ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Tunhems socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 12 Bebyggelsenamn : 185 Naturnamn : 316
Tunhem, Östra sn /Se Alekärret terräng Östra Tunhems socken sn +Aspåkern åkerteg
Östra Tunhem sn Cesarsbäcken bäck Saknas Saknas Allmänningsliden sluttning
Tunhem, Östra sn *Hällakullen ättestupa /Se Sagesmän förteckning Alekärret sumpäng med alskog
Tunhem, Östra sn *Jättlinga Fäleds rör rör Östra Tunhems sn förteckning Backalyckan åkerlycka
Tunhem sn Mösseberg berg August i Missunt personnamn Backen lycka
Tunhem, Östra sn *Orrekullaröret rör Borga inbyggarbeteckning +Bamsen åker
Tunhem, Östra sn Plågerås terräng Borgabon personnamn +Bernåkern åkerteg
Twnema socken Saknas Storemosse mosse Borgen personnamn +Barnåkern, Lilla åkerteg
Östra Tunhem sn Store mosse mosse Brunnemen personnamn +Barnåkern, Stora åkerteg
Tunhem, Östra sn Syltorna ägomark Bångs-Anna personnamn +Barnäckran äng
Östra Tunhem sn Tunhemsberget berg Bångsen personnamn +Barnängen äng
Tunhem, (numera Tunhem, Östra) sn Värmeland terräng Bångsgårdsbo inbyggarbeteckning Berget benämning på Mösseberg
Tunhem sn   Dreva-Stina personnamn Bergsliderna sluttningar
Tunhem. Östra sn   Dreven personnamn Bergsvägen väg
Tunhem sn   Juta-Hjelmar personnamn +Bergsängen äng
Tunhem, Östra sn   Juten personnamn +Bergsängen ängsområde
Tunhem, Östra sn   Jutesa personnamn +Bergsängen, Stora ängsteg
Tunem, Tunhem Saknas   Klockaretomten personnamn Borgabron bro
Tunhem, Östra sn   Lillegårdsa personnamn +Borgans hage ängsområde
Tunhem, Östra sn   Lillen personnamn Borgans korsväg vägskäl
Tunhem. Östra sn   Lille Prästabonden personnamn +Borgaskiftet åkerskift
Tunhem, Östra sn   Lövbo-Per personnamn +Botten åker
Twnem, Ö. Tunhem Saknas   Lövkullarn personnamn +Bratten åker
Tunhem Saknas   Prästabonden personnamn +Bratten, Lille åker
Tunhem, Östra sn   Sikajuten personnamn +Bratten, Store åker
Tunhem, Östra sn /Se   Skogsgåla inbyggarbeteckning ?Brattäckran ängsteg
Tunhem, Östra sn /Se   Skogsjuten personnamn Bredingen åker
Tunhem, Östra sn /Se   Stockholmarn personnamn Bredingen åker
Tunhem, Östra sn /Se   Stommarn inbyggarbeteckning Brokestall sankt stråk
Tunhem sn /Se   Stommen personnamn +Brunnsmaden äng
Östra Tunhem sn o. by /Se   Stomms personnamn +Brunnsåkern åker
Östra Tunhem sn /Se   Sylta-Maja personnamn +Brunnsäckran ängsteg
Tunhem, Östra sn /Se   Sylt-Anders personnamn +Buskåkern åkerteg
Tunhem, Östra sn /Se   Tomtabon personnamn +Buskängen äng
Tunhem, Östra sn /Se   Tomten personnamn +Byhagen hage
Tunhem, Ö. sn /Se   Tomten personnamn Byhagen hage
Tunhem, se Östra Tunhem sn   Tunhemsbo inbyggarbeteckning +Bylyckan åkerlycka
Bergsgården, se Hallen gd:ar   Tunhemsbonde inbyggarbeteckning +Bylyckan åkerlycka
Hallan ödehemman   Tåbasken personnamn Bångsgårds håla håla
Hallen gd:ar /Se   Tågårds inbyggarbeteckning Bångsgårds källor Saknas
Skattegården Saknas   Tåstorpabo inbyggarbeteckning +Bäckalyckan ängslycka
?Skogatorp, Storskogen Saknas   Tåstorpabonde inbyggarbeteckning Bäckalyckan åker
Skogsgården gd   Åsabon personnamn Bäckalyckorna åkerlyckor
»skogxboo» försv. namn   Tunhem by och socken Bäcken benämning på Sjöbäcken
Tunhem Saknas   Tunhem sn +Drevalyckan, se Dreves lycka Saknas
Storegården gd   Tunhems socken, se Östra Tunhem socken Drevarna väg
Storegården gd   Tunhem, Östra socken +Dreves lycka tomtplats och åkerlycka
Storegården gd   Tunhems, Östra socken ?Drevåkern åker
Storegården Saknas   Almö handelslägenhet Erikabron bro
Storegården gd   Backes stuga backstuga Eriksbäcken lopp
*Tholfthorp by   Bergsgård hemman +Eriks lycka åkerlycka
»Tolfstorp» = Tåstorp?, se Tåstorp by   Bergsgårdarna gård +Fyrskiftningen åkerteg
Tunhem Östra by, sn   Björkelund lht Fårlyckan äng
Tunem gd.   Blombacken hus Fädreven kreatursdrev
Tunhem, Östra sn   Borgan bebyggelse +Gamla fädreven fädrev
Tunhem by   Borgan gd +Gatåkern åker
Tunhem by   Borgan gård +Gerkullen kulle
Tunhem by   Bystorp lht +Gerkulle, Lille åkerteg
Tunhem, Östra by   Bångsgårdarna brukningsdelar +Gerkullen, Store åkerteg
Tunhem, Östra by   Bångsgården gård +Gerkullsförlännet äng
Tunhem, Östra by   Bångsgården gård +Getängen ängsteg
Tunhem, Östra by   Bångsgården gård +Grans lycka åkerlycka och torp
Tunhem by och socken   Bårhuset gamla kyrkans vapenhus, nu bårhus Gravabacken kulle
Tunhem by   Fattigstugan fattigstuga Gretes lycka tomtplats
Tunhem by   Fribergs boställe soldattorp +Gårdslyckan åkerlycka
?Tunhem by & sn   +Grans intäkt torp +Gårdslyckan åkerlycka
Tunhem by   Gretes stuga ryggåsstuga +Gårdslyckan åkerlycka
Tunhem sn /Se   Gustavssons på berget hemmansdel +Gåsakullen kulle med ängsvall
Tunhem by   Hallan gård Gåsarumpen åkerteg
?Tåstorp by   Hallan enstakahemman +Hagalyckan åkerteg
?Tåstorp by   Hallan bebyggelse +Hagen ängsteg
?Tåstorp by   Hallen Saknas Hagen åker
?Tåstorp by   Jeriko bebyggselse +Hasselbacken kulle
?Tåstorp by   Jonsgården, se Jönsgården bebyggelse Hermana hage hage
?Tåstorp by   Jutagårdarna gårdar +Hulan åkerteg
?Tåstorp by   Jutagården gård +Hundsängen ängsteg
?Tåstorp gd   Jutagården bebyggelse Hålevägen benämning på Gamla kyrkovägen
Tåstorp by   Jönsgården eller Borgan gård Höjden kulle
?Tåstorp by /Se   Jönsgården bebyggelse +Ilhuvudet åkerteg
Tåstorp by /Se   Karlssons på berget hemmansdel +Intagorna del av område
Tåstorp by /Se   Klockarebostället, Gamla benämning på KLockaretomten och Källetomten Intakorna intagor
Upsala gd   Klockaretomten Saknas Janalyckan åker
Åsen gd   Klockaretomten lägenhet Jordbron bro
Åsen gd /Se   Klockaretomten klockareboställe, nu åker +Jutagårdens äng äng
    Komministergården, se Tunhem Nolgården Saknas Jutagårds källa källa
    Komministersbostället, se Nolgården, Tunhem Saknas Jättesvägen väg
    Kullagården gård +Kalvhagen hage
    Kullagården bebyggelse +Karlsäckran ängsteg
    Kullagården bebyggelse +Karlsängen ängsteg
    Kyrkan, se Nya kyrkan Saknas +Karsåkern åker
    Kyrkan, Gamla kyrka +Karsäckran ängsteg
    Kyrkan, Nya kyrka +Karsängen ängsteg
    Källegården gård Klevavägen landsväg
    Källegården bebyggelse Klockarelyckan åkerlycka
    Källegården bebyggelse +Knektelyckan åkerlycka
    Källetomten tomt, nu åker +Knektängen ängsteg
    Kökars stuga backstuga Knektängen ängsteg
    Larsagården gård +Knypejorden åkerteg
    Larsagården bebyggelse +Knypäckran ängsteg
    Larsagården bebyggelse +Knypängen äng
    Lars Andersgården gård Kogeråsabacken backe
    Lars Andersgården bebyggelse +Kogeråsen åssträckning
    Lilla-Borgan del av Tåstorp +Korsekerör gränsmärke
    Lillegården gård +Kroksledet grind
    Lillegården bebyggelse +Krokaledsförlännet ängsteg
    Ljunghem lht +Kroken åkerteg
    Lövbacken hus +Krokäckran ängsteg
    Lövbo-Pera stuga backstuga +Krokängen äng
    Mikaelsgården gård Kronolyckan åker
    Mikaelsgården bebyggelse +Kronoåkern åker
    Missionshuset möteslokal +Kulebron bro
    Missionstomten avs. lht +Kulebroängen äng
    Mollbergs boställe soldatboställe +Kullagårdens syltlycke äng
    Mörkes stuga backstuga Kullagårds mosse mosse
    Nolgården gård Kullagårds väg väg
    Nolgården gård +Kullebrona ängsteg
    Nolgården bebyggelse +Kullen åker
    Nolgården bebyggelse +Kummern åker
    Nolgården bebyggelse +Kummersförlännet äng
    +Nolgårds torp torp +Kvickahagen åker
    Nordes boställe soldattorp +Kvickgärdet ängsteg
    Nordes stuga backstuga +Kvickgärdsängen ängsteg
    Noregården benämning på Tåstorp Nolgården Kyrkledet grind
    Nybygget förpantningslägenhet Kyrkobron bro
    Nyhem lht Kyrkogården, Gamla begravningsplats
    Pera på Hagen backstuga +Kyrkogårdslyckan åkerlycka
    Per Jonsgården gård Kyrkostigen, Gamla stig
    Per Jonsgården predikantboställe Kyrkovägen, Gamla väg
    Pettersborg rote med lägenheter Kyrkstättan stätta
    +Petters på Backen backstuga Källarebacken kulle
    Prästegården komministerboställe Källarebacken kulle med forngrav /Se
    Prästegården, Lille komministerboställe Källareåkern åker
    +Saxens boställe soldattorp Källegårds renar landsvägssträcka
    Schillers boställe soldatboställe Källegårds väg väg
    Skattegårdarna brukningsdelar +Käringeåkern åker
    Skattegården gård +Käringeåkern, Lilla åkerteg
    Skattegården bebyggelse +Käringeängen äng
    Skattegården bebyggelse +Kärret ängsteg
    Skogsgården gård +Kärrslyckan åkerlycka
    Skogsgården fänriksboställe +Kärrsåkern åker
    Skogsgården fänrikboställe +Kärrsängen ängsteg
    Skogslund lht +Kölnebacken kulle och ängsteg
    Skogstorp torp, nu lht +Kölnåkern åker
    Skolan hemmansdel +Ladulyckan åkerlycka
    Skolan, Gamla folkskola +Ladulyckan åker- el. ängslycka
    Skräddaregården bebyggelse +Lamperåkern åker
    Skyberg gård +Lamperåkersförlännet ängsteg
    Soldattomten lht Larsagårds Bredinge, se Bredingen Saknas
    Soskygga-Gretes stuga, se grettes stuga Saknas Larsagårds källor källor
    Stommen gård +Ledsåkern åker
    Stommen bebyggelse +Ledsåkern, Lilla åkerteg
    Stommen bebyggelse +Ledsåkern, Stora åkerteg
    Storegården gård +Lergraven ängsteg
    Storegården bebyggelse Lertaget lertäkt
    Storegården bebyggelse +Lieråkern åkerteg
    Storegårdens soldatboställe soldattorp +Lilla hagen hage
    Syltastugorna backstugor +Lille Borg gränsmärke
    Tomten gård +Linden åkerteg
    Tomten bebyggelse +Lindsförlännet ängsteg
    Tunhem kyrkby Loftet åker
    Tunhem kyrkby Lunden åker och äng
    Tunhemsgårdarna gårdar +Lunden, Lilla äng
    Tunhemsbyn by +Lyckan äng
    Tunhems kyrka Saknas +Lyckan åker
    Tunhems missionshus möteslokal, lht +Lyckan, Lilla åker
    Tågårdarna brukningsdelar +Lyckan, Stora åker
    Tågården gård +Lyckegärdsförlännet ängsteg
    Tågården gård +Lyckegärdsåkern åker
    Tågården gård +Lyckegärdsäckran äng
    Tåstorp by +Lyckeråkern, Lille åkerteg
    Tåstorp by +Lyckeåkern, Store åkerteg
    Tåstorp by +Lyckestjärten åkerteg
    Tåstorp by +Lyckestjärtsäckran ängsteg
    Tåstorp åker Långe backe backe
    Tåstorp kronolycka Långebacken åker
    Tåstorp Saknas +Långelyckan åkerlycka
    Tåstorp Borgan Saknas +Långeråkern åkerteg
    Tåstorpa by by Lövkullars backe kulle
    Tåstorpabyn by Maden sankt område
    Tåstorpagårdarna gårdar o. hemmansdelar +Maderna sankt ängsområde
    Uddeberg lht +Mellomängen äng
    Åsen gård Mikaelsgårds lycka tomtplats
    Åsen enstakahemman Missunna, se Skogsgårds Missunna Saknas
    Åsen bebyggelse +Mursängen äng
    Åsen bebyggelse +Myran ängsteg
      +Måse Berg, se Mösseberg Saknas
      +Mögsängen äng
      +Möjersåkern åkerteg
      Mörkagärdet åker
      Mösseberg platåberg
      +Nolgårds hage hage
      +Nolgårds kålgård kålgårdslycka
      Nolgårdslyckan åkerlycka
      +Nolgårds åker åker
      +Nolgärdet åker
      +Nollyckan åker-och ängslycka
      Nålsögat vägskäl
      +Penningeängen ängsteg
      Pera hage beteshage
      Pera lunne betesmark och åker
      +Pettersborg åker och äng
      Pilegärdet åker
      +Pilalyckan åkerlycka
      +Pilsåkern åkerteg
      +Pilsängen ängsteg
      Plågerås betesmark
      Plågerås äckra
      +Potatistomterna område med potatistäppor
      +Prästelyckan åker
      +Prästäckran äng
      +Rams lycka åkerlycka
      +Resåkern åkerteg
      ?Rosenbergs lycka åkerlycka och tomtplats
      +Rovelandet åker
      +Rödingarna, se Röingarna Saknas
      +Rödingen åker
      +Rödingsängarna ängsområde
      +Rödingsängen äng
      +Röingarna åker
      Röingshagen hage, nu åker
      Sandtaget sandtäkt
      +Sillbergsäckran ängsteg
      +Sillbergsängen ängsteg
      Sjöbäcken bäck
      Skattegårds väg väg
      Skitareslätten åker
      Skitareslätten åker
      Skogsgårds hage hage
      +Skogsgårds Missunna åker
      Skolevägen väg
      Skolevägen väg
      Skyberg eller Skybergsbacken backe
      Skybergsbacken kulle
      +Smedjelyckan åker
      +Smedjelyckeförlännet ängsteg
      +Soldatängen ängsteg
      Stadsvägen landsväg
      +Stenhulen ängsteg
      Stenstycket åker
      Stines lycka tomtplats
      Stommens hage hage
      +Stoms mosse mossteg
      Storegårds backe, se Lövkulla backe Saknas
      +Stubbängen äng
      Stugegärdet åker
      Stöveln åkerlycka
      Stövlaåkern åker
      Svantaliden landsvägslid
      Syltan sankt område
      Syltemad mad
      +Sylterör gränsmärke
      Syltorna mark
      Syltorna del av område
      Söalyckan ängsområde
      Söltera, se Syltorna Saknas
      +Tillbergslyckan åkerlycka
      Tittekullen kulle
      *Tivedsbackarna? backar
      Tivedsbackarna kullar
      +Tivedsbackehagen hage
      Tivedsbacken kulle
      +Tivedshålan vall med sänka
      Tomta hage hage
      Tomta Lunne, se Pers Lunne Saknas
      Tomta Nolgårdslycka åkerlycka
      +Tomthagen hage
      +Tomtlyckan åkerlyckor
      +Torvbrottet åkerteg
      +Tranebergsängen äng
      Tresnippen lycka
      +Trädgårdslyckan åkerlycka
      +Tun åker
      Tunagärde åker
      +Tunanders lycka åkerlycka
      Tunhemsberget del av Mösseberg
      Tunhems drevar väg
      Tunhemsdreven fädrev
      Tumhems fädrev, se Tunhems drevar Saknas
      Tunhems källor källor
      Tunhems Tå allmänning
      Tunhemsvägen landsväg
      +Tunsäckran ängsteg
      +Tvillingen åkerteg
      +Tågårds hage hage
      +Tåhagen hage
      Tåhagen hage
      +Tålyckan åkerlycka
      Tån, se Tunhems Tå Saknas
      Tåstorps tå ängsområde
      Ugglums fädrev drev
      +Ulvaförlännet ängsteg
      Ulvaledet grind
      +Ulvebacken ängsteg
      +Ulvekullen kulle
      +Ulvekullsbacken ängsteg
      +Ulveledsängen ängsteg
      +Ulven åker
      +Ulvlyckan åkerlycka
      +Vallslyckan, Lilla åkerteg
      +Vallsängen ängsteg
      +Vidjelyckan åkerteg
      +Vidjelyckan, Lilla åkerteg
      +Vidjelången åkerteg
      +Vidjelångsäckran ängsteg
      +Vägäckran ängsteg
      +Vällingeängen ängsteg
      Värmeland betesmark
      Värmeland äckran
      +Ängalyckan åker
      +Ängalyckan ängsteg
      +Ängslyckan, Lilla åkerlycka
      Ängarna ängsområde
      +Ängarna ängsområde
      +Ängelyckan åkerlycka
      +Änkornas kålgård tomtplats
      +Ödeäckran ängsteg

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.