ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Lundby socken : Laske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 19 Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 11
Lundby, Södra sn Afsån bäck /Se Södra Lundy socken sn Häradskulle? gravhög
Lundby, Södra sn Haraldskulle fornlämning /Se Södra Lundby sn Jungeshägen gammal gravhög, nu kyrkogård
Lundby, Södra sn Hinnås fornlämning /Se Lundby sn Kullaskogen skog
Lwndby Saknas Horsabacken terräng Anders Andersgården gd Lora vattenfall och kvarn
Lundby, Södra sn Komossen, Stora mosse Anders Olofsgården (eller Lars Gisslesgården) gd Loraån å
Lundby, Södra sn Kullaskogen skogsområde Anders Olofsgården gd Räppeshögen gammal gravhög
Lundby, Södra sn Kyrkehögen, Lilla fornlämning Backen gd Rävarebacken kulle, nu grustäkt
Lundby, Södra sn Låra terräng Backen gd Sörstock bro
Lundby, Södra sn /Se Låraån å Bengt Torstensgården gd Folabacken höjd
Betleem Saknas Låraån å Björkestätten bebygggelse Vässbybro bro
Bo gd /Se Mjörn sjö Boestorp gd Vässbybrolid lid
Bostorp gd Ostebacka terräng Boestorp, Lilla gd  
Bostorp by? Räppeshögen fornminnesmärke /Se Boestorp gd  
Bostorp by Stockavärslan fornlämning /Se Boestorp Saknas  
Gruvad by Stomnaskogen skog Bo Håkansgården gd  
Kaggetorp by Sörstock terräng Bostorp, se 1-2 Boestorp Saknas  
Lundby hrgd o. sn. Tolabacken terräng Brotorp gd  
Lundby sn Örekulla terräng Byskiften obebodd lägenhet  
Lundby by Örnberget berg Byskiftan Saknas  
Lundby by   Elingsäng lägenh. avs.  
Lundby by   Erstorp gd  
Lundby by   Fridhem lht  
Lundby by   Gruvara gd  
Lundby by   Gustavsberg bebyggelse  
Lundby by   Herregården säteri  
?Lundby by   Herrgården gd  
Lundby by   Hinsås lägenh. avs.  
Lundby by   Hinsås Saknas  
Lundby sn   Hjälmbacka gd  
Lundby Saknas   Hjälmebacke Saknas  
Lundby by   Hjälmbacke gd  
Lundby gd /Se   Jon Svensgården gd  
Mårtensgården gd /Se   Jöstebacken gd  
Rosenlund lada   Kaggatorp gd  
Stommen = 6 Lundby gd   Kaggetorp gd  
    Kristinedal lägenh. avs.  
    Kroken gd  
    Kroken gd  
    Krokstorp läg. avs.  
    Kulla bebyggelse  
    Kulla Saknas  
    Kullalund Saknas  
    Kärret lägenh.  
    (Lars Gislesgården eller) Anders Olofsgården gd  
    Linshult lägenh.  
    Lundby Saknas  
    Lundby Saknas  
    Lundby Saknas  
    Lundby Saknas  
    Lundby Mårtensgården Saknas  
    Lundtorp bebyggelse  
    Lunnatorp Saknas  
    Lyckhem lht  
    Låra Saknas  
    Matsagården gd  
    Mattsagården gd  
    (Måns Andersgården) Skattegården gd  
    Mårtensgården gd  
    (Nils) Mårtensgården gd  
    Nils Mårtensgården gd  
    Nygården gd  
    Nygården gd  
    Nyland gd  
    Nyland gd  
    Nytorp läg. avs.  
    Nytorp Saknas  
    Sandvadet lägenh. avs.  
    Siggesgården gd  
    Skattegården gd  
    Skogsbacken lägenh. avs.  
    Stommen (6 Håkan Jonsgården) gårdar  
    Stommen gd  
    Sörstock Saknas  
    Tosttorp Saknas  
    Tån gd  
    Tåen gd  
    Tåstorp bebyggelse  
    Vattnegatan obebodd lägenh.  
    Örekullen fattighus  
    Örekulla Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.