ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åsle socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 212 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 1084 Naturnamn : 1623
Åsle sn Bergsängarna ägomark Åsle socken sn +Acker-mossen, se Äckermossen Saknas
Åsle sn /Se Bångabron bro /Se Åsle socken sn +Alehagen äng
Åsled sn? *Dana Dike Saknas /Se Åsled sn Alhagen äng
Åsle sn Dana dike dike /Se Åsle socken materialförteckning Allé, Fårdals allé
Åsle socken Danåsen höjd /Se Åsled sn Allé, Svartarpa allé
Åsle socken Danåsen ås /Se Åsled sn Alléen allé
Åsle sn o. gd Djuradalen terräng Åsle by o. sn Almängarna område
Åsle socken Djuradalsbäcken bäck Åsle sn Alm-ängen äng
Åsle sn o. gds Dybäcken sank mark Åsle socken Aronagärdet åkertegar
Åsle sn Faredalsberget, se Varvsberget berg Åsle socken +Backeråkern åkerteg
Åsle sn Faxarna ägomark Åsle socken Baggagärdet åker
Åsle sn Fårdaladamm gräns Åsle socken +Bak-bruten åkerteg
Åsle sn *Fårdalsdamm sjö Åsle sn Banan väg
Aasle Saknas Gullkullen åkerbacke Åsle sn Baldursgärdet åker
Åsle sn Gårmossen ägomark Åsle hö versuttryck Banken väg
Åsle sn Heleveteskärret mosse /Se Andersa-Hilma i Skattegården personnamn Bastukroken åkerteg
Aasle Saknas Hinneråsakärret terräng backaren personnamn Basturenen stig eller kreatursdrev
Åsle sn Knäcken delvis odlat område *backera personnamn +Baståkern åker
Åsle Saknas Kvarnabäcken bäck bonggålinge inbyggarbeteckning Berga-gärdena åkrar
Åsled sn Liseberg terräng bong-gårds inbyggarbeteckning +Beteshagen, Nya betesmark
Åsle sn Markabäcken bäck *bossgårdinge inbyggarbeteckning Betes-mossa område av mosse
Åsled sn Markabäcken bäck /Se byare inbyggarbeteckning +Bjäll-ängen åkerteg
Åsle sn Myckelängarna ängar /Se bygårdinge inbyggarbeteckning Blackes floge sankmarksområde med vattensamling
Åsle sn Nabbe sten råmärke *danåsare personnamn Bonggårds floge kärr
Åsled sn Nappen äng /Se Danåsare inbyggarbeteckning Bonggårds mad kärr
Åsle by och sn /Se Nyckelängen Saknas enhagare inbyggarbeteckning +Bordet åkertegar
Åsle sn o. by /Se Runumad terräng Enhagarn personnamn +Bossgårds lycka lycka
Åsle sn /Se Slafsan å enhagare inbyggarbeteckning, personnamn +Brakråken, se Brokroken Saknas
Åsle sn /Se Varvsberget berg Enhagars bebyggelse och personnamn +Brakåkersängen äng
Åsle sn /Se Varvsberget o. Gerumsberget bergstrakter Fårdalars inbyggarbeteckning Braxa åker
Åsle sn /Se Varvsberget berg Fårdalingen inbyggarbeteckning Braxa-skiften åker
Åsle sn /Se Åsle mosse mosse *fårdalinge inbyggarbeteckning +Bred-åkrarna åkrar
+Anders Hanssons gård bebyggelse   hallabonde personnamn Bro, Bosagårds bro
+Anderss Nilssons gårdh bebyggelse   *hallabondska personnamn Bro, Danåsens bro
+Anders Perssons gårdh = 3 Skattegården, Lilla Saknas   hallare personnamn Bro, Enehagens bro
Asle gård   hallesa personnamn Bro, Enhagare el. Enhaga bro
+Backen dagsverkstorp   Hovmenske inbyggarbeteckning Bro, Enhagars bro
+Bergstorpet torp   *kagga-gubbe personnamn Bro, Friskoppa bro
+Bondegården bebyggelse   kaggagårdinge personnamn Bro, Gretes bro
Bordsgården gård   *kagga-käring inbyggarbeteckning Bro, Hallbergs bro
Bÿn gård   *kagga-sluten personnamn Bro, Hägges bro
+Bÿngegård bebyggelse   *Kaggesa personnamn Bro, Klares bro
Bånggården gd:ar /Se   Korsgårdinge inbyggarbeteckning Bro, Mölnars bro
+Erick Jonssons gårdh bebyggelse   *liljegårdinge inbyggarbeteckning Bro, Pilagårdens bro
+Essbiörns Gårdh äldre namn på Hovmene Hovmansgården   liljegårdinge inbyggarbeteckning Bro, Prästgårdens bro
Flittorp by   *lillagårdinge inbyggarbeteckning +Broken åkerteg
Flittorp by /Se   lillagårdinge inbyggarbeteckning Brokroken ängsområde
+Frälsegården bebyggelse   *lillagårdska personnamn Brokroken äng
Fårdala hrgd.   *liseberare personnamn Brona, Lilla landsvägsbro
Fårdala hg   *lisebergskan personnamn Brona, Stora landsvägsbro
Fårdala by   *nyaråslinge inbyggarbeteckning +Broänga äng
Fårdal hg   *pilagårdinge inbyggarbeteckning +Broängen äng
Faradall gård   *pilagårds-bonde inbyggarbeteckning +Broängen, Lilla äng
Fårdala hgd   Adamssons i Bygården bebyggelse Broängen, Långa äng
Fårdala hg   Agustes bebyggelse +Broängen, Stora äng
Fårdala hg   Albina bebyggelse och personnamn Bruna-mossen bruntorvmosse
Fårdala hg /Se   Albina i Skattegården bebyggelse och personnamn Brunn, Karsgårds brunn
Fårdala hg   +Alebäcken bs Brunn, Lises brunn
Fårdala hg   +Alehagen dagsverkstorp Brunn, Puckers brunn i mad
Fårdala hrgd.   +Alehagen dagsverkstorp Brunnsbäcken del av Kolaforsen
Fårdala hg   Alehagen t Brunnagärdet åker
Fårdala hg   Alfreda i Jansgården bebyggelse och personnamn Brunnsängavägen väg
Fårdala hrgd.   Alfreda i Korsgården hemmansdel och personnamn Brunns-ängen område av mosse
Fårdala hg   Alfrida bebyggelse och personnamn +Brysten, Lilla, se Brösten, Lilla Saknas
Fårdala hg   Alfrida bebyggelse och personnamn +Bråtare-ängen äng
Fårdala hrgd.   Alfrida hemmansdel och personnamn Bränningavägen, se Bränningen Saknas
Fårdala hg   Alhagen Saknas Bränningen väg el. stig
Fårdala hg   Allana i Mauritsgården hemmansdel +Brösten åkerteg
Fårdal hg   Almbergs hemmansdel Brösten, Lilla åkerteg
Fårdala hg   Almbergs-Gustava hemmansdel +Bröståkern åkerteg
Fårdala hrgd   Almbergs-Johana hemmansdel +Bröståkern, Lilla åkerteg
Fårdala hg   Stuga Almbergs-Tildes backstuga +Byggningaåkern åker
Fåredall Saknas   Almes hemmansdel Bångabron stenbro
Fårdala hrgd.   Amerikanare bebyggelse och personnamn Bånga-bro(n)a bro
Fårdala hg   Anders Persgården gård Bånga-bro(n)a bro
Fårdala hrgd.   Anders Persgården säteri Bångegårdsfalerna öppna vidder
Fårdala hrgd.   Andersa bebyggelse och personnamn Bångegårds-gärdet åker
Fårdala hg   Andersa hemmansdel Bångegårds tomter tomtplats
Fårdala hrgd.?   Andersa i Bossgården hemmansdel Bångegårds-vägen landsväg
Fåredal Saknas   Andersa i Hovmansgården hemmansdel Bäcka-gärdet åker
Fårdala hg   Andersa i Skattegården bebyggelse och personnamn Bäcken, Gamle lopp
Fårdala hg   Stuga Anna-Kajses stuga +Bäckerängen äng
Fårdala hg   Stuga Anna-Lises backstuga Bär-backen moränkulle
Fårdala hg   Annelund lht, f.d. soldattorp +Börkerännan äng
Fårdala hrgd.   Assara hemmansdel +Dalsåkern åker
Fårdala hg   Assara i Jansgården hemmansdel +Dalsåkern, Norra åker
Fårdala hrgd.?   Assara i Liljegården hemmansdel +Dalsåkern, Stora åker
Fårdala hg   Augusta i Bossgården hemmansdel och personnamn +Dalsängen äng
Fårdala hg   Augusta i Jansgården hemmansdel och personnamn Damm, Fårdals dammbyggnad
Fårdala hg   Augusta i Liljegården hemmansdel och personnamn Damm, Hägges kvarndamm
Fårdala gd /Se   Augusta i Skattegården bebyggelse och personnamn Damm, Skvalefjälls dammbyggnad
Fårdala gd /Se   Augusta i Danåsen lht Daniels-Larsa-gärdet åker
+Grabbegården gård   Augustes i Kaggagården bebyggelse och personnamn Danåsa-brona bro
Grubbagården hemman /Se   Stuga Augustes backstuga Danåsadreven framfartsväg
+Gunerstorp t   Backars torp och personnamn Danåsagärdet åker
+Gunnarhagen t   Backmans bebyggelse och personnamn +Danåsaledet grind
+Gunnarshemmet t   Stuga Backmans backstuga Danåsa-lycka inhägnad åkerteg
+Hagatorpet torp   Baldurs backstuga Danåsa-mossen mossteg
Hagen gd /Se   Beates hemmansdel Danåsa-vägen väg
+Hallegården, Lille bebyggelse   Beates-Emila hemmansdel +Danåselöckorne åkerlyckor och gräshagar
+Hallegården, Store gård   Beckera bebyggelse Danåsen höjd
Hamundø by   Bergera bebyggelse och personnamn Danåsen höjdsträckning
Hamundö, se Hovmene by   Berget Saknas Danåsen höjdsträckning
Hamundö Saknas   Berget bs, sedan t Danåsen höjdstärckning
+Hans Anderstorp t   Berget t Danåsen höjdsträckning
+Hoffmunne by   Bergsängen t Danåsen höjdsträckning
?Hofmened by   Bergsängen t Danåsen höjdsträckning
Homene by   Bergsängen, Västra t Danåsen höjdsträckning
Hommenne by   Bergsängen, Östra t Danåsen höjdsträckning
+Horsabacken, Norra dagsverkstorp   Bernharda bebyggelse och personnamn Danåsen höjdsträckning
+Horsabacken, Södra dagsverkstorp   Bernhards i Skattegården bebyggelse och personnamn Danåsen höjdsträckning
Hovmene by /Se   Bettjabonds hemmansdel Danåsen höjdsträckning
Hovmene by   Bettjabonds Johana hemmansdel +Deje-landet åker
Håmene by   Birgera bebyggelse Djupabron bro
+Hårssabacken torp   Björkelund bs, tidigare t Djuradalen ravin
+Hällan, Lilla gård   Björk-ängen avs Djura-dalen dalgång
+Joen Michelssons gårdh äldre namn på Hovmene Uddagården   Blacka-Augusta torp Djuradals-bäcken bäck
+Johansgården bebyggelse   Blackes torp +Diuredahlen ängsteg
+Jon Oloffssons Gårdh bebyggelse   Blinde Hermana bebyggelse och personnamn Drevarna del av landsväg
+Kafvelbron bs   Blindes bebyggelse och personnamn Drev-gärdet åker
Hanundö Saknas   Blombergs bebyggelse och personnamn +Dunbolstern åker
Hovmene by   Blombergs hemmansdel +Dunbolstern äng
Hovmene by   Blombergs på Lilla Halla bebyggelse och personnamn Dunge, Hallars albevuxet område
Hovmene by   Stuga Blom-Eves backstuga Dunge, Hallbergs al-bestånd
Hovmene by /Se   Blomgrens bebyggelse och personnamn +Dunge, Haraldsgårdens dunge
Hovmene by /Se   Blomgrens i Korsgården bebyggelse Dunge, Karsgårds al-bestånd
Hovmene by /Se   Bläses gård och personnamn Dungen björklund
Hovmene by /Se   Bod, Friskoppa uthusbyggnad Dybäcka-gärdet åker
Kleven gd   Bogrens bebyggelse och personnamn Dybäcka-ängen sank äng
?Kleva(n) gård   Bogrens bebyggelse och personnamn Dybäcken sanka ängar
Kleven gård /Se   Bogrensas bebyggelse och personnamn Dybäckevägen väg
Klevan gd:ar /Se   Bogrensas torp +Elgsåhsa ledet grindöppning
Knaggagården bebyggelse   Stuga Bogrensas backstuga +Elgsåhs-ängen, Lilla äng
Korsgården = 11 Åsele gd   Bogrens på Danåsen lht och personnamn +Elgsåhs-ängen, Stora äng
+Kranshemmet t   Bogrenstorpet dagsverkstorp En(e)hagen beteshage
+Krog-huset byggnad   Bolindera bebyggelse En(e)hagen beteshage
+Kvarn, Fårdala kvarn   Bommastugan backstuga +Enehags-lyckan odlat område
Kårsgården gård   Bomma-Tildes avs Enhaga mosse mosskift
+Larsatorp t   Bomma-töseras stuga Enhaga-mossen torvmosskiften
+Larss Erickssons gårdh gård   Stuga Bomma-töseras backstugor Enhaga-vägen väg
+Ledstorpet dagsverkstorp   Bommes bebyggelse Enhagen, se Pilagården gd
+Liden bs   Bommesas Saknas Ersåsa område av åker och äng
*Liliansgård, Lillianssgårdh bebyggelse   Stuga Bommes backstuga Ersåsagärdena åkrar
+Mårtegården gård   Stuga Bommesas backstuga Ersåsa-vägen väg
*Nilss Anderssons gårdh bebyggelse   Bongegården, Bongården bebyggelse Ersåsen åsbildning
+Nilss Anderssons gårdh bebyggelse   Bonna-Larsa peronnamn och torp +Ersåsen, Lilla åkerteg
+Norregården bebyggelse   Bossgårdarna bebyggelse +Ersåsen, Stora åkerteg
+Nybygget dagsverkstorp   Bossgården gd Falan betesmark
+Nybygget t   Bossgården gård Falan betesmark
+Nybygget t   Bossgården gård +Fale-lyckorna intagor
+Oloff Perssons i Bossgården gård   Bossgården gård Faxa mossar
Pilagardhen Saknas   Bossgården gård Faxa åkertegar
Pilagården gård   Bossgården gård Faxa åker
Pilagården gård   Bossgården gård Faxa-backarna höjder, fastmarkskullar
Pilagården gd   Bossgården gård Faxen ängar
?Pilagården gd   Bossgården bebyggelse Faxen åkertegar
+Rolkebo t   Bossgården, Lilla gård Faxen, Lilla åkerteg
+Rolke-torpet t   Bossgården, Store gård Faxen, Stora åkerteg
+Rålkebo torp   Bossgårdinge inbyggarbeteckning och gård +Femtinga mossäng
+Rålkebo, Lilla dagsverkstorp   Bossgårds bebyggelse och personnamn Femtingen äng
+Rålkebo, Stora dagsverkstorp   Botorp avs., f.d. soldattorp Femtingen mossäng
+Röret t   Braxee soldattorp Fjället sandstensbrant
Sanfrida i Liljegården hemmansdel   Brogårdarna brukningsdelar Flatan område
+Skattegården Saknas   Brogården gård +Flatan åkerteg
+Skräddarehagen torp   Brogården gård Flatan betesmark
+Svaletorp by   Brogården bebyggelse och personnamn Flittorpa kyrkeväg byväg
Svarttorp by   Brovalls backstuga +Floare-åkern åker
Svarttorp by?   Bygården gd +Floare-åkern, Lille åkerteg
Svarttorp by   Bygården gård +Floare-ängen ängteg
Svarttorp by   Bygården gård +Floeråkern åkertegar
Svarttorp by   Bygården gård Flogagärdet gärde
Svarttorp by   Bygården gård Flogastaden vattenhåla
Svartorp by   Bygården gård Floga-staden håla eller sänka
Svarttorp by /Se   By-smedjan smedja Floge, Svartarpa håla eller sänka
Svartarp by /Se   Bångegårdarna brukningsdelar +Flogestan åker
+Swen Oloffssons gårdh äldre namn på Hovmene Pilagården   Bångegården gd +Floåkern åker
Svensholmen gd /Se   Bångegården gård Flöttarpa-vägen landsvägen
+Tomptan bebyggelse   Bångegården gd Flöttarpavägen byväg
+Tomtafierdingen tomt   Bångegården gd Friskoppa lönn lönn
Tomten = 2 Svartorp gd   Bångegården gd Frälsekroken del av de s.k. Krokarna
+Trometare Bossgården gård   Bångegården gård Fyrekesbacke gränsmärke
+Tåmptan tomt   Bångegården gård Fyr-kanten åker
+Uddatorpet t   Bångegården gård Fårdalaberget del av Varvsberget
*Vistaklef, se Kleva(n)? gård   Bångegården, Gamla bebyggelse Fårdalabiten åker
+Vistakleff gård   Bångegårdens tomt gård Fårdals-berget del av Varvs- och Gerumsbergen
Vistakleff, se Kleven gd   Bångegårdens tomt gård Fårdalsbäcken bäck
Åsle gd   Bångegårdens tomt gård Fårdals-liden backe
Åsle by   Bångegårdsstugan manbyggnad Fårdalsliderna sluttningar
Åsle by   Bäcken Saknas Fårdals-vägen landsväg
Åsle by   Bäcken förr dagsverkstorp, nu lht Gamla åna åsträckning
Åsle by   Bäcken lht Gasta-ledet grind
Åsle gd   Bäckmans personnamn, bostad och kvarn +Gategårdsåkrarna åkertegar
Åsle by o. sn   Kvarn, Bäckmans = Prästgårdens kvarn Saknas Gatera väg
Åsle by   Stuga Bäckmans backstuga +Gatåkern åker
Åsle by   Stuga Bäckmans Ejnara backstuga Gerumsberget platåberg
Åsle by   Dahls soldattorp, stuga Glugga-vråna plats
Åsle by, socken   Dahlses stuga Grane-dungen grandunge
Åsle by   Stuga Dalbergs-Lottes backstuga Grannas-backen plats
Åsle by, förr tingsställe   Dalbogården gård Granne backe åker
Åsle by, förr tingsställe /Se   Dalen t +Grannebacken område
Åsled by   Stuga Dals backstuga Grava-backen backe, kulle
Åsle by   Stuga Dalsas backstuga +Grebotten ängsteg
Åsled by   Damma-torpet, se Dammen t Gretes bro bro
Åsle by och sn   Dammen Saknas Grilsabacken åker
Åsle by   Dammen t +Grind, Bogrens grind
Åsle by   Danaviken avs. +Gropängen mossäng
?Åsle by   Daniels-Larsa bebyggelse och personnamn Grubbagårdsgärdet åkerområde
+Åsle gård gård   Danåsa-torpen soldattorp +Grubba-lyckan intaga
+Ängvaktare-hemmet Saknas   Danåsen Saknas Grus-hålan grustag
+Ängvaktare-torpet Saknas   Danåsen lägenhet Grustaget byallmänning
Örjanstorp gd /Se   Dimbo tingslag del av hd +Gråten åkerteg
Örjanstorp gd /Se   Djuradalen Saknas +Gråterna tegar
    Djuradalen t +Gräs-hagen hage
    Djuradalstorpet torp Gräs-snipen äng
    Dolkatorpet torp +Grönegårdslyckan åkerteg
    Dundera stuga backstuga, nu riven Guldbacken åskulle
    Stuga Dundra-Katrins backstuga +Gulsings-åsen åssträckning
    Dunges bebyggelse och personnamn +Gunskins-åsen, se Gulsingsåsen Saknas
    Dybäcka-torpet t Gårdsgärdet åker
    Dybäcken Saknas +Gårdslyckan åkerteg
    Dybäcken t Gårmossen del av mosse
    Ekbergs torp Går-mossarna odlat område
    Stuga Elises backstuga Gåsa-lyckorna ängar
    Eljes hemmansdel Gärdet åker
    Eljes-Andersa hemmansdel +Gärdet, Nedersta åkergärde
    Eljes-Klares hemmansdel +Gärdet, Norra åker
    Eljes-Oskara hemmansdel +Gärdet, Västra åker
    Emila bebyggelse och personnamn +Gärdet, Västra gärden
    Emila hemmansdel +Gärdet, Östra åker
    Emila i Bossgården bebyggelse och personnamn +Gärdet, Östra åkergärde
    Emmes bebyggelse och personnamn +Gärdet, Övre åkergärde
    Emmes i Enhagen bebyggelse och personnamn +Gästabyttan, Lilla åker
    Emmes i Jansgråden bebyggelse +Gästabyttan, Stora åker
    Enehagen, se Pilagården gd +Haga hagar
    Enocha i Rånegården hemmansdel och personnamn +Hagakroken åkerlycka
    Enocka bebyggelse +Hagakroken åker
    Erika bebyggelse och personnamn +Hagaledet grind
    Erika i Kaggagården bebyggelse och personnamn Hagamura område
    Falkes lägenhet Hagar, Fändriks tidigare hagmark, nu åker
    Fattig-stugan stuga Hagar, Fändriks tidigare hagmark, nu åker
    Femtingen, Femtinga bebyggelse Hagar, Fendricks tidigare hagmark, nu åker
    Stuga Fines backstuga Hage, Andersa beteshage
    Stuga Fjällars-Svenna backstuga +Hage, Karsgårds hage
    Fjället dagsverkstorp Hage, Karsgårds beteshage
    Fjäll-Svenna bebyggelse och personnamn +Hage, Kjellegårds intaga
    Stuga Fjäll-Svenna backstuga +Hage, Klöfvagårds intaga
    Stuga Fjäll-Svenna backstuga +Hage, Korsgårds intaga
    Fjäll-Svennastugan backstuga +Hage, Liljegårds intaga
    Fjärdingsmans bebyggelse och personnamn +Hage, Mauritsgårds hage
    Flycktes bebyggelse och personnamn +Hage, Pilagårds hage
    Flyktes på Danåsen boställe och personnamn +Hage, Skattegårds del av intaga
    Fredreka bebyggelse +Hage, Tomtens intaga
    Fredrika på Gärdet hemmansdel Hagen beteshage
    Fribergs lägenhet Hagen hage
    Stuga Frides backstuga +Hagen hage
    Friska-bostället soldatboställe +Hagen hage
    Friska-torpet torp +Hagen äng
    Friskes bebyggelse och personnamn Hagen, Stora hage
    Stuga Friskes backstuga Hallaberget byallmänning
    Friskoppa soldattorp och backstuga Halla-brona bro
    Stuga Friskoppa-Jans backstuga Halla-brona bro
    Stuga Friskoppa backstuga Halla-brutt, Halla-brottet sandstensbrott
    Stuga Friskoppa backstuga Halla mark betesmark
    Friskoppastugan backstuga +Hallare-åkern åkerteg
    Fritjofa bebyggelse och personnamn Hallategen åkerteg
    Fritjofs i Korsgården bebyggelse och personnamn Halla-vägen väg
    Fårdala gård Hallbergs ask askträd
    Fårdala gd Hallbergsvägen väg
    Fårdala Saknas +Halle-lyckorna intagor
    Fårdala gd +Halvåkern åkertag
    Fårdala gd +Halvåkern åkerteg
    Fårdala säteri +Halvåkern, Södra åkerteg
    Fårdala säteri +Haralds täppa område nu inhägnat
    Fårdals-kvarnen, se Fårdala kvarn kvarn +Hasslehulegärdet åker
    Fårdals-torp torp Helvetes-kärret kärr
    Fårdalstorpet t +Hemlyckorna åkerlyckor
    Stuga Fägerstensas backstuga +Hemmalyckan åkerlycka
    Fästningen gård Hemmamossen mosskift
    Gabriela hemmansdel och personnamn Hinneråsa område av åker och äng
    Gabrielssons hemmansdel Hinneråsa-gärdet åker
    Gamla Nisses hemmansdel Hinneråsa-kärret sank starräng
    Gamle-Hägges bostad, nu riven Hinner-åsen åssträckning
    Gamle-Kranses stuga Hinneråskärret sanka ängar
    Gamle-Rättars bebyggelse och personnamn +Hinneråsen, Lille åkerteg
    Stuga Gamle Smålänninges backstuga +Hinneråsen, Store åkerteg
    Gillesstugan benämning på s.k. Kylénsstugan +Holmängen äng
    Gjut-huset statarbyggnad Homme(n)ska mossar mossar
    Glas-skåpet stuga Hommenska-vägen väg
    Glugga-torpet torp +Hopaängen äng
    Gluggetorpet torp +Hopaängen äng
    Godes soldattorp och personnamn Hop-ängen äng
    Granelund lht +Humlalyckan åkerteg
    Granelund lht Humle-backen backe el. kulle
    Grans soldattorp, lägenhet Humledalsbäcken bäck
    Grans lht Humledals-liden, Lilla äng
    Stuga Grens stuga Humledals-liden, Stora äng
    Stuga Grens Fines stuga Hvarfsberget, se Varvsberget Saknas
    Gretes hemmansdel +Hwitemåsen mosse
    Gretes Alfria hemmansdel +Hålan åkerteg
    Gretes-Andersa hemmansdel +Hål-ängen ängsteg
    Grilses backstuga Härsa område
    Grubba-Gustava hemmansdel Härsabacken fastmarksholme
    Grubbagårdarna brukningsdelar Häsja område
    Grubbagården gd +Häsjabotten äng
    Grubbagården gård +Häsjabotten, Stora äng
    Grubbagården gd +Häsjabotten, Yttersta äng
    Grubbagården gd +Häsjahålan åkerteg
    Grubbagården gård +Häsjahålan, Lilla åkerteg
    Grubbagården gård Häsjalyckan åkerteg
    Grubbagården gård +Häsjaåkern åkerteg
    Grubbagården i Ängarna hemmansdel Hässj, Pils teg eller skift
    Grubba-Johannesa hemmansdel Hässja fastmarkstunga
    Grubba-Klaras stuga backstuga eller undantagsstuga Hässja-mossa mosse
    Gröndal bebyggelse Häsjamossen mosse
    Gustafsborg läg. *Hässjorna? fastejord
    Gustava bebyggelse Hässle-backarna kullar
    Gustava i Hovmansgården del av bebyggelse Hässle-hålan sänka
    Gustava i Karsgården bebyggelse och personnamn Hästamarken betesmark
    Gustava på Gärdet hemmansdel och personnamn +Hästhaga ängsområde
    Gustena bebyggelse Häst-hagen hage
    Gustena i Klövagården bebyggelse och personnamn Hästhagen äng
    Görana hemmansdel Hästhagen mosse
    Hagen gård +Häst-hagen hage
    Hagen rå och rör +Hästhagsängen, Små äng
    Halla gårdar +Hästhagsängen, Stora ängsområde
    Halla brukningsdel +Häst-hållen åkerteg
    Halla brukningsdel +Hästhållen åkerteg
    Halla, Lilla, se Halla gd +Hö-bron bro
    Halla Lilla bebyggelse +Högrensåkern åkerteg
    Halla, Stora, se Halla gd +Högrensåkern, Lilla åkerteg
    Hallagård brukningsdel Hög-mossen del av mosse
    Hallagården gård Högstenavägen landsvägen
    Hallagården brukningsdel +Högsåkern åker
    Hallan, Lilla gård Höljer, Hallars höljer, ställen
    Hallan, Lilla gd Hörnet del av Åsle Tå
    Hallan, Lilla enstakahemman +Hörningen åkerteg
    Hallan, Lilla enstakahemman +Höråkern åkerteg
    Hallan, Lilla enstakahemman +Intage-ledet grindöppning
    Hallan, Lilla enstakahemman Intakavägen väg
    Hallan, Stora gd +Intake-äckran ängsskift
    Hallan, Stora eller Hallagården gård Jansgårds hölg fördjupning
    Hallan, Stora eller Hallagården gård Jansgårdslia lid, backe
    Hallan, Stora gård Jansgårds-vägen del av väg
    Hallan, Stora gård Kagga-biten åker
    Hallbergs bebyggelse och personnamn Kaggavägen byväg
    Hallbergs soldattorp och personnamn +Kagges ask ask
    Hallbergs hemmansdel Kajeklinten diabasbrant
    Hallbergs Bernharda bebyggelse och personnamn Kaje-klinten diabasbrant el. klippa
    Hallbergs Oskara hemmansdel +Kajåkern åker och äng
    Stuga Hallbergsas stuga +Kalfwedahlen dalgång
    Stuga Hallbergs Elises backstuga Kalkbrott, Svartarpa kalkstensbrott
    Stuga Hallbergs stuga Kalk-bruket kalkbrott
    Hallbergsstugan backstuga +Kalleråkern åkerteg
    Hallbergs torp torp Kalv-hagen hage
    Hallbergs i Kaggagården bebyggelse +Kalvhagen hage
    Hallbergs i Skattegården bebyggelse och personnamn +Kalvhagen, Lilla hage
    Hallebo avs. +Kalvåkern teg
    Halta Majas stuga backstuga Kalvåkrarna åker
    Stuga Halta-Majes stuga +Kammastycket åker
    Halte Agusta lägenhet Kanalen, Lilla kanal
    Haltes lht, avs. Kanalen, Lilla kanal
    Haralds backstuga Kanalen, Stora kanal, nu strömfåra för å
    Haraldsgården gård +Kanneråkern åkertegar
    Haraldsgården gård Karia led grind
    Haraldsgården gård Karons bro bro
    Haralds-Jonasa bebyggelse Karsgårds snip åker
    Haralds-Pera backstuga +Karsåkern åkerteg
    Helmera på Kleva hemmansdel Kerstia-backen höjd
    Herberta bebyggelse och personnamn Kerstia-gärdet åker
    Herberta i Bygården bebyggelse och personnamn Kerstia-gärdet åker
    Hermana bebyggelse och personnamn Kerstiagärdet åkrar
    Hermana bebyggelse och personnamn Kerstia le grind
    Hermana i Kaggagården bebyggelse och personnamn Kerstialiden sluttning
    Hermana i Karsgården brukningsdel Kerstia-vägen byväg
    Hermana i Korsgården hemmansdel och personnamn Klares-lia liden, sluttning
    Hermanssons på Kleva hemmansdel Klares-vägen del av byväg
    Herregården gård (säteri) Klasa Loppås åker
    Herregården säteri Kleva-backarna backar
    Herregården i Hovmene säteri Kleva-berget del av Gerumsberget
    Herregården i Svartorp Saknas Kleva-ledet grind
    Hildinga bebyggelse och personnamn Klevars hölg fördjupning
    Hildinga mejeri mejeri Klevars tå område
    Hjältatorpet torp Kleva ängar ängar
    Hjärtes backstuga Klevars-Josupa bit jordområde
    Hofmans soldattorp Klevars snip åker
    Hofmansgården, se Hovmene Hovmansgården Saknas Klevens tå bergsluttning
    Hofmans-Johannesa backstuga Klev-ängen äng
    Stuga Hofmans-Larsa backstuga Klinten punkt på diabasbrant
    Stuga Hofmans-Nisa backstuga +Klockare-backen område
    Hofmened by +Klockare-lyckan täppa
    Hofmene Säteri säteri +Klädsäcken åkerteg
    Holmedal lht, förr torp +Knalla åkertegar
    Homeneds Herrgård gd +Knallen åkerteg
    Hommansgården bebyggelse Knapel-dalen del av dalgång
    Hommenskagårdarna gårdar Knapeldalsbäcken del av s.k. Djuradalsbäcken el. Tåssebäcken
    Hommenska Herrgård herregård Knaperdals-lia lid, sluttning
    Hommeskabyn by +Kneckte-hagen intaga
    Horsabacken Saknas Knekta-akern backe, delvis åker
    Horsabacken äldre dagsverkstorp, nu lht Knekta-mossen mosse
    Hovmansgåla brukningsdelar och inbyggarbeteckning +Knektåkern åkerteg
    Hovmansgården gård +Knektängen äng
    Hovmansgården gd +Knekt-ängen intaga
    Hovmansgården bebyggelse Knäck-kullen kulle
    Hovmansgården bebyggelse +Ko-hagen del av sluttning
    Hovmansgården bebyggelse Kolaforsa bäck, se Kolaforsen Saknas
    Hovmansgården bebyggelse +Kolafors-bron bro
    Hovmansgården bebyggelse Kolaforsbäcken bäck
    Hovmened by Kolaforsen bäck
    Hovmene by Kolaforsen bäck
    Hovmene by Kolaforsen bäck
    Hovmene by Kolaforsen bäck
    Hovmene by Komossarna benämning på den s.k. Komossen
    Hovmene by Komossen mosse
    Hovmene by Korparåsen sumpigt område i betesmark
    Hovmene säteri Korparåsgärdet åker
    Hovmene säteri Korsåkergärdet åker
    Hovmene säteri +Korsåkern åkertegar
    Hovmene bebyggelse +Korsåkra åkertegar
    Hugoa i Grubbagården bebyggelse och personnamn Korta-vägen landsväg
    Hugoa i Pilagården hemmansdel Ko-svältorna åkrar
    Huldes bebyggelse +Kottängen äng
    Huldes i Karsgården bebyggelse och personnamn Kransa-backen backe, kulle
    Håka kvarn kvarn Kransatorps-vägen gärdesväg
    Håla-Jakoba bebyggelse och personnamn Kransatorps-vägen, Gamla väg
    Hägga-Johana bebyggelse och personnamn +Kringla åker
    Hägga-Karla kvarn +Kroka äng
    Hägga-kvarna kvarn Krokabacka åker
    Hägges bebyggelse och personnamn +Krokalyckan åker
    Hägges kvarn kvarn +Krokan, Kroken område av mosse
    Häpes bebyggelse och personnamn Krokarna mossar
    Hörnet t +Krokegropen dike
    Illoringes gård Kroka-mossarna område av mosse
    Intagan Saknas Krokarna område
    Intagan dagsverkstorp Krokarna område
    Intagan, Lilla dagsverkstorp +Kroken åkertegar
    Intagan, Stora äldre dagsverkstorp, nu lht +Kroken åkerteg
    Intagan, Stora lht +Kroken åkerteg
    Intagatorpet dagsverkstorp +Kroken, Lilla åkerteg
    Isaka bebyggelse och personnamn +Kroken, Lilla åkerteg
    Isaka i Bångegården hemmansdel och personnamn +Kroken, Lilla åkerteg
    Isakaladugården ladugård +Kroken, Stora åkerteg
    Isakastugan undantagsstuga +Kroken, Stora åkerteg
    Jana-Gustava bebyggelse och personnamn +Kroken, Stora åkerteg
    Jana-Gustava Andersa bebyggelse och personnamn +Kroktåhn åkerteg
    Jana-Gustava Hermana bebyggelse och personnamn +Krok-tån åkerteg
    Jana-Gustava Kala bebyggelse och personnamn +Krokängen äng
    Stuga Jana l. Jans backstuga Krumma-lus åker
    Stuga Jan-Eves backstuga +Kullare-åkern åkertegar
    Iansgård, Jansgård, Jeansgård bebyggelse +Kulls lycka del av intaga
    Jansgården binamn på Liljegården Kungsvägen väg
    Jansgården, se Liljegården gd Kvarnagärdet åker
    Jansgården personnamn Kvarnagärdet åker
    Johana hemmansdel och personnamn Kvarna-vägen väg
    Johana i Jansgården hemmansdel och personnamn Kvarna-vägen väg
    Johana i Lillagården personnamn Kvarnavägen väg
    Johannelund Saknas Kvarnavägen väg
    Johannelund f.d. torp, nu avs. +Kvarnhage, Prästgårdens hage
    Johannelunds personnamn +Kvarn-holmen äng
    Johannesa bebyggelse och personnamn +Kvarn-lyckan åkertegar
    Johannesa bebyggelse och personnamn +Kvinnevads-bäcken bäck
    Johannesa i Bångegården bebyggelse och personnamn Kylénsapeln äppelträd
    Johannesa i Jansgården hemmansdel Kyrke-lia lid, backe
    Johannesa på Tån backstuga och personnamn Saknas Saknas
    Stuga Johannesa backstuga Kyrke-lyckan intaget område
    Johna hemmansdel Kyrkelyckan åker
    Johna i Liljegården hemmansdel och personnamn +Kyrko-bron bro
    Jonasa bebyggelse och personnamn Kyrkogården plats med kyrka och begravningsplats
    Jonasa i Skattegården hemmansdel Kyrkogården, Nya del av begravningsplats
    Jonasatorpet torp Kyrko-lyckan åkerlycka
    Joninges torp +Kyrkovägen byväg
    Joninges lht Kyrkvägen åt Åsle byväg
    Stuga Jonssons backstuga, tidigare torp +Kyrk-öjan område
    Josupa hemmansdel Källa, Hallars källa
    Josuppa bebyggelse och personnamn Källa, Jansgårds källa
    Josupa i Karsgården brukningsdel och personnamn Källa, Karons källa
    Josupa i Skattegården bebyggelse och personnamn Källa, Mellbins källa
    Josuppa åttinge bebyggelse Källarebacken åker
    Jäses bebyggelse Källaregärdet åker
    Kaffestugan benämning på de s.k. Johannesastugan Källaregärdet åker
    Kagga-Augustes bebyggelse och personnamn Källaregärdet åker
    Kagga-Erika bebyggelse och personnamn +Källegärdet gärde
    Kaggagårdarna hemmansdelar +Käll-åkern åkerteg
    Kaggagården Saknas +Källåkern åker och äng
    Kaggagården gård +Käll-ängen äng
    Kaggagården gård Kärr, Kagges mosskift
    Kaggagården gård Kärr, Klevars mosskift
    Kaggagården gård Kärret område av mosse
    Kaggagården gård +Kärr-ängen område av mosse
    Kaggagården gd +Kölnlyckan åkerteg
    Kaggagården gd +Kölnåkern åkerteg
    Kaggagården gd La-backen åker
    Kaggagården gd Ladugårds-gärdet åker
    Kaggagården gd +Ladugårds-gärdet åker
    Kaggagården gd Ladugårdsgärdet åker
    Kaggagården gd Ladugårdsgärdet åker
    Kaggagården gd Landsvägen väg
    Kaggagården gd +Ladusprängen åkerteg
    Kaggagården gd +Ladu-åkern åkerteg
    Kagga-Hermana bebyggelse och personnamn Lammabron landsvägsbro
    Kagga-Larsa bebyggelse Lamma-brona landsvägsbro
    Kagg-Erika bebyggelse och personnamn Lejons li nedförssluttning, lid
    Kagges bebyggelse och personnamn Lekeplanen öppen plats
    Kala bebyggelse och personnamn +Lerbäckslyckan intaga
    Kala, Rike gård och personnamn +Lerbäcks-lyckorne intagor
    Kammare, Hofmans-Nisa stugubyggnad +Lerbergslyckorna intagor
    Kanaan by Lerdals-backen backe, upphöjning
    Kant-Emmes backstuga Ler-taget allmänning
    Kantes backstuga Lertagsgärdet åker
    Karla i Bygården bebyggelse +Lid-sidan, Lilla åkerteg
    Karla i Östgötagården bebyggelse +Lid-sidan, Stora åkerteg
    Karla på Lilla Halla bebyggelse och personnamn +Lidside-äckran ängsteg
    Karlboms soldattorp och personamn +Liesen åkerteg
    Karléns bebyggelse och personnamn Liljegårdsvägen väg
    Karlssons hemmansdel Lilla-brona landsvägsbro
    Karons soldattorp, backstuga, lägenhet Lillagårdsgärdet åkerområde
    Karons, Gamle backstuga Lillagårdsmarken betesäng
    Karons på Danåsen bebyggelse och personnamn Lille bit åker
    Karons Viktera lägenhet Lilledammen del av damm
    Karegårdarna brukningsdelar +Lillegårdsmossen mossäng
    Karsgården gd Lillegärdet åker
    Karsgården gård Lille-kanalen kanal
    Karsgården gård Lillevägen väg
    Karsgården gård +Lillgärdet gärde
    Karsgården gård Lillängen del av hagar
    Karsgården gård Limugnar, Svartarpa kalkstensbrott
    Karsgården gård Limugns-gärdet åker
    Karsgårds åttinge bebyggelse Linan åkerväg
    Katos soldattorp Lises-Kerstia brunn brunn
    Katrins-Andersa hemmansdel Loppås område
    Stuga Katrins backstuga Loppåsabacken fastmarkskulle
    Kerstia backstuga Loppåsabacken tegar
    Stuga Kerstia backstuga Loppåsagärdet åker
    Kerstia ve le´t backstuga Loppåsaåkrarna åkrar
    Klanges soldattorp och personnamn Lunden björklund
    Klares hemmansdel +Lycka, Grubbagårds intaga
    Klares bebyggelse och personnamn Lycka, Haralds inhägnad åkerlycka
    Klares Andersa bebyggelse och personnamn +Lycka, Karsgårds intaga
    Klares i Grubbagården undantagsstuga Lycka, Kerstia inhägnat område
    Klares Karla bebyggelse och personnamn +Lycka, Lilla Hallans intaga
    Klares Oskara hemmansdel +Lyckan åkerteg
    Klarviken avs. +Lyckan, Stora åkerlycka
    Klasa brukningsdel +Lyckor, Bossgårdens intagor
    Klasa i Bäcken bebyggelse och personnamn +Lyckorna intagor
    Klasa i Hovmene hemmansdel Lyckorna åker
    Klasa i Skattegården hemmansdel Lyckorna åkertegar
    Kleva-Gustava bebyggelse och personnamn Lyckorna åker
    Kleva-Gustava i Karsgården bebyggelse och personnamn Lyckängen äng
    Kleva-Gustava Lennarta bebyggelse och personnamn Långa lia backe, lid
    Klevan gd Långgärdet åker
    Klevars bebyggelse och personnamn Läktaren platåliknande kulle
    Klevars-Johana bebyggelse och personnamn Mad, Bångegårds kärr, mad
    Klevars- Josuppa bebyggelse och personnamn Mad, Puckers sank äng
    Klevars-Svenna bebyggelse Magasinsgärdet åker
    Klevars-Tildas bebyggelse Magasinsgärdet åker
    Kleven gård *Malholmen? nu utskaktad grusbacke (gammalt grustag)
    Kleven enstakahemman Malmabacken allmänning
    Kleven enstakahemman +Margretas åker åkerteg
    Kleven bebyggelse Marholmen område
    Klockarebolet bebyggelse Marholmen område
    Klockarefjärdingen bebyggelse +Marholmshagarna gräshagar
    Klockars backstuga Mark, Agusta del av betesmark
    Klockare-Johannesa backstuga Mark, Agusta del av betesmark
    Stuga Klockars-Stines backstuga Mark, Andersa del av betesmark
    Stuga Klockars-Svenna backstuga Mark, Blombergs del av betesmark
    Klövagårdarna brukningsdelar Mark, Blomstrands betesmark
    Klövagården gård Mark, Bångegårds betesmark
    Klöfvagården gård Mark, Enhaga betesmark
    Klöfvagården gård Mark, Hallars betesmark
    Klöfvagården gård Mark, Hallbergs del av betesmark
    Klöfvagården gård Mark, Jansgårds betesmark
    Klöv-åsen avs Mark, Josupa del av betesmark
    Knallens torp Mark, Karsgårds betesmark
    Knäppaskes bebyggelse och personnamn Mark, Kleva-Gustava del av betesmark
    Korporals backstuga Mark, Klevars del av betesmark
    Korporalsas backstuga Mark, Klevars-Josupa del av betesmark
    Korsgården gd Mark, Liljegårdens betesmark
    Korsgården gård Mark, Låmmonges del av betesmark
    Korsgården gård Mark, Prästegårds betesmark
    Korsgården gård Mark, Puckers betesmark
    Korsgården gård Mark, Samuela del av betesmark
    Korsgården gård Mark, Skomakars del av betesmark
    Korsgården gård Mark, Smes del av betesmark
    Korsgården gd Mark, Stora Skattegårdens betesmark
    Korsgården gd Marka-bäcken bäck
    Korsgården gd Marka-dreven fädrev
    Korsgården, Store bebyggelse Markarönnaren benämning på Markabäcken
    Kransa-bostället soldatboställe Marka-skiften åkerskift
    Stuga Kransa-Majes backstuga Marka-vägen väg
    Kransatorpet t +Mat-grenen åker
    Kranses bebyggelse och personnamn Mella-gärdet åker
    Krestins bebyggelse och personnamn Mellangärdet åker
    Kristins i Mauritsgården bebyggelse +Mellangärdet gärde
    Krons bebyggelse Mellbins floge sankmarksområde med vattensamling
    Stuga Krumma-Larsa stuga Mellbinsvägen väg
    Krumma-Larsa stuga backstuga +Mellombotten äng
    Krummes bebyggelse och personnamn +Mellum-gärdet åkergärde
    Stuga Krummes stuga Mellum-gärdet åker
    Kvarn-torpet t Mellum-gärdet åker
    Stuga Kyléns-Majes backstuga Mellum-gärdet åker
    Stuga Kyléns backstuga Mellumgärdet åker
    Kylénsstugan backstuga Mellumgärds-vägen väg
    Kyrkegården gård Mellumgärdsvägen byväg
    Kyrk-äbbaret kyrkohärberget Mellum-vägen gärdssväg
    Kyrkoherdebostället boställe +Metekroken åkerteg
    Kyrkoherdebostället boställe +Mossa allmänning
    Kyrkoherdebostället boställe Mossa, Hommeska mossar
    Kyrkoherdebostället boställe Mossa-vägen väg
    Kyrkoherdebostället boställe Moss-brona bro
    Kyrkoherdebostället boställe Mossdrågen område
    Kyrkoherdebostället boställe Mosse, Åsle mosse
    Kyrkoherdebostället boställe Mosse, Åsle mosse
    Kyrkoherdebostället boställe +Mossegärdet åker
    Kyrkoherdebostället boställe Mossen mossäng
    Kyrkoherdebostället boställe +Mossen äng
    Kyrkoherdebostället boställe +Mossen, Stora delar av Åsle mosse
    Kyrkoherdebostället boställe Moss-skiften åkerskift
    Kyrkoherdebostället boställe +Mossänga ängsområde
    Kyrkoherdebostället boställe +Mossänga, Små äng
    Stuga Kålgårdsas backstuga +Moss-ängarne ängar
    Källare, Partous källarruin +Mossängen, Stora ängar
    Källegårdarna brukningsdelar Mulagärdet benämning på det s.k. Dybäckagärdet
    Källegården gård Mularpabäcken bäck
    Källegården gård Mularpa-gärdet åker
    Källegården gård Mularpa-vägen landsväg
    Källegården gård +Munkahagen hage
    Källegården gård +Månslyckan åkerlycka
    Källkvistes lht +Måsegärdet åker
    Kärebulinges hemmansdel +Måssen, se Mossen äng
    Kölna, Hallars kölna +Nappen äng
    Ladugård, Friskoppa ladugårdsbyggnad +Nappen, Stora äng
    Lammunges bebyggelse och personnamn Nergärds-vägen väg
    Lammunges Vernera bebyggelse och personnamn Nolgärdet åker
    Larsa bebyggelse och personnamn +Nolgärdet gärde
    Leandera bebyggelse +Nolgärdet gärde
    Leandera i Bångegården bebyggelse och personnamn Nolhagen hage
    Lebbos, Lenbos bebyggelse och personnamn Nord-berget del av område
    Lebbos-Nisa bebyggelse Nord-ängen äng
    Lejons avs +Norgärdet, se Nolgärdet Saknas
    Lejons avs. +Norreledet grind
    Lellagårds bebyggelse och personnamn +Nyckel-ängarna ängar
    Lennarta bebyggelse och personnamn +Ny-gärdet åker
    Lennarta i Karsgården bebyggelse och personnamn Nylyckan intaga
    Stuga Lerdals stuga +Nylännena åkrar
    Stuga Liljedals-Stines backstuga +Näbbet åkerteg
    Liljegården gd +Odell Engen äng
    Liljegården gård Omossen del av mosse
    Liljegården gård Ox-hagen hage
    Liljegården gård Palma-Glades jordområde
    Liljegården gård Palmes jordområde
    Liljegården gård Partous-biten hustomt
    Liljegården gård Partoutsbacken sluttning
    Liljegården gd Partoutsbäcken bäck
    Liljegården gd Partouts källare raserad källare
    Liljegården gd Partoutslyckan hustomt med kåltäppa
    Liljetomten avs. Partoutsråsen sankmarksområde
    Lillahalles gård Partåkern åkerteg
    Stuga Lilla-Halles Tildes stuga Partåkra åker
    Lill-Andersa hemmansdel Peppar-åkern åker
    Lillegården gd Pfeiffabron bro
    Lillegården gård +Pilagårds hage hage
    Lillegården gård Pilagårds-vägen väg
    Lillegården gård Pils häsj fastmarksskift
    Lillegården gård Pinnamossen löväng
    Lillegården gård +Planterings-hagen område
    Lillegården bebyggelse Planterings-hagen hage
    Lillegården bebyggelse Planterhagen planterad granskogsdunge
    Lillegården gd +Planterhagen hage
    Lillegården gd +Plöjningen åkerteg
    Lillegården gd Prästadrevarna landsväg
    Lillegården gd Prästa-dreven fädrev
    Lillegården gd Prästa-krokarna del av mosse
    Lillegårdens torp f.d. dagsverkstorp Prästa-marka betesmark
    Lille Pera torp Prästa-marken betesmark
    Lindbergs bebyggelse och personnamn Prästa-mossen skiften av torvmosse
    Lindåsen avs. Prästavägen, Gamle väg
    Lises bs +Präste-lyckorna åkerlyckor
    Lises-Kerstia bs +Prästmåsen del av mosse
    Stuga Lises-Kerstia backstuga Präst-ängen ängsskift
    Stuga Lises backstuga Puckers floge vattensamling
    Stuga Lottes backstuga Puckers li sluttning, lid
    Stuga Lovises backstuga +Rakeskaftet ängsteg
    Luffagumma backstuga +Raspemossen mosse
    Luffes hemmansdel Risa-gärdet åker
    Lundbergs bebyggelse +Rolkeboängen äng
    Lundbergs i Skattegården bebyggelse och personnamn Runbergsbäcken del av Kvinnevadsbäcken
    Lundbergs på Halla bebyggelse och personnamn Rund-gärdet åker
    Lundbergs-Svenna bebyggelse och personnamn Runemadsbäcken bäck
    Låmmonges bebyggelse och personnamn Runuma sank äng el. mad
    Låmmonges Fredreka bebyggelse Runumabäcken bäck
    Långbergs bebyggelse och personnamn *Ruruma delar av betesmarker
    Långbergs-Agustes hemmanslott, stuga +Ryttare-äng, Bossgårdens äng
    Stuga Långbergs-Augustes backstuga +Ryttare-äng, Mauritsgårdens äng
    Långbergs-åttingen bebyggelse +Rålkeboängen äng
    Långe Friskes torp, stuga Rålke-gärdet åker
    Stuga Långe Friskes backstuga Rålkegärdet åker
    Lång-halmes bebyggelse och personnamn Rålk-ängen äng, hage
    +Madholmen bebyggelse Rålkängs-gärdet åker
    Madäs bebyggelse och personnamn Rå-lyckan åker
    Maja-Lises på Tån backstuga och personnamn Rås, Store djup och dyigt ställe
    Stuga Maja-Lises-Johannesa backstuga +Råssängen äng
    Stuga Maja-Lises backstuga +Råsängen äng
    Stuga Malma-Kajses backstuga +Rängla åkerteg
    Malmastugan backstuga +Ränneledet grind
    Malmes stuga och personnamn +Ränneledsåkern åkerteg
    Malmes soldatboställe, stuga +Ränneledsåkrarna, se Ränneledsåkern Saknas
    Malmes bebyggelse Röda havet mossområde
    Stuga Malmes backstuga +Rörsåkern åkerteg
    Stuga Malmes backstuga +Rörsåkern åker
    Marka-raden gårdar Salandersapeln äppelträd
    Markatorpen dagsverkstorp Salbergslyckan åkerlycka
    Markatorpet Saknas Salbergsvägen benämning på Mellbinsvägen
    Markatorpet t, senare avs Samfälla åkerteg
    Martinssons hemmansdel +Samfällan åker
    Mauritzgården gd +Samslåttekroka ängsområde
    Mauritzgården gård Sandbacken sandtag
    Mauritsgården gård Sandhåle-gärdet åker
    Mauritsgården gård Sandhålegärdet åker
    Mauritsgården gård Sandstenstaget sandstensbrott
    Mauritsgården gård Sand-taget allmänning
    Mauritsgården gård Segerberget del av berg
    Mauritsgården gård Sika-gärdet åker
    Mejeri, Klevars mejeribyggnad Sika-vägen väg
    Mejeristes bebyggelse och personnamn +Silja åkerteg
    Mellbins bs Sjungare-brona bro
    Mellbins bs Sjungaregärdet åker
    Mellbins-Kajsas stuga backstuga Sjungareledet grind
    Mellbins-Kajses stuga Sjungare-ängen äng
    Melléns backstuga el. dagsverkstorp Skabba-gärdet åker
    Melléns soldattorp, nu lhter Skabbaledet grind
    Melléns hemmansdel Skabba-marka område
    Melléns i Hovmene hemmansdel Skabb-hagen hage
    Mellénsas backstuga Skabba-lia lid, sluttning
    Misslycka kvarn Skabbera åkrar
    Mjölnars-Andersa stuga backstuga Skallerör åker
    Kvarn, Mjölnare-Andersa kvarn Skallerör kulle
    Mobergs-Lottas stuga backstuga Undantag, Skams hage
    Stuga Mobergs stuga +Skatan åkerteg
    Mobergsstugan backstuga +Skatan åkerteg
    Molins soldattorp, inbyggarbeteckning Skattegårds-bäcken del av lopp
    Molins på Danåsen bebyggelse och personnamn Skattegårds dunge albestånd
    Molins Ernsta lhter Skattegårds-gärdet åker
    Mossa-Larsa hemmansdelar Skattegårdsmark, Andersa del av betesmark
    Mula torp Skattegårdsmark, Hermana del av betesmark
    Stuga Mula-Frides backstuga Skattegårds-marken betesmark
    Mula i Dybäcken personnamn Skattegårdsremsan åker
    Munka-Gustava bebyggelse och personnamn Skattegårdssnipen benämning på det s.k. Skattegårdsgärdet
    Museet stuga, nu hembygdsmuseum Skattegårds-vägen landsväg
    Mårtena bebyggelse och personnamn +Skat-äckran ängsteg
    Mårtena i Mauritsgården bebyggelse och personnamn Skiftes-ledet grind
    +Märktorpet = Markatorpet under Prästgården Saknas +Skintan ängsteg
    Mölnars bebyggelse och personnamn +Skint-ängen ängsteg
    Stuga Mölnars-Andersa backstuga +Skogsåkern åker
    Nedregården gård +Skogsåkern, Lilla åker
    Stuga Nisa-Eves backstuga +Skogsåkern, Norra åker
    Nisastugan backstuga +Skogsåkern, Stora åker
    Nisses hemmansdel Skogängen lundäng
    Nitera bebyggelse och personnamn Skolegärdet åkertegar
    Nolgården bebyggelse Skole-lia lid, sluttning
    Nolgården bebyggelse Skoleplanen öppen plats
    Nyborg lht Skrunera åkrar
    Nybygget Saknas Skrålen kanaliserad del av å
    Nybygget t Skräddargärdet åker
    Nytorp Saknas +Skräppe-lyckan åkerteg
    Nytorp äldre dagsverkstorp, nu hemmansdel Skvalefjäll vattenkvarn
    Nöjdes bebyggelse och personnamn Skvalefjäll område, delvis byallmänning
    +Olare-bonds backstuga Skvalefjälls-bäcken del av sträckning
    Oskara bebyggelse och personnamn Skvalefjälls-gärdet åker
    Oskara i Bygården bebyggelse och personnamn Skvalefjälls-gärdet åker
    Oskars på Lilla Halla bebyggelse och personnamn Skvalefjälls-lia sluttning
    Oskara i Lille Skattegården brukningsdel Skvalefjälls-vägen biväg
    Partous bebyggelse och personnamn +Skällran, Lilla åkerteg
    Stuga Pastouts backstuga +Skällran, Stora åkerteg
    Partousstugan backstuga +Skänkeboren åkerteg
    Stuga Partu-Kalles backstuga Slafsan å
    Pera bebyggelse och personnamn +Slafs-ån, se Slafsan Saknas
    Perssons bebyggelse Slinne-röret moränkulle med odlingsrösen
    Perssons Oskara bebyggelse Slåtta-mossen odlade mossar
    Perssons på Lilla Halla bebyggelse och personnamn Slåttängen ängsområde
    Perssons Oskara på Lilla Halla bebyggelse och personnamn +Slättebacken kulle
    Stuga Petterssons backstuga +Smalåkern åkertegar
    Stuga Petterssonsas backstuga +Smalåkern åkertegar
    Pilagårdarna brukningadelar +Smalåkrarna åkertegar
    Pilagården gård +Smedjelyckan åkerteg
    Pilagården gd +Smedlyckan intagor med åker och äng
    Pilagården gård +Smedslyckeängen äng
    Pilagården gård +Snipa äng
    Pilagården gård +Snipan åker
    Pilagården gård +Snipan åkerteg
    Pilagården gård Snipen, se Karsgårds snip Saknas
    Pilagården gård +Soldate-lyckorna intaga
    Pilagården gård So-lyckorna åkrar
    Pilagården gård Spatabacken Saknas
    Pilagården bebyggelse +Spjället åkerteg
    Pilagården bebyggelse Spång, Hägges spång
    Pilagården gd Spåra-lia lid, sluttning
    Pilagården gd +Stall-gården område
    Pilagården gd Stall-gärdet åker
    Pilagården gd Stallgärdet åker
    Pilagården gd +Stegsåkra, se Stigsåkern Saknas
    Pilagården gd Stegsängen äng
    Pilagården gd Sten monument
    Pilagården gd Sten, Store monument
    Pilagården gd Stena stenar
    Pilagården gd +Stenkoppla åker
    Pilagården i Hovmene gård +Stenkröpplan åker
    Pils bebyggelse och personnamn +Stensåker åkerteg
    Pils i Hovmene bebyggelse och personnamn +Stens-åkern åker
    Plantes bebyggelse och personnamn +Stensåkern åkerteg
    Stuga Plantes backstuga +Stenåkrarna åkertegar
    Prästabolet gd +Stigsåkern åkertegar
    Prästakvarnen vattenkvarn +Stigsåkern, Lilla åkerteg
    Prästakvarnen kvarn +Stigsåkern, Stora åkerteg
    Prästbolet Saknas +Stigålsåkern, se Stigårdsåkern Saknas
    Prästgården gård +Stigårdsåkern åkerteg
    Prästgården komministerbostad +Stiksåkern, se Stigsåkern Saknas
    Kvarn, Prästgårdens kvarn Stock-holmen åker
    *Puckelns? hemmansdel Storaberget del av Gerumsberget
    Puckers bebyggelse och personnamn Stora-brona landsvägsbro
    Puckers-Jonasa bebyggelse och personnamn +Stora Hallalyckorna intagor
    Puckers-Svenna bebyggelse och personnamn +Stora Halles lycka intaga
    Puckgårds Saknas +Stora Ängen äng
    +Purrabacken bs (t) +Stora Ängen ängar
    Purrabacken bs Storedammen del av damm
    Purrahagen tidigare hage, nu avs. Store-hagen del av Gerumsberget
    Purra-stugan stuga, bs Store-kanalen kanal
    Purrebacke t senare bs Storåkern åkerteg
    Purres bebyggelse och personnamn Storåker-skiften åkerskift
    Rikarda hemmansdel +Storåkrarna åkertegar
    Risa-Augusta bebyggelse Storängen del av hagar
    Rises bebyggelse Stug-skiften åkerskift
    Rosendal lht, avs. +Stugu-lyckorna område
    Rumpa-Jonasa bebyggelse och personnamn +Stuvelyckan åkerteg
    Rumpegården gård +Sullersten flyttblock
    Runbergstorp backstuga +Sunnerstabotten äng
    Rundbergs backstuga, undantagsstuga Svarta brona bro
    Rättars i Änga hemmansdel Svarta liden backe
    Rättars i Ängarna bebyggelse Svartarpaberget del av Gerumsberget
    Rättars-Gustava bebyggelse och personnamn Svartarpa hage hage
    Sahlbergs bs Svartarpa-mossen mosskift
    Samuela i Jansgården bebyggelse Svartarpa-vägen väg
    Stuga Samuela backstuga Svartorps floge, även kallad Flogastaden vattenhåla
    Samälla bebyggelse Svartorpsberget del av Gerumsberget
    Sandbergs hemmansdel +Svartorps måsse mosse
    Sanfrida hemmansdel +Svedsholma, se Svesholmen Saknas
    Settergrens bebyggelse +Svensholma, se Svesholmen Saknas
    Settergrens torp +Svensholmen, se Svesholmen Saknas
    Settergrens bod handelslägenhet +Svensholmsåkrarna åkertegar
    Settergrenstorpet torp +Svesholma, se Svesholmen Saknas
    Sigfrida bebyggelse och personnamn +Svesholmen åker
    Sika gård Svältorna åkrar
    Sika gård Svärare-backen backe
    Stuga Sika-gubbes backstuga Svärare-hålan slåtteräng
    Stuga Sika-Jonasa backstuga +Svärjaängen äng
    Sikars bebyggelse och personnamn +Säljan åkerteg
    Sikbergs bebyggelse +Södermarken äng
    Sikbergs-Agusta bebyggelse +Södermossen område av mosse
    Siken, se Sika bebyggelse Söllersten flyttblock
    Sjapes bebyggelse och personnamn +Sörgärdet gärde
    Sjungaretorpet Saknas Sörängen äng
    Sjungare-torpet t Tassagärdet åker
    Sjungaretorpet t Tassa-gärdet åker
    Sjungars bebyggelse och personnamn Tassa-marken betesmark, hage
    Stuga Sjungesas backstuga Tegelhall, Lilla gånggrift
    Sjöbergs bebyggelse och personnamn Tegelhall, Stora gånggrift
    Sjögrensas f.d. torp Tegelhall, Stora gånggrift
    Sjölins på Danåsen bebyggelse och personnamn Tegel-ängen äng, nu delvis åkrar
    Sjölins Sigfrida bebyggelse och personnamn +Terningen åker
    Skaraborgs-lägret boställen Thån allmänning med backstugubebyggelse
    Skattegården gård Tiarpa-vägen väg
    Skattegården kortnamnsform för Stora Skattegården Tomtaapel äppelträd
    +Skattegården gård Tomtagärdet åker
    Skattegården i marka brukningsdel +Tomtalyckan åkerlycka
    Skattegården, Lilla gård Tomtera åkrar och tomtplatser
    Skattegården, Lilla gd Torpabäcken benämning på Partoutsbäcken
    Skattegården, Lilla gård Torparevägen väg
    Skattegården, Lilla gård Torpare-ängen äng
    Skattegården, Lille gård Torssonsskifterna område
    Skattegården, Stora gård Torstes led grind
    Skattegården, Stora gd +Torstes lycka intaga
    Skattegården, Stora gård +Torvbrottet åkerteg
    Skattegården, Stora gård +Torvbrottsängen äng
    Skattegården, Stora gård Torv-mossen del av mosse, torvtäkt
    Skattegården, Stora gård +Torfmåssen, Stora del av mosse, torvtäkt
    Skattegården, Stora gård +Traneskallen åkerteg
    Skattegårdskvarnen kvarn Trehörningen del av Åsle Tå
    Skogs-ängen avs Trollshuvudet åker
    Skolan, Norra folkskola +Trålshufvudet, se Trollshuvudet Saknas
    Skolan, Södra folkskola +Trångmaden, Lilla äng
    Skola, Tiarpa skola +Trångmaden, Stora äng
    Skolhuset Saknas +Trädgrenen åkerteg
    Skomakars bebyggelse och personnamn +Trädgård, Smedens trädgårdstäppa
    Skomakars stuga backstuga Trädgårdsgärdet åker
    +Skräddare-torpet t Trädgårds-gärdet åker
    Skräddars hemmansdel Trädgårds-gärdet åker
    Skräddars i Hovmene hemmansdel +Trädgårdslyckan åkerteg
    Skräddars-Josupa hemmansdel +Trädgårdsåkern åkerteg
    Skräddars-Oskara bebyggelse och personnamn +Trägrenen åkerteg
    Skvalefjäll Saknas +Tuvängen äng
    Skvalefjäll t +Tuvängen, Lilla äng
    Skvalefjäll kvarn +Tuvängen, Stora äng
    Skvalefjälls kvarn avs. +Tvärbytena åkertegar
    Stuga Skylta-Käringens backstuga +Tvättstensängen äng
    Stuga Skölta-Kajses stuga Tå, Hallbergs område
    Skölta-Kajsas stuga backstuga Tå, Hommenska tå med bebyggelse
    Stuga Skölta-Maris backstuga Tå, Karsgårds område
    Sköltes soldattorp, stuga Tå-gatan väg
    Stuga Sköltes backstuga Tå, Kleva bergssluttning
    Släntars bebyggelse och personnamn Tå-lycka inhägnad täppa
    Slänte-Pera bebyggelse och personnamn +Tå-lyckan intaga
    Smes bebyggelse och personnamn +Tålyckan åkerlycka
    Stuga Smes backstuga Tå, Svartarpa tå med bebyggelse
    Stuga Smålänninges Emmes stuga Tån, se Åsle Tå Saknas
    Stuga Smålänninges stuga Tån område
    Smålänningastugan backstuga +Tån, Lilla område
    Snickars lht Tångemad äng
    Snickars-Gustava lägenhet +Tångemaden äng
    Snickars-Gustava bebyggelse Tångemaden äng
    Snordeckers lht Tångemadsängen äng
    Snor-Ströms lht Tåssebäcken bäck
    So-Josupa torp Tåsse-bäcken bäck
    Sojosupatorpet torp Tåssedrågen sankmarksstråk
    Spakes bebyggelse och personnamn Tåvassen äng
    Spatastugan backstuga +Täljekniven åkerskift
    Spates bebyggelse och personnamn +Tärningen, se Terningen Saknas
    Stenprästes hemmansdel +Ulvåkern åkerteg
    Stens backstuga +Uppsala, se Upsalen Saknas
    Stensborg avs +Upsalen åker
    Sten-stugan backstuga +Utbytet åker
    Sten-äng avs Utmarken betesmark
    Stommen gård Utmarken betesmark
    Stuga Stora-Majes backstuga Utmarken betesmark
    Stora Skattegårdens kvarn kvarn +Utmarken betesmark
    Ströms lht, tidigare dagsverkstorp Utmarkerna betesmarker
    Stuta-Vektera bebyggelse och personnamn +Ut-måssen del av mosse
    Stutes bebyggelse och personnamn +Ut-ängen del av Nyckelängen
    Sundbergs hemmansdel Vadsåkern åkerteg
    Sundbergs-torpet torp Vadsåkra åkertegar
    Sundsered Saknas +Vadsänga äng
    Sundserud torp Vadsängen äng
    Sundseryd bebyggelse Valldreven kreatursdrev
    Sundseryd, Mellersta dagsverkstorp Varvsberget platåberg
    Sundseryd, Mellersta lht, tidigare dagsverkstorp Vasen benämning på en del av den s.k. »Klaresvägen»
    Sundseryd, Mellersta äldre dagsverkstorp, nu lht Vassakra åker
    Sundseryd, Norra äldre dagsverkstorp, nu lht +Vassloppet åker och ängsdråg
    Sundseryd, Södra äldre dagsverkstorp, nu lht +Vassloppet, Södra åkerteg
    Östra Sundseryd bebyggelse +Vassåkern åkerteg
    Sundseryd, Östra dagsverkstorp +Vassänga ängsområde
    Sundseryd, Östra dagsverkstorp +Vassängen äng
    Sundserydstorpen torp Vinga-gropa dike och sänka
    Svantes bebyggelse och personnamn Vinga-gärdena åkrar
    Svartarp bebyggelse +Vinga-huvudet åkerteg
    Svartarp by +Winga-kålgårdarna del av gärden
    Svartarpa-torpen dagsverkstorp Vingen åkrar
    Svartorp f.d. by, nu herrgård +Vingen, Store åkerteg
    Svartorp by +Vinter-gapet grindöppning
    Svartorp by +Wintergapz råsen dalgång
    Svartorp f.d. by Vinter-vägen väg
    Svartorp herrgård Vita-mossen del av mosse
    Svartorp bebyggelse +Vrå-åkern åkerteg
    Svartorp bebyggelse Vägen, Nye landsväg
    Svartorps Säteri, se Svartorp Anders Persgården Saknas +Väglången åkerteg
    Svartorps kvarn kvarn +Väglången åkerteg
    Svenna bebyggelse och personnamn Värabacken sluttning
    Svenna Fritjofa bebyggelse och personnamn Värabergen ås
    Svenna i Korsgården bebyggelse Väraberget höjdsträckning
    Stuga Svenna-Lovises backstuga +Värabergs-åkern, Lilla åker
    Svensholmen enstakahemman +Värabergs-åkern, Stora åker
    Svensholmen enstakahemman Väragaps-ledet grind
    Svensholmen enstakahemman +Väragaps-åkern åkerteg
    Svensholmen enstakahemman +Västergärdet gärde
    Svensholmen enstakahemman +Wäster-måsen del av mosse
    Svensholmen skattetomt +Vävlinga ängar
    Svensholmen gd Yttergärdet åker
    Svensholmen gård Ågärdet åker
    Svenssons-Svenna bebyggelse och personnamn +Ågärdet gärde
    Svenssons-Svenna Frides lägenhet Åna å sträckning
    Svenssons-Svenna Fritjofa bebyggelse och personnamn Årbogärdet, se Årebrogärdet Saknas
    Söllersten Saknas Årebro bro
    Söllersten torp Årebrobacken rullstensåskulle
    Söllersten t Årebrogärdet åker
    Söllersten, Norra torp Årebrovägen väg
    Söllersten, Norra torp Åsen upphöjning
    Söllersten, Södra t Åsle mosse mosse
    Söllersten, Södra t Åsle-mossen mosskiften
    Stuga Sömmerskeras backstuga Åsle Tå allmänning med backstugubebyggelse
    Sörgården gård Åsle Tå allmänning
    Sörgården bebyggelse +Åstorpabotten mossområde
    Tappera soldattorp, backstuga Åttingsvägen åkerväg
    Stuga Tappera backstuga Åängen t.
    Tegelängen t Äcker-mossen mosse
    Thorssons backstuga eller dagsverkstorp Älinga-ängen äng
    Tiarpa-skolan skola Äng, Lillagårds björklund
    Tildes i Jansgården bebyggelse Änga bebyggelse
    Stuga Tildes backstuga +Änga ängsområde
    Tomten gård Ängagärdet åker
    Tomten avs., gård +Ängalyckan, Lilla åkerteg
    Tomten avs. +Ängalyckan, Stora åkerteg
    Tomten säteri Ängar, Fårdals ängar
    Torkela hemmansdel +Ängekroken åker
    Torp, Prästgårds torp +Ängelyckan åkerteg
    +Torp, Walins soldattorp +Ängelyckan åkerlycka
    Torpare-Karlssons bebyggelse och personnamn +Ängelyckan, Lilla åkerteg
    Torssons backstuga +Ängen, Stora ängar
    +Torstensgården gård +Ängen, Stora äng
    Stuga Trumma-Lars´ backstuga +Ängeråkern åker
    Tån Saknas Ängeråkern, Lilla åkerteg
    Tån eller Åsle tå backstugor och lägenheter +Ängeråkern, Lilla åkerteg
    Tån allmänningsjord +Ängeråkern, Lilla åkerteg
    Tå-stuga backstuga +Ängeråkern, Stora åkerteg
    Tå-torpet dagsverkstorp +Ängeråkern, Stora åkerteg
    Törninges torp +Ängeråkra tegar
    Uddagården gd +Ängeråkra, se Ängeråkern Saknas
    Uddagården gård +Ängs-mossarna del av mosse
    Uddagården bebyggelse +Ängåkra, se Ängeråkern Saknas
    Uddagården bebyggelse +Ärsåsalyckan ängslycka
    Uddagårds-torp t +Ärtebacken område
    Uddatorpen torp Ärtekulla område (åker och delvis äng)
    Stuga Wallgrensas backstuga Ärtekulla backe
    Wallins soldattorp, stuga Ärtekulla-gärdet åker
    Vektera bebyggelse och personnamn Ärtekullavägen åkerväg
    Vernera hemmansdel +Ärtelyckan åkerlycka
    Vernera i Hovmene hemmansdel +Öfwersta Gärdets Grind grind
    Vernera i Pilagården bebyggelse och personnamn Öja ö
    Venera i Skattegården bebyggelse och personnamn +Ölänningen åkerteg
    Vernera på Lilla Halla bebyggelse och personnamn Örjanstorp åkrar
    Viktora i Östgötagården bebyggelse Örjanstorp område
    Vindtittes bebyggelse och personnamn +Östergärdet gärde
    Vinköls bebyggelse och personnamn +Östra Giärdet åker
    Vinköls-Larsa bebyggelse och personnamn Övergärds-vägen väg
    Vithårtes backstuga Övervägen benämning på Kortevägen
    Vithårtes-Karla backstuga Saknas Saknas
    Västgöta-lägret boställen Adama personnamn och bebyggelse
    Växeln lägenhet, avs. Adamsson i Bygården personnamn
    Ågrens hemmansdel, tidigare dagsverkstorp Adamssons personnamn och bebyggelse
    Åhla bebyggelse och personnamn Adamssons Karla personnamn och bebyggelse
    Stuga Åhla, Stuga Åhls stuga Adamssons Oskara personnamn och bebyggelse
    Åhla-stugan backstugor Agda i Jansgården personnamn
    Åhls bebyggelse och personnamn Agusta personnamn och bebyggelse
    Åhlses stuga Agusta personnamn och bebyggelse
    Stuga Åhlses stuga Agusta personnamn och bebyggelse
    Årebro t Agusta Fredreka bebyggelse
    Årebro-torpet torp Albin i Prästegården personnamn
    Åsa-Agusta bebyggelse Albin i Skattegården personnamn
    Åsa-Bedes hus Alfred i Jansgården personnamn
    Åsa-Jonasa bebyggelse Alfred i Kaggagården personnamn
    Åses bebyggelse Alfred i Korsgården personnamn och bebyggelse
    Åses soldattorp Alfred i Lillagården personnamn
    Åsle by Alfred i Prästegården personnamn och bebyggelse
    Åsle by Alice i Bygården personnamn
    Åsled bebyggelse Alice i Prästegården personnamn
    Åsled bebyggelse Allan i Mauritsgården personnamn och bebyggelse
    Åsled bebyggelse Allan i Prästegården personnamn
    Åsled bebyggelse Alma i Bångsgården personnamn
    Åsled bebyggelse och personnamn Anders i Hovmansgården personnamn och bebyggelse
    Åsled Stora Hallan bebyggelse Andersa pojkar i Bossgården personnamn
    Åsle, Nya herrgård Andersa pojkar i Skattegården personnamn
    Åsle, Nya herrgård Andersa töser i Skattegården personnamn
    Åsle, Nya herrgård Anders i Bossgården personnamn
    Åsle, Nya herrgård Anders i Kaggagården personnamn
    Åsle, Nya herrgård Anders i Skattegården personnamn
    Åsle, Nya herrgård Anna i Enhagen personnamn
    Åsle, Nya herrgård Anna i Jansgården personnamn
    Åsle tå allmänningsjord Anna i Jansgården personnamn
    Åsle tå allmänningsjord Anna i Karsgården personnamn
    Åsle tå allmänningsjord Anna i Skattegården personnamn
    Åsle, Nya gård Anna-Maja i Kaggagården personnamn
    Åsle, Nya gd Arrendatorn på Nya Åsle personnamn
    Åslätt poststation Artur på Siken personnamn
    Åttingen bebyggelse Arvid i Kaggagården personnamn
    +Älehagen t Assar i Jansgården personnamn
    Älinges bebyggelse och personnamn Assar i Liljegården personnamn
    Ängarna hemmansdel Assar i Prästegården personnamn
    Änkas-Jonasa hemmansdel Augusta i Kaggagården personnamn
    Stuga Änkas-Nisa backstuga Augusta pojkar i Skattegården personnamn
    Öes-Johana bebyggelse Augusta töser i Skattegården personnamn
    Öjedahls torp August i Bossgården personnamn
    Örjanstorp gård August i Jansgården personnamn
    Örjanstorp rå och rör August i Liljegården personnamn
    Östbergs hemmansdel August i Skattegården personnamn
    Östgötagården gård August på Danåsen personnamn
    Östgötagården gd August på Halla personnamn
    Östgötagården gård August på Växeln personnamn
    Östgötagården gård Backarn personnamn
    Östgötagården bebyggelse Backesa personnamn
      Bernhard i Skattegården personnamn
      Bernhard i Skattegården personnamn
      Bertil på Lilla Halla personnamn
      Blomberg på Lilla Halla personnamn
      Blomgren i Korsgården personnamn
      Bogrensa på Danåsen personnamn
      Bonden på Halla personnamn
      Bralt-Emma personnamn
      Bygårds personnamn
      Bångegårds Fredrik personnamn
      Bångegårds Lars personnamn
      Bångegårds Oskar personnamn
      Bånggårds-pojka personnamn
      Dagmar i Jansgården personnamn
      Dagmar i Kaggagården personnamn
      Damma-Stina personnamn
      Damma-torparen personnamn
      Damma-torpesa personnamn
      Dammar-Åhl personnamn
      Daniel i Prästakvarnen personnamn
      Danåsa-knekt personnamn
      Dungen personnamn
      Edit på Siken personnamn
      Elin på Herrgården personnamn
      Elin på Siken personnamn
      Elis i Jansgården personnamn
      Ellen i Pilagården personnamn
      Ellen i Prästegården personnamn
      Elsa i Bygården personnamn
      Elsa i Kaggagården personnamn
      Emil i Bossgården personnamn
      Emil i Karsgården personnamn
      Emil i Pilagården personnamn
      Emil i Prästegården personnamn
      Emma i Enhagen personnamn
      Emma i Jansgården personnamn
      Enhagars Anna personnamn
      Enhagars bonde personnamn
      Enhagars Emma personnamn
      Enhagars Ernst personnamn
      Enhagars Hugo personnamn
      Enhagars Karl personnamn
      Enhagars pojkar personnamn
      enhagesa personnamn
      Enhagesa personnamn
      Enoch i Bångegården personnamn
      Enocha pojkar i Bångegården personnamn
      Enocha töser i Bångegården personnamn
      Erik i Kaggagården personnamn
      Erik i Karsgården personnamn
      Erik på Herrgården personnamn
      Ernst i Enhagen personnamn
      Ester i Bossgården personnamn
      Ester i Bångegården personnamn
      Ester i Skattegården personnamn
      Ester på Halla personnamn
      Ester på Växeln personnamn
      Fjällarn personnamn
      Fjällars personnamn
      Fjällars-Krestin personnamn
      Fjällars-Stina personnamn
      Fjäll-Sven personnamn
      Fjäll-Svenna Alma personnamn
      Fjäll-Svenna pojkar personnamn
      Fjäll-Svenna Rikard personnamn
      Fjäll-Svenna Robert personnamn
      Fjäll-Svenna töser personnamn
      Flykt på Danåsen personnamn
      Fredrik i Bångegården personnamn
      Fredrik på Gärdet personnamn
      Frida i Korsgården personnamn
      Frida i Lillagården personnamn
      Fridolf på Halla personnamn
      Fritjof i Korsgården personnamn
      Fårdalinge inbyggarbeteckning
      Fårdalingen personnamn
      Fårdals personnamn och bebyggelse
      Fårdals-torpare personnamn
      Gamle-Klevaren personnamn
      Gamle Piln personnamn
      Gertrud i Östgötagården personnamn
      Gillis i Prästegården personnamn
      Gillis på Nye Åsle personnamn
      Glugga personnamn
      Glugga-Tilda personnamn
      Glugga-torparen personnamn
      Glugga-torpesa personnamn
      Gluggen personnamn
      Glugges personnamn och bebyggelse
      Gluggesa personnamn
      Gran i Hovmene personnamn
      Gran på Danåsen personnamn
      Grans i Hovmene bebyggelse och personnamn
      Gransa i Hovmene personnamn
      Grans på Danåsen personnamn
      Grubba-Gustav personnamn
      Grubba-Johannes personnamn
      Grubba-Klara personnamn
      Grubbasläkten personnamn
      Grubbatösera personnamn
      Grubben personnamn
      Grubbera personnamn
      Grubbes personnamn
      Gubben i Lillagården personnamn
      Gubben på Herrgården personnamn
      Gubben på Siken personnamn
      Gumman på Herrgården personnamn
      Gunhild i Karsgården personnamn
      Gunnar i Kaggagården personnamn
      Gustav i Hovmansgården personnamn
      Gustav i Kaggagården personnamn
      Gustav i Karsgården personnamn
      Gustav på Gärdet personnamn
      Gustav på Lilla Halla personnamn
      Gusten i Klövagården personnamn
      Halla August personnamn
      halla-bonde personnamn
      Halla-bonn personnamn
      Halla-bonsa personnamn
      Hallabönderna personnamn
      hallare inbyggarbeteckning
      Halla Mårten personnamn
      Hallars personnamn och bebyggelse
      Hallars August personnamn
      Hallars Mårten personnamn
      Hallbergs i Enhagen personnamn
      Hallberg i Kaggagården personnamn
      Hallberg i Skattegården personnamn
      Hallesa personnamn
      Hanna i Pilagården personnamn
      Hanna på Siken personnamn
      Harald personnamn
      Haraldsa personnamn
      Haralds-Krestin personnamn
      Helmer på Kleva personnamn
      Herbert i Bygården personnamn
      Herbert i Karsgården personnamn
      Herman i Jansgården personnamn
      Herman i Kaggagården personnamn
      Herman i Karsgården personnamn
      Herman i Korsgården personnamn
      Hermana pojkar i Kaggagården personnamn
      Hermans pojkar i Karsgården personnamn
      Hermana töser i Kaggagården personnamn
      Hermana töser i Karsgården personnamn
      Herrgårds personnamn
      Herrgårdsa personnamn
      Herrgårds Elin personnamn
      Herrgårds Erik personnamn
      Herrgårdsgubben personnamn
      Herrgårds i Hovmene personnamn
      Herrgårds John personnamn
      Herrgårdskäringen personnamn
      Herrgårds Sven personnamn
      Hilda i Mauritsgården personnamn
      Hilda på Siken personnamn
      Hildur i Kaggagården personnamn
      Hildur i Korsgården personnamn
      Hildur i Skattegården personnamn
      Hilma i Karsgården personnamn
      Hilma i Skattegården personnamn
      Hilner i Kaggagården personnamn
      Hommenskabonde personnamn
      Hommenske inbyggarbeteckning
      Hommeske inbyggarbeteckning
      Hugo i Enhagen personnamn
      Hugo i Grubbagården personnamn
      Hugo i Pilagården personnamn
      Hulda i Karsgården personnamn
      Hulda i Prästegården personnamn
      Ida i Jansgården personnamn
      Ida i Lillagården personnamn
      Intagarn personnamn
      Intagars personnamn
      Isak i Bångegården personnamn
      Jansgårds personnamn
      Johan i Jansgården personnamn
      Johan i Karsgården personnamn
      Johan i Lillagården personnamn
      Johannelundarn personnamn
      Johannelundsa personnamn
      Johannes i Bångegården personnamn
      Johannes i Jansgården personnamn
      Johannes på Tån personnamn
      John i Lillagården personnamn
      John på Herrgården personnamn
      Jonas i Skattegården personnamn
      Josupa pojkar i Karsgården personnamn
      Josupa på Halla personnamn
      Josupa töser i Karsgården personnamn
      Josup i Bossgården personnamn
      Josup i Jansgården personnamn
      Josup i Karsgården personnamn
      Josup i Skattegården personnamn
      Josup på Halla personnamn
      Kagga personnamn
      Kagga-Anders personnamn
      Kagga-Augusta personnamn
      Kagga-Erik personnamn
      Kagga-Erika pojkar personnamn
      Kagga-Erika töser personnamn
      Kaggabonden personnamn
      Kaggabondskan personnamn
      Kaggagubben personnamn
      Kaggagårdar inbyggarbeteckning
      Kaggagårdinge inbyggarbeteckning
      kaggagårdinge personnamn
      Kaggagårds personnamn
      Kaggagårds Alfred personnamn
      Kaggagårds Arvid personnamn
      Kaggagårds Dagmar personnamn
      Kaggagårds Elsa personnamn
      Kaggagårds Gunnar personnamn
      Kaggagårds Gustav personnamn
      Kaggagårds Hilner personnamn
      Kaggagårds pojkar personnamn
      Kaggagårds töser personnamn
      Kagga-Herman personnamn
      Kagga-Hermana pojkar personnamn
      Kagga-Hildur personnamn
      Kagga-Kristin personnamn
      Kaggakäringen personnamn
      Kaggakäringen personnamn
      Kagga-Lars personnamn
      Kagga-Manda personnamn
      Kaggan personnamn
      Kaggen personnamn
      Kaggen personnamn
      Kaggen, Gamle personnamn
      Kaggera inbyggarbeteckning
      Kagg-Erik personnamn
      Kaggeskan personnamn
      Kagges personnamn
      Kagges, Gamle personnamn
      Kagges Karin personnamn
      Kagges Karl personnamn
      Kagges pojkar personnamn
      Kagges Sara personnamn
      Kagges Svea personnamn
      Kagges Sven personnamn
      Kagges töser personnamn
      Kaggesa personnamn
      Kaggesa, Gamla personnamn
      Kaggesera personnamn
      Kagges Hildur personnamn
      kananit inbyggarbeteckning
      Karin på Nya Åsle personnamn
      Karsgård personnamn
      Karl i Bossgården personnamn
      Karl i Bygården personnamn
      Karl i Karsgården personnamn
      Karl i Korsgården personnamn
      Karl i Östgötagården personnamn
      Karl på Lilla Halla personnamn
      Karla Hilda på Lilla Halla personnamn
      Karla pojk på Lilla Halla personnamn
      Karlsonsa i Prästakvarnen personnamn
      Karon på Danåsen personnamn
      Karonsa på Danåsen personnamn
      Karsgårds Emil personnamn
      Karsgårds Erik personnamn
      Karsgårds Gunhild personnamn
      Karsgårds Herbert personnamn
      Karsgårds Herman personnamn
      Karsgårds Hildur personnamn
      Karsgårds Hilma personnamn
      Karsgårds Johan personnamn
      Karsgårds Karl personnamn
      Karsgårds pojkar personnamn
      Karsgårds töser personnamn
      Karsgårds Åke personnamn
      Kersti vid ledet personnamn
      Klara i Grubbagården personnamn
      Klas i Bäcken personnamn
      Klas i Hovmene personnamn
      Klas i Skattegården personnamn
      Klevabonden personnamn
      Klevabondsa personnamn
      Klevabönderna personnamn
      Kleva-Gustava Anna personnamn
      Kleva-Gustava Lennart personnamn
      Klevars-Anders personnamn
      Klevare personnamn
      Klevare personnamn
      Klevarn personnamn
      Klevars-August personnamn
      Klevars-Augusta personnamn
      Klevars bonde personnamn
      Klevarsbondsa personnamn
      Klevarsbönderna personnamn
      Klevars-Johan personnamn
      Klevars-Josup personnamn
      Klevars-Josupa Anna personnamn
      Klevars-Josupa Hulda personnamn
      Klevars-pojkarna personnamn
      Kleva-Tilda personnamn
      Klevesa personnamn
      Klevesa personnamn
      Klevesa, Gamla personnamn
      Korsgårdar inbyggarbeteckning
      Korsgårdinge inbyggarbeteckning
      korsgårdinge inbyggarbeteckning
      Korsgårds personnamn och bebyggelse
      Krans på Danåsen personnamn
      Kransarn personnamn
      Kransa-torparen personnamn
      Kransa-torparen personnamn
      Kransa-torpesa personnamn
      Kristin i Bygården personnamn
      Kristina i Jansgården personnamn
      Kristin i Kaggagården personnamn
      Kristin i Mauritsgården personnamn
      Kristin i Skattegården personnamn
      Kristina i Östgötagården personnamn
      Kvarna-torparen personnamn
      Kvarna-torpars personnamn
      Kvarna-torpesa personnamn
      Kålmo räv personnamn
      Kärebulingen personnamn
      Lammungen personnamn
      Lammungesa personnamn
      Lammunges Anna personnamn
      Lammunges Fredrik personnamn
      Lammunges Leander personnamn
      Lammunges Mali personnamn
      Lammunges Verner personnamn
      Lars i Bångegården personnamn
      Lars i Kaggagården personnamn
      Leander i Bångegården personnamn
      Lebbon personnamn
      Lebbosa personnamn
      Lebbos-Nis personnamn
      Lellagålinge inbyggarbeteckning
      Lellagålingen personnamn
      Lellagårdsa personnamn
      Lenbos-Anna personnamn
      Lennarta pojkar i Karsgården personnamn
      Lennarta töser i Karsgården personnamn
      Lennart i Karsgården personnamn
      Levin på Siken personnamn
      Levins på Siken personnamn
      Liljegålinge inbyggarbeteckning
      Liljegårds personnamn
      Lilla-Elin på Herrgården personnamn
      Lillagårds Artur personnamn
      Lillagårds Frida personnamn
      Lillagårds John personnamn
      Lillagårds Oskar personnamn
      Lillagårds pojkar personnamn
      Lillagårds töser personnamn
      Lillahallare personnamn
      lillahallesa personnamn
      Lillahalles Tilda personnamn
      Lillegårdarna inbyggarbeteckning
      Lillegårdarna inbyggarbeteckning
      Lillegårdsgubben inbyggarbeteckning
      Lillegårdskan personnamn
      Lillegårdskäringen personnamn
      Lundberg i Skattegården personnamn
      Lundberg på Halla personnamn
      Maja i Bossgården personnamn
      Maja i Karsgården personnamn
      Maja-Lisa i Skattegården personnamn
      Maja-Lisa på Tån personnamn
      Manda i Kaggagården personnamn
      Markatorpare personnamn
      Mauritsgårdinge inbyggarbeteckning
      Mauritsgårds personnamn
      Mjölnaren i Prästakvarnen personnamn
      Mjölnaren i Skvalefjäll personnamn
      Mjölnars i Skvalefjälls personnamn
      Mjölnersa i Prästakvarnen personnamn
      Mjölnersa i Skvalefjäll personnamn
      Molin på Danåsen personnamn
      Mossa-Lars personnamn
      Mul i Dybäcken personnamn
      Munka-Gustav personnamn
      Mårten i Mauritsgården personnamn
      Mårten på Halla personnamn
      Mårtena pojkar i Mauritsgården personnamn
      +Nederbyggarna personnamn
      Nils på Lilla Halla personnamn
      Nilsson i Enhagen personnamn
      Nordlander på Nya Åsle personnamn
      Nordlandera på Nya Åsle personnamn
      Nya-Åslinge inbyggarbeteckning
      Nya-Åslingen personnamn
      Olarebonden personnamn
      Olarebondsa personnamn
      Olarebonds Stina personnamn
      Oskar i Bygården personnamn
      Oskar i Bångegården personnamn
      Oskar i Lillagården personnamn
      Oskar i Lille Skattegården personnamn
      Oskar på Lilla Halla hemmansdel
      Oskara pojkar på Lilla Halla personnamn
      Persson på Lilla Halla personnamn
      Perssonsa på Lilla Halla personnamn
      Perssons Oskar på Lilla Halla personnamn
      Pilagåla personnamn
      Pilagårdinge personnamn
      Pilagårds personnamn
      Pilagårdsbondsa personnamn
      Pilagårdsbönderna personnamn
      Pilen personnamn
      Pilsan personnamn
      Pils Emil personnamn
      Pils pojkar personnamn
      Pils töser personnamn
      Planten personnamn
      Plantesa personnamn
      Prästa-bonde personnamn
      Prästabonds personnamn
      Prästabonds Albin personnamn
      Prästabonds Alice personnamn
      Prästabonds Allan personnamn
      Prästabonds Assar personnamn
      Prästabonds Gillis personnamn
      Prästabonds pojkar personnamn
      Prästabonds tös personnamn
      Prästabonds Yngve personnamn
      Prästa-bondsa personnamn
      Prästabönderna personnamn
      Prästadrängarna personnamn
      Prästamjölnaren personnamn
      Prästamjölnars personnamn
      Prästamjölnersa personnamn
      Prästegårds personnamn
      Puckern personnamn
      Puckers Ester personnamn
      Puckers-Jonas personnamn
      Puckers Josup personnamn
      Puckers Karl personnamn
      Puckers Otto personnamn
      Puckers pojkar personnamn
      Puckers Teodor personnamn
      Puckers Tilda personnamn
      Puckers töser personnamn
      Purra personnamn
      Purren personnamn personnamn
      Purresa personnamn
      Rumpa-Jonas personnamn
      Rumpen personnamn
      Rumpesa personnamn
      Rättaren i Ängarna personnamn
      Samuel i Jansgården personnamn
      Sanfrid i Jansgården personnamn
      Sanfrid i Liljegården personnamn
      Sanfrid i Prästegården personnamn
      Sanfrida i Prästegården personnamn
      Signe i Skattegården personnamn
      Sika-gubben personnamn
      Sika-Jonas personnamn
      Sika-käringa personnamn
      Sikare personnamn
      Sikars Artur personnamn
      Sikars Edit personnamn
      Sikarn personnamn
      Sikars Elin personnamn
      Sikars Hanna personnamn
      Sikars pojk personnamn
      Sikars töser personnamn
      Siken personnamn
      Sikesa personnamn
      Sjapen personnamn
      Sjungare-torparen personnamn
      Sjungarn personnamn
      Sjungars-Gustav personnamn
      Sjungesa personnamn
      Sjölin på Danåsen personnamn
      Skaraborgare inbyggarbeteckning
      skattegårdinge inbyggarbeteckning
      skattegårdinge, lille inbyggarbeteckning
      skattegårdsa, lille personnamn
      Skattegårds, (Stora) personnamn
      Skräddarn i Hovmene personnamn
      Skvalefjällsmjölnaren personnamn
      Skvalefjällsmjölnaren personnamn
      Skvalefjällsmjölnersa personnamn
      Smeden i Liljegården personnamn
      Smeden i Åsle personnamn
      Smålänningen personnamn
      Smålänningesa personnamn
      Smålänninges August personnamn
      Smålänninges Emma personnamn
      Sofia i Bossgården personnamn
      Staare inbyggarbeteckning
      Stackarpen inbyggarbeteckning
      Stenprästen personnamn
      Sundserydstorpare personnamn
      Svante i Bångegården personnamn
      Svartarpabönderna personnamn
      Svartarpen personnamn
      Svea i Skattegården personnamn
      Sven i Herrgården personnamn
      Sven i Korsgården personnamn
      Sven på Herrgården personnamn
      Svensk inbyggarbeteckning
      Svenska inbyggarbeteckning
      Säger i Östgötagården personnamn
      Tekla i Skattegården personnamn
      Tilda i Bossgården v
      Tilda i Jansgården personnamn
      Tåare personnamn
      Tåesa personnamn
      Tå-gubbe inbyggarbeteckning
      Tå-kungen personnamn
      Tå-käring personnamn
      Tå-unge inbyggarbeteckning
      Törningen personnamn
      Verner i Hovmene personnamn
      Verner i Pilagården personnamn
      Verner i Skattegården personnamn
      Verner i Skattegården personnamn
      Verner på Lilla Halla personnamn
      Viktor i Östgötagården personnamn
      Viktoria på Lilla Halla personnamn
      Vinköl personnamn
      Vinköls-Lars personnamn
      Västgöte inbyggarbeteckning
      Yngve i Prästegården personnamn
      Yngves i Prästegården personnamn
      Åke i Karsgården personnamn
      Åsars Agust personnamn
      åsle-bo inbyggarbeteckning
      åslinge inbyggarbeteckning
      Åslingen inbyggarbeteckning
      Älinga-Alfred personnamn
      Älinga-Anders personnamn
      Älingen personnamn
      Älingesa personnamn
      Östgötagårds personnamn
      Östgötagårdsbonden personnamn
      Östgötagårdsbondsa personnamn
      Östgötagårds tös personnamn
      Östgöten personnamn
      Östgötes personnamn
      Östgötes tös personnamn
      +Överbyggarna personnamn

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.