ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ugglums socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 35 Bebyggelsenamn : 324 Naturnamn : 166
Ugglum sn »Asperaker» åker Ugglums socken sn Alehagen utmark
Ugglum sn Cesarsbäcken bäck Ugglum by och socken Alehagen lht, byallmänning
Ugglum sn Disakällan källa Ugglum sn Aplabacken åker
Ugglum sn o. by Forentorpabäcken bäck Ugglum socken Backgårds mossar mosskiften
Ugglum sn Forentorpa ängar terräng Ugglum socken *Bassahålan? håla
Ugglum sn Hulabäcken bäck Sagesmän förteckning Barsahålan sank äng
Ugglum by och sn *Högeberg del av Mösseberg Anderstorparen personnamn Berget utmark
Ugglum by och socken *Högeberg del av Mässeberg Blekbacka-gumman personnamn Bivägen landsväg
Ugglum sn /Se Höge rör fornlämning /Se Bläsen personnamn Bladeralyckan åker
Ugglum socken Kung Albrekts skans fornborg /Se Boställarn personnamn Blekebacken kulle
Ugglum sn Kättlahöljan mosshåla? Bristorpen personnamn Bläseberg höjd
Ugglum sn *Lunnaled gränsled Brobacka-August personnamn Bläsenberg kulle
Ugglum sn *Långö Kulle gränsmärke Grabo-Lena personnamn Bockshagen hage
Ugglum socken *Munkabron bro Grabon personnamn Brobacken kulle
Ugglum sn »Mönawadith» lokalitet Grabos Olaves personnamn Brokestall kärr
Ugglen, Ugglum Saknas Mösseberg berg Grabos Olaves personnamn Brokestall område
Ugglum sn Oreskogen skogsmark Granös personnamn Brännet åker
Ugglum sn *Rösten sten? Haes personnamn Byhagen, Stora benämning på Store hage
Ugglum sn »skara liidh» naturnamn? Häljaklogubben personnamn Bäckalundsbäcken bäck
Wgglem, Ugglum Saknas »Skittrekin» äng Kloars personnamn Bäckalyckan åker
Ugglum sn *Skulta sten gränsmärke Kloa-Sven personnamn *Dikällan källa
Ugglum sn Skäggen åker Kringla-Anders personnamn Dikällan källa
Ugglum sn Skäggen, Lilla åker Krögarn personnamn Disakällan källa
Ugglum sn /Se Skäggen, Stora åker Kvarnars personnamn Disskällan, se Disakällan Saknas
Ugglums sn sn /Se Stensäng äng Lövbo-Per personnamn Djupa hålet dyhåla
Ugglum sn o. by /Se Store mosse mosse Löbbos personnamn Dyeflogen floge
Ugglum sn /Se Store mosse mosse Ores personnamn *Dålabacken? sandbacke
Ugglum sn /Se Stångaberget berg Per Svensen personnamn Flakaberget kulle
Ugglum by o. sn /Se Träleborg, se Kung Albrekts skans fornborg /Se Skarnbacka-Frans personnamn Flaten gärde
Ugglum sn /Se *Träleborgs klev gränsmärke(?) Skarnbackarn personnamn Flatan åkrar
Ugglum sn /Se Tån terräng Slipen personnamn Forentorpaskogen skogsområde, barrskog
Berg Saknas Uggluma mossar ägomark Slipes Alfred personnamn Frulyckan åkerlycka
*Biergh Saknas Ugglumsberget berg Stombon personnamn Fusåkern åker
Berg Saknas *Ugglums bro bro Stoms personnamn Fusåkern åker
Berg nu försvunnen bebyggelse Utterbäcken bäck Ståltorpen personnamn Förskansningen skans
Granön gd /Se   Timmerbackarn inbyggarbeteckning Genstigeängen äng
Gravsjö, se Granön gd   Torpen personnamn Glammen åker
Gravsjö hmn /Se   Ugglumabo inbyggarbeteckning Grushålan, se Grustaget Saknas
Haketorp gdr   Ugglumabönderna inbyggarbeteckning Grustaget grustäkt
Haketorp by   Vadbackarn inbyggarbeteckning Hallabrinkarna backar
Haketorp, Stora och Lilla gårdar   Vise-Grabon personnamn Hallabron stenbro
Haketorp by   Äbboholmarn personnamn Hallabrona bro
Haketorp by?   Adela i Nolgården hemmansdel Hampåkern åker
Haketorp by   Albina i Hällbergsgård hemmansdel o. personnamn Hampåkern åker
Haketorp by /Se   Albina i Nolgården hemmansdel o. personnamn Huldalen dalgång
Haketorp gd:ar /Se   Alfreda i Backgården hemmansdel o. personnamn +Hulebäcken, se Bäckalundsbäcken Saknas
Hulebäckstorp gd /Se   Alfreda i Ståltorp bebyggelse Hålabäcken bäck
Hustrugården Saknas   Alfrida på Näs hemmansdel Håldalen sänka
Hustru Gården Saknas   Alkvistes lht Håldalsbäcken bäck
Islanda gd /Se   Almes backstuga Hällbergsgårds mossar mosskiften
Kalberga, se Kartberga by   Almes lht Hästhagen hage
Kalberga by /Se   Andersa i Ögården hemmansdel o. personnamn Höge rör domarering
Kalberga by /Se   Anderstorp lht Högeråck allmänning
Kartberga gård   Anderstorpars lht o. personnamn Högeråck sockeallmänning
Kartberga (förr Kalberga) by /Se   Augusta Blombergs bebyggelse Högerör höjd
Kartberga gd   Augusta i Haketorp hemmansdel o. personnamn Intagan åker
Kartberga by   Augusta i Lillegården hemmansdelar Jofuralyckan åkerlycka
Kastberga Saknas   Augustas på Näs hemmansdel Jofurslyckan åker
Kartberga gd   Backgården gård Jordbro bro
?Kartberga gd   Backgården bebyggelse Kalvhagen hage
Kartberga by   Backgården bebyggelse Kartberga bäck bäck
Kartberga gd /Se   Bengtssons lht Klockarebacken åker
?Lunda torp   Bergströms lht Knapelbäcken bäck
Näs gård   Björkelund lht, f.d. soldattorp Knektalyckan åker
Näs gd   Blades bebyggelse Kojaledet grind
Näs gd   Blades lht Korsgårds mossar mosskiften
Näs gd   Blombergs lht Kringel stensättning
Näs gd   Blombergs lht Kringlabacken backe
Näs gård   Bläsenberg f.d. dagsverkstorp Krokagärdena åkrar
Näs gd:ar /Se   Bokes backstuga Krokagärdet åker
Oran förr stuga?   Bolles backstuga Kronolyckan kronopark
Rödesten gd   Boställars lht Kronoparken f.d. kronopark
Rödesten by /Se   Brages lht Kung Albrekts skans fornborg
»stalatorp», se Ståltorp by   Bristorpes hemmansdel o. personnamn Kvarnbäcken bäck
Ståltorp by   Brobacka-Augusta bebyggelse Kåmbacka äng
Ståltorp by   Brobacken lht, dagsverkstorp Källakärret betesmark
Ståltorp by   Bäckdalen torp Källemaden äng
Ståltorp, L. o. St gd:ar /Se   Bäckedal lht eller backstuga Källåkern åker
Torp nu försvunnen bebyggelse   Efraima i Ögården hemmansdel o. personnamn Käringakärret kärr
Ugglum by o. sn   Ekbergs hemmansdel o. personnamn Kättlahölja mosshåla
Uglum Saknas   Ekes hemmansdel o. personnamn Ledsåkrarna åkrar
Ugglum by   Ekholmen lht Ladängen äng, nu åker
Ugglum kyrkby   Emme-Johna hemmansdel Lillegårds mossar mosskiften
Wgglen, Ugglum Saknas   Enebacken lht Luen, se Lunden Saknas
Ugglum by, sn   Enaka hemmansdel o. personnamn *Lundaråkern? åker
Ugglum by   Enoka på Granöna hemmansdel o. personnamn Lunden sluttning
Ugglum by   Farmes hemmansdel Lunnaliden åker
Ugglum by   Fila lokal Lunneråkern åker
Ugglum by   Flakeberget torp Långaliden åker
Ugglum by   Flakabergsstugan backstuga, nu fornstuga Långeås betesmark
Ugglum by   Florells hemmansdel Lövliderna utmark (skogsmark)
Ugglum by   Frankenbergs lht Lövliderna bebyggelse
Ugglum by   Fransa på Näs hemmansdel Marapisseängen äng
Ugglum by   Frälsegården bebyggelse Mellumgärdet åker
Ugglum by o. sn   Fävellera backstuga Mjölkekulla åker
Ugglum by /Se   Fävillan ödetorp Mjölkekulla område
Ugglum by /Se   Gamle Blombergs lht Munkbron bro
Uppsala gd   Gamle smes Saknas Märrapisseängen äng
Uppsala gård   Gottfrida i Lillegården hemmansdel o. personnamn Mösseberg platåberg
Uppsala gård   Granöna bebyggelse Mössekulle benämning på Mösseberg
Uppsala gd   Gravsjö gård Nolgårds mossar mosskiften
Uppsala gård   Gravsjö gård Nyländsgärdet åker
Uppsala gård   Gravsjö gård Nästegårds mossar mosskiften
Uppsala gd   Gustavs i Haketorp hemmansdel Nästegårds torg grannabacke
Uppsala gd   Gustava i Nolgården bebyggelse Oreskogen skog
Uppsala gd   Gustava på Näs hemmansdel Oterbäcken, se Utterbäcken Saknas
Uppsala gd   Haketorp by Per Svensgårds mossar mosskiften
Uppsala gd   Haketorp bebyggelse, by Plantegården åkerlycka
Uppsala gd /Se   Haketorp, Lilla gård Planterhagen del av kronopark
Uppsala gd /Se   Haketorp, Lilla bebyggelse Porskärret äng
Uppsala gd:ar /Se   Haketorp, Stora gård Porskärret kärr
Vadbacken förr torp?   Haketorp, Stora brukningsdel Prinsaflogen vattensamling
Virveln gd /Se   Haketorp, Stora brukningsdel Prinsagubben personnamn
    Haketorpagårdarna benämning på Stora och Lilla Haketorp Rallemarken del av kronopark, bebyggelse
    Hees Axela hemmansdel Resagärdet åker
    Hellbergsgården binamn på Herr Eriksgården Råckabacken kulle
    Herr Eriksgården gård Sardelyckan åker
    Herr Eriksgården bebyggelse Sjöbäcken bäck
    Herr Eriksgården bebyggelse Skansen, se Kung Albrekts skans Saknas
    Herr Eriksgården bebyggelse Skatebacke åker
    Hermana lht Skatebacken åker
    Hjalmara i Rödstena hemmansdel Skattegårds mossar mosskiften
    Hulebäckstorp gård Skatåkern åker
    Hulebäckstorp bebyggelse, enstakahemman Skäggabacken backe
    Hulebäckstorp bebyggelse Skäggabacken kulle
    Hvirveln, se Virveln Saknas Skäggan åker
    Hålebäckstorp, se Hulebäckstorp Saknas Skäggen åker
    Hägera backstuga Smedlyckan åker
    Häljakrogen backstuga Smedlyckan åkerlycka
    Häljatomten uttalsform för Härlingstomten Spakalyckan åker
    Hällbergsgård benämning på Ugglum Herr Eriksgården Stenbrogärdet åker
    Hälles backstuga Stengatan drev
    Hällesas benämning på »Hälles» *Stensåkern? åker
    Härlingstomten jordlägenhet *Stensäng? äng
    Härlingstomten jordlägenhet Stoms mossar mosskiften
    Högeråck dagsverkstorp Store hage hage
    Isakstorp torp Storemossen torvmosse
    Isakstorp torp Storåkrarna åker
    Islanna gård Stångaberget del av utmark
    Islanda bebyggelse Svinahagen äng
    Janssons i Ögården hemmansdel o. personnamn Tobaksåkern åker
    Jofurs lht Tobaksåkern åker
    Johana i Ögården hemmansdel o. personnamn Tokalyckan åker
    Johannesa i Nästergården bebyggelse Tomtängen sank äng
    Johannesa på Näs hemmansdel Torpaliden åker
    Johna i Korsagården hemmansdel o. personnamn *Torsgärdet? gärde
    Johna i Ståltorp hemmansdel Torsgärdet åker
    Jonses hemmansdel Trädgårdsgärdet åker
    Jäppestugan backstuga Trädgårdsåkern åker
    Jönssons i Nästegården hemmansdel o. personnamn Träleborg skans
    Kalberga Saknas Tunumadreven biväg
    +Kalkberga, se Kartberga Saknas Tuppahagen björkhage
    Kanons lht Tålyckan åker
    Kapellet lokal Tålyckeängen äng
    Karla i Ödegården hemmansdel o. personnamn Tån område
    Karlberga, se Kartberga Saknas Ugglumadreven väg
    Kartberga gård Uggluma mossar mossmarker
    Kartberga by Ugglums allmänning Saknas
    Kloa lht Uppsala bäck bäck
    Klockarebolet lht Utterbäcken bäck
    Klockarejorden, se Klockarebolet Saknas Utterbäcken bäck
    Korsgården gård Årslyckekällan källa
    Korsgården bebyggelse Årslyckorna åker
    Korsgården bebyggelse Ängagategärdet åker
    Korsgårds kvarn vattenkvarn Äspekullen ängskulle
    Kringel backstuga Ödegårds mossar mosskiften
    Kringla-Andersa backstuga  
    Krogen bebyggelse  
    Kullandera på Näs hemmansdel  
    Kulles hemmansdel  
    Kupenäs hemmansdelar (obebodda)  
    Kupenäs backstuga  
    Kvarntorpet torp, nu lht  
    Kyrkeväktars lht  
    Käckes lht  
    Kyrkogården bebyggelse, område  
    Käckes boställe lht, f.d. soldatboställe  
    Källebacken lht  
    Källebacken lht  
    Källebacken lht, f.d. soldattorp  
    Lagerins riven stuga  
    Larsa i Hällebergsgård hemmansdelar  
    Larsa i Torpet lht  
    Lilla-Ståltorp, se Ståltorp, Lilla Saknas  
    Lillegården gård  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillegården bebyggelse  
    Lille-Svenna hemmansdelar  
    Lille-Svenna Andersa hemmansdel  
    Lille-Svenna Johana hemmansdel  
    Linges hemmansdel  
    Ljunghem lht, f.d. soldattorp  
    Lunden ödetorp  
    Lunden torp  
    Långe-Svenna hemmansdel  
    Löfqvisten, se Lövkvisten Saknas  
    Lövboden torp  
    Lövbodan torp  
    Löves äldre benämning på Isakstorp  
    Lövkvisten lht  
    Mejeriet mejeri  
    Mossebo del av lht  
    Mossebo del av lht  
    Mösseberg f.d. kronopark  
    Mösseberg f.d. kronopark  
    Mösseberg f.d. kronopark  
    Mössebergs signal triangeltorn  
    Nisa i Torsgärdet backstuga  
    Nolgården gård  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolhagen lht  
    Noltomten lht  
    Nyborg lht  
    Nyborg lht  
    Nytorp lht  
    Nämndemans i Skattegården bebyggelse o. personnamn  
    Näs gård  
    Näs enstakahemman  
    Näs bebyggelse  
    Nästegården bebyggelse  
    Nästegården benämning på Ugglum Rännagården  
    Olles i Hulabäcken backstuga  
    Olles i Muren backstuga  
    Olles på Liden backstuga  
    Oran backstuga  
    Ora lägenhet  
    Orrakroken, se Oran lht  
    Ottossons på Islanda gård o. personnamn  
    Ottossons på Islanda hemmansdel  
    Ottossons på Näs hemmansdel  
    Palmes hemmansdel  
    Per Andersgården gård  
    Per Andersgården bebyggelse  
    Per Andersgården bebyggelse  
    Perslund lht  
    Per Svensgården gård  
    Per Svansgården bebyggelse  
    Peterssons i Haketorp hemmansdelar  
    Peterssons i Haketorp hemmansdel  
    Pinnatornet benämning på Mössebergs signal  
    Prinsagubbes backstuga  
    Riddarheden lht, f.d. soldattorp, nu dagsverkstorp  
    Rikarda i Korsagården hemmansdel o. personnamn  
    Rikarda på Islanda hemmansdel  
    Roberta i Upsala hemmansdel o. personnamn  
    Rosatorpet dagsverkstorp  
    Rännagården gård  
    Rännagården bebyggelse  
    Rännagården bebyggelse  
    Rännagården bebyggelse  
    Rödesten gård  
    Rödesten bebyggelse, enstakahemman  
    Rödesten bebyggelse  
    Rödesten bebyggelse  
    Saersas backstuga  
    Sandliden lht  
    Sanfrida i Lillegården hemmansdel o. personnamn  
    Schillers lht  
    Severins i Rödesten hemmansdel o. personnamn  
    Skanbacken f.d. dagsverkstorp  
    Skarnbacken torp  
    Skarnbacken torp  
    Skattegården bebyggelse  
    Skolan folkskola  
    Skoltomten byggnadsplats för Ugglums folkskola  
    Skoltomten avsöndring  
    Skräddaretorpet torp, nu lht  
    Slipes hemmansdel  
    Smes lht  
    Sogges hemmansdel  
    Soldattomten lht  
    Spakes backstuga  
    +Stalatorp, se Ståltorp Saknas  
    Stenberga lht  
    Stenåsen lht  
    Stommen gård  
    Stommen bebyggelse  
    Stommen bebyggelse  
    Stora-Ståltorp, se Ståltorp, Stora Saknas  
    Ståltorp by  
    Ståltorp bebyggelse, by  
    Ståltorp, Lilla gård  
    Ståltorp, LIlla bebyggelse  
    Ståltorp, Lilla bebyggelse  
    Ståltorp, Lilla bebyggelse  
    Ståltorp, Stora gård  
    Ståltorp, Stora bebyggelse  
    Sven-Pettera i Upsala hemmansdel  
    Svenssons på Näs hemmansdel  
    Svärdes jordlägenhet o. personnamn  
    Svärdes lht  
    Söderskogen backstuga  
    Tikas backstuga  
    Timmerbackars hemmansdel  
    Torpet kortnamnsform för Skräddaretorpet  
    Torsells hemmansdel o. personnamn  
    Torstena i Ståltorp benämning på Stora Ståltorp  
    Trampet backstuga  
    Turéns handelslht  
    Tåstes bebyggelse  
    Ugglum bebyggelse  
    Ugglum bebyggelse, kyrkby  
    Ugglum bebyggelse, kyrkby  
    Ugglumabyn by  
    Ugglumagårdarna gårdar  
    Uggluma kyrka kyrka  
    Ugglums skola folkskola  
    Ugglum Svensgården Saknas  
    Uppsala Saknas  
    Uppsala gård  
    Upsala bebyggelse, enstakahemman  
    Upsala bebyggelse  
    Upsala bebyggelse  
    Vadbacken dagsverkstorp  
    Vennerholms hemmansdel och lht  
    Vernere i Backgården hemmansdel o. personnamn  
    Villes i Nolgården hemmansdel o. personnamn  
    Vipesången, se Kupenäs Saknas  
    Virveln gård  
    Virveln bebyggelse, enstakahemman  
    Ödegården gård  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.