ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torbjörntorps socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 525 Naturnamn : 173
Torbjörntorp sn /Se Berga gamla kalkbrott kalkbrott? Torbjörnstorp socken sn Abrahamskullen uppodlad kulle
Torbjörntorp sn Markabäcken bäck Abraham i Barnegården personnamn +Alehagen hage
Torbjörntorp sn Markabäcken bäck /Se Abrahamsson i Skattegården personnamn Allmänningen socknens allmänna mark
Torbjörntorp sn o. gd Medfare floge vattensamling /Se Adel i Barnegården personnamn Aspängen skogsdunge
Torbjörntorp sn. Midfale floge vattensamling Albert i Västerbo personnamn +Asseråkern åkerteg
Torbjörntorp sn Midfalefloge sank mark Albin i Barnegården personnamn +Asseräng ängsteg
Torbjörntorp sn *Ringehall gränsmärke? Alfrid i backebo personnamn Backaboliden lid
Torbjörntorp sn *Torbjörntorps bro bro Anders i Backabo personnamn Balltorpabackarna backar
Torbjörntorp sn   Andersson i Balltorp personnamn Balltorpabro bro
Torbjörntorp sn   Anton i Västerbo personnamn Balltorpabäcken bäck el. å
Torbjörntorp sn   Aron i Backabo personnamn +Balltorpsgärdet åker
Torbjörntorp sn   Arvid på Stommen personnamn Balltorpaskogen skog
Torbjörntorp sn   August i Fogdagården personnamn Balltorpaskärningarna skärning av järnväg
Torbjörntorp sn   August på Stommen personnamn Balltorpaån å
Torbjörntorp sn   Axel i Fogdagården personnamn Balltorpsvägarna vägar
Torbjörntorp sn   Backabobonde inbyggarbeteckning Bolumavägen väg
Torbjörntorp sn /Se   Balltorpabonde inbyggarbeteckning Bolumavägen, se Broddetorpsvägen Saknas
Torbjörntorp sn   Balltorpamjölnaren inbyggarbeteckning Brattelid backe
Torbjörntorp sn   Barnegårdsbonde inbyggarbeteckning Bratteli sluttning
Torbjörntorp sn   Bergman i Backabo personnamn Broddetorpsvägen landsväg
Torbiörnatorp, Torbjörntorp Saknas   Bergman i Barnegården personnamn +Buskäckrorna ängsteg
Torbjörntorp sn   Bergman vid Midfalefloge personnamn +Bygärdet åker
Torbjörntorp sn   Bergskasläkten personnamn +Bygärdet åker
Torbjörntorp sn   Bergsken personnamn +Bäckelyckan åkerlycke
Torbjörntorp sn   Bertil i Västerbo personnamn +Bäckekrokarna ängstegar
Torbjörntorp sn /Se   Betty i västerbo personnamn Bäcken, se Torbjörntorpabäcken Saknas
Torbjörntorp sn /Se   Lars i Brogården personnamn Dammabacken kulle och gränsmärke
Torbjörntorp sn /Se   Ejnar i Backabo personnamn Dämmabacke, se Dammabacke Saknas
Torbjörntorp sn o. by. /Se   Emil på gärdet personnamn +Ebetalyckan, se Evetalyckan Saknas
Torbjörntorp sn /Se   Emil på Stommen personnamn Eveta, se Evetagärdet Saknas
Backabo, L. o. St. gd:ar /Se   Erik på Berg personnamn Evetagärdet åker
Balltorp Saknas   Ferm i Barnegården personnamn +Evetalyckan åker
Balltorp Saknas   Fogdagårdsbonde inbyggarbeteckning Falan uppodlad högplatå
Balltorp by   Fredriksson i Västerbo personnamn Falan, se Högfalan Saknas
Balltorp by med kvarn   From på Stommen personnamn Falan, Stora, se Högfalan Saknas
Balltorp by med kvarn   Fuglabackatorparen inbyggarbeteckning +Falelyckan åkerlycka
Balltorp by med kvarn   Gamle Bergsken personnamn Falevägen Saknas
Balltorp by   Gustav i Backabo personnamn Falköpingsvägen landsväg
Balltorp by   Gustav i Barnegården personnamn +Fallyckan åkerlycka
Balltorp by   Gustav i Barnegården personnamn Flatagärdet åker
Balltorp by   Gustav på Gästgivaregården personnamn +Flatsåker åker
Balltorp by   Gustav i Skattegården personnamn +Flatåkrarna åkrar
Balltorp by   Hackarn personnamn +Framskiftet åkerskift
Balltorp by   Hackars Karl personnamn Gamla skolplanen benämning på Klockarejorden
Balltorp by   Herbert i Backabo personnamn Gamla vägen sträckning
Balltorp gd   Hulda i Barnegården personnamn +Grunnevad vad och gränsmärke
Balltorp gd   Hög-Adel personnamn Gudhemsvägen landsväg
Balltorp by   Johan i Backabo personnamn +Gåsmaden mad
Balltorp by   Johan i Backabo personnamn Gåsåkern åker
Balltorp by /Se   Johannes i Barnegården personnamn +Hagen hage
Berg gd   Johannes på Berg personnamn Hagängen löväng
Berg gd   Johannes på gärdet personnamn Hagängsbäcken bäck
Berg gd   Johansson i Västerbo personnamn Hagängsvägen väg
?Berg by   John i Västerbo personnamn Hallabrottet allmänning
Berg gård   Jones i Skattegården personnamn Hallaled grind
Berg Saknas   Jonas på Stommen personnamn +Hoffelyckan åkerlycka
Berg el. Berga Saknas   Justus i Rosendalen personnamn +Holåkern åkerteg
Berg gd:ar /Se   Karl i Barnegården personnamn +Holäckrorna ängstegar
Berga gd /Se   Karl i Barnegården personnamn Hundakullsbacken kulle och åker
Berga by   Karl i Västerbo personnamn Hundakullsgärdet åker
?Berga gd   Karl på Flaken personnamn Hästavallsbacken betesmark, nu delvis åker
?Berga gd   Karl på Stommen personnamn +Hästevallarne, se Hästevallen Saknas
?Berga gd   Karlsson i Backabo personnamn Hästevallen ängsområde
?Berga gd   Klas i Rosendalen personnamn +Hästevallsåkrarna åkertegar
Berga gd?   Klocka-Tali personnamn Högfalan del av Falan
Berga gd /Se   Klocken personnamn +Högfalelyckorna åkerlyckor
Berga gd /Se   Konrad i Hälsingegården personnamn Högängen ängsområde
Skälingstomten gd /Se   Kullander på Flaken personnamn +Högängsliderna del av Högängen
Stommen gd   Larsson i Västerbo personnamn Järnvägsbron bro
Stommen = 4 Torbjörntorp gd   Lusse-Karlsson personnamn Jättenevägen väg
Torbiörnatorp Saknas   Mårten på gärdet personnamn Jönköpingsvägen väg
Torbjörntorp by o. sn   Nis i Bernegården personnamn Kajängarna ängsområde
Torbjörntorp by o. sn   Nolbon personnamn Karlebyvägen landsväg
Torbjörntorp by   Nämndeman på Berg personnamn Katteberget uppodlad höjd
Torbjörntorp by, sn   Oskar på Berg personnamn Katteberget kulle
Torbjörntorp by   Oskar på Berget personnamn Kattebergsbacken, se Kattebergsliden Saknas
Thorbiornathorp, Torbjörntorp Saknas   Per i Balltorp personnamn Kattebergsliden backe
Thorbjörntorp sn o. by.   Per i Västerbo personnamn Kattebergsliden backe
Torbjörntorp kyrkby   Persson i Västerbo personnamn Kattebergsliden sluttning
Torbjörntorp by, sn   Pukeliarn inbyggarbeteckning +Klockarelyckan åkerteg
Torbjörntorp by   Rudolf i Brogården personnamn +Klovstenar gränsmärke
Torbjörntorp by   Sandelin på Gästgivaregården personnamn Knektajorden åker
Torbjörntorp by, socken   Saril på Gästgivaregården personnamn +Kohagen hage
Torbjörntorp by   Skattegårdsbonde inbyggarbeteckning Kungsledet grind
Torbjörntorp by o. sn   Skråbergsmjölnaren inbyggarbeteckning Kongsledet grind
Torbjörntorp by, sn   Stombonde inbyggarbeteckning Kongsliden stigning på Skaravägen
Torbjörntorp by   Sven på Gästgivaregården personnamn Kullen, Lille kulle
Torbjörntorp by o. sn   Sven på Stommen personnamn Kullen, Stora kulle
Torbjörntorp by   Svensson i Backabo personnamn Kvarngärdet åker
Torbjörntorp by   Tilda på Hallabrutt personnamn Kyrkogården avs.
Torbjörntorp by   Torbjörner personnamn Kyrkojorden jordområde, avst.
Torbjörntorp kyrkby   Torbjörntorpabo inbyggarbeteckning Kyrkojorden Saknas
Torbjörntorp sn?   Torbjörntorpabonde inbyggarbeteckning Kyrkovägen väg
Torbjörntorp by   Torén personnamn Kyrkovägen, Gamla väg
Torbjörntorp by   Torén i Skattegården personnamn Källekroken åker
Torbiörnatorp, Torbjörntorp Saknas   Viktor på Gästgivaregården personnamn Leabyvägen landsväg
Västerbo gd:ar /Se   Viktor i Hälsingsgården personnamn Lertaget allmänning för lertäkt
    Västerbonde inbyggarbeteckning +Libergslyckorna åker
    Saknas Saknas +Liderna, se Högängsliderna Saknas
    Torbjörntorps sn förteckning Lunnabacken kulle
    Sagesmän förteckning Lyckorna åkerlyckor
    Sagesmän förteckning +Lyckorna åkerlyckor
    Torbjörntorps socken socken Maden mad
    Torbjörntorps socken socken Markabäcken bäck
    Abrahana i Barnegården bebyggelse Markabäcken bäck
    Abrahamssons (i Skattegården) bebyggelse o. personnamn Midfale floge vattensamling (mycket igenväxt)
    Adela i Barnegården bebyggelse Midfalefloge vattensamling el. kärr
    Agdes bebyggelse Mossen mosse
    Ala soldattorp +Nolmaden mad
    Alberte i västerbo bebyggelse o. personnamn +Norra gärdet åker
    Albina i Barnegården bebyggelse +Onshögen kulle
    Alfrida i Backabo bebyggelse +Planterhagen hage med trädplantering
    Alkvistes handelslägenhet +Pukekärret kärr
    Andersa i Backabo bebyggelse Pukorna ängar
    Anders Larsgården gård Rullesten gränsmärke
    Anders Larsgården bebyggelse Ryttarelyckan åkerlycka
    Anders Larsgården bebyggelse Råstensbacke, se Dammabacke Saknas
    Anders Larsgården bebyggelse +Rävulsbacken kulle
    Anderssons i Balltorp bebyggelse +Rörsåkrarna åkertegar
    Anhalten hållplats Sandhålan sandtäkt
    Anna-Brittas backstuga Sandhålan, se Sandtäkten Saknas
    Annedal lht Sandtäkten allmänning för sandtäkt
    Antons i Västerbo bebyggelse o. personnamn *Sigrids ö höjd
    Arbetarekåken lht Silvandersgärdet åker
    Arona i Backabo bebyggelse o. personnamn +Skantabacke kulle
    Arvida på Stommen bebyggelse o. personnamn Skaravägen landsväg
    Augusta i Fogdagården bebyggelse Skråberget höjd
    Augusta på Stommen bebyggelse o. personnamn Skråberget kulle
    Axela i Fogdagården bebyggelse o. personnamn Skråbergsbacken, se Skråberget Saknas
    Baaltorp, se Balltorp Saknas Sköttningarna, se Sköttningen Saknas
    Backabo gd Sköttningen delvis ouppodlad mark
    Backabo gd Sköttningen åker och äng
    Backabo gårdar Skövdevägen landsväg
    Backabo, Lilla gård Starkåkern åker
    Backabo, Stora (Esbjörnsgården) gård Steckagärdet åker
    Backabo profossboställe Stenbrottet Saknas
    Backabo f.d. länsmansboställe +Stenlyckan åkerlycka
    Backabo bebyggelse Stenstorpsvägen Saknas
    Backabo gårdar +Stensåkrarna åkertegar
    Backabo tullkvarn Stickspåret avs.
    Backabo skoltomt Stora röret gånggrift
    Backabo Saknas Storåkrarna åkrar
    Backabo, Lilla bebyggelse Stubbet åker
    Backabo, Stora bebyggelse Svartebacken åker
    Backabogårdarna brukningsdelar +Svartkullelyckan åker
    Backabogårdarna, Lilla brukningsdelar +Södra gärdet åker
    Backabogårdarna, Stora brukningsdelar Tingvalla vägskäl
    Backabokvarnen Saknas +Toftsäckrorna åkerlyckor
    Backabo soldattorp bebyggelse Torbjörntorpsbäcken Saknas
    Badhuset badhus Torbjörntorpabäcken bäck
    Baggastall lht Torvmossavägen väg
    Balderstorp dagsverkstorp Torvmossen mosse
    Balltorp by Trillegärdet åker
    Balltorp by Trilleled grind
    Balltorp by +Trilläckran ängsteg
    Balltorp by Trillingarna ängar
    Balltorp Saknas Trädgårdsgärdet åker
    Balltorp Saknas Tröllele, se Trilleled Saknas
    Balltorp, Lilla bebyggelse +Tån område
    Balltorp, Stora bebyggelse Vallelyckan åker
    Balltorpagårdarna brukningsadelar Vallalyckan åkerlycka
    Balltorpakvarnen, se Balltorps kvarn Saknas +Welingsbro, se Vällingbron Saknas
    Balltorpa rote husförhörsrote Vrangelsholmsvägen väg
    Balltorps kvarn vattenkvarn Vrågårdsgärdet åker
    Balltorps soldattorp Saknas Vällingabäcken bäck
    Banvaktare Anderssons lht Vällingabäcken bäck
    Banvaktstugan Saknas Vällingbron stenbro
    Banvaktsstugan Saknas +Västerbolyckorna åker
    Banvaktstugan nu riven banvaktstuga Västerbovägen väg
    Banvaktes banvaktstuga +Åhleskiftet, se Äleskiftet Saknas
    Barnegårdarna brukningsdelar Åkerlyckan åkertegar
    Barnegården gd +Äleskiftet åkerteg
    Barnegården gård Öråsagärdet åker
    Barnegården bebyggelse  
    Barnegården bebyggelse  
    Barnegården bebyggelse  
    Barnegården bebyggelse  
    Barnegården bebyggelse  
    Berg gård  
    Berg enstakahemman  
    Berg bebyggelse  
    Berg bebyggelse  
    Berg bebyggelse  
    Berg, se Berga Saknas  
    Berg, Lilla, se Skällingstomten Saknas  
    Berg, Stora, se Berg bebyggelse  
    Berga Saknas  
    Berga gård  
    Berga säteri  
    Berga säteri  
    Berga gård benämning på Berga säteri  
    Berga kalkbruk kalkbruk  
    Bergakåken lht  
    Berges backstuga  
    Berget f.d. dagsverkstorp  
    Berghem lht  
    Bergmans i Backabo bebyggelse o. personnamn  
    Bergmans i Barnegården bebyggelse  
    Bergmans vid Midfalefloge bebyggelse o. personnamn  
    Bergs banvaktstugan  
    Bergsgårdarna brukningsdelar  
    +Beria, se Berga säteri Saknas  
    Bertila i Västerbo bebyggelse o. personnamn  
    Betelkapellet lht  
    Bettys i Västerbo bebyggelse  
    Björkelund lht el. backstuga  
    Blombacka lht, f.d. soldattorp  
    +Bolltorp, se Balltorp Saknas  
    +Bratteberg, se Bratteborg Saknas  
    +Bratteborg dagsverkstorp  
    Brattelibruket kalkbruk  
    Brattelid backstuga el. torp  
    Brattelistugan backstuga  
    Brogården gård  
    Brogården bebyggelse  
    Brogården Saknas  
    Brogårdskvarnen kvarn  
    Brolins lht  
    Brolins backstuga  
    Brolins lht  
    Brolyckan lht  
    Byroten husförhörsrote  
    Davida nu rivna banvaktstugan  
    Ejnara i Backabo bebyggelse  
    Emila på gärdet bebyggelse o. personnamn  
    Emila på Stommen bebyggelse o. personnamn  
    Ens backstuga  
    Erika på Berg bebyggelse o. personnamn  
    Eriksberg lht  
    Erikslund lht  
    Essbjörnsgården, se Backabo, Stora gård  
    Essbjörnsgården bebyggelse  
    Essbjörnsgården bebyggelse  
    Essbjörnsgården bebyggelse  
    Essbjörnstomten lht  
    Falkes bebyggelse  
    Farmes i Barnegården bebyggelse  
    Fiskars backstuga  
    Flaken, se Makeflaken Saknas  
    Fogdagårdarna brukningsdelar  
    Fogdagården gård  
    Fogdegården bebyggelse  
    Folkeskolan folkskola  
    Fransséns backstuga  
    Fredlunds handelslägenhet  
    Fredrikssons i Västerbo bebyggelse o. personnamn  
    Fridhem lht  
    Frommes bebyggelse  
    Frommes på Stommen bebyggelse o. personnamn  
    Frontes äldre benämning på Tomtens soldattorp  
    Fuglabacken torp  
    Föreningskåken lht  
    Goodes banvaktstuga  
    Granhaga lht  
    Grönelid backstuga  
    Gustava i Backabo bebyggelse  
    Gustava i Barnegården bebyggelse  
    Gustava i Barnegården bebyggelse o. personnamn  
    Gustava i Skattegården bebyggelse o. personnamn  
    Gustava på Gästgivaregården bebyggelse o. personnamn  
    Gustavsberg lht  
    Gustavsro lht  
    Gustavssons nu riven banvaktstuga  
    Gärdet hemmansdel  
    Gästgivaregården hemmansdelar  
    Gästgivaregården förr gästgivaregård  
    Hackare torp  
    Hackars Karla lht  
    +Hagen dagsverkstorp  
    Hallabrottet lht  
    Hallbergs lht  
    Halleborg handelslägenhet  
    Handlare Karlssons lht  
    Handlare-Lottes lht  
    Handlare handelslägenhet  
    Handlare hus  
    Handlars handelslägenhet  
    Hasselsberg backstuga  
    Hellkvistes lht  
    Helsingsgården, se Hälsingegården Saknas  
    Henriksro lht  
    Herberta i Backabo bebyggelse  
    Huldes i Barnegården bebyggelse  
    Hvissgården, se Hälsingsgården Saknas  
    Hållplatsen, se Torbjörntorps hållplats Saknas  
    Häggströms bebyggelse  
    Hälsingsgårdarna brukningsdelar  
    Helsingsgården eller Hvissgården gård  
    Hälsingsgården bebyggelse  
    Hälsingsgården bebyggelse  
    Hälsingsgården bebyggelse  
    Hälsingsgården bebyggelse  
    Hässlebergs Saknas  
    Hög-Adela bebyggelse  
    Höges bebyggelse  
    Inga-Tildes backstuga  
    Inges backstuga  
    Johana i Backabo bebyggelse  
    Johana i Backabo bebyggelse  
    Johannesa i Barnegården bebyggelse  
    Johannesa på Berg hemman  
    Johannesa på gärdet bebyggelse o. personnamn  
    Johansgården bebyggelse  
    Johanssons i Västerbo bebyggelse  
    Johns i Västerbo bebyggelse o. personnamn  
    Jonssa i Skattegården bebyggelse o. personnamn  
    Jonnsa på Stommen bebyggelse o. personnamn  
    Justusa i Rosendalen bebyggelse o. personnamn  
    +Kajatorpet dagsverkstorp  
    Kalle Stora lht  
    Karla i Barnegården bebyggelse  
    Karla i Skattegården bebyggelse o. personnamn  
    Karla i Västerbo bebyggelse o. personnamn  
    Karla på Fisken bebyggelse o. personnamn  
    Karla på Stommen bebyggelse o. personnamn  
    Karlslund lht  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Karlssons lht  
    Karlssons lht  
    Karlssons i Backabo bebyggelse  
    Klasa i Rosendalen bebyggelse o. personnamn  
    Klassons lht  
    Klassons lht  
    Klockarebolet, se Klockarejorden Saknas  
    Klockarejorden tomt  
    Klocka-Talis lht  
    Klockes bebyggelse  
    Klockes lht  
    Knalles soldattorp  
    Konrada i Hälsingsgården bebyggelse o. personnamn  
    Konsum handelslägenhet  
    Korshålet backstuga  
    Krogen tidigare gästgivaregård  
    Krogen, Gamla byggnad  
    Kullandera på Flaken bebyggelse o. personnamn  
    Kvarnegården lht  
    Kvarnen kvarn  
    Kvarngården lht  
    Kvarnlyckan lht  
    Kyrkan, se Torbjörntorps kyrka Saknas  
    Kåken lht  
    Larsa i Brogården bebyggelse o. personnamn  
    Lars Olofsgården, se Västerbo, Lars Olofsgården gård  
    Lars Olofsgården bebyggelse  
    Lars Olofsgården bebyggelse  
    Lars Olofsgården bebyggelse  
    Larssons i Västerbo bebyggelse o. personnamn  
    Lertaget lht  
    Lindéns banvaktstuga  
    Ljungbergs backstuga  
    Ljusliden lht  
    +Lokomotivet stugubyggnad  
    Lukelid, se Pukelid Saknas  
    Lundbergs lht  
    Lusse-Karlssons bebyggelse o. personnamn  
    Lusses bebyggelse o. personnamn  
    Lyckhem lht  
    Länsmansbostället, se Backsbo Saknas  
    Läsarekåken Saknas  
    +Maflaken, se Makeflaken Saknas  
    Makeflaken gård  
    Makeflaken enstakahemman  
    Malmes backstuga  
    Margreteberg lht  
    Mariebo lht  
    Marielund lht  
    Mjölnare Johanssons lht  
    Mjölnare-Lenes backstuga  
    Mjölnars-Svenna kvarn  
    Molins lht  
    Mossagårdarna brukningsdelar  
    Mossagården gård  
    Mossagården gård  
    Mossagården gård  
    Mossagården gård  
    Måges bebyggelse  
    Måns Larsgården gård  
    Måns Larsgården gård  
    Måns Larsgården gård  
    Måns Larsgården gård  
    Måns Larsgården gård  
    Mårtens på gärdet bebyggelse o. personnamn  
    Måssagården, se Mossagården Saknas  
    Nisa i Barnegården bebyggelse  
    Nolbos bebyggelse  
    Nybygget lht  
    Nykvistes bebyggelse  
    Nämndemans på Berg bebyggelse o. inbyggarbeteckning  
    Olssons affärslokal  
    Olssons riven backstuga  
    Olssons, se Mariebo Saknas  
    Oskara på Berg bebyggelse  
    Oskara på Berget f.d. torp, personnamn  
    Pantzars lht  
    Pavves bebyggelse  
    Pera i Balltorp bebyggelse  
    Pera i Västerbo bebyggelse o. personnamn  
    Perssons i Västerbo bebyggelse o. personnamn  
    Polisens lht  
    Prästegården komministerboställe  
    Pukelid torp  
    Pukelid f.d. dagsverkstorp  
    Rammes ryggåsstuga, backstuga  
    Rammessa backstuga  
    Rappa-Karla lht  
    Rehns lht  
    Rosenberg lht  
    Rosenberg lht  
    Rosendal bebyggelse  
    Rosenlund backstuga  
    Rudolfa i Brogården bebyggelse o. personnamn  
    Rundstedtes banvaktsstuga banvaktstuga  
    Runinges soldattorp  
    Rättars backstuga  
    Rösberga, se Berga Saknas  
    Sandbergs backstuga  
    Sandelins på Gästgivaregården bebyggelse o. personnamn  
    Sand-Karlssons lht  
    Sarila på Gästgivaregården bebyggelse  
    +Schillingstomten, se Skällingetomten Saknas  
    Setterbergs bebyggelse  
    Silvanders bebyggelse o. personnamn  
    Sirapes bebyggelse  
    Sjunges bebyggelse  
    Sjungars Arona bebyggelse  
    Skattegårdarna brukningsdelar  
    Skattegården bebyggelse  
    +Skillingatomten, se Skällingetomten Saknas  
    Skolan bebyggelse  
    Skolan, Gamla folkskola  
    Skråbergskvarnen benämning på Backabokvarnen  
    Skråbergsstugan backstuga  
    Skråes-Lasses backstuga  
    Skräddare Olanders lht  
    Skräddars lht  
    Skällingstomten gård  
    Skällingstomten enstakahemman  
    Slaktare Svenssons äldre benämning på Backabo soldattorp  
    Smeastugan lht  
    Smes lht  
    Snickare-Karlssons backstuga  
    Solbacken lht  
    Solhem lht  
    Solvik handelslägenhet  
    Spetses lht  
    Spjutes stuga  
    Spårhem hus  
    Starkes backstuga  
    Staves riven banvaktstugan  
    Stoltskåken lht  
    Stoltes lht  
    Stomgårdarna brukningsdelar  
    Stommen gård  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen gård  
    Stora Bergs soldattorp Saknas  
    Strykerskas Saknas  
    Strömslund lht  
    Svanbergs backstuga  
    Svans backstuga  
    Sveckes bebyggelse  
    Svenne på Gästgivaregården bebyggelse o. personnamn  
    Svenna på Stommen bebyggelse o. personnamn  
    Svennssons i Backabo bebyggelse  
    Sälla Lises äldre benämning på Skråbergsstugan  
    Sälla-Majes benämning på Skråbergsstugan  
    Sälles benämning på Skråbergsstugan  
    Talles bebyggelse  
    Tildes på Hallabrutt, se Rosenlund Saknas  
    Tingvalla, se Tingvallsstugan Saknas  
    Tingvallsstugan backstuga  
    Tomtakåken lht  
    Tomtas Saknas  
    Tomteberg lht  
    Tomtebo lht  
    Tomten gård  
    Tomten bebyggelse  
    Tomten bebyggelse  
    Tomten bebyggelse  
    Tomten kalkbruk  
    Tomtens kalkbruk kalkbruk  
    Tomtens soldattorp nu bostadslägenhet  
    Torn soldattorp  
    Torbjörnstorp by och sn  
    Torbjörntorp kyrkby  
    Torbjörntorp kyrkby  
    Torbjörntorp äng  
    Torbjörntorp Saknas  
    Torbjörntorpabyn benämning på by  
    Torbjörntorps anhalt, se Torbjörnstorps hållplats hållplats  
    Torbjörntorps hållplats hållplats  
    Torbjörntorps kyrka kyrkby  
    Toréns i Skattegården bebyggelse  
    Tornbergs backstuga  
    Torpars backstuga  
    Torsells bebyggelse  
    Torsells handelslägenhet  
    Torstenssons i Balltorp bebyggelse  
    Ullastugan Saknas  
    Ulles backstuga  
    Unges lht  
    Vassa-Pera bebyggelse  
    Vernera bebyggelse  
    Vesterbo, se Västerbo Saknas  
    Vetelyckan dagsverkstorp  
    Viktora i Hälsingsgården bebyggelse o. personnamn  
    Viktora på Gästgivaregården bebyggelse  
    Vissgården, se Hälsingsgården Saknas  
    Västerbo gård  
    Västerbo, Lars Olofsgården gård  
    Västerbo gårdar  
    Västerbo, se Stora Västerbo Saknas  
    Västerbo Saknas  
    Västerbo, Lilla bebyggelse  
    Västerbo, Stora bebyggelse  
    Västerbo, Stora bebyggelse  
    Västerbo, Stora bebyggelse  
    Västerbogårdarna brukningsdelar  
    Västerbo kvarn kvarnlägenhet  
    Yngves lht, f.d. banvaktsstugan  
    Älges backstuga  
    Ängen lht  
    Österbo bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.