ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ullene socken : Vilske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 61 Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 57
Ullene sn Bjällumamad sank mark Ullene sn sn Bengts ek ek
Ullene sn Bolsberget skogshöjd Ullene sn Berskes mark skog
Ullene sn Bredaremossen mosse Ullene by o. sn Bosbackarna ås
Ullene sn /Se *Bronkestensrör gränsmärke Ullene sn Brearemossen mosse
Ullene sn *Brunkestensröret gränsmärke Fårskallar inbyggarbeteckning Enebacken höjd
Ullened sn Brunnebergshed hed Andregården (Aregården) bebyggelse Fikes bäck bibäck
Ullene sn Busses skogsmark Aregården gård Furet skog
Ullene sn Eneberget skogsbacke Assarsgården gård Fålaråsen rås
Ullened sn Fikes bäck bäck Backen lht Galgabacken backe
Ullene sn Fikes bäck bäck Bengtses ödetomt Galgaberget backe
Ullened sn Fålaråsen skogsmark Björkelund lht Gatemad mad
Ullened sn Galgaberget höjd Björkelund lht Granahögen backe
Ullene sn *Gjärebro backe gränsmärke(?) Björntorpet torp Grinden hagar
Ullene sn Granahögen kulle Bolsbacken skogvaktareboställe Grisslebro bro
Ullene sn *Granahögen, Lilla kulle Bolsbacken lht Grisslebäck bäck
Ullened sn *Granahögen gränshöjd Bolsråsen torp Gryten häradsallmänning
Ullened sn Granahögen skogsmark Bolsåsen (Boleråsen) lht Gubbes mosse Saknas
Ullene sn Greslebro, se Grisslebro bro Borgaledet torp Heden hed
Ullene sn Grisslebro bro Elvabacken torp Hästhagaslätterna utskifte
Ullene Saknas Grisslebäck bäck Fikes torp Höjeln berg
Ullene sn Grisslebäck bäck /Se Finnestorp gård Höjlaberget berg
Ullene sn Gryten allmänning Finnestorp torp Höjlahall (Höjelahall) gränssten
Ullene sn Grönemad mosse Finnestorp gård Intakerna utskifte
Ullene sn /Se Grönemad sank mark? Furubacken lht Katteråsa mosse
Ullene sn /Se Gubbes mosse mosse Galgabacken lht Katteråsen rås
Ullene sn /Se Gullboråsen sank mark Galgaberget lht Korpa haller berg
Ullene sn /Se Hornesten, se Ornasten flyttblock Gryten häradsallmänning Kyrkogården betesmark
Ullene sn /Se Häggabottenkärret kärr Gryten häradsallmänning Ledsbackarna höjd
Ullene by o. sn /Se *Hästkullen höjd Grönemad (förr hus) Lannasflogen vattensamling
Ullene sn /Se Höjel fornlämning? Grönemader lht Maden ängsmark
Ullene sn /Se Katteråsen skogshöjd Hagaled hmd Mansberget ås
Ullene sn /Se Korpa hallar skogsmark Hagaled gård Olasmossen mosse
Ullene(d) sn /Se Kronohallen skogsmark Hallera torp Ornasten flyttblock
Ullene sn /Se Käringamossen mosse Hallerna hmd Pålaliden backe
Ullene sn /Se Lanses mosse mosse Heagärdet gård Pålaliden backe
Ullene sn /Se Ljuses skogsglänta? Hedagärdet bebyggelse Racklalyckan utmark
Ullene sn /Se Mansberget skogshöjd Hedaslätten lht Sköttaliden backe
Ullene sn /Se Mansbergsmossen mosse Heden gård Små åkrarna åkrar
Ulla sn /Se Ornasten flyttblock Heden tomt Sockenmarken skogsområde
Boatorp försv. gd Ornastenen sten Heden gård Stenbron bro
?Heden gård Petsamo sank mark Herr Assarsgården gård Stubbabackarna ås
Huvud i Putsen gård *Piggehall sten Herr Assarsgården gård Stubbabackarna backar
Lervadet torp Putsabäck bäck Horsholmen bebyggelse Styrsledet Saknas
[Lundagarden] Saknas Putsasjön sjö Horsholmen gård Syresledet förr led
Stommen = 2 Ullene gd Skallsjö terräng Horsholmen gård Ullene hed marknadsplats
Tokatorp by Socknamarken skogsomr. Huvud i Putsen, se 1-2 Putsen Stora Saknas Ullene hed hed
Tokatorp gård Stenstubbabotten terräng Huvud i Putsen (Pytsen) gård Ulvamossen mosse
*Tokatorps kvarn nedlagd (?) kvarn Stenstubbabotten skogsmark Huvud i Putsen gård Utmad mad
Ullene by Svartahålet skogsmark Huvud i Putsen intäkt Vid Finnestorp skogsområde
Ullene by *Svartehall gränsmärke Håkansgården gård Vid Gläfshed skogsområde
Ullene by *Svartehall gränsmärke Håkansgården gård Vid Höjeln skogsområde
Ullene by /Se *Svartehall gränsmärke Jeppagården gård Vid Putsen skogsområde
»Ullevi» gård /Se Svingeflon mosse Jonagården gård Vid Ullenekloa skogsområde
Åsaka by Tån terräng Jonagården gård Vid Ulvamossen skogsområde
Åsaka by Ullene hed marknadsplats, f.d. tingsställe Jonasgården gård Vintermossen mosse
Åsaka by »Vllenske heedh» (= nuvarande Ullene hd) förr tingsplats /Se Jäppagården gård Vintermossen mosse
Åsaka by Ulvamossen mosse Kartagården gård Värslaråsen rås
Åsaka by Utmad terräng Kartegården gård  
Åsaka by Vintermossen ägomark Knektagården gård  
Åsaka by Värslanåsen skogshöjd Knektegården gård  
Åsaka by Älgmossen mosse Korporalsgården gård  
Åsaka by   Korpralsgården gård  
Åsaka by   Krogstorp lht  
Åsaka by   Krokes ödetomt  
Åsaka by   Krokstorp lht  
Åsaka by   Kyrkolyckan lht  
Åsaka by   Käckhem lht  
Åsaka by /Se   Landbogården gård  
Åsaka by /Se   Lantbogården gård  
Åsaka by o. f.d. sn /Se   Lervadet lht  
Åsaka by /Se   Lervadet förr hus  
    Ljungslätt lht  
    Jungslätt hus  
    Ljuses lht  
    Lunnagården gård  
    Lunnagården gård  
    Malmeneslätt gård  
    Malmeslätt Lilla bebyggelse  
    Lilla Malmeneslätt gård  
    Malmeneslätt, Lilla gård  
    Malmeslätt Stora bebyggelse  
    Malmeneslätt, Stora gård  
    Stora Malmeneslätt gård  
    Marielund lht  
    Mellangården Saknas  
    Nybygget torp  
    Per Håkansgården gård  
    Putsen gård  
    Putsen (Pytsen) gård  
    Lilla Putsen torp  
    Putsen Stora bebyggelse  
    Stora Putsen gård  
    Ringsåsen gård  
    Ringsåsen gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skinnarelyckan ödetomt  
    Skinnin ödetomt  
    Skinnin ödetomt  
    Släpa-till(?) lht  
    Släppa till stuga  
    Spånbacken gård  
    Spånbacken gård  
    Stommen gård  
    Stommen gård  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Sundstorp gård  
    Sundstorp gård  
    Sörgården gård  
    Sörledet hus  
    Sörledet lht  
    Tokatorp by  
    Tokatorp, Lilla gård  
    Lilla Tokatorp gårdar  
    Tokatorp, Stora gård  
    Stora Tokatorp gård  
    Tokatorp bebyggelse  
    Tomten ödetomt  
    Ullakloa, Ullenekrogen annat namn på Malmeneslätt  
    Ullene by  
    Ullened bebyggelse  
    Ullenekloa gård  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Åsaka by  
    Åsaka by  
    Åsaka bebyggelse  
    Åsaka bebyggelse  
    Åsars ödetomt  
    Ängagården gård  
    Ödegården gård  
    Ödegården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.