ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Kyrketorps socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 12
Kyrketorp, Södra sn /Se Direkullen fornlämning /Se Södra Kyrketorps socken sn Amfastorpsbäcken bäck
Kyrketorp, Södra sn Hallabrottet terräng Kyrketorp by o sn Bäla skifte
Kyrketorp, Södra sn *Hedebäcken? bäck Abrahamsgården gd Hallabrottet allmänning, gammalt kalkstensbrott
Kyrketorp, Södra sn Heden terräng Abrahamsgården gård Kors floge vattensamling
Kyrketorp, Södra sn *Kyrketorps bro bro Abrahamsgårdare inbyggarbeteckning Peten uppodlad backe
Kyrketorp, Södra sn Lommatån terräng? Abrahamsgårdare inbyggarbeteckning Påskakällan källa
Kyrketorp, Södra sn /Se Pösan å Abrahamsgårdaren inbyggarbeteckning Påskamossen mosse
Kyrketorp sn o. by /Se Pösan å Abrahamsgårdarne inbyggarbeteckning Pösan å
Kyrketorp, Södra sn /Se   Abrahamsgårdsa personnamn Skrevaliden eller Öjabrinken lid
Hanene, se Kyrketorp, Södra sn   Anders Svensgården gård Skuttabacken backe
»gratolffs øia», numera Öja by   Berget ödetorp Smedmossen mosse
Grotilsöghia, se Öja by   Bossgården, Norra gård Svarthålan källa
*Grotilsøghiom (= Öja) by /Se   Bossgården, Södra bebyggelse  
Kyrketorp by   Bossgården, Södra gård  
Kyrketorp stomhmn   Brogården gård  
Kyrketorp by   Enekullen ödetorp  
Kyrketorp (sn.)   Gråten hemmansdel  
Kyrketorp, Södra sn   Hedegården gård  
Kyrckietorp Saknas   Hustru Annasgården gård  
Strängegården hemman /Se   Klostergården gård  
Öja by   Kyrketorp Saknas  
Öja by   Kyrketorp by och socken  
Öja gd   Ljuses hemmansdel  
Öja by   Mästaregården gård  
Öja by   Mästaregården bebyggelse  
Öja by   Nyborg hemmansdel  
Öja by   Polacksgården gård  
Öja by /Se   Stommen gård  
Öja by /Se   Strängagården gård  
Öja by /Se   Svarthålan ödetorp  
    Tomten gård  
    Ungegården gård  
    Ågården gård  
    Ågården gd  
    Öja Saknas  
    Öja by  
    Öja by  
    Öja kvarn vattenkvarn  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.