ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edsvära socken : Skånings härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 112 Naturnamn : 50 Bebyggelsenamn : 114 Naturnamn : 17
Edsvära sn Alebotten skogsmark Edsvära socken sn Borgån å
Edsvära sn Alebotten sank mark Edsvära by o. sn Brusahedssjön sjö
Edsvära sn ?Björnabro försv. bro /Se Edsvära socken Edsvära hed uppodlat område
Edsvära sn Björnabro bro Alebotten äng Eketången sjö
Edezswæra Saknas *Björna bro förr bro Algutstorp Saknas Hallaberget ås
Edzwer Saknas *Björna bro förr bro Algustorp gård Hallasjön sjö
Edsvära sn *Björnebro förr bro /Se Anderstorp gård Knösasjön sjö
Edsvära sn *Bronkestensör gränsmärke Backgården gård Kyrkebacken backe
Edzwer Saknas *Brunkestensröret gränsmärke Ballstorp by Limpekullen kulle
Edsvära sn Brunnebergshed hed Ballstorp by Långåsasjön sjö
Edsvära sn Dise rås sankmark Ballstorp Saknas Mellansjön sjö
Edsvära sn Eketången, Lilla och Stora sjöar Borga by Odensbergssjön sjö
Edsvära by o. sn /Se Eketången, Lilla tjärn Borga Saknas Oxögat sjö
Edsvära sn /Se Eketången, Lilla sjö Borga Saknas Svartekulpen sjö
Edsvära sn /Se Eketången, stora o. lilla sjöar Bossgården gård Tjuvabackarna skogsmark
Edsvära by och sn /Se Eketången, Stora tjärn Bossgården gård Tåsserydssjön sjö
Edsvära sn /Se Eketången, Stora sjö Boställena bebyggelse Ödekyrka grusås
Edsvära sn /Se Falkamarken skogsmark Brokvarnen Saknas  
?Algutstorp by Flottemaderna sankmark Brokvarnen kvarn  
Algutstorp by Gryten skogsmark Brunnebergshed gård  
Algutstorp by Göransfallet vattenfall Brusaheden gård  
Algutstorp by Hallasjön sjö Brusetomten gård  
Algutstorp by Halsamossen mosse Bultås lägenhet  
Algustorp gd Härlingstorpsbäcken bäck Disarås Saknas  
Algutstorp by Högehall gränsmärke Disarås f.d. by, nu gård  
Anderstorp förr torp? *Höghällshall gränsmärke Edsvära Saknas  
Backa hm Hökebackarna skogshöjd Edsvära Saknas  
Ballstorp by Intakorna sankmark Edsvära Saknas  
Ballstorp by Klädakullen skogshöjd Edsvära by  
Balltorp Saknas Knösasjön tjärn Edsvära Kvarnegården Saknas  
Ballstorp by *Kullehall gränsmärke Gamlehagen terräng  
Ballstorp(?) by Lurbäcken bäck Gryten f.d. allmänning  
Ballstorp gd Lysbacken kulle Gunnarstorp, se 2 Vallen Saknas  
?Ballstorp gd Mellomsjön tjärn Gunnarstorp gård  
Ballstorp förr sn, nu by Nolmarkasjön tjärn Göransgården gård  
Ballstorp förr sn, nu by Odensbergssjön tjärn Haget bebyggelse  
Balltorp förr egen sn, nu del av sn /Se Persons mosse mosse Halla Saknas  
Ballstorp f. egen sn, nu del av sn Rävakullen fornlämning Hallan, Lilla gård  
Ballstorp förr sn, nu by Sprinta-Sarabäcken bäck Halsamossen äng  
Borga, se Edsvära sn Saknas Storemossen mosse Heden bebyggelse  
Borga by Storskogen skogsomr. Holma torp  
Borga by Svartekorpen tjärn Hov, se 1-2 Brokvarnen Saknas  
Borga förr egen sn, nu del av sn /Se Svartekorpen vattensamling Hov kvarntomt  
Borga by Svartkupen sjö Hulegården gård  
Borga byar Tjuvabackarna skogsmark Härlingstorp by  
Borga by Tråvadbro bro /Se Härlingstorp gård  
Borga by Ullstorpssjön sjö Härlingstorp gård  
Borga by Ullstorpssjön sjö Hökatorp gård  
?Borga by Ullstorpssjön sjö Jungatorp by  
Borga förr sn, nu by Ullstorpasjön sjö Jungatorp gård  
Borga by   Junkergården gård  
Borga f. egen sn, nu del av sn   Karstorp f.d. by, nu gård  
Borgha socken   Karstorp gård  
Borga f. egen sn, nu by   Karstorp gård  
?Borga förr sätesgård?, nu by   Kartagården bebyggelse  
?Borga by   Klinkan gård  
Borga by   Klockaregården bebyggelse  
Borga by   Knutskvarnen Saknas  
Borga by   Knutskvarn vattenkvarn  
Borga by /Se   Knösen gård  
Borga förr sn, nu by /Se   Kroken gård  
Bårga, se Borga by   Knullasås och Alebottsås lägenhet  
Bölestorp, se Ballstorp f. egen sn, nu del av sn   Kullen gård  
Dissarås hrgd?   Kvarnegården gård  
Dissarås herrg   Kvarnö traktnamn /Se  
Dissarås hg   Kvarnö vattenkvarn med såg  
Dissarås herrg.   Laggarebo gård  
Dissarås by   Lars Andersgården gård  
Dissarås hg   Larsagården gård  
Dissarås hg   Ljusebacken gård  
Edsvära sn   Lund äng  
Ezwæri Saknas   Mårtensgården gård  
Edsvära by o. sn   *Näbben gård  
Edsvära by o. sn   Odensberg gård  
Edsvära sn o. by   Olof Håkansgården gård  
Edsvära by och socken   Per Hansgården bebyggelse  
Edsvära by och socken   Påvelstorp gård  
Edsvära sn /Se   Ringetorp gård  
Edsvära by o. sn   Ringstorp bebyggelse  
Edsvära by o. sn   Rönnåsen gård  
Edsvära by o. sn   Siggegården gård  
Edsvära by   Skattegården gård  
Edsvära by   Skattegården bebyggelse  
Edsvära by   Skaven gård  
Edsvära by   Smedsgården gård  
Edsvära by   Stommen gård  
Edsvära bu   Stommen gård  
Edsvära by   Stubbegården gård  
Härlingstorp by   Svanhem gård  
Härlingstorp by   Sven Andersgården gård  
Härlingstorp by /Se   Sven Andersgården gård  
Karstorp g   Tomten gård  
Karstorp by   Torpet gård  
?Karstorp gd   Torpås gård  
Kollen Saknas   Tåsseryd by  
?Kullen gd   Tåsseryd gård  
Odensberg gd /Se   Tåsseryd, Lilla gård  
Påvelstorp gd   Tåsserydsmossen lokalitet  
Stommen = 5 Edsvära gd   Törnesgården gård  
*Stommen f.d. gd   Ugglebo Saknas  
*Stommen f.d. gd   Uggelsbo gård  
Stommen = 1 Ballstorp gd   Ullstorp gård  
Stubbagården hemman /Se   Uppagården bebyggelse  
Stubbagården hemman /Se   Vallen Saknas  
Tåsseryd gd:ar /Se   Vallen gård  
Ullstorp by   Vedebacken by  
Ullstorp by   Vedebacken gård  
?Ullstorp by   Vedebacken, Lilla gård  
Ullstorp by   Välaslätten Saknas  
Ullstorp gd   *Välen gård  
Ullstorp gd   Väleslätten gård  
Ödherwæria, se Edsvära by   Åserna bebyggelse  
    Ängarna bebyggelse  
    Östra Folkskolan, se 23 Edsvära Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.