ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vilske-Kleva socken : Vilske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 223 Naturnamn : 106 Bebyggelsenamn : 651 Naturnamn : 225
Kleva, se Kinne-Kleva sn Bengta floge sank mark Vilske-Kleva sn sn Sagesmän förteckning
Klefva sn Bergsjön sjö Kleva by, sn Sagesmän förteckning
Wilska Kleffwa Saknas Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Andersstockarna del av landsväg
Vilske-Kleva sn Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Andersstockarna landsvägsbro
Vilske-Kleva sn /Se Bergsjön sjö Kleva, Vilske sn Anderstockarna brolagd väg
?Vilske-Kleva sn Bergsjön sjö Vilske-Kleva socken Bergabacken höjd
Vilske-Kleva socken Bergsjön sjö Vilske-Kleva socken Bergabacken höjd
Vilske-Kleva socken Bergsjön sjö Vilske-Kleva socken Bergaskulen dalgång
Vilske-Kleva sn Bergsjön sjö Vilske-Kleva socken *Bergaskurden dalgång
Klefva sn Björkhögskulle kulle Vilske-Kleva socken Bergsjön sjö
Vilske-Kleva sn Björkhögskulle skogsbeklädd höjd Kleva, se Vilske-Kleva socken Bergsjön sjö
Vilske-Kleva sn Bockasten sten? Anfastorpabo inbyggarbeteckning Bergsjön sjö
Vilske-Kleva socken Bredhall bautasten Bjällumen personnamn Bibacka del av ås
Klefva sn Bråtabäcken bäck Granlundarn personnamn Bivägen landsväg
Klefva sn Byskogen skogsmark Halla-Svante personnamn Bjällummen mosskift
Klefva sn Båtstaden sank mark Hornborgsa personnamn Bjällumen mosskift
Vilske-Kleva sn Bäverhyddan hydda? Karlstorparn personnamn Björkhögs kulle kulle
Klefva sn Cesarsbäcken bäck Klevabor inbyggarbeteckning Björkhögs kulle kulle
Vilske-Kleva sn Eköjorna terräng Klevabönder inbyggarbeteckning Bockastenen flyttblock
Vilske-Kleva sn Enstöringen terräng Klinta-Nisse personnamn Bockasten flyttblock
Vilske-Kleva socken Fämossen ägomark Krika-Nis personnamn Bredhall häll
Kleva sn *Gjärebro backe gränsmärke(?) Kriken personnamn Bredhall häll
Klefva by, sn Glysemosse mosse Kula personnamn Bredhäll bautasten
Vilske-Kleva sn Granlundsåsen triangelpunkt Kvarntorparn personnamn Byskogen skog
Klefva sn Gryten häradsallmänning Kyrkokvarnsbon personnamn Byskogen skogsmark
?Klefva (Vilskeklefva) sn Grönesik sank mark Lille Skogarn personnamn Dammsåkern Saknas
Vilske-Kleva sn Höge rock gränsmärke Murva-Johan personnamn Dammsåkern åker
Vilske-Kleva socken Höge rock, se Rockabacken backe Murvel personnamn Dannemarken åker
Klefva sn *Högerået gränsmärke Perstorparn personnamn Druntalyckan åker
Vilske-Kleva sn Högskogen skogsmark Per ve sten personnamn Gottorpsgärdet åker
Vilska Saknas Hörnamosse mosse Prästabon personnamn Granlundsgärdet åker
Vilska sn Kampavall lekplats /Se Prästegårdsbonden personnamn Gryten allmänning
Klefva sn Kleva klintar höjder Rydborna inbyggarbeteckning Gryten allmänningsskog
Vilske-Kleva sn Kleva mosse mosse Sjögeråsare inbyggarbeteckning Gränsgärdet åker
Vilske-Klefva sn? Korsbackaröret gränsrör Skoga-Johanna personnamn Hasselbacken åker
Klefva sn Kvarnabäcken bäck Skogarn personnamn Hatten, se Hattgärdet Saknas
Kleffvia Saknas Kvarnöja terräng Skultara inbyggarbeteckning Hattgärdet åker
Vilske-Kleva sn Kållarsabäcken bäck Skytten personnamn Hedarna, se Kleva hedar Saknas
Vilske-Kleva sn Källegårdsråsen sank mark Sniparn personnamn Hedarna uppodlade ängsmarker
Cleffua Saknas Käringaskogen skogsmark Stenberga-Lina personnamn Hederna uppodlad ängsmark
Vilske-Kleva sn Lindönamossen mosse Stenöarn personnamn Hedvalla backe sluttning
Vilske-Kleffva sn Livers källa källa /Se Stuven personnamn Hjälmen åker
Klefva Saknas Lummebäcken bäck Stuve-Nis personnamn Hufdakällan källa
Vilske-Kleva sn *Lunnaled gränsled Tåstorpabo inbyggarbeteckning Hässlesprängen äng
Vilske-Kleva sn *Långö Kulle gränsmärke Vaskel personnamn Hässlesträngen område
Vilske-Kleva sn Långön, Lilla terräng Vilskehäringe personnamn Höge rock backe
Klefua Saknas Långön, Stora terräng Vilskehärsbo inbyggarbeteckning Höge Rock back
Klefva sn? Lövekäll offerkälla /Se Ängars personnamn Högskogen betesmark
Vilske-Kleva sn /Se Lövers källa källa /Se Ängsbackarn personnamn Hökaberget åker
Vilske-Kleva sn /Se Mariebergsskogen skogsmark Öxneåsarn personnamn Hörnamosse mosse
Vilske-Kleva sn /Se Markusbäcken bäck /Se Adela i Gläfse bebyggelse Hörnamosse mosse
Vilske-Kleva sn /Se mysse-Berg, se Mösseberg berg Adela i Jonstorp hemmansdel Höskogen skog
Aggatorp, se Öggatorp by Mysseberg, se Mösseberg platåberg +Aggatorp, se Öggatorp gård Iaberget åker med stenrösen
Anfastorp by Mösseberg berg Alettes torp Ilekärret kärr
Anfasttorp Saknas Mösseberg platåberg Alexanderssons lht Kalsten skog
Anfastorp by Mösseberg berg Alexanderssons lht Kampavall plats vid väg
Anfastorp by Mössebergs kronopark allmänning Allmänningen kronoallmänning Kampavall lekplats
Anfastorp by Nycklamossen mosse Almes bebyggelse Karlavadet vadställe
Anfasttorp by Näckabron bro Alströms lht Karlsten del av mark
Anfasttorp by Odlingsmossen mosse Amfastorp, se Anfastorp Saknas Kleva hedar hedar
Anfastorp by Oran terräng Andersa i Petängen bebyggelse Kleva hedar, se Hedarna Saknas
Anfastorp gd:ar /Se Ormamossen mosse Andersa i Skattegården bebyggelse Kleva Hedar, se Hedarna Saknas
Anfastorp gdr /Se Örmöjorna terräng Anders-Johana i Nästegården bebyggelse Kleva klint område
Anfasttorp by /Se Porsmossen mosse Anderssons lht Kleva Klintar kalkstensplatå
Backgården = 8 Kleva gd Påskeldaberget höjd Anderssons i Dukagården bebyggelse Kleva Klintar kalkstensplatå
?Backor gård Rockabacken backe Andreasa i Kalkbruket backstuga Klintarna, se Kleva klintar Saknas
Backor by /Se Ryan bäck Anfastorp by Klintarna Saknas
Backor gd:ar /Se *Ryggesten gränsmärke Anfastorp gd Klinten, se Kleva Klintar Saknas
Björk(e)högen gd /Se Römossen mosse Anfastorp by Klinten Saknas
Bäcken gd:ar /Se Rösjömosse mosse Anfastorp rusthåll Klinten område
Gapet, se Kungsgapet gd Rösjömossen mosse Anfastorp bebyggelse Kloareledet grind
Gläfshed gd:ar /Se Rösjön sjö Anfastorp hemmansdel Kolabotten åker
Hulekvarn kvarn Rösjö sjö Anfastorp gård Kongsmarkas hälsokälla källa
Hu(å)lekvarn gd /Se Rösjön sjö Anfastorpagårdarna gårdar Korskällan källa
Hästhagen gd:ar /Se Rösjön sjö Annelund lht Korskällan offerkälla (?)
Jonstorp by Sankt Livers källa källa Antorpet ängsmark Krusebacke skogsbacke
Jonstorp by Självspillningsmossen mosse /Se Augusta i Björsgården hemmansdel Kruse Backe kulle
Jonstorp by Sjöbäcken bäck Augusta i Hulekvarn bebyggelse Kruse Backe backe
Jonstorp by Sjömossen mosse Augusta i Tåstorp hemmansdel Krusekullen backe
Jonstorp by Skansen udde Augusta i Öggatorp hemmansdel Krusekullen kulle
Jonstorp gd /Se *Skulta sten gränsmärke Augusta Ljunges lht Kulaboten åker
Jonstorp gd:ar /Se Sköldabäcken bäck +Backagården, se Backgården Saknas Kungsberget del av Mösseberg
Kangsister gd /Se Sköldaråsen sank mark Backatorparen torp Kungsåkern Saknas
Kangsister gd:ar /Se Snipen terräng Backen torp Kvarnabäcken bäck
Kangsister gd /Se Soudden udde Backeredsgårdarna brukningsdelar Kvarnbäcken bäck
Kangsister gd:ar /Se Spelarebron, se Näckabron gränsbro +Backerodsgård by Kvarnbäcken bäck
Kangsistert bebyggelse /Se Spikebacken mossholme? Backgården Saknas Kyrkegärdet gärde
Kangsister gd:ar /Se *Stora Sandlids rör rör Backgården bebyggelse Kyrkohallerna plats vid landsväg
Kangsister gd /Se Store mosse mosse Backor bebyggelse Kållarsabäcken bäck
Kar(l)storp gd /Se Storöjan mossholme Backor by Kållarsabäcken bäck
Kleva by Stångaberget berg Backor by Kållarsen, se Kållarsabäcken Saknas
Kleva by *Svartehall gränsmärke Backor soldattorp Kållarsen, se Kållarsabäcken bäck
Kleva kyrkby Svartehall gränsmärke Backor, Lilla gd Käringgranen gran
Kleva by *Svartehall gränsmärke Backor, Lilla hemmansdel Käringagranen gran
Kleva by *Svartehall gränsmärke Backor, Lilla hemmansdel Käringagranen gran
Kleva by *Svartehall gränsmärke Backor, Stora gd Käringaskogen Saknas
Kleva by Tassakärret terräng Backor, Stora rusthåll Käringaskogen skogsområde
Kleva by Träleborg del ab Mösseberg Backor, Stora rusthåll Käringastätten genomfart
Kleva by Tuvemossen mosse Backor, Stora rusthåll Käringastättan stätta el. grind
Kleva by Tångamossen ägomark Backors kvarn benämning på Övre Backors kvarn Lallabacken kulle
Kleva by Ugglumsberget berg Baptistkapellet bebyggelse Ledsgärdet gärde
Vilske-Kleva by Utängen terräng Bergfors lht Ledsgärdet åker
Kleva by *Vapnebacksrör rör Berggrens i Petängen bebyggelse Lerslampa åker
Kleva by Västerberget berg Bergsäter lht Leerslampan åker
Kleva by /Se Älingamad sank mark Bibacken hus Lersråsen mosse
Kleva by /Se Änkeråsen sank mark Bitorp lht Leersråsen mosse
Klinten förr stuga?   Björkebacken lht Levekäll offerkälla
Knute gård   Björkeberg lht Limugnsåkern Saknas
Knute kvarn kvarn   Björkehögen, se Björkshögen Saknas Lilla Tången fastmark
Knute gd /Se   Björkelund hemmansdel Livers käll offerkällor
Krikan gd /Se   +Björkelund torp Liverskällan, se Löve källa Saknas
Kröseryd gd:ar /Se   Björketorp, se Björkstorp Saknas Lunnabacken sluttning
Kungsgapet gd /Se   Björkhögen gd Långegärdsåkern Saknas
Kungsmarken, se Kungsmärket gd   Björkshögen bebyggelse Långegärdsåkern åker
Kungsmärket gd /Se   Björkshögen soldattorp Lånväga åker
Kyrkokvarn gd   Björkshögen tomt Löve källa offerkälla
Kyrkokvarn kvarn   +Björks intägt bebyggelse Lövåsabacken lid
Kyrkokvarn gd /Se   Björkstorp torp Lövåsabacken landsvägsbacke
Källehögen gd /Se   Björns hemmansdel Mariebergsgärdet åker
Marieberg förr stuga?   Björsgårdarna brukningsdelar Markusbäcken bäck
Mullåsen gd /Se   Björsgården gd Mellanberget del av Mösseberg
Petängen gd:ar /Se   Björsgården f.d. rusthåll Mellangärdet åker
rodke hylde skog   Björsgården bebyggelse Missunnat intäkt
?Ryd by   Björsgårdens Kalkbruk kalkbruk Mossen intäkt
Ryd gård   Björsgårdens kalkbruk kalkbruk Mossen intäkt
Ryd gd:ar /Se   Blades hemmansdel Mullåsen utäga
Sioaras, se Sjögerås herrgård   Blades i Törestorp hemmansdel +Måse Berg, se Mösseberg Saknas
Sjögerås herrgård   Blades i Törestorp hemmansdel Mösseberg platåberg
Sjögerås hg   Blomkvistalotten lht Mössebergskronopark allmänning
Sjögerås hg   Bodan tp Mössekulle, se Mösseberg Saknas
Sjögerås hg   Bodan bebyggd utjord Nordmossarna mossar
Sjögerås Saknas   Bodan hemmasdel Nordmossarna mossar
Sjögerås hgd   Boden bebyggelse Näckabron bro
Sjögerås hg /Se   Boden handelslägenhet Näckabron bro
Sjögerås hgd   Bolandera handelsbod Ora hage
Sjögerås hg   Borges kronopark Ora, se Orehagen Saknas
Sjögerås gd   Brages lht Oran område
Sjögerås hg /Se   Brages torp Orehagen hage
Sjögerås förr sn, nu hg och del av sn /Se   Brantes hemmansdel Orehagen hage
Sjögerås gård   Brismans i Bäcken hemmansdel Orekällan källa
Sjögerås hrgd?   Byn by Piggastenen flyttblock
Sjögerås gård   Bäcken gd Piggasten flyttblock
Sjögerås hg   Bäcken bebyggelse Prästgårdshage, se Orehagen Saknas
Sjögerås hrgd?   Bäcken bebyggelse Prästgårds hage hage
Sjögerås hg /Se   Bältaregården Saknas Rockabacken backe
Sjögerås gård   Bältaregården bebyggelse Rockabacken backe
Sjögerås hrgd?   +Carletorp, se Karstorp Saknas Runnulven ängsmark, förr skiftet
Sjögerås gd   Dalgrens i Törestorp hemmansdel Runnulven ängsmark, förr skiften
Sjögerås by   +Djuråsen backstuga Rydmossarna mossar
?Sjögerås hg   Dukagårdarna brukningsdelar Rydskogen skogsområde
Sjögerås gård   Dukagården gd Rösjö mosse mossområde
Sjögerås gård   Dukagården bebyggelse Rösjön sjö
Sjögerås hg   Dukagården bebyggelse Rösjön sjö
Sjögerås hrgd?   Ekbloms bebyggelse Rösjön sjö
Sjögerås g.   Ekbloms i Bäcken bebyggelse Rösjön sjö
Sjögerås hg   +Ekeskogen torp Sankt Livers källa, se Löve källa källa
Sjögerås hg   Elektriska kvarnen benämning på Övre Backors kvarn Självspillningamossen mosse
Sjögerås hg   Emila i Skogsbo lht Sjögeråsamossarna mossmark
Sjögerås gård   Enebacken tp Sjögeråsasjön nu försv. sjö
Sjögerås hg   +Enebacken torp Sjögeråsskogen skogsområde
Sjögerås hg   Enokssons i Ryd bebyggelse Skatteled grind
Sjögerås hgd   Erika Gustava lht Skilnasråsen Saknas
Sjögerås hg /Se   Erika i Kröseryd hemmansdel Skillnadsråsen mosse
Sjögerås gård   Erikssons i Mossen bebyggelse Skongabacken backe
Sjögerås hg   +Essiatorp säteri Skungabacken förhöjning i terräng
Sjögerås gård   Esstorp, se Ästorp säteri Skure mosse odlade dymossar
Sjögerås hg   Falbogården Saknas Smörhögen hög
Sjögerås hg   Falbogården bebyggelse Smörhögen kulle
Sjögerås hg   Fantes hemmansdel Smörhögen kulle
Sjögerås hg   Fastes i Ryd bebyggelse Smörhögs kulle hög
Sjögerås gård   Fattigstugan benämning på Ålderdomshemmet Smörhögs kulle, se Smörhögen Saknas
Sjögerås gd?   Fransa i Björsgården hemmansdel Smörhögsskogen skogsområde
Sjögerås hg   Franses i Furulund lht Smörhögsängen äng
Sjögerås hrgd   Fransa i Törestorp hemmansdel Snörhögen, se Smörhögen Saknas
Sjögerås hg   Frugården gd Spelebrobäcken bäck
Sjögerås hrgd   Frugården bebyggelse Spelebrobäcken bäck
Sjögerås hrgd   Frälsegården Saknas Spelebron, se Näckabron Saknas
Sjögerås hg   Frälsegården bebyggelse Stora Tången fastmark
Sjögerås hg   Frälsegården bebyggelse Store mosse mosse och torvtäkt
Sjögerås gård   Frögården bebyggelse Store mosse mosse
Sjögerås gård   Furulund lht, f.d. dagsverkstorp Storemossen torvmosse
Sjögerås gård   Fältes i Törestorp hemmansdel Stuguddarna uddar
Sjögerås hg   Gamle-Blades hemmansdel Stugudden fastmarksudde
Sjögerås hrgd   Gapet gd Stuvuddorna uddar o fastmark
Siöghraas Saknas   Gapet gård Stångaberget udde
Sjögerås hg   Gillestorp tp Stångaberget udde
Sjögerås hg   Gillestorp dagsverkstorp Svärjarebacken kulle
Sjögerås herrg.   Gläfsegårdarna brukningsdelar Tassadraget dymark
Sjögerås hrgd   Gläfshed by Tassakärret kärrmark
Sjögerås hg   Gläfshed Lilla gd Tassakärret kärrmark
Sjögerås hg   Gläfshed, Lilla bebyggelse Tollenabacken kulle eller backe
Sjögerås hg   Gläfshed Stora gd Tomtabacken åker
Sjögeråss Saknas   Gläfshed, Stora bebyggelse Tomtabacken kulle
Sjögerås hg /Se   Granlund gd Torkekällan källa
Sjögerås hrgd?   Granlund torp Torvmossen benämning på Storemossen
Sjögerås gård /Se   Grindstugan, Västra grindvaktarstuga Trangärdet åker
Sjögerås gd /Se   Grindstugan, Östra grindvaktarstuga Trollavrån äng
Skulten gd:ar /Se   Gryten del av häradsallmänning Trollavrån äng
Skyttakleven gd /Se   Grönegatan backstuga Tuppelunne lövskog
Stenö ödetorp?   Gunnar Almes bebyggelse Tålyckan åker
Söderås, se Sjögerås hg   Gustava i Bodan utjord och personnamn Tångamossen mosse
Söderås, se Sjögerås hg   Gustava i Gläfse bebyggelse Tångamossen mosse
Tostathorp, Thostathorp, se Tåstorp by   Gustava i Redbergagården bebyggelse Tångamossarna mossar
Tåstorp by   Gustav Peterssons i Skulten hemmansdel Tången, se Tångamossen Saknas
Tåstorp by   Gustavsberg lht Tången åker
Tåstorp by   Gustavssons i Utterberg hemmansdel Ugglebacka äga
Tåstorp by   Hacke-Johana stuga Ugglehall stenrös
Tåstorp gd:ar /Se   Halla Kvarn förr kvarn, nu nedlagd Ugglemossen utäga
Thørnisthorp, se Törestorp Saknas   Hallakvarnen kvarn Ugnsåkern åker
Törestorp by   Hallbergs hemmansdel Vassgatan lid
Törestorp by   Halleberg lht Vassgatudreven fädrev
Törestorp Saknas   Halleberg lht Vassgatudreven fädrev
Törestorp by   Hallebergs stenhuggeri lht Vassgateliderna väg eller drev
Törestorp gd:ar /Se   Hallera dagsverkstorp Vinterboken allmänning
Utterberg gd /Se   Hallerna bebyggelse Vinterrydsbotten äga
Vasen förr stuga?   Hallorna förr kvarn Vipemossen Saknas
Vilske-Kleva, se Kleva by   Hallorna tp Vråhålan dalgång
Ytterberg, se Utterberg gd   Hallorna åker Vråhålan dalgång
Ässtorp gd /Se   Hampås lh ? Välunnat intäkt
Ödegärdet gd:ar /Se   Handelsboden handelslägenhet Västaberget del av Mösseberg
?Öggatorp by   Hanssons i Skattegården bebyggelse Västerberget del av Mösseberg
Öggatorp gd:ar /Se   Hanssons i Änga hemmansdel Vätingen sluttning
Örbytorp gd:ar /Se   Hasselbacken Saknas Åmsakern uttalsform för Ugnsåkern
    Hasselbacken hemmasdel Ödegårds kulle kulle
    Healedet lh. friköpt från kronoallm. Ödegårds kulle höjd
    Hedbergs bebyggelse  
    Hedbergs lht  
    Heliden lht  
    Hendéns bebyggelse  
    Hendur Ekbloms i Bäcken gård  
    Hermana i Kröseryd hemmansdel  
    +Holmins intäkt, se Kvarnplatsen Saknas  
    Hornborgsas lht  
    Hovslagars lht  
    Hufden skollärareboställe  
    +Huffueskulthen, se Skulten Saknas  
    Hulekvarn gd  
    Hulekvarn hemman  
    Huttefjärdingen bebyggelse  
    Huvden gd  
    Huvden, se Hufden Saknas  
    Hvitemossen, se Vitemossen Saknas  
    Hålekvarn, se Hulekvarn Saknas  
    Hällströms lht  
    Hällströms lht  
    Häradsdomars bebyggelse  
    Hässlebacken lht  
    Hässlebacken, se Hasselbacken Saknas  
    Hässlet gd  
    Hässlet hemmansdelar  
    Hästhagen utgd  
    Hästhagen by  
    Hästhagen, Lilla bebyggelse  
    Hästhgen, Lilla bebyggelse  
    Hästhagen, Lilla bebyggelse  
    Hästhagen, Stora bebyggelse  
    Hästhagen, Stora bebyggelse  
    Bebyggelse hästhage  
    Hästhagsgårdarna brukningsdelar  
    Janne Lundgrens i Skulten hemmansdel  
    Jan-Petera i Backgården bebyggelse  
    Janssons i Nästegården bebyggelse  
    Janssons Maja-Stines lht  
    Johana i Gapet gård  
    Johana i Jonstorp bebyggelse  
    Johana i Karstorp hemmansdel  
    Johan Lundgrens i Skulten hemmansdel  
    Johanssons lht  
    Johna i Tåstorp hemmansdel  
    Johna i Ödegården bebyggelse  
    Jonsslätt, se Jungslätt Saknas  
    Jonssons i Knute gård  
    Jonssons kvarn kvarn  
    Jonstorp gd  
    Jonstorp f.d. rusthåll  
    Jonstorp f.d. rusthåll  
    Jonstorp torp  
    Jonstorp bebyggelse  
    Jonstorpagårdarna brukningsdelar  
    Jonstorps kvarn kvarn  
    Jonstorps kvarn kvarn  
    Josupa i Petängen bebyggelse  
    Junghem lht  
    Jungkvistes i Tåstorp hemmansdel  
    Jungslätt intäkt  
    Jungslätt lht  
    Jungstorp uttalsform av Jonstorp  
    Kakelugnsmakars hemmansdel  
    Kangsister Saknas  
    Kangsister gård  
    Kangsister gård  
    Kangsister torp  
    Kangsmaden intäkt  
    Kaplansbostället, se Lunnagården bebyggelse  
    Karla i Petängen bebyggelse  
    Karla i Rumpegården bebyggelse  
    Karla i Ryd hemmansdel  
    Karla i Tåstorp hemmansdel  
    Karla i Örbytorp bebyggelse  
    Karlsro lht  
    Karlstorp bebyggelse  
    Karlstorp, se Karstorp Saknas  
    Karstorp gd  
    Karstorp enstakahemman  
    +Kleffwa stomp, se Stompan Saknas  
    Kleva kyrkby  
    Kleva kyrkby  
    Kleva åker  
    Kleva soldattorp  
    Kleva lantgård  
    Kleva, Nedre del av sn  
    Kleva tå allmäning  
    Klevabyn by  
    Klevagårdarna hemman och brukningsdelar  
    Kleva kalkbruk kalkbruk  
    Kleva kyrka bebyggelse  
    Kleva skola benämning på Kyrkskolan  
    Klinta-Nisa backstuga  
    Klippet förr torp, nu friköpt lh.  
    Klippet hemmansdel  
    +Klippet backstuga  
    Knallens i Ödegården bebyggelse  
    Knute gd  
    Knute gård  
    Knute gård  
    Knutes kvarn kvarn  
    Kolslätt lht  
    Komministerbostället bebyggelse  
    Kongsgapet gård  
    Kongsister, se Kangsister Saknas  
    Kongsmaden äng  
    Kongsmärket bebyggelse  
    +Konungsmark, se Kongsmärket Saknas  
    Kraftes bebyggelse  
    Krikaholm hemmansdel  
    Krikan gd  
    Krikan enstakahemman  
    Krikan enstakahemman  
    Krika-Nisa bebyggelse  
    Kriken bebyggelse  
    Kronoallmänningen bebyggelse  
    Kronoparken kornopark  
    Kröseryd gd  
    Kröseryd bebyggelse  
    Kröseryd bebyggelse  
    Kröserydsgårdarna brukningsdelar  
    Kules lht  
    Kullmans lht  
    Kullmans handelslägenhet  
    Kungsgapet bebyggelse  
    Kungsgapet gd  
    Kungsgapet, se Kongsgapet Saknas  
    Kungsmaden bebyggelse  
    Kungsmarken gård  
    Kungsmärket bebyggelse  
    Kungsmärket gd  
    Kungsmärket, se Kongsmräket Saknas  
    Kungsister, se Kangsister Saknas  
    Kvarngården Saknas  
    Kvarnplatsen kvarn  
    Kvarntorpet tp  
    Kvarntorpet dagsverkstorp  
    Kvarnöarna nedlagt tp, öar i mosse  
    Kyrkogårdsutvidningen avst. bebyggelse  
    Kyrkoherdebostället, se Prästgården bebyggelse  
    Kyrkokvarn kvarn  
    Kyrkokvarn bebyggelse  
    Kyrkskolan folkskola  
    Källandera hemmansdel  
    Källebacken förr tp  
    Källebacken lh.  
    Källebacken torp  
    Kalleberg lht  
    Källeberg åker  
    Källedal lht  
    Källegården bebyggelse  
    Källehögen gd  
    Källehögen gård  
    Källströms hemmansdel  
    Körekvarn, se Kyrkokvarn Saknas  
    Larssons i Backere hemmansdel  
    Larssons i Kleva handelslägenhet  
    Larssons i Mossen lht  
    Lermossen bebyggelse  
    Levins stuga  
    Lidalund lht  
    Lillagläfse, se Gläfse Lilla Saknas  
    Lilleödegården bebyggelse  
    Lindbergs bebyggelse  
    Lindbergs i Plågås hemmansdel  
    Lindgrens bebyggelse  
    Lindgrens i Krikan hemmansdel  
    Lindgrens i Ryd bebyggelse  
    Lindkvistes i Backgården bebyggelse  
    Lindkvistes i Öggatorp hemmansdel  
    +Ljungatorp torp  
    Ljungkvistes hemmansdel  
    +Lugnås backstuga el. torp  
    Lund lht  
    Lundahls i Ryd hemmansdel  
    Lundgrens i Krikan hemmansdel  
    Lundgrens i Skulten hemmansdel  
    Lunnagården komministerboställe  
    Lunnagården komministerboställe  
    Lunnagärdet intäkt  
    Lyckan, se 1 Boden Saknas  
    Lyckan bebyggd utjord  
    Lyckorna tp  
    +Maden torp  
    Magnussons i Rumpegården bebyggelse  
    Malmes i Öggatorp hemmansdel  
    Marieberg utgård  
    Mejeriet mejeri  
    Melins lht  
    Melins på Röret hemmansdel  
    Missionshuset lokal  
    Mobergs Hallakvarn benämning på Hallakvarnen  
    Mobergs kvarn, se Kvarnplatsen Saknas  
    Mossen benämning på Svartemossen  
    Mullåsen enstakahemman  
    Mullåsen äng  
    Murvakvarnen kvarnar  
    Murven område  
    Mösseberg kronoallmänning  
    Mösseberg kronoallmänning  
    Mösseberg kronoallmänning  
    Mösseberg kronopark  
    Mösseberg kronoallmänning  
    Mösseberg kronoallmänning  
    Mösseberg kronoallmänning  
    Mösseberg kronoallmänning  
    Mösseberg kronoallmänning  
    Mösseberg kronopark  
    Naglum undantag  
    Nedre Backors kvarn kvarn  
    Nedre Kleva Missionshus lht  
    Nilsa i Björsgården hemmansdel  
    +Nybygget torp  
    Nästegården bebyggelse  
    Nöjet lh.  
    Nöjet stuga  
    Odés lht  
    Olssons handelsbod Saknas  
    Olssons i Kröseryd hemmansdel  
    Ottos i Hulekvarn bebyggelse  
    Ottoa i Kröseyrd hemmansdel  
    Pera i Törestorp hemmansdel  
    Pera ve sten del av Stora Backor  
    Per-Johana i Öggatorp bebyggelse  
    Perssons i Klippet hemmansdel  
    Perssons på Halleberg lht  
    Perstorp förr tp  
    Perstorp dagsverkstorp  
    Petersberg lht  
    Peterssons handelslägenhet  
    Peterssons i Skulten hemmansdel  
    Pettera i Kröseryd lht  
    Petängen gd  
    Petängen enstakahemman  
    Petängen bebyggelse  
    Petängsgårdarna brukningsdelar  
    Pilagården gd  
    Pilegården bebyggelse  
    Plågås gd  
    Plågås hemman  
    Prästegårds kalkbruk kalkbruk  
    Prästgården Saknas  
    Prästgården kyrkoherdeboställe  
    Prästgården bebyggelse  
    Prästgården komministerboställe  
    Prästgården, Kalkbruk kalkbruk  
    Prästgården, Stora bebyggelse  
    Prästholmen torp  
    Prästholmen torp  
    Pätängen uttalsform för Petängen  
    +Qvarnplatsen, se Kvarnplatsen Saknas  
    +Qvarntorpet, se Kvarntorpet Saknas  
    Rebbaregården, se Redbergagården Saknas  
    Redbergagården Saknas  
    Redbergagården gård  
    Redbergagården gård  
    Reginedal lht  
    Rosenskog, se Skogatorpet Saknas  
    Rosenskogen lht  
    Rumpegården Saknas  
    Rumpegården bebyggelse  
    Ryd gd  
    Ryd enstakahemman  
    Ryd enstakahemman  
    Rydboms hemmansdel  
    Rydgårdarna brukningsdelar  
    Räbbaregården uttalsform för Redbergagården  
    Röret hemmansdel  
    Sandera i Björsgården hemmansdel  
    Schillera lht  
    Selma Sjöstedtes hemmansdel  
    Selmes i Petängen bebyggelse  
    Setterbergs hemman  
    Setterbergs handelslht  
    Setterbergs i Redbergagården bebyggelse  
    Siloa lht  
    Sjögerås hgd  
    Sjögerås säteri  
    Sjögerås säteri  
    Sjögerås säteri  
    Sjögeråsmossen mosskift  
    Sjögeråsa skola folkskola  
    Sjöstedtes lht  
    Sjöstedtes bebyggelse  
    Skansakvarnen kvarn  
    Skanses i Tåstorp hemmansdel  
    Skattegården Saknas  
    Skattegården f.d. rusthåll  
    Skattes lht  
    Skogatorpet avsöndr.  
    Skogatorpet lht  
    Skogen, se Skogatorpet Saknas  
    Skogsbo lht  
    Skogsbo lht  
    Skogsroten del av sn  
    Skogsvik, se Skogvik Saknas  
    Skogsvik(en) kronojägareboställe  
    Skogsängen äng  
    Skogsvik lht  
    Skolhustomten skolplan  
    Skomakars lht  
    Skultagårdarna hemman  
    Skulten gd  
    Skulten enstakahemman  
    Skulten enstakahemman  
    Skultakleven gd  
    Skyttakleven underjägareboställe  
    Skyttakleven bebyggelse  
    Skårmans lht  
    Smedjan lht  
    Smes lht  
    Snipen tp  
    Snipen hus  
    Sofielund lht  
    Solgläntan lht  
    Solhem lht  
    Sparves benämning på Östra Grindstugan  
    Staves hemmansdel  
    Stenatorpet förr tp  
    Stenberga hemmansdel  
    Stenberga-Lines lht  
    Stenberget torp  
    Stenstorpet lht  
    Stenstorpet lht  
    Sten»s torp  
    Stenö dagsverkstorp  
    +Stompnen gård  
    Storagläfse, se Gläfse Stora Saknas  
    Storeödegården bebyggelse  
    Strides hemmansdel  
    Strömmes lht  
    Strömmes i Kröseryd hemmansdel  
    Strömmes i ryd bebyggelse  
    Stuve-Nisa f.d. soldatstuga  
    Ståstorpet soldattorp  
    Sursik del av Huttlefjärdingen  
    Svartemossen intäkt  
    Svartemossen ängar  
    Svartemossen ängar  
    Svartemossen ängar  
    Svea tp  
    Svenna i Gläfse äldre benämning på Lilla Gläfshed  
    Särnblads i Tåstorp bebyggelse  
    Söderkvistes lht  
    Tages i Skulten hemmansdel  
    Tanaela i Björsgården hus  
    Telefonstationen lht  
    Tengblads benämning på Östra Grindstugan  
    Teodera i Anfastorp bebyggelse  
    Thimmes bebyggelse och personnamn  
    Tippen lht  
    Tolamossen lht  
    Toramossen utäga  
    +Torestorp by  
    Tåstes lht  
    Tåstorp gd  
    Tåstorp enstakahemman  
    Tåstorp enstakahemman  
    Tåstorpagårdarna brukningsdelar  
    Töramossen äng  
    Törestorp by  
    Törestorp bebyggelse  
    Törestorp bebyggelse  
    Törestorp gdar  
    Törestorp, Lilla el. Frälsegården Saknas  
    Törestorp, Lilla bebyggelse  
    Törestorp, Stora gd  
    Törestorp, Stora bebyggelse  
    Törestorpabyn by  
    Törestorpagårdarna gårdar och brukningsdelar  
    Törestorps kvarn kvarn  
    Törestorps kvarn kvarnlägenhet  
    Udden hemmansdel  
    Ugglemossen äng  
    Utterberg gd  
    Utterberg enstakahemman  
    Utterberg enstakahemman  
    Vaskels backstuga  
    Welandera på Röret hemmansdel  
    Viktora i Skulten hemmansdel  
    Vinterrydsbotten äng  
    Vitemossen äng  
    Växeln telegrafstation  
    +Yggatorp, se Öggatorp Saknas  
    Ytterberg, se Utterberg Saknas  
    Zakariasa i Ryd hemmansdel  
    Ålderdomshemmet bebyggelse  
    Åsa, Norra o. Södra tp  
    Åsa lht  
    Åsa, Norra lht  
    Åsa, Södra lht  
    Åsabacken dagsverkstorp  
    Åstorp, se Ästorp Saknas  
    Älvmans i Anfastorp bebyggelse  
    Änga gd  
    Änga hemmansdel  
    Änga kalkbruk hemmansdel  
    Ängsbacken dagsverkstorp  
    Ängsbo lht  
    Ästorp gd  
    Ästorp säteri  
    Ästorp säteri  
    Ästorp planterhage  
    Ödegårdarna brukningsdelar  
    Ödegården gård  
    Ödegården gård  
    Ödegården, Lilla bebyggelse  
    Ödegården, Stora bebyggelse  
    Ödegärdet gd  
    Ödegärdet gård  
    Ödegärdet gård  
    Öggatorp Lilla o. Stora gdr  
    Öggatorp by  
    Öggatorp, Lilla bebyggelse  
    Öggatorp, Stora bebyggelse  
    Öggatorpsgårdarna gårdar eller brukningsdelar  
    Ögården, se Ödegården bebyggelse  
    Ögärdet uttalsform för Ödegärdet  
    Öjebacken tp  
    Öjebacken åker  
    Örbytorp gd  
    Örbytorp bebyggelse  
    Örbytorp bebyggelse  
    Övra Backors Kvarn kvarn  
    Övre Backors kvarn kvarn  
    Öxneåsars hemmansdel  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.