ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bärebergs socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 40 Bebyggelsenamn : 265 Naturnamn : 417
Bäreberg sn Arbre mosse, se Storemossen Saknas Bäreberg socken sn Anningesten berg
Bäreberg sn Boleberget berg Bäreberg sn Anningesten berg
Bäraberg Saknas *Bredhall berg Bäreberg sn och by Aplakrok mark
Bäreberg sn Bränneberget berg Bäreberg socken Barmarksskifftet åkermark
Bäreberg sn *Brännebron bro Bäreberg socken Bergaraden berg
?Bäreberg sn Bärebergs bro bro Bäreberg socken Bjälkebohålan mark
Bäreberg sn Ekeberget berg Sagesmän förteckning Blekebacken mark
Bäreberg sn /Se Gammalsbo triangelpunkt bredölsbo inbyggarbeteckning Bockagärdet gärde
Bredöl gd /Se Gänglebron bro bärebergsbo inbyggarbeteckning Bockebergsjorden åkermark
Bäreberg by o. sn Gökaberget berg hultebo inbyggarbeteckning Bockebergsvall gärde
Bäreberg by Gökabergsröset gränsmärke hökgårdare inbyggarbeteckning Bockesten stenblock
Bäreberg by Hagabäcken bäck prästegårdare inbyggarbeteckning Bockintagan gärdesmark
Bäreberg by Hagavad terräng Sanntorpsbo inbyggarbeteckning Boleberget berg
Bäreberg Saknas Hjortemossen mosse stommare inbyggarbeteckning Botten gärde
Bäreberg sn /Se Hultabergen berg stöckgårdare inbyggarbeteckning Bottna skogsmark
Bäreberg by Hultamossen mosse toltorpsbo inbyggarbeteckning Bottna åkermark
Hökagården hemman /Se *Karsmossebron bro östorpsbo inbyggarbeteckning Brammabroarna broar
Riddarehagen by Kerstinsåsen ås Annelund lht Brammabroarna broar
*Skinnaretomten Saknas Kohagsmossen mosse Backen hmd Bredölsbron vägbro
Skinnartomten Saknas Krösekullen terräng Barmarken lht Bredölshage mark
Stommen = 4 Bäreberg gd Kviberget berg Barmarken hemmansdelar Broarna vägbroar, kvarnverk
Stökegården gd /Se Källsberget berg Berghem lht Brodalshagen åkermark
Tubbehagen by Laggerebo källa gränsmärke Bredaryd lht Brogärdet gärde
Tubbehagen by Ljunglid ägomark Bredaryd lht Bränneberget berg
Östorp by Lunnamossen mosse Bredäng lht Brännebergsbotten mark
Östtorp by Romossen mosse Bredäng lht Brännelyckan lycka
Östtorp by Rävaberget berg Bredöl gård Brännerna skogsmarksområde
  Stallbäcken bäck Bredöl gård Brännet utmark, skogsm.
  Stengossen terräng Bredöl gård Brännet skogsmark
  Stockestaden del av Nossan Bredöl gd med kvarnar och såg Bygatan gata, byväg
  Stocksberget berg Bredöls kvarn kvarn o. lht Byxeblötabäck bäck
  Stommen ägomark? Bredöls Mejeri lht o. mejeri Bäckabron bro
  Storemossen mosse Bredöls Såg sågverk Bäckabron bro
  Svartebron bro Brunneberget lht Bäckebacken åkermark
  Tigers mosse mosse Brunneberget lht Bärebergsbro landsvägsbro
  Tubbaklint triangelpunkt Brännet hemmansdel Bölsbacken inägomark o. gärdesbacke
  Tåberget berg Brännet hmdelar Dalängen gärde och äng
  Ulvön triangelpunkt Bysmedjan f.d. smedja Dammhålan äng, gärde o. mark
  Vilsbergsmossen mosse Bäreberg by och gårdar Dammlyckan gärde
  Örneberget berg Bäreberg by och gårdar Dammängen gärde
    Bäreberg järnvägsh.pl. och samhälle Diligensvägen f.d. väg och landsväg
    Bäreberg Krusegården gård Ekebacken sandmarkshöjd
    Bäreberg Lars Bryntesgården gård Ekebergsängerna gärden
    Bärebergs Kyrka kyrka Ekelyckorna gärden
    Bärebergs Mejeri lht och mejeri Ekesberget berg
    Bärebergs Prästgård prästg. o. -boställe Ekersberget Lilla berg
    Bäreberg Skattegården gård Ekersberget Stora berg
    Bäreberg Skattegården bebyggelse Ekesängen gärdesmark
    Bärebergs Skola småskola Ekängen gärdesmark
    Bäreberg Stommen gård Ekängsberget berg
    Dikeskanten f.d. torp Eneberget berg
    Dikeskanten lht Eneberget berg
    Folkskolan Östorp folkskola Ensädet gärde
    Forngården, Bäreberg hus, fornminnes- o. ryggåsstuga Essungamossen binamn
    Furudal lht Fajlaberget berg
    Furudal lht Fjärremosse Kjellra gränsmärke
    Furön lht Fjärremosse Lagg mosselagg o. gränsterräng
    Furön lht Floget berg o. bergstup
    Gammalsbo gård Floget brant berg
    Gammalsbo gård Flottagärdet gärde
    Gunnarsbacke lht Flottahagen mark
    Gunnarsbacke lht Flottavägen väg
    Gunnarshaga lht Framgärdet gärde
    Gunnarshage lht Frammaden gärde
    Gunnarshage lht Furumossen skogsmarksmosse
    Gunnarshage hem.-del Furön utmarks- o. mossemarksö
    Gustavsberg lht Fyrkanten gärdesmark
    Gustavsberg lht Fäbroberget berg
    Gästgivaregården, Bäreberg hemmansdel Fäbroberget berg
    Gästgivaregården hmd Fädreven väg
    Haga lht Fägatan väg
    Haga hmd Fägatan väg, gata, markväg för fädrift
    Hagabacken lht Gamla ön mark
    Hagabacken lht Gamle Vallen gärde
    Hagaberg lht Gammalsbo Mader mader o. mossemark
    Haga Mejeri lht o. f.d. Mejeri Gatan gata, väg o. markområde
    Hageberget hmd Getintagan åkermark
    Heden lht Getryggen berg
    Heden lht Glossbobergen skogsmarksberg
    Heden lht Glossbovägen väg
    Hederna hmd Gottgärdet gärde
    Hildeberg lht Grottgärdsberget berg
    Huggarebo »gård», lht el. fr. mark Grophagen mark
    Huggarebo gård Gråkärrsråsen skogsmark
    Hulan lht Gunnarskullen berg
    Hulan lht Gåsängen gärde
    Hulan lht Gåsängen gärde
    Hult gård Gänglebron bro
    Hult gård Gänglekullen berg
    Hultaberget lht Gänglekullen kulle
    Hultaberget lht Gängleliden lid
    Hulttorp lht Gängleliden lid
    Hulttorp lht Gökaberget berg
    Hults Skola småskola Gökasten skogsmarksgränsten
    Hulttorp bebyggelse Haga hagmark, gärden
    Hurråsen lht Hagaberget berg
    Höckgården gård Hagavad f.d. vadställe eller åövergång
    Höglunda lht Hagevad gammalt vadställe
    Innehagen gård Hagebergen berg
    Innehagen gård Hagen mark, åker o. hagm.
    Järnvägstomten beb., lht Hallegårds Kjellra gränsmärke
    Kaneråsen lht Hampelyckan gärdeslycka
    Kaneråsen lht Hampintagan gärde
    Karl Torstensgården gård Harelyckan gärde
    Karstorp gård Harintagan lycka
    Karstorp gård Harängen gärde
    Kerstinsåsen hmd Hareintagan gärde
    Kerstinsås »gård», lht Havrelyckan lycka
    Kerstinsås Kvarn kvarn Heden gärdesmarker
    Kerstinsås kvarn lht Hedkärrsråsen mark, rås
    Kohaga hemmansdelar Hemskiftet åkermark
    Kohagen hmd Hemskogen skog
    Kohagen lht He(r)dekärrsråsen? rås
    Kolmyren lht Hjortemossen utmarksmosse
    Kolemyren lht och skogsmark Hopaskogen skogsmark
    Kolmyren lht Horsamossen utmarksmosse
    Kopinnebotten lht Horsamossen mosse
    Kringelsberg lht Horsamossen Lilla skogsmarksmosse
    Kringelsmaden hem.-del Horsamossen Store skogsmarksmosse
    Kringelsmaden hmd Horsintagan gärde
    Kristineslätt lht Horsintagan hage o. betesmark
    Kristineslätt lht Hultabergen berg, skogsmark
    Kroken hmdelar Hultabron bro
    Kroken hmd Hundrafamnarslyckan gärde
    Krusegården gård Hyreberget berg
    Kruse Rote församlingsrote Hålaledet f.d. led
    Kruse Rote församlingsrote Hålan skogsmarksodling
    Kullen hem.-del Hålan utmark
    Kullen hmd Häggåsebacken mark
    Kyrkåsebacken hem.-del Hällekistan hällekistegrav
    Kyrkåsebacken hmd Häradsvägen landsväg
    Laggar(e)slätt, se Brunneberget Saknas Hästhagen hagmark
    Lars Bryntesgården gård Hästhagsbergen berg
    Larsegården hmd Höckgårdshage hagmark
    Lillegården eller Olov Töresgården gård Högebacken grusmarksås
    Lillegården, Östorp binamn på Östorp Lilla Högeberget berg
    Lindekullen lht Högeberget berg
    Ljunglid f.d. torp Höråsen mark
    Lundsberg lht Höråsskogen skogsmark
    Lunnabo lht Intagan gärde
    Lunnabo hmd Intagan gärde
    Lundaberg lht Intagan gärde
    Luntemosse hmd Intäcket åkermark
    Luntemossen lht Jättefötterna märken, spår
    Lyckebo lht Jätteskoveln stenblock
    Marieberg lht Jättestugan hällkista
    Mariedal lht Kalvhagen gärdesmark
    Mossebo lht Kalvhagen hagmark
    Mossebo lht Kalvhagen gärdesmark
    Mossen lht Kalvhagen gärdesmark
    Muttabo lht Kalvhagsbergen berg
    Muttabo lht Kalvhagsberget berg
    Neregården el. Neregårdarna bebyggelse Kalvhagsmossen gärdesmark
    Nergården, Östorp binamn på Östorp Lilla Kalvintagan gärde
    Nolhaga lht Karstorpsbron vägbro
    Nolhaga lht Karstorps Intaga åkermark
    Nolledet lht Karstorpsmarken utmark
    Nolledet lht Kerstinsås bergås
    Nordhem lht Kiddehagen mark
    Nordhem lht Knektabråten hagmark
    Nordledet lht Kohagen beteshage
    Nolängen lht, »fr. tomt» el. mark Kohagen hagm.
    Nossebro lht Kohagslyckan lycka
    Nygård lht Kohagsmossen mosse
    Nygård lht Kohagsmossen hagmarksmosse
    Nygård lht Kolmyren skogsmark
    Olof Andersgården, se Skattegården Saknas Kopinebotten utmark
    Pensionatet, Östorp pensionat, lht Korsekeröret gränsmärke
    Prästegården gård Korsvägen landsvägskosning
    Prästtorp lht Koskitekullen berg
    Prästtorp stuga Kottabergen berg
    Påvelsberg lht Kottadammen damm
    Påvelsberg lht Kottamosselyckan lycka
    Riddarehagen gård Kottamossen mosse
    Riddarehagen gård Kottamossevägen väg
    Rosendal stuga Kringelsmaden madmark
    Rosendal lht Kringelsmossen mosse
    Rumpeskog hem.-del Kringlemossen skogsmosse
    Rumpeskog hmd Kristinaberget berg
    Sand lht Kristineslätt mark, gärde
    Sand f.d. torp el. hus Kroken gärde
    Sandhult lht Kroken mark o. vägkrok
    Sandhult lht Kroken gärdesmark
    Sandåker lht Krokskullen berg
    Sandåker lht Kronodiket dike
    Sandtorp Lilla hem.-del Krusakroken gärde
    Skarkroken hmd Krusängen gärde, äng
    Skarekroken hem.-del Krusängslyckan lycka
    Skatebacken gård Krösekullen berg
    Skattebacken gård Krösekullen bergknalle
    Skattegården el. Olov Andersg. gård Kvarnaberget berg
    Skintan hmd Kvarnekullen berg
    Skogen hmd Kvarnekullen berg
    Skogsvillan lht Kvarneådran åarm
    Skomakartorpet f.d. torp Kviberget berg
    Solhaga lht Kvibergslyckan lycka
    Solhem lht Kyrkebalken mur o. område
    Solhem lht Kyrkeberget berg
    Solliden lht Kyrkeberget berg
    Solliden lht Kyrkeliden lid
    Solvik lht Kyrkelyckan lycka
    Spjutsorp torp Kyrketomten mark
    Spjutstorp stuga Kyrketomtsgärdet gärde
    Stationen Bäreberg järnv. st. Kyrkevägen väg
    Stationen, Bäreberg järnv. st. Kyrkkullen, se Ulvönekullen Saknas
    Stommen gård Kyrkkullen berg
    Stöckgården eller Olov Töresgården gård Kyrkogården begravningsplats
    Sveaborg lht Kyrkåsebacken markslätt
    Sveaborg lht Kålgården åkermark
    Svensgården, Östorp hem.d. Kålgården åkermark
    Svensgården hmd Källarebacken gärdesmark
    Sånne(s)torp gård Källebergs Kjellra gränsmark
    Sannestorp gård Källemossen mosse
    Tegalund lht Källsberget berg
    Tegalund lht, hem.d. Kämpeskog skog, mark
    Toltorp gård Käringehaget mark
    Toltorp gård Käringestättan haggårdsstätta
    Tomten hem-del Kölnekullen berg
    Tomten hmd Kölnekullen lycka
    Torpet torp Laggarebo Kjellra gränsmärk
    Tubbehagen gård Lampebacken gärdesmark
    Tubbehagen gård Lampebacksjorden åkerjord
    Uppegårdarna bebyggelse Lampåkrarne åkermark
    Uppegården binamn på Öst. Stöckgården Lampängen gärde
    Vadintagan lht Larsalycka gärde
    Varintagan jordområde Liderna åkermarker
    Vilsberg gård Lillamaden åkermark
    Vilsberg gård Lindekulla berg
    Väderkvarnen, Gammalsbro f.d. kvarn Lindekullen berg
    Värslebacken f.d. torp Lindekullen berg
    Värslebacken torp Lindekullen berg
    Västergården Bäreberg hemmansdel Lindekullsberget berg
    Änga hmd Lindkullevallen gärde
    Ängarna hem.-del Ljungbergsmossen skogsmosse
    Äspängen hmd Ljunglid gärdesmark och lid
    Öjeslätt lht Lundbacka Kjellra gränsmärke
    Öjeslätt lht Lunnamossen mosse, hagmarksmosse
    Öjetorpet lht el. hus Lunnebergsmad mad o. åkermark
    Öjetorp lht Luntemosse mosse
    Öjorna lht, hem.d. Långa Jorden åkermark
    Öjorna hmdelar Långemossen mosse
    Öjorna hemdelar Långemossen mosse
    Öjorna hmd Maden gärde
    Ön hmd Mossahalsen skogsmosse
    Ön hem.-del Mossavärslen källa
    Önatorpet f.d. torp Mossebobro bro
    Östhalla lht Munkabacken gräsmarksbacke
    Östhalla lht Muttaboäng gärde
    Östorp by och gårdar Muremossen skogsm. mosse
    Östorp by och gårdar Mölnarelyckan gärde
    Östorp by och gårdar Nils» Gärde gärde
    Östorp bebyggelse Nolgärdet gärde
    Östorp Höckgården gård Nolgärdet gärde
    Östorp Höckgården gård Nolhaga utmarker, gärden
    Östtorp by Nolledet f.d. led
    Östtorp bebyggelse Nolledshagen hag- o. åkerj.
    Östtorp Hökagården bebyggelse Nolmaden gärdesmark
    Östorp Karl Torstensgården gård Nolmossen åkermark
    Östorp Lilla gård Nolänga gärdesmark
    Östorp Lilla gård Nolängen åkermark
    Östorp Skola folk- o. småskola Nordlidsbron bro
    Östorp Stöckgården gård Nossan å, flod
    Östorp Stöckgården gård Nossebrolyckan gärde
    Östtomten lht Nossebrovägen landsväg
    Östtomten stuga Nylndskärret gärdesmark
      Onda Råsen rås o. skogsmark
      Ormaberget berg
      Oxeberget berg
      Oxeberget berg
      Pettershålan däldmark
      Pjäxseskogen skogsmark
      Planterhagen mark
      Prästadreven landsvägsdel
      Prästavägen väg
      Prästaängen gärde, äng
      Ravekullen berg
      Ravelebacken gärdesmark
      Riddarehagsbergen berg
      Rolkebron bro
      Rumpeskog skogsmark
      Rännebackedalen hagm.-dal
      Rännebacken hagmarksbacke
      Rävaberget berg
      Rävurdebaerg berg
      Rösmelyckan gärdeslycka
      Rösåkrarne åkermark
      Röttkärren sank- o. hagm.-område
      Röttkärrsmossen mosse
      Salbergsslätten utmark
      Sand sandgrund o. f.d. badställe
      Sandgärdet gärde
      Sandtäkterna sandtäkter o. mark
      Sandåkra gärde
      Sannestorpsvägen väg
      Sanntorpsmossen mosse
      Sanntorpsängen gärde
      Skabba åkermarker
      Skarekroken mark
      Skarkekroken byvägskrok
      Skarkekroken byvägskrok
      Skattebacken gärde
      Skinnarelyckan mark
      Skintan gärdesmark
      Skolejorden mark
      Skräddarns Gärde gärde
      Sköljeberget berg
      Smedens Kålgård mark
      Smedjebacken mark
      Socknevägen väg
      Soldatens Äng gärdesmark
      Spökeliden lid
      Stabbermosse Kjellra gränsmärke
      Stallaholms Stock stock-bro o. bäckövergång
      Stallbäcken bäck
      Stallbäcken bäck
      Stallskroken hagmark
      Stationsvägen väg
      Stensbromad åkermark
      Stengossen berg
      Stenmurslyckan gärde
      Stockestaden plats
      Stockestaden f.d. åövergång
      Stockestadshöljan hölja i å
      Stocksberget berg
      Stolpabron f.d. bro
      Stolpbron förr trä-, nu järnbro
      Storamaden åkermark
      Storeberget berg
      Storemossen mosse
      Storemossen mosse
      Storlyckan gärde
      Storskogen skogsmark
      Storskogen skog
      Stubbabacken gärdesmark
      Stumpa åkermark
      Svartebäcken bäck
      Svartlyckegärdet gärde
      Svartlyckegärdet gärde
      Svinerotan hagmark
      Svärtebron bro
      Syltet gärdesmarker
      Sörgärdena gärden
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet f.d. led o. mark
      Sörledsbacken mark, gräsbacke
      Sörlyckan lycka
      Sörlyckorna gärden
      Toltorpshage hagmark
      Toltorpsmarken gärdesm.
      Toltorpsmossen mosse
      Toltorpsmosse mosse
      Tomtekulla berg
      Tomtekärret mark
      Tomterna gärdesmark
      Tomterna Badeställe f.d. badställe
      Tranedy sank betesmark
      Trindemosse skogsm.-mosse
      Tubbaklint berg
      Tubbaråsen rås, gilja, mark
      Tubbeklint berg, triangelpunkt
      Tubbekullen berg
      Tubbelyckan gärdeslycka
      Tvärjorden åkerjord
      Tåberget berg
      Tåbergsjorden åkermark
      Ullerstäppan åkermark
      Ulvöjan öja o. holme i mossemark
      Ulvön el. Ulvöneskogen skogstrakter
      Ulvönekullen berg
      Ulvönekullen berg
      Uthaga hagm. o. gärden
      Utskiftet åkermark
      Utskogen skogsmark
      Utskogen skogsområde
      Vallbrottet gärdesmark
      Vallinebacken mark
      Vasaråsen skogsmarksås
      Vasen sumpmark
      Vassängerna sanka marker
      Vilsberget berg
      Vilsbergsmossen skogsm. mosse
      Vrån hagmark
      Våleberget berg
      Vålebergsgärdet gärde
      Våmintagan gärde
      Våmmeråsen rås och mark
      Väderkvarnsberget berg
      Värslaberget berg
      Värslabotten sankmark
      Värsladrätten åkermark
      Värslerna sankmarker
      Värsleängarna backsik, äng, sankmark
      Vässlabacken gärdesmark, gräsbacke
      Västergärdet gärde
      Åbacken gärdesbacke
      Ågärdet gärde
      Åholma åkermarker
      Åholmen gärde
      Ås-Karins Intaga mark o. gränsmärketerräng
      Ängaledet f.d. led eller mark
      Ängaledsmossen mosse- och åkermark
      Ängen gärde
      Äskedalen dal o. gärdesm.
      Äskedalen dal
      Äspängen gärde
      Äspängen gärde
      Äspängsbacken gräsbacke, -mark
      Äspängsbotten mark
      Ögärdet gärde
      Öjerna åkermark
      Öjetorpamossen mosse
      Öksnarebacken backe, mark, gräsbackesluttning
      Önaråsen rås, gilja, däld
      Örneberget berg
      Östergärdena gärden o. marker
      Östergärdsvägen väg
      Östorpsskogen skogsmark

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.