ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malma socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 25 Bebyggelsenamn : 174 Naturnamn : 260
Malma sn Anneberg berg Malma socken sn Arnebergsgärdet gärde
Malma sn Backen terräng Sagesmän förteckning Askjums Rishag utmark m.m.
Malma sn Bjällåsen terräng Sagesmän förteckning Aspebacka gärdesbackar
Malma sn Blothålan fornlämning /Se Malma sn Aspelyckan lycka
Malma socken Dumsåsen skogsmark Malma sn Backelyckan lycka
Malma sn Fäbrobäcken bäck Malma socken Badedammen damm
Malma sn /Se Förstbergen berg Malma socken Bergshagen hagmark
Malma sn Gillermossen mosse askjumebo inbyggarbeteckning Bjällåsen berg
Malma sn Granvasebäcken bäck bybo inbyggarbeteckning Björklundslid binamn på Rammeslid
Malma Saknas Gångseberget berg finnestorpare inbyggarbeteckning Björstorpegärdet gärde
Malma sn o. gd Högamossen mosse germundsgårdare inbyggarbeteckning Bobergen berg
Malma socken Kyrkeberget berg med triangelpunkt gulsebackare inbyggarbeteckning Bockakroken mark
Malma socken Lutestenarna fornlämning högabo inbyggarbeteckning Bockakrokslyckorna gärdeslyckor
Malma sn Lökeberget berg hörydare inbyggarbeteckning Botten gärde
Malma sn Malma bråtar skogsmark malmabo inbyggarbeteckning Bottna gärdesmarker
Malma sn Malma bråtar terräng siggesgårdare inbyggarbeteckning Brunneliden lid
Malma sn Mörkret terräng skattegårdare inbyggarbeteckning Brunnelidsbäcken bäck
Malma Saknas Nybygget ägomark Anders Gunnarsgården gård Bråta skogsmark
Malma sn Plankesjorden åkerjord /Se Apelskog läg Bråtaledet led
Malma sn Porsbergsstenen sten Apelskog lht Bråtamarken skogsmark
Malma sn *Skallma(d) el. Skalme bro bro Aplabacken gård Bråtaskogen skogsmark
Malma Saknas Skansebergen berg Aplabacken gård Bråtaskulle berg
Malma sn /Se Skogstorp ägomark Aplabacken gård Börtas Vrå mark
Malma sn /Se Spelegrind slåtter Aplabo gård Domarringen stensättning eller forngrav
Aplabo gård Torstemossen mosse Aplabo gård Drankedammen damm
Askjum by   Arneberg lht o. skogvaktaretorp Dumsåsen Lille berg
Askjum by   Askjum by o. gårdar Dumsåsen Store bergås
Askjum by   Askjum by Dundertavlan gärdesmark
Askjum by   Askjum by o. gårdar Dyhålet gärdesmark
Askjum Saknas   Askjum Anders Gunnarsgården gård Dälden gärde, dal
Askjum by   Askjum Backen gård Ekedalsskogen skogsområde
Askjum by /Se   Askjum Germundsgården gård Ekelyckorna gärdeslyckor
Askjum by /Se   Askjum Gunnarsgården bebyggelse Enebackegärdet gärde
Askjum by /Se   Askjum Gäddegården gård Enebacken mark
Bajegården hemman /Se   Askjum Nolgården gård Fibrunn källa, brunn
Biornsthorp, se Björstorp gd   Askjum Siggesgården gård Fientorpagärdet gärde
Björstorp gd   Askjum Skattegården gård Flatalyckan gärde
Björstorp Saknas   Askjums Skola skolhus Flaterna gärdesmarker
Björstorp gård   Backebo lht Flottemarken gärdesmark
Björstorp gd   Backebo lht Fläskeberget berg
Björstorp gd   Backehålan hem.d., f.d. t. Fredshaget mark eller stängselområde
Björstorp gd   Backen gård Frugärdet gärde
Höga gd   Bajegården bebyggelse Fursteberget berg
Höga gård   Bajegården gård Fäbrobäcken bäck
Höga Saknas   Björkebacken gård Fäbron bro
Höga gd   Björkebacken gård Fäbron landsvägsbro
Höryda by   Bjösstorp gård Fölungehagen hagmark
Höryda by   Björstorp gård Försteberget berg
Malma herresäte /Se   Blå Port hem.del Gatan utfartsväg o. -gata
Malma säteri   Bobergen hem.-del Gerbodaklint berg
Malma hg /Se   Bostället f.d. soldatstom o. »boställe» Gerbodamossen mosse
Malma hg   Bredahöljen lht Gerbodamossen, Lille o. Store mossar
Malma gård   Breda Höljen lht Gillermossen skogsmosse
Malma gd   Bredöl lht Granekärr odling o. åkerj.
Malma hg   Bredöl lägenhet Granvasebäcken bäck
Malma hg /Se   Bredöls hage lht Granvasen mossemark, skogs-
Malma sätesgård   Bredölshage lht Grävlingeberget berg
Malma by o. sn   Brunnelidsbacken lht Gröna Bron bäckbro
Malma g.   Bränneriet f.d. brännvinsbränneri Gullborinnarn bäck
Malma sätesg.   Byn by Gångestigsberget berg
Malma by   Finnestorp, Finnetorp gård Gärdet gärde
Malma herrgård   Finnestorp gård Gärdshaget stängsel o. mark
Malma hg /Se   Fogdegården gård, hem.d. Hacket gärde
Malma hg   Fogdegården hmd Hacket gärde
Malma hg   Frideborg lht Hacket gärde
Malma herrg.   Frideborg lht Hacket Bortersta gärde
Malma sätesgd   Gerbodan gård Hacket Hitersta gärde
Malma Saknas   Gerbodan, Gerboden gård Hagekroken mark
Malma hg   Germundsgården gård Hagkröksröret skilnadsrör
Malma hg   Granbacken lht Hallerna bergmark, skogsmark
Malma gd   Granbacken lht Hallringstorpa Krok mark
Malma hg   Gullboden f.d. torp, nu hemmansd. Hallringstorpa Mosse mosse
Malma hrgd   Gullsebacken (Gullebacken) gård Hallringstorps mosse mosse
Malma hg   Gullsebacken gård Havreintagan gärde
?»Næstgardhen» gård   Gäddegården gård Hjortemossen mosse
*Prostagården försvunnen gård   Gärboden bebyggelse Hultabäck bäck
*Vrånghult Saknas   Hallebo lht Hultagrind f.d. grind
Ödesmål gd   Hallebo lht Hultamossen mosse
Ödesmål gård   Hallgrinstorp gård Hultamosserinnarn bäck
Ödesmål Saknas   Hallringstorp gård Hulta-Sköte mark e.d.
Ödesmål gd   Herrgården säteri Humlegården gärdesm.
Ödesmål gd   Husvil f.d. torp Husvill gärde o. mark
Ödesmål gd   Höga gård Hållyckorna gärden
Ödesmål by /Se   Höga gård Hålskogen skogsområden
Ödesmål by /Se   Högmossen lht Hällåsen berg
Ödesmål gd /Se   Höryda gård Hästhagen hage o. mark
Ödesmål by /Se   Höryda gård Hästhagsberget berg
    Karlshem lht Högaberget berg
    Karlshem lht Högelidberget berg
    Knektestomma f.d. soldattorp Högemossen mosse
    Kohagen f.d. torp, nu lht Höjamossen mosse
    Kohagen lht Hörintagan åkermark
    Kroken hemmansdel Hörnehagen gärde
    Kullebo lht Igelkotten berg
    Kullebo lht Järnberget berg
    Lindebacken torp eller lht Jätteberget berg
    Lindebacken lht Kalvhagen hage, gärde
    Ljunghem lht Kalvhagen hagmark
    Lunden hem.del Kaneberget berg
    Lundängen torp el. lht Karinsberg berg
    Lundängen lht Karla-Port plats, mark
    Långe broer äldre namn på Timmerbo Karlas Kulle berg
    Lövetorpet torp Kedumsbergen berg
    Lövetorpet Västra torp Klippekullen bergkulle
    Lövetorpet Östra torp Knektabergen berg
    Madaholm lht Ko(c)klannebergen berg
    Maderna lht Kohagen hagmark
    Maderna hemmansdelar Kohagen hag- o. utmark
    Madkällan f.d. torp och soldatstom Kolerakyrkogården begravningsställe o. mark
    Malma säteri Kolåsen skogsmarksås
    Malma Kapell kapell el. kyrka Komossen gärde o. f.d. mosse
    Malma Kyrka kyrkoruin o. f.d. kyrka Kornåsen berg
    Malma Rotarne sockenrotar Korseken f.d. gränsmärke o. ek
    Malma Säteri f.d. sätesg. o. gods, gård Kronediket dike
    Malma Säteri f.d. sätesg. m.m. Krusakulla berg
    Malma Säteri f.d. sätesg. m.m. Krusamossen mosse
    Marielund lht Kvarnebacken mark
    Marielund lht, förr soldattorp Kvarneberget berg
    Mossarne torp el. lht Kyrkeberget berg
    Mossebo lht Kyrkeberget berg
    Mossebo torp Kyrkestättan stätta
    Mossen, se 1 Timmerbo Saknas Kyrkevägen väg, f.d. stig
    Mårdetorpet f.d. torp Kådestockeliden lid
    Mörkret torp Kådestocken f.d. späng o. bäckövergång
    Mörkret f.d. torp Kökslyckorna gärden
    Nolgården gård Ladulyckorna gärden
    Nybygget torp Lerhålorna hagmark o. lerjordsområde
    Nybygget lht Leringebacken mark
    Nygården hem.d. Leringen gärde, åkerjord
    Nygården hmdelar Leråker åkerjord
    Nytorpet torp eller lht Ljungslätt mark
    »Olas-Päras» hem.del, f.d. Lundens Bro väg- o bäckbro
    Porsbergen hmd Lursegrind grind, haggenomfart
    Porsbergen hem.-delar Lursehagskroken mark
    Rosenborg lht Lursemarken utmark
    Rosengård lht Lurseskogen skogsområde
    Rosenlund lht Lurseskogsledet väg- och stängselled
    Rosenlund lht Lutestena bautastenar
    Rosenlund lht, förr torp Lutestensjorden åkermark
    Siggesgården gård Lyckeberget skogsmarksberg
    Skabba torp Lågvrån gärde
    Skansen f.d. torp Långabroar sankmarksvägdel
    Skattegården gård Lökebergen berg
    Skogsbacken lht Löketäppan mark
    Skogsbacken lht Maden gärde
    Skogsbo torp Maden gärde
    Skogsbo lht Maderna gärden
    Skogsbo lht Maderna gärdes- och sankmarker
    Skogshall lht Madevasen åker o. sankmark
    Skogshall torp el. lht Madledet stängselled
    Skogstorp lht Madvasebäcken bäck
    Skogstorp lht Malmaallé trädallé
    Spelegrind torp Malma Bråta skogsmark
    Sundhem lht Malma bråtar skogsmarker
    Sundhem lht Malmalyckan lycka
    Sågarebacken gård Malmamosse skogs- ock hagmarksmosse m.m.
    Sågarebacken gård Matkällan gärde o. odling
    Sågarebacken f.d. torp Matkällehagen lycka o. åkermarkshage
    Timmerbo gård Matkällelyckorna lyckor
    Timmerbo m. Mossen gård Matkällestättan stätta
    Timmerbo bebyggelse Mellomberget berg
    Tittåsen torp Mellomgärdet gärde
    Tittåsen torp Mellomsjorden åkermark
    Torpet gård Mistskogen skogsområde
    Torpet gård Mistskogsbäcken bäck
    Torpet f.d. torp Mossegärdet gärde
    Torstenmossen lht el. torp Murtavrå skogsmark
    Trädeshagen binamn på Germundsgården Myreberget berg
    Ängarås gård Mässingekullen berg
    Ängerås, Ängås gård Mörkret gärde
    Ödsmål gård Mörta åkermark
    Ödesmål gård Nifelhems Håla gärde
    Östergården hemmansdel Nolgärdet gärde
    Östergården hmd Nyhagen åkermark m.m.
      Ostbäcken bäck
      Oxehagsleden led, väg- o. stängselgrindar
      Oxhagen hage o. mark
      Parkberget berg
      Plankesjorden åkerjord
      Porsbergen berg
      Porsbergen berg
      Porsbergesten stenblock
      Postbacken mark
      Potatisgården åkermark
      Pumpedammen damm
      Rammeslid landsvägslid
      Risbråtel skogsmark
      Rovekullen berg
      Ryttaregärdet gärde
      Ryttarns Kulle berg
      Råsen gärde
      Rävebacken mark
      Rävintagan gärde
      Rödjerna åkermarker
      Sanna åkermarker
      Siggesgårds Led stängselled
      Sjödricken källa, brunn
      Skabba åkermark, hagmark m.m.
      Skallmadbäck bäck
      Skanseberget berg
      Skansen berg- o. hagm. m.m.
      Skogsliden gärdesmark
      Skräcklan mark
      Skylhaget mark, stängsel, hag
      Skötelyckan lycka
      Smedjekullen kulle, berg
      Smed-Nilsa Mosse mosse
      Solbrunnshörne mark
      Spetsevallen gärde
      Stenbrokulle berg
      Stenliden lid
      Stickegransmossen mosse
      Stora Lyckan gärde
      Svalebergen berg
      Svalebergsmaden mad
      Svalebergsråsen mark
      Svarta Berget berg
      Svedjan gärdesmark
      Svinedammen damm
      Svinehagen hage
      Svätterna gärdesmark
      Sågebacka Hag mark e.d.
      Sågebacken mark
      Sörängen gärde o. äng
      Sörängeskogen skog
      Tassekullen berg
      Tegelbruket gärde
      Tittås bergås m.m.
      Tittåsgärdet gärde
      Tollerna åkermark
      Torpagärdet gärde
      Torpa-Jonasa Hage mark
      Torpaledet f.d. vägled
      Torpet åkermark
      Torstemossen mosse
      Trädeshageallé allé, trädradsplantering, björkar
      Trädeshagen åkermark
      Tulleberget berg
      Tullebergslid Lid(?) Saknas
      Tuvevallen gärde
      Tvisteparken skogsområde
      Täppan åkermark
      Törstemossen (?) mosse
      Undantaget gärde
      Varavägen landsväg
      Vasen skogsmossemark
      Verkstadslyckan lycka
      Villbergsmarken hagmark
      Vården Lille berg
      Vården Store berg
      Välteliderna gärdessluttningar
      Vässlegärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västermarken gärdesm.
      Västra Bråta skogsmark
      Ängekroken gärde
      Ängeskogen skogsmark
      Äspelunden hage o. aspdungemark
      Östermarken gärdesmark
      Östra Bråta skogsmark

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.