ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tråvads socken : Laske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 9
Tråvad sn? Dalkarlsdiket bäck Tråvads socken sn Abramsströmmen vadställe
?Tråvad sn ffrawæðhi bro Tråvad sn Brotorpsbro bro
Tråfvad sn? Furulund terräng Tråvad sn Bratthall berg
Tråvad sn *Galtaström fors Tråvad sn (och by) Hovskogen skog
Tråvad sn /Se *Gralthæstrøm ström Tråvad socken Högaström bad och vadställe
Tråfva sn »galthæ strøm» fors Arsarn inbyggarbeteckning Kyrkebron bro
Tråvad sn Galtaström del av Lidan /Se Brotten inbyggarbeteckning Nilsaberget kulle
Tråvad sn Granatskogen skogomr. Brotteskan, se Brotten inbyggarbeteckning Tråvadbro bro
Tråwadh Saknas Granattorpet ägomark? Algutstorp gd Ån å
Tråvad sn Storskogen skogsomr. Algutstorp Saknas  
Tråvad sn Trawelbro, se *Tråvadebro bro Algustorp gd  
Tråvad sn? ?*Tråvadsbro bro Arvidsgården Saknas  
Tråvad sn Tråvadsbro bro /Se Berget torp  
Trafvad Saknas Tråvadbro bro /Se Blixes lägenhet  
Tråvad sn   Bratthall gd  
Tråvad sn   Brotorp gd  
Tråvadh Saknas   Brotorp gd  
Tråvad sn?   Brotorps kvarn Saknas  
Tråvad sn   Brunnen gd  
Tråvad sn   Fittan lägenh.  
Tråvad sn   Fredriksro läg, avs  
Tråvad sn   Frideborg läg  
Tråfva sn   Frälsegården, se Rumpetråvad Saknas  
Tråffva sn   Frälsegården gd  
Tråvad sn /Se   Furulund läg  
Tråvad by o. sn /Se   Gammeltråvad Saknas  
Tråvad by, sn /Se   Gammaltråvad gd  
Tråvad sn /Se   Gammalttråvad gd  
Berget hus   Gammaltråvad gd  
Brotorp gd   Gustavslund läg, avs  
Gammaltråvad by   Godro torp  
Gammaltråvad by /Se   Godrolyckan torp  
Görstorp gd /Se   Görstorp gd  
?Hov gd   Görstorp gd  
?Hov gd   Hov, Lilla gd  
Hof gård   Hov, Stora gd  
Hov, Stora säteri /Se   Hov Stora säteri  
Hov hgd   Hof, Stora säteri  
Hof hrgd   Höga lägenh, avs  
Hov hg   Högaström lägenh.  
Hov hg   Lidafors lägenh.  
Hov hg   Lidaholm lägenh.  
Hov, Lilla säteri   Lidasten lägenh  
Hov, Stora säteri   Lidaström läg, spinnerifabrik  
Håff Saknas   Lidåker lägenh. avs  
Lilla Håff gård   Lunden läg  
Store Håff gård   Marielund läg, avs  
Hov, Lilla säteri   Räven (Röven) öknamn på Rumpetråvad  
Hov, Stora säteri   Staden Saknas  
Hov hg   Sandtaget backstugor  
Lilla Håff Saknas   Sandås läg  
Stora Hoff Saknas   Simmestorp gd  
Stora Håf Saknas   Skattegården gd  
Håff Saknas   Skogsbo, Lilla gd  
Hov, Stora säteri   Skogsbo kvarn lägenh., avs  
Hov hg   Skogsbo gdar  
Håff Saknas   Skogsbo gd  
Hov hg   Skånings Tomten gd  
Hov hg   Sofiedal lägenh. avs  
Stora Hov hgd   Sofiero läg  
Hov hgd   Staden backstugor  
Hov hgd /Se   Strömsholm lägenh  
Hov, Stora samhälle /Se   Tråvad Tomten Saknas  
Hov, Stora by /Se   Tomterna, Skånings Tomten gd  
Lwngh Saknas   Tråvad Stommen Saknas  
Mågården gd /Se   Stommen gd  
Rwmpen Saknas   Tråvad Herregården Saknas  
Rumpetråvad gd   Herrgården gd  
Rumpetråvad gd   Tråvad Nolgården Saknas  
Rumpetråvad gd   Nolgården gd  
Rumpetråvad gd   Nolgården gd  
Rumpetråvad, (f. Rumpan) gd /Se   Nolgården gd?  
Simmestorp tp /Se   Tråvad Sörgården Saknas  
Skogsbo by   Sörgården gd  
?Skogsbo gd   Sörgården gd  
?Skogsbo gd   Tråvad Tomten Saknas  
Skogsbo gdr /Se   Tomten, Stora gd  
Stommen f.d. gd   Tråvad Kållegården Saknas  
Tråvad by /Se   Kullegården gd  
Tråvad by   Kållegården gd  
Tråvad by   Tråvad Tomten Saknas  
Tråvad by   Tomten, Lilla gd  
Tråvad by   Tråvad Saknas  
Tråvad by   Tråvad Frälsegården Saknas  
Tråvad by   Tråvad Frälsegården Saknas  
Tråvad gd   Rumpetråvad gd  
Tråvad by   Rumpetråvad gd  
Tråvad by   Tråvad Mågården Saknas  
Tråvad by   Tråvad Mågården Saknas  
Tråvad by /Se   Mågården gd  
Tråvad, se Gammaltråvad gd   Mågården gd  
Vrån hus   Tråvad Mellomgården Saknas  
    Tråvad Mellomgården Saknas  
    Millomgården, se 2 Skattegården gd  
    Tråvad Saknas  
    Tråva Saknas  
    Tråvad Saknas  
    Sven Arvidsgården gd  
    Sven Arvidsgården gd  
    Per Håkesgård(en) gd  
    Vrån torp  
    Västerliden lägenh  
    Änkegården gd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.