ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Naums socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 25 Bebyggelsenamn : 124 Naturnamn : 14
Naum sn Afsån å Naum socken sn Geten, Getån å
Naum sn Afsån bäck /Se Naum by o. sn Hejelyckorna del av kronoparken
Naum by Ennerdalen äga Naum socken Hillet kronopark
Naum sn Galgabacken terräng Naumare inbyggarbeteckning Hillet Östra kronopark
Naum sn Getabrobäcken bäck Naum sn Hjortemossen mosse
Nafwem Saknas Getån biflod Naum sn /Se Hornebäcken bäck
Naum sn Getån å Alet Lilla, se 1 Altorp Saknas Hålltorpsån å
Naum sn Getån å Altorp eller Sandgärdet »åker» Långholmen holme
Naum sn Gäddbäcken, se Getån biflod Altorp Saknas Möllentorpsån å
Naum sn Gäddebäcken, se Getån å Anders Larsgården gård Naumsån å
Naum sn /Se *Hille hed terräng Anders Svensgården gård Skaftabäcken bäck
Naum sn /Se Hillet kronopark Backa bebyggelse Skitandet udde
Dampetorp by /Se Hjortemossen mosse Backen gård Starebäcken bäck
Dymad(en) torp Hornebäcken bäck Backen vid Karstorp, se 1 Karstorpsbacken Saknas Riddarhagen kronopark
Hornebäcken lht /Se Lärket berg? Björkelund lht  
Hålltorp by Parthall, Lilla äga Blankgården gård  
?Hålltorp by Riddarhagen äga Blombacka lht  
?Hålltorp by Riddarhagen hagmark Botten, Lilla f.d. soldatorp  
Kätilstorp Saknas *Sikan skogstrakt Bredan intäkt  
Kettilstorp by Starebäcken bäck Bredan Saknas  
Kättilstorp by Starebäcken bäck Bredäng lht  
Kättilstorp rusthåll Starebäcken bäck Bäckebo Lilla eller Småmaderna lht  
*Ljungahula tomt *Svarte höhlsrööret gränsmärke? Bäckebo Stora »utjord»  
Naum by *Vara bron bro Bäckebo Saknas  
Naum by Åmmeberg berg Bäcken lht  
Naum by   Dalen gård  
Ribbingstorp hrgd.?   Dalhem lht  
Ribbingstorp hrgd   Daltorp lht  
Ribbingstorp hg   Dampetorp gård  
Snaremossen gd:ar /Se   Dreven hmd  
Snarmossen gd:ar /Se   Dränggården gård  
*Stommen f.d. gd   Dungen lht  
Tingstaden by, förr tingsställe /Se   Dymad(en) (eller Råsen) torp  
Tingstaden, Lilla gd /Se   Ekebacka torp  
Tingstaden ortn. /Se   Ekelund lht  
    Galgen gård  
    Getabrobäck gård, »utjord»  
    Grenebo lht  
    Grönelund, Lilla och Stora gårdar  
    Gåsekilen gård  
    Gärdet hmd  
    Gästgivaregården hmd  
    Haga lht  
    Hagalund lht  
    Hagatorp lht  
    Hageltorp lht  
    Haglås hmd  
    Hallenberg torp  
    Herregården gård  
    Hillebo gård  
    Hillestorp gård  
    Hillestorp Saknas  
    Hillet intäkt  
    Hjortesten torp  
    Hornebäcken »torp»  
    Hormansgården gård  
    Hutla kvarn  
    Hålltorp by  
    Hägnan, Nya torp  
    Jakobsberg lht  
    Jonstorp Lilla, se Kättilstorp Saknas  
    Jonstorp Lilla, se 2 Kättilstorp Saknas  
    Jutagården gård  
    Karstorp gd  
    Karstorp gård  
    Karstorp Saknas  
    Karstorpsbacken Saknas  
    Karta Karstorp, se 1 Karstorp Saknas  
    Kartegården gård  
    Karta-Karstorp, se Karstorp Saknas  
    Klenegärdet »äng»  
    Kättilstorp »torp»  
    Kättilstorp gård  
    Kättilstorp Saknas  
    Lugnet lht  
    Lunden gård  
    Lunden Saknas  
    Lundängen lht  
    Lunnakärret lht  
    Lunnatorp lht  
    Lunnatorp Saknas  
    Lunnåker lht  
    Matsahägnad »torp»  
    Naum by  
    Perstorp lht  
    Posebacka lht  
    Påsås gård  
    Ribbingstorp gård  
    Ribbingstorp eller Lunden, se 2 Lunden Saknas  
    Ringsholm(en) gård  
    Ringsholm Saknas  
    Råsen »torp»  
    Sandgärdet, se Altorp Saknas  
    Sikan (Nya) »äng»  
    Skogshagen lht  
    Småmaderna lht  
    Snaremossen »torp»  
    Snäppet lht  
    Storskogen torp  
    Svartemad (Svärtemad) gård  
    Svenstorp »torp»  
    Tegalund lht  
    Tingstaden gård  
    Trädgårdstorp torp  
    Tvetahagen lht  
    Vasen gård  
    Vasskärra »äng»  
    Vägen, se 1 Hillestorp Saknas  
    Vägen eller Hillestorp, se 1 Hillestorp Saknas  
    Västerdalen lht  
    Västergården gård  
    Västerlund lht  
    Västerås »torp»  
    Västtorp (Lilla) lht, f.d. provinsialläkarebost.  
    Vättnet lht  
    Ängahagen lht  
    Ännerdalen gård  
    Ödegården gård  
    Ökebacken lht  
    Ökebacka hmd  
    Östergården gård  
    Österlund lht  
    Östtorp lht  
    Östtorp (Lilla o Stora) lhter  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.