ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Elings socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 39 Naturnamn : 23 Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 9
Eling sn Björn, Lille terräng Elings sn sn Björn, Lille torvmosse
Eling by Björn, Store mosse Eling socken Björn, Store torvmosse
Eling sn Bligen terräng Anders Andersgården gård Bolskamosse torvmosse
Eling sn /Se Bligen terräng Anders Larsgården gård Bygärdsberg berg
Eling sn *Bliztrööre gränsmärke? Bilsholmen, se 1 Bol Saknas Guppemossen torvmosse
Eling sn Bullers terräng Bilsholmen hmd Nygårdsmossen torvmosse
Eling sn Bygärdsberg berg Björkebacken lht Skedsberget berg
Elina Saknas Ensebacken skogsbacke Björkås gård Svartebacke höjd
»eline», se Eling by Galgamossen mosse Bol Saknas Viskebäcken bäck
Eling sn *Hille hed terräng Bol gård  
Eling sn ?Hillet, Ö. o. V hed? Brogården gård  
Elienne Saknas Hillet crono allmänning Brotorp el. Byagärdet, se 1 Bygärdet Saknas  
Eling sn Hillet, Östra terräng Brotorp, se Bygärdet Saknas  
Elene Saknas *Hylle hed hed Bygärdet Saknas  
Eling sn /Se *Hylle hed hed? Bygärdet gård  
Eling sn /Se Håberget berg Bäck gård  
Eling sn /Se Jamsjön (Jämsjön) sjö Domarebacken lht  
Eling sn /Se Nygårdsmosse mosse Eling sn o. by  
Eling sn /Se *Pattlebergen berg Elingstorp gård  
Eling sn /Se Risberget berg Elingsvad lht  
Bilsholmen, se Bol el. Bilsholmen säteri Svartebacke terräng Frälsegården gård  
Bitterna gäll snr Vitabergen berg Frösstorp Saknas  
Bol hg Örtesjön terräng Fröstorp by  
Bol el. Bilsholmen säteri   Furukulla lht  
*Bönatomten Saknas   Getabrobäck hmd  
Eling, Elme by   Gåskärr hmd  
Eling by   Gästgivargården, se 1 Slattegården gård  
Eling by   Gössebodan, se 1 Jösseboden Saknas  
Eling by   Gössebodan (Jösseboden) lht  
Eling by   Hackeberget hmd  
Eling by o. sn /Se   Hille hmd  
Karlstorp Saknas   Högen hmd  
Nygården gd   Jösseboden Saknas  
Parthall skogvaktarboställe /Se   Jösseboden, se Gösseboden Saknas  
Parthall gd /Se   Kankerukan lht  
Parthall skogvaktareboställe /Se   Kvarnbacken lht  
+Skaneem gd   Kyrkemaden jord  
Stommen rusthåll   Källängsmad, se Kyrkemaden Saknas  
*Towethorp gd   Lanna gård  
    Ljungslätt lht  
    Lunnäng lht  
    Måns Andersgården gård  
    Neregården gd  
    Noltorp Saknas  
    Noltorp by  
    Nygården gård  
    Parthall skogvaktarboställe  
    Sandtäkten lht  
    Skattegården gård  
    Skog gård  
    Smedslyckan lht  
    Stommen gård  
    Sölltorp gård  
    Toentorp gård  
    Torpet hmdelar  
    Trollekärr »äng»  
    Uppegården gård  
    Vadet lht  
    Vadet lht  
    Vickerås Saknas  
    Vickerås lht  
    Västergården gård  
    Västtorp Saknas  
    Ängsholm hmd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.