ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Främmestads socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 446 Naturnamn : 645
Främmestad socken *Almebro bro Främmestads socken sn Alebäcksdrätten mark, åkerjord
Främmestad sn Almebäck bäck Sagesmän förteckning Alebotten gärdesmark
Främmestad by och socken Lilla Baljeforsbron el. Lilla Bälgeforsfron bro Sagesmän förteckning Alehagen hage o. åkerj.
Främmestad socken Stora Baljeforsbon el. Stora Bälgeforsbron bro Sagesmän förteckning Alehålsvägen väg
Främmestad sn Baljemostenarna stenar Främmestad socken Almebäck bäck
Främmestad sn /Se Baljemostenarna resta stenar /Se Främmestad socken Almesmaden mad
Främmestad by Bergavärsel terräng Främmestad socken Almesten bautasten, f.d.
Främmestad sn Bodamosse mosse Främmestad socken Almeåkern åkermark
Främmestad sn *Bolkeskog skog Främmestad sn Anes Sten bautasten
Framistadha Saknas Breding del av Nossan Främmestad socken Annas Lycka lycka
Främmestad sn Brobotten terräng anestadbo inbyggarbeteckning Askjums Hag mark o. hägnad
Främmestad sn Brända bergen berg almetorpare inbyggarbeteckning Asmundskroken mark
Främmestad sn /Se *Brännebron bro eklandabo inbyggarbeteckning Aspelyckan gärde
Almetorp gård *Dalsbron (el. Dahlsbron?) bro frisegårdare inbyggarbeteckning Astrids Grav forngrav
Almetorp by Djäknemossen mosse främmestadbo inbyggarbeteckning Backagärdet gärde
?Almetorp gd *Firrmäseröset gränsmärke fyrkullare inbyggarbeteckning Backamist skogsmark
Almatorp Saknas Furumossen mosse herrgårdare inbyggarbeteckning Baljefors fors o. fall
Almetorp by Fyrkanten ägomark? hukare inbyggarbeteckning Baljefors Bro landsvägsbro
Annestad by Fäbrobäcken bäck idebackare inbyggarbeteckning Baljemo moområde, grusmarker, hagmark, odling m.m.
Annestad by Galgeberget berg kröseslättare inbyggarbeteckning Baljemostenar bautastenar
Annestad by Getemaden mosse källehultare inbyggarbeteckning Baljomsås mark
Annestad by Glosshögen fornlämning lindebackare inbyggarbeteckning Bergavässel källa
Annestad by Hagabäcken bäck lindåsare inbyggarbeteckning Bergkällan källa
Annestad by?, förr sätesgård Hukebergen berg lövåsare inbyggarbeteckning Bergkällehagen hage
Anestad by /Se Hårdstenen sten masseboare inbyggarbeteckning Bergkälleängen gärde
Anestad by /Se Hästhuvudet udde mellomgärdare inbyggarbeteckning Bergsgärdet gärde
Anestad by /Se Jordebotten terräng ormesikare inbyggarbeteckning Bergskogen skogsmark
Eklanda gård Jungfrubergen berg rolkebo inbyggarbeteckning Bistockarne gärdesmark
Eklanda by Jutebergen berg rossboare inbyggarbeteckning Bistockedalen skogsdal
Eklanda gård Knarvabergen berg råglandabo inbyggarbeteckning Björkelunden björklund o. mark
?Eklanda gd Knölöjan mossholme samslättare inbyggarbeteckning Björkelundslyckan lycka
?Eklanda gd Korsekeröset gränsmärke »snadden» inbyggarbeteckning Björneidet f.d. björnide o. mark
Eklanda by Krokels sten sten »svarven» inbyggarbeteckning Blackemad gärdesmark o. mad
Eklanda gd:ar /Se Krösabergen berg »vargen» inbyggarbeteckning Blåbärstrappan mark o. berg
?Främmestad säteri Krösabrännet terräng Alebäck torp Blå Port skogsvägsinfart
Främmestad by Kung Anes sten sten Alebäck lht Boberget berg
Främmestad säteri /Se Kungsbacken ägomark Alfhem lht Bobergsröret gränsrör
Främmestad hg Kvarnefallet terräng Alfhem lht Bockakroken mark
Främmestad hg Lindhagen terräng Alme hmd Bodamosse mosse
Främmestad hg Lindås triangelpunkt Alme hem-del Bolyckan gärdeslycka
Främmestad hg Långedalen dal Almesten lht Bondegårds Krok mark
Främmestad hrgd? *Långemosseröset gränsmärke Almesten lht Botten gärde
Främmestad säteri /Se *Långemåsen mosse Almetorp by och gård Botten gärdesmark
Främmestad gds? Långhallabergen berg Almetorp gård Botten gärde
Främmestad herresäte Lövåsöjan, Stora mossudde Anderstorp lht, f.d. torp Botten gärdesmark
Främmestad sätteri, tegelbr. Mellomgärdsmossen mosse Anderstorp torp Botten gärdesmark m.m.
Främmestad gods /Se Mellomgärdsmossen mosse Annelund lht Botten markomr.
?Gamlegården gd Misten terräng Anelund torp el. lht Botten gärdesmark m.m.
*Haga gård(?) Mörkö mossholme Annestad by Bottna gärdesmarker
Haga försv. namn Nolekullarna terräng Anestad by och gårdar Bottnalyckan gärdeslycka
Idebacken gd Nordbergen berg Anestad by och gårdar Brandlingen skogsmark
Idebacken gd Onda hålan mosse Anestad Frisegården gård Bredängen gärde
Krok försvunnen gård *Otterstensbron trol. = Otterbron bro Anestad Jon Henriksgården gård Bredängen gärde, äng- o. mark
Krok försv. namn Petters öja mossholme Anestads Mejeri mejeri Bredängevägen väg
Kärr by Prisebergen berg Anestad Skaten gård Bredängsråsen mark o. rås
Laxarebo gd:ar /Se ?Purkemossen mosse Anestads Skola skolhus Broberget berg
Laxarebo gd /Se Purkemossen mosse Anestad Stommen gård Brettekilsröret gränsrör
Lövås gd Rolken skog Anestad Västergården gård Brobotten mark
Löfås Saknas Rolken häradsallmänning Annestad Henriksgården bebyggelse Brogårds Bro bro
Lövås gd Rolken skog /Se Asmundstorp torp Brogårdsgärdena gärden
*Prästgården gård Rolken skog /Se Baljedal lht Brohall berg
Rolken härdsallmänning Rolken skog /Se Baljedal torp Bruksbacken mark
Råglanna gård Smalehage terräng Baljefors gård Bruksgärdet gärde
Råglanna gd Stutekullarna höjder Baljefors gård m.m. Brukshöljan hölja
Råglanda gd Suttahagen terräng Baljefors gård m.m. Brunnshagen hage, mark
Samslätt by Timmermossen mosse Baljefors bebyggelse Bråtegravsvägen markväg
Samslätt Saknas Torsöjan mossholme Baljefors Kvarn kvarn m.m. Bråteintagan gärde
Samslätt by Trossebro terräng Baljefors Mjölnarens Torp f.d. torp Bråtekullen berg
Samslätt gård Ulvebäcken bäck Baljefors Skola skolhus o. f.d. skola, lht Bråtelyckan lycka
Samslätt gd Vedklobotten terräng Baljefors Såg sågverk Bränna gärdesmark
Skuten gd:ar /Se Vittekulle berg Baljemo lht m.m. Brännerna gärde o. hagmark
?Stommen gd Våleberget berg Baljemo torp Brännerna gärde o. mark
Åsen gård Öjemossen mosse Baljerås lht Brännevägen skogsväg
?Åsen by   Baljerås torp Bygärdet gärde
    Baljestorp torp f.d., nu lht Båleberg berg eller höjd
    Baljestorp torp Bålebergslyckorna gärdelyckor
    Barkagården torp Båtebacken mark
    Berg gård m.m. Bäckabacken mark
    Berg hem-del Bäcka-Bäck bäck
    Gamla Berg gård Bäckadrev markväg
    Lilla Berg hem-d. el. lht Bäcka Park park o. festplats
    Bergatorp f.d. torp Bäcka-Stena stensättning, domarring e.d.
    Bergatorp lht Bäckeliderna mark o. lider
    Berget gård Bönehålan gärde
    Berget bebyggelse Dalaslättröret gränsrör
    Bergmanstorp torp Dammagärdet gärde
    Berget gård Dammgärdet gärde
    Bergmans Torp f.d. torp Dammkullen berg
    Björkelund lht Dammliderna lider och hagmark
    Björkås lht, hem.d. o. f.d. torp Dammängen gärde
    Björkås hmd »Det Brända» skogsmark
    Björkö lht Djäknemossen mosse
    »Björnståls» f.d. hus Djäknemossen mosse
    Bodahagen f.d. torp Djäknevägen väg
    Bodahagen förr torp, nu hmd Dragarevägen byväg
    Bodaholm hmd, förr torp Drankevägen markväg
    Bodahult Saknas Dybacka mark
    Bodan gård Dysköttebacken mark
    Boden gård Döfbacken mark
    Boden bebyggelse Ekeberget berg
    Bol gård, binamn på Laxarebo Ekeberget berg
    Bostaden lht Ekebergsgärdet gärde
    Bostaden hus, f.d. arbetarebostad Ekebergshagen hagmark
    Bredöl = 1 Gasegården Saknas Ekekullen berg
    Bredöl gård Ekelidbergen berg
    Bredöl el. Gasegården, se 1 Gasegården Saknas Ekeliden skogshagmark
    Brogården gård Ekeråsa gärdesmark
    Bruksgården lht, hus Ekesdalsåkern åkermark
    Bränneberg lht, f.d. torp Eklande Hag gränsm. o. område
    Bränneberg hmd Enrisebergen berg
    Båtebo lht Ensädet åkerjord
    Båtebo torp Ferremaden skogemad
    Bäck gård Fiskedalen dal
    Bäck gård Flinke-Majas Sten sten
    Bäck, Lilla lht, skolplats Flyjorden åkermark
    Bäckalund lht Forntomtebacken höjd o. småberg
    Bäckalund lht? Forntomten tomt, mark e.d.
    Dalaborg lht Frisketäppan åkermark, lycka
    Dalen f.d. torp. lht Friskevrån mark
    Dammen lht, f.d. torp Främmestaddalen dal
    Dammen torp Främmestahagar mark
    Draghem torp Furumossen mosse
    Draghem hem.del, f.d. torp Furumossen mosse
    Duvängen hem.del Fyrkanten gärdesmark
    Duvängen lht Fyrkanten mark
    Efteråsen hmd, f.d. torp Fyrkulle Hörne väghörn o. -krök
    Efteråsen f.d. torp Fåremossen mosse-gärde
    Ekeberget lht Fädreven markväg
    Ekeberget torp Förpantningen gärde
    Ekeliden lht, f.d. torp Galgebergen berg
    Ekeliden torp Galgen markområde
    Ekelund lht Galteryggen berg
    Ekelund lht Gamla Ledet f.d. vägled
    Eklanda Bondegården gård Gamla Kyrkogärdet gärde
    Eklanda Bondegården gård Gamlegårdsled stängselled
    Eklanda Bondegården gård Gammaljorden åkermark
    Eklanda Såg f.d. sågverk Gatebergsröret gränsrör
    Fridhem lht Gategårdsröret gränsrör
    Frisegården gård Genervägen markväg
    Frisegårdstomt lht eller jord, skatte Genervägslyckan lycka
    Främmestad säteri Glosshögen höjd el. mark
    Främmestad säteri, gods o. stor egendom m.m. Gläfsebäcken bäck
    Främmestad säteri, gods m.m. Gläfsås berg
    Främmestad säteri, gods m.m. Granåsen hagmark, ås o. gärde
    Främmestad säteri, gods m.m. Grimshålan dal, hålmark
    Främmestad samhälle o. järnv.st. Grimshögen hög, markhöjd e.d.
    Främmestad Brogården gård Grisemossen mosse och åkermark
    Främmestad Rotarne sockenrotar Gråtarebacken markhöjd
    Främmestad Rotarne sockenrotar Gräslösa mark
    Främmestads Kraftverk el.kraftverk Gröne Vägen skogsmarksväg
    Främmestads Kyrka kyrka Gubbens Hage gärde
    Främmestads Mejeri mejeri Gungsebergen berg i skogsmark
    Främmestads Skola skolhus Gåsebäck bäck
    Främmestad Säteri gård o. säteri Gäddebogärdet gärde
    Främmestads Tegelbruk tegelbruk Hackeråsen gärdesmark
    Främmestadberg gård Hacket åkerjord, gärde
    Främmestadberg gård Haga hagmarker
    Främmestadberg bebyggelse Hagagärdet gärde
    Furuberg lht, f.d. torp Hagagärdet gärde
    Furulund lht Hagakullarne berg
    Furumo lht, hem.-del, f.d. torp Hagaparken betes- och träddungehage
    Furumo torp Hageberget berg
    Fyrkanten hmd Hagen hage o. gärde
    Furåsen lht Hagen mark o. hage
    Fyrkanten f.d. torp Hagevrån gärdesmark
    Fyrkullen gård Halledalen dal
    Fyrkullen gård, frälse Hallesiken gärdesmark
    Fyrkullen gård, frälse Halv-Tråves Stall dy eller mosseområde
    Fågelsången lht Handelsboledet stängselled
    Fågelsången lht m.m. Hasselberget berg
    Gamla Kyrkan f.d. kyrka Hedebäcken binamn på Vällebobäcken
    Gamlegården gård Henrikegärdet gärde
    Gamlegården gård Herrebråten skogsmark m.m.
    Gamlegården bebyggelse Herrängen gärde o. äng
    Gasegården gård Hindrikekullen berg
    Gasegården gård Hjortemossen mosse
    Gasegården bebyggelse Hjulhöljan hölja
    Gläfsås hem.-del, f.d. torp Holm mark
    Gläfsås f.d. torp Holmesiksvalla gärden
    Granbacken lht Horsapussen mosse
    Gransäter hmd Huggarbobäcken bäck
    Gransäter lht Hukebergen berg
    Granudden lht Hukebergen berg
    Granudden lht Hukeliderna väglider (före vägomläggning större än nu)
    Granåsen lht Håbergsjorden åkermark
    Grönedal lht, f.d. torp Håbergskulla berg
    Gröndal torp Håldrätten åkermark
    Grönelund lht Hålehall bergkrön o. flackberg
    Grönelund torp Hälintagen gärde
    Grönemad lht o. f.d. torp Hålorna gärdesmarker
    Gunnarsdal lht el. hem.d. Hålvreten mark
    Gunnarsdal hmd Håsten bautasten
    Gäddebo gård Håstensskiftet åkermark m.m.
    Gäddebo gård Hängebron f.d. bro
    Gäddebo gård Häradsskogen skogsområde
    Gökebo hemmansd. Hässlekullen berg
    Gökebo f.d. torp Hästemaden mad och mossemark
    Hagalid boplats Hästestall dy
    Hagalid lht Hästhagen gärdeshage
    Hall gård Hästhagen hage o. mark
    Hall, se Berget Saknas Hästhagen hage
    Hall eller Berget, se 1 Berget Saknas Hästhagsvallen gärde
    Hallagärdet gård Hästhöljan hölja
    Hallegärdet gård Högeberget berg
    Harrödjan torp Högebergsmosse gärdesm. o. mosse
    Haröjan lht Hörevrån åkermark
    Holtsdammen(?) hmd Intagan gärde
    Huken gård Intagan gärdesmark
    Huken gård Intagan gärde
    Håsten husplats Intagan gärde
    Håsten f.d. torp Intagan gärde
    Idebacken gård, frälse Intagan gärde
    Idebacken gård Intäcket gärdesmark
    Johannesberg lht Jonas` Hage gärdeshage
    Johannesberg lht, f.d. torp Julegrisen gärde
    Jon Henriksgården gård Julegrisen gärde
    Jordbotten lht Jungfrubergen berg
    Jordbotten hem-d, eller lht Jutebergen berg
    Järnberget torp, lht Jutebergen berg
    Järnberget hmd Jutens Källa källa
    Jättesten f.d. torp Jägerström mark (?!) eller bäckström
    Jättesten torp Järnberget berg
    Karlskoga f.d. torp Järnberget berg
    Kartastad f.d. torpställen Järnstättetäppan gärde
    Karten lht Jättegrytan berggryta
    Karten f.d. torp Jättens Sten stenblock på berggrund
    Klövebo gård, frälse Kalvhagen gärdesmark
    Klövebo(dan) gård Kalvhagen hage, gärdesmark
    Klövebo bebyggelse Kalvhagen gärdesmark
    Kohagen torp Kalvhagslyckan lycka, åkermark
    Kohagen torp el. lht Kanalbacka marker vid å o. kraftverk
    Korsekebacken gård Katthöljan hölja
    Korsekebacken, Korsebacken gård Kedjesten stenblock
    Kotten gård eller skattelht, torp e.d. Kilarnsberg berg
    Kotten »ett gräsgäld» Kilerna åkermark
    Kotten bebyggelse Kileforsen fors
    Kröseslätt gård Kilerumpen gärde
    Krös(e)slätt gård Kisteröret gränsrör
    Kulleberg torp el. lht Kjurebergsjorden åkerjord
    Kulleberg bebyggelse Klasaberg berg
    Kullen f.d. torp Klevebergen berg i gärdes- o. hagmark
    Kullen hmd Klinteberg berg
    Kullen f.d. torp Klöveboledet led o. mark
    Kullhålan hmd Knarvaberget berg
    Kvistebacken gård Knarvaberget berg
    Kvistebacken gård Knektevägen mark- o. byväg
    Kvistebacken bebyggelse Knektåkra åkerjord
    Kyrketomten f.d. torp, nu hemmansdelar Knektängen åkermark
    Kyrketomten torp Knipplekulla berg
    Källhult gård Kohagen hagmark
    Källehult gård Kohagen hage o. mark
    Källtomten gård Kohagsgärdet gärde
    Källetomten gård Kohagsröret gränsrör
    Källhult bebyggelse Kohagsängen gärde
    Källtomten bebyggelse Kolyckan gärdeslycka
    Kärr gård Komossen mosse
    Kärr gård Komossen odlad mosse o. gärde
    Laggarebo gård, frälse Komossen mosse
    Laggarebo gård Kroken gärdesmark
    Laggarebohage f.d. torp Kroken gärde
    Larsbo f.d. torp Krokhålet gärde
    Laxarebo gård Krokosten sten
    Laxarebo gård Krokängsnäs mark
    Ledet f.d. torp Kronediket dike
    Ledsberget torp Kruteliden lid
    Ledsberget hem.d. eller lht, f.d. torp Kryddegården mark
    Lerbäck f.d. lht el. hem.-del Kryäckra åkermark
    Liljestorp gård Krösa-Lider väglider
    Liljestorp gård Krösebrännet skogsmark
    Lilletorp gård Krösehagen hage
    Lindebacken gård Kulehålan håla, mark, fornborgs-, skansruin e.d.
    Lindebacken gård Kullabergsröret gränsrör
    Lindås gård Kullahål skogsmark
    Lindås gård Kummineliden gärde o. lid
    Lindåsen torp, lht Kuttamaden mad
    Lunden gård Kuttes Gran f.d. gran
    Lunden gård Kuttes Oxlar f.d. oxelträd
    Lunnabol gård Kvarnebergen berg
    Lunnabol, Lunnabo gård Kvarneberget berg
    Lycke gård Kvarnebäcken bäck
    Lycke gård Kvarnefallet bäckfall o. f.d. kvarnfall
    Lyckebäcken f.d. torp Kvarnelyckan lycka
    Lyckeås lht, f.d. torp Kvarndalen dal o. gärde
    Lågvrån f.d. torp eller backstuga Kvidderna skogs- och hagmark
    Långekärr f.d. torp Kyrkegärdet gärde
    Lövås gård Kyrkekilen gärde
    Lövås gård Kyrkeliden väglid
    Maden gård Kyrkesmyren gärdesmark
    Maden gård Kyrkesnipen snip, markhöjd e.d.
    Maden bebyggelse Kyrkestätten f.d. stätta o. hag
    Marieborg lht Kyrkogrindsröret gränsrör
    Mariekulle hem.-del, lht, f.d. torp Kålgården gärdesmark
    Mariekulle hmd Kålgårdslyckan lycka
    Massabruket Främmestad f.d. massafabrik el. pappersverk Källebacken gärdesbacke
    Massebo gård Källeberget berg
    Massebo gård Källhagarne hag- och gärdesmarker
    Mellanboda hem.d. el. lht, f.d. torp Källhagen hage
    Mellanboden torp Källyckorna gärdesl.
    Mellomgärdet gård Kärret gärde o. hagm.
    Mellomgärdet gård Kärrintagan gärde
    Mellomgärdet bebyggelse Käringebergen berg
    Mellomgärdets Mejeri mejeri Käringemaden skogsmad o. -mark
    Missionskyrkan Främmestad lht o. missionskyrka, predikolokal Käringens Grav mark e.d.
    Murebo torp Kärret gärde
    Myrebo hem.d, lht o. f.d. torp Kärrslyckan lycka
    Märrekullen hmd Kölnegärdet gärde
    Neregården hmd Kölnelyckan lycka
    Nordskog lht Kölnelyckan lycka
    Nordskog lht Kölneplatsen mark
    Nyboden bebyggelse Kölnevrån gärdesmark
    Nybodan gård Kökslyckan lycka. åkerj.
    Nybo(den) gård Kölnevägen väg
    Nybygget torp Ladelyckan lycka, åkergärde
    Nybygget torp el. lht Ladelyckan gärdeslycka
    Nygård hmd Ladugårdsgärdet gärde
    Nygård hem-del, lht o. f.d. torp Ladugårdsgärdet gärde
    Nygården hmd Ladugärdet gärde
    Nyhem lht Laggarekulla berg
    Ormesik gård Landsvägslyckorna åkermarker
    Ormesik gård Larsamad gärde
    Pershult f.d. torp Lavekullen berg
    »Pjäxes» f.d. torp el. hus Laxarebo Bro landsvägsbro
    Porsmaden torp Laxareboån å, bäck
    Posthemmanet f.d. hem-del eller ställe Ledberget berg
    »Prinsens» f.d. torp eller ställe Lenhällslyckan lycka
    Prästeberget gård Lerknallen gärde
    Ramstorp gård Lerlyckan gärdeslycka
    Ramstorp gård Lerskalla åkermark m.m.
    Rasmeäng f.d. torp Lerungen åkermark
    Rasmusabo gård Liderna gärdesmarker
    Rasmusbo gård Lilla Bergefors Gärde gärde
    Rishygget f.d. torp Lilla Bredan mark
    Rolken »häradsallmänning», hus m.m. Lillagärdet gärde
    Rolken häradsallmänning Lillagärdet gärde
    Rolkens Skola skolhus Lillagärdet gärde
    Rosengård hem.-del, lht, f.d. torp Lillagärdet gärde
    Rosengård torp Lilla Klevröret gränsrör
    Rosenlund hmd Lilla Klintröret gränsrör
    Rossbo, Lilla gård Lillaliden gärdesmark o. lid
    Rossbo, Lilla gård Lilla Öjan bergö
    Rossbo, Lilla gård Lillegärdet gärde
    Rossbo, Stora gård Lillehage gärdeshage
    Rossbo, Stora gård Lille-Vallsbacken gärdesbacke
    Råglanda gård m.m. Lillyckan gärdeslycka
    Råglanda gård Lindebacke Hage hage o. mark
    Råglanda gård m.m. Lindeberget (Lineberget?) berg
    Råglande Backa hem.-del Lindekullen berg
    Rättvik hmd Lindeledet vägstängselled f.d.
    Rödjerna hem-del Lindströmebacken mark
    Rödjetoppen lht Lindåseled f.d. landsvägsled, stängsel
    Samslätt gård Lindåse Sandhåla sand- o. grusgrop
    Samslätt gård Loftsåkern åkermark
    Samslättlyckan lht Luderbacken mark
    Samslättelyckan bebyggelse Lunnabolider lider
    Sandhagen f.d. torp Lusedammen damm
    Sandhem lht Lushagen gärde
    Sandhålen torp Lycke Mader gärdesmader
    Sandlid lht, f.d. torp Lyckeås bergås
    Sandlid torp Lågvrån mark
    Sigridsberg hmd Långabergsröret gränsrör
    Skaten gård Långa Jorden åkermark o. åkrar
    Skategården hmd Långa Jorden åkermark
    Skogen f.d. torp Långa Jorden åkermark
    Skogsbo lht Långedal skogsdal
    Skogsbo hmd, f.d. torp Långelanden åkermark
    Skogsbrynet lht Långhagsberget berg
    Skogshem lht Långhallerna berg
    Skogshem lht Långhallsbergen berg
    Skogshyddan lht Lögvrån gärdesmark
    Slottet lht, f.d. torp Lövhagen hagmark
    Slottet torp Lövvrån mark
    Slätten, Lilla torp Lövåsehagen hage
    Slätten, Lilla lht, torp Lövöjan ö
    Slätten, Stora torp Madelanden åkermark
    Slätten, Stora f.d. torp Maden åkermark
    Smalehage f.d. torp Madens Intaga mark
    Smalehage hmd Madhagen hage, mark
    Smedbo lht, f.d. torp Madhagen gärde
    Smedbo torp Madkulleröret gränsrör
    Snaddan Saknas Madlanden åkerjord
    Snaddan gård Madlandet gärde
    Snaddan, se 1 Maden Saknas Magasinsbacken backe- o. -vägskälsslätt
    Solbacken lht Majastugevränerna mark
    Solhem lht Malmberget berg
    Stampen Främmestad f.d. vadmalsstamp Marstrands Fyr berg
    Stationstomten lht, bebyggelse m.m. Mellberget berg
    Stenbroängen hem.-del Mellangärdsbergen berg
    Stenbroängen hmd Mellersta Maden gärde- o. mad
    Stenkullen lht, f.d. torp Mellombergen berg
    Stenkullen torp Mellomgärdets Mosse mosse
    Stommen gård Mellomgärdsbergen berg
    Suttahagen lht Missunnan gärdeslycka
    Suttahagen f.d. hus el. torp Mittådran åarm
    Suttås hem.-del el. lht Mollevägen väg
    Suttås lht, soldattorp Morfars Lycka lycka
    Svarvarebo(den) gård Mossalyckan gärde
    Svarvarebo bebyggelse Mossen gärde
    Svarvarebodan gård Mossängen gärde
    Svederna f.d. soldattorp Munterkilen gärdesmark o. -kil
    Tegelbacken lht el. torp Munterlyckan gärdeslycka
    Tegelbacken lht Myntkammaren berg
    Torget hmd Märkegrind f.d. grind
    Torget f.d. torp Märkegrinds Mosse mossemark
    Torpet gård Mörkegrind grind och rågångsstängselmark
    Tureberg lht Mörkegrindsmosse mosse o. åkerm.
    Tåssekärr gård Mörke Skogen skogområde
    Tåssekärr gård Mörkö ö
    Täppan torp Mörköjan ö
    Vallbo lht Nedersta Maden gärde o. mad
    Vargebo gård Nolbergen berg o. skogsmark
    Vargebo gård Nolekulla berg
    Vargeboö f.d. torp Nolgärdet gärde
    Vassändan hmd Nolgärdet gärde
    Velanda lht Nolgärdet gärde
    Velanda lht Nolskogen skogsmark
    Viktorp hem.-del, lht, f.d. torp Nolskogsbergen berg
    Viktorp torp Odlingen gärde
    Vilan lht Onda Hålan skogsmark
    Vilhem lht Ormekullen berg
    Vinbo bebyggelse Otterbron vägbro
    Vinbotorp gård Otterbäcken bäck
    Vinbo(torp) gård Otterrödjan mark o. gärde
    Vitsikerna hem.-del Oxegapet gärdesmark
    Våleberget lht m.m. Pekestena stenar
    Vårdberget lht el. hmd Pervevrån gärde
    Vägen gård Petters Gärde gärde
    Vägen gård Pjäxelaggan mossekant
    Västergården gård Pjäxelyckan gärdeslycka
    Västermad torp Pjäkses jordvall jord- o. dikesvall
    Västermad lht, hem.d. Porsebergen berg
    Åbo hem.d., lht o. f.d. torp Porsmaden skogsmarksmad
    Åbo torp Pälsärmen gärde
    Åholmen hem.-d, f.d. torp Pälsärmerna gärde
    Åholmen torp Rallevägen mark- o. byväg
    Åkerbotten hmd, f.d. torp Ravedalen dal
    Åkerbotten hem.-del Ravedalsbäcken bäck
    Ålderdomshemmet Främmestad lht, fattig- o. ålderdomshem Ravedalsgärdet gärde
    Ållebacken hemmansdel Ravegropen f.d. rävfångstgrop
    Ållebacken hmd Rolken skogsområde m.m., häradsallmänning
    Åsen gård Rolkeskogen skogsområde
    Åsen gård Rolkevägen landsväg
    Ängalund lht Rossbo Damm damm o. f.d. sankmark
    Ängehagen torp Rossbogärdet gärde
    Änghagen lht Rothygget gärde
    Öjelund lht el. torp Rundbergs Lid mark- o. väglid
    Öjemossen lht, torp eller torvströfabrik Ryran mark
      Ryttarekålgården hagmark
      Råglanda Lid väglid
      Rågårdsberget berg
      Rävagärdet gärde
      Räveberget berg
      Rävebergsröret gränsrör
      Rävegropen grusgrop
      Räveurden bergmark o. f.d. rävtillhåll
      Rödjan gärde
      Rösebergen berg
      Rösebergsjorden åkerjord
      Sandgärdet gärde
      Sandgärdet gärde
      Sandgärdet gärde
      Sandhagen gärdes- och hagmark
      Sandhagsbergen berg
      Sandhagsgrottan grotta, bergformation
      Sandhåledrätten gärde
      Sandhålorna grusmark o. -hålor, sandtag
      Sandtagevägen väg
      Sandtäcket sandgrop, -tag och -jordsområde
      Sandåsa markhöjder o. sandjordsås, åsar
      Sanna marker
      Samslättelyckan gärde
      Sardagärdet gärde
      Sikaledet stängsel- och vägled
      Skansebergen berg
      Skansen mark o. bergområde
      Skantahejslunden lund o. mark
      Skate Sandtäcke sandtag
      Skiekullen berg
      Skogsledet stängselled
      Skogslyckan gärdeslycka
      Skillnaden gränsmark
      Skolevrån gärdesområde
      Sköttlerna mark o. vägområde
      Sladden gärde
      Slottet bergkulle
      Slottsberget berg
      Slåttehagarne äng, gärdes- o. hagmark
      Slättagärdet gärde f.d.
      Slättlyckan gärdeslycka
      Smalehage åkermark m.m.
      Smallon skogsmarksdal
      Smedjebacken mark
      Smedjegärdet gärde
      Smedjehagen hage och markområde
      Smedjehålan gärdesmark
      Smedjekulla berg
      Smedjekullen berg
      Smedjelyckan gärdeslycka
      Smedjelyckan lycka
      Smedlyckan lycka, gärde
      Småkulla gärdesmark o. småberg
      Smörekullen berg
      Smörtunnan gärde
      Snaddalyckorna gärdeslyckor
      Snaddavrån åkermark
      Socknevägen väg
      Soldaten åkermark m.m.
      Spjället gärde
      Spjällåkra åkerjord
      Spökeberget berg
      Stampa-Johans Källa källa
      Stapphult skogsmark
      Stapphultsgärdet gärde
      Stapphultskullen berg
      Stapphålskullen berg
      Stenbroäng gärdesmark m.m.
      Stenkullen berg
      Stenkullslyckorna lyckor
      Stenkullsåkern åkermark
      Stenmalen stenblock
      Stensåkern åkermark
      Stora Bergefors Gärde gärde
      Stora Berget berg
      Stora Bredan mark
      Stora Lyckan gärdeslycka
      Stora Öjan bergö
      Storhagen hage o. gärdesmark
      Storhagsberget berg
      Storhagsängen äng och åkermark
      Strättefors fors
      Strömmemaden gärde o. mad
      Stubbebacken hagmark o. backslätt, gärde
      Stutekulla berg
      Stutekullarna höjder
      Sumpelaggerna skogsm, o. mosselagg-marker
      Suttahagen mark
      Suttegärdet gärde
      Suttåsvägen väg
      Svalget gärdesmark
      Svarebergen berg
      Svarta Dyet skogsmarksdy
      Svarta Jorden gärde
      Svartebotten gärde
      Svartebotten skogsmark
      Svarvaremaden gärde o. madmark
      Svederna mark
      Svederna mark
      Svedjejorden gärde, åkerjord
      Svedjelappen åkermark
      Svinahyttan gärdesmark
      Svinetån hagmark
      Svängehöljan hölja
      Synnersberget berg
      Syringeberget berg
      Syringedammen damm i sank mark
      Systerlotterna åkermark
      Sågaregärdet gärde
      Sågebäcken bäck
      Sågesumpen åstrandsområde
      Sågetäcket mark
      Sågskiftet mark
      Sågvägen väg
      Söhagen gärde
      Sörbergen berg
      Sörvägen skogsväg
      Tallriken gärde
      Tassefjärdingen gärde
      Tegelbacken mark
      Tegelugnen markhöjd, kulle
      Timmerslätt skogsmarksslätt
      Timmerslättebergen berg
      Timmerslättebergen berg
      Timmerslättemossen mosse
      Timmerslättemossen mosse
      Tippeliderna väglider
      Tistlalyckan lycka, gärde, åker
      Tistlejorden åkermark
      Tjureholmen mark o. holme
      Tollestorpslyckan lycka
      Tomtebacken mark
      Tomthagen gärdesmark
      Torrgärdet gärde
      Trelanden åkermark
      Trindekulle berg
      Trollhättevägen binamn på Rolkevägen
      Trollkulla berg
      Tropp-Annevägen vägområde
      Trossebro skogsvägsbro o. vägskäl
      Trossebrokullen berg
      Tränget mark
      Tvärtjugan vägskäl
      Tån hagmark o. berg
      Tåssegärdet gärde
      Tåssevrån åkermark
      Täppan åkermark
      Undantaget gärde
      Uppersta Maden gärde o. mad
      Utgärdeskulla berg
      Utgärdet gärde
      Utgärdet gärde
      Vackelsmad madgärde
      Vakteberget berg
      Vargemaden mad
      Varggropebergen berg
      Vasemaden gärde
      Vassmaden mad
      Vedbacken gärdesmark o. -backe
      Vedklosbergröret gränsrör
      Vedklobråten skogsmark
      Vittekulle berg
      Vrålemarken hagmark o.d.
      Våleberget berg
      Vålebergsänden åkerm.
      Våmmen gärde
      Våmmelunden lund
      Väderkvarneberget berg
      Vägabacken mark
      Vällebobäcken bäck
      Vässlejorden åkermark
      Vässlelyckan åkerlycka
      Åbomossen mosse
      Ådalen dal o. marker
      Ågärdet gärde
      Åholmarne gärdesmarker
      Ålyckorna gärden
      Ålyckorna lyckor och gärden
      Åsakevägen landsväg
      Åsändningarne åkermarker
      Äckregärdet gärde
      Ängebergen berg
      Ängebotten gärdesmark
      Ängegärdet gärde
      Ängehagen mark m.m.
      Änghagen gärde
      Änghagen gärdeshage
      Ärtintagan gärde
      Äspröjan ö
      Ödsmålskroken marker
      Ödsmålstegen åkermark m.m.
      Öfsevägen skogsmarksväg
      Öjemossen mosse
      Öjemossen mosse
      Öjerna skogsmark
      Örsåkerslyckan åkerlycka
      Östergärdet gärde
      Östervrån mark

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.