ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Längjums socken : Laske härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 11 Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 9
Längjum sn? Backa terräng Längjum socken sn Etterbäcken bäck
Längjum sn Blackemossen mosse Längjum sn Graberget Saknas
Längum sn? Etterbäcken bäck Längjum sn Grimshögen gravhög, höjd
Längjum sn Galtaström del av Lidan /Se Amerikaraden förr grustäkt, småstugor. allm. Gäraskogen skog
Längjum? sn Grimshögen fornlämning Arvidsgården binamn på Olof Bengtsgården Kiperhögen gravhög, höjd
Lengjum sn Ingridahögen fornlämning Backa bebyggelse Knipebäcken bäck
Längjum sn /Se Kiperhögen fornlämning /Se Bengt Heljesgården gd Smalängarna Saknas
Längjum sn Knipebäcken bäck Bernstorp läg. Smygareliden Saknas
Längjum sn Rävabacken terräng Bjuggagården äldre binamn på Olof Bengtsgården el. Arvidsgården Östbäcksskogen skog
Längjum sn? Stenmossen mosse Brakvarn vattenfall och förr kvarn  
Längjum sn Östbäckaskogen skogsmark Bäckalund läg. avs.  
Längjum sn   Bäckebo Lilla gd  
Längjum sn   Bäckebo Stora gd  
Längjum sn   Börjesgården gd  
Längjum sn   Eriksro lägenh.  
Längjum sn   Flinkagården gd  
Längjum sn   Fruasgården namn på Hustru Malinsgården  
Longheno Saknas   Gunnarsgården Saknas  
Längjum sn   Gunstorp lägenh. avs.  
Longhim Saknas   Gurmesgården binamn på Hulegården  
Längjum sn   Gärahög lägenh.  
Längjum sn   Gära by  
Längjum sn   Gäran Lilla gd  
Längjum sn /Se   Gäran Stora gd  
Längjum sn /Se   Gärdhem lägenhet  
Längjum sn /Se   Härahem lägenh. avs.  
Längjum sn /Se   (Anders) Heljesgården gd  
Längjum sn /Se   Heljesgården gd  
Längjum sn /Se   Hulegården gd  
Längjum sn /Se   Hulegården gd  
Längjum sn /Se   Hustru Malinsgården gd  
Längjum sn /Se   Hökagården, Lille gd  
Bernstorp öde torp?   Hökagården, Store gd  
Fruasgården hemman /Se   Hökullatorpen Saknas  
Gäran gdr /Se   Ingemansgården, Måns Bryntesgården Saknas  
Hökagården gd /Se   Jakobsgården gd  
Hökagården hemman /Se   Jonsgården gd  
Hökagården hemman /Se   Kaggården gd  
Kaggården hemman /Se   Knipan gd  
Kaggården hemman /Se   Knipan gd  
Knipan gård   Lassagården gd  
Knipan gd /Se   Längjum Saknas  
?Längjum by   Längjum Saknas  
Längjum by o. sn   Längjum Saknas  
Längjum sn   Längjum Saknas  
?Längjum by   Längjum Helgesgården Saknas  
Längjum by   Längjum Persgården Saknas  
Längjum by   Mejeritomten, se 16 Längjum Saknas  
Längjum by   Mellomgården gd  
Länsmansgården nu försv. gd /Se   Måns Bryntesgården gd  
Ranagården hemman /Se   Nolgården gd  
Sankta Maria kyrka sockenkyrka   Nolmarken del av sn  
Sighlislangem Saknas   Olof Bengtsgården gd  
Stommen = 5 Längjum komministerboställe   Olof Persgården gd  
Stubbagården hemman /Se   Per Lagersgården gd  
[Vessby socken], nu Längjums sn sn   (Erik) Persgården gd  
Vässby förr egen sn, nu by /Se   Per Persgården gd  
Vässby f. egen sn, nu by   Persgården gd  
Vässby f. egen sn, nu by   Prästgården benämn. på Stommen  
Vässby förr sn, nu del av sn   Ranagården gd  
Väsby förr egen sn, nu del av sn   Skattegården gd  
Ödegården hemmansnamn /Se   Skattegården, Lille gd  
Östbäck by   Skattegården, Store gd  
Östbäck by   Skogen gd  
Östbäck by   Smalängarna del av gård  
Östbäck by   Stommen gd  
Östbäck by   Stommen gd  
Östbäck by   Stomslund f.d. soldattorp  
Östbäck by   Storedal bebyggelse  
Östbäck by   Stubbagården gd  
Östbäck by   Stubbagården gd  
Östbäck by   Sörgården gd  
Östbäck by   Sörmarken del av sn  
Östback by   Tolagården benämn. på Tol Gunnarsgården  
Östbäck by?   Tol Gunnarsgården (Tolgården) bebyggelse  
Östbäck by   Tomten gd  
    Tomten gd  
    Vässby Saknas  
    Vässby by  
    Yxnabacken bebyggelse  
    Ängen lägenh. avs.  
    Ödegården gd  
    Ödegården gd  
    Östbäck by  
    Östbäck by  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.