ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Agnetorps socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 74 Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 35
Agnetorp, se Ångarp Saknas Anderstorp ägomark Agnetorps socken sn Blacka bro bro
Agnetorp sn Bokhållarehålan terräng Agnetorp socken Brunnamossen mosse(?)
Agnetorp sn Bombacken ägomark Ångarp (Agnetorp) sn Ekepiggen eller Piggen del av Hallidsberget
Ångarp sn. *Bråten sjö? Agnarpabor inbyggarbeteckning Foglahultet delvis uppodlad, sank skogsmark
Agnetorp sn *Bränningen sjö?? Ångarpare inbyggarbeteckning Fålabron bro
Agnetorp sn *Dals mosse mosse Ångarpare inbyggarbeteckning Fäbron bro
Ångarp sn Ekeviggen höjdsträckning Agnetorp bebyggelse Hellidsberget skogsbevuxet berg
Agnetorp sn Ekåsa vad vad Baggaröret hemmansdel Hyltesjöarna sjöar
Agnetorp gård, socken Flaten terräng Blacka gård Hyltesjön sjö
Agnetorp sn /Se Fröbäcken bäck Blackängen torp Hyltåsen ås
Agnetorp sn Galgbacken terräng Bredegården gård Juniadalen sänka
Ångarp (Agnetorp) sn Gamla Kulle ägomark Brogården gård Järnmossen mosse
Ångarp sn Garvaråkern ägomark Brynnahagen torp Kalvskinsmon skog
Agnetorp sn Gastkärret sank mark Bråten gård Kittelhålan håla
Agnetorp sn Gullkullen ägomark Bråten gd Kämpebäcken bäck
Agnetorp sn Hammarbacken backe Bråttorp torp Lidabäcken bäck
Angatorp Saknas Hellidsberget berg Bränningen gård Lidens kvarn vattenkvarn
Agnetorp sn Hultet terräng Bämmelshed gård Piggen utlöpare
Agnetorp sn Hultängen sank mark Dalen gård Piggsliden sluttning
Agnetorp sn /Se Hyltan terräng Dalslund lägenhet Pinan mossåker
Agnetorp sn /Se Hyltemossen mosse Ekeberg gård Råhall gränssten
Agnetorp sn /Se Hylten, se Hyltesjön sjö Ekepiggen lägenhet Rösjön sjö
Agnetorp sn /Se Hyltesjön sjö Fjället torp Skams trappor gångstig
Agnetorp sn o. gd Hyltesjön sjö Flatan gård Skilnadssiken sankmark
Ångarp gd Hålemossen mosse Flaten bebyggelse Skrikemosse mosse
Agnetorp gd Håvs led råmärke Fogelhem torp Starrsiksbäcken bäck
Ångarp (Agnetorp) sn *Iglesjön sjö Frankrike gård Storholmen holme
Blacka gd /Se Järnåsen ås Frörian torp Svartsjön sjö
Blackan gd /Se Källebacka skogsmark Gisslaretorp gård Svinåsen ås
Blackan gd /Se Kämpabäcken bäck Granbolet gård Tidan å
Bredegården gård Kärret kärr Gransiken torp Tovakroken udde
Bredagården Saknas Kättlahålan terräng Gulliden bebyggelse Vamman låglänt område
Brogården gård Larsbo terräng Gullkullen torp Vargängen uppodlad mossmark
Brogården Saknas Lerbogärdet ägomark Gulliden gård Vitsjön sjö
Dalen gd Lidabäcken bäck Helliden gård Yan å
Dalen g. Långebron terräng Helliden slott  
Hjulåsen gd:ar /Se Maden sankmark Helliden bebyggelse  
*Hjulåsens kvarn Saknas Noltorpet skogsmark Hjulåsen gård  
Hyltan fastighet Nordmossen ägomark Holmgården eller Tidaholm, se 1 Tidaholm Saknas  
Håven by Oxamossen mosse Hyltan gård  
Håfven by. Pinan ägomark Håven, Stora gård  
Havæn Saknas Rom ägomark Hägne gård  
Håven by Råhall terräng Härstorp gård  
Håven gd /Se Rösjön sjö Hästhagen gård  
Härstorp krgd.? Sibirien terräng Hästhagen bebyggelse  
?Härstorp gd Sikahagen ängsmark Hästholmen, se 1 Hästhagen Saknas  
Ingemarstorp by Silverkällan källa? Ingemarstorp by  
Ingemarstorp by Skiljefar råmärke Jonsbolet torp  
Ingemarstorp by Skogslyckan ägomark Jonsrydet torp  
Ingemarstorp by Spelemanskällan källa Jutahemmet gård  
Järnåsen gd Spettalen ägomark Järnmossen torp  
Järnåsen (g.) Starrsikebäcken bäck Järnåsen gård  
?Karstorp by Stenbacken terräng Karstorp gård  
Kvarnlyckan gd Stomsholmen holme Krokarna bebyggelse  
Kättilshem gd /Se Svandammarna dammar Kullö gård  
Kettilshemmet kronoegendom /Se Svartsjön sjö Kuttrum lägenhet  
Lidan gd Svinåsen ås Kvarnlyckan gård  
Lidha Saknas Sörgärdet ägomark Källs öde lägenhet  
Lidan gd Tassabacken terräng Kärret torp  
Nasen gd Tidan å Kättilshemmet gård  
Nasen gd Tovakroken krök av Tidan Laggarehemmet gård  
Nasen hmn /Se Tova krok krök Larsbo försv. lht  
Nasen gd /Se Tuvemossen ägomark Leringen gård  
?Ramstorp säteri Tälthålan terräng Liden gård  
Ramstorp hg Törsa ägomark Liden bebyggelse  
Ramstorp gd /Se Vamfikan Saknas Lillegården gård  
*Stommen f.d. gd »Wamman» låglänt område /Se Markåsen torp  
Strängshemmet by /Se Vamme grop sänka Milabacken torp  
Tassebacken torp /Se Vamme mosse mosse Mobacken gård  
Tidaholm hrgd? Varggraven fångstgrop för varg Mobacken bebyggelse  
Tidaholm hg Viborg ägomark Munkåsen gård  
Tidaholm hg Vitsjön sjö Myrebo torp  
*Tån Saknas Västerängen ägomark Nasen gård  
Ulfvestorp Saknas Yan å Nolgården, se Ramstorp, Nolgården gård  
Ulvestorp gd   Nyled gård  
*Vråbolets kvarn by   Ormbråten gård  
Väthult gd /Se   Pommern bebyggelse  
Ångarp by   Ramstorp säteri  
    Ramstorp, Nolgården gård  
    Rudorna torp  
    Sandvadet torp  
    Siggestorp gård  
    Sikahagen lägenhet  
    Skabo torp  
    Skriket torp  
    Sofieberg ödetorp  
    Solglättan lägenhet  
    Sankt Håvens kvarn vattenkvarn  
    Stackarp gård  
    Starrsiken gård  
    Stensiken torp  
    Stockydet torp  
    Stommen gård  
    Svedjan torp  
    Sörgården gård  
    Sörgärdet torp  
    Sörtorpet lägenhet  
    Tassabacken, Stora och Lilla torp  
    Tidaholm bebyggelse  
    Tiarp gård  
    Tidaholm Brogården, se 4 Agnetorp Saknas  
    Tjället öde lägenhet  
    Torrevalla torp  
    Torängen hemmansdel  
    Tråkebo torp  
    Uddestorp gård  
    Ulvestorp gård  
    Vammtorpet torp  
    Vattningen torp  
    Vråbolet gård  
    Väthult by  
    Väthult, Lilla gård  
    Väthult, Stora gård  
    Ändetorp gård  
    Änga bebyggelse  
    Ängaberg torp  
    Ängen gård  
    Ödbogården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.