ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Friggeråkers socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 578 Naturnamn : 511
Friggeraker(s stompn), Friggeråker Saknas Bruarebusken röse /Se Förkortningar förteckning Anders-Pettera-gärdet åker
Friggeråker sn Bruarebusken röse /Se Förkortningar förteckning Arvids stack nu bortsprängd sten
Friggeråker sn Friggeråkersfalan fala /Se Friggeråkers socken förteckning Arves stack moränkulle
Friggeråker sn? Kulleråkern höjd /Se Sagesmän förteckning +Aspalyckan åkerlycka
Saknas Saknas Midfale floge vattensamling Friggeråker sn +Aspedungen ängsteg
?Friggeråker sn Medfare floge vattensamling /Se Friggeråker by och socken +Backalyckan åkerteg
Friggeråker sn Mösseberg berg Friggeråker socken +Backgårdsledet grind
Friggeråker sn Ättestupera stalp /Se Nummerförteckning förteckning Backgårds skog skogsområde
Friggeråker sn /Se   Friggeråker socken Backgårds väg väg
Friggeråker sn   Förkortningar förteckning Backgårds ängar ängar
Friggeråker sn   Albin i Backgården personnamn +Backåsen åkerteg
Friggeråker sn   Alebackstösera inbyggarbeteckning Banebäcken bäck
Friggeråker sn   Anders i Folkagården personnamn +Barbrott åkerteg
Friggeråker sn   Anders i Vrågården personnamn +Basteluckan åkerteg
Friggeråker sn   Anders på Ljusås personnamn +Basteranna åkerteg
Friggeråker socken sn   Andersson i Övergården personnamn Bedjerör äldre namnform för Böjerör
Friggeråker sn   Ask i mossen personnamn Berget benämning på Mösseberg
Friggeråker sn   August i Holmagården personnamn +Bergsiö gränsmärke
Friggeråker sn   August i Näregården personnamn Bergsliden benämning på sluttning
Friggeråker sn?   Axel i Lunnavadet personnamn Bergsliden gata
Friggeråker sn   Axel på Tån personnamn +Bergsåkern åker
Friggeråker sn   Bergman i Lillagården personnamn +Bergsåkern, Stora åkerteg
Friggeråker sn   Besken inbyggarbeteckning Betesberget del av Jätteneberget
Friggeråker sn   Bossken personnamn Bidjerör, se Börjerör Saknas
Friggeråker sn   Edvin i Folkagården personnamn Bierör, se Börjerör Saknas
Friggeraker, Friggeråker Saknas   Erik i Brogärdet personnamn Bierör benämning på Börjerör
Friggeråker sn   Erik i Lunnavadet personnamn Bierörsgärdet, se Börjerörsgärdet Saknas
Friggeråker sn   Erik i Övergården personnamn +Björkängarna ängstegar
Friggeråker sn   Ernst i Vrågården personnamn Blacken mosse
Friggeråker sn /Se   Falarpen personnamn +Blåmaden teg
Friggeråker sn /Se   Folkagårdspojkarna inbyggarbeteckning +Boalyckan åkerteg
Friggeråker sn /Se   Frans i Klockaregården personnamn +Bomansåkern åkerteg
Friggeråker sn   Frans i Rumpegården personnamn Bondahög utskaktad kulle
Friggeråker by o. sn /Se   Frans på Torve personnamn Bondehög, se Bonnahög Saknas
Friggeråker sn /Se   Fredrik i Lillagården personnamn +Bondelyckan åkerteg
Friggeråker sn /Se   Fredriksson i Källegården personnamn Bonnahög gravkulle
Friggeråker sn och by /Se   Friggeråker personnamn +Botten äng
Friggeråker sn /Se   Friggeråkersbo inbyggarbeteckning +Bottenåkern åkerteg
Friggeråker sn /Se   Georg i Trampet personnamn +Brearanna åkerteg
Friggeråker by och sn /Se   Gilbert i Backgården personnamn +Brearegeran åkerteg
Friggeråker sn /Se   Groparn inbyggarbeteckning +Bredåkern åkerteg
Friggeråker sn /Se   Gustav i Källegården personnamn Brinkes domarering fornminne /Se
Friggeråker sn /Se   Gustav i Näregården personnamn Brinkes domarering fornminne
Friggeråker sn /Se   Gustav i Vrågården personnamn Brottets bana Saknas
Friggeråker sn /Se   Gustav på Bläsekullen personnamn +Broåkern åker
Friggeråker sn /Se   Gustavsson i Marjarp personnamn Bruarebusken röse med hasselbuskar
Friggeråker sn /Se   Hjulbrosmeden inbyggarbeteckning +Brunnalyckan åkerteg
Friggeråker by /Se   Holmen personnamn +Brunnsängen äng
Friggeråker sn /Se   Ibben i Rännagården personnamn Brämmes lycka byggnadsplats
Friggeråker sn /Se   Johan i Bissgården personnamn +Brätt åkerteg
Friggeråker sn /Se   Johan i Marjarp personnamn +Bygärdet åker
Friggeråker sn /Se   Johan i Näregården personnamn Byvägen väg
Friggeråker by, sn /Se   Johan i Vrågården personnamn +Byäckran åkerteg
Friggeråker sn o. by /Se   Johansson i Bissgården personnamn +Byängarna, se Byängen Saknas
Friggeråker sn /Se   Johansson i Jutagården personnamn Byängen äng
Friggeråker sn /Se   Jonas på Torve personnamn Bäckabovägen väg
Friggeråker sn /Se   Jättesbo inbyggarbeteckning +Bäckeholmarna ängstegar
Aspenäs gd?   Jättesbonde inbyggarbeteckning +Bäckekilarna ängstegar
Aspenäs gd /Se   Karl-Axel på Tån personnamn Bäcken benämning på Klockaregårdsbäcken
Bläsekullen gd /Se   Karl-Gustav i Dotorp personnamn Börjerör stenröse
*Bosgården förr gd   Karl i Lillagården personnamn Böjerör forngrav
Brudebusken lht /Se   Karl i Sumpen personnamn Börjerörsgärdet åker
Bäckabo gd /Se   Karl på Tån personnamn Börjerörsvägen gata el. väg
Dotorp by /Se   Karlsson i Bisegården personnamn Börjerör forngrav
Dotorp by /Se   Karlsson i Övergården personnamn Dammabacke, se Dämmabacke Saknas
Friggeråker by, sn   Karlsson på Fridhem personnamn +Dammebacken ängsteg
Friggeråker by   Klockaregårds töser inbyggarbeteckning +Dammemossen mosse
Friggeråker Saknas   Lars i Bissgården personnamn Dammsängen äng
Friggeråker kyrkby   Lars i Trampet personnamn Danska vägen landsväg
Frigeracker, Friggeråker Saknas   Larsson i Backgården personnamn Djurparken parkområde el. inhägnad för hjortdjur etc.
Friggeråker by o. sn   Lindkvist i Jätte personnamn Djärvabäcken bäck
Friggeråker by   Linnar i Näregården personnamn Djärvabäcken bäck
Friggeråker by   Liss i Vrågården personnamn Djärvabäcken bäckrännil
Friggeråker by   Marjarpabo inbyggarbeteckning Djärvadreven väg
Friggeråker sn och by   Marjarpabonde inbyggarbeteckning Djärvadreven väg
Friggeråker by   Mossa-Fredrik, se Mossarn personnamn Domarekullen kulle
Friggeråker by   Mossarn personnamn +Dotorps Tå fädrev
Friggeracker, Friggeråker Saknas   Nils i Holmagården personnamn +Dotorpslyckorna åkerlyckor
?Friggeråker by   Nilssons på Korsbacken personnamn Dreven utfartsväg
Frijgeråker, Friggeråker Saknas   Nitton-gubben personnamn Dreven fädrev
Friggeråker by   Olsson i Mörkagården personnamn Dreven, se Fädreven Saknas
Friggeråker by /Se   Otto i Källegården personnamn Dämmabacke gränsmärke
»friggiærone» Saknas /Se   Ottraven personnamn Ekegärdet åker
»gettene», se Jättene by   Per i Marjarp personnamn +Ekängsmossarna kärrmark
Gettene, se Jättemad by   Persson i Rännagården personnamn +Enelyckan åkerteg
Giættine se Jättened by   Ragnar i Backgården personnamn Enestigen stig
Gættine, se Jättene by   Ragnar i Vrågården personnamn +Estråalyckan åkerteg
?Hjulsbro bro /Se   Rickard i Näregården personnamn +Estråslyckan, Lilla åkerteg
Jättened by   Rumpegårdspojkarna inbyggarbeteckning Falan högslätt
Jättened by   Skinnarn inbyggarbeteckning Falan, Stora område
Jättened sn   Skinn-Inga personnamn +Falboslätten, se Falbygden Saknas
Jättened by   Skinnkäringen inbyggarbeteckning Falbygden silurområde
Giættini Saknas   Skunten inbyggarbeteckning +Falelyckorna åkerlyckor
Jättene by   Smesken inbyggarbeteckning Falevägen väg
Jättene by   Smesken inbyggarbeteckning Falevägen benämning på Vrågårdsvägen
Jättene by   Sparren inbyggarbeteckning Falevägen Saknas
Gættine, Jättene Saknas   Sven i Näregården personnamn +Fallyckan åkerteg
Jättene Saknas   Sven i Sumpen personnamn Fermaliden, se Fermes lid Saknas
Jättene by   Svensson i Marjarp personnamn Fermes lid landsvägsstigning
Jättene by   Tanael i Jätte personnamn +Flatan åkerteg
Jättene by   Torves inbyggarbeteckning Flinkakällan källa
Jättened by   Torves i Prästgården inbyggarbeteckning Flogen, se Midfalefloge Saknas
Jättene by   Trampen inbyggarbeteckning Folkagårdsliden sluttning
Jättene by   Tåstorpen inbyggarbeteckning Friggeråkersfalan Saknas
Jättene by   Tåstorpen inbyggarbeteckning Friggeråkersfalan betesmark
Jättened by   Vass i Källegården personnamn Friggeråkers tå område
Jättened by   Vass på Ljusås personnamn +Fåfängan område
Jättened by   Värmagubben, se Värmen inbyggarbeteckning Fädreven bygata
Jättene by   Värmen inbyggarbeteckning Fäledet grind
Jättene by   Albina i Backgården bebyggelse o. personnamn Fälidsbäcken del av Djärvabäcken
Jättened by   Alebackatöseras stuga Fästigen vallstig
Gettene Saknas   Alfred Ströms bebyggelse Grannabacken kulle
Jättene by   Almes lht Grindarna, se Portarna Saknas
Jättene by   Amerikanars bebyggelse Gropen, se Storegrop Saknas
Jättene by   Andersa i Folkagården bebyggelse o. personnamn +Gropet äga
Jättened by   Andersa i Vrågården bebyggelse o. personnamn +Gruverumperna åkerteg
Jättened by?   Andersa på Ljusås bebyggelse o. personnamn ?Gruvorna åkerteg
Jättened by?   Anders-Pettera backstuga +Gubbakärret ängsteg
?Jättene by   Anders-Pettera stuga backstuga +Gubben åkerteg
Jettened by   Anderssons i Övergården bebyggelse o. personnamn +Gubbåkern åkerteg
Jättened by   Anna Ströms lht Gudhemsvägen landsväg
Jättene by   Anneberg bebyggelse Gunnarebron bro
Gettene, Jättene Saknas   Anneborg bebyggelse +Gunnarsbro bro
Jättene by   Annero backstuga +Gunnarsbromossen mosse
Jättened by   Askes i mossen hus +Gunnarsbroåkrarna åkertegar
Jättene by /Se   Aspenäs gård +Gunnarsbroäckran ängsteg
Jättene by /Se   Aspenäs bebyggelse +Gunnarsbroängen äng
?Klockaregården = 1 Friggeråker Saknas   August Ströms bebyggelse Gårdsmaden kärr
Majarp by /Se   Augusta i Näregården bebyggelse o. personnamn +Gåsekulla åkertegar
Marjarp gd /Se   Augustssons lht Gällshögsledet grind
Mörkagården hemman /Se   Axela på Tån riven backstuga Gärdet vid Svenna hytta åker
Stingagården hemman /Se   Backgårdarna brukningsdelar Görlyckorna område
*Stommen förr gd   Backgården Saknas +Göstena åker
Torve gd /Se   Backgården, Lille gård +Hagemaderna ängstegar
Torve del av Prästgård /Se   Backgården, Lilla bebyggelse +Hagen ängsteg
    Backgården, Store gård +Hagen hage
    Backgården, Stora bebyggelse +Hagåkern åkerteg
    Backgården, Stora bebyggelse Helgaberget uppodlad höjd
    Backgården, Stora bebyggelse Helgaberget backe
    Backgårds hyttor kreaturshyttor Hemjorden åkrar
    Badbolaget benämning på Mösseberga Vattenkuranstalt AB +Hemjorden, Norra Saknas
    Badhuset Saknas +Hemjorden, Södra Saknas
    Badhuset, Gamla, se Badhuset Saknas +Hemskiftet skiftesområde
    Ballersten område +Herregapslyckan åkerteg
    Bejrons soldattorp Hjulsbro vägbro
    Bengt Skräddarestomt område Hjulsbro bro
    Berges boställe soldattorp Hjulsbrobäcken bäck
    Bergkvistes lht Hjulsbroliden landsvägssluttning
    Bergmans bebyggelse Hjulsbrovägen väg
    Bergmans i Lillagården bebyggelse o. personnamn +Hjulsäckran ängsteg
    Bergsgårdarna sluttning Holmagårdsbäcken bäck
    Beskes bebyggelse o. personnamn Holmes lid sluttning
    +Bessgården, se Bissgården Saknas +Hornäckrorna åkertegar
    Besstorp del av by Hulevägen landsvägslid
    Besstorp del av by, hemmansdel +Hållsåkern åkerteg
    Bissgårdarna brukningsdelar +Hållsäckran ängsteg
    Bissgården gd +Hästavallen ängsteg
    Bissgården gård Högfalan, se Stora Falan Saknas
    Bissgården bebyggelse +Högfalelyckorna åkerlyckor
    Bissgården bebyggelse *Hörsöckan källa
    +Bistorp, se Besstorp Saknas +Ibberlyckan åkerteg
    Blombacka lht +Inkörsmaden ängsteg
    Blommes soldattorp Intagan åker
    Blomströms bebyggelse +Intåen tå eller allmänt område
    Blomströms bebyggelse +Intäkten intaga
    Blomströms bebyggelse +Issaåkern åkerteg
    Bläsekullen hemmansdel Jettenedsmossen, se Jättenedsmossen Saknas
    Bläsekullen bebyggelse +Julsåkern åkerteg
    Boatomten område Järnvägen Saknas
    Bosskes stuga backstuga Jätteberget del av Mösseberg
    +Breagården, se Bredegården Saknas Jätteneberget del av Mösseberg
    Bredablick kafé Jättenedsmossen torvmosse
    Bredegården gård Jättesdreven väg
    Bredegården bebyggelse Jättes hagar betesmarker
    Brinkes backstuga Jättesstigen, se Jättesvägen Saknas
    Brobergs bebyggelse Jättesvägen väg
    Brogärdet bebyggelse Jättevägen landsväg
    Bruderbusken jordlägenhet Jönköpingsvägen, se Leabyvägen Saknas
    Bruderbusken åker Jönsajorden del av stadsäg.
    Brunnsjorden tomtområde Jönsalyckan betesäng
    Bryngelstorp område Kalkbanan järnväg
    Brämmes backstuga +Karbisåkern åkerteg
    Bussa-Karla bebyggelse +Karsåkern åkerteg
    Bygdegården samlingslokal Klockaregårdsbäcken bäck
    Bäckabo, Lilla gård +Klockareäckran ängsteg
    Bäckabo, Stora gård Knipehagen hage
    Bäckabo Saknas Korsagärdet åker
    Bäckabo gräsgäld +Korsagärdet åker
    Bäckabo, Lilla hemmansdel +Korsagärdsåkern åkerteg
    Bäckabo, Stora säteri +Korsbackakärren ängsteg el. kärr
    Bäckabo, Stora säteri Korsbackavägen enskild väg
    Bäckabo, Stora säteri Korsbackavägen väg
    Bäckabo, Stora säteri +Korsbacken ängsteg
    Bäckabo kalkbruk kalkbrott Korsbacken kulle
    Bäckabo ladugård Saknas +Korsäckran åkerteg
    Bäckströms Saknas Kramaset rasbrant
    Cedera-Päara backstuga +Kroka åkerteg
    Celandera lht +Krokaliden ängsteg
    +Clockare Stomnen hemman +Kroken åkertegar
    Dahlgrens lht Kroken åkerteg
    Dalslund backstuga Kroken åkerlycka
    Dammes backstuga +Kroksbackaäckran åkerteg
    Dariuses bebyggelse +Krokäckran ängsteg
    Dotorp by +Krona åkerteg
    Dotorp by Kulleråkern uppodlad höjd
    Dotorp, Lilla gård +Kulleråkern åker
    Dotorp, Lilla bebyggelse Kulleråkern åker
    Dotorp, Lilla bebyggelse Kulleråkrarna åkrar
    Dotorpsgårdarna brukningsdelar +Kulleräckran ängsteg
    Edvard Vasses i Rännagården bebyggelse o. personnamn +Kulleräckran åkerteg
    Edvina i Folkagården bebyggelse o. personnamn +Kvarnabacken ängsteg
    Ellepås lht Kvarnabäcken bäck
    Elliotes bebyggelse Kvarnakullen kulle
    Englunds bebyggelse +Kvarnåkern åkerteg
    Erik Anderssons bebyggelse Kyrkejorden stadsäg.
    Erika i Övergården bebyggelse o. personnamn +Kyrkeranna åkertegar
    Ernstes i Vrågården bebyggelse o. personnamn +Kyrkestigen åker
    Falarp hemmansdel ?Kyrkestigsåkern åkerteg
    Falbygdens sjukhus, se Mentalsjukhuset Saknas Kyrkevägen väg
    Faleladan nedrasad ladugårdsbyggnad el. lada Kyrkevägen körväg
    Faleladugården ladugård Kyrkovägen, Gamla väg
    Fattigstugan fattigstuga Kyrkogården gravplats
    Fattigstugan, Gamla fattighus Kålgårdsmaden kärr
    Fattigstugan, Nya fattigstuga +Kålgårdsmaderna, se Kålgårdsmaden Saknas
    Flinkes boställe soldattorp Källaregärdet åker
    Fockagården, se Folkagården Saknas +Källegärdslyckan åkerteg
    Folkagårdarna brukningsdelar Källeklippan klippa
    Folkagården gård +Källelyckan åkerteg
    Folkagården bebyggelse +Källäckran åkerteg
    Folkagården bebyggelse +Källängarna, se Källängen Saknas
    Folkagården bebyggelse Källängen äng
    Folkskolan bebyggelse Kärret kärrmark
    Fransa på Torve hemmansdel o. personnamn Kärret kärr
    Frans Vasses i Rännagården bebyggelse +Kärsåsen, se Körsåsen Saknas
    Fredrika i Lillagården bebyggelse o. personnamn +Kölnelyckan åkerteg
    Fredrikssons i Källegården bebyggelse +Körsåsen åkerteg
    Fridhem bebyggelse +Ladlyckan åkerlycka
    Friggeråker by +Ladlyckan åkerteg
    Friggeråker by +Ladlyckorna åkertegar
    Friggeråker utjord +Ladsprängen åkerteg
    Friggeråkers kyrka kyrka Ladugårdsgärdet åker
    Friggeråkers skoltomt Saknas +Lampestycket åkerteg
    +Friggerakers Stompn präststom Larsa mark ängsområde
    Frigges backstuga Leabyvägen landsväg
    Fältes soldattorp +Ledsgårdslyckan åkerteg
    Fältes boställe soldatboställe +Ledsåkern åkerteg
    Gamle-Johannesa backstuga Lertaget allmänning med lertag
    Georga i Trampet bebyggelse o. personnamn Lidgärdet åker
    Georg Miltons stuga +Lilla Backgårdens Rann åkerteg
    Gettene, se Jättene Saknas Lilla Dotorps gärde åker
    Gilberta i Backgården bebyggelse Lillagårdsvägen biväg
    Glanskes backstuga +Lillegärdet åker
    Glanskes stuga backstuga Lillängen ängar
    Gropen gård Limbanan, se Kalkbanan Saknas
    Gunnar Anderstomt område Lovenebanan Saknas
    Gunnar Bengtstomt område +Lunnavadet åker
    Gustava i Källegården bebyggelse o. personnamn +Lyckan åkerteg
    Gustava i Näregården Saknas +Lyckan åkerteg
    Gustava i Vrågården bebyggelse o. personnamn Lyckan, Lilla ängslycka
    Gustavssons i Marjarp bebyggelse o. personnamn +Lyckan, Lilla åkerteg
    Gärdhem lht +Lyckan, Stora åkerlycka
    +Hagen dagsverkstorp +Lyckebacken ängsteg
    Hager-Andersa backstuga +Lyckefoten åkerteg
    Halte-Andersa-Pettera Lottes backstuga, smygkrog +Lyckeliderna åkerteg
    Hellbergs boställe soldattorp +Lyckorna intagor
    Hemmingstomten område +Lyckorna ägoområde
    Henströms lht Lyckorna åkerlyckor
    Hermanssons i Folkagården bebyggelse Lyckorna åkerlyckor
    Herrgården gård +Lyckorna, se Falelyckorna Saknas
    Hildaaro bebyggelse Lyckorna åkertegar
    Hjettened, se Jättene Saknas +Långelyckan åkerteg
    Hjulsbro lägenhet +Långelyckorna åkertegar
    Hjulsbro lht +Långewadsäckran ängsområde
    Hjulsbrosmedjan smedja Långskiften ängsområde
    Hjältes backstuga +Långskifet skiftesområde
    Hjättened, se Jättene Saknas Madbacken kulle
    Holmagården gård Maden mosse
    Holmagården gård Maden kärr
    Holmes bebyggelse Maden mossområde
    Holmes Adela bebyggelse Maden, se Maderna Saknas
    Holmliden lht Maderna kärramark
    +Hålmagården, se Holmgården Saknas Majstångsbacken Saknas
    +Hässiebacke dagsverkstorp Majstångsbacken Saknas
    Ibbes i Rännagården bebyggelse Marjarpabäcken bäck
    Ingagården gård Marjarpabäcken bäck
    Jakobssons lht +Marjarpa Tå fädrev
    Jan-Pettera bebyggelse Marjarpavägen väg
    Jette, Jettene(d), se Jättene Saknas +Medfahle floge häradsmärke
    Johana i Bissgården bebyggelse o. personnamn Mefalefloge, se Midfalefloge Saknas
    Johana i Marjarp bebyggelse o. personnamn +Mellanmaden del av Maden
    Johana i Näregården bebyggelse +Mellanskiftet skiftesområde
    Johana i Vrågården bebyggelse o. personnamn Midfalefloge vattensamling el. kärr
    Johanssons lht Midsommarbacken kulle
    Johanssons i Bissgården bebyggelse o. personnamn Midsommarsbacken kulle
    Johanssons i Jutagården bebyggelse o. personnamn +Milastensåkern åker
    Jonasa på Torve hemmansdel o. personnamn +Milastensäckrorna åker-el. ängsteg
    Judes bebyggelse Mossavägen väg
    Jutagården binamn på Korvagården Mossen mosse
    Jutagården benämning på Korvagården Mossen benämning på Tjockakärrsmossen
    Jätte, se Jättene Saknas Munkastigen stig
    Jättened by +Mÿra kärr
    Jättene by +Mÿrekjäldra gränsmärke
    Jättene by +Mÿszeberg, se Mösseberg Saknas
    Jättene by +Måse Berg, se Mösseberg Saknas
    Jättene Saknas Mösseberg platåberg
    Jättene Saknas Mössebergsområdet område
    Jättened, se Jättene Saknas Mössebergsparken benämning på »Mössebergsområdet»
    Jättes backstuga +Mössekulle, se Mösseberg Saknas
    Jättesbyn by Nabbasten diabasblock
    Jättes stuga backstuga Nabbasten flyttblock
    Jönsa-Larsa ryggåsstuga +Nollyckorna del av Falelyckorna
    Kamrers hus +Nolskiften åkerteg
    Kapellet möteslokal +Nolskiftet skiftesområde
    Karis backstuga +Nolskiftet åkerteg
    Karls i Lillagården bebyggelse +Norra gärdet åkerskift
    Karla på Tån backstuga +Nylyckebeta åkerteg
    Karl-Axels på Tån backstuga +Nylyckeängen ängsteg
    Karl Franssons lht Nylyckorna åkerlyckor
    Karlgrens boställe soldattorp +Nylänna åkertegar
    Karl-Gustava i Dotorp bebyggelse +Nylännet åkerteg
    Karlsro lht +Nylännet åkerteg
    Karlssons i Bissgården bebyggelse +Nylännet åkerteg
    Karlssons i Övergården bebyggelse o. personnamn Näregårdsbäcken bäck
    Karlssons på Fridhem personnamn o. gård Näregårds ängar ängar
    Klacketomten område Olycksbron bro
    Klockarebolet område Olycksbron bro
    Klockaregården gård +Orrekullen ängsteg
    Klockaregården bebyggelse +Oxåkern åkerteg
    Klockaregården bebyggelse Parken Saknas
    +Klofvasten dagsverkstorp Perssonsliden landsvägssluttning
    Korsbacken hemmansdel +Planterehagen hage
    Korsbacken bebyggelse Platån område
    Korvagården gård Pockagärdet åker
    Korvagården bebyggelse Pockasnippen lht
    Korvagården bebyggelse Portarna port
    Korvagården bebyggelse +Prekskjulet åkerteg
    Kullandera i Rännagården bebyggelse Prästakärret sankmark
    Kyrkojorden Saknas +Prästakärret åker och äng
    Källdals lht +Prästegårdsåkern åkerteg
    Källedal hus +Prästegårdsåkern, Norra åkerteg
    Källegårdarna brukningsdelar +Ranna åkerteg
    Källegården gård Rumpegårds mad madområde
    Källegården bebyggelse Råstensbacke, se Dämmabacke Saknas
    Källegården bebyggelse Rännagårdsliden sluttning
    Larsa i Bissgården bebyggelse +Rännagårdslyckan åkerteg
    Larsa i Trampet bebyggelse o. personnamn Rännagårds mad mossområde
    Larssons rivet torp +Rävsala åkertegar
    Larssons i Backgården bebyggelse o. personnamn +Räväckrorna åkerteg
    Ledsgården gård +Rörsåkern åkerteg
    Ledsgården bebyggelse +Rörsäckran åkerteg
    Liden gård +Saldaledet grind
    Lille-Bergmans bebyggelse +Saltäckran åkerteg
    Lillebo lht Sandbacken kulle
    Lillagårdarna brukningsdelar Sicksackvägen väg
    Lillegården gård Sidden ängsområde
    Lillegården bebyggelse Skaravägen landsväg
    Lillegården bebyggelse Skattegårdsbron bro
    Lille-Johana äldre benämning på Dalslund Sketdricken källa
    Lindkvistes lht Sketdricken bäck
    Lindkvistes i Jätte bebyggelse o. personnamn Skinta äng
    Linnara i Näregården bebyggelse o. personnamn Skintan åker och äng
    Lisses i Vrågården bebyggelse o. personnamn +Skintatuvorna ängsteg
    Ljungmans bebyggelse Skintebäck del av bäck
    Ljusås hemmansdel +Skintera åkerteg
    Ljusås bebyggelse Skinterna delvis odlad mark
    Lotten Blomströms lht Skinterna ängsområde
    Lottes stuga Saknas +Skoftshögen åker
    Loviselund lht, avs. +Skoftshögen, Lilla åkerteg
    *Lundavadet? hemmansdel +Skoftehögen, Stora åkerteg
    Lundkvistes lht Skolebäcken bäck
    Lunnavadet bebyggelse Skövdesvägen landsväg
    Lyckebo lht +Slipelandsliden ängsteg
    Låckes backstuga +Slättelyckan åkerteg
    Löka-Gustava äldre benämning på Dalslund +Smedjelyckan åkerteg
    +Maijarp, se Marjarp Saknas +Småkulla åkerteg
    Manhem lht +Småkullebackarna ängstegar
    +Marietorp, se Marjarp Saknas +Smååkra åkerteg
    Marjarp gård +Spjället åkerteg
    Marjarp enstakahemman ?Stadsängarna ängar
    Marjarp bebyggelse ?Stakängen ängsteg
    Marjarp bebyggelse Stambanan, Västra skär
    Marjarpagårdarna brukningsdelar Starholma ängsområde
    Martinges bebyggelse +Stenbacken ängsteg
    Maskinistes lht +Stensåkern åkerteg
    Mentalen, se Mentalsjukhuset Saknas +Stigsåkern åkerteg
    Mentalsjukhuset mentalsjukhus +Stigåkern åkerteg
    Millhem backstuga Stockeråkern åker
    Miltons backstuga +Stockeräckran åkerteg
    Miltons smedja smedja +Storebacke ängsteg
    Munkagården område Store backe kulle med sandtag
    Mörkagården gård Store grop bäckravin
    Mörkagården bebyggelse Storegrop ravin
    Mörkagården bebyggelse Store Mad kärrmark
    Mörkagården bebyggelse Store mosse mosse
    Mörkagården bebyggelse Storemossen mosse
    Mörkagården bebyggelse +Store mossen mosse
    Mörkagården bebyggelse +Storäckran åkerteg
    Mörkagården bebyggelse Storängen äng
    Mörkagården bebyggelse Storängen delvis uppodlat ängsområde
    Mössebergs Sanatorium benämning på Vintersanatoriet +Stuvelyckorna åkerteg
    Nedergården, se Näregården Saknas Sumpen kärr
    Nermans backstuga +Surdelarna ängstegar
    Nilssons lht Svandammen damm för svanar
    Nyhem bebyggelse Svandammsvägen väg
    Nymbergs fastighet Svenna-Lottas stig vallstig
    Näregårdarna brukningsdelar Svenssons hörne gärdsgårdshörn
    Näregården gård +Sylta äng
    Näregården gård +Syltalyckan åkerlycka
    Näregården gård +Syltåkern åker
    Näregården gård +Såamårs bäck bäck
    Näregården, Stora bebyggelse +Såamåsebäck bäck
    Odensvall område +Sädemars bäcken, se Såamårs bäck Saknas
    Odensvall område +Säldäckreåkrarna åkertegar
    Olle Gustavssons bebyggelse Sättalyckan husplan med omgivande åkerlycka
    Olof Andersgården bebyggelse +Södra gärdet åkerskift
    Olofsborg lht Sörlyckorna del av Falelyckorna
    Olssons i Mörkagården bebyggelse +Tavelbola åkerteg
    Orgelbyggareverkstaden ladugård +Tingehögsbäck äldre namnform för Tingshögsbäcken
    Ottos i Källegården bebyggelse Tinghögarna område
    Parkhyddan villa Tingshögen, se Bruderbusken Saknas
    Parkpensionatet byggnad Tingshögen, Stora kulle
    Parkvillan villabyggnad Tingshögsbäcken bäck
    Pera i Marjarp bebyggelse Tingshögsskiftet, se Tingshögarna Saknas
    Per Larstomten område Tingshögsängarna ängar
    Perssons i Rännagården bebyggelse Tingshögsängen, Lilla, se Tingshögsängarna Saknas
    Petersborg lht +Tjockakärrsmossen samfälld mosse
    Pockastugan backstuga Tjocke mosse allmän torvmosse
    Pockes lht +Tomtäckran åkerteg
    Pockes Emila backstuga Torparegärdet åker
    Postgården binamn på Pålhammarsgården +Torpareäckran åkerteg
    Prästegårdarna brukningsdelar +Torphagen hage
    Prästgården gård +Torfva åker
    Prästegården brukningsdelar Torv(a)mossen del av torvtäkt
    Prästegården brukningsdelar Torve åker
    Prästegården brukningsdelar Torvedsåkrarna åkertegar
    Pålhammarsviken gård +Torvedsängen ängsteg
    Pålhammarsgården bebyggelse Torvesbacken backe
    Påves bebyggelse Torvesbacken kulle
    Påves Larsa bebyggelse o. personnamn Torvesbäcken bäck
    Ragnara i Backgården bebyggelse Torvesvägen enskild väg
    Ragnara i Vrågården bebyggelse o. personnamn +Torvesåkern åkerteg
    Rahms lht +Torvesåkern, Stora åkerteg
    Randolfs i Dotorp bebyggelse Torvmossen mosse med torvtäkt
    Regnskyddet öppen byggnad för regnskydd +Tranespjället åkerteg
    Rikarda i Näregården bebyggelse o. personnamn +Trehörningen åkerteg
    Riksdagsmans bebyggelse Tresnippen, Lilla åker
    Risses backstuga Tresnippen, Store åker
    Rosenlund lht +Trillekulle gränsmärke
    Rumpegården gård +Trollakulla, se Trollakullen Saknas
    Rumpegården gård +Trollakullen kulle och äldre åkerteg
    Rumpegården gård +Trollakullen, Lilla kulle
    Rumpegården gård +Trollakullsåkern, Stora åkerteg
    Rumpegården gård Trädgårdsgärdet åker
    Rumpegården bebyggelse +Trälholm åker-och ängsteg
    Rännagårdarna brukningsdelar Tunhemsvägen väg
    Rännagården bebyggelse Tunumastigen väg
    Rännagården bebyggelse Tvärskiftet skiftesområde
    Rännagården bebyggelse Tåledsbäcken eller Djärvabäcken bäck
    Rännagården bebyggelse Tålyckan lycka
    Rännagården bebyggelse +Tålyckan åkertegar
    Rännagården, Lilla gård Tålyckorna åkerlyckor
    Rännagården, Lilla Saknas +Tån område
    Rännagården, Store gård Tån, se Friggeråkera tå Saknas
    Rännagården, Stora bebyggelse +Tälgekniven åkerteg
    +Rännaregården, se Rännagården Saknas +Tötehall gränsmärke
    +Rännaregården, Lilla, se Rännagården Saknas Uddagårdsbanan järnvägslinje
    +Rännaregården, Store, se Rännagården Saknas Utmarken äldre benämning på Falan
    Rättars lht +Utängarna ängsområde
    Rödesten område Vassaskogen, se Vasses skog Saknas
    Sackers bebyggelse Vasses skog skogsområde
    Sackers Gustava bebyggelse Welingebro, se Vällingabron Saknas
    Sanatoriet, se Vintersanatoriet Saknas Vid pilarna åker
    Sandbacken avs. lht +Willingsbäcken bäck
    Sandsjös i Bissgården bebyggelse +Vrågårdsmossen mosse
    Sandsjös i Marjarp bebyggelse o. personnamn Vrågårdsvägen biväg
    Sandsjös i Rännagården bebyggelse +Vrågårdsåkern åkerteg
    Schneidera backstuga +Väglången åker
    Schneidera backstuga Vällingabron bro
    Sikes backstuga Vällingabäcken bäck
    Sjöbergs soldattorp Välta ravin
    Sjövalls lht Värkullsbacken kulle
    Skinnaregården gård Värmabäcken kulle
    Skinnaregården bebyggelse Värmagärdet åker
    Skinnaregården bebyggelse +Västraledet grind
    Skinnars bebyggelse o. personnamn +Vätingen åker
    Skitars stuga backstuga +Vätingsmaden kärr
    Skolan benämning på Folkskolan +Vättersmaden kärr
    Skottes backstuga +Vättingetuvorna ängsteg
    Skräddaretomten område Yttre gärdet åker
    Skrödera bebyggelse +Ållängen utäng
    Skuntås hemmansdel +Åsarna ängs-el. åkerteg
    Skuntås bebyggelse Åsavägen väg
    Slaktare Lindkvistes lht Åsberga åker
    Smeesas backstuga +Åsberget åker
    Smes backstuga +Åsbergsåkern åkerteg
    Smeskes backstuga +Åsbergsäckrorna ängsteg
    Smeskes stuga Saknas +Åsskatten åker
    Snickars backstuga +Äckrekärren ängsteg
    Snickars lht +Äckrorna ängstegar
    Societetshuset byggnad Ängaledet grind
    Solhem hus +Ängaledsåkern åker
    Solhem villa Ängavägen väg
    Sparres bebyggelse +Ängsgärdet åker
    Sparves bebyggelse +Ängslyckan åkerlycka
    Spåssas stuga backstuga +Ärtestycket åkerteg
    Steneborg lht +Äspeledet grind
    Stingagården gård +Äspåkern åkerteg
    Stingagården avs.lhten Ödeåkrarna, se Högfalelyckorna Saknas
    Stingagården bebyggelse +Öråsen åkerteg
    Stjärnas bebyggelse Östergärdet åker
    +Stomnen y Fryggeraker, se Friggerakers Stompn Saknas +Östergärdet åker
    Strömmes bebyggelse  
    Strömmes backstuga  
    +Stugagården. se Stingagården Saknas  
    Sumpen bebyggelse  
    Svalins gård  
    Svenna i Näregården bebyggelse o. personnamn  
    Svenssons i Marjarp bebyggelse o. personnamn  
    Svenssons på berget lht  
    Säteriet Bäckabo, se Stora Bäckabo Saknas  
    +Södregården, se Pålhammaregården Saknas  
    Tanaela i Jätte bebyggelse  
    Tanaela i Rumpegården bebyggelse  
    Tinghögen lht  
    Tingshögen eller Bruderbusken lägenhet  
    Tingshögen fastighet  
    Tingshögen, Stora Saknas  
    Torins bebyggelse  
    Torpars lht  
    Torve hemmansdel  
    Torve bebyggelse  
    Torvö, se Torve Saknas  
    Trampet hemmansdel  
    Trampet bebyggelse  
    Trampet bebyggelse  
    Trollebo lht  
    Tvevlingastugan backstuga  
    Tyskatomten område  
    Tåledet hemmansdel  
    Tåstorp by  
    Tåstorpes backstuga  
    Tåstorpes stuga  
    Törnkvistes bebyggelse  
    Utsiktstornet utsiktstorn  
    Vallgrens boställe soldattorp  
    Vassa-Pära bebyggelse  
    Vasses i Källegården bebyggelse  
    Vasses på Ljusås bebyggelse o. personnamn  
    Wennbergs lht  
    Verkstaden, se Orgelbyggareverkstaden Saknas  
    Vilhelmssons lht  
    Vilhelmssons i Rännagården bebyggelse  
    Vintersanatoriet Saknas  
    Vrågårdarna brukningsdelar  
    Vrågården gård  
    Vrågården bebyggelse  
    Vrågården bebyggelse  
    Vägarbetarebostäderna lhter  
    Värmagubbens stuga backstuga  
    Värmes stuga, se Värmagubbens stuga Saknas  
    Yreboden, se Yretomten Saknas  
    Yretomten enstakahemman  
    Ängaledet gård  
    Ängaledet benämning på Jättene Folkagården  
    +Äskiebacken, se Hässlebacke Saknas  
    Äspeknall dagsverkstorp  
    +Ässiebacke, se Hässlebacke Saknas  
    Ögrens bebyggelse  
    Övergårdarna brukningsdelar  
    Övergården benämning på Stora och Lilla Övergården  
    Övergården, Lilla bebyggelse  
    Övergården, Lilla bebyggelse  
    Övergården, Lilla bebyggelse  
    Övergården, Stora bebyggelse  
    Övergården, Stora bebyggelse  
    Överläkarebostaden byggnad  
    Övregården, Lille gård  
    Övregården, Store gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.