ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Essunga socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 101 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 211 Naturnamn : 19
Essunga sn? Arbre mosse, se Storemossen Saknas Essunga kommun Bjuggabäcken tillflöde
Æssungi Saknas Djupsåsmosse mosse Essunga sn sn Björnabron bro
Essunga sn *Essungaåsröret gränsmärke? Essunga sn o by Djupsås mosse mosse
Essunga sn *Essungaåsröret gränsmärke Essunga socken Djupsås ås höjdsträckning
Essunga sn *Forsebro bro? Gässlingar inbyggarbeteckning Essunga tuva höjd
Essunga sn Furet skogsmark Alehöjd lht Essunga åsar höjdsträckning
Essunga socken Fåglabäcken bäck Anders Mickelsgården, se Kronogården kronogård Grönet uppodlad mosse
Essunga sn /Se Gräsmaden mosse Anders Nilstorp gård Hjortemossen äldre benämn. å Storemossen
Essunga sn Hjortemossen mosse Anders-Nilstorp Saknas Högelunds tuva, se Essunga tuva Saknas
Ässunga sn Holmen ägomark Anderstorp lht Högmossen torvmosse
Essunga sn sn Horsakullen ägomark Anetteberg lht Knekteholmen holme
Essunga sn Högelund ägomark Aspelund lht Lunnabotten sankmark
Essunga sn Högmossen mosse Backen, se Vackerbacke Saknas Mossan Saknas
Essunga sn Högmossen mosse Backen lht Stallbäcken tillflöde
Essunga sn Högmossen torvmosse Berget Saknas Stampelavad vad
Essunga sn Högmossen mosse Berget gård Stocken bro
Eswnga Saknas Högmossen mosse Berget lht Storemossen mosse
Essunga sn Kanonkullen fornlämning Bjuggården gård Viskebäcken tillflöde
Essunga sn *Kerstins ås ås Björkebacken gård Vitesten bergkulle
Essunga sn Kerstinsåsen ås Björkelund lht  
Essunga sn Knitte mosse, se Högmossen mosse Björketorp lht  
Essunga sn Knytte mosse, se Högmossen mosse Björkåsa lht  
Essunga sn *Källängsröret gränsmärke? Björnabotten förr torp  
Essunga Saknas Källängsröret gränssten Björneborg lht  
Essunga sn /Se *Lommatomta rör gränsmärke Botten lht, f.d. torp  
Essunga sn /Se *Lommatomtaröret gränsmärke Bredekroken torp  
Essunga sn /Se Lunnabotten sankmark /Se Bredemaden lht  
Essunga sn /Se Lunnadu gräsmad /Se Brobacka hmd  
Ässunga sn /Se Lunnadu gräsmad /Se Brobacka hmd  
Essunga gässlingar inbyggarbeteckning /Se Nolhageskogen skogsområde Broddeberget gård  
*Alstranda ödetorp Nossan å Brona el. Berget, se 1 Berget Saknas  
*Alstranda ödetorp /Se Predikstolen sten? Brona, se Berget gård  
Djupsås? Saknas Ringelsmosse mosse Brännet lht  
Djupsås by? Rådsbacka terräng Bäckaberget lht  
Djupsås by Silverbäcken bäck Dalen lht  
Djupsås gd Smörkullebäcken bäck Damkulla ryggåsstuga  
Djupsås by /Se Snaremaden dyig sänka Djupsås, Lilla gård  
Djupsås sätesg. Stallbäcken bäck Djupsås, Stora gård  
Djupsås, (Stora) hg Store mossen Saknas Dunkelmosse gård  
Djupsås by Storemossen mosse Dunsåsen gård  
Djupsås by Stötarbokullar terräng Esstorp obebyggd lht  
Djupsås fideik. Viteberget berg Erstorp, se 15-16 Essunga Saknas  
Djupsås by Åsamossen mosse Essunga Saknas  
Djupsås Saknas *Åsledsröret gränsmärke? Fridhem torp  
Djupsås by *Ås(e)ledsröret gränssten Fridhem lht  
Djupsås, Lilla o. Stora gdr Åsmossen, se Högmossen torvmosse Fridhem lht  
Djupsås by   Fridhem lht  
Djupsås by   Furet Saknas  
Djupsås, Lilla gd   Furuhem lht  
?Essunga by o sn   Förbjuden skog ängsmark  
Essunga by, sn   Förbuden skog Saknas  
Essunga by, socken   Galgamossen lht  
Essunga by, sn /Se   Gertorp Saknas  
Essunga by   Gertorp by  
Essunga by   Gertorp Östra gård  
Essunga by   Geteslätt lht  
Essunga by   Granbacken hus  
Gertorp by   Gråhult lht  
Gipsås gd   Gråhult lht  
Gipsås gd   Gråhultsdal lht  
Gipsås, se Djupsås Saknas   Gräsmaden lht  
Gipsaas, se Djupsås by   Gröneberg lht  
?Hageltorp gdr   Gröneberg lht  
Hageltorp by   Grönebotten lht  
?Hageltorp by   Grönedal lht  
Hageltorp by   Grönelund lht  
Hillestorp by?   Grönemad lht  
Huntorp gd   Grönemad torp  
Huntorp by   Gustavslund lht  
Huntorp by   Gärdet äng  
Jonsgården gård /Se   Gästgivaregården hmd  
(Krogstorp?), Krokstorp? Saknas   Hagelgärdet lht  
Krokstorp Saknas   Hagelmossen gård  
Krogstorp by   Hageltorp traktnamn  
Krogstorp by   Hageltorp, Västra o. Östra gårdar  
Krogstorp, L. o. St. gdr /Se   Hagen lht  
Krogstorp by   Hagängen lht  
Krogstorp by   Hallestorp gård  
Kålsholmen by   Heden f.d. torp, nu lht  
Kålsholmen by   Hillestorp, se Hallestorp gård  
[Kiærsgerde] Saknas   Hinstorp, se Huntorp gård  
Källängen by   Holmen gård  
Källängen by   Holmängen lht  
Kärrsgärde försv. torp   Huntorp gård  
Lekåsa gäll Saknas   Häddetorp lht  
?Nossebro samh.   Häggenslyckan lht  
Nossebro bro   Häljesgården gård  
Nossebro bro   Hänget hmd  
Snaremaden lht /Se   Hästhagen lht  
Stallaholm (el. Stall) by   Höga liden intäkt  
Stall by?   Högelund lht  
Stallaholm (Stall) by   Högelund äng  
Stallaholm by?   Högelund lht o. hmd  
Stommen gd   Ingelsbo lht (äng)  
Tefället gd /Se   Ingemarstorp lht  
Tumleberg samh. m.m. /Se   Jonsgården del av Skattåsa, Lilla  
Vägatorp by   Jonstorp lht  
Vägatorp by   Jämnekärr lht  
Vägatorp by   Kanonebacken, se Brobacka Saknas  
Vägatorp by   Karolinero hus  
Åsen hg   Kartegården gård  
    Kerstiåsen hmd  
    Kollsholmen Saknas  
    Kolsholmen gård  
    Krokstorp gård  
    Krokstorp Saknas  
    Krokstorp Saknas  
    Krokstorp, Lilla Saknas  
    Krokstorp, Stora gård  
    Krokstorp Stora Saknas  
    Kronogården gård  
    Krusamossen lht  
    Kvarnevad gård  
    Kyrkogärdet lht  
    Källeråsen lht  
    Källstorp torp  
    Källängen gård  
    Lars Persgården gård  
    Larstorp lht  
    Lassegården gård  
    Lillebacken lht  
    Lilletorp lht (torp)  
    Lilletorp torp  
    Ljungsro lht  
    Lommatomten gård  
    Lund Lilla lht  
    Lunnabotten lht  
    Luterbäcken torp  
    Lutterbäck Saknas  
    Långemad och Lutterbäck, se 1 Lutterbäck Saknas  
    Mejeritomten, se 3 Krokstorp Saknas  
    Mörlanda f.d. torp, nu inkorpererat  
    Nils Svensgården gård  
    Nilstorp Saknas  
    Nilstorp, Lilla gård  
    Nilstorp Persgården eller Nilstorp, Stora gård  
    Nolhagen lht, f. torp  
    Nolängen torp  
    ?Nossebro m:e  
    Nybygget backstuga  
    Nyhem torp  
    Nyhem lht  
    Oliveberg lht  
    Olov Ersgården gård  
    Olovsberg lht  
    Planterehagen torp  
    Prästegården, se Olov Ersgården Saknas  
    Päderstorpabacken gård  
    Restorp hmd  
    Restorp torp  
    Ringelsmosse lht och torvmosse  
    Rosenlund torp  
    Rännebacken gård  
    Rännebacken Saknas  
    Rännelund gård  
    Rännelund hmd  
    Rännelund Lilla, se 1 Rännebacken Saknas  
    Sandbäcken lht  
    Sandhem lht  
    Sandhulebacke lht  
    Sandhulebacke Saknas  
    Sandtorp lht  
    Sevaboden gård  
    Sevaboden Saknas  
    Skattegården eller Anders Nilsgården gård  
    Skattåsa Lilla gård  
    Skattåsa Stora gård  
    Skogen el. Sävebodan, se 1 Sävebodan Saknas  
    Skogen eller Sevaboden, se Sevaboden gård  
    Skogshyddan lht  
    Skogsvik lht  
    Skolängen lht  
    Snarekullen hmd  
    Snaremaden äng, lht  
    Snarängen lht  
    Solbacken hmd  
    Soldattorpet, se 17 Essunga Saknas  
    Spjutstorp gård  
    Stall, Stora och Lilla delar av Stallaholm  
    Stallaholm gård  
    Starkelsås torp  
    Stigsbacken lht  
    Stigsbacken Saknas  
    Stommen gård  
    Stommen, Lilla lht  
    Storängen lht  
    Stöterbo gård  
    Svarteråsen torp  
    Svenstorp lht  
    Sävebodan Saknas  
    Tallbacken lht  
    Tillfället gård  
    Tillfället, Lilla gård  
    Torkås boplats  
    Tumberg, se Tumleberg Saknas  
    Tumleberg jvgstation  
    Tyskamosse torp  
    Vackerbacke lht  
    Vadet hmd  
    Vindstorp gård  
    Viteberg lht, f.d. torp  
    Vitesand »hopaskog»  
    Vägatorp Skattegården Saknas  
    Vägatorp by  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Åsen gård  
    Åsgärdet gård  
    Åsänden torp  
    Ödegården hmd  
    Österlund intäkt  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.