ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Gerums socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 25 Bebyggelsenamn : 246 Naturnamn : 474
Gerum Saknas Blackakärret kärr Östra Gerums socken sn Östra Gerums socken förteckning
Gerum Saknas Ekeberget skogshöjd Östra Gerums socken materialförteckning Östra Gerums socken förteckning
Gerum Saknas Faredalsberg, se Gerumsberget berg Sagesmän förteckning Östra Gerums socken förteckning
Gerum, Västra sn Fåredals-Berget, se Gerumsberget berg Sagesmän förteckning Östra Gerums socken förteckning
Gerum, Östra sn Fårdalsberget delar av Gerums- och Varvsberget Sagesmän förteckning Östra Gerums socken förteckning
Gerum, Östra sn /Se Gerumsberg del av Varvsberget Sagesmän förteckning Östra Gerums socken förteckning
Gerum sn Gerumsberget berg Förkortningar förteckning Östra Gerums socken förteckning
Gerum, Östra sn Gerumsberget berg Gerum sn Östra Gerums socken förteckning
Gerum sn o. gd Gerumsberget berg Gerum sn Östra Gerums socken förteckning
Gerum, Östra sn /Se Gerumsberget skogshöjd Gerum sn Östra Gerums socken förteckning
Gerum by och socken Gerumska ängar sankmark Östra Gerum socken Östra Gerums socken förteckning
Gerum, Östra by, socken Gisseberget berg Östra Gerum socken Östra Gerums socken förteckning
Gerum sn o. gd Gisseberget berg Gerum sn Östra Gerums socken förteckning
Gerum, Östra by, socken Gisseberget berg Gerumskabor inbyggarbeteckning Östra Gerums socken förteckning
Gerum, Östra by, socken Gisseberget berg Östra Gerums föteckning Andersa floge vattensamling
Gerum, Östra by, socken Gisseberget berg Östra Gerums sn förteckning Andersa hage beteshage
Gerum, Östra sn Gisseberget triangelpunkt Östra Gerums sn förteckning Andra gärdet från vägen åker
Gerum sn Hjortamossen mosse Östra Gerums sn förteckning Arvagårds backe kulle
Gerum, Ö sn Hjortamossen mosse Östra Gerums sn förteckning Arvagårdsgärdet åker
Gerum, Östra sn Hållsdammen mosse Östra Gerums sn förteckning Arvagårdsliden sluttning
Gerum by Nävraberget skogshöjd Arvagåla inbyggarbeteckning Arvagårds mark betesmark
Östra Gerum socken Tångamossen mosse Arvel inbyggarbeteckning Arvagårdsmarken betesmark
Gerum, Östra sn Valsbacken kulle Askenbergen inbyggarbeteckning Arvamarken betesmark
Gerum socken sn Varvsberget o. Gerumsberget bergstrakten Blåsutarn inbyggarbeteckning Askaberget ängs- och skogsområde
Östra Gerum socken Örebäcken bäck Broggen inbyggarbeteckning Askabäcken Saknas
Gerum, Östra sn   Duken inbyggarbeteckning Askagårdsgärdet åker
Gerem Saknas   Geruma inbyggarbeteckning Askagårdsskiften skifte
Östra Gerum sn   gerumabo inbyggarbeteckning Askagårdsvägen väg
Östra Gerum sn   gerumare inbyggarbeteckning Askagårdsvägen skogsväg
Östra Gerum(?) sn   Gerumatattare inbyggarbeteckning Askalyckan åkerlycka
Östra Gerum sn   Gerumerna inbyggarbeteckning Askalyckorna åkerlyckor
Östra Gerum sn   *gerumit Saknas Askamarken betesmark
Gerum Saknas   Gerumit inbyggarbeteckning Askaskogen skogsområde
Östra Gerum sn   Gerumske inbyggarbeteckning Askes håla sänka
Gerum, Östra sn   Kullarn inbyggarbeteckning Askes mark betesmark
Gerum, Östra sn   Källen inbyggarbeteckning Askängen ängsområde
Gerim Saknas   Liarn inbyggarbeteckning Aspedungen löväng
Gerim Saknas   Måsen inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Gerum, Östra sn   Stigarn inbyggarbeteckning Backen i Ållan kulle
Gerum, Östra sn /Se   Stommarn inbyggarbeteckning Backen uti mossen Saknas
Gerum, Ö. sn /Se   Tåggel inbyggarbeteckning Bergabitarna åkerlyckor
Gerum sn /Se   Tåggen inbyggarbeteckning Bergagärdet åker
Gerum sn /Se   Törningen inbyggarbeteckning Bergagärdet åker
Gerum(a) sn /Se   Törningen inbyggarbeteckning Bergagärdet, Nedersta åker
Gerum sn o. by /Se   Vrakarn inbyggarbeteckning Bergagärdet, Upparste åker
Gerum, Östra sn /Se   Arvagårdarna hemmansdelar Bergaskifterna skogsskiften
Gerum, Ö. Saknas   Arvagården binamn på Bosgården Bergavägen körväg
Gerum by   Arvagården gård Berget skogsområde
Gerum by   Askagårdarna hemmansdelar Berget kortform för Gerumsberget
Gerum by   Askagården gård Berget åker
Gerum by   Askagården bebyggelse Bergsgärdet åker
Gerum by /Se   Askagårds lada ängslada Bergsgärdet åker
Gerum by   Askatorpet lht Bergsliden sluttning
Gerum by   Askes boställe boställe, äldre soldattorp Betesmarken område av äng och skog
Gerum by   Augusta på Stigen stuga Betet nere vid liden till betesmark igenlagd åker
Gerum by   Augusta stuga stuga Betet på Valsabacken till betesmark igenlagd åkerteg
Gerum by   Augusta stuga backstuga eller undantagsstuga Betet vid stugan till betesmark igenlagda åkertegar
Gerum by   Backen lht, avs. Blackakärret kärrområde
Gerum by   Backgården gård Blackekärret vattensjuk mark
Gerum by   Backgården bebyggelse Blackakärrsledet grind
Gerum by   Björkelund lht Blackekärrsvägen skogsväg
Gerum by   Blombergs boställe äldre soldattorp Blackemaden benämning på Blackekärret
Gerum by   Blombergs boställe äldre soldattorp, nu lht Broströmsberget del av Gerum Askagården
Gerum by   Blomkvistes stuga backstuga Bruaretrappan, se Bruaretrapporna Saknas
Gerum by   Blomkvistes stuga stuga Bruaretrappan, Lilla avsats
Gerum by   Blåsut bebyggelse Bruaretrappan, Stora avsats
Gerum by   Bores stuga bebyggelse Bruaretrapporna gång
Gerum sn /Se   Bosgården gård Bruaretrapporna gång
Gerum, Ö. Saknas /Se   Bossgårdarna hemmansdelar Brudaretrapporna diabasstup
*Lilla gården gd   Bossgården bebyggelse Brånan skogsområde
*Stora gården gd   Brogårdarna hemmansdelar Bråtaliden sluttning
Marbogården gdar /Se   Brogården gård Bråtavägen väg
Stommen = 15 Gerum gd   Brogården bebyggelse Bråterna sluttning
Gerumsberget Saknas   Brogården bebyggelse Bymarken betesmark
Gisseberget berg   Börjes stuga backstuga Bäcken benämning på Örebäcken eller Storekanalen
    Börjes stuga backstuga Börjes backar kullar
    Börjes stuga stuga Börjes ängar ängsområden
    Börje-Tores stuga backstuga Dalsalyckan åker
    Dalsa-Karla stuga backstuga Dammagärdet åker
    Dalsas stuga backstuga Dammahålorna vattenfyllda hålor eller dammar
    Dalsastugan backstuga Domareringen, Lille domarring
    Desaixtorpet egendom Drevarna Saknas
    Dristigs boställe boställe, äldre soldattorp Dreven kreatursdrev, eller vallväg
    Dukagårdarna hemmansdelar Dukagårdsgärdet åker
    Dukagården gård Dukamarken betesmark
    Dukagården bebyggelse Dungen kulle
    Dukagården, Lille gård Ekberget moränvall
    Dukagården, Store gård Ekeberget höjdparti
    Ekebacka-Gustava stuga backstuga Femte gärdet från vägen åker
    Ekebacken backstuga Festplatsen öppet område
    Emmas stuga församlingshem Fjällen diabasbranter
    Etter-Gerum bebyggelse Fjärde gärdet från vägen åker
    Fattigstugan, se Gamla fattigstugan Saknas Floddikagärdet åker
    Fattigstugan, Gamla fattigstuga Floddikagärdet åker
    Fias stuga backstuga Floddiket avloppsdike
    Fiestugan backstuga Flogen vattensamling
    Fredhälla lht Frukostabackarna kullar
    Fältmansstugan stuga Fru Skår ravin
    Församlingshemmet byggnad Galtamossen mosse
    Församlingshemmet, Gamla, se Gamla Fattigstugan Saknas Gerumaberget del av Gerumsberget
    +Gerim, se Östra Gerum och Gerum Saknas Gerumsberget del av det stora s.k. Gerumsberget
    Gerum bebyggelse Gerumsberget platåberg
    Gerum by och socken Gerumskaberget, se Gerumsberget Saknas
    Gerum by Gerumskabäcken Saknas
    Gerum by Gerumskakanalen kanal
    Gerumaboden handelslägenhet Gerumskaklinterna diabasbranter
    Gerumabyn by Gerumska klippe diabasbrant
    Geruma kyrka kyrka Gerumska kyrketorn kulle
    Gerumaskolan småskole Gerumska mosse benämning på Hjortamossen
    Gerumastommen bebyggelse Gerums kanal Saknas
    Gerumskabyn by Gerumska ängar utängar
    Gerumska fattigstuga Saknas Gerumska ängar ängsområde
    Gerumskakvarnen Saknas Gerumsmossen del av Hjortamossen
    Gerumskasmedjan bysmedja Gerums Tå ängs- och mossområde
    Gerumska småskole småskola Gerumsängen Saknas
    Gerumskastommen bebyggelse Gisseberget berg
    Gerums kvarn Saknas Gisseberget platåberg
    +Gierum, se Östra Gerum och Gerum Saknas Granbackarna kullar
    Gjutekåken ladugård med fähus Granbacken kulle
    +Grafven torp Grannabacken samlingsplats
    Grava-Svenna stuga backstuga Gravabackagärdet åker
    Grävatorpet äldre dagsverkstorp Gravabacken kulle med forngrav
    Gustava i Ängarna lht Gravkullen kulle med forngrav
    +Gyrem Saknas Gropavallen dike med jordvall
    Haralds boställe soldattorp Grushålebackarna gruskullar
    Hasslekärrstorpen dagsverkstorp Grushålorna gruskullar
    Hoffmans bod äldre benämning på Gerumaboden *Gruvedalen? del av Gisseberget
    +Jerum, se Östra Gerum och Gerum Saknas Gruvedalen dalgång
    Jönsingastugan stuga Gyllenstensvägen skogsväg
    Klang-Idas stuga stuga Gärdavägen åkerväg
    Klockars-Johannesa stuga backstuga Gärdet, Lilla åker
    Klockars stuga backstuga Gärdet, Nedersta åker
    Krules stuga backstuga Gärdet, Upparste åker
    Kullars Augusta stuga backstuga Gärdet i liderna åker
    Kullars stuga backstuga Gärdet intill Bergsgärdet åker
    Kyrkan kyrka Gärdet mellan gården och berget åker
    Källegårdarna hemmansdelar Gärdet mellan vägen och floddiket åker
    Källegården gård Gärdet näst Bergagärdet åker
    Källegården bebyggelse Gärdet näst Dammagärdet åker
    Källegården bebyggelse Gärdet näst Gravabackagärdet åker
    Källegården, Lille bebyggelse Gärdet näst Hulegärdet åker
    Källegården, Store bebyggelse Gärdet på andra sidan landsvägen åker
    Källegården, Upparste Saknas Gärdet på denna sidan landsvägen åker
    Källegården, Övre bebyggelse Gärdet som vägen går igenom åker
    Källegårdskvarnen kvarn Gärdet uppaföre floddiket åker
    Källes stuga bostadshus Gärdet uppaföre vägen åker
    Lasses stuga backstuga Gärdet uppe på berget åker
    Lerdala dagsverkstorp Gärdet upp vid berget åker
    Libergsas stuga backstuga Gärdet vid Dalses åker
    Liden gård Gärdet vid Tågårds hage åker
    Liden bebyggelse +Gässeberg Saknas
    Lindastugan backstuga Hacket åker
    Lindastugan backstuga Hagaknäppet gränskrök
    Linds boställe soldattorp Hagarna beteshagar
    Linds stuga backstuga Hagen beteshage
    Lundkvistes stuga soldattorp, sedan backstuga Hasslekärrsberget del av det s.k. Gisseberget
    Lunkes stuga backstuga Hasselkärrs lina gränslinje
    Lustigs källare förfallen välv källare Hasslekärrs lina Saknas
    Lustigtorpet torp Hasslekärrsmossarna Saknas
    Lustigtorpet bebyggelse Hasslekärrsskogen skogsskiften
    Lydigs Andersa stuga backstuga Hedavägen väg
    Lydigs stuga backstuga Hederna åkrar
    Majas stuga backstuga Heta hallen berghäll
    Marbogårdarna hemmansdelar Hjortamossabacken kulle
    Marbogården gård Hjortamossahalsen utlöpare
    Marbogården gård Hjortamossaliden sluttning
    Marbogården gård Hjortamossaliden, Lilla sluttning
    Maria Sandals stuga backstuga Hjortamossaliden, Stora sluttning
    Mossagården bebyggelse Hjortamossarönnarn bäck
    Mossatorpet dagsverkstorp Hjortamossavägarna vägar
    Musses gamla stuga backstuga Hjortamossavägen, Lille skogsväg
    Musses stuga backstuga Hjortamossavägen, Store skogsväg
    Musses stuga backstuga Hjortamossen mosse
    Måsagården gård Hjortamossen torvmosse
    Måsagården Saknas Hjortamossen, Lille mosse
    Nävraberget dagsverkstorp Hjortamossen, Lille del av Hjortamossen
    Peneskyttes stuga backstuga Hjortamossen, Stora del av Hjortamossen
    Prästastommen bebyggelse Holmabacken kulle med fornminne
    Rot-Augusta stuga stuga Holmabacken åker
    Roten, Norre husförhörsrote Holmagärdet åker
    Roten, Södre husförhörsrote Holmaledet Saknas
    Rydbergs boställe soldatboställe Holmarna fastmarksområde
    Salbergs stuga stuga Holmavägen väg
    Samuela smedja Saknas Holmavägen körväg
    Samuela stuga backstuga Hulegärdet åker
    Sandals stuga backstuga Hållsdammen vattenhåla
    Skattegårdarna hemmansdelar Hållsdammen damm
    Skattegården gård Hångsdalaberget Saknas
    Skattegården Saknas +Hårsåsa Måsse mosse
    Skattegården, Stora bebyggelse Hängaresten Saknas
    Skattegården, Stora bebyggelse Hängesten diabasblock
    Skattevraksgårdarna hemmansdelar Hängesten flyttblock
    Skattevraksgården gård *Höga Stenbro Saknas
    Skattevraksgården bebyggelse Hökensås gruskulle
    Skattevraksgården, Lille bebyggelse Kajeklint diabasbrant
    Skattevraksgården, Store bebyggelse Kanalen i Skabben Saknas
    Skolan småskole Kilen åker
    Skomakare Franséns stuga backstuga Klevåsabäcken bäck
    Skräddars stuga backstuga Klevåsavägen körväg
    Skytt-Alfrida stuga stuga Klevåsen åssträckning
    Skyttatorpet torp eller backstuga Klinten diabasbrant
    Skyttes stuga backstuga Klinterna diabasbranter
    Smeda-Samuela stuga backstuga Klippet diabasbranter
    Smedens i Gerum backstuga Klockarslyckan boplats
    Smedstugan backstuga Knektajorden åker
    Småskolan småskole Knäppet gränshörn
    Snosses källare förfallen källare Kohagen beteshage
    Snosses stuga stuga Kovilan upphöjning
    Socknamagasinet magasin Kovilan kulle
    Stark-Emmas stuga församlingshem Kovilorna plats
    Starkes bod bod Krulabacken kulle med punkt
    Stenstugan stuga Krulebacke kulle
    Stentorpet torp Krulegärdet åker
    Stommen gård Krules stuguplan plats
    Stommen bebyggelse Kråkelund äng
    Storestommen bebyggelse Kungahögen kulle med hällkista
    Stor-Larsa Gustava stuga backstuga, tidigare torp Kungaröret kulle
    Strömmakvarnen kvarn Kungaröret Saknas
    Strömmastugan torpstuga Kungarörsgärdet åker
    Tattar-Gerum del av sn Kvarnabäcken bäck
    Trippen torp Kvarnadammen damm
    Tyskos stuga backstuga Kvarnavägen körväg
    Tågårdarna hemmansdelar Kvarnbäcken bäck
    Tågården gård Kvarnlyckan benämning på Strömmalyckan
    Tågården bebyggelse Kvistabacken kulle
    Törnagården bebyggelse Kvistabacken kulle
    Törnatorpet dagsverkstorp Kvistalyckorna åkerlyckor
    Törnegården gård Kvistamarken skiften
    Törningastugan äldre backstuga, nu sommarbostad Kyrkegärdet åker
    Törninga-Tildas stuga backstuga Kyrkegärdet åker
    Törningatorpet bebyggelse Kyrkejorden allmäning
    Törningatorpet dagsverkstorp Kyrkestigen stig
    Törninges stuga backstuga Kyrkogården begravningsplats
    Törninges torp, se törningatorpet bebyggelse Kålgårdarna åkerlyckor
    Upparste Källegården Saknas Källarebacken kulle
    Valsakvarnen vattenkvarn Källarebacken kulle med potatiskällare
    Vraket Saknas Källaregärdet åker
    Åbergs stuga backstuga Källegårdsbäcken bäck
    Åsa lht Källegårdsgärdet åker
    Åsatorp jordbrukslht Källegårds kullar kullar
    Åsatorpet ängsskifte Källegårds mark skifte
    Åsen backstuga Källegårdsmarken Saknas
    Ängland bebyggelse Källegårdsvägen väg
    Ännagården gård Kärraberget skogsområde
    Ännagården bebyggelse Kärramossen benämning på Lille Hjortamossen
    Överroten gårdar Kärrars backe kulle
      Kärrarsbacken backe
      Kärrars berg Saknas
      Kärrars berg, se Kärraberget Saknas
      Kärrars lina Saknas
      Kärrars skog, se Kärrars Skogsmarker skogsområde
      Kärrarsskogen Saknas
      Kärrars skogsmarker skogsskiften
      Kärravägen skogsväg
      Landsvägen landsväg
      Landsvägsgärdet åker
      Lekarebacken backe
      Lekarebacken kulle
      Liabroarna broar
      Liadrevarna körväg
      Liadreven benämning på de s.k. Liadrevarna
      Liagärdet åker
      Liars berg skifte
      Liars broe brobyggnad
      Liars mark betesmark
      Lillebäcken bäck
      Lillehagen beteshage
      Lillekanalen Saknas
      Lillemossen benämning på Lilla Hjortamossen
      Linan lina
      Lindabacken åker
      Lindabäcken Saknas
      Lindalyckan åkerlycka
      Linevägen Saknas
      Loppegärdet åker
      Lottas trädgård trädgård
      Lunkemarken skogsområde
      Lyckan åker
      Maden sankmarksområde
      Maden sankmarksområde
      Markagärdet åker
      Markagärdet åker
      Marken betesmark
      Marken betesmark
      Marken betesmark
      +Mellangärdet åkergärde
      Morses håla grävd håla
      Mossaskiften skifte
      Mossavägen väg
      Mossen sankmarksområde
      Nerkanalen kanal
      Noltån betesmark
      +Norra gärdet åkergärde
      Nävraberget höjdparti
      Omalavägen körväg
      Persbacken backe
      Planteringen uppaföre Kåken skogsplantering
      Planteringen vid Törninges betesmark
      Platån åkerteg
      +Prestegårdswägen väg
      Pärabacken kulle
      Pärsbacken kulle
      Rinnaren bäck
      Rullebacken kulle
      Rullegärdet åker
      Rullerna ängsområde
      Runda hålan kärrområde
      Rundebacke kulle
      Rundebacke Saknas
      Rydbergs backar Saknas
      Rydbergslyckan åkerlycka
      Rydbergs åsar del av de s.k. Åsarna
      Råhålan dyhåla
      Råhåleflogen vattensamling
      Råleflogen damm
      Rävakullarna kullar
      Rävakullarna kular
      Rönnaren bäck
      Salbergsberget del av lht
      Salbergsskiften skifte
      Sandalsbiten åkerlycka
      Sandalslyckan åkerlycka
      Skabbakanalen Saknas
      Skabbamarken benämning på den s.k. Skabben eller Skabbamossen
      Skabbamarkerna skiften
      Skabbamossen Saknas
      Skabbaskifterna Saknas
      Skabbategarna skiften
      Skabben mark
      Skabben moss- och sankmarksområde
      Skabberna mossområde
      +Skatesten gränsmärke
      Skattegårds dunge björklund
      Skattegårdsvägen Saknas
      Skattevraksgårdsmarken betesmark
      Skattevraksskiften, se Vrakaskiften Saknas
      Skjutbanebacken kulle
      Skoges spis stenblock
      Skogsskiften skifte
      Skogsvägagärdet åker
      Skogsvägagärdet åker
      Skogsvägen väg
      Skogsvägen benämning på Bergavägen
      Skolebacken kulle
      Skolegården plats där tidigare småskola stått
      Skyttalyckan boplats
      Skyttes höstackar stenblock
      Skyttes sten stenblock
      Skörstorpabäcken del av Storekanalen el. Örebäcken
      Släpeledet grind
      Slättebacke kulle
      Smedjebacken kulle
      Smultronabacken kulle
      Snipen åkerlycka
      Stenarekullarna kullar
      Stenarekullen grusbacke
      Stenarekullen kulle
      Stenberget kulle
      Stentåren bäck
      Stigars väg framfartsväg
      Stigen, se Kyrkestigen stig
      Stommabacken kulle
      Stommabacken Saknas
      Stommaliden sluttning
      Stommamarken betesmark
      Stommamossen mossområde
      Stommamossen skifte
      Stommavägen framfartsväg
      Stommavägen skogsväg
      Stoms hjortamossaskift skifte
      Stoms hjortamossaväg väg
      Stoms ålla dalgång
      Stomängebron bro
      Stomängen ängsskifte
      Stomängevägen väg
      Stora berget Saknas
      +Stora Höga Stenbro bro och gränsmärke
      Store bäcken benämning på Örebäcken
      Storehagen beteshage
      Storekanalen kanaliserade lopp
      Storemossen benämning på Hjortamossen
      Strides väg Saknas
      Strömmabäcken bäck
      Strömmakällan källa
      Strömmalyckan torplycka
      Strömmavägen körväg
      Surhålsgärdet åker
      Surhålsgärdet åker
      Sörgårdsliden sluttning
      +Sörgärdet åkergärden
      Talldungen kulle
      Talleskogen skogsområde
      Tjurledet grind
      Tjuvadalen dalgång
      Tjuvahålan, se Tjuvadalen Saknas
      Tjuvingadalen Saknas
      Tolftedelen del av Dukagården
      Toresskiften skifte
      Torparegärdena åkrar
      Torparegärdet åkerområde
      Torparejorden åker
      Torparemarken betesmark
      Torparemossen mosse
      Torparevägen åkerväg
      Torvmossen benämning på Store Hjortamossen
      Trangaltamossen mosse
      Tredje gärdet från vägen åker
      Trekanten åker
      Trippen jordområde
      Trädgårdsgärdet åker
      Tuppesten gränsmärke
      Tågårdsdreven åkerväg
      Tågårds hage beeshage
      Tålyckan åker
      Tålyckorna åkerlyckor
      Tån ängs- och skogsområde
      Tån ängsområde
      Tån skogsområde
      Tångabäcken bäck
      Tångamossahalsen utlöpare från Tångamossen
      Tångamossaliden sluttning
      Tångamossavägen körväg
      Tångamossen mosse
      Tångamossen mossområde
      Törnagårds lina gränslinje
      Törnagårdsskiften åkerskifte
      Törningabetet åker, nu betesmark
      Törningamarken betesmark
      Törninges brunn brunn
      Uppekanalen kanal
      Utskifterna skiften
      Vallplöjet åker
      Valsafästet dammfäste
      Valsabacken kulle
      Varhålan dyhåla
      Virvelflogen, se virveln Saknas
      Virveln sankmarksområde
      Vitabackarna kullar
      Vitabacken backe
      Vitamossabackarna kullar
      Vitamossarna mossmark
      Vitamossarna mossområde
      Vitamossen mossområde
      Vrakaskiften skogsskifte
      Vägabacken kulle
      Vägagärdet åker
      Vägagärdet åker
      Vägen upp till Starks framfartsväg
      Vändevallen åker
      Åbergsbacken odlad kulle
      Ållan dalgång eller sänka
      Ållan åker
      Ållendalen sänka
      Ållendalen benämning på den s.k. Ållan
      Åsabackarna sandbackar
      Åsabackarna kullar
      Åsarna rullstensåsar
      Åsaskiften skifte
      Åsaskifterna skiften
      Åsatorpsvägen framfartsväg
      Återvältan åker
      Ängaberget bergsluttning
      Ängaledet grind
      Ängamossarna mossområde
      Ängarna ängar
      Ängaskiften skifte
      Ängavägen enskild väg
      Ängavägen väg
      Örebäckakällan, se Örekällan Saknas
      Örebäcken bäck
      Örebäcken bäck
      Örekällan källa
      Örlidsbäcken Saknas
      Örlidskällan källa

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.