ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ottravads socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 219 Naturnamn : 322
Ottravad sn Björnamossen mosse /Se Ottravads socken sn Aggetomtavägen väg
Ottravad sn Blackebäcken bäck Ottravad socken Allmänningen samfällighet för Ottravads by
Ottravad sn Brobacken ägomark Ottravad sn Allmänningens grushåla grustäkt
Ottravad sn /Se Kvarnbäcken, se Rabybäcken bäck Ottravad sn Allohslyckan åkerlycka
Ottravad sn Ottravadsskogen skog Ottravad socken Andregårds mad madområde
Ottrava sn o gd Ottravadskogen skogen Ottravad socken Andregårds madabit, se Andregårds mad Saknas
Ottravad sn Rabybäcken bäck Boställarn inbyggarbeteckning Andregårdsoset dyhåla
Ottervad sn Rabybäcken bäck Galgabergarn inbyggarbeteckning Andregårds Raby skifte
Ottravad sn Rabybäcken bäck Galgen inbyggarbeteckning Andregårds snip åker
Otrawad Saknas Stå ek råmärke Guldsmeden inbyggarbeteckning Andregårds vamma del av mossområde
Ottravad sn Stångsberget terräng Hästhagarn inbyggarbeteckning Annebergsgärdena åkrar
Ottravad sn Tomtabackarna terräng Ottravadbo inbyggarbeteckning Annebergsmarken betesmark
Ottravad sn Vitamossen kärrmark Stomboden inbyggarbeteckning Asparna aspdunge
Ottravad sn Ösan å Stommarna inbyggarbeteckning Backgårdsvägen byväg
Ottravad sn   Storegårdingen inbyggarbeteckning Baltaksvägen landsväg
Ottravad sn /Se   Vileken inbyggarbeteckning +Barneröör gränsmärke
Ottravad sn o by /Se   Vinbon inbyggarbeteckning Björnagårds backe kulle
Ottravad sn /Se   Allohs boställe soldattorp Björnagårdsbacken hjödområde
Ottravad sn /Se   Allohs stuga soldattorp, senare backstuga Björnagårdsledet grind
Ottringe inbyggarbeteckning /Se   Andreasa stuga backstuga Björnagårdsskogen, se Änkegårdsskogen Saknas
Ottringe inbyggarbeteckning /Se   Andregården hemmansdel Björnagårdssvängen kurva
Galgaberget gd /Se   Andregården hemmansdel Björnagårdsvägen väg
Hästhagen gd /Se   Annelund dagsverkstorp, senare backstuga Björnamossabron bro
Ingabo gdr   Annikas stuga backstuga Björnamossahalsen del av Björnmossen
Ingabo gård   Asphem lht Björnamossavägen väg
Ingabo Saknas   Backgården jordbrukslht Björnamossen mossområde
Ingabo, Lilla o. Stora gdar   Besa-Stinas stuga backstuga Blackebron bro
Ingabo by   Björnagårdarna bebyggda hemmansdelar Blackebäckabron annat namn på Blackebron
Ingabo by   Björnagården binamn på Änkegården Blackebäcken bäck
Ingabo by   Björnagården binamn på Ottravad Änkegården Blackebäcken bäck
Ingabo by   +Blommens torp torp Blackemaden sankmarksområde
Ingabo by /Se   Bonna-Jannes stuga backstuga Blackemadsgärdet åker
Ingabo by   Bores boställe soldatboställe, nu del i lht Boställejorden åker
Ingabo by?   Bores boställe soldatboställe, nu lht Bostället åkerlycka
Ingabo by /Se   Boställars stuga backstuga Bostället åker
Ingabo gd /Se   Brismansgården bebyggelse Brattarenen sluttning
Ingabo, L:a o. St:a gd:ar /Se   Brobackastugorna backstugor Bredhagen ängsområde och beteshage
*Kollatorp Saknas   Brobacken torpställen och lägenheter Brobackaliden sluttning
*Kyrckotorpet torp   Brobacken Saknas Brobackaliderna sluttningar
Ottravad by   Broholm lht, dagsverkstorp Brobacken område
Ottravad by   Dalhem handelslht Brogårdsledet grind
Ottravad by   Edhem lht Brånan skogsområde
Ottravad by   Ekelund lht Buskagärdet åker
Ottravad by /Se   Enkegården gård Bäckabron bro
Ottravad by   +Enkegården, se Änkegården o. Björnagården Saknas Bäckaliden sluttning
Ottravad by o. sn   Erikslund f d soldattorp, nu lht Bäckängen ängsområde
Ottravad by   Falkes stuga nu sommarbostad +Danegrop gränsmärke
Ottravad by o sn   Fattigstugan, se Ottravads fattigstuga Saknas Dåravallen fotbollsplan
Ottravad by   Fattigstugan, Gamla, se Ottravads fattigstuga Saknas Ekeliden sluttning
Ottravad by och sn /Se   Fridas stuga backstuga Falkavägen skogsväg
Ottravad by /Se   Fridhem lht, backstuga Furulundsvägen skogsväg
Stenbacken gd:ar /Se   Fälta-Klaras stuga backstuga Fyrkanten åker
Stommen = 4 Ottravad gd   Galgaberget gård Glansagärdet åker
Storegården, Övre el. Nedre gd   Galgaberget gd Grannebo sten flyttblock
    Galgaberget enstakahemman. Grannabrosten flyttblock
    Galgen gård Grushålan, se Storegårds grushåla Saknas
    Gamla Mobergs stuga backstuga Grushålevägen, se Grusvägen Saknas
    Guldsmedsgården gård Grusvägen skogsväg
    Guldsmedsgården bebyggelse Grårör annat namn på Storeröret
    Guldsmedsgården gd Guldsmedsgårdssvängen krök
    Gustava stuga backstuga Gullkällan källa
    Gustava stuga backstuga Gullstiga moled grind
    Gustavsberg dagsverkstorp, lht Gullstiga slott kummel
    Gustafslund lht Gullstigavägen skogsväg
    Halta Annas stuga backstuga Gärdesvägen åkerväg
    Haltastugan backstuga Gästgivarevägen väg
    Helsike, se Påtes stuga Saknas Hagaliden, se Steneliden Saknas
    Hildinges boställe äldre soldatboställe, nu lht Haltagärdet åker
    Holmstömsstugan backstuga, lht Handlars kurva kurva
    Hästhagen gård Haraviken åker
    Hästhagen gd +Herregårdsängen ängsområde
    Hästhagen enstakahemman. Hildingasvängen kurva
    Ingabo by Hildingesliden lht
    Ingabo by Himmelsberget gränsmärke
    Ingabo by Holmen halvö
    Ingabo, Lilla bebyggelse Hulegärdet åker
    Ingabo, Stora bebyggelse +Hålck gränsmärke
    Ingabo Storegårdar hemmansdelar Hålevägen åkerväg
    Ingvalds-Annas stuga äldre soldattorp, nu lht Hästaryggen åsrygg
    Jonsberg lht +Hästehölgh hölg el. fördjupning i å
    Jonstorp Saknas Hästhagafällan skogsområde
    Kommunalhuset byggnad Hästhagagärdena åkrar
    Konrakastugan, se Ärligs-Annas stuga Saknas Hästhagaledet grind
    Krusastugan äldre backstuga, nu lht Hästhagaoset dyhåla
    Kruses stug äldre backstuga, nu lht Hästhaga Vamma del av mossområde
    Kyrkjorden jordlägenhet Hästhagavägen väg
    Kyrkogården jordlägenhet Ingabo framfartsväg väg
    Källeberg statarbostad Ingabo Landsvägsgärden åkrar
    Kärra-Karla torp dagsverkstorp, senare backstuga Ingabo mader sankmarksområde
    Liden lht Ingaboskogarna skogsområde
    Lillegården gård Ingabo Vammor delar av mossområde
    Lillegården, Ingabo gd Ingabovägen, se Ingabo framfartsväg Saknas
    Lillegården bebyggelse Jordagodsröret benämning på Gullstiga slott
    Lindéns stuga backstuga, nu lht +Kjellarebacken kulle och åker
    Linusa källare stenkällare Knektaledet grind
    Linusa torp dagsverkstorp Konrakaliden sluttning
    Långa-Johannas stuga backstuga Krokarna åker
    Maja-Lenas stuga backstuga +Krokarne äng
    Malmatorpet dagsverkstorp Krusaråsen mossområde
    Malmes källare murad stenkällare Krusavägen skogsväg
    Mamsell Blombergs stuga backstuga Kvarnabacken kulle
    Manhem äldre soldattorp, nu lht Kvarnabäcken bäck
    Mariedal lht Kvarnabäcken bäck
    Mjölnars-Karla stuga backstuga Kvarnafallet fall
    Mobergs-Lottas stuga, se Målare Mobergs stuga Saknas +Kÿrkjo-åkren åkerteg
    Mobergs stuga backstuga Kölnabacken kulle
    Mobergs stuga lht Ladugårdsgärdet åker
    Mobergsstugan, Gamla, se Målare Mobergs stuga Saknas Ladugårdsgärdet, Gamla åker
    Målare Mobergs stuga äldre backstuga, nu lht Lammevadsgärdet åker
    Mörkes torp dagsverkstorp Landsvägen, Gamla benämning på lopp
    Nyhem lht Landsvägen, Nya benämning på lopp
    Nyholm äldre dagsverkstorp, nu lht Landsvägsgärdena åkrar
    Ottravabyn by Landsvägsliden sluttning
    Ottravad by Lerbacken åker
    Ottravad kyrkby Lerhålan lertäkt
    Ottravad kyrkby Lervägen åkerväg
    Ottravad by o sn Lillaoset dyhåla
    Ottrava bebyggelse Lillängen äng
    Ottrava bebyggelse Lindénsliden sluttning
    Ottravads fattigstuga fattigstuga Lindgrenshagen ängs- och skogsskifte
    Ottravads handelsbod diverseaffär Linusa källa vattenkälla
    Ottravads kyrka kyrka Linusavägen skogsväg
    Ottrava Storegården bebyggelse Ljungbergs backar skogs- och ängsomr
    Pils hemmansdel Loreledet grind
    Pils personnamn Losabacken, se Lotsabacken Saknas
    Pilsdelarna hemmansdelar Lotsabacken kulle och åker
    Prästastommen hemman Lugnavägen skogsväg
    Påtes ladugård ladugård Lundbergsgärdet åker
    Påtes stuga backstuga, senare lht Lyasidderna åker
    Raby område Lyck-Erika mad madområde
    Rosenhill lht Lyck-Erika Vamma del av mossområde
    Rudholms stuga äldre backstuga, nu del av lht Långaliden, se Lindénsliden Saknas
    Rydet äldre backstuga el. torp, nu lht Långåsen rullstensås
    Rydet annat namn på Lilla Rydet Madabacken kulle
    Rydet, Lilla torp Madabron bro
    Rydet, Lilla dagsverkstorp Madagärdet åker
    Rydet, Lilla lhter Madavägen åkerväg
    Sandera källare murad källare Malmabrunnen brunn
    Satans stuga, se Påtes stuga Saknas Mariadalen dalgång
    Skams stuga, se Påtes stuga Saknas Markaledet grind
    Skattegårdarna brukningsdelar Mellangärdet åker
    Skattegården gård Mellanstycket åker
    Skattegården gd Mellanvägen väg
    Skattegården gård Missunna ängsområde
    Skattegården bebyggelse Mjölnars-Karla lyckor åkerlyckor
    Skräddaregården gård Mobergs hage del av lht
    Skräddaregården gd Mobergsliden sluttning
    Skräddaregården gård Moledet, se Gullstiga moled Saknas
    Skräddars stuga backstuga Mon benämning på Ottravadskogen el. Ottravadmon
    Skräddars stuga, se Rudholms stuga Saknas Mossaskiften åkerteg
    Skyttepaviljongen pavilong Mossavägen åker- och skogsväg
    Smedsgården gård Mörkakällan källa
    Smedsgården gd Mörkaliden sluttning
    Smedsgården bebyggelse +Nohllyckan åker
    Smitta-Bernharda stuga lht Nordskogen del av Ottravadsskogen
    Smittes affär handelsbod +Norra ängen ängsområde
    Smittes handel, se Smittes affär Saknas Odlingavägen skogsväg
    Solhem äldre backstuga, nu lht Odlingen åker
    Solkullen lht, avs Oltorpavägen byväg
    Sotare-Sandera stuga dagsverkstorp, sedan backstuga Ottrava Brobacke benämning på Brobacken
    Sotars stuga, se Sotare-Sandera stuga Saknas Ottravadmon skogsområde
    Stavas stuga backstuga Ottravadskogen barrskogsområde
    Stenbacken gård Ottravads mader madängar
    Stenbacken gd Ottravadsmon eller Ottravadsskogen skogsmark
    Stenbacken enstakahemman. Ottravadvamman del av mossområde
    Stenbacken lht Ottravadvägen landsväg
    Stensbro annat namn på Ärligsstugan Ottravadån å
    Stensdal äldre dagsverkstorp, nu lht Paviljongadalen, se Skjutbanedalen Saknas
    Stensdal äldre lht, nu del av lht Pilsdreven väg
    Stenstugan backstugan Pilsjorden hemmansdel
    Stinas stuga, se Besa-Stinas suga Saknas Pilsmaden madområde
    Stoltastugan ryggåsstuga Pils Raby skifte
    Stommen bebyggelse Pils Vamma del av mossområde
    Stommen gård Predikstolen kulle
    Stommen gd Rabybäckabron bro
    Storegården, Nedre gård Rabybäcken bäck
    Storegården gd Rabydreven åkerväg
    Storegården, Övre gård Rabygärdena åkrar
    Storgården gård Rabyledet grind
    Storegården, Ingabo gd Rabyråserna sankmarksområde
    Storegårdarna bebyggelse Rabysjön förr mosse, nu sjö
    Storegården bebyggelse Rabytätan område med björkskog
    Storegården, Nedre gård Rudedammen damm
    Storegården, Övre bebyggelse Ryttareängen ängsområde
    Storgården bebyggelse Sandgärdet åker
    Ståstorpet dagsverkstorp Sandgärdet, Nedre åker
    Tildas Gustava stuga backstuga Sandgärdet, Övre åker
    Tomten gård Sandlid sluttning i landsväg
    Tomten bebyggelse Sandlidsbackarna kullar
    Trädgården gård Setterbergsbackarna, se Smeds backar Saknas
    Trädgården gd Setterbergsjorden hemmansdel
    Trädgården bebyggelse Simona täta, se Rabytätan Saknas
    Vilek lhter Skattegården åker
    Vilekasmedjan smedja Skattegårds dunge lövträdsdunge
    Vilekasmens stuga äldre backstuga, nu lht Skattegårdsgärdena åkrar
    Vilhem lht Skattegårdsgärdet, Norra åker
    Vinbogården binamn på Östgötagården Skattegårdsgärdet, Södra åker
    Vinbogården gd Skattegårdskällan källa
    Vinbogården benämning på Östgötagården Skattegårdsskiften skifte
    Yttergårdarna gårdar Skattes backe kulle
    Åbomsstugan backstuga Sket-Erika rör, Sankt Eriks rör Saknas
    Änkegården gd Skiftesgärdet åker
    Änkegårdarna hemmansdelar Skjutbanan skjutbana
    Änkegården bebyggelse Skjutbanedalen dalgång
    Ärligs-Annas stuga äldre backstuga, nu lht Skogsvägen skogsväg
    Ärligs färgeri färgeri Skräddaregårdsledet grind
    Ärligsstugan backstuga Skräddaregårdsledet grind
    Äspes stuga backstuga Sköllen ängsområde
    Ödegården gård Sköllsgärdet åker
    Ödegården gd Smedaliden sluttning
    Ödegården bebyggelse Smedjegärdet åker
    Ögården bebyggelse Smedjehagen beteshage
    Örlid äldre backstuga, nu lht Smeds backar kullar
    Örlids-Sofias stuga lht Smedsgårdsmarken betesmark
    Örns hemmansdel Smedsgårdsskogen skifte
    Örns del av Ingabo Smittadreven väg
    Östgötagården gd Smittaledet grind
    Östgötagården gård Smittalyckan åker och tomtområde
    Östgötagården gård Smittes brunn brunn
      Smittes mad madområde
      Smittes Vamma del av mossområde
      Snipen åker
      Snuggarpagärdet åker
      Snuggarpavägen väg
      Spökesten, se Trollsten Saknas
      Sankt Eriks rör borttaget gravröse
      Stenbro bro
      Stenbro bro
      Stengärdet åker
      Stenstolpapasset jaktpass
      Stenstolparna grindstolpar
      Stineliden sluttning
      Stommaskiften skifte
      Storagrytet rävgryt
      +Stora Gärdet åker
      Stora sten flyttblock
      Storastensgärdet åker
      Storegårds grushåla grustäkt
      Storegårds hage beteshage
      Storegårdsledet, se Skräddaregårdsledet Saknas
      Storegårdsskogen skifte
      +Storeröret gränsmärke
      Storesten, se Trollsten Saknas
      Storesten, se Tuppasten Saknas
      Storängen ängsområde
      Ståndsberget, se Stångsberget Saknas
      Stångsberget gruskulle
      Ståshagarna hagmarker
      Ståslyckan åkerlycka
      Ståsråserna sumphålor
      Ståsvägen åker- och skogsväg
      Svartahagen hagmark
      Svartoset dyhåla
      Sädakärret kärr
      Söakärret kärr
      +Sörlyckan åker
      +Sörängen ängsområde
      Sörskogen del av Ottravadskogen
      Tandvärkstallen tall
      Tomtabackarna kullar
      Tomtamossen mossområde
      Torvhålan, se Vitamossen förr torvtäkt
      Torvmossen, se Vitamossen förr torvtäkt
      Torvströbacken kulle
      Torvströhålan trovströtäkt
      Tranåsen höjdsträckning
      Trindemosse mosse
      Trollsten flyttblock
      Trädgårdsbackarna kulligt område
      Trädgårdsjorden skifte
      Trädgårdsskiften skifte
      Trädgårds udde udde
      Trädgårdsön fastmarkskulle
      Tuppasten flyttblock
      Valldreven åkerväg
      Vamman mossområde
      Vammekällan skogsskifte
      Vammeröret gravröse
      Vammevägen skogsväg
      Vammevägen skogsväg
      Vammorna delar av mossområde
      Vargagropen varggrav
      Vattnet, se Ögårds vattne Saknas
      Westerdahlsbacken åsrygg
      Westerdahlsbäcken benämning på Rabybäcken
      Vilek ek
      Vilek ek
      Vilekagärdet åker
      Vinbosbacken grusås
      Vinbosgärdet åker
      Vitamossen mossområde
      +Wäslingebrunn gränsmärke
      Yttergårdsvägen byväg
      Yttervägen, se Yttergårdsvägen Saknas
      Ängarna åkerområde
      Ängen åkerområde
      Änkegårdsskogen skogsskifte
      Ärligsbron annat namn på Stenbro
      Ärligsliden annat namn på Konrakaliden
      Öbacken kulle och ängsområde
      Ödekyrkogården jordlägenhet
      Ögårdsbackarna betesmark
      Ögårdsmarken skiften
      Ögårds vattne vattningsplats
      Öliden backe
      Örlid sluttning
      Örlid grusbacke
      Örlidsbacken höjdsträckning
      Örlidsledet grind
      Örlidssvängen krökning
      Örlidstoppen del av Örlidsbacken
      Örnsdreven väg
      Örns grushåla grustäkt
      Örns håla, se Örns grushåla Saknas
      Örnsmaden madområde
      Örns Vamma del av mossområde
      Örnsängen sankäng
      Ösan å
      +Östan, se Ösan å
      Östgötabruket kalkbruk
      Östgötagårds kalkbruk kalkbrott
      Östgötaskifterna hemmansdelar

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.