ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Kedums socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 25 Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 8
Kedum sn Bergeskogen skogsområde Södra Kedum socken sn Gerbodaklint bergstopp
Kedum, Södra sn »bileik» natn? Kedum sn Getån Saknas
Kedum, Södra sn /Se Fiskemossen mosse Kedum sn Hallabäcken bäck
Kedum, Södra sn Getån biflod Kedum Socken Högeberget berg
Kedum, Södra sn Getån å Kedum sn /Se Ko(c)klanneberget berg
Södra, Kedum sn Getån å Annedal lht Kolabäcken bäck
Kedum, Södra sn Getån å Arentorp gårdar Korsmadsbergen berg
Kedum, Södra sn Getån å Backen lht Snäppetorpa bro bro
Kedum, Södra sn Gäddbäcken, se Getån biflod Beneboden gård  
Kydhem Saknas Gäddbäcken, se Getån bäck Björkebacken torp  
Kedum, Södra sn Gäddebäcken tillflöde Björkkulla lht  
Kedum, Södra sn Gäddebäcken, se Getån å Borgen »en planterhage»  
Kedum, Södra sn Gäddebäcken, se Getån å Brotorp »en intäkt»  
Kedum sn /Se Gärbodklint triangelpunkt Bymarken hus  
Kedum, Södra sn /Se Högesten sten Bärneboda Saknas  
Södra Kedum sn /Se Kedumsbergen bergstrakt Dalhem lht  
Kedum sn /Se Kedumsbergen berg Dyet, Röda f.d. mosse  
Kedum, Södra sn /Se *Kedumsbergs rör Saknas Ellstorp gård  
Kedum, S. sn /Se *Kedumsbergsröret gränsmärke Enekulla gård  
Barknakidheem, se Kedum, Södra sn Kocklanneberget berg Fredhem lht  
Barnakidem, se Kedum, Södra sn Lillemossen mosse Fridhem lht  
Barnakidhem = S. Kedum sn /Se Malmabråten, se Kedumsbergen berg Fridhemsberg lht  
Aggatorp gd *Stora hill berg Furulund lht  
Arentorp Saknas *Varabro bro Gråslätt hmdelar  
Arentorp by *Varabroröret gränsmärke Gungsemad lht  
Arentorp by   Gustavsberg lht  
Arentorp by   Gustavsro lht  
Arentorp by   Gärdhem lht  
Arentorp by /Se   Herrgården gård  
Arentorp by /Se   Hillestorp, (Lilla) gård  
»bileik» bebn?   Högelund lht  
Birka ortn. /Se   Ingelråsen (Inglaråsen) »ett torp»  
Enekulla by?   Johannesberg lht  
?Kedum by. sn   Johannesberg lht  
Kedum by   Jonslund lht  
?Kedum, Södra by   Karlslund lht  
Kedum by   Kaseberg torp  
?Kedum, Södra by   Kedum (Södra) by och sn  
Raggegården hemman /Se   Kedum Saknas  
Ryda gäll f.d. sn samt snr   Kedum Saknas  
?Skälltorp hg   Kedum Saknas  
Stommen gd   Kedumskolm gård  
Torpa by   Kedumsholm, se 3 Skälltorp nybild. fst  
Österbo gård   Kedumsholm traktnamn /Se  
*Österbo ?försv. gd   Kittlaremossen lht  
*Østerbo, se Östergården? gård   Kittlaremossen Saknas  
?Östergården gård   Kocklanda gd och by  
?Östergården gård   Ko(c)klanna gård  
    Kolabacken gård  
    Kolabacken Saknas  
    Koppargården Saknas  
    Kopparslagaregården (Koppargården) gård  
    Korsmad(en) gård  
    Kristinelund lht  
    Kulla lht  
    Kålabacken, se Kolabacken Saknas  
    Kroksmad »uttagen mosse»  
    Källstorp hus  
    Lillegården gård  
    Lindäng lht  
    Lugnet lht  
    Lund, Lilla gård  
    Lund Lilla Saknas  
    Lundäng lht  
    Lundaängen lht  
    Lunnagården gård  
    Lyckhem lht  
    Långebergsliden lht  
    Marieberg lht  
    Marieborg lht  
    Mariedal lht  
    Matsahägnad lht  
    Mejeritomten, se 18 Kedum Saknas  
    Moholm gård  
    Neregården gård  
    Neregården gd /Se  
    Neregården = 2 Kedum Saknas  
    Nils Sigfridsgården gård  
    Nyhem lht  
    Olofslund lht  
    Olovslund el. Stenbacken gård  
    Olofslund Saknas  
    Paradis torp  
    Raggården gård  
    Rosängen torp  
    Rydhem lht  
    Rydhem lht  
    Rydsten Saknas  
    Rydsten traktnamn  
    Rysten kronointäkt (klockareboställe)  
    Rävebodan, se Lund, Lilla Saknas  
    Rävebotten, se Lund, Lilla Saknas  
    Rävebotten, se 1 Lund Lilla Saknas  
    Rävebotten Lilla »en äng»  
    Sanddalen lht  
    Segeråsen, se Sågeråsen Saknas  
    Skattegården gård  
    Skattetomten lht  
    Skogatorpet lht  
    Skäl(l)torp gård  
    Skälltorp nybild. fst  
    Skälltorp, se Kedumsholm traktnamn  
    Sköndal lht  
    Småbergen lht, »en äng»  
    Snäppan lht  
    Snäppetorp gård  
    Solhem lht  
    Soltorp lht  
    Stallberg gd  
    Stallberg gård  
    Stalleråsen »en äng»  
    Stenbacken, se Olovslund Saknas  
    Stenbacken, se 3 Olofslund Saknas  
    Stjärnlunda lht  
    Stjärnvik lht  
    Stommen gård  
    Storegården gård  
    Storängen lht  
    Svartemad, Lilla (Svärtemad) »ett torp»  
    Svartekulle lht  
    Sågeråsen, Segeråsen »en äng»  
    Sågeråsen Saknas  
    Tjustorp lht  
    Tomten lht  
    Torpa gård  
    Torpa gård  
    Torpa Saknas  
    Vallarna hmd  
    Vilan lht  
    Väjatorp torp  
    Väjen intäkt  
    Vättnet torp  
    Östergården gård  
    Österlund lht  
    Österlund, se 2 Kittlaremossen Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.