna sankmarksområde Klosterholmarna inbyggarbeteckning Dammbogärdet åker
Dimbo by +Malmbråttet alunskifferbrott Korpa-Sven personnamn Dammbovägen körväg
Dimbo by +Mellangiärdet åkergård Krans-Axel personnamn Dammsmad ängs- och madområde
Dimbo by och sn +Mellomgärdet åkergärde Kroka inbyggarbeteckning Davitaplöjan åker
Dimbo by +Millomgärdet åker Krokabonden inbyggarbeteckning Dimberg gruskulle
Dimbo by Mon terräng Kroka-Johan personnamn Dimbobackarna rullstensåsar
Dimbo by +Nohlfalan ängsområde Kroka-Margit personnamn Dimboberget del av Gerumsberget
Dimbo säteri, +Nohlängarne ängsområde Krokapojkarna inbyggarbeteckning Dimbobron bro
Dimbo kungsgård +Nohlängen ängsteg Krokarna inbyggarbeteckning Dimbobron, Gamla landsvägsbro
Dimboholm gd /Se +Nylännet åkerteg Kroken inbyggarbeteckning Dimboäcken bäck
Dimmingedalen gd /Se +Ottrafwaängen ängsområde Krok-Olle personnamn Gimbodreven kreatursdrev och körväg
Dimmingedalen gd /Se +Paracken åkerteg Kullarn inbyggarbeteckning +Dimbo fala ängsområde
»dimmo», se Dimbo sn +Per Brahes sten, se Dimbo Hall Saknas Kulla-Sander inbyggarbeteckning Dimboholms allé allé
»Dimmo», se Dimbo sn +Prästegårds Nohläng, se Nohlängen Saknas Kullsarn inbyggarbeteckning Dimboholmsberget berg
Dværgxthorp gd +Qvarnegårdsängen ängsområde Kullsarna inbyggarbeteckning Dimboholmsberget Saknas
Dvärstorp by +Qvies Skiär gränsmärke Kullsarpabonden inbyggarbeteckning Dimboholmsdammen damm
Dvärstorp by Qwieskår gränsmärke Kullsen inbyggarbeteckning Dimbovägen Saknas
Dverstorp Saknas +Qwieskår, se Qwies Skiär Saknas Kviarn inbyggarbeteckning Dimmberget Saknas
Dverstorp by Qvieskär, se Qwieskår gränsmärke Kviars Erik personnamn Dimmingadalen dalsänka
Dvärstorp by +Sandgärdet åkergärde Kviderna inbyggarbeteckning Dimmingadalen dalgång
Dvärstorp by +Sandlöckan åkerteg Kvilla-Karl personnamn Dimmingadalsbron bro
Dvärstorp by +Sandspiällen åkerteg Kvillarn inbyggarbeteckning Dimmingadalsbäcken bäck
Dverstorp by? +Skogslyckan åkerlycka Kvillars Axel personnamn Dimmingadalsdreven väg
Dverstorp by (för egen sn) Sköllen fornminne /Se Kvill-Axel personnamn Dimmingadalsledet grind
Dvärstorp f.d. sn Slåek terräng Kyrkegårdingen inbyggarbeteckning Dimmingadalsvägen körväg
Dverstorp by +Smedsgärdet, se Smedsgärdet Saknas Kyrkegårdsbonden inbyggarbeteckning Dimmingdalsbäcken bäck
Dvärstorp by +Smedsgärdet åker Kåla-Frans personnamn Djärverabacken kulle
Dvärstorp förr sn, nu by /Se +Småbackarna brandgravfält Kåla-Johannes personnamn Djärvera led grind
Dvärstorp by +Stenbrona bro Kålerna inbyggarbeteckning Djärveraledet Saknas
Dverstorp Saknas Stenbrovad bro Kål-Ida personnamn Domareringen, Store domarring
Dvärstorp by +Stenbrowadh, se Stenbrona Saknas Lammevadingarna inbyggarbeteckning Domarringen domarring
Dvärstorp förr gård, nu by /Se +Stora Höga Stenbro, se Höga Stenbro Saknas Lammevadsbönderna inbyggarbeteckning Drevagärdena gård
Dvärstorp by Stora jordhögen kulle? Lammunge inbyggarbeteckning Drevagärdet åker
Dvärstorp by Storemossen mosse Lerback inbyggarbeteckning Dreven Saknas
Dvärstorp by Storemossen mosse Ljungkullarn inbyggarbeteckning Drängastenen lyftsten
Dvärstorp by +Storeskår diabasbrant Ljungkullarna inbyggarbeteckning Dungagärdet åker
Dverstorp by? +Svarte Tufvor sankmarksområde Lunna-Fritz personnamn Dungen Saknas
Dwerthorp Saknas +Sverkers hög gånggrift /Se Lunnamjölnaren inbyggarbeteckning Dvärstorpa allé utfartsväg
Dvärstorp by +Södre Ängarne ängsområde Lure-Maja personnamn Dverstorpaberget berg
Dvärstorp by, (förr sn) +Terningen åkerteg Lurerna inbyggarbeteckning Dvärstorpaberget del av Gerumsberget
Dverstorp by Tjuvadalen dal Långeryds-Klas personnamn Dvärstorpa bya fädrev kreatursdrev
Dverstorp by Tjuvadalshålan terräng Mörka-Hugo personnamn Dvärstorpadreven fädrev och körväg
Dvärstorp by Tomtabacken terräng Mörka-Karl personnamn Dvärstorpa hed Saknas
Dvärstorp by +Tomthagen hage Nolgåla inbyggarbeteckning Dvärstorpa mo område
Dvärstorp förr egen sn, by +Toresbergshögen ängsteg Nolgårdingen inbyggarbeteckning Dvärstorpavägen väg
Dvärstorp by +Torfbråttet åkerteg Nolgårdsbonden ïnbyggarbeteckning Ekajorden Saknas
?Dverstorp förr egen sn , nu del av sn +Tårsbergshagen hage Oltorparen inbyggarbeteckning Ekalyckan åker
Dwerstorp Saknas +Tårsbergskärret kärrområde Oltorparna inbyggarbeteckning Ekebackagärdet åker
Dvärstorp förr sn, nu by Varhålan terräng Pilta inbyggarbeteckning Ekebackalyckorna åkertegar
Dverstorp by Varvsberget o. Serumsberget bergstrakter Piltagårdingen inbyggarbeteckning Ekebackarna kullar
Dvärstorp by Vasakärret kärr /Se Pilta-Johan personnamn Ekebackarna Saknas
Dvärstorp förr sn, nu del av sn +Wielåten, Lille ängsteg Piltarättaren inbyggarbeteckning Ekebackaråsen mosstråk
Dvärstorp by +Wielåten, Store ängsteg Piltaskomakaren inbyggarbeteckning Ekebacken höjd
Dvärstorp by /Se +Winbergsäckran ängsteg Pilta-Sven personnamn Ekedalsvägen landsväg
Dvärstorp by /Se Vitemossen mosse Pilten inbyggarbeteckning Ekedalsvägen, Lilla Saknas
Dvärstorp by /Se Vitemossen mosse Piltorna inbyggarbeteckning Ekedalsvägen, Store Saknas
Dvärstorps rättaredöme f. rd. +Wägkullen åkerteg Piltesa inbyggarbeteckning Ekehagen Saknas
Foglagården förr gd /Se +Ängaledet grind Prästabonden inbyggarbeteckning Eket Saknas
Gunnagården förr gd /Se +Ängaledsåckren åkerteg Prästabonds Per personnamn Ekhagabackarna backar
Hallagården förr gd /Se +Ängebackarna del av Dimbobackarna Prästa-Sigge personnamn Ekhagaliden sluttning
Heden gd /Se +Ökabetet allmäning Puken inbyggarbeteckning Ekhagaliderna backsluttningar
Hångsdala by /Se Ösan å Risa-Johan personnamn Ekhagavägen sträckning
Höga by /Se   Rosendalsmjölnaren inbyggarbeteckning Ekhagen kulle
Ingielsgården förr gd /Se   Räva-Axel personnamn Esteragärdet åker
Jon på Heden, se Ljungkullen gd   Räva-Lars personnamn Ettan åker
Kampagården hemman /Se   Skomakare-Pilten inbyggarbeteckning Falan slätter
Kulan förr gd /Se   Snugga inbyggarbeteckning Falegärdena åkrar
Kullsarp gd /Se   Snuggen inbyggarbeteckning Falköpingsvägen Saknas
Kullsarp gd /Se   Stamp-Adel personnamn Falorna Saknas
Låmbawadh Saknas   Stampa-Marie personnamn Femman åker
Lambevad by   Stombon inbyggarbeteckning Filabiten Saknas
Lambevad, Nedre o. Övre gd:ar /Se   Stom-Jakob personnamn Finebiten Saknas
Ledsgården förr gd /Se   Stommaren inbyggarbeteckning Finegärdet åker
Ljungkullen gd /Se   Stommarna inbyggarbeteckning Fiskdammarna dammar
Lunna f. kvarn, nu kvarnplats /Se   Stuga-Karl personnamn Fjällen diabasbranter
Olawthorp, se Oltorp hg   Stugen inbyggarbeteckning Flogen Saknas
Oltorp hg   Svalebacka-Karl personnamn Fornbackagärdet åker
Oltorp gd   Tomta-Hulda personnamn Fornbacken kulle
Oltorp säteri   Tomta-Johan personnamn Fornborgen kulle
Oletorp Saknas   Tomtare inbyggarbeteckning Fransbiten åker
Oltorp hg   Tomta-Åke personnamn Fransajorden åkerområde
?Oletorp hg   Torpa-Johannes personnamn Fridena äng betesäng
Oltorp gd /Se   Tranebergaren inbyggarbeteckning Fritsa backar kullar
Oltorp hg /Se   Trädgårdstorparen inbyggarbeteckning Fritza äng Saknas
Oltorp gd /Se   Trägla-Johannes personnamn Fru Skår ravin, gränsmärke
Oltorp hgd /Se   Träglerna inbyggarbeteckning Fyran åker
*Snuggaboda Saknas   Utas inbyggarbeteckning Fyrkanten åker
Snuggarp by?   Vadsbölingen inbyggarbeteckning Fållorna område
Snuggarp gd /Se   Ängatorparen inbyggarbeteckning Fårdalsberget del av Gerumsberget
*Stommen f.d. gd   Aggetomten gd Fädreven kreatursdrev och gärdesväg
Storagårdhen Saknas   Aggetomten gård Fädreven Saknas
Toragården förr gd /Se   Aggetomten, se Ottravad gd Galgaberget del av Galgängen
Varv by /Se   Aggetomten enstakahemman Galgängen ängsområde
Vinberga gd /Se   Agnara boställe soldattorp Gamla dreven körväg och kreatursdrev
Vinberga förr gd, nu stuga /Se   Agnara stuga backstuga Gerholmsbackarna kullar
Vårdztorp, se ?Dverstorp f. egen sn, nu del av   Aledal lht Gerholmsbacken benämning på Gerholmen
    Alexanderssonstorpet dagsverkstorp Gerholmen kulle
    Alnabruket Saknas Gerumsberget platåberg
    Alunbruket Saknas Gerumskavägen väg
    Anders Mattsgården gård Gerumskavägen Saknas
    Anders Matsgården bebyggelse Gerumsvägen Saknas
    Anneberg traktnamn Gerumsvägen ländsväg
    Anneberg gd Gluggamossen mosse
    Anneberg gård Granedungen dunge
    Anneberg herrgård Grusaledet grind
    Anneberg herrgård Grusvägen skogsväg
    Annebergs bränneri ångbränneri *Grytevarsbäcken bäck
    Annebergs mejeri mejeri *Grytevarskällan källa
    Annebergstorpen dagsverkstorp Grårör odlingsrös
    Anneholm lht Gröne vägen benämning på Markavägen
    Annero lht Guldringsmossen mosse
    Aplagården gård Gunnagårdsgärdena åkrar
    Aplagården bebyggelse Gärdesvägen körväg
    Aplagården bostadshus Gärholmabacken Saknas
    Aplagården stugubyggnad Gästgivarevägen skogsväg
    Aspelund lht +Hacket åker
    Aspelund lht Hacket Saknas
    Axelatorpet Saknas Hagagärdet åker
    Axelatorpet torp Hagaledet grind
    +Backagården bebyggelse Hagen ängsområde
    Backarna bebyggelse Hagen betesmark
    +Backegården bebyggelse Hallegärdet åker
    +Backegården bebyggelse Hasslekärrs domarering domarring
    Backgården gård Hasslekärrs lina gränslinje och körväg
    Backgården gård Hastverkagärdet Saknas
    Backgården gd Hedajordarna skiften
    Backgården bebyggelse Hedajorden del av Hederna
    Backgården bebyggelse Heden Saknas
    Backgården bebyggelse Heden Saknas
    Backgården i Backarna bebyggelse Heden Saknas
    Backgården i Dvärstorp benämning på Dvärstorp Backgården Hederna vidder
    Barkkvarnen Saknas Heimera hage betesmark
    Bastun badhus Heimersjorden åker, torpjord
    Beates stuga bebyggelse Herrekvarnsvägen väg
    Benstampen bebyggelse Hjalmaragärdet åker
    Berggrens färgeri Saknas Hjortamossen mosse
    Bergstorpet dagsverkstorp Hofmannagärdet åker
    Bergströmstösernas stuga Saknas Hofmans backe kulle
    Bergsäter lht Hofmans led grind
    +Besgården, se Bissgården, Norra o. Södra Saknas Hofmans mark betesmark
    +Bessqwarn, se Bisskvarn Saknas Hofmans äng Saknas
    Billmans stuga backstuga Holmajorden del av Dvärstorp Lilla Holmen
    Bissgårdarna brukningsdelar Holma rostjord del av Rostjorden
    Bissgårdarna, Norra brukningsdelar Holmvägen väg
    Bissgårdarna, Södre brukningsdelar Hopängen ängsområde
    Bissgården benämning på Södra Bissgården Horsatån allmäning
    Bissgården, Nedre gd Hultabacken kulle
    +Bissgården, Nedre benämning på Dimbo Norra Bissgården Husplanen tomtplats
    Bissgården, Norra gd Huvudet åker
    Bissgården, Norra gård Hålegärdet åker
    Bissgården, Norra bebyggelse Häggagärdet åker
    Bissgården, Norra bebyggelse Häggalyckan lht
    Bissgården, Norra bebyggelse Hässlet område
    Bissgården, Södra gd Hästhagagärdet åker
    Bissgården, Södra gård Hästhagen beteshage
    Bissgården, Södra bebyggelse Hästhagen beteshage
    Bissgården, Södra bebyggelse Högabacken kulle
    Bissgården, Södra bebyggelse Höga led grind
    Bissgården, Övre gd Höga led Saknas
    Bisskvarn gd Högaledet grind
    Bisskvarn vattenkvarn Högavägen väg
    Bisskvarn kvarnplats Högängarna ängar
    Bisskvarn bebyggelse Högängen Saknas
    Björkelund dagsverkstorp Högängsbacken kulle
    Björkhaga arbetarbostad Höragravsåkern åkerteg
    Björkhagen arbetarbostad, el. lht Hörningen åker
    Boden lht Isakaliden Saknas
    Borgan gd Jakopajorden åkerteg
    Borgan, Nedre gård Joela dike bäck
    Borgan, Nedra bebyggelse Joela hage beteshage
    Borgan, Nedra bebyggelse Johanabacken kulle
    Borgan, Övre gård Jonssonsgärdet åker
    Borgan, Övra bebyggelse Jordhögamossen mosse
    Bosgården gård Jordhögavägen Saknas
    Bossgården bebyggelse Jordhögen kulle
    +Braheska tornet, se Dimbo torn Saknas Jordhögen, Lille grusås
    Brobacken enklav Jordhögen, Stora kulle
    Brogården gd Jordvallen dikesvall
    Brogården gård Järnåldersgravfältet gravfält
    Brogården gård Jönköpingsvägen landsväg
    Brogården gård Kajesången diabasbrant
    Broholm lht Kajsesgärdet åker
    Brukastugan arbetarbostaden Kajes källa källa
    Bruket bostadshus Kajses led grind
    Butiken handelslht Kalvahagen hage
    Bäckdals-Jonannesa torp dagsverkstorp Kalvahagalyckan åkerteg
    Bäckdals stuga backstuga Kalvhagen lövängsområde
    Bäckelund lht Kampagärdet åker
    Bäckgården gård Kampahemmet åker
    Bäckgården bebyggelse Kampalyckan åker
    +Bäckiagården gård Kanalen dike
    Bäcklyckan lht Kantorstorp åkerområde
    Början, Nedre o. Övre, se Borgan, Nedre o. Övre Saknas Kariabacken kulle
    +Daembodal gård Kariagärdet åker
    Dalen, se 1 Dimmingadalen Saknas Karla backar backar
    Dalen gård Karlbomslyckorna åkertäppor
    Dalen bebyggelse Karsklinten del av Varvsberget
    Dammatorpet torp Klangalyckan åkerjord
    Dambergs stuga backstuga Klassonsgärdet åker
    Dammbo lht Klassons mark betesmark
    Dammen dagsverkstorp Klevåsbäcken bäcka
    Dammen Saknas Klevåsen del av Varosberget
    Dimbo, se Anneberg traktnamn Klevåsen åsliknande utlöpare
    +Dimbo, se Kungsgården Saknas Klingabron bro
    Dimbo bebyggelse Klingabäcken bäck
    Dimbo bebyggelse Klingagärdet åker
    Dimbo bebyggelse Klingajorden åker, torpjord
    Dimbo bebyggelse Klingaledet grind
    Dimbo bebyggelse Klingalyckan stugplats
    Dimbo bebyggelse Klingavallen bollplan
    Dimbo by Klippet diabasbranter
    Dimbo by och socken Klockaregårdsgärdet åker
    Dimbo by kyrkby Klockaregårdsängarna ängsområde
    Dimbo by kyrkby Klockegärdet åker
    Dimbo by kyrkby Klostergårds backar kullar
    Dimbo by kyrkby Klostergårdsbackarna Saknas
    +Dimbo Alunwärk, se Oltorps alunbruk Saknas Klostergårdsmossarna mossområde
    Dimboby post- och telefonstationen Klostergårdsmossen mossområde
    Dimbobyn benämning på Dimbo by Klostergårdsskifterna skogsskiften
    +Dimbodal gård Klostergårdsvägen del av Dverstorpsvägen
    +Dimbo Egendom benämning på Dimbo Kungsgård Klosterholmabackarna benämning på Mossgärdet
    +Dimbo gård herrgård Klosterholmabiten åkerteg
    Dimbogårdarna gårdar Klosterholmabron bro
    +Dimbo gästgifwarestufwa gästgivarestuga Klosterholma knäppe krök
    Dimboholm gd Klosterholma led Saknas
    Dimboholm gård Klosterholmaledet grind
    Dimboholm herrgård Klovstenaledet grind
    Dimboholm herrgård Klovstenaliden sluttning
    Dimboholms kalkbruk kalkstensbrott Klövåsen ås
    Dimboholmskvarnen kvarn Knektajorden åkerområde
    Dimboholms mejeri mejeri Knektalyckan åkerlycka
    Dimboholmstorpen dagsverkstorp Knektalyckan åkerlycka
    +Dimbo Kongsgård, se Kungsgården Saknas Knäet gränshörn
    Dimbo kyrka kyrka Knäppet Saknas
    +Dimbo Säterie, se Kungsgården Saknas Kottabackarna Saknas
    +Dimbo torn tornbyggnad Krokarna ängsområde
    Dimme uttalsform av Dimbo Kullagärdet åker
    Dimmingadalen bebyggelse Kullsarpa skog skogsskift
    Dimmingadalen gård Kullsarps drev väg
    Dimmingedalen, eller Dalen gd Kullsarpavägen väg
    Dimmingedalen Saknas Kulängen ängsområde
    Djärvera stuga backstuga Kungagraven gånggrift
    Drev-Andersa stuga backstuga Kungsbron bro
    Drevars stuga backstuga, el. torp Kungsgårds ängar ängsområde, nu åker
    Drevatorpet backstuga, el. torp Kungslenavägen Saknas
    Drevatorpet torp Kvarnabacken kulle
    Dreven backstuga Kvarnabacken kulle
    +Dwergstorps By, se Dvärstorp Saknas Kvarnabäcken del av Dimbobäcken
    Dverstorp Saknas Kvarndammen benämning på Lunnadammen
    Dverstorp by Kvarnagärdet åker
    Dverstorp by Kvarnalyckan åker
    Dvärstorp by Kvarnalyckan åker
    Dvärstorp bebyggelse Kvarnavägen väg
    Dvärstorp by Kvarnavägen Saknas
    Dvärstorp by Kvarnavägen Saknas
    Dvärstorp herrgård Kvarnalyckan åker
    Dvärstorp herrgård Kvarnängen ängsområde
    Dvärstorpabyn by Kviden åker
    Dvärstorpa gård egendom Kviorna åkrar
    Dvärstorpagårdarna hemman och brukningsdelar Kyrkebacken kulle
    Dvärtorpatorpen dagsverkstorp Kyrkebron bro
    Dvärstorp Klostergården, se Anneberg traktnamn Kyrkesvängen krökning
    +Dvärstorps kyrka kyrka Kyrkevägen del av Dvärtorpsvägen
    +Dymma, se Dimbo by och sn Saknas Kyrkogården begravningsplats
    +Dymma stomp, se Prästbolet Saknas Kyrkogården, Gamla begravningsplats
    Döva-Fines stuga ryggåsstuga Kyrkojorden jordområde
    Edhem lht Kåvakanalen kanal
    Ek-Andersa stuga Saknas Kåven ängsområde
    Eka-Mandera torp dagsverkstorp Kåvängarna ängar
    Ekatorpen Saknas Kåvängen Saknas
    Ekebacka-Gustava stuga backstuga Källarebacken kulle
    Ekebacken backstugor Källaregärdet åker
    Ekelund dagsverkstorp Källarelyckan åker
    Ekens dagsverkstorp Källegärdet åker
    Ekhaga lht Källegärdet åker
    +Elgarås, se Kampahemmet Saknas Källehagen hage
    Erska-Klares stuga backstuga Kärrars lina Saknas
    Espelund lht Kölnerenen åker
    +Eszbiörn J Duersztorp bebyggelse Köven, Norra sankmarksområde
    Fahlgrens smedja smedja Köven, Södra sankmarksområde
    Fattighuset Saknas Ladugårdsgärdet åker
    Fattigstugan Saknas Ladugårdsgärdet åker
    Fattigstugan, Gamla fattigstuga Lambevadsbron bro
    Fila gudstjänstlokal Lammabäcken benämning på Dimbobäcken
    Filadelfia pingstförsamlingens möteslokal Lammahagen hage
    Flogastaten statarbyggnad Lammakärret Saknas
    +Foglagården, se Fåglagården Saknas Lammamossen mosse
    Foglagården gård Lammamossen, se Lammevadsmossen Saknas
    Fridhem lht Lammevadsbackarna kullar
    Fåglagården bebyggelse Lammevadsbron bro
    Fältmans stuga backstuga Lammevadsdreven fädrev och körväg
    Fältmansstugan backstuga Lammevads hedar åkerområde
    Färgeriet färgeri Lammevadsledet grind el. stätta
    Församlingshemmet lht Lammevadsmossen mosse
    Församlingssalen Saknas Lammevadsängarna skiften
    Galgen vagnslider Lammevadsängen ängsområde
    Gamlerättarns stuga backstuga Lammevadsängen ängsområde
    Garveriet garveri Lammhagen Saknas
    Gischastugan backstuga Lammängen del av Lammevadsängarna
    Gischatorpet Saknas Lampa grind
    Gisslagårdstorpen Saknas Larsagärdet Saknas
    Grantorpet benämning på Grantorpet eller Örnkvistatorpet Ledshaken åker
    Grantorpen torpställen Ledsåkern åkerteg
    Grantorpen dagsverkstorp Lerdals berg lht
    Grantorpet dagsverkstorp Lerdalsgärdena åkrar
    Grävars stuga lht Lergärdet, Norra åker
    Grönebacke lht Lergärdet, Södra åker
    Grönekulle lht Lerhålorna lertag
    Gunhaga Saknas Lertaget lertag
    Gunnagården gd Liderna ängsområde
    Gunnagården gård Lillahöjden kulle
    Gunnagården bebyggelse Lille hagen hage
    Gunnagården arbetarbostad Lille-Karla led grind
    Gunnhaga lht Lillemossen mosse
    Gärdhem backstuga Linan Saknas
    Gästgivaregården bebyggelse Ljungbacken brandgravfält
    +Gästgifwarestufwan, se Dimbo gästgifwarestufwa Saknas Ljungberg höjd
    Gästgivare statstuga statarbostad Ljungberg område
    Hagaro lht Ljungberget kulle
    Hagen bebyggelse Ljungkullamossarna Saknas
    Hallagården gård Ljungkullamossen mossområde
    Hallagården bebyggelse Ljungkullarna kullar
    Hallins stuga backstuga Ljungkullens mosse mosse
    Hastverket backstuga Ljusakullen kulle
    Heda-Jakopa stuga Saknas Ljusakullen kulle
    Hedan gård Ljusakullen kulle
    Hedan Jon, se 1 Ljungkullen Saknas Lunnabron bro
    Heden bebyggelse Lunnabäcken benämning på Dimbobäcken
    Heden enstakahemman Lunnadammen damm
    Heden Jon enstakahemman Lurebron landsvägsbro
    Herrekvarn gd Lurekällan Saknas
    Herrekvarn vattenkvarn Luren källa
    Herrekvarn säteri Lurängarna ängsområde
    Hills stuga backstuga Lyckan Saknas
    Hjalmaratorpet dagsverkstorp Lyckebacken åker
    Holmagårdarna benämning på Dvärstorp Stora och Lilla Holmen Långagärdet åker
    Holmbäckes stuga stuga Långa gärdet åker
    Holmen Lilla gd Långagärdet åker
    Holmen, Lilla gård Långa åkern åker
    Holmen, Lilla gård Långegärdet åker
    Holmen, Stora gd Långgärdet åker
    Holmen, Stora gård Långvadsvägen Saknas
    Holmen, Stora bebyggelse Lämmamossen Saknas
    Hultatorpet dagsverkstorp Maderna madområde
    Hultet Saknas Magasinslyckan åkerlycka
    +Hvassagården, se Vassagården Saknas Manfridagärdet åker
    Häggabostället soldattorp Manfridahagen Saknas
    Häggs sold.bost. Manfridamarken betesmark
    Höga by Markagärdet åker
    Höga gårdar Markagärdet åker
    Höga, Lilla gd Markaledet grind
    Höga, Lilla gård Markavägen körväg och kreatursdrev
    Höga, Lilla bebyggelse Marken betesmark
    Höga, Lilla hemmansdel Mellanskiften åker
    Höga, Stora gd Mellanvägen åkerväg
    Höga, Stora gård Mellumgärdet åker
    Höga, Stora bebyggelse Mellumgärdet åker
    Höga, Stora bebyggelse Mellumgärdet åker
    Höga bränneri brännvinsbränneri Mittersta gärdet åker
    Högagårdarna brukningsdelar Mjölkfållan betesmark, nu åker
    Idrottsplatsen Saknas Mobergsliden lid
    Ingelsgården gård Mon del av platå
    Ingelsgården bebyggelse Mossagärdet åkerteg
    Ingvaldstorpet dagsverkstorp Mossagärdet åker
    Isakatorpet torp Mossagärdet åker
    Jak-Emila stuga lht Mossajordshålan vattenfylld håla
    Jakopa-Lottes stuga Saknas Mossategarna åkertegar
    Jaktstugan jaktstuga och sommarbostad Mossategarna åkertegar
    Jannesons ställe Mossen Saknas
    +Jean-Katrine Alunbruk, se Oltorps alunbruk Saknas Mosskifterna Saknas
    Joela torp bebyggelse Mossvägen körväg
    Johanstorpet dagsverkstorp Mularpagärdet åker
    +Johan Catharinae Bruk, se Oltorps alunbruk Saknas Munkasnipen benämning på Hallegärdet
    Johannelund hus Märkesten sten
    Johannesatorpet dagsverkstorp Märkestenen sten
    Jon på Hedan gård Märkestenen sten
    +Jon på Hedan, se Heden Jon Saknas Nian åker
    Josupa i Vilek Saknas Nisalyckan åkerlycka
    Kajesången arbetarbostad Nisalyckorna åkerlyckor
    Kampagården bebyggelse Nolgårdsdreven Saknas
    Kampagårdsstugan stuga Nolgårds källor källor
    Kampahemmet bebyggelse Nolgårdskällorna Saknas
    Kampastugan Saknas Nolkärret beteshage
    Kampegården gd Nordkåven del av Kåven
    Kampegården gård Nubbes led grind
    Kantorstorp gård Nyodlingen Saknas
    Kantorstorp gård Oltorpa allé allé
    Kappen Saknas Oltorpa backar del av Ekhagen
    Kappes ställe Oltorpabäcken bäckslinga
    Kariastugan backstuga Otorpa gärde Saknas
    Karlatorpet Saknas Oltorpa backe åker
    Karlbomstorpet dagsverkstorp Oltorpa krokar Saknas
    Karlsborg lht Oltorpsvägen Saknas
    Karlslund lht Ottravads Brobacke enklav
    Karlsro lht Ottravadsvägen landsväg
    Klangabostället soldattorp Ottravadsån Saknas
    Klangatorpet soldatboställe Ottravadsängen ängsområde
    Klangentorp, se Klangatorpet Saknas Ottravadsängen ängsområde
    Klanges stuga stuga Oxahagen beteshage
    Klassonstorpet dagsverkstorp Oxahagen beteshage
    +Klefvan lht Oxahagen beteshage
    Kloarestugan krog Parken Saknas
    Klockaregårdarna brukningsdelar Per Brahes ängar ängsområde
    Klockaregårdarna, Små bebyggelse Perssons backar backar
    Klockaregården gd Pilta backar Saknas
    Klockaregården gård Piltabackarna del av Dimbobackarna
    Klockaregården bebyggelse Piltagårds backar andel av Dimbobackarna
    Klockaregården bebyggelse Piltagårdsbackarna Saknas
    Klockaregården, Lille bebyggelse Piltagårds backe åker
    Klockaregården, Store bebyggelse Piltagårdsvägen väg
    Klostergårdarna brukningsdelar Piltagårdsvägen väg
    Klostergården gd Plöjsla åker
    Klostergården gård Prostajorden åkertegar
    Klostergården bebyggelse Prästabackarna kullar
    Klostergårdsraden bebyggelse Prästabron bro
    Klostergårdsroten, se Klostergårdsraden Saknas Prästabäcken benämning på Dimbobäcken
    Klosterholmen bebyggelse Prästahagen Saknas
    +Klåckaregården, se Klockaregården Saknas Prästaliden sluttning
    +Klåstergården, se Klostergården Saknas Prästaskogen skogsområde
    Knagga-Jonannes stuga backstuga Prästaängen äng
    Knagges stuga, se Knagga-Johannes stuga Saknas Pukes led Saknas
    +Knecktegården, se Backgården bebyggelse Rammamosse mosse
    Knektegården gd Rammamossen Saknas
    Knektegården gård Ribben åker
    Knektegården bebyggelse Risagärdet åker
    Knektegården bebyggelse Risatorpagärdet åker
    +Knäggegårdenn bebyggelse Risatorpet åkerteg
    +Kollatorp, se Kullsarp Saknas Rosendalsbäcken benämning på Dimbobäcken
    +Konungsgården, se Kungsgården Saknas Rosendalsdammen damm
    Kooperativa handelslht Rosendalsvägen körväg
    Ko-Pera-Mandes stuga stuga Rosendalsvägen väg
    Ko-Pera stuga stuga Rostjordarna benämning på Rostjorden
    Koppreka smedja smedja Rostjorden ängsstråk
    Koppreka stuga backstuga Rostjordsbäcken bäck
    +Krabbagården, se Kungsgården Saknas Rostjordsgärdena åkrar
    +Kringalippan frälsetomt Rostjordsvägen körväg
    Kringalippan frälsetomt Rotalyckan boplats
    Kringaliavippan benämning på Trädgårdstorget Rovehagen hage
    Kristinedal lht Rydbergs skillnad åker
    Kroarestugan Saknas Rödfyran åker
    Krogen Saknas Rödfyretippen tipp
    Kroken bebyggelse Sandhålan Saknas
    Kruses torp dagsverkstorp Sandjordsgärdet åker
    Kråkesången arbetarbostad Sandlid sandbacke
    Kulan gård Sandlid sluttning
    Kulan bebyggelse Sandtaget sandtäkt
    Kules? ställe Sandtaget sandtag
    Kullagården gård Sexan åker
    Kullagården bebyggelse Sexevägen åkerteg
    Kullatorpen dagsverkstorp Sibirien del av åker
    Kullatorpet torp Sikbergsgärdet åker
    Kullatorpet dagsverkstorp Sikhem åker
    Kullatorpet dagsverkstorp Sikhemsbackarna kullar
    Kullen Saknas Sjuan åker
    Kullsarp gd Sjögärdet åker
    Kullsarp gård Skattes backe kulle
    Kullsarp bebyggelse Skogsgärdet åker
    +Kungsbro backstuga Skogshagen åker och äng
    Kungsgården gård Skogsskifterna skiften
    Kungsgården bebyggelse Skigsskifterna Saknas
    Kungsgården bebyggelse Skogsvägen körväg
    Kvarnegården gård Skolstigen gångstig
    Kvarnegården bebyggelse Sköllen kulle
    Kvarnstugan, Gamla bostadshus Sköllastenen offersten
    Kvarntorpet dagsverkstorp Sköllavägen körväg
    Kvibo, se Qvibo Saknas Skövdekullen kulle
    Kviden bebyggelse Skövdevägen landsväg
    Kviden torp Slåek gränsmärke
    Kviden dagsverkstorp Slåek ek
    Kyrkebacken lht Smedbackarna kullar
    Kyrkegården gård Smedbergsgärdet Saknas
    Kyrkegården bebyggelse Smedbron bro
    Kyrkegården statarbostad Smedbäcken del av Dimmingadalsbäcken
    Kyrkogården gd Smedjegärdet åker
    Kyrkogården gård Smedjelyckan åkerlycka
    Kyrkoherdebostället Saknas Snipagärdet åker
    Källebo lht Snipagärdet åker
    +Kämpagården bebyggelse Sniparna åkertäppor
    Lageratorpet Saknas Snipen åker
    Lambevad gd Snipen åker
    Lambevad by +Snogga ängsteg
    Lambevad, se Lammevad Saknas Snuggabacken kulle
    Lammevad by Snuggarp åker
    Lammevad by Snuggarpabacken kulle
    Lammevad Nedre bebyggelse Snuggarpagärdena åkrar
    Lambevad, Nedre gård Snuggarpagärdet åker
    Lammevad, Nedra bebyggelse Soldatjorden åkerområde
    Lammevad, Nedra bebyggelse Somossarna mosse
    Lammevad Övre, se Anneberg traktnamn Somossen mosse
    Lammevad Övre bebyggelse Spaddalyckan boplats
    Lambevad, Övra gård Spaddalyckorna åkertegar och boplats
    Lammevad, Övra bebyggelse Stadsbacken Saknas
    Lammevad, Övra bebyggelse Stadskullen kulle
    Lammevadsgårdarna brukningsdelar Stallgärdet åker
    +Larsz Anderszon, se Ingelsgården Saknas Stallyckan åkerteg el. äng
    Ledsgården gård Stampagärdet åker
    Ledsgården bebyggelse Stavsbacken Saknas
    Lerdalstorpet lht Stenbron bro
    +Liden dagsverkstorp Stengärdet åker
    Liden lht Stengärdet åker
    +Lidzgården bebyggelse Stengärdet åker
    Lillaholmen hemmansdel Stenhålan stenbrott
    Lillahöga gård Stenledet grind
    Lilleholmen Saknas Stensledet grind
    Lindabacken Saknas Stensledet grind
    Linda-Lises stuga lht Stombackarna Saknas
    Linds stuga lht Stommebackarna kullar
    Ljungastugan stuga Stommabron bro
    Ljunges boställe soldattorp Stommabäcken benämning på Dimbobäcken
    Ljungkullen bebyggelse Stommagärdet åker
    Ljungkullen gd Stommagärdet åker
    Ljungkullen gård Stoms hedar bebyggelse
    Ljungkullen hemman Stoms äng äng
    +Lommewadh, se Lambevad Saknas Storahöjden kulle
    Lovises i Ängarna Saknas Store hagen hage
    Lovises stuga backstuga Store mosse Saknas
    Lugnet backstuga Storemossen mosse
    Lunna vattenkvarn Store vägen Saknas
    Lunna kvarnlägenhet Storskogen skogsområde
    Lunnabacken lht Stugagärdet åker
    Lunnabäcksdalen lägenhet Stugegärdet åker
    Lunna kvarn kvarn Ståndsberget Saknas
    Lunnakvarnen Saknas Stångsberget kulle
    Luregubbes Saknas Stångsberget kulle
    Lure-Majes stuga Saknas Stöveln åkerteg
    Luren backstuga Suels led grind
    Lures ställe Sugelsvängen Saknas
    Lure-Staves stuga Saknas Surpahålan allmäning med grustag
    Lurestugan backstuga Svanabacken kulle
    +Låmmevad Saknas Svanagärdet åker
    Långes boställe soldattorp Svanagärdet åker
    Långes boställe soldattorp Svarta hålan källa och damm
    +Lämmewadh, se Lambevad Saknas Svarthålan Saknas
    Lärarinnebostaden lärarbostad Sverkers hög gånggrift
    Manfridatorpet dagsverkstorp Svinagärdet åker
    Mariedal lht Sydkåven del av Kåven
    Marielund lht +Sånnegärdet åker
    +Matsagården, se Anders Matsgården Saknas Söagården åkertäppa
    Mejera boställe soldattorp Söagårdsbiten åkertäppa
    Mejeratorpet torp Söagårdsgärdena åkrar
    Mellumtorpet Saknas Söagårdsgärdet åker
    +Michel Ionsson frälsehemman Söagårds led grind
    Mies stuga lht Söagårds lider sluttning
    Missionshuset Saknas Söagårdslyckan Saknas
    Mobergs stuga backstuga Sörgärdet åker
    +Nils Klensmed frälsehemman Sörgärdet, Nedre åker
    Nisa-Karls stuga backstuga Sörgärdet, Stora åker
    Nisa på Mon backstuga Sörgärdet, Övre åker
    Nolgården gd Sörkärret beteshage
    Nolgården gård Tandvärkstallen tall
    Nolgården bebyggelse Tegelbrukabacken åker
    +Nordgården bebyggelse Tegelbrukagärdet åker
    Nuckebo lht Tegelbruksvägen väg
    Nyborg lht Tittuta hål rås
    +Olaffwatorp, se Oltorp Saknas Tittutalyckan täppa
    Ollestorpet benämning på Söatorpet Tittutamossen benämning på Somossen
    +Oloffztorp, se Oltorp Saknas *Tjantabacken? backe
    Olofsborg lht Tjuvadalen dalgång eller skåra
    Olsliden lht Tjuvadalshålan håla
    Oltorp gd Tjärbruket rås
    Oltorp gård Tomtebacken kulle
    Oltorp säteri Tomtamossen mosse
    Oltorp säteri Tomtaskifterna skogsskifter
    Oltorpa bränneri brännvinsbränneri Torpabacken del av kulle
    Oltorpa gamla skola skola Torparegärdet Saknas
    Oltorpa kvarn Saknas Torparejorden hemman
    Oltorpakvarnen vattenkvarn Torparevägen Saknas
    Oltorpasågarna sågar Torpen åker
    Oltorpasågen sågverk Torpet åker
    Oltorps alunbruk alunbruk Torvhålan mosse
    Oltorps alunbruk alunbruk Torvmossen mosse
    Oltorpskvarnen f.d. vattenkvarn, nu såg Torvvägen körväg
    Oltorps säteri Saknas Trean åker
    Ormatorpet arbetarbostad Trekanten vägskäl
    Ostatorpet felaktig namnform för Östatorpet Tresnipen åker
    +Otorp, se Oltorp Saknas Trädgårdsgärdet åker
    Paradiset statarbyggnad Trädgårdsgärdet åker
    Parates stuga bostadshus Trädgårdsgärdet åker
    Pera-Mandes stuga Saknas Trädgårdsgärdet åker
    +Pehr Brahes torn, se Braheska tornet o Dimbo torn Saknas Trädgårdsgärdet åker
    Pilagården gård Trädgårdsgärdet åker
    Pilagården gård Trätebacken åker
    Piltagården gård Turahagen hage
    Piltagården bebyggelse Tussahålan grushåla
    Piltarättarns stuga kvarnstuga Tussaliden sluttning
    Piltastugan torpställe Tuvemossen mosse
    Piltes stuga benämning på Piltastugan Tvåan åker
    Post-Estera stuga Saknas Utsikten kulle
    Prästatorpet torp Utsikten kulle
    Prästabolet kyrkoherdeboställe Valldreven åkerväg
    Prästbolet kyrkoherdeboställe Vallensdal idrottsplats
    Prästbolet kyrkoherdeboställe Valstadsvägen landsväg
    Prästegården gd Varboberget namnform för Varvsberget
    Prästegården gård Varbovägen Saknas
    Prästegården Saknas Vargakullen kulle
    +Pulsarp, se Kullarp Saknas Vargastenen flyttblock
    +Qvarnegården, se Kvarnegården Saknas Varhålan sänka
    +Qvibo dagsverkstorp Varhålan sänka
    +Qviden, se Kviden Saknas Varhålsbäcken Saknas
    Rena-Kajses stuga backstuga Varhålsgärdena åkrar
    Ribben torp Varhålskällan källa
    Ribben backstuga Varhålsledet grind
    Risatorpet dagsverkstorp Varhålsvägen körväg
    Risatorpet dagsverkstorp Varvsberget platåberg
    Rosendal f.d. vattenkvarn Vassagårdsskiften åkerskift
    Rosendal, se Rosendalen Saknas Vassagårdsängen ängsområde
    Rosendalen kvarnplats Verneraliden sluttning
    Rosendals kvarn kvarn Vetterabacken kulle
    Rosendalskvarnen, se Rosendals kvarn Saknas Villevallen idrottsplats
    Rosenhaga lht Vinbergsgärdet åker
    Rosenlund lht Vite mosse Saknas
    Rotastugan backstuga Vitemossen mosse
    Rotastugan backstuga Vägen till Grannepåle Saknas
    Rot-Augusta stuga backstuga Vägen till Varv landsväg
    Roten gårdar Vägen över Hacket Saknas
    Rudolfatorpet torp Väglången åkerteg
    Rulkas Saknas Ån benämning på Ösen
    Räva-Larsa torp Saknas Åsagärdet åker
    Röda torpet dagsverkstorp Åsagärdet åker
    Sagabo lht Åsarna åssträckning
    Sandviken lht Åsastycket åker
    Sikbergs stuga Saknas Åttan åker
    Sikbergs torp torp Ävängen ängsområde
    Skattegården gård Ängsbackarna kullar
    Skattegården bebyggelse Ängabacken Saknas
    Skolan folkskola Ängarna ängsområde
    Skolan, Gamla folkskola Ängen betesmark, mindre åker
    Skräddaregården gård Äspedungen asp- och barrskogslund
    Skräddaregården bebyggelse Ättestupan klippbrant
    Sköllatorpet Saknas Ösan å
    Sköllsliden dagsverkstorp Östes backe Saknas
    +Slätt Högenn, se Höga Saknas Östes dunge Saknas
    Smea-Johannes stuga backstuga Östes led benämning på Brinkes led el. Nubbesled
    Smea-Lages stuga Saknas Östes mark Saknas
    Småskolan lht Östängen ängsområde
    Småskolan, Gamla skolbyggnad, nu lärarinnebostad Övergärdena åkrar
    Snuggarp, se Anneberg traktnamn Övervägen benämning på Rostjordsvägen
    Snuggarp gård Övervägen Saknas
    Snuggarp enstakahemman Över landsvägen landsväg
    +Snwggaboda, se Snuggarp Saknas  
    Sockenmagasinet magasinsbyggnad  
    Solbacken lht  
    Solhaga lht  
    Solviken lht  
    Sommarstugan jaktstuga  
    Spaddastugan backstuga  
    Stallbacken lht  
    Stallyckan t.  
    Stallyckan dagsverkstorp  
    Stampen lht  
    Stampen Saknas  
    Staten statarbyggnad  
    Staten statarbostäder  
    Stensled lht  
    Stensledet dagsverkstorp  
    Stensledet dagsverkstorp  
    Stenstugan bostadshus  
    Stom-Jakopa stuga Saknas  
    Stommastugan backstuga  
    Stommatorpet boställe  
    Stommen gd  
    Stommen gård  
    Stommen bebyggelse  
    Storahöga Saknas  
    Stora-Lambevad bebyggelse  
    +Storegården gård  
    Storeholmen, se Homen Stora Saknas  
    Storeholmen hemmansdel  
    Store Staten statarbostad  
    Strömsdal lht  
    Stugan backstuga  
    Surpes stuga stuga  
    Svaleboet lht  
    Svena i Hässlet backstuga  
    Svenna-Mandes stuga lht  
    Svenssonstorpet torp  
    Söagården gård  
    Söagården bebyggelse  
    Söagården dagsverkstorp  
    Söagårdstorpet Saknas  
    Söatorpet dagsverkstorp  
    Söatorpet torp  
    Södra Bissgårdens mejeri mejeri  
    Tegelbruket gård  
    Tegelbruket lht  
    +Thora Gården bebyggelse  
    +Thure J Duersztorp, se Turagården Saknas  
    Tibbelins stuga backstuga  
    +Tideholms AlunBruk bruk  
    Tingshuset tingshus  
    Tittutstugan backstuga  
    Tittuta stuga, se Tittutastugan Saknas  
    Tjärbruket tjärbränneri  
    Tomtadelarna brukningsdelar  
    Tomtagårdarna brukningsdelar  
    Tomta rete husförhörsrote  
    Tomten gd  
    Tomten gård  
    Tomten gård  
    Tomten bebyggelse  
    Tomten bebyggelse  
    Tomten dagsverkstorp  
    Toragården gård  
    Toragården bebyggelse  
    Totten backstuga  
    Traneberg lht  
    Traneberg Saknas  
    Trädgårdstorpet lht  
    Trädgårdstorpet lht  
    Träglan lht  
    Tummen backstuga  
    Tuvagården gd  
    Turagården gård  
    Turagården bebyggelse  
    Turagårdstorpet dagsverkstorp  
    Tussa-Karla stuga backstuga  
    Tussastugan benämning på Tussa-Karla stuga  
    Vadmalsstampen, se Stampen Saknas  
    Valatorpet torp  
    Valhall statarbostad  
    Varstorp uttalsform för Dvärtorp  
    Vassagården gård  
    Vassagården gård  
    Vernerslid lht  
    Vibo lht  
    Vilan Saknas  
    Vilek lht  
    Vinberga, se Anneberg traktnamn  
    Vinberga förr gård, nu stuga  
    Vinberga enstakahemman  
    Vinberga dagsverkstorp  
    Vinkelhaken arbetarbostad  
    +Winningen torp  
    Vägförvaltningens garage Saknas  
    Värners ställe  
    Västerlid lht  
    Yttergårdarna brukningsdelar  
    Ålderdomshemmet ålderdomshem, nu lht  
    Åsatorpen dagsverkstorp  
    Åsen dagsverkstorp  
    +Älgarås, se Kampahemmet Saknas  
    Älvängen lht  
    Ängatorpet dagsverkstorp  
    Ängen dagsverkstorp  
    Örnkvistatorpet torp  
    Östatatorpet lht  
    Östratorpet felaktig namnform för Östatorpet  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.