ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Acklinga socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 31 Bebyggelsenamn : 269 Naturnamn : 104
Acklinga sn Baggebro ägomark Acklinga socken socken Acklinga gärde Saknas
Acklinga sn. Drakerör råmärke Acklinga sn Acklinga mader mad- och mossområden
Acklinga sn *Drakarör gränsmärke Acklinga socken och by Acklingaskogen skogsområde
Acklinga sn. Drakarör råmärke Acklinga socken Acklingavägen landsväg
Acklinga sn Ekåsa vad vad Acklinga socken Acklingavägen Saknas
Acklinga sn /Se Ekåsen triangelpunkt Acklinga socken Acklingavägen, Lilla landsväg
Acklinga sn *Habboltorpa spänge, gränsmärke (?) Acklinga kyrkby Acklingaån å
Acklinga sn. Habboltorps spänge spång Acklingabo inbyggarbeteckning Acklinga ängar Saknas
Acklinga sn Kavelåsa damm damm Acklingabo inbyggarbeteckning Acklingevägen Saknas
Acklinga sn Kobonäs ägomark acklingabo inbyggarbeteckning Aleråsen sankmark
Acklinga sn Kullsarps drev väg Acklingare inbyggarbeteckning Aspelund dunge
Acklinga sn Kvarnabäcken bäck Acklingare inbyggarbeteckning *Baggarna åker
Acklinga sn. Kyrkerör terräng Acklingarn inbyggarbeteckning Dimbovägen landsväg
Acklinga sn Lassbotallen tall Acklingarn inbyggarbeteckning Djuråsa källa källa
Acklinga sn Ljungbacken ägomark Djuråsarna inbyggarbeteckning Djuråsavägen väg
Acklinga sn Lunnabacken ägomark Ekåsarn inbyggarbeteckning Ekagärdet åker
Acklinga sn Lusasjön sjö Fuglasångarn inbyggarbeteckning Ekedalsvägen Saknas
Acklinga socken Myremossarna kärrmark +Kölnebon inbyggarbeteckning Ededalsvägen, Lilla landsväg
Acklinga sn. Myremossarna ägomark Råen inbyggarbeteckning Ekåsa backe ås
Acklinge sn Skallstaden skogsmark /Se Skogsen inbyggarbeteckning Espelundsgärdet åker
Acklinga sn Skenaråsen terräng Acklinga anhalt anhalt +Fattigjorden jordområde
Acklinga (Aklinga) sn Skillnadssiken sankmark /Se Acklinga Församlingshem lht Garngrytan källa
Acklinga sn. Spökeliden terräng Acklinga kyrka kyrka Gullamaden åker
Acklinga Saknas Stå ek råmärke Acklinga Prästegård Saknas Hjobanan järnväg
Acklinga sn Tidan å Acklinga rote brand och husförhörsrote Hjälmstorp åkrar
Aclungha Saknas Tomten ägomark Acklinga bebyggelse Holmarna slåttermarker
Acklinga sn Trappesten, Lilla, Stora råmärken Acklinga bebyggelse Holmängen äng
Acklinga sn Trindemosse mosse Allariks gård bebyggelse Hundkullen åker
Aclunga Saknas Täppan terräng Annero lht Höjden kulle
Acklinga sn *Videbogsvad gränsbro(?) Backgården gård Högrenarna åker
Acklinga sn Ösan å Backgården bebyggelse Jättestenen flyttblock
Acklinga sn   Baggebro torp Kalkbanan järnvägsspår
Acklinga sn   Björkhaga lht Kalkspåret Saknas
Acklinga sn   Björkhamra lht Kantorstorp ängsområde
Acklinga sn   Björkhem lht Kavlåsavägen landsväg
Aklinge Saknas   Björksäter lht Knaplan åker
Acklinga sn   Blanka-Lottas stuga backstuga Korshålet korsväg
Acklinga sn /Se   Brittas stuga backstuga Krokarna ängar
Acklinga sn /Se   Bussa-Majas stuga backstuga Kullsarpavägen väg
Acklinga sn /Se   Bygget hemmansdel Kvarnabäcken bäck
Acklinga sn /Se   Bygget backstuga, sedan lht, nu sommarbostad Kvarnbäcken bäck
Acklinga sn /Se   Bygget lht Kyrkerör gravröse
Acklinga sn /Se   Bäcken gård Kyrkerör stenrös
Acklinga sn /Se   Bäcken enstakahemman Kåvakanalen kanal
Acklinga sn /Se   Dalslund lht Kåven ängsområde
Acklinga sn /Se   Djuråsen torp Kåvängen äng
Acklinga sn /Se   Djuråsen dagsverkstorp, nu lht Källekroken åker
+Acklinga gäll pastorat   Drängegården bebyggelse Källskiften åker
Acklinga by   Dränggården gård Kärret Saknas
Acklinga by /Se   Dränggården, Lilla bebyggelse Köven, Norra felaktig namnform på Nordkåven
+Baggebro dagsverkstorp   Dränggården, Stora bebyggelse Landsvägen, Stora Saknas
+Beckaskog backstuga   Ekedalen f.d. järnvägsstation, stationssamhälle Lassboliden sluttning
+Berlin torp   Ekedalens mejeri mejeri Lassbotallen tall
+Björkelund dagsverkstorp   Ekedalsmejeriet mejeri Leringen åker
+Elgarås äldre namn på Kampahemmet   Ekelund lht Lusasjön sjö
+Fattigmagasinet magasinsbyggnad   Ekeåsen gård Lusasjön vattensamling
Habardhathorph, se Habboltorp gd   Ekåsen enstakahemman, nu öde Lustiggärdet åker
Habboltorp gd   +Elfstorp, se Älvstorp by Lustigmaden madängsområde
Habolstorp Saknas   Elvstorp by Lustigsdungen björkdunge
Haboltorp Saknas   Elfstorp rote brand- och husförhörsrote Långåkern åker
Haboltorp gård   +Elfstorps utäng, se Korsgården Saknas Mellanbäcken bäck
Habboltorp gd   Falles gård bebyggelse Myremossarna mossområde
Habboltorp gd /Se   Fattighuset Saknas Myrmossarna mossar
+Klockarebolet boställsjord   Fattighuset, Gamla fattighus Månakulla skogsmark
+Kolltorp lht   Fattigstugan fattighus Månakulle sandhöjd
+Kölnebro backstuga   Frredrikdsal lht Nordkåven ängsområde
+Lerbo backstuga   Fridhem lht Odlingen åker
+Madrid backstuga   Fogelsången torp Perstorpavägen byväg
Marbogården gd   Fuglasången torp Prästegårdens hage beteshage
+Marielund backstuga   Furudal lht Rappe dunge byggnadspark
+Moen backstuga   Furudal lht Runkesten stenblock
+Pedarstorp äldre namn på Perstorp   +Furulund backstuga *Sandarna åker
Perstorp by?   Fågelsången dagsverkstorp, nu bostadslägenhet Sillaredden åker
?Perstorp by   Församlingshemmet Saknas Skallstaden skogsmark
?Perstorp by   Gamle-Öjdals stuga Saknas Skanten åker
Perstorp by   Glades stuga backstuga Skattegårdsgärdet åker
Elfetorp by?   Gubbero torp Skyttamossagärdet åker
+Rået äldre namn på Råa   Gubbero lht Skyttamossen mosse
Rån torp /Se   Gustavsborg, se Backgården gård Skövdevägen Saknas
+Skatts Backstuga backstuga   Gustavsborg hemman Skövdevägen, Lille Saknas
+Snickars, Lilla backstugsa   Gärdestorpet torp Slåek Saknas
+Snippen backstuga   +Gärdestorpet, se Gärdet Saknas Spetalen del av Ekagärdet
Strängshemmet gd /Se   Gärdet dagsverkstorp, nu jordbrukslht Spitalen åker
+Ströms stuga backstuga   Habboltorp gård Spångagärdena åkrar
+Tjursledet, Stora backstuga eller torp   Haboltorp enstakahemman Spökeliden sluttning
+Tofwakroken backstuga   Haboltorp enstakahemman Spökestan flyttblock
+Wägen dagsverkstorp   Haboltorp, Lilla arrendegård Stakefjäll gråstensklippa
Älvstorp by   Haboltorp, Stora arrendegård *Stengårdshagarna åker
Älvstorp by   Haboltorpagårdarna benämning på Lilla och Stora Haboltorp Storåkern åker
Elvstorp by   Hagen lägenhet Svartesiken sankmark
Elfstorp Saknas   Hagen backstugor Sveagärdet åker
Älvstorp by   Hjälmstorp gård Sörmarken skogsområde
Älsvtorp by   Hjälmstorp enstakahemman Trindemosse mossområde
Elfstorp by   Hulegården gård +Trätohagen ängsområde
Elfstorp by   Hulegården bebyggelse Ån å
Älvstorp by   Hulegården gård Åsarna åker
Elfstorp by   Hulegården bebyggelse Åsens skog skogsskifte
Älvstorp by /Se   Isandstorp gård Äspelund aspdunge
    Isandstorp enstakahemman Äspelund aspdunge
    +Jungbacken bebyggelse Äspelundsgärdet åker
    Järnvägsstationen lht Ödegårdsbanan Saknas
    Kampahemmet enstakahemman Ösan å
    Kampahemmet gård Ösan å
    Kampahemmet bebyggelse +Östan, se Ösan Saknas
    Kantorstorp hemman, nu ingående i Kampahemmet  
    Kappen ödetorp  
    +Kappen backstuga  
    Karlbergs stuga lht  
    +Kjusledet, se Lilla Tjursledet Saknas  
    Kjursledet ödetorp  
    +Klockarejorden, se Klockarebolet Saknas  
    Klockarebostället Saknas  
    Kobo gård  
    Kobo arrendegård  
    Kobonäs gård  
    Kolabacken torp  
    Kolabacken lht  
    Kolars stuga stuga  
    Korsgården gård  
    Korsgården bebyggelse  
    Korsgården äng  
    Korshulet lht  
    Kyrkoherdebostället Saknas  
    Kyrkvaktmästarbostaden Saknas  
    Kålltorp lägenhet  
    Källebacka gård  
    Kålltorp backstuga, nu lht  
    Källebacka enstakahemman  
    Källesiken torp  
    Källesiken backstuga  
    Källtorp backstuga, senare dagsverkstorp  
    Larsbo lht  
    Lassbo lht  
    Lassebo torp  
    Ledstorpet dagsverkstorp, nu lht  
    Liden lht  
    Lillegården gård  
    Lillegården stuga  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillhaga lht  
    Lindö lht  
    Ljungbacken torp  
    Ljungbacken dagsverkstorp, nu fordbruksfastighet  
    Lunden lht  
    Lyckås lht  
    Lårebos stuga lht, tidigare backstuga  
    Magasinet Saknas  
    Malmeslätt lht  
    Malmslätt torp  
    Malmslätt lht, bilverkstad  
    Marbogården gård  
    Marbogården bebyggelse  
    Marielund lägenhet  
    Mejeritomten lht  
    Mellangårdens soldattorp, se 10 Älvstorp Saknas  
    Mellomgården gård  
    Mellomgården bebyggelse  
    Mellomgården bebyggelse  
    Missionshuset lht  
    Mobacken torp  
    Mobacken lht, dagsverkstorp  
    Mossen torp  
    Mossen dagsverkstorp, nu lht  
    Månakulla backstuga  
    Nolgården gård  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården gård  
    Nolgården bebyggelse  
    Nybo torp  
    Nybo lht  
    Nybygget jordbrukslht  
    Nybygget backstuga  
    Nyhem lht, backstuga  
    +Oltorps Tegelbruk, se Tegelbruket Saknas  
    Olsbo lht  
    Oskarsberg lht  
    Oskarsborg lht  
    Ostkaksfabriken lht  
    Perstorp by  
    Perstorp by  
    Perstorp rote brand- och husförhörsrote  
    Pilagården gård  
    Pilagården bebyggelse  
    Prästbolet bebyggelse  
    Prästegården Saknas  
    Prästgården gård  
    Päarstorp by  
    Romars stuga backstuga  
    Rosenlund lht, soldattorp  
    Rudan gård  
    Rudan enstakahemman  
    Råa jordbruksfastighet, dagsverkstorp  
    Råan torp  
    Sandbacken lägenhet  
    Sandbacken lht, backstuga  
    Skabo torp  
    Skabo lht  
    Skattegården gård  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården gård  
    Skattegården bebyggelse  
    Skogsäng gård  
    Skogsäng enstakahemman  
    Slå ek backstuga  
    Slåek jordbruksfastighet  
    Smeagården bebyggelse  
    Smedagården gård  
    Smedens ställe lht  
    Småskolan, Gamla småskola  
    Snickars, Stora och Lilla torp  
    Snickartorpet lht, tidigare dagsverkstorp, nu sommarbostad  
    Snickerifabriken lht  
    Snippen ödetorp  
    Snippen backstugor  
    +Sockenhuset Saknas  
    Sockenmagasinet sockenmagasin  
    Sockenstugan fattigstuga med kommunalrum  
    Solbacken lht  
    Solhem lht  
    Solhyddan lht  
    Solhäll lht  
    Stenbacken torp  
    Stenbacken dagsverkstorp  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken lht  
    Stenstugan bostadshus  
    Stenåsen torp  
    Stenåsen lht  
    Storegården bebyggelse  
    Storgården gård  
    Strängshemmet gård  
    Strängshemmet enstakahemman  
    Strängshemmet, Lilla jordbrukslht  
    Strängshemmet, Stora hemmansdel  
    Sturedal lht  
    Svalebacken stuga  
    Sörgården gård  
    Sörgården bebyggelse  
    Tegelbruket hemman  
    Tegelbruket hemmansdel  
    Tiondeladan stenhus  
    Tjursledet Saknas  
    Tjursledet, Lilla backstuga eller torp  
    Tjärhemmet torp  
    Tjärhemmet lht  
    Tjärhemmet dagsverkstorp, nu lht  
    Tjärhemmet lht  
    Tomten hemmansdel  
    Tomten hemmansdel  
    Täppan torp  
    Täppan dagsverkstorp  
    Täppan backstuga  
    Törlyckan soldattorp  
    Törlyckan soldattorp, nu privatbostad  
    Ulriksdal lht  
    Villa Fontana lht  
    Åkershäll lht  
    Åsen binamn på Acklinga Storegården  
    Åsen jordbruksfastighet  
    Älgarås, se 1 Kampahemmet Saknas  
    Älgarås binamn på Kampahemmet  
    Älvstorp bebyggelse  
    Älvstorp bebyggelse  
    Älvstorp by  
    Älvstorp bu  
    Ödegården binamn på Älvstorp Korsgården  
    Ödegården gård  
    Öjdals stuga backstuga  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.