ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gökhems socken : Vilske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 306 Naturnamn : 102 Bebyggelsenamn : 402 Naturnamn : 126
Gökhem sn Altarsten flyttblock Gökhem socken sn Gökhem Saknas
Gökhem sn Altarestenen fornlämning Gökhem sn Alebäcken bäck
Gökhem sn *Ansberg berg? Gökhem sn Alebäcken bäck
Gökhem sn *Backen höjd Gøkhem Saknas Altarsten flyttblock
Gökhem sn Baggamarken del av Västerberget? Gökhem sn och by Altaresten sandsten
Gökhem sn Bjälken terräng Gökhem sn Andregårds kulle höjd
Gökem socken *Bredesten gränssten(?) Nummerförteckning förteckning Bastalyckan åker
Gökhem sn *Brickebergskulle höjd Gökar inbyggarbeteckning Brattera backar
Gökhem sn Bruarebusken hassel /Se Gökhems gökar inbyggarbeteckning Bjälken avsats i terräng
Gökhem sn Bruarestenarna fornlämningar Alebäcken ödetomt Boadalsbacken vägbit
Gökhem sn Bösakällan källa /Se Aliseberg lht Bruntes håla moss-stråk
Gökhem sn Ekeberget höjd Almedal lht Brynostaliden lid
Gökhem sn Elleberget höjd Almedal lht Brödbitstenen sten
Gökhem sn Elleberget berg Andregården gård Bösakällan källa
Gökhem sn Fäbrobäcken bäck Andregården gård Elleberget höjd
Gökhem sn Galgaberget höjd Anguntorp gårdar Elleberget höjd
Gökhem sn Galgaberget höjd Anguntorp gårdar Fröarebron bro
Gökhem sn *Galgebergs udde område m. gränsrör Anguntorp, Lilla gård Fröarebrona landsvägsbro
Gökhem sn Galgen del av Västerberget Anguntorp, Stora gård Fäbrobäck bäck
Gökhem sn Galgen del av Västerberget Annedal lht Fäbrona bro
Gökhem socken Gatekullar kullar? Annedal lht Galgen spets av Västerberget
Gökhem by o. sn *Granahögen gränshöjd Annelund lht Galten ås
Gökhem sn Gullboråsen sank mark Annelund lht Gamle mossen, se Storemossen Saknas
Gökhem sn Gökhems karlar fornlämning Aspelund lht Gatebroar bro
Gökhem by och sn Hagabacken ägomark Aspelund hus Gatebroar bro
Gökhem sn Hagröret åkerbacke med fornlämning Aspenäs lht Gatebäck bäck
Gökhem sn o. gd *Hammarberg höjd Aspenäs hus Gatekullar höjder
Gökhem sn Hornesten, se Ornasten flyttblock Aspliden, se Bredmad Saknas Gateled grind
Gökhem sn Hästhagen terräng Aspliden torp Grinden hagmark
Gökhem sn Högerör rör, kulle Bengt Nilsgården gård Gökhems karlar uppresta stenar
Gökhem socken Högerör kulle med fornlämning Bengt Nilsgården gård Gökhemsmarken skogsområde
Gökhem socken Immarsbacken delvis odlat område Bengtsgården gård Göksolebacken kulle
Gökhem socken *Jordbroleds kulle gränshöjd Berg gård Hagaled grind
Gökhem sn /Se *Kambsjön äldre namn på Sjöttorpssjön Berg, se Bergsgården Saknas Hagröret stenbacke
Gökhem sn Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Bergsgården gård Hamre höjd
Gökhem socken Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Biom gård Hattabacka åker
Gökhem sn Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Bium bebyggelse Hederna marker
Gökhem sn Kamhav äldre namn på Sjötorpssjön Bium gård Heabrinken backe
Gökhem sn Kamhaf äldre namn på Sjötorpssjön Bium gård Hedabrinken höjd
Gökhem sn Kam Haf, se Sjötorpssjön sjö Bergsgården gård Heldehagen hagmark
Gökhem sn Kammehav, se Sjötorpasjön sjö Björkedal lht Holöja kulle höjd
Gökhem sn Kam(me)hav sjö /Se Björkelund lht Holöjs kulle kulle
Gökhem sn Karta lundar skogsdungar Björkelund lht Hunnakullen höjd
Gökhem sn Kinklamossen mosse Björkedal lht Hästaberget höjd
Gökhem sn Klovstensröret röse Björkelund torp Högerör rör, kulle
Gökhem sn? Klåfvasten, se Klovstensröret röse Björkelund lht Höjen kulle
Gökim Saknas Knipadalshulan dalgång? Björkelund lht Höjen höjd
Gökhem sn *Kullen höjd Björkelund lht Immarsbacken höjd
Gökhem sn Kungsröret åkerbacke med fornlämning Björstorp gård Jordbro plats på väg
Gökhem sn Kungsröret åkerbacke med fornlämning Björstorp gård Julaberget höjdparti
Gökhem sn Kållarsabäcken bäck Bremad torp Jättastugorna schakt i kalkstensbrott
Gökhem sn Kåmehaaf, se Sjötorpasjön sjö Bredmad torp Kalvadalen åker
Gökhem sn Kämparn höjd Brickahögen soldatboställe Karta lundar skogsdungar
Gökhem sn Kämparn åkerbacke? Brickahögen f.d. soldatbost. Kinklamossen torvmosse
Gökhem socken Kättilsberget höjd Brännerna torp Klockarekällan källa
Gökhem sn Leksberg tingskulle /Se Brännera torp Klovestensröret röse
Gökhem sn Lillesjön sank mark Bäckagården gård Knipadalshålan dalgång
Gökhem sn Lillesjön sank mark Bäckagården gård Korpåsen höjdsträckning
Gökhem socken Lillgärdesfloe sank mark Bäckedal hus Korsaled plats
Gökhem sn Lindberget höjd Bäckedal lht Korsaled vägskäl
Gökhem sn Livers källa offerkälla Bältaregården gård Korsaled vägskäl
Gökhem sn Ljusakulle fornlämning Bältaregården gård Korsvägen vägkorsning
Gökhem socken Markabäcken bäck Bängelsgården gård Kråkås åssträckning
Gökhem socken Mösseberg berg Dammeslätt lht Kråkåsaliden backe
Gökhem sn *Nycklaberg höjd Dammeslätt lht Kullamossen mosse
Gökhem sn Nycklamossen mosse Djupedal lht Kungsröret backe
Gökhem sn Näckabron bro Dränggården gård Kyrkmaden mad
Gökhem sn Odenskulle höjd Dränggården gård Källebräck källa
Gökhem sn Odenskulle höjd Eden lht Källebräck källa
Gökhem sn Odenskulle höjd Ekbergslyckan lht Källebräckakälla källa
Gökhem sn Odenskulle höjd Ekebacken lht Kämparn höjd
Gökhem sn Odenskulle höjd Ekebacken hus Kämparn höjd
Gökhem sn Odenskulle höjd Ekebergstomten lht Kärravägen väg
Gökhem sn Odens kulle höjd Ekelund lht Kättilsberget ås
Gökhem sn Odens kulle triangelpunkt Ekelund lht Köttmansliden lid
Gökhem sn Odenskulle höjd /Se Enebacken hus Lermad mad
Gökhem sn Odens kulle höjd /Se Enebacken hus Lillegärdet plats
Gökhem sn Odenskulle höjd /Se Erik Persgården, se Stallmästaregården Saknas Lillegärdet åker
Gökhem sn Ornasten flyttblock Erik Persgården gård Lillesjön sjö, numera igenvuxen
Gökhem sn *Ryggesten gränsmärke Fagerhult lht Limberget höjd
Gökhem sn Sankt Magnus källa offerkälla Fagerhult stuga Lindberget höjd
Gökhem sn Sibirien terräng Fridhem lht Linbacken höjd
Gököm Saknas Sjötorpasjön sjö Fridhem lht Ljusabacken höjd
Gökhem sn Sjötorpasjön sjö Frälsegården gård Ljusakullen kulle
Gökhem socken Sjötorpssjön sjö Frälsegården gård Ljusakullen höjd
Gökhem sn Sjötorpssjön sjö Fröarebron lht Långåsabacken backe
Gökhem sn Sjötorp(s)sjön sjö Fröarebron hus Långåsaliden backe
Gökhem sn Sjötorpasjön sjö Fäbro ödetomt Långåsabacken backe
Gökhem sn Skrabba terräng Galgaberget f.d. torp Marka bratter backar
Gökems sokn Skårsjön sjö Galgaberget hus Marka bratter backar
Gökhem sn Skårs kyrka kyrkoruin? Gategården gård Markabäck bäck
Gökhem sn Stora Galgebergs mosse mosse Gategården gård Markusbäcken bäck
Gökhem sn Slättaberget höjd Gateände lht Mösseberg berg
Gökhems prästgård Saknas Spelarebron, se Näckabron gränsbro Gatändan lht Nordvägen landsväg
Gökhem sn *Stensö höjd Glasmästarelyckan lht Nycklamossen mosse
Gökhem sn *Söltekullen höjd Glasmästarelyckan lht Odenskulle höjd
Göckhem Saknas Torsa kullar gravfält Grinden torp Odenskulle höjd
Gökhem sn Ugglebacken backe Grinden backstuga Ormarehögen kulle
Gökhem sn Vinterledet terräng Grästorpet torp Oxleberg höjdsträckning
Giöchems Saknas Vintermossen mosse Gunnarsviken gård Präståsen ås
Gökhem sn Vitabacken backe Gunnarsviken gård Rotasträngavägen väg
Gökhem sn Västerberget del av Mösseberg Gästgivaregården, se Skattegården Saknas Salekullen höjd
Gökhem sn   Gästgivaregården gård Sandbäcken bäck
Gökhem sn   Gökhem kyrkby Sjötorps sjö sjö
Gökhem sn   Gökhem bebyggelse Sjötorpssjön sjö
Gökhem sn   Gökshulan ödetorp Skams kyrka stenravin
Göchem Saknas   Gökshålan torp, nu borta Skårsjön sjö
Gökhem sn   Hagröret lht Skårsjön sjö
Gökhem sn   Hagröret hus Skårvägen väg
Gökhem sn   Hamre torp, nu borta Slättaberget höjd
Gökhem sn   Hamre torp Smedjeliden lid
Gökhem sn o. by /Se   Hasselbacken lht Smörkullen höjd
Gökhem sn /Se   Hasselbacken hus Smörlyckan åker
Gökhem sn /Se   Helde åker Stadvägen väg
Gökhem sn /Se   Helde lht Storegärds led plats på väg
Gökhem sn /Se   Heldeshagen lht Storegärdsled landsvägskorsning
Gökhem sn o. by /Se   Heldehagen lht Storemossen mosse
Gökhem sn /Se   Herregården hmd Syltet mosse
Gökhem sn /Se   Holmängen lht Syltet torvmosse
Gökhem sn /Se   Holmängen lht Torsa kullar gravfält
Gökhem sn /Se   Holöja by Våknehallsbacke höjd
Gökhem Saknas /Se   Holöja by Voknehallsbacken höjd
Gökhem sn /Se   Holöja bebyggelse Västerberget parti av Mösseberg
Gökhem sn /Se   Holöja bebyggelse Åsarna höjdsträckning
Gökum sn /Se   Holöja Tomten bebyggelse Ändelösa gärde odlad mark
Angantorp Saknas   Hovmansgården gård Överkyrkelider backe
Anguntorp by   Hovmansgården gård  
Anguntorp by   Hulegården gård  
Anguntorp by   Hulegården gård  
Anguntorp by /Se   Hulegården gård  
Anguntorp gd:ar /Se   Hulegården gård  
Anguntorp by /Se   Hulegården gård  
Blom gd /Se   Hulegårds kvarn lht  
?Björstorp gård   Hunnakullen, se Fagerhult Saknas  
Bÿrestorp Saknas   Hunnakullen stuga  
Bÿrestorp Saknas   Hustru Ingridsgården gård  
Björstorp gd   Hustru Ingridsgården gård  
Björstorp gd:ar /Se   Hustru Ingridsgården gård  
*Bosgården gd   Hvitebacken, se Vitabacken Saknas  
»boosgarden» gd   Hålan backstuga  
Ernstatorpet ödetorp?   Hälde bebyggelse  
Galgaberget torp o. berg   Härsdal ödetorp  
Gunnarviken gd:ar /Se   Härstorp gård  
Gökhem by   Härstorp gård  
Gökhem gård, socken   Härsdals torp  
Gökhem by   Högsbo lht  
Gökhem kyrkby   Högbo torp  
Gökhem by   Högen backstuga  
Gökhem sn   Högsbo lht  
Gökhem by   Högsbo lht  
Gökhem by   Höjen lht  
Gökhem by   Höjen hus  
Gökhem kyrkby   Jonstorp torp, nu borta  
Gökhem by   Jonstorp ödetorp  
Gökhem by   Karlslund lht  
Gökhem by, sn   Karlslund lht  
Gökhem by /Se   Kartagården gård  
Gökhem by /Se   Kartagården gård  
Gökhem by o. sn /Se   Kartagården gård  
Gökhem sn /Se   Kartegården gård  
Gökhem sn /Se   Kettilsmarken lht  
Holöja by   Kinkelmossen jordäga  
Holöja by   Kinkelmossen lht  
[Holega] Saknas   Klingstorp lht  
Hulöghe Saknas   Kockagården gård  
Holöja by   Kockgården gård  
Holöja by   Kristineborg hus  
Holöja by?   Kristineborg lht  
Holöja gd /Se   Kråketorp eller Odensberg, se 1 Odensberg Saknas  
Holöja by /Se   Kråketorp, se Odensborg Saknas  
Hälde gd /Se   Kråketorp gård  
Härstorp by   Kvarntorpet torp, nu borta  
Härstorp by   Kvarntorpet ödetorp  
Härstorp Saknas   Kyrkbacken lht  
Härstorp by   Kyrkbacken hus  
Härstorp by /Se   Kyrkliden stuga  
Härstorp by /Se   Kyrkliden lht  
Härstorp gd /Se   Källebacken allmänning  
Härstorp gd /Se   Källedal lht  
Härstorp hmn /Se   Källedal hus  
Härstorp gd /Se   Kättilsbacken torp  
Högsbo förr stuga?   Kättilsbacken lht  
»kroxbodhet» *Kroksbolet gård   Landbogården gård  
Kråketorp gård   Landbogården gård  
Kråketorp gd /Se   Ledsgården gård  
Leksberg by   Ledsgården gård  
Leksberg by   Ledsgården gård  
Lexberg Saknas   Ledsgården gård  
Leksberg by   Lexberg gårdar  
Lexberg gd /Se   Lexberg gårdar  
Lexberg gd /Se   Lexberg, Norra gård  
Leksberg by /Se   Lexberg, Södra gård  
Lexberg gd /Se   Lidaberg lht  
Leksberg by /Se   Lidaberg lht  
Leksberg by /Se   Lidaberg handelslht  
Lexberg by /Se   Liden hus  
Nytorp ödegärde   Liden hus  
Nyatorp gd /Se   Liljedal lht  
Odensberg gd /Se   Liljedal lht  
Odensberg gd /Se   Lillegården gård  
Odensberg samh. /Se   Lillegården gård  
Odensberg gård /Se   Lillestorp lht  
Odensberg, se Kråketorp gd   Lillestorp torp  
Plomsåsen gd /Se   Lillestorp lht  
Ravelstorp by   Linnebacken lht, nu borta  
Ravelstorp by   Linnebacken torp  
Rafvelstorp by   Linnedal lht  
Ravelstorp by   Linnedal lht  
?Ravelstorp by   Ljusaberget lht  
Rafvelstorp by   Ljusaberget kalkbruk  
Rafvelstorp by   Ljusakullen förr torp  
Ravelstorp by   Ljustorp, se Ljusakullen Saknas  
Ravelstorp by   Ljustorp torp  
Ravelstorp by   Lunna gård  
Ravelstorp by   Lunnagården gård  
Ravelstorp by   Lyckan lht  
Ravelstorp by   Långås hus  
Ravelstorp by   Madäng soldatboställe  
Ravelstorp by   Madäng lht, f.d. sold.-bost.  
Ravalstorp by   Margretelund lht  
Ravelstorp by /Se   Margretelund lht  
Remmen by?   Mariedal lht  
Remmen gd:ar /Se   Mariedal lht  
Rogestorp byar   Mellantorpet torp  
Rogestorp gd:ar /Se   Mellantorpet torp  
Skogskälle by   Mellomgården gård  
Skogskälla gårdar   Mellomgården gård  
Skogskälle gd:ar /Se   Mellongården gård  
Skår by   Mellomgården gård  
Skår by /Se   Mösseberg kronoallmänning  
Skår? Saknas   Mösseberg kronopark  
Skoro Saknas   Neregården gård  
Skår by   Neregården gård  
Skår by   Nils Olovsgården, se Äleberg, Stora Saknas  
Skår by   Nils Olofsgården gård  
Skår by   Nolgården gård  
Skår by   Nolgården gård  
?Skår by   Nolgården gård  
Skår by   Nolgården gård  
Skår by   Nyatorp gård  
Skår by   Nyatorp gård  
Skår by   Nyborg lht  
Skår by   Nyborg lht  
Skår by   Nyborg lht, f.d. sold.bost.  
Skår by   Nyborg lht  
Skår by   Nyborg lht  
Skår by   Nyborg lht  
?Skår by   Nyckelängen lht  
Skår by /Se   Nyckelängen hus  
Skår by /Se   Nyhem lht  
Skår gd /Se   Nyhem lht  
?Storegården gård   Nylund lht  
Storegården Saknas   Nylund lht  
Storegården gd   Nytorp hus  
[Storegården] Saknas   Nytorp lht  
*Suenszbool gård   Nytorp hus  
Svenszbool Saknas   Nytorp lht  
*Suenszbool Saknas /Se   Nästegården gård  
Sörby hmn   Nästegården gård  
Trimstorp gård   Nöjet torp  
Trimstorp gård   Nöjet ödetorp  
Trimstorp gård   Odensberg bebyggelse  
Trimstorp Saknas   Odensberg gård  
Trimstorp bost.   Odensberg gård  
Trimstorp Saknas /Se   Odensberg järnvägsstation  
Trimstorp gd /Se   Odensdal lht  
Trimstorp gd /Se   Odensdal lht  
Trimstorp gd /Se   Odensdal lht  
Valaberg by   Odensdal lht  
Valberg Saknas   Odenslund lht  
Valaberg by   Odenslund lht  
Valaberg by   Odenslund lht  
Valaberg by   Odensvall lht  
Valaberg by   Olof gård  
Valaberg by   Olov gård  
Valaberg by   Olofgården gård  
Valaberg by   Olov Persgården gård  
Valaberg by   Olof Persgården gård  
Valaberg by   Olov Persgården, se Kartagården Saknas  
Valaberg by   Olof Persgården gård  
Valaberg by   Olov Svensgården, se Bengt Nilsgården Saknas  
Valaberg by   Olof Svensgården gård  
Valaberg by   Per Larsgården, se Äleberg Saknas  
Valberg by   Per Larsgården gård  
Valaberg by   Plomsåsen gård  
Valaberg by   Plomsåsen gård  
Valaberg by   Prästgården gård  
Valaberg by   Prästgården gård  
Valaberg by   Ravelstorp by  
[Waleberg] Saknas   Ravelstorp gårdar  
Valeberg by   Ravelstorp bebyggelse  
Valeberg by   Remmen by  
Valaberg by   Remmen by  
Valaberg by   Rogestorp gårdar  
Valeberg by   Rogestorp gårdar  
Valeberg by   Rogestorp bebyggelse  
Valberg by   Röret backstuga  
Valaberg by   Salekullen gård  
Valaberg by /Se   Sandbäcken hmd  
Vesmanstorp Saknas   Sandbäcken gård  
Vesmanstorp by   Sandbäcken bebyggelse  
Vråna = 5 Gökhem gd   Saldekullen hmd  
Äleberg by   Sjölanda torp  
Äleberg gd   Sjölanda backstuga  
Äleberg by   Skarpås torp  
Äleberg gd:ar /Se   Skarpåsen ödetorp  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skogskälla, Lilla gård  
    Skogskälla gårdar  
    Skogskälla, Lilla gård  
    Skogskälla, Stora gård  
    Skogskälla, Stora gård  
    Skår by  
    Skår by  
    Skår bebyggelse  
    Slättaberget ödetorp  
    Slättaberget torp  
    Smörkullen torp, nu borta  
    Smörkullen torp  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Stallmästaregården gård  
    Stallmästaregården bebyggelse  
    Stenbacken lht, nu borta  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken hus  
    Stenbacken lht  
    Stenstorp ödetorp  
    Stenstorp torp, nu borta  
    Stommet, se Stämmet Saknas  
    Stommen gård  
    Storeberg kalkbruk  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Storegården gård  
    Stämmet kvarn, förr torp  
    Stommet ödetorp  
    Sven Larsgården, se Andregården Saknas  
    Sven Larsgården gård  
    Sven Persgården gård  
    Sven Persgården gård  
    Syltet lht  
    Syltet lht  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Tabor lht  
    Tabor lht  
    Tomten gård  
    Tomten gård  
    Tomten tomt  
    Torsagården hmd  
    Torsagården gård  
    Trimstorp gård  
    Trimstorp gård  
    Trädgården gård  
    Trädgården gård  
    Tången torp  
    Tången torp  
    Valaberg bebyggelse  
    Valaberg bebyggelse  
    Valaberg by  
    Valaberg Bäckgården bebyggelse  
    Valaberg Hovmansgården bebyggelse  
    Valaberg Hulegården bebyggelse  
    Valaberg Storegården bebyggelse  
    Valeberg by  
    Valeberg bebyggelse  
    Vinterledet lht  
    Vinterledet hus  
    Vitabacken torp  
    Vitebacken ödetorp  
    Vråna gård  
    Vråna gård  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Äleberg gårdar  
    Äleberg bebyggelse  
    Äleberg, Lilla gård  
    Äleberg, Lilla gård  
    Äleberg, Stora gård  
    Äleberg, Stora gård  
    Ängen lht  
    Ödegården gård  
    Ödegården gård  
    Ödelyckorna lht  
    Ölyckorna hus  
    Örbylyckan, se Ödelyckorna Saknas  
    Örbylyckan torp  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Övergården gård  
    Överkyrke gård  
    Överkyrke gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.