ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Laske-Vedums socken : Laske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 23 Bebyggelsenamn : 153 Naturnamn : 18
Vidhemmæ Saknas Amerika terräng Laske-Vedums socken sn Böle källa
Vedum sn Fårhagabergen berg Laske-Vedum socken Bölegatan Saknas
Laske-Vedum sn Hjortåsen terräng Vedum sn Bölekällan källa
?(Laske-)Vedum sn Hjortåsen, Lilla terräng Vedum sn Böseån å
Laske-Vedum sn *Horberga gand? Saknas Vedum = Laske-Vedeum? sn Fårhaga hörn vägskäl
Vedum sn Hultet terräng Vedum socken Hillet skogsmark
?Vedum sn *Hårses Rennarbacka Rööre Saknas Häggatorpen inbyggarbeteckning Hjortåsen skogstrakt
Laske-Vedum sn Högelshall gränspunkt /Se häggatorpen inbyggarbeteckning Kilabron bro
Laske-Vedum sn Kvarnabacken ägomark torkebergaren inbyggarbeteckning /Se Kilån å
Laske-Vedum sn *Källerstorpa led gränsmärke? torkel inbyggarbeteckning /Se Linnabäcken bäck
Laske-Vedum sn Linnabäcken bäck Ånara inbyggarbeteckning /Se Linnagärdet Saknas
Vedem Saknas Linnabäcken bäck Alfhem lägenh. Lyckorna Saknas /Se
Laske-Vedum sn Lunnaberg berg Anders Svensgården bebyggelse Nolmarken utmarker
Laske-Vedum sn Lyckorna åkrar? /Se Anneberg läg. Nolån å
Vidhem Saknas Lövaråsen terräng Annedal lägenh. Rugghall höjd
Laske-Vedum sn Mosebacken skogsbacke Annehem lägenhet Veduma mossar mossar
Laske-Vedum sn /Se *Möllentorps bro bro Arkaden lägenhet Åkatorpsån å
Laske-Vedum sn Nolån å Arlington lägenhet Åselid höjd
Vedum sn /Se Nygårdsmosse mosse Backen lägenh.  
Laske-Vedum sn /Se Rugghall terräng Backgården gd  
Laske-Vedum sn /Se *Rännebackaröret gränsmärke Bellevue längenh.  
Laske-Vedum sn /Se Smedlyckan åker? /Se Bengt Nilsgården gd  
Laske-Vedum sn /Se Viskebäcken bäck Björkelund lägenhet  
Laske-Vedum sn /Se   Brunsbo avs.lägenhet  
Laske-Vedum sn /Se   Bäckalund lägenhet  
Vedum, se Laske-Vedum sn   Bösö gd  
Vedum, se Laske-Vedum sn   Bösö gd  
Vidhem (Vedum) sn /Se   Edetslund lägenh.  
Arnbiornaþorpa Saknas   Edensdal läg.avs.  
arnbiornæþorppær Saknas   Ensäden torp  
arnbiornæþorpp Saknas   Estersdal lägenh.  
Arnbiornathorp försv. gd /Se   Fridhem lägenh.  
+Ambjörntorp Saknas /Se   Fridhem lägenh.  
Bærgebol gds   Furulund avs.  
bærgxbol gård   Fårdala soldatbost., avs.  
Berghsbol försv. gd /Se   Fårhaga, Lilla gd  
Bösö gd   Fårhaga, Stora gd  
Bösö gd   Fårhaga by  
(Bösathorp) Bösö gd   Gruvad, Stora, (Gruvarna) gd  
Bösö gd   Gruvvad rusthåll  
Bösö gd /Se   Grönelund avs.  
Bösö gd   Grönemad gd  
Bösö gd   Grönemad gd  
Bösö gd /Se   Grönemad gd  
Fårdala lada   Grönemad by /Se  
Gruvad by   Gunnaborg lägenh.  
gunnuræoloth gård   Guppe gd  
Gunnuræloter gd   Guppe gd  
Gunnusæloth gd /Se   Guppe Saknas  
Haghas gd   Guppe hag Saknas  
haghas? gård?   Gästgivaregården gd  
Haghas? försv. gd   Hagen torp  
hallæboe gård   Hallagården gd  
Hallabol försv. gd /Se   Hornborga by  
Hallegården Saknas   Hornborga by  
Hallegården gd /Se   Hornborga Saknas  
Hidinebol gd   Horshaga by  
Hidhinsgol försv. gd   Horshaga gd  
Hidinzbole gd /Se   Horshaga, Lilla gd  
honborær Saknas   Hylten torp  
honboræ by   Häggatorp gd  
Honbora by   Häggatorp säteri  
Hornborga by   Häggatorp gd  
Hornborga by   Hörnet läg.  
Hornborga by   Karlslund lägenh.  
Hornborga by   Karbro lägenh.  
Hornborga by /Se   Kila bebyggelse  
Hornborga by /Se   Kroken del av Skattegården  
Hornborga by /Se   Kullalund torp  
hægguþorppa gård   Kvarnbacken lägenh.  
Häggatorp säteri   Kyrkehögen lägenh.  
Häggatorp hg   Kyrkelund lägenh.  
Häggatorp hg   Källeberg lägenh.  
Häggatorp säteri /Se   Källerstorp gd  
Häggatorp Saknas /Se   Lannåker lägenhet  
Ingigærþæ bol. Saknas   Lars Andersgården gd  
ingigærdþæ bol gård   Lars Assmundsgården gd  
*Ingigärdhabol försv. gd /Se   Liden gd  
karlsbol by l. gård   Liden gd  
Karlsbol Saknas   Liden gd /Se  
Karlsbol försv. gd   Lindhem lägenh.  
kazubol gård l. by   Lindås lägenhet  
kazubol Saknas   Lindåsen lägenh.  
Kazubol gd l. by   Lunnaberg lägenhet  
Kassæbol gd l. by   Lunnaberget lägenh.  
kassæbol by l. gård   Lunnaledet lägenh.  
Kassabol försv. gd /Se   Lunnatorp läg., f.d. soldattorp  
Kazubol försv. gd /Se   Lyckorna bebyggelse  
Korsbol gd   Lyckorna Saknas  
korsbol gård   Lyckorna bebyggelse /Se  
Korsbol försv. gd /Se   Lövaråsen lägenh.  
Kyrkubol gd   Mariedal lägenh.  
kyrkubol Saknas   Marielund lägenh.  
Lyngas gd   Mariero lägenh.  
Kyrkubol försv. gd   Mossagården gd  
lyngasæ? gård?   Massebo torp  
Lyngas? försv. gd   Måsagården gd  
Näregården indr. militiebost. /Se   Måns Torbjörnsgården gd  
olafstorpper Saknas   Nedergården, se Näregården gd  
olafstorppær Saknas   Nolmarken lägenhet  
olafstorppæ Saknas   Nolån lägenh.  
Olafsærvæþridiunger Saknas   Nordliden lägenhet  
olafsærwæþridiungh gårdar   Nybro bebyggelse  
»Olesbode» okänd gård   Näregården gd  
»Olesbodha» okänd gård   Näregården gd  
Pikkæbol gd   Näregården gd  
pikkæbol gård   Näregården gd /Se  
Pikkabol försv. gd /Se   Olshem lägenhet  
Piviþæbol Saknas   Oskarsberg lägenh.  
Sighvidhabol försv. gd   Rosenlund lägenhet  
*Siviþæbol Saknas /Se   Rännagården gd  
sividþæbol gård   Rännaregården gd  
Skumpagården hemman /Se   Rännareåsen bebyggelse  
Stommen = 7 Vedum gästgiveri   Rännareåsen, se 1 Guppe Saknas  
Sæmunda bol. Saknas   Räveskällen torp  
Sæmundæ bol gård   Sandbäcken lägenh.  
Sämundabol försv. gd /Se   Sanden gd  
Sæmundæ loter gd   Sandåsen lägenh.  
Sæmundæ loth gård   Skattegården bebyggelse  
Vedum municipalsamhälle /Se   Skinte bebyggelse  
Vedum by?   Skinte bebyggelse  
Vedum by   Skintekroken lägenhet  
Vedum samhälle   Skogalund lägenhet  
Vedum by   Skogsbo lägenh.  
Vedum m:e /Se   Skogshyddan lägenh.  
Vedum municip. /Se   Skolfjärdingen gd  
Åkatorp by   Skomakaregården gd  
Åkatorp by   Skumpagården gd  
Ællikær gd   Skumpagården gd  
ællikærer Saknas   Smedlyckan lägenhet  
allikærri Saknas   Smedlyckan Saknas  
ællikær gård   Smedlyckan lht /Se  
Älikär försv. gd /Se   Smedlyckan Saknas /Se  
Ödhers gd   Småberga lägenh.  
ödhers gård   Snipagården gd /Se  
    Snippen lägenh.  
    Solbacken lägenhet  
    Stommen gd  
    Storegården gd  
    Storegården gd /Se  
    Storegården gd /Se  
    Stråbo Saknas  
    Svartagården gd  
    Svartegården gd  
    Sven Andersgården gd  
    *Torkeberg gd /Se  
    Torpet bebyggelse  
    Trädgårdslunden lägenhet  
    Trädgårdslunden lägenhet  
    Vedum by  
    Vedum Saknas  
    Åkatorp gd  
    Åkatorp gd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.