ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Segerstads socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : 263 Naturnamn : 379
Segerstad sn /Se Apelskog terräng Segerstads socken sn Allmänningen mark
Segerstad by Bejerslund terräng Segerstad sn Amundtorpaskifterna skogsskifte
Segerstad sn Bjärsedal terräng Segerstad by och socken Andavrån gärdesmark o. »vrå»
Segerstad by, sn Falan terräng Sagesmän förteckning Andamossen mossemark
Segerstad sn Faledreven väg? Förkortningar förteckning Apelsåkern åker
Segerstad sn Gräsmossen mosse Förkortningar förteckning Apelåkern åker
Segerstad sn Hallängsbäcken bäck Förkortningar förteckning Aplahönan enbuskemark
Segerstad sn Källebacken terräng Segerstad socken Asketomt tomt
Segerstad sn Lekumabäcken bäck Segerstad socken Asketomten mark
Segerstad sn Långtarmen terräng Segerstad socken Aspatomten plats
Segerstad sn Orsjö sjö Aletegen torp Baggabrunnen brunn
Segerstad sn Oxlebackamossen mosse Allmänningen mark o. beb. Barkabacka mark
Segerstad sn Pösan å Anders Torstensgården gård Bastegärdet gärde
Segerstad sn *Segersta(d) bro bro Anders Torstensgården gd Bastehålan håla
Segersta sn Segerstadsfalan fala /Se »Andreasa-Ingas» f.d. bst. Bastehålan håla
Segerstad sn Skallerör fornlämning Apelshögen f.d. torp eller bst. Bastemad äng
Segerstad sn Storemossehalsen Saknas Apelskog f.d. ställe Bergslon lid
Segerstad sn Store mossen mosse Apelön f.d. torp *Bergslon backe
Segerstad sn /Se Storemossen mosse Aplahönan backst. Billingen berg
Segerstad sn /Se *Systrakvarnsbro bro Aplaöna torp Bergen berg
Segerstad sn o. by /Se Säxtingabäcken bäck Aspabacken f.d. torp Bergsflogen sankmark o. floge, vattensamling tidvis samt berg
Segerstad sn /Se   Backgården gd Bergsflogen sankmark o. berg
Segerstad sn /Se   Backgården, Lilla gård Bergsflogsgärdet gärde
Segerstad sn /Se   Backgården, Lille gd Bergslogen berg
*Esselyckan Saknas   Backgården, Stora gård Bergslogsmossen mosse
Fridstorp förr torp?   Backgården, Stora gd Billingen berg
Israelstorpet förr torp?   Banvaktsstugan lht o. banvaktsbost. Bockastensgärdet gärde
Kubo förr torp?   Barkatorp torp Bosaåkern åker el. gärde
Leringe Saknas   Barnegården gd Botten gärdesmark
Lummerilund gd /Se   Barnegården Saknas Branten mark
Lutarp gd   Barnegården gård Bredtorven åker
Lutorp Saknas /Se   Bastan Saknas Bredäckran åkermark
Luttorp gd /Se   Bestorp f.d. torp Broddetorpavägen landsväg
Lutorp gd /Se   Bissgården gård Brunnhemavägen landsväg
Pickagården hemman /Se   Bissgården gd Brunnhemsberget berg
Segerstad by   Bissgården, se Segerstad Bissgården gd Brunnhemsberget berg
Segerstad by o. sn   Bjerragården gård Brunnhemsbäcken binamn på Segerstadsbäcken
Segerstad by   Bjäragården Saknas Brunnhemsgärdet gärde
Segerstad by   Bjärragården, se Segerstad Bjärragården gd Brunnsängen äng, gärde
Segerstad by o. sn   Björkeliden lht Bråtahålan mark
Sigustada, Segerstad Saknas   Björkelund lht Bråtareängen äng
Segerstad by   »Blads» f.d. torp Bränneritomten mark
Segerstada, Segerstad Saknas   Blötställarn´s f.d. bst. eller torp Brödfjärdingen åker
?Segerstad by   Bosagården, se Segerstad Bosagården gd Bröstagärdet gärde
Segerstadha prosteri   Bosgården Saknas Brösten gärdesmark
Segerstad gård & sn   Bossgården Saknas Bullrarebäcken bäck
Segerstad by   Bossgården gård Buskängen äng
Segersta, Segerstad Saknas   »Bryngels» f.d. torp el. backst. Bymaden mad o. gärdesmark
Segerstad Torpa gd   Brännetomten, se Segerstad Brännetomten gd Bymossen mosse o. gärden
Segerstad Torpa gd   Brännhem lht Bytet åker, gärde
Segerstatorp l. Stora Torpa Saknas   Bränntomten gd Byxorna åkerjord
Seltorp gd   Bränntomten gård Bäckagärdet gärde
Seltorp g   Bulum`s f.d. torp Bäckakroka mark, gärdes- o. krokmarker
Seltorp gd /Se   Bygdegården hus, förenings o sammanträdeslokal Bäckakärret äng o. kärr
Systrakvarn kvarn o såg   Byn, Segerstad by o. bebyggelse Bäckeråkern åker
Systra kvarn förr kvarn   »Bysmedens» f.d. torp el. lht Dalavägen landsväg
Torpa, St. o. L. gd:ar /Se   Bysmedjan smedja Dammen f.d. kvarndamm
    Bäckagården, Segerstad gård Dammhagen hage o. mark
    Bäjersdal torp Damsåkern åker
    Bäjerslund f.d. torp el. ställe Duvagärdet gärde
    Bärntstorp lht o. f.d. soldattorp Dykärret kärr eller mark
    »Carlos» f.d. torp Dymossen mosse
    Dalen lht Ebbahögen hög el. höjd
    Dammen f.d. torp el. bst. Ekeråkern åker
    Dreven f.d. torp Enebackalyckan lycka
    Enebacken lht Eneberget berg, höjd
    Enebacken lht Enebergsängen äng
    Erik Bengtsgården gård Faladreven markväg
    Erik Bengtsgården gd Falamarken utmark
    Eriksberg lht Falan eller Segerstadsfalan utmark
    Falan mark. m.m. (beb.) Falan hed, hag- o. utmark
    Falatorpet torp Falategen mark
    Faletegen backstugor, f.d. torp Falevägen väg
    Faletorpet torp Faledreven väg
    Faltorpet torp Farmoraåkern åker
    »Fals» f.d. backstuga el. torp Flogsåkern åker
    Fattigstugan f.d. fattigstuga Frukostabacken odlad backe
    Finbo Saknas Fåglabergsråsen rås o. mark
    »Flods» f.d. soldattorp Fåglabergsängen äng
    Fridhem lht Fåglaängen äng
    Fridstorp f.d. torp Fäbroängen äng
    Granhagen lht Fägapsåkern åker
    Grannabacken ödetorp Fägatan gata, markväg
    Grannabacken f.d. torp el. bst. Gamlerna åkermark
    Gråten f.d. torp el. backstuga Gatan väg, gata o. mark
    Hagalund lht Gategårdsåkern åker
    Hallhem lht Getabälgen mark
    Hovmansgården gård Gockåkern åker
    Hovmansgården, se Segerstad Hovmansgården gd Grannabacken mark o. slätt
    Hulegården gd Gruvan mark
    Hulegården gård Gråten mark
    Hulegården, se Segerstad Hulegården gd Gräsmossen mosse
    Högerör torp Grönshögen hög
    Högerör f.d. torp Grönsliden mark
    Högsfalan torp Gubbåkern åker
    Högsfalan lht Gustafsåkern åker
    Högsgården gd Gåsen mark
    Högsgården gård Hagelyckan lycka, gärde
    Högsgården, se Segerstad Högsgården gd Hagen hage o. gärdesmark
    Ingefredsgården gd Hagåkern åker
    Ingefredsgården gård Halleråkern åker
    Ingefredsgården, se Segerstad Ingefredsgården gd Handklädet åkermark
    Israelstorpet f.d. torp Hemjorden åker
    Jeriko f.d. torp el. backst. Hemskiftet mark
    Johanneslund lht Hesslagömman mark
    Jonsbo hemmansdel Hesslagömman mark
    Jonstorp f.d. torp Holmeråkern åker
    Jungsbo f.d. torpel. bst. Hopamossen gärde o. mossemark
    Järnvägen lht Horsagömman mark
    Järnvägen lht Huvudet åkerjord o. mark
    Kakse`s f.d. bst. el. torp Håkantorpavägen landsväg
    Kjällén´s f.d. torp Hålåkern åker
    Klockarebruket bebyggelse Häradsvägen väg
    Klockaretomten gård Hässjelidslyckan gärde
    Klockaretomten gård Hässlehögen höjd o. mark
    Kolbogården gård Hästavallen gärdesmark
    Kolbogården, se Segerstad Kolbogården gd Hästhagen hagmark
    Komministersbostället, se Segerstad Kalbogården Saknas Hästhagen hage
    Kubo torp Hästskon mark
    Kubo torp el. lht Högerör mark o. forngravsröse
    Kyrkeliden torp Högkullarne kullar o. höjder
    Kyrkeliden f.d. torp eller bst. Hönsåkern åker
    Kyrketorp Saknas Intagerna mark
    Kyrkogården, Segerstad gård Jerikolyckan lycka
    Kyrkoherdebostället, se Segerstad Prästabolet Saknas Jungfrugärdet gärde
    Kålgården f.d. torp Jungfruängen äng
    Källebacken lht o. förpantningsställe Junkragårdsängen gärde
    Lannetomten gård el. tomt Järnvägen järnväg
    Ledsgården gård Kalvhagen hage, gärde
    Ledsgården, se Segerstad Ledsgården gd Karlaberget berg el. markhöjd
    Lekum hemmansdel Kettilsåkern åker
    Lekum f.d. ställe Kinnaråsen rås o. mark
    Lillatorpa, se Segerstad Torpa gd Klevställ mark
    Lillebrunn lht Klovstättängen äng
    Lummerilund Saknas Klockaretäppan mark
    Lummer i Lund gård Klöverlyckan lycka
    Lummerilund gård Knarta gärdesmark
    Lummerilund gård Knektängen äng
    Lutarp gd Knutesten sten
    »Lutes» f.d. torp Kohagen hagmark
    Luttorp Saknas Kohagslyckan lycka, gärde
    Lutorp gård Kolgården mark
    Lutorp gård Komossen mark el. mosse
    Lutorp gård Korpaåkern åker
    Länsmansbostället, se Segerstad Erik Bengtsgården Saknas Korsen landsvägskorsning, mark
    Länsmansgården bebyggelse Korsen landsvägskorsning
    Länsmansgården, se Segerstad Erik Bengtsgården gd Korsledsåkern åker
    Marieberg lht Korsledsängen äng
    Matalösen f.d. torp el. bst. Kringlan mark, åker
    Mellanskog torp Krokagärdet gärde
    Mellomskog lht Kroken äng o. gärdesmark
    Mörksled f.d. torp el. backst. Krokäckran gärde
    Nyborg f.d. torp Kröklan mark
    Nybygge f.d. torp el. bygge Kvarhahagen hage
    Nytorp f.d. torp Kvarnabäcken bäck
    Någonråd f.d. bst. el. torp Kvarnafallet vattenfall
    Orraledet backst. Kvarnagärdet gärde
    Orretomten åkerlycka Kvarnahagen hage
    Orretomten »Kr. åkerlycka» Kvarnängen ängsmark
    Orrsjö lht o. skogvaktaretorp Kyrkegärdet gärde
    Orrsjö lht Kyrkogården kyrkogård och begravningsplats
    Orsjö skogvaktaretorp Kålgården mark
    Pelikan torp Kåmmalyckan lycka, åkermark
    Pelikan kr. torp Ladlandet åker
    Pickagården gård Ladsprängen åkermark
    Pickagården gd Leabjögen åker
    Pickagården gd Ledsåkra åkerjord
    Pickagården, se Segerstad Pickagården gd Lekomavad bäck, sankmarksvad
    Prästabolet, se Segerstad Prästabolet Saknas Lekommavad bäckvad o. mark
    Prästgården gård Lekommavadsäckran gärde
    Påvagården gd Lekumabäcken bäck
    Påvagården gård Lekumavad f.d. vadställe
    Påvagården, se Segerstad Påvagården gd Lerhålahagen hage
    Pära-Pära f.d. bst. Lenjordsgärdet gärde
    Ramsgården gård Liagärdet gärde
    Ramsgården, se Segerstad Ramsgården gd Lillagärdet gärde
    Raskalyckan f.d. bst. eller torp Lingraven mark
    Ringsbo f.d. torp Lingraverna mark
    Ringstorp f.d. torp Linnefjärgeln mark, åker
    »Sabels» f.d. torp el. bst. Lovsten stenblock (o. markområde)
    Sanningen f.d. torp el. bst. Lovsten stenblock, mark
    Sefastegården gård Lutaråsen rås, bergklyfteområde
    Sefastegården, se Segerstad Sefastegården gd Luttorpsängen äng
    Segerblomstorp f.d. torp Lyckan gärdesmark
    Segerby, se Torstensgården hpl Långa Drågen mark, skogsdal
    Segerby bebyggelse, poststation, hållplats Långhögen hög el. mark
    Segerdalen f.d. torp el. bst. Länsmansgärdet gärde
    Segerlund lht Madkullen höjd
    Segerstad by o. gårdar Matalöserna mark
    Segerstad by o. gårdar Matalöserna åkermark
    Segerstad by o. gårdar Mellomgärdet gärde
    Segerstad Saknas Mellomgärdet gärde
    Segerstad Anders Torstensgården gård Mellomskogen skogsmark
    Segerstad Backgården Lille gård Milasten milsten o. väglängdsmärke
    Segerstad Backgården Lille gård Milastensgärdet gärde
    Segerstad Backgården Store gård Mjölnareängen äng
    Segerstad Barnegården gård Mossagärdet gärde
    Segerstad Bissgården gård Mossagärdet gärde
    Segerstad Bissgården gård Mossen gärde
    Segerstad Bjärragården gård Mosseråkern åker
    Segerstad Bjärragården gård Muleberget berg
    Segerstad Bosgården gård Mörkaledsängen äng
    Segerstad Bosgården gård Mörksled f.d. vägstängsel
    Segerstad Brännetomten gård Mösbergabacken backe
    Segerstad Erik Bengtsgården gård Naverskaftet åker o gärde
    Segerstad Erik Bengtsgården gård Nolgärdet gärde
    Segerstad Hovmansgården gård Nolgärdet gärde
    Segerstad Hovmansgården gård Noltorven åker
    Segerstad Hulegården gård Nycklarn gärde eller åker
    Segerstad Högsgården gård Nycklaängen äng, gärde
    Segerstad Ingefredsgården gård Nyledsängen äng
    Segerstad Kolbogården gård Nyländet »land», åkerjord o mark
    Segerstad Kolbogården gård Nytorpalyckan lycka
    Segerstad Ledsgården gård Odensåsen Lille mark o. höjd
    Segerstad Ledsgården gård Odensåsen, Store ås o. höjd
    Segerstad Länsmansgården gård Ormakärret mark
    Segerstad Pickagården gård Ormlösakärret mark
    Segerstad Prästabolet gård Orragärdet gärde
    Segerstad Prästabolet gård Orralyckan lycka
    Segerstad Pävagården gård Orraledet f.d. vägled
    Segerstad Ramsgården gård Orraslätten åkermark o. slätt
    Segerstad Sefastegården gård Orrehatteled led o. gränsm.
    Segerstads Kyrka kyrka Orrsjö sjö
    Segerstads Skola skolhus o. lht Orrsjö skogsmarks o. mossesjö
    Segerstad Torpa gård Pattekärr mark
    Segerstad Torstensgården gård Plantehagen hage o mark
    Segerstad Torstensgården Saknas Plöjseln åkerjord
    Segerstad Ödegården gård Prästarörsängen äng
    Seltorp gd Prästängen äng, gärde
    Seltorp gård Påvalyckan lycka
    Seltorp gård Pölen gärdes- o. sankmark
    Seltorpstorp f.d. torp Pösan å el. bäck
    Sigvardstorp torp, lägenhet Rackängen äng
    Skallerör f.d. torp el. bst. Ramsgårds amundtorpaskift skogsskifte
    Skogelund lht Ramsgårdsgärdet gärde
    Skruna Saknas Ramsgårdsåkern åker
    Smedahagen hage o. mark Roshagen hage
    Skogslund f.d. soldattorp Rudet mark
    Skrunerna hem.del. Rumpåkern åker
    »Svarte-Larsa-Jonasa» f.d. torp Runsen åker
    Svarthålan f.d. torp *Ruskelakällan källa
    Systrakvarn vattenkvarn Ruskela källa källa o gränsområde
    Systrakvarn kvarn o. lägenh. Rännakleven mark
    Särna lht Rännareängen äng
    Tingbergsängen lht Rännareängen äng
    Torpa gård Rävabacken mark
    Torpa gård, gårdar Rävstartåkern åker
    Torpa, Stora gård Rörsäckran åker
    Torpa, Stora säteri Rörsängen äng
    Torpa Stora gård o. säteri Samfällan allmänningsmark
    Torpa Stora gård o. säteri Segerstadbäcken bäck
    Torstensgården hp Segerstadfalan mark
    Torstensgården, se Segerstad Torstensgården gd Selldénsbacka mark, höjd
    Torstensgården hållplats Sexlingen mosse
    Tryggsås lht Sextingehalsen mark o. mosseområde
    Trälan f.d. torp el. ställe Sextingen mosse
    Vannhagen f.d. torp Sjulsängen äng
    Väskeled f.d. torp Skackareängen äng, gärde
    Åsen f.d. torp Skackarn åker, gärde
    Äspåsskogen f.d. torp el. bst. Skogslyckan lycka
    Ödegården gård Skomakaren åker
    Öna f.d. bst. Skrabba åkerjord
    Österlid lht Skrunan mark
      Skrunerna markhöjder
      *Skrynorna? uppodlad mark
      Skräddareåkern åker
      Skälvaren gärdesmark
      Slipevinden mark el. åker
      Släpesan åkermark
      Slätten gärde o. markslätt
      Slätten Lilla slättmarksgärde
      Slätten Stora gärde o. slätt
      Smaletorven åkerjord
      Smedafläcken mark
      Smeahagen gärdesmark
      Smedatäppan mark
      Småängen äng
      Snarshögen hög, höjd och mark
      Snippen gärde el. mark
      Sockenmarken mark
      Soldatelyckan gärdesmark
      Spetalen mark
      Spetalsliden lid
      Spetalslyckan lycka
      Spiken åkermark
      Spitalen backe
      Spjället åker
      Spröten åkermark
      Spångerängen äng
      Stalbråsabäcken bäck
      Stallråsamossen mosse
      Stallråsen mark, skogs-
      Stampa mark
      Starten åker
      Steberget mark höjd, berg
      Stebäcken mark
      Stebäckamad mad o. sankmark
      Stenbjörn åker
      Stenslyckan gärde
      Stenshålan gärde o. äng
      Sligsåkern åker
      Stomshögen höjd
      Stomsängen gärde
      Storemossehalsen mosse o. skogsmark
      Storemossen mosse
      Storhagen hage, gärdes o. åkermark
      Strumpan åker
      Strängshögen mark
      Stutalyckan gärdeslycka
      Stöveln åker
      Svartehålan åkermark o. gärdesdal
      Svinavadsängen äng
      Svinavallsängen äng
      Sylen åker
      Systrakvarnslyckan lycka
      Sörgärdet gärde
      Sörängen äng
      Tavlan åker
      Tegen åkermark
      Timbergsängen äng
      Tingsberget berg, höjd
      Tingsbergsängen äng, m.m.
      Tolelyckan lycka
      Tomtehagarne hagar
      Torpagärdet gärde
      Torpås ås o. mark
      Torpåsen Lille mark o. ås
      Torpäckran åker
      Torpängerna ängar
      Torpängsmad mad o. gärde
      Torpängsmossen gärdesmark o. mosse
      Torskäppan åker
      Torskärpan åkerjord
      Torskärpan åkerjord
      Torvagärdet gärde
      Torven åkermark o. gärde
      Torven åker o. gärdesmark
      Trehörningen mark
      Trinningen åker
      Trädgården gärdesmark
      Trälamossen mosse
      Tuvehålan dal o. gärdesmark
      Tuvängen äng, gärde
      Tvärgrenen åker
      Tågärdet gärde
      Tålyckan lycka
      Tån mark
      Utskogen skogsmark
      Utängen äng
      Valtorpsgärdet gärde
      Valtorpavägen landsväg
      Vannhagen hage
      Varnöten väg, mark eller gärde
      Varpängen äng
      Vassåkern åker
      Våthagen hage
      Vägalången åkerjord
      Väskan mark
      Väskeled f.d. vägled
      Väskeledsåkrarne åkrar o. gärde
      Västergärdet gärde
      Yxan mark
      Ållan mark
      Ån binamn på Segerstabäcken
      Åsen markhöjd o ås
      Åängen äng
      Äckeråkern åker
      Ängagärdet gärde
      Ängahagen hage
      Ängaledsåkern åkermark
      Ängerna äng o. gärdesmarker
      Ärteskallen åkerjord
      Äspebacken backe
      Äspedungen äng
      Äsperängen äng
      Äspängen äng
      Ättendalsbetabacken backe
      Öjebolyckan lycka
      Öna mark

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.