ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gudhems socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 452 Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : 439 Naturnamn : 177
Gudhem sn o hd »daagx gerdhe» åkermark? Gudhems socken sn Altarsten gränsmärke
Gudhem sn, hd Eskebäcken bäck Gudhem socken Almen höjdplatå
Gudhem sn o hd Floken terräng Gudhem sn Altaret plats
Gudhem sn o hd Forentorpabäcken bäck Sagesmän förteckning Altaret kulle
Gudhem sn o hd Grönegropsröret rör Gudhem socken Appetehög gravhög
Gudhem sn o hd Gudhema vallar ägomark Gudhem socken Berget del av Mösseberg
Gudhem sn o hd Gällshögen ägomark Ambjörntorpa inbyggarbeteckning Björkerör stenrös
Gudhem sn o hd Hov kulle /Se Ambjörntorpa inbyggarbeteckning Björkängen äng?
Gudhem sn o hd Hovet berg /Se Ambjörntorparen inbyggarbeteckning Bossgårds ängar lövängar
Gudhem sn o hd Hovet berg /Se Ambjörntorpen inbyggarbeteckning Bossgårds hov kulle med gravröse
Gudhem sn o hd Hällebäcken bäck Bossken inbyggarbeteckning Bottnagärdet, se Grågåsalyckan Saknas
Gudhem sn o hd Hälleskogen skogsmark Drygstorpapojkarna inbyggarbeteckning Bräckängen äng
Gudhem sn o hd *Jampnæbiærgh berg Drygstorparna inbyggarbeteckning Buskagärdet åker
Gudhem sn o hd Jättlinge nabberör rör Forentorparen inbyggarbeteckning Byvägen väg
Gudhem sn o hd Kung Inges hög stenhög /Se Gröneliarn inbyggarbeteckning Dejerör kulle med forngrav
Gudhem sn o hd *Långe mosse mosse Gudhemabo inbyggarbeteckning Dierör röse
Gudhem sn o hd Markusstenen sten /Se Halles Maja inbyggarbeteckning Djupedal gränsmärke
Gudhem sn o hd *Mædhalstenen ägogräns Hedagålingen inbyggarbeteckning Djupedal gränsmärke
Gudhem sn o hd Mösseberg berg Hedagårds inbyggarbeteckning Djärvabäcken bäck
Gudhem sn o hd Odens källa källa /Se Hällestorpakarlarna inbyggarbeteckning Djärvadreven väg
Gudhem sn o hd Odens källa källa? Hellestorparen inbyggarbeteckning Dreven väg
Gudhem sn o hd Odens källa Saknas /Se Ingatorparna inbyggarbeteckning Drygstorpadreven väg
Gudhem sn o hd Odens källa källa /Se Jäppen inbyggarbeteckning Drygstorpa väg, se Drygstorpadreven Saknas
Gudhem sn o hd Odens källa källa /Se Jättesbo inbyggarbeteckning Flatan åker
Gudhem sn o hd Odensmarken terräng Jättesbönderna inbyggarbeteckning Flogen vattensamling el. pöl
Gudhem sn o hd Onsmarken terräng /Se Korven inbyggarbeteckning Floken åker
Gudhem socken o härad Store mosse mosse Kullagärdingen inbyggarbeteckning Forentorpa allé allé
Gudhem socken o härad Uleberg kulle Källebackarn inbyggarbeteckning Forentorpabäcken bäck
Gudhem sn o hd Vite mosse mosse Pine-Sven inbyggarbeteckning Forentorpa park ekpark
Gudhem socken o härad *Åkatorps bro bro Prästabonden inbyggarbeteckning Forentorpaskogen barrskog
Gudhem socken o härad   Ringagårds inbyggarbeteckning Forentorpa ängar lövskogslunder
Gudhem sn o hd   Rumpen inbyggarbeteckning Fornhjorters hög kulle med stensättning
Gudhem sn o hd   Rättaretorparen inbyggarbeteckning Friskagärdet åker
Gudhem sn o hd   Spångatorparen inbyggarbeteckning Fädreven väg eller drev
Gudhem sn o hd   Store-Jäppen inbyggarbeteckning Fäledet grind
Gudhem sn o hd   Tomten inbyggarbeteckning Fäliden del av sluttning
Gudhem förr kloster   Tågålingen inbyggarbeteckning Fälidsbäcken bäck
Gudhem sn /Se   Vaxen inbyggarbeteckning Grannabacken kulle
Gudhem sn o. hd   Yrebon inbyggarbeteckning Grimmevad, se Grunnevad vad o. gränsmärke
Gudhem klo o. sn   Åkatorpen inbyggarbeteckning Grunnarsvad, se Grunnevad vad o. gränsmärke
Gudhem sn   Alberta i Hedegården bebyggelse Grunnevad vad o. gränsmärke
Gudhem sn   Alebacken hemmansdel Grunnevad vad och gränsmärke
Gudhems kloster Saknas   Alfrida i Drygstorp hemmansdel Grågåsalyckan åkerlycka
Gudhem sn o hd   Alfreda i Jäppagården bebyggelse Gubben åker
Gudhem sn o hd   Alfreda i Övergården bebyggelse Gudhema tå område
Gudhem sn, hd   Almelund lht Gudhema vallar vidsträckta gränsslätter
Gudhem sn o. hd   Alnahögen gård, nu riven Gudhems vallar förr betesmarker, nu åker
Gudhem sn o. hd   Als lht Gudhemsvägen landsväg
Gudhem sn, hd   Ambjörntorp Saknas Gåsåkern åker
Gudhem sn   Ambjörntorp by Gällshögaåkern åker
Gudhem sn   Ambjörntorp by Gällshögen, Lilla kulle med forngravar
Gudhem sn   Ambjörntorp by Gällshögen, Stora kulle med forngravar
Gudhem sn   Ambjörntorp, Lilla gård Hallabrona bro o. gränsmärke
Gudhem sn   Ambjörntorp, Stora gård Hallabrona bro
Gudhem sn   Ambjörntorp by Hanabacken, se Hanahögen Saknas
Gudhem sn   Ambjörntorp gård Hanahögen backe
Gudhem sn   Ambjörntorp bebyggelse Hanahögen backe
Gudhem sn   Amjörntorp, Lilla brukningsdel Hanahögen moränkulle
Gudhem sn   Ambjörntorp, Lilla bebyggelse Haraberget långsträckt höjd
Gudhem sn   Ambjörntorp, Stora bebyggelse Harberget bergshöjd
Gudhem sn   Andersa i Drygstorp bebyggelse Hedsåkra stenmur gränsmärke
Gudhem sn   Andersa i Hedegården bebyggelse Hellet, se Hälleskogen Saknas
Gudhem sn   Andersa i Pinegården bebyggelse Holmängsmaden äng el. mad
Gudhem sn o. hd   Andersa i Rumpegården bebyggelse Hov kulle
Gudhem sn   Anders-Pettera i Rumpegården bebyggelse Hovet uppodlad backe
Gudhem sn   Annedal lht Hovet åker och höjd
Gudhem sn   Artura i Skattegården bebyggelse Hulevägen landsvägslid
Gudhem sn sn   Berget torp Hälle eller Hälleskogen skogsmark
Gudhem sn   Berget dagsverkstorp Hällebäcken bäck
Gudhem sn   Bertila i Hedegården bebyggelse Hälleskogen skog
Gudhem sn   Björkelund lht, dagsverkstorp Hället, se Hälleskogen Saknas
Gudhem sn   Björkerör lht Hästavallarna åker
Gudhem sn   Bommen försvunnet torp Högehall hall o. gränsmärke
Gudhem sn   Bordsgården, se Bossgården Saknas Högehall kalkstenshäll
Gudhem sn   Borregården f.d. gård Högslyckorna åker
Gudhems socken eller Gudhems kloster Saknas   Borregården bebyggelse Iglasjön sjö?
Gudhem sn o. hd (under medeltidar kloster)   Bosgården gård Ingatorpsmaden mad
Gudhem sn o. hd, (förr kloster)   Bossgården bebyggelse Ingatorpsröret stenröse
Gudhem sn   Bossgården bebyggelse Ingatorpsröret, Södra stenröse
Gudhem by, sn   Bossgården bebyggelse Ingatorps vad gränsmärke
+Gudhem sn   Bossgården, Lille, se Lille-Bossgården Saknas Ingelsrör, se Ingatorpsröret Saknas
Gudhem sn   Bossgården, Store, se Store-Bossgården Saknas Jämnareberget höjdsträckning
Gudhem sn   Brages soldattorp Jämnarebergs sten gränsmärke
Gudhem sn o. kl.   Dariusa bebyggelse *Jällshögen ouppodlad backe
Gudhem Saknas   Djärves soldattorp Jätteberget del av Mösseberg
Gudhems sn   Drygstorp gård Jättenedsmossen torvmosse
Gudhem sn, kl. o. hd   Drygstorp enstakahemman Jättesdreven väg
Gudhem socken   Drygstorp enstakahemman Jättes hagar beteshagar
Gudhem sn   Drågåsen, se Grågåsen Saknas Kjötersvad gränsställe
Gudhem sn   Dönsåttingen hemmansdel +Kjötersvad, se Ormebergsvad Saknas
Gudhem sn   Emila på Kullen bebyggelse Klockareängen nu skogbevuxen äng
Gudhem sn   Enebacken lht Knypegärdet åker
Gudhem Saknas   Estera i Rumpegården bebyggelse Knypevägen väg
Gudhem sn   Fàlkes lht Kullagärdet åker
Gudhem sn o. hd   Faltings-Majes backstuga Kyrkovägen, Gamla väg
Gudhem sn   Fila lht Kärret mad
Gudhem sn o. hd /Se   Flods-Majes backstuga Lillevall slåtteräng
Gudhem sn /Se   Fockagården f.d. gård Lunnagärdet åker
Gudhem sn o. hd /Se   Fockagården gård Löckeröret kulle med stenrundel
Gudhem sn o. hd /Se   Folkagården, se Fockagården bebyggelse Maden sank äng
Gudhem sn o. hd /Se   Forentorp säteri Mellagärdet åker
Gudhem sn /Se   Forentorp gård Mellumgärdet åker
Gudhem sn /Se   Forentorp berustat säteri Missunt åkerskift
Gudhem sn /Se   Forentorpakvarnen vattenkvarn *Morshög? skogbevuxen kulle
Gudhem sn /Se   Forentorpasågen vattensåg Myra, se Myrskälla kärr
Gudhem sn o. by /Se   Frankenbergs lht Myrshögen åskulle
Gudhem sn o. hd /Se   Frankenbergs på Lyckorna lht Myrskälla källa
Gudhem sn /Se   Fransa i Storegården bebyggelse Myrskälla källa
Gudhem sn (o. kloster) o. hd /Se   Fredrikssons på Kullen bebyggelse Mösseberg platåberg
Gudhem sn o. hd /Se   Frejes på Ingatorp hemmansdel Mössekulle Saknas
Gudhem sn o. hd /Se   Frontes hemmansdel Odenskälla offerkälla
Gudhem sn /Se   +Gettene, se Jättened Saknas Odens källa källa
Gudhem sn o. hd /Se   Giäpagården, se Jäppagården Saknas Odens källa offerkälla
Ambjörntorp by   Granliden statarbostad Odins mark område
Ambjörntorp by   Grågåsen torp Odensmarken terräng
Ambjörntorp gdar   Grågåsen område med skola och småstugebebyggelse Onskälla källa
Ambjörntorp by   Grönelid Saknas Onsmarken terräng
Ambjörntorp by   Grönelid torp Ormebergsvad, se Kjötersvad gränsställe
Ambjörntorp gdr   Grönlid lht, f.d. dagsverkstorp Ormebergsvad gränsmärke och vadställe
Ambjörntorp by   Gudhem Saknas Oxagråten åker
Ambjörntorp by /Se   Gudhem gods Pinegärdet åker
Ambjörntorp gårdar /Se   Gudhem gård (förr by) Platån del av Mösseberg
Ambjörntorp gd:ar /Se   Gudhem till kronan indraget majorsboställe, by Prästdike gränsmärke
Borregården Saknas /Se   Gudhem bebyggelse Prästdike gränsmärke
Drygstorp gd   Gudhem Saknas Prästskogen skog
Drygstorp gd /Se   Gudhem Saknas Rosendalen åker
Drygstorp gd:ar /Se   Gudhem Saknas Runshall runsten o. gränsmärke
Drygstorp gd /Se   Gudhems herrgård, se Gudhems kungsgård Saknas Runshall runsten
Forentorp gd   Gudhems kloster förr nunnekloster Råneshall bautasten
Forentorp gd   Gudhems kungsgård majorsboställe Rönes hall, se Råneshall Saknas
Fornetorp Saknas   Gudhems prästegård Saknas Rönnes hall bautasten
Forentorp gd   Gudhems kyrka kyrka Skarnshall sten o. gränsmärke
Forentorp gd /Se   +Gudhems stom gård Skarnshall sten och gränsmärke
Forentorp gd /Se   Gunnars lht Skattegårdsbron bro
Gudhem samh.   Gunne Gustafsgården gård *Skitricken bykälla
Gudhem kl.   Gunne Gustavsgården bebyggelse Skolejorden plats för folkskola
Gudhem förr kloster, nu gård /Se   Gunne Gustavsgården bebyggelse Skållingen åker
Gudhem klst.   Gustava i Drygstorp bebyggelse Snipen åker
Gudhem kl.   Gärdet hemmansdelar Snipen äng
Gudhem f. kloster   Hagen torp Stallbergskällorna källor
Gudhem kl.   Hagen dagsverkstorp Stibbelid sluttning
Gudhem klst.   Hallaled torp Storehagen beteshage
Gudhem klst.   Hallale backstuga el. torp Storevall slåtteräng
Gudhem f. kloster   Hallestorp torp Stureberget kulle
Gudhem kgsgd.   Handelsboden handelslägenhet Stureberget kulle
Gudhem förr kloster   Hedagården gård Svartebacke skogsbacke
Gudhem klst.   Hedan gård Svarte hulor hålor
Gudhem klst.   Hedan enstakahemman Svarte hulor hålor, gränsmärke
Gudhem kl.   Hedarna hemmansdel Såamåsebäck bäck
Gudhem kl.   Hedegårdarna brukningsdelar +Såamåsebäck bäck
Gudhem f. kloster   Hedegården gård Sämnareberget, se Jämnareberget höjdsträckning o. gränsmärke
Gudhem fd, l., sn   Hedegården bebyggelse Sämnarebergssten, se Jämnareberget jordfast sten
Gudhem kl.   Hedegården bebyggelse Tisslebacken åker
Gudhem kl.   Heden Saknas Tittekullen kulle
Gudhem kl.   Heden, se Hedan bebyggelse Tittekullen kulle
Gudhem kl.   Hederna bebyggelse Tjuvadalen dalgång
Gudhem kl.   Hederna lht Torvamossen torvmosse
Gudhem f. kloster   Helges på Telacka lht Tranasgärdet åker
Gudhem kloster   Helle lht, f.d. dagsverkstorp Trilleled borttagen grind
Gudhem kl.   Helle, Mellersta förr dagsverkstorp, nu lht Trilleled led o. gränsmärke
Gudhem kl.   Helle, Norra förr dagsverkstorp, nu lht Trilleled grind
Gudhem f. kloster   Helle, Södra f.d. dagsverkstorp, nu lht Trädgårdsgärdet åker
Gudhem klst.   Hellestorp by Tunhemmavägen byväg
Gudhem kl.   Hellestorp eller Laggarebo, se Laggarebo gård Tåarna mader
Gudhem kl.   Hellestorp, se Hällestorp och Laggarebo Saknas Tån mader
Gudhem kungsgård   Hellestorp, Lilla eller Tomten gård Tån område
Gudhem förr kloster   Hellestorp, Stora gård Uleberg kulle
Gudhem kl.   Henrikssons bebyggelse Vekagärdet åker
Gudhem by   Hermanssons i Holmängen bebyggelse Vessleröret stenrös
Gudhem förr kloster   Herrgården kungsgård Vipebro bro o. gränsmärke
Gudhem förr kloster   Hiettened, se Jättened Saknas Vipebro bro och gränsmärke
Gudhem förr kloster   Holmäng by Åkatorps dam vattendam
Gudhems kloster f. kloster   Holmäng by *Ånningen källa
Gudhem kloster   Holmäng tomt Ånningen källa
Gudhem förr kloster   Holmäng Saknas Ängarna ängar och åkertegar
Gudhem kloster, sn   Holmängen Saknas *Öleberg höjdplatå
Gudhem förr kloster   Holmängen Hulegården Saknas Öleberg bergshöjd
Gudhem förr nunnekloster, num. kungsgård   Holmängen Pinegården Saknas  
Gudhem kl.   Holmängen Storegården Saknas  
Gudhem förr kloster   Holmängsgårdarna gårdar  
Gudhem gd   Hulegården gård  
Gudhem gd   Hulegården bebyggelse  
Gudhem f.d. kloster   Hägera lht  
Gudhem förr kloster   Hälle, se Helle lht  
Gudhem förr kloster nu kungsgård   Hällestorp Saknas  
Gudhem gd, sn, hd   Hällestorp by  
Gudhem förr kloster, num. gd   Hällestorp lht  
Gudhem gd, sn   Hällestorp el. Laggarebo, se 1 Laggarebo Saknas  
Gudhem förr kloster   Hällestorp Saknas  
Gudhem kl.   Hällestorp, Lilla bebyggelse  
Gudhem kloster o. sn   Hällestorp, Stora bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Hällestorp, Stora bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Hellestorpagårdarna gårdar  
Gudhem kl., sn   Högehus lägenheter  
Gudhem förr kloster   Högehus dagsverkstorp  
Gudhem kl., sn   Högvallsled arbetarebostad  
Gudhem förr kloster   Ingatorp by  
Gudhem förr kloster   Ingatorp brukningsdel  
Gudhem kl.   Ingatorp brukningsdel  
Gudhem förr nunnekloster   Ingatorp, Lilla gård  
Gudhem förr kloster   Ingatorp, se Lilla Ingatorp Saknas  
Gudhem kl.   Ingatorp, Lilla bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Ingatorp, Stora gård  
Gudhem f.d. kl., sn   Ingatorp, Stora bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Ingatorp, Stora bebyggelse  
Gudhem fd. kl., by, sn   Ingatorpagårdarna hemman och brukningsdelar  
Gudhem kl.   Ingelstorp nybildad lht, f.d. dagsverkstorp  
Gudhem förr kloster, nu kungsgård   Isaka lht  
Gudhem kl., sn, hd   Israelsgården f.d. gård  
Gudhem förr kloster   Israelsgården bebyggelse  
Gudhem fd. kl., sn   Jeppagården, se Jäppagården bebyggelse  
Gudhem f. kloster   Jettened, se Jättened Saknas  
Gudhem kl.   Johana på Hederna bebyggelse  
Gudhem f.d. kl.   Johannelund dagsverkstorp  
Gudhem förr kloster   Johannelund hus  
Gudhem fd. kl., sn, hd   Johannesa i Jäppagården bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Johannesa i Skattegården bebyggelse  
Gudhem fd. kl., sn   Johanssons på Kullen bebyggelse  
Gudhem kloster   Johannesa på Lyckorna lht  
Gudhem kl.   Johna i Lund mekanisk verkstad  
Gudhem kl.   Jäppagårdarna brukningsdelar  
Gudhem f. kloster   Jäppagården gård  
Gudhem förr kloster   Jäppagården bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Jäppagården bebyggelse  
Gudhem by och socken   Jättene Saknas  
Gudhem by och socken   Jättene Saknas  
Gudhem kloster   Jättene Bossgården Saknas  
Gudhem förr kloster   Jättened Saknas  
Gudhem kloster   Jättened by  
Gudhem kl.   Jättened by  
Gudhem kloster   Jättene Hedegården Saknas  
Gudhem kloster   Jättene Jäppagården Saknas  
Gudhem kloster   Jättene Rumpegården Saknas  
Gudhem kl.   Jättes soldattorp  
Gudhem kloster   Kabelstationen telegrafverkets överdragsstation  
Gudhem kloster   Kalkbrukstomten lht  
Gudhem kloster   Karlssons lht  
Gudhem kloster   Karlstorp lht  
Gudhem kloster   Klosterruinerna ruiner  
Gudhems kloster under medeltiden nunnekloster   Knype torp  
Gudhem u. medelt. nunnekloster   Knype utgård  
Gudhem u. medelt. nunnekloster   Korves i Laggareboden bebyggelse  
Gudhem u. medelt. nunnekloster   Kronas lht  
Gudhem u. medelt. nunnekloster   Krusekulle Saknas  
Gudhem u. medelt. nunnekloster   Krusekulle torp  
Gudhem kl.   Krusekulle dagsverkstorp, nu lht  
Gudhem u. medelt. nunnekloster   Kruses lht  
Gudhem u. medelt. nunnekloster   Krösekulle lht  
Gudhem u. medelt. nunnekloster   Krösesten torp  
Gudhem förr kloster   Krösesten dagsverkstorp, nu lht  
Gudhem u. medelt. kloster   Kullagärdet gård  
Gudhem u. medelt. nunnekloster   Kullagärdet enstakahemman  
Gudhem u. medelt. nunnekloster   Kullen gård  
Gudhem u. medelt. kloster   Kullen enstakahemman  
Gudhem kl.   Kullen bebyggelse  
Gudhem kloster   Kullen, Nedre bebyggelse  
Gudhem fd. kloster   Kullen, Övre bebyggelse  
Gudhem g.   Kungsgården, se Gudhems kungsgård Saknas  
Gudhem kloster   Kyrkeväktars hemmansdel  
Gudhems kloster förr kloster   Kyrkoherdebostället Saknas  
Gudhem förr kloster   Källebacken dagsverkstorp  
Gudhem förr kloster   Källgrens lht  
Gudhems kloster förr kloster   Kölvatorp gård  
Gudhem samh.   Kölvatorp kyrkoherdeboställe  
Gudhems kloster förr kloster   Kölvatorp kyrkoherdeboställe  
Gudhem gd (förr kloster)   Laggarebo gd  
Gudhem gd (förr kloster)   Laggarebo gård  
Gudhem förr kloster   Laggarebo Saknas  
Gudhem kloster Saknas   Laggarebo enstakahemman  
Gudhems kloster förr kloster   Laggarebo enstakahemman  
Gudhem kloster Saknas   Larsa i Drygstorp bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Larsa i Skattegården bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Lars-Johana i Bossgården bebyggelse  
Gudhems kloster förr kloster   Larssons i Lund hemmansdel  
Gudhem förr kloster   Lanes bebyggelse  
Gudhem kloster   Leninges bebyggelse  
Gudhem kloster Saknas   Leos lht  
Gudhem by   Lille-Bossgården bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Lille-Jäppes bebyggelse  
Gudhems kloster f. kloster   Lillestaden småstugor  
Gudhem förr kloster   Lindgrens bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Lindgrens bebyggelse  
Gudhems kloster Saknas   Linnara på Hederna bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Ljungströms backstuga  
Gudhem f.d. kloster   Lundbergs lht  
Gudhem f.d. kloster   Lunden by  
Gudhem by   Lunden Lilla Saknas  
Gudhems kloster f. kloster   Lunden, Lilla bebyggelse  
Gudhem by   Lunden, Lilla bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Lunden, Stora gård  
Gudhem förr kloster   Lunden, Stora bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Lunden, Stora bebyggelse  
Gudhems kloster Saknas   Lyckan lht  
Gudhems kloster Saknas   Lyckebo lht  
Gudhems kloster Saknas   Lyckorna torp  
Gudhems kloster Saknas   Lyckorna dagsverkstorp, nu lht  
Gudhems kloster eller Gudhems sn Saknas   Manfrida i Ambjörntorp hemmansdel  
Gudhems kloster Saknas   Murars lht  
Gudhem fordom kloster   Murses backstuga  
Gudhem kl., sn o. hd   Nilssons i Övergården bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Norbergs handelslägenhet  
Gudhem förr kloster   Nybo lht  
Gudhem förr kloster   Nybygget bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Nyhem hus  
Gudhem kl.   Nämndemans bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Odenstorp torp  
Gudhem förr kloster   Odenstorp dagsverkstorp  
Gudhem förr kloster   Olausa i Lund bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Olof Andersgården gård  
Gudhem kloster   Olof Andersgården bebyggelse  
Gudhem kloster   Olof Andersgården bebyggelse  
Gudhem kloster   Perssons i Laggareboden bebyggelse  
Gudhem f. kloster   Perssons på Tomten bebyggelse o. personnamn  
Gudhem kl.   Pinan ödetorp (gräsgäld)  
Gudhem u. medelt. kl.   Pinan gräsgäld  
Gudhem u. medelt. kl.   Pinegården gård  
Gudhem förr kl.   Pinegården bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Pine-Svenna bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Pojkas i Drygstorp gård  
Gudhem förr kloster   Postbärars hemmansdel  
Gudhem by och socken   Prinsagården f.d. gård  
Gudhem kungsgård   Printzagården gård  
Gudhem förr kloster   Prytsa-Karla bebyggelse  
Gudhem kl.   Prytses bebyggelse  
Gudhem nunnekloster   Prästgården kyrkoherdeboställe  
Gudhem kloster   Påvegården f.d. gård  
Gudhems kloster Saknas   Påvegården gård  
Gudhem kloster, sn o. hd   Remontdepån benämning på gudhems kungsgård  
Gudhem f.d. kloster   Richarda i Jäppagården bebyggelse  
Gudhems kl. Saknas   Ringagården hemmansdel  
Gudhem förr kloster   Ringagården hemmansdel  
Gudhem förr kloster   Rosenlund backstuga  
Gudhem förr kloster   Rumpegårdarna brukningsdelar  
Gudhem (kloster)   Rumpegården gård  
Gudhem förr kloster   Rumpegården bebyggelse  
Gudhems kloster Saknas   Rumpegården bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Rättaretorp lht, »åker»  
Gudhem förr kloster   Rörsbacke hus  
Gudhems kloster Saknas   Rösbacke torp  
Gudhem kloster   Rösbacke, se Rörsbacke Saknas  
Gudhems kloster f. kloster   Sackorna gård  
Gudhem kungsgård   Sackorna gård  
Gudhem förr kloster   Sandera på Tomten hemman  
Gudhem kl.   Silvatorp, se Kölvatorp Saknas  
Gudhem f. kloster   Sjöbergs bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Sjöbergs backstuga  
Gudhem kl.   Sjödals bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Sjödals i Holmängen hemmansdelar  
Gudhem förr kloster   Skattegårdarna brukningsdelar  
Gudhem kl.   Skattegården binamn på Olof Andersgården  
Gudhem förr kloster   Skattegården bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Skitars backstuga  
Gudhem förr kloster   Skogstorp torp, nu lht  
Gudhem kl.   Skoltomten område med folkskola och lhter  
Gudhem f. kloster   Skoltomten område med folkskola och lhter  
Gudhem f. kloster   Skräddare Jakopa backstuga  
Gudhem f. kloster   Slöjdes lht  
Gudhem kl.   Smale-Johana bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Småstaden, se Lillestaden Saknas  
Gudhem förr kloster   Solgläntan lht  
Gudhems kloster förr kloster   Solhem lht  
Gudhem kl.   Solliden lht  
Gudhem kl.   Spångatorp dagsverkstorp, nu lhter  
Gudhems kloster f. kloster   Stefenusa på Kullen brukningsdel  
Gudhem kl.   Store-Bossgården bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Store Gustava backstuga  
Gudhem förr kloster   Storegården gård  
Gudhem förr kloster   Storegården bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Storegården bebyggelse  
Gudhem Saknas   Storegården i Holmängen bebyggelse  
Gudhem förr kloster   Store-Jäppes gård  
Gudhem (förr kloster), sn   Stureberget hemmansdel  
Gudhem förr kloster   Stureberget dagsverkstorp  
Gudhem f. kloster   Ståla-Larsa bebyggelse  
Gudhems kloster f. kloster   Sursik hemmansdelar  
Gudhem f.d. kloster   Sursiken dagsverkstorp  
Gudhem kungsgård   Sven Torbjörnsgården f.d. gård  
Gudhem f. kloster   Svenna i Ambjörntorp hemmansdel  
Gudhem by /Se   Sven Torbjörnsgården bebyggelse  
Gudhem by /Se   Svenna på Hederna bebyggelse  
Gudhems kloster Saknas /Se   Sättes soldattorp  
Gudhem by, sn o. hd /Se   Söregården f.d. gård  
Gudhem by /Se   Sörgården gård  
+Gudhem nunnekloster /Se   Telacka torp  
Gudhem kungsgård /Se   Telacka torp  
Gudhem gd /Se   Telacka, Västra dagsverkstorp, nu lht  
Gudhems kloster kloster /Se   Telacka, Östra dagsverkstorp, nu lht  
Gudhem fd kungsgård /Se   Tivermans lht  
Heden gd /Se   Tjocke-Johana bebyggelse  
Holmäng by   Tomten, se 2 Hällestorp Saknas  
Holmäng by   Tomten gård  
Holmäng by   Tomten, se Lilla Hällestorp Saknas  
Holmäng by   Tomten benämning på Tomtens kalkbruksaktiebolags andelar  
Holmäng by   Tomten »tomt»  
Holmäng by   Tonakullen hemmansdel  
?Holmäng by   Tonakullen brukningsdel  
Holmäng by   *Trillgärdet? gård  
Holmängen gd:ar /Se   Tröllgärdet bebyggelse  
Hällestorp by   Tures i Rumpegården bebyggelse  
Hellestorp by?   Tågården gård  
Hällestorp by   Tågården bebyggelse  
Hällestorp gd /Se   Underlunden gård  
?Ingatorp by   Underlunden, se 2 Lunden Lilla Saknas  
Ingatorp by   Underlunden, se Lilla Lunden bebyggelse  
Ingatorp by /Se   Upphänget bebyggelse  
Ingatorp gd /Se   Uranusa soldattorp  
Jättened by   Uranusa soldattorp  
Jättened by?   Varjamad dagsverkstorp, nu lht  
Jättened by   Vassa-Pera bebyggelse  
Jättened by   Vasses bebyggelse  
Jättene by   Vaxes bebyggelse  
Jättene by   Villbos lht  
Jättene by   Villes i Hedegården bebyggelse  
Jättene by   Villes i Skattegården bebyggelse  
Jättened by   Västerhulegården f.d. gård  
Jättened by   Västerhulegården bebyggelse  
?Jättene by   Yreboda Saknas  
Jättene gd /Se   Yreboden gård  
Jättene by /Se   Yreboden enstakahemman  
Jättene by /Se   Yxnåsen torp  
Jättene by /Se   Åkatorp by  
Jättene by /Se   åkatorp Saknas  
Jättene by /Se   Åkatorp by  
Knype gd   Åkatorp, Lilla gård  
Knype gd /Se   Åkatorp, Lilla brukningsdelar  
Kullagärdet gd /Se   Åkatorp, Lilla brukningsdelar  
Kullen gd   Åkatorp, Lilla brukningsdelar  
Kullen gd:ar /Se   Åkatorp, Lilla brukningsdelar  
Kölvatorp prästgård   Åkatorp, Stora gård  
*Kölfvatorp prästgård /Se   Åkatorp, Stora brukningsdelar  
Kölvatorp prästgd /Se   Åkatorp, Stora brukningsdelar  
Laggarebo gd /Se   Österhulegården f.d. gård  
Laggareboden gd /Se   Österhulegården gård  
Lunden by   Österlid lht  
Lunden, St. o. L. gd:ar /Se   Östmans (i Jäppagården) bebyggelse  
Pinan ödetorp   Överdragsstationen, se Kabelstationen Saknas  
Rörsbacke förr stuga?   Övergården binamn på Gunne Gustafsgården  
*Sackorna, se Heden gd   Övergården gård  
Underlunden gd /Se   Övergården i Holmängen bebyggelse  
Yreboda gd /Se      
Yreboden gd /Se      
Åkatorp gd      
Åkatorp hg      
åkatorp gård      
åkatorp gård      
åkatorp gård      
åkatorp gård      
åkatorp gård      
Åketorp Saknas      
?Åkatorp herrg.      
Åkatorp by      
Åkatorp gd /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.