ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Fågelås socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 237 Naturnamn : 136 Bebyggelsenamn : 752 Naturnamn : 318
Fågelås, Södra o. Norra snr Abelund terräng Södra Fågelås socken sn Abelund skogsmark
Fågelås, Södra o. Norra snar Backen ängsmark Fågelås Södra socken Anna-Beates hagmark
Fågelås, Södra o. Norra snr Berget berg Fågelås, Södra socken Backabosliden vägsträcka
Fågelås, Södra och Norra snr *Betbroröret gränsmärke Fågelås, Södra sn Bengta hål ställe
Fågelås, Södra o. Norra snar Binneberg triangelpunkt Fågelås sn Bergen, se Rinkabäckabergen bergsområde
Fågelås, Norra o. Södra snr Björsa äll terräng Fågelås, Södra, se Kapellsocknen sn Berget skogsmark
Fågelås, Södra sn Bollingamossen mosse Fågelås, Södra sn Berget skogsmark
Fågelås, Södra o. Norra snar Bostället ägomark Kapellet sn Björketorpagärdet gärde
Fågelås, Norra o. Södra snr Brages terräng Kapellet kyrka Björsahemmet skogsområde
Fågelås, Södra sn Brantes terräng Kapellsocknen sn Björsa äll källåder
Fågelås, Södra o. Norra snr Brinkeberg terräng Kapells socken socken Björsa äll mossmark
Fågelås förr socken Brumänneliden backe /Se Altorpen inbyggarbeteckning Bollingamossen mosse
Fågelås, Södra o. Norra snr Bäckaråsen ås Kapellsbor inbyggarbeteckning Bollingamossen, se Bonningamossen mosse
Fågelås, Södra o. Norra snr Dunderhov terräng Kapellsbönderna inbyggarbeteckning Bonningamossen? mosse
Fågelås (S.) sn Enebacken terräng Lexen inbyggarbeteckning Boställsället källa
Fågelås, Södra o. Norra snr *Fasseksröret gränsmärke Mistasmeden inbyggarbeteckning Brantängen hagmark
Fågelås, Södra o. Norra snr Fredrikslund ägomark Schalken, se Shalken inbyggarbeteckning Brinkeberg skogsmark
Fågelås, Norra o. Södra snr Furumossen mosse Shalken inbyggarbeteckning Brudmannaliden vägbacke
Fågelås, Södra o. Norra snr Fåglabacken terräng Södra Fågelås» styva bönder inbyggarbeteckning Brudmannaliden vägbacke
Fågelås (numera Fågelås, Norra o. Södra) snr Gatebäcken bäck Södra Fågelås» styva bönder inbyggarbeteckning Brudmänneliden backe
Fågelås (numera Fågelås, Norra o. Södra) snr Getaryggen höjdsträckning Sörbaggarna inbyggarbeteckning Brudmänneliden lid
Fågelås, Södra snr Getaryggen skogsområde Trösslaren inbyggarbeteckning Brudmänneliden sluttning
Fågelås, Södra snr Granbrobäcken bäck Abelund försv. lht Brännerigärdet gärde
Fågelås, Norra o. Södra snr Granbromossen sank mark Abelund fd torp Bäckaråsen mossmark
Fågelås, (numera Fågelås, Norra o. Södra) snr *Gråstensröret gränsmärke Ades lht Dalgubbadiket bäck
Fågelås, Södra o. Norra snar Gröne plan terräng Alebäcken lht Dalgubbadiket bäck
Fågelås, Södra o. Norra snar Gröne plans källa källa Alebäcken torp Djupedal kvarn
Fågelås, Södra o. Norra snar Gubbakällan källan? Altorp hus Dunderhov skogsmark
Fågelås, Södra o. Norra snar Gullberget berg Altorp torp Edins skogsmark
Fågelås, Södra o. Norra snar Gårhulte mosse mosse Amerikes försv. lht Enebacken skogsmark
Fågelås, Norra o. Södra sn:ar *Gårhulte mosse mosse Amerikes fösv. lht Erikssonsdammen kvarndamm
Fågelås, Södra o. Norra snar Gårhult sjö, se Gårhulte mosse numera mosse Anna-Beates försv. lht Fallet skogsmark
Fågelås, Södra o. Norra snar Hiælla å /Se Annelund lht Flugebogärdet, se Flågebygärdet gärde
Fågelås, Norra o. Södra snr Hjällebäcken, se Hiælla å Backabo gd Flugeboliden, se Flågebyliden vägsträcka
Fågelås, Norra o. Södra snr /Se Hjälleå å Backabo gård Flågebygärdet gärde
Fågelås, Södra o. Norra snar Hjällöbäcken bäck Backabo gård Flågebyliden vägsträcka
Fågelås, Södra o. Norra snar Hjällöbäcken bäck Backabo gd Fredrikslund betesmark
Fågelås, Södra o. Norra snar Hjällö laxfiske Saknas Backen lht Fuglabacken, se Fåglabacken skogsbacke
Fågelås, Södra sn Hultamon skogsmark Backen lht Furumossen mosse
Fågelås, Södra o. Norra snar Hulåsen skogsområde Bagatell torp Fyras skogsmark
Fågelås, Södra och Norra snr Husamossen mosse Bagatell torp Fåglabacken höjd
Fågelås, Södra sn Håkes hål terräng Bagatell lht Fåglabacken höjd
Fågelås, Norra o. Södra snr Hässlebacken skogsmark Bagatell lht Fåglabacken skogsbacke
Fågelås, N. o. S. snr Hästhagen ängsmark Berget försv. lht Fårahagen hagmark
Fågelås, Södra o. Norra snr Höjdarns terräng? Berget försv. lht Gatebron bro
Fågelås, Södra och Norra snr Höjden ägomark Betlehem lht Gatebäcken bäck
Fågelås, Södra o. Norra snr Jonstorp terräng Betlehem lht Gatebäcken bäck
Fågelås, Södra och Norra snr Jungfrukullen höjd Binneberg gd. Gatebäcken bäck
Fågelås, Södra och Norra snr Jungfrukällorna källor Binneberg gård Gatekvarnen kvarn
Fågelås, Södra och Norra snr Kapellsbäcken bäck Binneberg gård Getaryggen ås
Fågelås, Södra o. Norra snr Kapellsmon skogsområde Binneberg by Getaryggen ås
Fågelås, Södra och Norra Saknas *Klockaremoröret gränsmärke Björkbacken lht Glasbacken skogsmark
Fågelås, Södra och Norra snr Knektängen äng Björkbacken lht Granbrobäcken bäck
Fågelås, Södra sn /Se *Kopparhultskälleröret gränsmärke Björkelund hmd Granbrobäcken bäck
Fågelås, S. sn /Se Korpedalen terräng Björkestorp lht Granbromossen mosse, avsöndring
Fågelås, S:a sn /Se Krokabacken ägomark Björkestorp lht Granbromossen mosse
*Askalitla Saknas Kronas ägomark Björkhagen lht Granbromossen mosse
Askalitla by el. gd Krösabron terräng? Björkhagen lht Granbron bro
*Bierghsiælffuarydh, Byær seluarydh, Bærsylyarydh Saknas Krösahemmet terräng Björkhagen lht Gravbäcken bäck
Binneberg by Krösahemsbäcken bäck Björkliden gd Grimmeliden vägsluttning
Binneberg gd Krösa äll terräng? Björkliden lht Grimmeliden vägsträcka
Binneberg gd Kvarndammen sjö Björkåsen lht Gränsagärdet gärde
Binneberg gd Kvitten terräng Björkåsen lht Gränsavägen försv. vägsträcka
Binneberg gd Källebacken terräng Björsahemmet lht Grävlingaulan håla
Binneberg by /Se Källemossen mosse Björsahemmet gräsgäll Gröna källan källa
Binneberg gd:ar /Se *Kärrebäcksås Saknas Björsahemmet gräsgäll Gröna källan källa
Biörnabergh, se Binneberg by Lerhålan terräng Björsahemmet försv. beb. Gröne plan skogsmark
*Borbæksrydh Saknas *Lillemoröret gränsmärke Björsahemmet fd lht Gröne plans källa källa
*Borbækxrydh Saknas Lilleskogen skog Björstorp by Gröne plans källa källa
*Bæiaratorppit Saknas Ljungbacken skogsområde Björstorp gd Gubbakällan källa
»bæiarathorpp» beb. /Se Lugnet terräng Björstorp gård Gubbakällan källa
»bærsyluarydh» beb. Lugnäs terräng Björstorp gård Guldberget del av Fåglabacken
*Bäjartorp Saknas Lundgrens terräng Björstorp, Lilla gård Gullberget skogsmark
Dalhult Saknas Långmossen sank mark Björstorp, Lilla gård Hackarekärret mosse
Dalshult by Lövbacken ängsmark? Björstorp, Lilla by Hjällöbäcken bäck
Dalshult by Lövberga terräng Björstorp, Stora gård Hjällöbäcken bäck
Dalshult gd Malmalyckan terräng Björstorp, Stora gård Hon åker
Dalshult gd Mobacken ängsmark Björstorp, Stora by Hon åker
Dalshult gd Mockelbo terräng Borgastugan lht Hule mosse betesmark
Dalshult gd Mockelbovad terräng Borges lht Hultadammen damm
Dalshult gd Mosebacke ägomark Borsgården, se Bossgården gd Hultamon skog
Dæmbadal Saknas Munk-Ivars terräng Bossgården gård Hultamon skogsmark
*Dæmbadal Saknas Mutebo ägomark Bossgården gd Hulåsen grusås
*Dämbedal Saknas Märramossen mosse Bossgården gård Hulåsen ås
*Dæmbedaal Saknas Nerfallet sank mark Bossgården gd Hulåsen ås
?Eskelid by Nordröra terräng Bossgården gd Husamossen mosse
*Gagnaboda Saknas Nyet terräng Bostället försv. lht Håkes hål gång
*Gagnabodha Saknas Nykyrkebäcken bäck Bostället försv. lht Hässlebacken skogsmark
Gatan by Nykyrkebäcken bäck Bostället försv. lht Hästhagen hagmark
Gatan by *Nykyrkoröret gränsmärke Brages försv. soldattorp Hästasiken hagmark
Gatan gd *Nykyrkoudden udde Brantes försv. soldattorp Högalandsvägen väg
Gatan gd Olasbacken terräng Brantes försv. soldattorp Högalandsvägen vägsträcka
Gatan gd Persbo terräng Brinkeberg avhyst lht Högalandsvägen vägsträcka
Gatan gd Pistolbacken terräng Brinkeberg försv. lht Höjdabacken åker
Graff, se Nede- och Övergraven byar Plana källa källa Brinkeberg fd torp Höjdarns skogsparti
*Graff, se Nedergraven o. Övergraven Saknas Prästavadet terräng Bro gård Höjden åker
Granbolet gd Rackarekärret kärr Bro gård Hökensås, Höksåsen berg
Granbolet gd Rapphemmet ägomark Bro gd Hökensås skog
Granbolet gd Rimåsen terräng Bro torp Hökensås ås
Granbolet gd Rinkabäckabäcken bäck Bäckabo gräsgäll Hökensås ås
Granbolet gd Rommedal ägomark Bäckabo gräsgäll Innerbrink brink
Granbolet gd Rotas terräng Bäckabo(let) lht Intagan? skogsmark
Gällö, se Hjällö gd /Se Rydbobäcken-Kapellsbäcken bäck Bäckabo gd Jubberud skogsmark
Hackebo by Rydbobäcken bäck Bäckaråsen lht Jungfrukullen kulle
Hagen gd Sappörstenen sten Bäckaråsen fd torp Jungfrukällorna källor
Hallatorp försv. gd Skallabergsberg berg Dalshult gård Jungfrukällorna källor
Hjällö gd Skansen terräng Dalshult gård Kapellsbäcken bäck
Hjällö Saknas Skogsgärdet ägomark Dalshult gd Kapellsbäcken bäck
Hjällö hg Skrinhultasjön sjö Dalshult by Kapellsbäcken bäck
Hjellö Saknas Skräcketorp terräng Daläng lht Kapellsbäcken bäck
Hiella grænd Saknas Slätten triangelpunkt Djupedal kvarn Kapellsliden landsvägssluttning
Hjällö herrgd. Smedamon skogsmark Djupedal lht Kapellsmon skog
Hjällö gård /Se Snikebo terräng Djupedals kvarn lht Kapellsmon skog
Hjällö gd Solakullen kulle Dreven lht Kapellsmon skogsområde
Hjällö gd Stakahagen terräng Dreven lht Kapellsmon skogsområde
Hjällö hg Stenbacken terräng Dunabol gård Kalsbergs fall skogsmark
Hjällö hg Stendiket bäck Dunabolet gårdar Klockarehemmet skogsområde
Hjällö säteri Storråsen terräng Dunabolet gård Klockehålet källor
Hjällö herrgd. Stubbamon terräng Dunabolet gd Klåckehålet källa
Hjällö hg Sulabacken terräng Dunderhov hus, rivet Klåckehålet källa
Hjällö hg Svartevad ägomark Dunderhov lht Klåckeället källa
Hjällö hg Svartevadsbäcken bäck Dunderhov försv. lht Knektängen skogsparti
Hjällö hg Sängastenen sten Dunderhov f.d. torp Korpedalen dalgång
Hielle sätteri Sörberga terräng Edins försv. lht Korridorvägen skogsväg
Hjellö hrgd Tittebo terräng? Ekelund lht Kraftes skogsmark
Hjällö gd o. tp. /Se Trösslars terräng Ekeryd lht Kristoffrabacken höjd
Hjellö gods /Se Ugglebo terräng Ekeryd lht Krokabergen berg
Hjällö gods /Se Uttermossen ägomark Enebacken försv. lht Krokebo skogsmark
Hjällö gd /Se Vasen terräng Enåsen torp Kronas skogsmark
Hjällö gd /Se Viggalyckorna ägomark? Enåsen torp Kronas skogsmark
Hjällö gd /Se Vårdtorp terräng Eskelid (Äskelid) gårdar Kronas terräng
Hjällö gd o. tp /Se Vättern insjö Eskelid by Krusabäcken, se Krusahemabäcken bäck
*Hjällö gränd distrikt med gdar Älgamossen mosse Espåsen (Äspåsen) gård Krusa(hema)bäcken bäck
?Krogstorp gd Änglidebackarna backar Espåsen gd Krusa(hema)bäcken bäck
?Krogstorp gd Äspelund terräng Fattighustomten, se 2 Moanäs Saknas Krusahemmet skogsmark
Krokebo ädegård? Överfallet terräng Flatan gård Krusahemmet skogsmark
*Labbaboda Saknas   Flatan gd Krusasten sten
*Labbabodha Saknas   Flatan (Flaten) gård Krusa äll källåder
Misten gård   Flaten Saknas Krösahemabäcken bäck
Misten gd   Flaten gd Krösahemabäcken bäck
Misten gd   Florensberg lht Krösahemmet skogsmark
Misten gd   Flugebo, se Flågebyn by Krösahemmet skogsmark
Misten gd   Flågebyn Saknas Krösa äll mossmark
Misten gd   Flågebyn gd Kullagärdet gärde
Misten gd /Se   Flågebyn gård Kullarebacken backe
Misten gd /Se   Flågebyn (Flogebo) gård Kvarndammen damm
?Moanäs hg   Flågebyn by Kyrkevägen vägsträcka
Moanäs hrgd?   Fogela lht Källebacken skogsmark
Moanäs gård   Fogela torp Källemossen mosse
Moanäs hg   Fogela torp Ladugårdsgärdet gärde
Moanäs hgd   Fredrikslund försv. lht Landsvägsgärdet gärde
Monäs Saknas   Fuglabacken, se Fåglabacken försv. lht Laxalyckan gärde
Moanäs Saknas   Furulund lht Lerhålan skogsmark
Moanäs hrgd   Furulund lhter Lexa sik sankmark
Mobolet gd   Furulund lht Ljungbacken vägbacke
Mobolet gd   Fåglabacken försv. lht Lilla vadet mossmark
Mobolet gd   Fåglakvitten avhyst lägenhet Lilleskogen skogsmark
?Mobolet gd   Fåglebyn, se 1 Flågebyn Saknas Lugnet skogsmark
Mossebolet by   Galneryd gd Lugnås skogsmark
Nedergraven och Övergraven byar   Galneryd gård Lundgrens skogsmark
Nedergraven gd   Galneryd gård Långmossen mosse
Nedergraven och Övergraven gdar   Galneryd gd Lövberga skogsmark
Nedergraven o. Övergraven gdar   Galneryd by Madagärdet gärde
Nedergraven o. Övergraven gdar   Galneryd by Malmalycka skogsmark
Nygardh, Lilla, se Granbolet gd   Gatan (Gate) gård Malmes skogsmark
Nygården by   Gatan poststation Mjölkavägen vägsträcka
*Nygård, Lilla Saknas   Gatan gård Mockelbovad sank mark
Nygården gd:ar   Gatan gd Mosebacke betesmark
Nygården gd   Gate Saknas Märramossen mosse
Nygården gd   Gate by Märramossen mosse
Nygården gd   Gatekvarnen kvarnlht Nederrydsgärdet, se Nerrudsgärdet gärde
Nygården gd   Getaryggen gård Nerfallet skog
Nykyrke förr egen sn, nu gd /Se   Getaryggen gd Nerrudsgärdet gärde
Nykyrke trol. förr egen sn, nu gd /Se   Getaryggen gård Nilsahagen hagmark
Nykyrke trol. förr sn, nu gård /Se   Getaryggen by Nissahagen hagmark
Nykyrke tid. socken nu gd /Se   Glasbacken försv. lht Nuvet betesmark med lövskog
*Orrakwlla Saknas   Granbolet gård Nykyrke bäck bäck
*Orrakulle Saknas   Granbolet gd Nykyrkebäck(en) bäck
Piggatorp gd   Granbolet gård Nykyrkebäcken bäck
Piggatorp gd   Granbolet gd Nykyrkebäcken bäck
(?)Piggatorp Saknas   Graven, se Nedergraven Saknas Nykyrkebäcken bäck
Piggatorp t.   Graven gård Olasbacken skogsmark
Piggatorp gd   Gropen gd Passebobäcken bäck
Piggatorp hg   Grythult lht Passebobäcken bäck
Piggatorp gd   Grythultet lht Passebo källa källa
Piggatorp gd   Gränsastugan lht Passebokällan källa
Pikstorp, se Piggatorp t.   Gränsen stuga Petterabäcken bäck
*Plätterstorp Saknas   Gränsen lht Petteradammen damm
*Rackatorp Saknas   Gröneplan hus, borta Pistolbacken skogsbacke
Rinkabäcken, Övre o. Nedre gdr   Gröneplan avhyst torp Pistolbacken skogsbacke
Rinkabäcken gdr /Se   Gröne plan torp, borta Pistolbacken skogsbacke
Rolösa gd /Se   Gröne plan försv. lht Pistols skogsbacke
Signesbo by   Guldskog lht Plana-Karla skogsmark
Signildsbo gd   Gullberget försv. lht Plana källa källa
Signillaboda Saknas   Gullskog lht Plana källa källa
Signelsbo by   Gunnarsbo bebyggelse Prästavadet mosse
?Skalleberg gd   Gunnarsbo gd Prästavadet sankmark
Skalleberg by?   Gunnarsbo gd Prästavadet sankmark
Sköndal ödegård?   Gunnarsbo hmd Rackarekärret mosse
?Spakås gd   Hackebo Saknas Rackarekärret mosse
Stackeryd o. Lilla Stackeryd gdar /Se   Hackebo gd Rackelabacken backe
Stakerud by   Hackebo gård Rackelabacken höjd
Stackerud by   Hackebo gård Rackelabacken skogsparti
Stackeryd by   Hackebo gd Rackelahålan håla
Stackeryd gdar   Hagalund lht Rackkullen? kulle
Stackeryd gård   Hagalund lht Rackul, se Rackulabacken skogsområde
Stackeryd by   Haldestorp by Rackulabackar(na), se Rackulabacken skogsområde
Sörgården ödegård?   Hallabo gd Racklabacken skogsområde
*Tjuvakulla Saknas   Hallabo lht Rackula håla, se Rackulabacken skogsområde
*Tiwffwakwlla Saknas   Hallabo gård Rimmåsa(rna) höjdsträckning med skog
Torp by   Hallabolet Saknas Rimåsen jordhöjd
Torp gd:ar   Hallabolet gård Rinkabäcka berg, se Rinkabäckabergen bergsområde
Torp gd   Hallabolet by Rinkabäckabergen bergsområde
Torp gd   Heldestorp by Rinkabäckabäcken bäck
Torp gd   Herseskomakarns försv. lht Rinkabäcks ask askträd
Torp gd   Hjällö Saknas Rolösebäcken bäck
Trollebo, Södra gd   Hjällö gård Rommedal skogsmark
Trollebo, Södra gd   Hjellö gård Rosenlund hagmark
*Wirnabergh Saknas   Hjellö säteri Rotagärdet gärde
*Wirnabergh by el gd   Hjällö gd Rotas skogsmark
Väntan gd   Hjällö herrgård Rotes, se Rotas skogsmark
Väntan Saknas   Hjällö herrgård Rudersbäcken bäck
Väntan Saknas   Hjällökvarnen lht Runddalen skogsmark
Väntan by   Hulan gård Runddalspasset älgpass
Väntan gd   Hulan by Rydbobäcken bäck
Väntan gd   Hulan by Rydbobäcken bäck
Väntan obeb. hmn   Hulan by Rydbomossarna mossar
Väntan gd   Hulan Södra (Söderhulan) gd Rydbovägen vägsträcka
*Ågården Saknas   Hulan, Södra eller Stora gård Ryggahemsvägen vägsträcka
*Ågården Saknas   Hulan, Södra, se Hulan gd Sandöknen gärden
*Ågården Saknas   Hule boställe försv. lht Sappörstenen sten
Äskelid gd:ar   Hulegården hmd Sappörstenen sten
Övergraven och Nedergraven byar   Hulegården gd Sappörvägen vägsträcka
Övergraven gd   Hulegården gård Sikerna sank dalgång
Nedergraven och Övergraven gdar   Hult torp Sjögärdet gärde
Övergraven o. Nedergraven gdar   Hult torp Sjögärdet gärde
Övergraven o. Nedergraven gdar   Hultet torp Sjömarken hagmark
    Hägnen lht Skallabergsberg berg
    Hägnen torp Skansen skogsmark
    Hägne(n) lht Skogsgärdet gärde
    Häldestorp gård Skrinhultasjön sjö
    Häldestorp gd Skrinhultssjön sjö
    Häldestorp gård Skrinhultssjön sjö
    Hälledal lht Skrintasjön sjö
    Hälledal lht Skämningsbrinken brink på sjöbottnen
    Hälls försv. soldattorp Sköndal skogsmark
    Hässlebacken försv. lht Slättmon skog
    Hästahagen försv. lht Smedamon skog
    Hästhagen bebyggelse Smedamon skogsmark
    Hästhagen lht Snikeboliden vägbacke
    Höjdarns försv. lht Sodom gärde
    Höjden försv. lht Solakullabackarna skogsmark
    Hörnviken lht Solakullabackarna skogsmark
    Jakopa lht Solakullen höjdparti
    Jakopa lht Solkullen kullar
    Jonstorp försv. lht Solakullen skogsmark
    Jubberud gård Solakullen skogsmark
    Jubberud gård Solkullsmon skog
    Jubberud säteri Sotarelyckan åker
    Kakelugnsmakarns fd torp Spelaredammen damm
    Kapellsbacken lht Spinkadammen sankmark
    Kavlahagen brukligt namn på Vestergården Spises skogsmark
    Karlsberg gård Stackeryds hage hagmark
    Karlsberg el. Storegården säteri Stakahagen skogsmark
    Karlsberg gård Stenbackavägen vägsträcka
    Karlsberg gd Stenbacken terräng
    Karlsberg gd Stendiket bäck
    Karlstorp hus Stendiket dike
    Karlstorp lht Storråsen skogsparti
    Karlstorp lht Stubbamon skogsmark
    Kavlås hmd Stärtaliden landsvägssluttning
    Kavlås t. Sulabacken höjd
    Kavlås gd Sulabacken skogsmark
    Klinkeledet torp Svartevad sankmark
    Klinkeledet torp Svartevadsbäcken bäck
    Klinkeledet lht Svenstorpagärdet, se Svästorpagärdet gärde
    Klinkeledet lht Svinaryggen grusås
    Klockarehemmet Saknas Sväsadreven väg
    Klockarhemmet gräsgäll Svästorpagärdet gärde
    Klockarehemmet lht Sängasten stenblock
    Klockarhemmet gräsgäll Sängastenen sten
    Klockarehemmet försv. beb. Sängastenen sten
    Klockarehemmet försv. beb. Sörberga skogsmark
    Klockarehemmet fd lht Sörgården terräng
    Klockarehemmet fd lht Sörtorpavägen vägsträcka
    Klockarehemstaden förr backstugor Söråsagärdet gärde
    Kolabotten gård Tattarstan, se Klockarehemmet skogsområde
    Kolabotten gd Tittebo skogsmark
    Kolabotten gård Torpabäcken bäck
    Kolabotten gd Torpabäcken bäck
    Kraftes försv. soldattorp Torpbäcken bäck
    Kraftes fd torp Torpa dammar såg- och kvarndamm
    Krokabacken försv. torp Torpa kvarndamm kvarndamm
    Krokebo hmd Torpaliden landsvägssluttning
    Krokebo försv. lht Treriksröset gränssten
    Krokes by Trollebogärdena gärden
    Krokes, se Övra Ringabäcken by Trösslarsbacken skogsbacke
    Krogstorp gd Ugglebo skogsmark
    Krogstorp gård Utemossen, se Utte(r)mossen betesmark
    Krokshem lht Utte(r)mossen betesmark
    Krokstorp Saknas Valkvistabacken vägbacke
    Krokstorp gård Vasen skogsmark
    Krokstorp gd Vattendelaren ås
    Kronas försv. lht Vattendelaren ås
    Konas försv. lht Viggalyckorna betesmark
    Krusabron försv. lht Vårdtorp skogsmark
    Krusabron försv. lht Vårdstorp, se Vårdtorp skogsmark
    Krusahemmet försv. lht Väntehagen gärde
    Krusahemmet försv. lht Vättern sjö
    Krösabron försv. lht Älgamossen och Granbomossen mosse
    Krösabron försv. lht Älgamossen mosse
    Krösahemmet Saknas Älgamossen mosse, avsöndring
    Krösahemmet gd Älgamossen mosse
    Krösahemmet gård Ängelidebackarna skogsmark
    Krösahemmet (Krusahemmet) gård Änghagen betesmark
    Krösahemmet försv. lht Äskelidvägen vägsträcka
    Krösahemmet försv. lht Äverfallet skog
    Krösebron (Krusabron) lht Överfallet skogsmark
    Krösebron lägenhet  
    Kvarnen lht  
    Kvarnlyckan försv. lht  
    Kvistebo hus  
    Kvistes lht  
    Kvitten försv. lht  
    Källebacken lht  
    Källebacken försv. lht  
    Källemossen fd torp  
    Laduruder Saknas  
    Laduruder (Ladruderna) gård  
    Ladyrudet el. Nyttorp gd  
    Laduruder gård  
    Laduruder by  
    Lejonbergs lht  
    Lerhålan nedrivet torp  
    Lerhålan försv. lht  
    Lexes lht  
    Lilla björstorp, se Björstorp, Lilla by  
    Lilla stackeryd, se Stackeryd, Lilla gd  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillegården gd  
    Lillegården gård  
    Litteråsen gård  
    Litteråsen gård  
    Litteråsen gd  
    Litteråsen gd  
    Lugnet avhyst torp  
    Lugnet försv. lht  
    Lugnet fd torp  
    Lugnås torp  
    Lugnås försv. lht  
    Lunden lht  
    Lunden lht  
    Lundgrens försv. lht  
    Lunnebacken Saknas  
    Lunnebacken gd  
    Lunnebacken gård  
    Lunnebacken gård  
    Lunnebacken by  
    Lyckan gård  
    Lyckan gård  
    Lyckan gd  
    Lyckan gd  
    Lyckan lht  
    Länkåsen lht  
    Länkåsen lht  
    Lövbacken lht  
    Lövbacken lht  
    Lövberga lht  
    Lövberga försv. lht  
    Lövensberg, se Lövingsborg lht  
    Malmalycka försv. lht  
    Malmes försv. lht  
    Marianneberg lht  
    Markbacken lhtr  
    Markbacken gd  
    Markbacken gd  
    Mellangården gård  
    Mellangården gd  
    Mellanryd gd  
    Mellanryd gård  
    Mellgrens lht  
    Mellomgården gård  
    Mellomgården gd  
    Mellomru(de)t by  
    Mellomru(de)t by  
    Mellomrydet gård  
    Mellomryd Saknas  
    Mellomryd, se Mellomru(de)t by  
    Mistatorpet torp  
    Misten gård  
    Misten gd  
    Misten gård  
    Misten gd  
    Mistmarken gård  
    Mistmarken gård  
    Mistmarken gård  
    Moanäs Saknas  
    Moanäs Saknas  
    Moanäs gård  
    Moanäs gård  
    Moanäs säteri  
    Moanäs herrgård  
    Mobacken torp  
    Mobacken försv. lht  
    Mobacken lht  
    Mobacken lht  
    Mobacken torp  
    Mobolet gård  
    Mobolet gård  
    Mobolet gd  
    Mobolet gd  
    Mockelbo försv. lht  
    Moanäs gd  
    Mohem lht  
    Mohemmet lht  
    Mossebo Saknas  
    Mossebo gd  
    Mossebolet (Mossebo) gård  
    Mossebolet gård  
    Mossebolet gd  
    Mossebolet gd  
    Mossen bebyggelse  
    Mossen hmd  
    Mossen gd  
    Mossen gd  
    Mossen gd  
    Motorp torp  
    Motorp gd  
    Munkaskog by  
    Munkaskog gårdar  
    Munkaskog by  
    Munkaskog by  
    Munkes försv. lht  
    Munkes försv. lht  
    Munk-Ivars försv. lht  
    Munk-Ivars försv. lht  
    Munk-Ivars försv. lht  
    Mutebo försv. lht  
    Målareskogen gård  
    Målareskogen gd  
    Målareskogen gård  
    Målareskogen by  
    Målareskogen by  
    Nedergraven gård  
    Nedergraven (Graven) gård  
    Nedergraven by  
    Nederru(de)t by  
    Nederru(de)t by  
    Nederryd gård  
    Nederryd gd  
    Nederryd, se Nederru(de)t by  
    Nederryd(et) gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gd  
    Nolgården gd  
    Nordhagen lht  
    Nybygget torp  
    Nybygget lht  
    Nydala hmd  
    Nydala Saknas  
    Nydala bebyggelse  
    Nydala gd  
    Nydala gd  
    Nygårdarna by  
    Nygårdarna by  
    Nygården gård  
    Nygården gd  
    Nygården gård  
    Nygården by  
    Nygården by  
    Nyhem lht  
    Nykyrke gård  
    Nykyrke gd  
    Nykyrke gård  
    Nykyrke försv. kapell  
    Nyskog gård  
    Nyskog gd  
    Nyskog(en) gård  
    Nyskog gd  
    Nyskog by  
    Nytorp torp  
    Nytorp torp  
    Nyttorp eller Laduryd se 1 Laduruder Saknas  
    Nyttorp gård  
    Nyttorp, se Ladruder Saknas  
    Olas försv. lht  
    Peltes försv. lht  
    Persbo avhyst torp  
    Persbo försv. lht  
    Petersberg torp  
    Petersborg torp  
    Petersborg lht  
    Piggatorp (Pikstorp) torp  
    Piggatorp gård  
    Piggatorp säteri  
    Piggatorp lht  
    Piltabolet Saknas  
    Piltabolet gd  
    Piltabolet by  
    Piltebo gård  
    Piltebo gd  
    Piltebo (Piltabolet) gård  
    Pistolbacken försv. soldattorp  
    Pistolbacken försv. soldattorp  
    Pistols, se Sotars fd torp  
    Plana-Karla försv. lht  
    Plana-Karla försv. lht  
    Pukehemmet eller Krösahemmet, se 1 Krösahemmet Saknas  
    Puke(hemmet), se Krösahemmet Saknas  
    Pålen lht, borta  
    Pålen backstuga  
    Rapphemmet avhyst torp  
    Rapphemmet försv. torp  
    Rinkabäck by  
    Rinkabäcken gårdar  
    Rinkabäcken, se Nedra o. Övra Rinkabäcken byar  
    Rinkabäcken Nedra Saknas  
    Rinkabäck, Nedre gård  
    Rinkabäck, Nedre gård  
    Rinkabäcken, Nedra by  
    Rinkabäcken, Nedra by  
    Rinkabäcken, Nedra by  
    Rinkabäck, Övre gård  
    Rinkabäck, Övre gård  
    Rinkabäcken, Övra by  
    Rinkabäcken, Övra by  
    Rinkabäcken, Övra by  
    Rolösa gård  
    Rolösa gd  
    Rolösa gård  
    Rolösa gd  
    Rolösa by  
    Rommedal försv. lht  
    Rosenlund försv. lht  
    Rotas försv. soldattorp  
    Rotas försv. soldattorp  
    Rotes, se Rotas försv. soldattorp  
    Ruder gård  
    Ruder säteri  
    Ruder gård  
    Ruder säteri  
    Ruder by  
    Ruderkvarnen Saknas  
    Ruders kvarn lht  
    Ru(de)t byar  
    Ru(de)t byar  
    Rydbo rote gårdar  
    Rydet Saknas  
    Rydet gårdar  
    Ryggahemmet gård  
    Ryggahemmet gård  
    Ryggahemmet gd  
    Sabela försv. soldattorp  
    Sabela försv. soldattorp  
    Sandbacken lht  
    Sandbacken lht  
    Sandbacken torp  
    Sandbacken torp  
    Schalkes, se Shalkes försv. lht  
    Shalkes försv. lht  
    Siggahemmet gård  
    Siggahemmet gård  
    Siggahemmet gd  
    Siggahemmet by  
    Siggahemmet, se Silkahemmet by  
    Signesbo Saknas  
    Signesbo gård  
    Signesbo by  
    Signesbo by  
    Signesbo Hulegården Saknas  
    Signesbo Sörgården Saknas  
    Signelsbo by  
    Signelsbo by  
    Signhildsbo, se Signesbo by  
    Sikahemmet by  
    Singelsbo, se Signesbo by  
    Singesbo, se Signesbo by  
    Sjöhaga hmd  
    Sjöhaga lht  
    Skalleberg gård  
    Skalleberg gård  
    Skalleberg gd  
    Skalleberg by  
    Skansen torp  
    Skansen försv. lht  
    Skrinhult gård  
    Skrinhult gd  
    Skrinhult gård  
    Skrinhult gd  
    Skrint gd  
    Skrot-Karla försv. lht  
    Skrot-Karla försv. lht  
    Skräckastugan lht  
    Skräckes lht  
    Skräcketorp torp  
    Skräcketorp försv. torp  
    Sköndal försv. lht  
    Slättan gd  
    Slättan gård  
    Slätten Saknas  
    Slätten gård  
    Slätten gd  
    Slätten gd  
    Smedstorp avhyst torp  
    Smedstorp försv. torp  
    Smedstorpet torp  
    Snikebo hus, borta  
    Snikebo torp  
    Snikebo försv. torp  
    Solhagen lht  
    Sotars fd torp  
    Spises försv. lht  
    Stackeryd gård  
    Stackeryd by  
    Stackeryd by  
    Stackeryd gd  
    Stackeryd by  
    Stackeryd, Lilla gård  
    Stackeryd, Lilla gård  
    Stackeryd, Lilla gd  
    Stackeryd, Lilla gd  
    Stakahemmet gård  
    Stakahemmet gd  
    Stakahemmet gård  
    Stakahemmet gd  
    Stakahemmet gd  
    Starten lht  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken lht  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen torp  
    Stenkullen förr torp, nu lht  
    Stenshemmet gård  
    Stenshemmet gård  
    Stenshemmet gd  
    Stenshemmet by  
    Stora björstorp, se Björstorp, Stora by  
    Storegården beb.  
    Stubbet lht  
    Stubbet torp  
    Stubbet lht  
    Stärten lht  
    Stärten lägenhet  
    Stärten lht  
    Stätten gd  
    Stätten gd  
    Stenshemmet by  
    Sulabacken försv. lht  
    Svartevad hus, borta  
    Svenstorp gd  
    Svenstorp gård  
    Svenstorp försv. gd  
    Svästorp försv. gd  
    Sågen lht  
    Söderryd Saknas  
    Söderryd gård  
    Södra Fågelås Ålderdomshem, se Moanäs Saknas  
    Sörberga försv. lht  
    Sörgården hmd  
    Sörgården gård  
    Sörgården gd  
    Sörgården gård  
    Sörgården gd  
    Sörgården gård  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörtorp gårdar  
    Sörtorp by  
    Sörtorp by  
    Sörtorp by  
    Söråsen stuga  
    Söråsen torp  
    Söråsen torp  
    Taterriket el Taterstaden,se Tattarriket o -staden försv. beb.  
    Tattarriket försv. beb.  
    Tattarstaden försv. beb.  
    Tattarstan, se Klockarehemmet fd lht  
    Tittebo torp  
    Tittebo torp  
    Tittebo försv. lht  
    Torp gård  
    Torp gård  
    Torp by  
    Torpet fd torp  
    Trollebo herrgård  
    Trollebo, Södra gård  
    Tryggastugan försv. drängkammare  
    Trösslars försv. lht  
    Trösslars försv. bs  
    Uddastättan bebyggelse  
    Uddastätten hmd  
    Uddastätten gd  
    Uddastätten gd  
    Ugglebo försv. lht  
    Viggalyckorna försv. t.  
    Vindes lht  
    Vindes lht  
    Vårdtorp försv. lht  
    Vårdstorp, se Vårdtorp försv. lht  
    Väntan gård  
    Väntan gd  
    Väntan gård  
    Väntan lht  
    Västergården gård  
    Västergården hmd  
    Västergården gd  
    Västergården gård  
    Västergården gd  
    Västergården, se Stackeryd Saknas  
    Västergården, se Sörtorp Saknas  
    Åkerhus hmd  
    Åkerhus gd  
    Åsen lht  
    Ängen hmd  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen gd  
    Ängen gd  
    Äskelid by  
    Äskelid, se Eskelid Saknas  
    Äskelid by  
    Äskelid Lillegården Saknas  
    Äskelid Ödegården Saknas  
    Äspelund försv. torp  
    Äspåsen Saknas  
    Äspåsen gård  
    Äspåsen, se Espåsen Saknas  
    Äspåsen gd  
    Ödegården gård  
    Ödegården, se Eskelid bebyggelse  
    Östergården gård  
    Östergården hmd  
    Östergården gd  
    Östergården gård  
    Östergården gd  
    Övergraven gård  
    Övergraven gård  
    Övergraven by  
    Överhult gård  
    Överhult gård  
    Överhult gd  
    Överhult by  
    Överhult, Lilla gd  
    Överhult, Stora gd  
    Överrud by /Se  
    Överru(de)t by  
    Överru(de)t by  
    Överryd eller Söderryd, se 1-2 Söderryd Saknas  
    Överryd gård  
    Överryd by  
    Överryd, se Överru(de)t by  
    Överryd(et) gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.