ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Håkantorps socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : 183 Naturnamn : 131
Håkantorp sn Brunnhemsberget berg Håkantorps socken sn Abela haller del av åbotten
Håkantorp sn Hökaröret åkerbacke? med fornlämning Sagesmän förteckning Abela haller del av åbotten
Håkantorp sn *Jampnæbiærgh berg Håkantorp sn /Se Agetomten område
Håkantorp sn /Se Kistebackarna delvis odlat område Håkantorp socken Agetomtsäckran äng el. vall
Håkantorp sn Krogarebacken terräng /Se Håkantorp socken Agetomtsängen äng
Håkantorp sn *Kroppebro bro Håkantorpa socken, se Håkantorp socken Aggesten sten
Håkantorp sn *Mædhalstenen ägogräns Håkentorp Saknas Aggesten sten
Håkunnstorp Saknas ?Runshall runsten på backe /Se Håkentorpabo inbyggarbeteckning Aggestensängen äng
Håkantorp sn Runshall fornlämning Håkentorpabonde inbyggarbeteckning Aggestensängen äng
Håkantorp sn /Se Slafsan å Håkentorpamjölnaren inbyggarbeteckning Backagärdsdäld däld
Håkantorp sn o. by /Se   Höksabon inbyggarbeteckning Backagärdslid lid
Håkantorp sn /Se   Höksabonde inbyggarbeteckning Backagärdssidd sidd
Håkantorp sn /Se   Höksara inbyggarbeteckning Backgärdet gärde
Håkantorp sn /Se   Kyrkegårdinge inbyggarbeteckning Betesmarken betesmark
Håkantorp by o. sn /Se   Liarn inbyggarbeteckning +Björkåkern åker
Hässleströmmen förr torp?   Nolatorparen inbyggarbeteckning Blötställarelyckan lycka
Högen, se Underhöjden gd:ar   Nyhemmarn inbyggarbeteckning Bossgärdet åker
Ryckla gd?   Posttorparn inbyggarbeteckning Bossgärdet åker
Ryckla by /Se   Rycklabo inbyggarbeteckning Broddadreven benämning på Broddetorpsvägen
Ryckla by /Se   Rycklamjölnaren inbyggarbeteckning Broddetorpsvägen landsväg
Stommen = ?1 Håkantorp Saknas   Sanninga-Gustav personnamn Bråterängen, Stora äng, nu åker
Trälan, L. gd /Se   Sanningen inbyggarbeteckning Bråtängen äng
Ullstorp by   Stombonden inbyggarbeteckning Ekebacken kulle med gravröse
Ullstorp by   Stommaren inbyggarbeteckning +Ekebacksåkrarna åkrar
Wlztorp Saknas   Sörgårdspojkarna inbyggarbeteckning Ekebacksäkra äng
Ullstorp by /Se   Träeln inbyggarbeteckning Ekornavallen häradsallmänning
Underhöjden gd:ar /Se   Ullstorpabo inbyggarbeteckning *Elahögen höjd
Underhöjden gd /Se   Ullstorpabonde inbyggarbeteckning Erseberget skogsområde
Äspås by /Se   Ullstorpare inbyggarbeteckning Espås skog skog
Äspås gd /Se   Äspåsatorpare inbyggarbeteckning Gatne betesmark
    Allmänningen jordområde +Gattnelid gränsmärke
    Anders Vinbogården gård Gudhemsvägen väg
    Anders Vinbo bebyggelse +Gärdet, Norra åker
    Arvid Jonsgården Saknas Gärdet, Södra, se Bossgärdet Saknas
    Arvid Jonsgården gård +Gärdet, Södra åker
    Arvid Jonsgårdarna hemmansdelar Habelskogsäckran äng
    Arvid Jonsgården bebyggelse +Hagelberget kulle
    Arvid Jonsgården bebyggelse +Hagen beteshage
    Arvid-Jonsgårds-fjärding fjärding +Haängs mosse mosse och gränsmärke
    Banvaktars avs. lht Hellestorpsmossen mosse
    Bolles backstuga Herdehögsmossen mosse
    Borges soldattorp Herreberget höjdområde
    Bostället Saknas Hornborgaån å
    Espås, se Äspås Saknas Hulvägslider åker
    Fridhem hus Hwitebro, se Vipebro Saknas
    Fridhem lht, missionshus Håkentorpabron bro
    +Gaflatorpet, se Gisslatorpet Saknas Håkentorpamarken betesmarker
    Gisslatorpet torp Håkentorpavägen landsväg
    Halte-Vestlins backstuga Håkentorpaån å
    Handelsboden handelslägenhet +Häggäckran äng el. vall
    Hasselströmmen torp (f.d. vattenkvarn) Hällebäck bäck
    Hasselströmmen dagsverkstorp Hässleströmsbacken kulle
    Heldesborg lht Hässleströmsmossarna mossområde
    Herreberget ödetorp Hättebrunn källa el. vattensamling
    Herrgården gård +Högalyckan åker
    +Hesleströmmen, se Hässeleströmmen Saknas Hökaröret gravröse
    Håkantorp Saknas +Jadhurin Saknas
    Håkantorp del av Arvid Jonsg. Jämnareberget höjdsträckning
    Håkantorp by o. sn Jämnarebergs sten gränsmärke
    Håkantorp by och socken» Karlagärdet åker
    Håkantorp by +Kinneråsen mosstråk
    Håkantorpafjärdingen del av Arvid Jonsg. Kistekulla kulle
    Håkantorps kvarn kvarn Kistekullsmossen mosse
    Håkantorps kyrka annexkyrka +Kråkelundsåkrarna åkrar
    Håkentorpsbyn, se Håkantorp by Kyrkogärdet åker
    +Hällsingstorp torpställe Kyrkogärdet, Lilla åker
    +Hässleströmmen kvarn Kyrkogärdet, Stora åker
    Hässleströmmen dagsverkstorp Kyrkoåkern, se Kyrkogärdet och Äspås Saknas
    Hättebrunn backstuga Kyrkvägen väg
    Högen gård Körsbärsliden sluttning
    Högen, se Underhöjden Saknas Kötringsvad vadställe, senare bro
    Höksagårdarna brukningsdelar Ljungberget höjd
    Jon Mikaelsgården gård Ljungberget åker
    Jon Mikaelsgården bebyggelse +Maedhalstenen gränsmärke
    +Jonsborg torp +Millumgärdet åker
    Jonsgården bebyggelse Nolängen äng
    Josupa avs. lht Plöjsla trädeslag
    Julianeström backstuga Pukagärdet åker
    +Junkerstorp backstuga Ranslid benämning på Runslid
    +Jöns Mickelsgård, se Jon Mikaelsgården Saknas +Rundsmosse, Lille del av Runsmosse
    Kilians hemmansdel +Rundsmosse, Store del av Runsmosse
    Kilians boställe soldattorp Runestenen, se Runshall Saknas
    Klintes hemmansdel Runshall runsten
    Klockarebolet, se Klockarejorden Saknas Runshall runsten
    Klockarejorden klockarboställe Runshall runsten
    Klockarelyckan, se Klockarejorden Saknas Runshall runsten
    Krons Saknas Runslid lid
    Krons hus Runslid sluttning
    Kvarnen kvarn Runsmossastenen runsten
    Kvickatorpet Saknas Runsmosse mossområde
    Kvickes backstuga Rycklabron bro
    Kyrkbyn by Ryckla damm dammbyggnad
    Kyrkogårdarna brukningsdelar Rycklagärdet åker
    Kyrkogården gård Rycklavägen biväg
    Kyrkogården hemmansdelar Rycklaån å
    Kyrkogården hemmansdelar Rävabacken Saknas
    Kyrkogården, Lille bebyggelse Rörsåkrarna åkrar
    Kyrkogården, Store bebyggelse Sandliden sluttning
    Källängen lht Segerstadsvägen landsväg
    Lejons hemmansdel Skarnhall gränsmärke
    Liden gård Skenareliden sluttning
    Liden bebyggelse Skintan äng el. åker
    Lites torp +Skintebron bro och gränsmärke
    Långe-Svena lht Skogslyckorna åkerlyckor
    Lökes lht Slafsan å
    Matsäcka-Vestlins backstuga +Smedjemaden äng
    Matsäckes backstuga +Spjällåkrarna åker
    +Missionshuset missionshus Stenhammaren stenigt område
    Missionshuset gudtjänstlokal Stomnavägen väg
    Mordtorpet torp Storåkra åker
    Mossen lht +Sånnelij, se Sandliden Saknas
    Nolatorpet, se Nordtorp Saknas Tingevad vadställe
    Nolgårdarna brukningsdelar Torvbrottsåkern åker
    Nolgården gård +Tåängen äng
    Nolgården bebyggelse Ullstorpavägen biväg
    Nolgården bebyggelse Vallaliden sluttning
    Nordes lht +Vallyckemossen mosse
    Nordtorp torp Vargamossen mosse
    Nyhem avs, lht +Vinnbro bro
    Persa-Pettera backstuga Vipebro bro
    Posttorpet torp Ålla åker med kulle
    Posttorpet torp +Ållingarna ängsområde
    Ransmosse lht Åna å
    Rappes soldattorp Älingabäcken bäck
    Runsmosse torp Ängarna skogsområde
    Runsmosse lht Äskeberget utmarksskift
    Rutera hemmansdel +Äspelidsängen äng
    Ryckla Saknas Äspås kyrkoåker
    Ryckla by +Äspåsa hall gränsmärke
    Ryckla by +Äspåsa led grind och gränsmärke
    Rycklakvarnen kvarn Äspåsavägen del av Rycklavägen
    Sandlid dagsverkstorp  
    Sandtorp lägenhet  
    Sanningatorpet, se Sanningen dagsverkstorp  
    Sanningen torp  
    Sanningen dagsverkstorp  
    Seltorps kvarn, se Hässleströmmen Saknas  
    Skogatorp dagsverkstorp  
    Skräddaretomten lht  
    Stokata-Karla torp  
    Stommen gd  
    Stommen gård  
    Stommen bebyggelse  
    Sugges hemmansdel  
    Svina-Svena hemmansdel  
    Sätterdal backstuga  
    Sörbyn by  
    Sörgårdarna brukningsdelar  
    Sörgården gård  
    Sörgården hemmansdelar  
    Sörgården hemmansdelar  
    Sörgården hemmansdelar  
    Sörtomten lht  
    Trälan Saknas  
    Trälan, Lilla gård  
    Trälan Saknas  
    Trälan, Lilla enstakahemman  
    Uddes backstuga  
    Ullstorp by  
    Ullstorp by  
    Ullstorp jord  
    Ullstorpabyn by  
    Underhöjden gård  
    Underhöjden enstakahemman  
    Underhöjden enstakahemman  
    +Underhöjens quarn kvarn  
    Vackåsa hemmansdel  
    Valltorpet torp  
    Vallyckan torp  
    Vinbo, se Anders Vinbo Saknas  
    Vinbos kvarn äldre benämning på Rycklakvarnen  
    Vinkölskvarnen kvarn  
    Yhlestorp, se Ullstorp Saknas  
    Äspås gd  
    Äspås gd  
    Äspås gård  
    Äspås enstakahemman, herrgård  
    Äspås enstakahemman, herrgård  
    Äspås kvarn, riven  
    Äspås järnvägsstation el. hållplats  
    Äspåsa herrgård gård  
    Äspåsa station järnvägsstation  
    Äspåsatorpen dagsverkstorp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.