ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tiarps socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 24 Bebyggelsenamn : 631 Naturnamn : 472
Tiarp sn Danholmen holme /Se Tiarp sn sn +Alehagen hage
Tiarp sn /Se Dynkullen triangelpunkt Tiarps sn materialförteckning Alekärret äng
Tiarp sn Faredalsberget, se Varvsberget berg Sagesmän förteckning +Allmänningen i Nedergärdet ängsområde
Tiarp sn? Faredalsberg, se Gerumsberget berg Sagesmän förteckning +Allmänningen i Övergärdet allmänning
Tiarp sn Gerumsberget berg Förkortningar förteckning +Almängen allmänning
Tiarp sn Hjortamossen ägomark Tiarp sn Arturagärdet åker
Tiarp sn Kirsabackarna ägomark Tiarp socken Backgårdsberget del av platå
Tiarp sn Klåfstenan gränsmärke Tiarp socken Backgårdsgärdet åker
Tydatorp Saknas Kolaforsen bäck Tiarp socken +Backgårdsgärdet åkergärde
Tiarp sn Kolaforsen bäck Adela bebyggelse Backgårdsgärdet åker
Tiarp sn Konungskulle kulle med fornlämning Adela i Dalbogården bebyggelse +Backgårds hage hage
Tiarp sn Lidängen äng Adela i Kullagården hemmansdel Bergadreven fädrev
Tiarp sn Nabbesten gränsmärke Albert Anderssons hemmansdel Bergadreven fädrev
Tiarp sn /Se Savalefjäll, se Kolaforsen bäck? Alberta i Hovmansgården hemmansdel Bergalyckan åkerlycka
Tiarp sn /Se Skogängen delvis odlat område Alfrida i Breagården hemmansdel Berget berg
Tiarp by /Se Slafsan å Allana bebyggelse Beteshage ängsområde
Tiarp sn o. by /Se Slättkullen kulle Allana i Dalbogården hemmansdel Betesmossen del av Falemossen
Tiarp sn /Se Trekanten gränshörn Almberge Einara hemmansdel Biten på andra sidan landsvägen åker
Tiarp sn /Se Tryhörningen, se Trekanten gränshörn Almes i Kyrkegården hemmansdel +Bjugglyckan åkerlycka
Bergsängen Saknas Varvsberget berg Almströms backstuga Björkäckrebacken kulle
Esbjörntorp gd:ar /Se Varvsberget o. Gerumsberget bergstrakter Andersa i Breagården bebyggelse och personnamn +Blacka åkerteg
Flittorp by Varvsberget berg Anderssons hemmansdel +Blacken åkertegar
Flittorp by (förr egen sn) Varvsberget berg +Arfwedh Swenssons gård bebyggelse +Blacken, Lille åkerteg
Flittorp förr egen sn, nu by /Se Åängen ägomark Arfvidsgården Saknas +Blacken, Store åkerteg
Flittorp by   Artura bebyggelse Boströmsgärdet åker
Flittorp f.d. sn, nu Tiarps sn   Artura i Skattegården hemmansdel och personnamn +Bredingen åkerteg
Flittorp by   Arvesgårdarna hemmansdelar +Bredingen åkertegar
Flittorp by   Augusta i Breagården hemmansdel Brunnsgärdet åker
Flittorp by   Augusta i Krusagården hemmansdel +Bråterängen äng
Flittorp by   Augusta i Kullagården bebyggelse Bränningavägen, se Bränningen Saknas
Flittorp by   Augusta i Kyrkogården hemmansdel Bränningen väg el. stig
Flittorp by   Augusta i Torsagården hemmansdel Bygdegårdsbacken kulle
Flittorp förr egen sn, nu by   Axela personnamn Bygdegårdsgärdet åker
Flittorp by   Backgården gd Bykällan källa
Flittorp förr egen sn, nu by   Backgården gård Bykällan källa
Flyttatorp socken   Backgården bebyggelse +Bytingen åkerteg
Flittorp förr sn, ny by   Backgården bebyggelse +Byxegren åkerteg
Flittorp f. egen sn, nu by   +Bengt Nils gårdh bebyggelse +Byxorna åkerteg
Flittorp by /Se   +Bengdt Nilssons Gårdh bebyggelse +Bågaskytten åkertegar
Stommen = 5 Tiarp gd   Bengtsgården bebyggelse +Bågaskytten, Lilla åkertegar
Stommen = 7 Flittorp gd   +Bengtt Skomakares gårdh bebyggelse +Bågaskytten, Stora åkertegar
Tiarp by   Bernhards i Hovmansgården hemmansdel +Bågeråkern åkertegar
Tiarp by o. sn   Bettys nu riven backstuga +Bågeråkern, Lilla teg
Tiarp by   Björkedal lht Bäcken vanlig benämning på Kolaforsen
Tiarp by /Se   Björkes f.d. soldattorp +Bälgen åkerteg
Törestorp by   Blomgrens bebyggelse Bälgen åkerteg
?Törestorp by   Blomgrens i Tiarp bebyggelse och personnamn Börjesgärdet åker
Törestorp by   Blommes bebyggelse Dalbogårds mark betesmark
Törestorp by /Se   Blommes på gärdet bebyggelse Dalsbackarna område
Åssa Saknas   Blomstrands bebyggelse Dalsbackavägen väg
    Blåbergs backstuga och smedja +Dalsåkern åker
    Bläsa-Oskara hemmansdel +Dalsåkern åkertegar
    Bläses hemmansdel +Dana dike dike
    Boströms bebyggelse +Danaholmen, se Klockarebacken Saknas
    Boströms i Tiarp bebyggelse och personnamn +Djursåkern åker
    Bralta backstuga Dunkullen kulle
    Braltars stuga backstuga Dunkullen kulle
    Braltastugan backstuga Duvesten åker
    Brantes soldattorp *Dynkullen? kulle
    Breagårdarna hemmansdelar Dynkullen kulle
    Breagården, se Bredegården Saknas Ekehagen hage
    Bredegården gård +Enemaden äng och åker
    Bredegården bebyggelse Erikagärdet åker
    Bredegården bebyggelse Erikaängen äng
    Brunnsbo bebyggelse Ersåsen, se Leringeredden Saknas
    Brunsbo avs. lht, f.d. soldattorp Esbjörntorpabiten åker
    Bråttoma bebyggelse Esbjörntorpa ängar ängar
    Bräagården bebyggelse +Esperåkern åkerteg
    Bygdegården samlingslokal +Esperåkern, Norra åkerteg
    Börjes backstuga Evigheten lövängsområde
    Börjes hemmansdel +Falemossen mossområde
    Börjessons hemmansdel Felemossen mosskift, lht
    Crassusa soldattorp, numera dagsverkstorp +Falkalyckan åkerlycka
    Dalbergs backstuga Femstenarör gränsmärke
    Dalbogårdarna hemmansdelar Fjällavägen körväg
    Dalbogården bebyggelse Fjällvägen åkerväg
    Dalbogården bebyggelse Flatagärdet åker
    Dalbogården bebyggelse Flittarpavägen landsväg
    Dalbogården bebyggelse Flittorpa gamla kyrkogård plats
    Dalbogården bebyggelse Flittorps mosse benämning på Falemossen
    Dalbogården tomt +Flundrekullen ängsområde
    Dalhem lht Flöttarpavägen kyrkväg
    Dalsbacka hemmansdel Fribergsgärdet åker
    Davida hemmansdel Frisagårds bäck bäck
    Davida på Torpet hemmansdel +Fyrkanten åkerteg
    Drevars bebyggelse +Fyrkanten åkerteg
    Drevars Axela bebyggelse +Fädreven väg
    Drevars Hildinga bebyggelse och personnamn Fädreven väg
    Drevars Svenna bebyggelse Fädreven väg och valldrev
    Dreven Saknas +Fälleskärret kärr
    Dreven bebyggelse Fältanet åker
    Edhem lht, f.d. soldattorp Gastaledet grind
    Efraima hemmansdel +Gategårdsåkern åker
    Efraema i Krusagården hemmansdel +Gategårdsåkern, Lilla åker
    Efraima i Kullagården hemmansdel Gatugården äng
    Emila i Arvesgården hemmansdel Getaryggen rullstensås
    +Erich Larssgården gård Granberget del av platå
    Erika bebyggelse Granberget del av Varvsberget
    Erika Fransa bebyggelse +Gren åkertegar
    Erika i Nolgården hemmansdel +Gren, Lilla åkertegar
    Esbjörntorp bebyggelse +Gren, Stora åker- och valltegar
    Esbjörntorp by +Gropängen ängsskift
    Esbjörntorp gård +Grönagatan åkerteg
    Esbjörntorp gårdar +Gullkälleråkern åker och vall
    Esbjörntorp gårdar Gunnilstorps väg, se Lenavägen Saknas
    Esbjörntorp bebyggelse Gärdet runt kullen åker
    Esbjörntorp bebyggelse Hagagärdet åker
    Esbjörntorpatorpet dagsverkstorp +Hagen ängsområde
    Esbjörnstorp Sven Jonsson bebyggelse Hagen ängsmark
    Esbjörnstorp bebyggelse Hagen område mellan åkrar
    Fattigstugan nu riven fattigstuga Hallabrottet kalkstensbrott
    Flittorp by Hallavadet äldre vad, nu bro
    Flittorp by Hallavadsbron bro
    Flittorp by Hallavadsgärdena benämning på Årakersgärdena
    Flittorp by +Halleråkern åkertegar
    Flittorp by Hampalandet åkerlycka
    Flittorp by +Hampelandet åkerteg
    Flittorp by Handbågagärdet åker
    Flittorp by Helveteskärret kärr
    Flittorp bebyggelse Hermanagärdet åker
    Flittorp bebyggelse Hjortamossen mosse
    +Flittorp kyrka kyrka +Hofmenskeåkern, se Hovmenskeåkern Saknas
    +Flittorp socken socken +Hovmenskeåkern åkerteg
    Flittorps Tå allmän plats Hopängen ängsskift
    Flyktes nu riven stuga +Hulan åkerteg
    Flyttarp by +Hulan åkerteg
    +Flyttarps Ås dagsverkstorp +Huläkran åkertegar
    Fläska-Munkes hemmansdel Hulängen äng, nu delvis uppodlad
    Flöttarpagårdarna gårdar Hulängen ängsområde
    Flöttorpabyn by Hulängsfjället rasbrant
    Fredrik i Arvesgården personnamn Hvarfsberget, se Varvsberget Saknas
    Fribergs bebyggelse Hässlebackaråsen sankmark
    Fridéns lht +Hästhagen hage
    Frölins gårdslott Hästvallarna slåtteräng
    Gamla-Spakes hemmansdel +Högarörsängen äng
    Gamle-Munkes hemmansdel Högstenaberget berg
    Gibraltar backstuga Högstenaberget, se Plantaberget Saknas
    Gladabostället f.d. soldatboställe, nu lht +Ingegärdsåkern åkerteg
    Glada-Johannes backstuga +Ingegärdsåkern, Övre åkerteg
    Glada-Oskara f.d. soldattorp +Intagan åker och äng
    Glades lht, f.d. soldatboställe Kalvahagen beteshage
    Glades hemmansdel Karddalsåkern åker
    Granlid lht Kardåkern åker
    Granqvistes bebyggelse Karia led grind
    Gripes bebyggelse Kirsabackarna ås
    Grisa-Oskara bebyggelse Klockarebacken fastmarksområde
    Gråbo bebyggelse +Knektåkern åkerteg
    Gökes bebyggelse +Knektåkern åkerteg
    Havra-Larsa hemmansdel +Knektåkern i Nedergärdet åkerteg
    Hedes backstuga +Knektängen äng
    Heljes hemmansdel +Kohagen betesmark med åkertegar
    Henninga hemmansdel +Kohagen hage
    Hermana bebyggelse Kolaforsen bäck
    Hermana i Dalbogården bebyggelse Kolaforsa bäck, se Kolaforsen Saknas
    Hildinga bebyggelse Konungskulle kulle
    Hildinga i Kullagården bebyggelse Kosvältan ängsområde
    Hjalmara i Dalbacka hemmansdel Kottabackarna åkrar
    Hjärtes soldattorp, nu avs. lht Kottabackarna åker
    Hofmansgården, se Hovmansgården Saknas Kottabackarna åkertegar
    Hommansgården, se Hovmansgården Saknas +Kottabacken åker
    Hovmansgårdarna hemmansdelar +Kottalyckan åkerteg
    Hovmansgården gård +Kottegårdar åkertegar
    Hovmansgården bebyggelse +Kottåkern, Lilla åkertegar
    Hovmansgården bebyggelse +Kottåkern, Stora åkertegar
    Hovmansgården bebyggelse +Kottåkern, Södra åkertegar
    Hovmansgården bebyggelse +Kottåkern i Mellangärdet åkertegar
    Hovmansgården bebyggelse +Kottåkern i Nedergärdet åkertegar
    Hovmansängen avs. lht +Kottäkran åkerteg
    Hägera hemmansdel +Kottängen äng
    Hägera bebyggelse +Kringelabacken åker
    Höne-Jonasa stuga Kringlaredden område
    +Ionsgård gård Kringlebiten åker
    Jana-Larsa hemmansdel Kringlegärdet åker
    Jannestorpet torp +Kringlerna åker och äng
    Johana i Kullagården bebyggelse +Kroken åkerteg
    Johana i Trädgården hemmansdel +Kroken åkerteg
    Johna bebyggelse +Kroken åkerteg
    Jonasa i Kullagården bebyggelse +Kroken åkerteg
    Jädrans backstuga +Kroken, Stora åkerteg
    Kakeknall bebyggelse Kullarna kullar
    Kallberga hemmansdel +Kullaspjället åkerteg
    Karia, se Kariastugan Saknas Kullen kulle
    Kariastugan backstuga +Kulleråkern åkertegar
    Karlboms hemmansdel +Kulleråkern, Lilla åkertegar
    Karlssons i Kyrkogården hemmansdel +Kulleråkern, Stora åkerteg
    Katrins backstuga +Kullyckan åkerteg
    Katrins i Backgården backstuga +Kullyckan, Lilla åkerteg
    Klevars Augusta hemmansdel +Kullyckorna åkertegar
    +Klockarebacken backstuga Kungskullen kulle
    Klockars backstuga Kungskullen, se Konungskulle Saknas
    +Kraas Gårdhen gård Kungslenavägen landsväg
    Krasusa f.d. soldatboställe +Kuttebacken, se Kottabacken Saknas
    Krusagårdarna hemmansdelar Kvarnabacken åker
    Krusegården gård Kvarnabacken del av åker
    Krusagården bebyggelse +Kvarnkärret kärrområde
    Krusagården bebyggelse +Kvarnåkern åker
    Krusagården bebyggelse +Kvarnåkern, Södra åker
    Krusagården bebyggelse Kyrkebacken kulle
    Krusagården bebyggelse Kyrkebiten åker
    Krusagården bebyggelse +Kyrkegårdsåkern åkerteg
    Kul-Andersa bebyggelse Kyrkevägen väg
    Kularta Maria backstuga Kyrkogården, Gamla, se Tiarps gamla kyrkogård Saknas
    Kullabo lht Kyrkogården, Nya kyrkogård
    Kullagårdarna hemmansdelar Kyrkvägen väg
    Kullagården gård Kyrkvägen åt Åsle byväg
    Kullagården bebyggelse +Kålgården åkerteg eller kålgård
    Kullagården bebyggelse +Kåttabacken, se Kottabacken Saknas
    Kullagården bebyggelse +Kåttalyckan, se Kottalyckan Saknas
    Kullagården bebyggelse +Kåttegårdar, se Kottegårdar Saknas
    Kullagårds boställe soldatboställe +Kåttåkern, se Kottåkern Saknas
    Kulles lht +Kåttäkran, se Kottäkran Saknas
    Kulles backstuga +Kåttängen, se Kottängen Saknas
    Kyrkan, se Tiarps kyrka Saknas +Källan, se Bykällan Saknas
    Kyrkan, Gamla, se Tiarps gamla kyrka Saknas Källaregärdet åker
    Kyrkegårdarna hemmansdelar Källeledet grind
    Kyrkegården bebyggelse +Källängen äng
    Kyrkegården bebyggelse Käringakullen kulle
    Kyrkegården bebyggelse +Kärret kärrområde
    Kyrkegården bebyggelse Kärret kärr
    Kyrke-Sands backstuga Kärret skogsäng
    Käringastaden backstugor +Kärrsåkern åkertegar
    Larsbacka bebyggelse Kölnebacken kulle
    Lebos bebyggelse Körsbärsbacken kulle
    Lidåsen avs. lht Ladugårdsgärdet åker
    Lillagården hemmansdel Ladugårdsbiten åker
    Lillagården bebyggelse Ladugårdsgärdet åker
    Lilla-Tildes backstuga Landsvägen väg
    Lille bondens backstuga Lenavägen väg
    Lilles bebyggelse Leringsredden åssträckning
    Lilles i Flöttarp bebyggelse Lidängen äng
    Lives brukningsdel Lidängen äng
    Lundqvistes bebyggelse Lidängsbäcken lopp
    Malmatorpet torp Lidängsfjället diabasbrant
    Malmes torp +Lieråkern åkertegar
    Mamselleras hemmansdel +Lieråkern åkertegar
    Mandes hemmansdel +Lieråkern, Lilla åkertegar
    Mandes i Kullagården hemmansdel +Lieråkern, Stora åkerteg
    Mende (s)-Karla bebyggelse +Lieråkern, Stora åkerteg
    Mellomraden gårdar Lillalyckan åkerlycka
    Mula-Augusta torp Lillasvälta, se Svälta, Lilla Saknas
    Mula-Frides torp Lillekullen åker
    Munka-Andersa hemmansdel +Lillängen Saknas
    Munkaboet hemmansdel +Lindbergsåkern åkerteg
    Munka-Jonasa hemmansdel +Lindbergsåkern, Lilla åkerteg
    Munka-Viktera hemmansdel +Lindbergsåkern, Stora åkerteg
    Munkes hemmansdel Liängen ängsområde
    Mårtena handelslägenhet +Lundkärret kärr och ängsområde
    Mårtes-Johannesa hemmansdel +Lundkärret, Södra ängsskift
    Nedregården bebyggelse +Lundkärrsåkern åker
    Nedregården bebyggelse +Lunnkärret, se Lundkärret Saknas
    Nedregården bebyggelse +Lyckan åkerteg
    Nerholmarna gårdar +Lyckan åkertegar
    Nisa-Johannesa bebyggelse Lyckan åkertäppa
    Nisa-Larsa bebyggelse +Lyckan åkerteg
    Nisa-Majes hemmansdel +Lyckan åkerlycka
    Noaka i Hovmansgården hemmansdel +Lyckan, Lilla åker
    Nolgårdarna hemmansdelar Lyckan, Stora åker
    Nolgården gård +Lyckan, Stora åkerlycka
    Nolgården bebyggelse +Lyckan, Stora åkerlycka
    Nolgården bebyggelse Lyckan, Yttre åker
    Nolgården bebyggelse +Lyckan i Mellangärdet åkerteg
    Noltorpet bebyggelse Lyckefoten åker
    Nord-Annas stuga Lyckefoten åkerteg
    Nordandera bebyggelse +Lyckegärdet åkergärde
    Nämnemans bebyggelse +Lyckorna områden med åkertegar
    Nämndemansgården bebyggelse +Långeråkern åkerteg
    Nämndemansgården bebyggelse +Lövängarna ängsområde
    Nämndemans i Tierp bebyggelse och personnamn Malmamarken betesmark
    Nättes backstuga +Markalyckorna samfäld mark
    Nötes hemmansdel +Maråkern åkerteg
    Nötes Augusta hemmansdel +Mellangärdet gärde
    Olles hemmansdel Mellumgärdet åker
    Olles Augusta bebyggelse +Millomgärdet, se Mellangärdet Saknas
    Olles Viktora hemmansdel +Millomgärdet åkergärden
    Oskara på Torpet hemmansdel +Millomgärdet åkergärde
    Palma-Glades f.d. soldattorp Mossagärdet åker
    Palmes soldattorp Mossen gängse benämning på Hjortamossen eller Nolmossen
    Petter-Andersa hemmansdel Mossvägen körväg
    Plan för ny kyrka och begravningsplats, se 8 Tiarp Saknas Munkaskiften lht
    Puckels hemmansdel Murebacken benämning på Konungskulle eller Kungskullen
    Puklarpa-Larsa hemmansdel Nabbaledet grind
    Rans lht +Nedergärdet gärde
    Rump-Andersa backstuga Nick-kullen kulle
    Rumpegården bebyggelse +Nohlgärdet, se Nordgärdet Saknas
    Rumpegården bebyggelse Nolgärdet åker
    Rumpegården bebyggelse +Nolmossen mosse
    Sandhem avs. lht, f.d. soldattorp +Nordgärdet åkergärde
    Sandins bebyggelse +Nygärdet gärde
    Sands hemmansdel +Nygärdsåkern åker
    Sanna-Glades lht +Näbbesten gränsmärke
    Sanna-Majes backstuga +Näståkern åkertegar
    Sannatorpet lht Plantaberget platåberg
    Skattegårdarna hemmansdelar Plantaberget platåberg
    Skattegården, Lilla gård +Pockeln åker
    Skattegården, Stora gård +Pockeln, Lille åkerteg
    Skattegården gd Prästamad uppodlat kärr el. mad
    +Skatte Gården bebyggelse Puckelsskiften lht
    Skattegården bebyggelse +Qvarnkärret, se Kvarnakärret Saknas
    Skattegården bebyggelse +Qvarnåkern, se Kvarnåkern Saknas
    Skattegården bebyggelse +Ramperna, se Ökabetet Saknas
    Skattegården, Lilla bebyggelse +Rovelyckan åkerlycka
    Skattegården, Lille bebyggelse +Rumpan åkerteg
    Skattegården, Lille bebyggelse +Rumpegårdsåkern åker
    Skattegården, Lille bebyggelse +Rumpegårdsåkern, Stora åkerteg
    Skattegården, Lille bebyggelse +Rumpegårdsåkern, Övre åkertegar
    Skattegården, Store bebyggelse +Rörsåkern åker
    Skattegården, Store bebyggelse Råttefällagärdet åkrar
    Skattegården, Store bebyggelse Rännekullagärdet åker
    Skattegården, Store bebyggelse +Sandgärdsåkern åkerteg
    +Skattegården gård Sjokanet åker
    Skomakars backstuga Sjungareledet grind
    Skräddare-Sands backstuga *Skabberna? åkrar
    Släp-Åls stuga Skabberna område
    Smed-Johannesa backstuga Skiftesängen äng
    Smeds-Olles del av Flittorp Hovmansgården Skogängen löväng
    Solliden lht Skralta äng
    Solvik lht Slafsan å
    Solängen lht Slätte mosse kärr
    Spaka-Augusta bebyggelse Slättkullen kulle
    Spaka-Oskara bebyggelse +Smalåkern åkertegar
    Spakes hemmansdel +Smalängen äng
    Spakes hemmansdel Smedlyckan åkerlycka
    Spakes hemmansdel Snipagärdet åker
    Spakes bebyggelse Snipagärdet åker
    Stara-Karla hemmansdel Snipagärdet åker
    Star-Alberta hemmansdel Snippagärdet åker
    Stares hemmansdel Sobacken kulle
    Stares Estera stuga +Soldatjorden område
    Staves bebyggelse +Soldattäpporna åkertäppor
    Stavesas bebyggelse +Snipa åker- och ängsteg
    Stockholmsraden gårdar +Snipan åker
    Stommen gård +Snipeledet grind
    Stommen gd +Snipeledsåkern åkerteg
    Stommen bebyggelse +Snipen åkerteg
    Stommen bebyggelse +Snipen åkertegar
    Stommen bebyggelse +Snipen i Vråna åkerteg
    Stommen bebyggelse +Somossen äng
    Stommen bebyggelse Somossen mosse
    Stommen beybggelse +Spakalyckan åkerteg
    Stommen bebyggelse +Spången åkerteg
    Stommen bebyggelse Stallgärdet åker
    Stommen, Södra bebyggelse +Statt ute ängs- och åkerteg
    Stomtorpet torp +Stenbrokärret kärrområde
    Stomtorpet soldatboställe Stenbrottet kalkstensbrott
    Stugan gård +Stengården åkerteg
    Stugan bebyggelse +Stengårdsåkern åkertegar
    Stugan bebyggelse Stenhammaren löväng
    Stugan bebyggelse +Stenkroppen åkertegar
    Stängels riven backstuga +Stenkroppen, Lilla åkertegar
    Sven Jonsson gård +Stenkroppen, Store åker
    +Swen Iönssons gård äldre namn på Flittorp Trädgården +Stenängen ängsskiften
    Svenna bebyggelse och inbyggarbeteckning +Stigsåkern åkertegar
    Svenna i Krusagården bebyggelse +Stigsåkern, Främsta åkerteg
    Svenna i Store Skattegården bebyggelse +Stigsåkern, Lilla åkerteg
    Svenna i Tiarp bebyggelse och inbyggarbeteckning +Stigsåkern, Stora åkerteg
    Svenna i Trädgården hemmansdel Stockholma åssträckning
    Sånes bebyggelse +Stockholmen åker
    Såpe-Sands backstuga +Stockholmen, Lilla åkerteg
    Södertorp f.d. soldattorp, nu avs. lht +Stockholmen, Stora åkertegar
    Sörtorpet bebyggelse +Stomsgärdet åker
    Thoragården, se Toragården Saknas Stomtorpavägen körväg
    Thorins soldattorp Storasvälta Saknas
    Thörestorp by Storegärdet åker
    Tiarp by Storekullen åker
    Tiarp by +Storåkern åkerteg
    Tiarp kyrkby +Stubbaförlännet ängsteg
    Tiarp kyrkby +Stubben åkerteg
    Tiarp bebyggelse +Stubben, Lilla åker
    Tiarpabyn by +Stubben, Stora åkerteg
    Tiarpagårdarna gårdar +Ståcksholmen, se Stockholmen Saknas
    Tiarpa gamla kyrka kyrka Surhuvudet vattensjukt område
    Tiarps kyrka kyrka Svälta åker
    +Tiatorp äldre namnform för Tiarp Svälta, Lilla åker
    Tidéns gård Svälta, Stora del av Svälta
    Tidkvistes bebyggelse Svältan betesäng
    Titteskåpet bebyggelse Svältorna åkertegar
    Tjurvalls hemmansdel Systerkullen kulle
    Tjurvalls backstuga +Sånnagärdsåkern, se Sandgärdeåkern Saknas
    Tjurvalls-Kristins backstuga +Säldeledet grind
    Toragårdarna hemmansdelar Säldeledsvägen väg
    Toragården gård +Säldeledsåkern åkerteg
    Toragården bebyggelse Särdelesvägen se Säldeledsvägen Saknas
    Toragården bebyggelse Sörgärdet åker
    Toragården bebyggelse +Tavla åkerteg
    Toragården bebyggelse Tiarpa Bergadrev, se Fädreven Saknas
    Toragårds boställe förr soldatboställe Tiarpa gamla kyrkogård Saknas
    Toragårdstorpet soldatboställe Tiarpaberget del av Varvsberget
    Torpet kortnamnsform för Esbjörntorp Tiarpavägen landsväg
    Trädgårdarna hemmansdelar Tiarpaängarna lövängsområde
    Trägården gård Tidénsgärdet åker
    Trägården bebyggelse +Tokanöten åker
    Trägården bebyggelse Tomterna tomtplats
    Trägården bebyggelse +Tomthagen hage
    Tykos soldattorp +Tomtlyckan område
    Tykos backstuga +Tomtåkern åkerteg
    +Tyrgistorp by +Torvbrotten åkertegar och äng
    Tån backstugubebyggelse +Torvbrottet åker och äng
    Tån backstugubebyggelse +Torvbrottet åkerteg
    Tån område i by +Toskäppan åkerteg
    Tån allmän plats +Trinningen åkerteg
    Tåsses hemmansdel Trädgårdsbiten åker
    Tåsses i Flöttarp bebyggelse och personnamn Trädgårdsgärdet åker
    Tåsses i Kyrkegården hemmansdel och personnamn Trädgårdsgärdet åker
    Töragården, se Toragården Saknas Trädgårdsgärdet åker
    Törestorp by +Trädgårdslyckan åkerteg
    Törestorp by Tuvängen äng med intagor
    Törestorp by +Tuvängen äng
    Törestorp by +Tyskåkern åkerteg
    Törestorpabyn by +Tåbåttaäkran äng och ödeåker
    Törestorpagårdarna gårdar +Tåhagen hage
    Törnes backstuga +Tåhagen hage
    Uddevallars hemmansdel +Tån del av Kohagen
    Wetterlinds riven backstuga Tån åker och mad
    Wetterlindsstugan riven backstuga Törestorpa Bergadrev, se Fädreven Saknas
    Widells soldattorp, nu lht Törestorpa kulle skifferkulle
    Viktoria i Nolgården hemmansdel Törstorpavägen väg
    Viktora i Toragården hemmansdel Törestorpsberget del av Varvsberget
    Villes hemmansdel Utmarken områden
    Villes-Karla hemmansdel +Wallbråten åkerteg
    Vittnars hemmansdel Varboberget gängse benämning på Varvsberget
    Vårdslösa hemmansdel Varvsberget platåberg
    Åsatorpet soldattorp Varvsberget platåberg
    Åsberga hemmansdel Veppegärdet åker
    Åsbergs hemmansdel Wetterlindsodlingen åkerlycka
    Åsen dagsverkstorp +Vråna område
    Åses soldattorp +Vrååkern åker
    Åängen dagsverkstorp +Wäflingen, se Vävlingen Saknas
    Älinga-Alfreda bebyggelse +Wäflingslyckan, se Vävlingslyckan Saknas
    Älinga-Hermana bebyggelse Vägen över kullarna körväg
    Älinges bebyggelse +Väglången åkerteg
    Ängen dagsverkstorp, f.d. soldattorp +Väglången, Store åkerteg
    Ängen dagsverkstorp +Wässlingslyckan, se Vävlingslyckan Saknas
    +Ängstorp dagsverkstorp +Vätingen åkertegar
    Ängtorpet dagsverkstorp +Vätingen, Stora åkerteg
    +Ängtorpet dagsverkstorp +Vätingen, Södra åkertegar
    Öes bebyggelse +Vävlingen äng
    Öes-Gustava bebyggelse +Vävlingen åker och äng
    Östlunds riven backstuga +Vävlingen, Främsta ängsskift
    Saknas Saknas +Vävlingen, Lilla ängsskiften
    Adel i Backgården personnamn +Vävlingen, Stora tegar
    Adel i Dalbogården personnamn +Vävlingen, Yttre ängsskift
    Adel i Kullagården personnamn +Vävlingslyckan åkertegar
    Adela i Backgården personnamn Åbacken höjd
    Adela i Dalbogården personnamn Ålands hav uttorkad floge
    Albert i Hovmansgården personnamn Årakersbackarna odlade kullar
    Alberta i Hovmansgården personnamn Årakersgärdena åkrar
    Alfrid i Breagården personnamn Årakersgärdet, Mellersta åker
    Alfrida i Breagården personnamn Årakersgärdet, Stora åker
    Allan i Dalbogården personnamn Årakersredden område
    Alma i Kyrkegården personnamn Åsagärdet åker
    Almes i Kyrkegården personnamn Åslevägen landsväg
    Anders i Breagården personnamn +Åttingarna åker och äng
    Anders i Fattigstugan personnamn +Åttingsängen äng
    Artur i Skattegården personnamn +Åängen ängsområde
    Arvesgårds personnamn Äckrorna åkrar
    Arvesgårds pojkar personnamn Äckrerna område
    Augusta i Breagården personnamn +Äkran åkerteg
    Augusta i Krusagården personnamn +Ängaledet grind
    Augusta i Kullagården personnamn +Ängaledsåkern åkrar
    Augusta i Kyrkegården personnamn +Ängarna ängsområde
    Augusta i Toragården personnamn Ängarna lövängsområde
    August i Breagården personnamn Ängavägen ägoväg
    August i Krusagården personnamn +Ängen, Lilla ängsteg
    August i Kullagården personnamn +Ängen, Stora äng
    August i Kyrkegården personnamn Änglyckorna åker och äng
    August i Toragården personnamn +Ökabetet område
    Backgårdingen personnamn Ökabetet utmark
    Backgårds personnamn Ökabetet åker och äng
    Bernharda i Hovmansgården personnamn +Örnarpabacken backe och äng
    Bernhard i Hovmansgården personnamn +Örnarpen åkertegar
    Blomgren i Tiarp personnamn +Örnekulla led gränsmärke
    Blommes på gärdet personnamn +Övergärdet gärde
    Boström i Tiarp personnamn  
    Bralt-Emma personnamn  
    Bralta-Rika personnamn  
    Braltars personnamn  
    Breagårds personnamn  
    Bäcka-Nisa Emma personnamn  
    Dalbogårds inbyggarbeteckning  
    Davida på Torpet personnamn  
    David på Torpet personnamn  
    Drevarn personnamn  
    Drevars Axel personnamn  
    Drevars Axela personnamn  
    Drevars Hilding personnamn  
    Drevars pojka personnamn  
    Drevars Sven personnamn  
    Drevars Svenna personnamn  
    Drevars töser personnamn  
    Drevesa personnamn  
    Efraema i Krusagården personnamn  
    Efraema i Kullagården personnamn  
    Efraem i Krusagården personnamn  
    Efraem i Kullagården personnamn  
    Emil i Arvesgården personnamn  
    Emila i Arvesgården personnamn  
    Emma i Fattigstugan personnamn  
    Erik i Nolgården personnamn  
    Erika i Nolgården personnamn  
    Erikesa personnamn  
    Ersåsabönderna personnamn  
    Flöttarpa inbyggarbeteckning  
    Flöttarpabonde inbyggarbeteckning  
    Flöttarpakäring inbyggarbeteckning  
    Flöttarpinge inbyggarbeteckning  
    Fredrika i Arvesgården hemmansdel och personnamn  
    Grip(en) personnamn  
    Gripes personnamn  
    Gripesa personnamn  
    Henning i Kyrkegården personnamn  
    Hermana i Dalbogården personnamn  
    Herman i Dalbogården personnamn  
    Hildinga i Kullagården personnamn  
    Hilding i Kullagården personnamn  
    Hjalmara i Dalsbacka personnamn  
    Hjalmar i Dalsbacka personnamn  
    Hovmansgårds personnamn  
    Jannestorparen personnamn  
    Johana i Kullagården personnamn  
    Johana i Trädgården personnamn  
    Johan i Kullagården personnamn  
    Johan i Trägården personnamn  
    Jonasa i Kullagården personnamn  
    Jonas i Kullagården personnamn  
    Karlsson i Kyrkegården personnamn  
    Katrin i Backgården backstuga och personnamn  
    Karlssons i Kyrkegården personnamn  
    Klevars August personnamn  
    Krusagårds inbyggarbeteckning  
    Kullagårds inbyggarbeteckning  
    Kyrkegårds inbyggarbeteckning  
    Lebon personnamn  
    Lebos personnamn  
    Lillen personnamn  
    Lillen i Flöttarp personnamn  
    Lillesa personnamn  
    Lillesa i Flöttarp personnamn  
    Lundkvistes på Torpet personnamn  
    Lundkvist på Torpet personnamn  
    Malmatorparen personnamn  
    Malmatorpars personnamn  
    Malmatorpesa personnamn  
    Manda i Kullagården personnamn  
    Munka-Jonas personnamn  
    Munk-Anders personnamn  
    Munka-Viktor personnamn  
    Munken i Flöttarp personnamn  
    Munkesa personnamn  
    Noaka i Hovmansgården personnamn  
    Noak i Bovmansgården personnamn  
    Nolgårds inbyggarbeteckning  
    Noltorparen personnamn  
    Noltorpars personnamn  
    Nordlander på Torpet personnamn  
    Nordlandera på Torpet personnamn  
    Nämndeman i Tiarp personnamn  
    Nötasläkten personnamn  
    Nöten personnamn  
    Nöten i Toragården personnamn  
    Nötas personnamn  
    Nötas August personnamn  
    Nötes Augusta personnamn  
    Nötes-Johannes personnamn  
    Nötes-Johannesa personnamn  
    Oskar på Torpet personnamn  
    Oskara på Torpet personnamn  
    Puckeln personnamn  
    Puckels personnamn  
    Puckels pojkar personnamn  
    Puklarpa-Lars personnamn  
    Puklarpa-Larsa personnamn  
    Rumpa-Jonas personnamn  
    Rump-Anders personnamn  
    Rumpen personnamn  
    Rumpes personnamn  
    Skattegårds inbyggarbeteckning  
    Stommare inbyggarbeteckning  
    Stoms personnamn  
    Stomtorparen personnamn  
    Sven i Krusagården personnamn  
    Sven i Tiarp personnamn  
    Sven i Trägården personnamn  
    Svenna i Krusagården personnamn  
    Svenna i Trägården personnamn  
    Sörbergaren personnamn  
    Sörbergars personnamn  
    Sörtorparen personnamn  
    Sörtorpars personnamn  
    Tiarpa inbyggarbeteckning  
    Tiarpabönde inbyggarbeteckning  
    Tiarpakäring personnamn  
    Tiarpinge inbyggarbeteckning  
    Tidéns i Tiarp personnamn  
    Toragårds personnamn  
    Torpa-Anna personnamn  
    Torpa-Oskar personnamn  
    Torpa-gubben personnamn  
    Torpa-käringen personnamn  
    Torpare inbyggarbeteckning  
    Torpars inbyggarbeteckning  
    Torparen personnamn  
    Torpesa personnamn  
    Trägårds inbyggarbeteckning  
    Tåare inbyggarbeteckning  
    Tågubbe personnamn  
    Tåkäring personnamn  
    Tåssen i Flöttarp personnamn  
    Törestorpabonde inbyggarbeteckning  
    Törestorpakäring inbyggarbeteckning  
    Törestorpare inbyggarbeteckning  
    Törestorpinge inbyggarbeteckning  
    Uddevallarn personnamn  
    Viktoria i Nolgården personnamn  
    Viktora i Toragården personnamn  
    Viktor i Nolgården personnamn  
    Viktor i Toragården personnamn  
    Älinga-Alfred personnamn  
    Älinga-Alfreda personnamn  
    Älinga-Herman personnamn  
    Älinga-Hermana personnamn  
    Älinga-pojka personnamn  
    Älinga-tösera personnamn  
    Älingen personnamn  
    Älinges personnamn  
    Ängatorparen personnamn  
    Ängatorpars personnamn  
    Ängatorpesa personnamn  
    Öen personnamn  
    Öesa personnamn  
    Öes-Gustav personnamn  
    Öes-Gustava pojkar personnamn  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.