ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högstena socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 40 Bebyggelsenamn : 388 Naturnamn : 154
Högstena sn Brantebergs sten råmärke Högstena socken sn +Amfastorpa wad vadställe och gränsmärke
Högstena sn Brantebergs sten gränsmärke Inlämnat material förteckning Anders-Larsgårdsbrunnen brunn
Högstena sn /Se *Falubäck å /Se Förkortningar förteckning Anders-Larsgärdena åkertegar
Högstena sn *Falobäcks kvarn Saknas Sagesmän förteckning Backagärdet åker
Högstena by *Hedebäcken? bäck Högstena sn Bergsgärdet åker
Högstena f. tingsplats, kyrkby Högstena berg, se Plantaberget Saknas Högstena sn Betesgärdet åker
Högstena sn o. by Högstenaberget berg Högstena sn Billagärdet åker
Höstene Saknas Högstena berg berg Högstena socken *Bolldalen sänka
Högstena sn Högstenaberget benämning på Plantaberget Högstena socken Bolldalen dalgång
Högstena sn Högstenaberget berg Sagesmän förteckning *Bolldalsflogen vattensamling
Högstena socken sn Högstenaberget annat namn för Plantaberget Amfastorpamjölnaren inbyggarbeteckning *Bolldalsspisen klippa
Högstena sn Högstenaberget annat namn för Plantaberget Bossgen inbyggarbeteckning Bolles åker
Högstena sn Högstenaberget, se Plantaberget berg Bossgåla inbyggarbeteckning Bossgårds mark del av Högstena hed
Högstena sn Höstena berget, se Plantaberget berg Bossgårdspojkarna inbyggarbeteckning Boställsberget del av platå
Högstena sn *Högstena gärde odlad mark Brinka-Gusta personnamn +Branteberget äldre namn på Plantaberget
Högstena sn Kuhögen fornlämning /Se Bäckagårdingen inbyggarbeteckning +Brantebergs Klint gränsmärke
Högstena sn Lena berg berg Fjällarn inbyggarbeteckning +Brantebergs Sten gränsmärke
Högstena by o. sn Liderna terräng Hallagåla inbyggarbeteckning Brutera område
Högstena sn, by Lille mossen mosse Hovmansgåla inbyggarbeteckning Bråterna åkerområde
Högstena sn Nabbe sten råmärke Häljes-Lars personnamn Brätterna äldre område i Högstena by
Höstene Saknas Nabbesten gränsmärke Högstenabo inbyggarbeteckning Dalavägen väg
Högstena sn Plantaberget berg Högstenasmeden inbyggarbeteckning Byabäcken bäck
Högstena sn Plantaberget berg Högsteninge inbyggarbeteckning Bygatan ä. ben. på Kyrkegatan
Hözthena Saknas Plantaberget berg Korva-Jonas personnamn Bykällan källa
Högstena sn Plantaberget berg Korva-Lars personnamn +Danadike dike och gränsmärke
Högstena sn Plantaberget berg Korven personnamn Direkullen kulle
Högstena sn Plantaberget berg Korven personnamn Direkullen kulle
Högstena sn /Se Plantaberget berg Korven personnamn Dreven allmänning
Högstena sn /Se Plantaberget berg korvesa personnamn Dreven fädrev med backstugubebyggelse
Högstena sn o. by /Se Plantaberget triangelpunkt korvesa personnamn Dreven väg
Högstena sn /Se Plantaberget berg Korvesa personnamn Dreven hålväg
Högstena sn /Se Plantaberget, se Högstenaberget berg Korvesa personnamn +Dÿrekullen, se Direkullen Saknas
Amfastorp gd:ar /Se Sankte Pers källa källa Källbon inbyggarbeteckning Dälan bäck
Backgården f.d. gd Stoms läktare ängsmark Källbos-Anders personnamn Fjället källa
*Falobäcks kvarn Saknas Stora flo sank mark Kära mor i Bossgården personnamn Fjället källa
Högstena by o. sn Store mossen mosse Lekaremjölnaren inbyggarbeteckning Fjället stenbrott med en kraftig källa
Högstena by Storrås terräng Lekarn inbyggarbeteckning Fjället kallvattenskälla
Höstena by, sn Tjura ängsmark Lillebrutaren inbyggarbeteckning Fläsket åker
Högstena by Väreberget höjd Lisingen inbyggarbeteckning Fläsket, Lilla del av åkern Fläsket
Högstena kyrkby Saknas *Örnarpe kulle gränsmärke Mellomgårdspojkarna inbyggarbeteckning Fläsket, Stora del av åkern Fläsket
Högstena hg   Puklarpa-Johannes personnamn Fårängen betesmark
Högstena by   Puklarpen inbyggarbeteckning Gubbabacken åker
Högstena by   Råtten inbyggarbeteckning Gubbahallen hög sten
Högstena by   Skogastorpa inbyggarbeteckning +Gunnars lunde gränsmärke
Högstena by   Skråken inbyggarbeteckning Hallabrottet kalkstensbrott
Högstena by   Skvale-Fredrik personnamn +Hallagärdet åker
Högstena by   Stommarna inbyggarbeteckning Hallaliderna bergsluttning
Högstena by och socken   Storebrutaren inbyggarbeteckning Hedagårdsvägen körväg
Högstena by?   Storegårds inbyggarbeteckning Heden allmänning
Högstena by   Storegårdspojkarna inbyggarbeteckning Heden hed
Högstena by   Stuten inbyggarbeteckning Hjortamossen mossområde
Högstena by   Stuten inbyggarbeteckning Hjortamossen mosse
Karlsro soldatboställe   Tittekullapojkarna inbyggarbeteckning Hälleberget nu lht, f.d. soldatboställe
Korvagården gd /Se   Torkel inbyggarbeteckning Hästamossen mosse
Pucklarp gd:ar /Se   Torkel inbyggarbeteckning Högstenaberget Saknas
Rearstorp by   Torkela Johan personnamn Högstenaberget Saknas
Rearstorp by   Tvillingsgåla inbyggarbeteckning Högstenaberget Saknas
Rearstorp by   Adela i Hallagården bebyggelse Högstenaberget benämning på Plantaberget
Rearstorp by   Albina i Bossgården bebyggelse Högstena drev kreatursdrev
Rearstorp by   Alfred Perssons bebyggelse Högstenavägen landsväg
Rearstorp by   Allana bebyggelse Högstensheden kalkstenshed
Rearstorp by?   Amfastorp by med kvarn +Klevagärdet åker
Rearstorp by /Se   Amfastorp gård Knektåkern åkerskifte
Reastorp by /Se   Amfastorp enstakahemman Kuhögen gånggrift
Råttefällan hemman /Se   Amfastorp bebyggelse Kuhögen kulle med forngrav
Skogastorp gd /Se   Amfastorp bebyggelse Kvarnamad betesmark
Stommen = ?7 Högstena stomhmn   Amfastorpagårdarna brukningsdelar Kyrkelyckan åker
Stutagården gd /Se   Amfastorpakvarnen nu riven vattenkvarn Kyrkogatan del av gamla bygatan, nu framfartsväg till kyrkan
Stutagården gd /Se   Andersa bebyggelse Käxstigen stig
Stutagården hemman /Se   Andersa i Amfastorpa hemmansdelen Landsvägen, Gamla landsvägens gamla sträckning
Tittekullen gd /Se   Andersa i Bäckagården bebyggelse Lidamossen mossen
Tjura, se Karlsro soldatboställe /Se   Anders-Larsa i Amfastorp hemmansdel Liderna skogsklädda sluttning
Tole-lites gd /Se   Anders Larsgården gård Lille flo mosse
    Anders-Larsgården bebyggelse Lille mossen mosse
    Anders-Larsgårdsladugården ladugård Limugnsgärdet åker
    Andreasa i Puklarp äldre benämning på Puklarp Långklöverna skifte
    Andreas-Andersa äldre benämning på Puklarp Magasinsliden Saknas
    Arvera backstuga Mangelikörke klippa
    Arvera-Alfrida stuga hus Mellangärdet åker
    Arver-Alfria backstuga *Mångelekyrke diabasklippa
    Arvera-Majes backstuga Mångelikörk klippblock med triangelpunkt
    Augusta i Stutagården hemmansdel +Nabb Sten gränsmärke
    Augustes i Brinken hus +Nabesten, se Nabb-Sten Saknas
    Aurells äldre benämning på Högstena Skarpegården Nygärdet åker
    Axela hemmansdel +Nolgärdet åker
    Bejrons dagsverkstorp +Nordgärdet, se +Nolgärdet åker
    Berges bebyggelse +Nygärdet åker
    Billaladugården ladugård +Näbbesteen, se Nabb-Sten Saknas
    Billmans äldre benämning på Högstena Klockaretomten Pansars åkerskiften
    *Björkelund lht, f.d. soldattorp Peragärdet åker
    Blacka-Karla backstuga Plantaberget berg
    Blinde-Staves stuga backstuga Plantaberget platåberg
    Bolles backstuga Puklarpavägen vägen från vägskälet
    Bossgårdarna brukningsdelar Puklarps äng ängsområde
    Bossgårdarna, Norra brukningsdelar Rabyvägen åkerväg
    Bossgårdarna, Södra bebyggda brukningsdelar Rearstorpa ängar ängsområde
    Bossgården i Högstena bebyggelse Reastorpa tå område med backstugubebyggelse
    Bossgården, Norre gård Rearstorpavägen vägen från vägskälet
    Bossgården, Norra bebyggelse Rearstorps drev kreatursdrev
    Bossgården, Norra bebyggelse Risängen äng
    Bossgården, Stora bebyggelse +Sandgärdet åker
    Bossgården, Södre gård Sankte Pers källa källa
    Bossgården, Södra bebyggelse Sankte Pers källa källa
    Bossgården, Södra bebyggelse +Sankt Pehrs Källa offerkälla
    Brandtastugan backstuga Sankte Pers källa offerkälla
    Brantes ryggåsstuga Sankt Sigfrida källa källa
    Brinken hus Sigfrida källa källa
    Brora bebyggelse Skattes brunn brunn
    Brutars bebyggelse o. inbyggarbeteckning Skogastorpabäcken bäck
    Brutars-Andersa bebyggelse o. personnamn Skogastorpa ängar ängar
    Bykvarnen, se Kervelakvarnen Saknas +Skogestorpa leed grind
    Bäckagården gård Skoledreven väg
    Bäckagården bebyggelse Skoleliden byväg
    Bäckagården bebyggelse Skomakaregärdet åker
    Bäckmans äldre benämning på Högstena Stommen Skrull betesmarksskifte
    Direkullen backstuga +Smedtomten ä. ben. på Kyrkelyckan
    Direkullen backstugor Spetalen kulle
    Drevastugorna backstugor Stengärdet åker
    Dreven hus Stoms läktare terrassformig avsats i bergbranten
    Droses dagsverkstorp Stora flo mosse
    Edvarda i Mellumgården bebyggelse o. personnamn Storagårds lider del av liderna
    Emila i Tvillingsgården bebyggelse Storagårds skog skogsskifte
    Emmes i Skattegården bebyggelse Storagärdet benämning på Skomakaregärdet och Åttingagärdet
    Eriksberg lht Storagärdet åker
    Estera i Amfastorp hemmansdel Store mossen mosse
    Fattigstugan fattigstuga *Store rås? sankmark
    Fidiasa backstuga Storrås vattensamling
    Fidiasa stuga, se Fidiasstugan Saknas Stursakullarna kullar
    Fidiasstugan backstuga Stutagårdsskifterna skogsskifte
    Fjällars backstuga Tidblomsbrunnen brunn
    Fjällars-Gustava backstuga Tittekullen kulle
    Fjällars-Gustava stuga backstuga Tjura område
    Fjällars-Larsa backstuga Tjuragärdet åker
    Fjällars-Larsa stuga backstuga Tjuragärdet åkerskifte
    Folkskolan folkskola Tjurastigen väg
    Fransa i Bäckagården bebyggelse Tjuren åker
    Fransa i Korvagården bebyggelse Tjuren åkerskifte
    Fredriksberg lht, f.d. soldattorp +Tomthagen hage
    Frölins bebyggelse Torrbergen kullar
    Gustava i Tvillingsgården bebyggelse Torrbergsbackarna, se Torrbergen Saknas
    Gustava på Stommen bebyggelse o. personnamn Tuppasten flyttblock
    Gustavssons i Högstena handelslägenhet och bebyggelse Tån hed
    Gärdars stuga backstuga el. mindre torp Väddäng åker
    Hallagårdarna brukningsdelar Väddängsbron bro
    Hallagården gd Väddängsgärdet åker
    Hallagården gård Väddängskällan källa
    Hallagården bebyggelse Väreberget kulle med grushåla
    Hallagården bebyggelse Åslevägen väg
    Hallaledet backstuga Åttingagärdet åker
    Handelsboden handelslägenhet Åttingen åker
    Hedehagen backstuga +Åttingsängen ängsområde
    Heden bebyggelse Ängarna ängsområde
    Hedströms bebyggelse +Örnekulla leed grind och gränsmärke
    Helgesgården binamn på Olof Ingemarsgården +Örnekulle kulle
    Helleberg lht, skogsskift  
    Hellströms hemmansdel  
    Henninga bebyggelse  
    Hillarda i Tvillingsgården bebyggelse  
    Hjalmara i Dalsbacka bebyggelse  
    Hovmansgårdarna brukningsdelar  
    Hovmansgården gård  
    Hofmansgården bebyggelse  
    Hofmansgården bebyggelse  
    Häggblads i Puklarp bebyggelse  
    Häljasgården benämning på Högstena Olof Ingemarsgården  
    Häljesgården gård  
    Häljesgården bebyggelse  
    Häljes-Larsa bebyggelse  
    Hälleberg Saknas  
    Hälleberg äldre soldattorp, nu lht  
    Högbergs lht  
    Högbergsstugan backstuga  
    Högstena by och socken  
    Högstena by  
    Högstena by  
    Högstena by  
    Högstena kyrka och kyrkogård  
    Högstenagårdarna hemman, brukningsdelar  
    Högstena handelsbod handelslägenhet  
    Högstena Ingemarsgården Saknas  
    Högstena Klockaretomten se 1 Klockaretomten Saknas  
    Högstena kyrka kyrka  
    Högstena missionshus missionshus  
    Högstenasmedjan smedja  
    Högstenshandlars handelslägenhet  
    Högstorp backstuga  
    Jalars benämning på Melltorp  
    Jana-Staves backstuga  
    Janssons bebyggelse  
    Joelssons bebyggelse  
    Joelssons bebyggelse  
    Johans i Skattegården bebyggelse  
    Johans i Skattegården hemmansdel  
    Johannas i Dreven backstuga  
    Johannesa i Bäckagården bebyggelse  
    Johannesa i Dalsbacka bebyggelse  
    Jonssons i Bäckagården bebyggelse  
    Jonstorp backstuga  
    Jälars bebyggelse  
    Kajses backstuga  
    Karla i bostället lht  
    Karla i Hallagården bebyggelse  
    Karla i Tjura lht, f.d. stp  
    Karlbomstöseras hemmansdel  
    Karlsro f.d. stp, nu lht  
    Karlssons smedja smedja  
    Kervelakvarnen vattenkvarn  
    Klintes hemmansdel  
    Klintes soldattorp  
    Klockarebolet, se Klockaretomten Saknas  
    Klockaretomten Saknas  
    Klockaretomten gård  
    Klockaretomten bebyggelse  
    Klockasrs-Gustava backstuga  
    Korvagårdarna brukningsdelar  
    Korvagården gård  
    Korvagården bebyggelse  
    Korva-Jonasa bebyggelse  
    Korva-Larsa bebyggelse o. personnamn  
    Kullen soldattorp  
    Källaregården gård  
    Källaregården bebyggelse  
    Källbo backstuga  
    Källbos-Andersa backstuga  
    Källbos-Lottas stuga backstuga  
    Källbos-Lottes backstuga  
    Källs bebyggelse  
    Källs bebyggelse  
    Labana bebyggelse  
    Körvela kvarn vattenkvarn  
    Lagera-Gretes backstuga  
    Lagerstorp backstuga  
    Lantvärns-Gustava stuga backstuga  
    Larsa i Amfastorp hemmansdel  
    Larsa i Korvagården bebyggelse  
    Larsa-Majes bebyggelse  
    Larsa i Stommen bebyggelse  
    Lars-Johana i Stutagården bebyggelse  
    Larssons hemmansdel  
    Larssons i Amfastorp hemmansdel  
    Larssons i Källaregården bebyggelse o. personnamn  
    Lekarekvarn vattenkvarn  
    Lekarekvarn kvarn  
    Lella-Johannesa bebyggelse  
    Lillebrutars bebyggelse  
    Lille-Johana lht  
    Lille-Johannesa bebyggelse  
    Lindkvistes äldre benämning på Högstena Klockaretomten  
    Lisinges stuga yngre benämning på Fidiasstugan  
    Ljungstorp backstuga  
    Ljungströms backstuga  
    Ljungströms-Kajses backstuga  
    Lottas stuga stuga  
    Lunden backstuga  
    Läkarekvarn, se Lekarekvarn Saknas  
    Lövgrens soldattorp  
    Lövgrensbostället äldre soldattorp, nu lht  
    Melltorp dagsverkstorp  
    Mellumgården Saknas  
    Millomgårdarna brukningsdelar  
    Millomgården gård  
    Millomgården bebyggelse  
    Millomgården, Lille bebyggelse  
    Millomgården, Stora bebyggelse  
    Missionshuset predikolokal  
    Mjölnars backstuga  
    Modigs-Johannes backstuga  
    +Mossen dagsverkstorp  
    Murarns stuga backstuga  
    Murars backstuga  
    Muren backstuga  
    Niklasa i Källaregården bebyggelse o. personnamn  
    +Nolbolet backstuga  
    Noleboet backstuga  
    Nolgården gd  
    Nolgården gård  
    Nolgården bebyggelse  
    Noltorp backstuga  
    Nybygget hus  
    Nybygget backstuga  
    Nyhem lht  
    Olare-Karla stuga backstuga  
    Olof Ingemarsgården gård  
    Olof Ingemarsgården bebyggelse  
    Olof Ingemarsgården bebyggelse  
    Olof Ingemarsgårdarna brukningsdelar  
    Olssons i Amfastorp hemmansdelar  
    Oskara på Stommen bebyggelse o. personnamn  
    Ottossons handelslägenhet  
    Pansara soldattorp  
    Pansarbostället äldre soldattorp, nu lht  
    Per Andersgården gård  
    Per Andersgården bebyggelse  
    Per Andersgården bebyggelse  
    Perssons i Bossgården bebyggelse  
    Pickagården binamn på Skarpegården  
    Pickagården binamn på Höstena Skarpegåden  
    Picka-Stinas stuga backstuga  
    Pilströms bebyggelse  
    Puklarp gård  
    Puklarp enstakahemman  
    Puklarp bebyggelse  
    Raby backstugor  
    Rearstorp by  
    Rearstorpagårdarna brukningsdelar  
    Reastorp by  
    Rosenlund hus  
    Rycknackes bebyggelse  
    Råttefällan bebyggelse  
    Råttfällan hemmansdel  
    Råttefällan hemman  
    Sandéns bebyggelse  
    Sandlid backstuga  
    Sandlid backstuga  
    Sares-Andersa backstuga  
    Sares-Andersa stuga stuga  
    Setterbergs hemmansdel  
    Sigfrida i Bäckagården bebyggelse  
    Sjukhuset, se Sjukstugan och Fidiasstugan Saknas  
    Sjukstugan backstuga  
    Skarpegården gård  
    Skarpegården bebyggelse  
    Skattegårdarna brukningsdelar  
    Skattegården gård  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården, Lille bebyggelse  
    Skattegården, Store bebyggelse  
    Skattegården, Övre brukningsdel  
    Skattes soldattorp  
    Skattes boställe nuv. lht, tidigare soldattorp  
    Skoels hemmansdel  
    Skoels-Andersa hemmansdel  
    Skogastorp Saknas  
    Skogastorp gård  
    Skogastorpa kvarn kvarn  
    Skogastorpakvarnen kvarn  
    Skogatorp enstakahemman  
    Skolan folkskola  
    Skräddare Sandéns bebyggelse  
    Smeden Karlssons stuga backstuga  
    Smedsas stuga backstuga  
    +Smedsbostället stuga  
    Smedstugan backstuga  
    Smes backstuga  
    Sockenmagasinet sockenmagasin  
    Soldattorpet lht, f.d. stp, nu öde  
    Staves backstuga  
    Staves soldattorp  
    Staves stuga stuga  
    Stenbacken bergskift, lht  
    Stenkullen hus  
    Stinas stuga, se Picka-Stinas stuga stuga  
    Stines backstuga  
    Stommen gård  
    Stommen bebyggelse  
    Storebrutars del av Högstena Per Andersgården  
    Storegården gård  
    Storegården bebyggelse  
    Stridabostället soldattorp  
    Strides soldattorp  
    Stutagårdarna brukningsdelar  
    Stutagården gård  
    Stutagården bebyggelse  
    Stutagården bebyggelse  
    Svenssons i Pickagården bebyggelse o. personnamn  
    Sälls bebyggelse  
    Sälls stuga Saknas  
    Tittekullen hemmansdel  
    Tittekullen bebyggelse  
    Tolelites bebyggelse  
    Tora bebyggelse  
    Torkela hemmansdelen  
    Trädgårdsmästars bebyggelse  
    Tvillingsgårdarna brukningsdelar  
    Tvillingsgården gård  
    Tvillingsgården bebyggelse  
    Tvillingsgården bebyggelse  
    Tvillingsgården, Lilla bebyggelse  
    Tvillingsgården, Stora bebyggelse  
    Tvillingsgårds kvarn kvarn  
    Vilhelma i Skattegården bebyggelse  
    Villes i Nolgården bebyggelse  
    Villes i Skattegården bebyggelse  
    Åttingarna hemmansdelar  
    Ödegården binamn på Håljesgården  
    +Ödegården äldre namn på Rearstorp Häljesgården  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.