ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dala socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 31 Bebyggelsenamn : 694 Naturnamn : 800
Dala sn Alebäckasjön sjö Dala socken sn Alagärdet åker
Dala sn Boket fornlämning? /Se Saknas Saknas Alebäckagärdet åker
Dala sn Brantebergs sten gränsmärke Inlämnat material förteckning Alebäckavägen väg
Dala sn *Breda mosse mosse Inlämnat material förteckning Alebäckssjön sjö
Dala sn Breda mossen mosse Förkortningar förteckning Alebäckasjön sjö
Dala sn Brunnsängen äng Förkortningar förteckning Allégärdet åker
Dala sn Djupadalen terräng Sagesmän förteckning Allégärdet åker
Dala sn Djurgården skogsmark Sagesmän förteckning Allmänningen ängsområde
Dala sn /Se Ekebacken terräng Sagesmän förteckning Ampen kärr
Dala sn Ekhagen ängsmark Sagesmän förteckning Ampen utschaktad grushåla
Dalom Saknas Hioo gatan väg Sagesmän förteckning Annegärdet åker
Dala sn o. by Ingemo källa källa /Se Sagesmän förteckning Annesliden sluttning
Dala sn Kalvadiket bäck Sammansättningar förteckning Aspengrensliden del av Herrgårdsliden
Dala sn Kapellkällan offerkälla /Se Sammansättningar förteckning Backadelen hemmansdel
Dala sn Kungshögen ättehög /Se Sammansättningar förteckning Backaflogen vattensamling el. floge
Dala sn Kungshögen höjd Sammansättningar förteckning Backagärdet åker
Dala sn Lockekärr kärr Sammansättningar förteckning Backagärdet åker
Dala sn Lunden ägomark Sammansättningar förteckning Backaliden sluttning
Dala sn Mellansjön sjö Sammansättningar förteckning Backaskiften hemmansdel
Dala sn Nordsjön f.d. sjö? Sammansättningar förteckning Backaskifterna skogsskiften
Dala by, sn Pestbacken ängsmark Sammansättningar förteckning Backen åker, nu i linda
Dala sn Pösan å Sammansättningar förteckning Backen höjdrygg
Dala sn Rammahålan terräng Sammansättningar förteckning Backen benämning på Lilla Kungshögen
Dala sn Rosån å Sammansättningar förteckning Baggamarken betesmark
Dala sn Sandvadet terräng Sammansättningar förteckning Baggedalen dalgång
Dala Saknas Sankt Ingemo källa källa Dala sn Banan järnväg
Dala sn Skintamossen mosse Dala sn Banegärdet åker
Dala Saknas Smedshagen ängsmark Dala sn +Bastegärdet åker
Dala sn Stipakullen kulle med fornlämningar /Se Dala sn Bastugärdet åker
Dala Saknas Storskogen skog? Dala sn Bastugärdet åker
Dala sn Trekanten ägomark Dala socken Bastuledet grind
Dala Saknas   Dala socken Bergaledet grind över väg
Dala Saknas   Dala socken Berget ängar
Dala sn   Dala socken Bergsliden sluttning
Dala sn   Dala socken Betesfållan betesmark
Dala sn /Se   Alebäckarn inbyggarbeteckning +Beteshagarne beteshagar
Dala sn o. by /Se   Assten inbyggarbeteckning +Beteshagegärdet åker
Dala sn /Se   Bocken inbyggarbeteckning Beteshagen ängsområde
Alebäcken gd /Se   Boken inbyggarbeteckning Beteshagen hage
Borgatorp gd /Se   Borgatorparn inbyggarbeteckning Betesmarken ängsområde
Boskogen gd /Se   Boskogarn inbyggarbeteckning Betesmarken betesmark
Dala by   Broarn inbyggarbeteckning Betesmarken ängsområde
Dala by   Brunnsen inbyggarbeteckning Betesmarken åker
Dala hg   dalabo inbyggarbeteckning +Betesryggen betesäng
Dala kyrkby   Dansken inbyggarbeteckning Betestegarna åkertegar
Dala by, sn   djurgårdsledare inbyggarbeteckning Biten uppaföre trädgården åker
Dala by, sn   Hael inbyggarbeteckning Björkedungen björklund
Dala by   Hagarn inbyggarbeteckning Björkedungen lundäng
Dala by   Hallagårdingen inbyggarbeteckning Björnamossen mossområde
Dala herreg.   Hallahörningen inbyggarbeteckning Bokelyckan åkerlycka
Dala sn?   Hallen inbyggarbeteckning Boket åkrar
Dala hg /Se   Hueln inbyggarbeteckning Bokevägen körväg
Dala hg   häggatorpare inbyggarbeteckning Bokulla ås
Dala by   Kalltorparn inbyggarbeteckning Bokulla åker
Dala kyrkby   klostergårdinge inbyggarbeteckning Bokullagärdet åker
Dala kyrkby   Klöppen inbyggarbeteckning Bokullen höjd
Dala Saknas   Knapen inbyggarbeteckning Bomansbacken kulle
Dala Saknas   Kungen inbyggarbeteckning Bombs björkebacke kulle
Dala by o. sn   Kåbergarn inbyggarbeteckning Bommaledet grind
Dala by o. sn   Källebackarn inbyggarbeteckning Borgatorpagärdet åker
Dala hg   Lesken inbyggarbeteckning Borgatorpa källa kallvattenskälla
Dala by   Liarn inbyggarbeteckning Borgatorpavägen väg
Dala hg   Lilleklöppen inbyggarbeteckning Borgatorpa ängar lundängar
Dala, Stora hg /Se   Lugnarn inbyggarbeteckning +Borgunna Källa gränsmärke
Dala by   Lundarn inbyggarbeteckning Borgundavägen landsväg
Dala by   Malmarn inbyggarbeteckning Bornavägen äldre benämning på Borgundavägen
Dala by   Munken inbyggarbeteckning +Branteberget trol. äldre namn på Plantaberget
Dala hg   Prinsen inbyggarbeteckning +Brantebergs Klint gränsmärke
Dala hrgd?   Prinsen inbyggarbeteckning +Brantebergs Sten gränsmärke
Dala by   Ramsen inbyggarbeteckning +Brantebergz Vdde, se +Brantebergs Klint Saknas
Dala hg   Ramstorparn inbyggarbeteckning +Breareberget höjdsträckning
Stora Dahla sätteri   Skråken inbyggarbeteckning Bredareberget höjdplatå
Hagen gd /Se   Skäggen inbyggarbeteckning Brinken sluttning
Hulan gd /Se   Stensen inbyggarbeteckning Brissmestorpavägen väg
*Humlalyckan Saknas   Storeklöppen inbyggarbeteckning Brobackavägen väg
Häggatorp förr sätesgård, nu by /Se   Sunnagårdingen inbyggarbeteckning Bromansbacken rullstenås
Häggatorp by   Sunten inbyggarbeteckning ?Broo maden kärr el. mad
?Häggetorp by   suntorpare inbyggarbeteckning +Brosten åkerteg
Häggatorp gd   Söadöarn inbyggarbeteckning Brunnhemaberget berg
Häggetorp hrgd?   Tomten inbyggarbeteckning Brunnsgårdsgärdena åkrar
Häggatorp by   Vallsen inbyggarbeteckning Brunnsgårdsgärdet åker
Häggatorp gård   vallstorpare inbyggarbeteckning Brunnsgårdshagen beteshage
Häggetorp hrgd   Vråggadansken inbyggarbeteckning Brunnsgårdsskifterna hemmansdelar
Häggetorp gd   Vrågge inbyggarbeteckning Brunnsängagärdet åkerteg
Häggatorp gd /Se   Vråggen inbyggarbeteckning Brunnsängarna åkrar
Häggatorp gd   vrågårdinge inbyggarbeteckning Brunnsängen ängsområde
Häggatorp gd /Se   Åsarn inbyggarbeteckning +Brunnsängen ängsområde
*Ingemos kapell kapell   Ängarn inbyggarbeteckning ?Brunsängen åkerteg
Källebacka gd /Se   Ala-Elises stuga backstuga, nu lht ?Bråtemaden mad
Ljuslingsbacken, L., se Prinsatorp gd   Ala-Kajsas stuga backstuga, nu lht +Bråten åkertegar
Malmen gd /Se   Alastugan backstuga, nu lht Brännagårdsgärdet åker
Moholm gd /Se   Alebäcken gård Brännagårds hage beteshage
Prinsatorp gd /Se   Alebäcken enstakahemman +Buskeråkren åkerteg
Ramstorp gd /Se   Almedal lht, avs +Buskeåkren åkerteg
Skråkåsa by   Almedal lht Byakorset vägskäl
»Skæggiagardhin» gård   Alängen backstuga Byttemosse mosse
Skäggagården gd   Arbetarebaracken bostadsbyggnad för kalkarbetare, nu riven +Byxeåkren åkerteg
Skæggiagardhin gardh   Arbetarekåken arbetarbostad +Bänkeklädet åkerteg
Storskogen gd /Se   Aspelund statarbostad, nu hyreshus +Capells Kiella källa
Strängagården gård /Se   Backabo backstuga +Capels Kieldra, se Hornkälldran Saknas
Strängagården gd /Se   Backagårdarna brukningsdelar Dalaberget del av Plantaberget
Strängagården hemman /Se   Backen gd Dalabron viadukt
Suntorp gd?   Backen gård Daladalen dalgång
Suntorp g.   Backen bebyggelse Dala domaresäte resta stenar
Suntorp gd   Backen bebyggelse Dala kalkbrott Saknas
Suntorp gd   Backgården gård Dala kalkbruk område med kalkbrott
Suntorp gd /Se   Backgården gård Dalakorset korsning
Suntorp gd /Se   Bagga-Kajsas stuga stuga Dala mossar mossområde
Vallstorp gd:ar /Se   Banvaktsstugan banvaktsstuga Dalaskogen skogsområde
*Örom Saknas   Barackerna arbetarbaracker Dalavägen benämning på Hjovägen
    Barnmorskans stuga backstuga Dalbergsgärdet åker
    Billmans stuga backstuga Dalen åker
    Björkelund backstuga, nu lht Dalsgärdet åker
    Björkes stuga backstuga, nu lht +Dalsåkren åkerteg
    +Biörsgårdhen gård Dammgärdet åker
    Blades stuga backstuga Dammshagen hage
    Boden handelslht Danskagårdskorset vägkorsning
    Boket torp Danskagårds mark betesmark
    Bokhagen dagsverkstorp Danskagårds skogsmark skogsskifte
    +Bokskogen äldre namnform för Boskogen +Danskagärdet åker
    Bokulla backstugor Danskakorset vägskäl
    Bokullen torp Danskamarken betesmark
    Bokullen, Västra torp Danskavägen benämning på Falköpingsvägen
    Bokullen, Östra torp Danskgårds backe kulle
    Bolles-Annas stuga backstuga Danskgårdsvägen landsväg
    Bollesstugan backstuga De tre patriarkerna trestammig tall
    Bomanstorpet torp Direkullen kulle
    +Borga torp Djupadalen ravin
    Borgatorp gd Djupadalen dalgång
    Borgatorp gård Djupadalsbäcken bäck
    Borgatorp enstakahemman Djupadalsporten mynning
    Borgatorpagårdarna brukningsdelar +Djupehåla fördjupning eller hölg
    Borgatorpastugan äldre benämning på Stenhuset Djurgården barrskogsområde, äldre djurgård
    Boskogen gård Djurgårdsvägen körväg
    Boskogen gd Domarebacken kulle med domarring
    Boskogen enstakahemman Domareringarna domarringar
    Boskogen bebyggelse Domarestenen rest sten
    +Boskogs rote fattigvårdsrote Dragonledet grind
    Bossgården gård Dragonvägen skogsväg
    Bossgården säteri Drevabacken åker
    Bredeberg backstuga +Driespjellet åkerteg
    Bredegården hållplats för järnväg +Drängedalen åkerteg
    Britastugan backstuga +Dufvestenen åkerteg
    Broars stuga backstuga Ekebackavägen körväg
    Broborg lht Ekebacken kulle
    Broholm lht Ekehagaliden sluttning
    Bromaden dagsverkstorp Ekhagen beteshage
    Bromanstorpet torp Elinsliden sluttning
    Brunnsbo backstuga Enemarken utmarksskifte
    Brunnsborg lht +Engwaat gränsmärke
    Brunnsgården gd Falköpingsvägen landsväg
    Brunnsgården gård Flatabacken kulle
    Brunnsgården bebyggelse Flatan åker
    Brunnsängen backstuga, nu lht Flatan åker
    Brännabo lht +Flogagärdet åkerområde el. gärde
    Brännagården gård Flogen Saknas
    Brännagården gård Flogen kärr, stundom vattenfyllt
    Brännaledet backstuga Franses fårahage åker
    Brännebo backstuga Fuglavägen landsväg
    Brännebo backstuga, nu lht +Fyrhörningen åkerteg
    Bränsbo Saknas +Fyrhörningen åkerteg
    +Buskogen äldre namnform för Boskogen Fyrkanten del av Häggatorpagärdet
    Bygdegården lht Fyrkanten åker
    Bygget hus Fyrkanten åker, nu äng
    Bäckabo lht Fåglavägen, se Fuglavägen Saknas
    Bäckebo lägenhet Gamla mad delvis skogbevuxen madäng
    Bäcken torp Gamlemossen del av mossar
    +Capellstorp lht Gategården vägren
    Dala Saknas Gravröset fornminne
    Dala Saknas Grevavägen väg och gångstig
    Dala Saknas Grevens kulle benämning på Jonsbergskullen
    Dala by och sn +Grisetomten åkerteg
    Dala by Gropen bäckraviner
    Dala by +Grufvan äng
    Dala by +Grufvemåssen mosse
    Dala by Grusbackagärdet åker
    Dala Brunnsgården Saknas Grusbacken ås
    +Dala, Gamla egendom +Gryte Rör gränsmärke
    Dala gårdssmedja smedja Gråtagärdet åker
    Dala herregård gård Gröne vägen väganläggning
    Dala, Nya gård Gusingegärdet åker
    +Dala, Stora socken Gustava väg väg
    Dalabyn by Gärdena utför ladugården åkrar
    Dala Cementvarufabrik cementindustri Gärdesvägen åkerväg
    Dala handel lht Gärdet nedanför Höjn åker
    Dala herrgård Saknas Gärdet vid garaget åker
    +Dala hus medeltida stenbyggnad Gärdet vid trädgården åker
    +Dala hus medeltida stenbyggnad Göstarabacken kulle
    +Dala kvarn kvarn Hagaledet grind
    Dalakvarnen elektrisk valskvarn Hagars äng ängsområde
    Dala kyrka kyrka Hagagärdet åker
    Dala mejeri mejeri +Hagegärdet gärde
    Dala skola folkskola Hagen åker
    Dala station järnvägsstation Hagen beteshage
    +Dala såg såg Hagen beteshage
    Dala säteri säteri Hagen åker
    Dalatorpen dagsverkstorp Hallagårds mosse teg
    Dalbergs-Magnisa stuga backstuga +Hammarskaftet åkerteg
    Dalbergsstugan backstuga Hedabergsliden sluttning
    Dalen dagsverkstorp, senare statarbostad Heden åkerområde
    Dalhem lht Heden hemmansdelar
    Dalsborg lht +Heden utmarksområde
    Dalslund lht Heden, Lilla åker
    Dalsro lht +Hed Eng Måse mosse
    Dalvik lht Hemmagärdet åker
    Danskagården gård Hermana floge Saknas
    Danskagården bebyggelse Herrgårdsliden sluttning
    Danskagården bebyggelse Herrgårdskorset vägskäl
    +Diuregården torp Herrgårdsliden sluttning
    Djurgårdsleden dagsverkstorp Herrgårds mark betesmark
    Djurgårdsledet, Lilla torp Herrgårdsporten stiglucka
    Djurgårdsledet, Lilla dagsverkstorp, nu arrendelht Hjobanan järnväg
    Djurgårdsledet, Stora torp +Hiogatan väg
    Djurgårdsledet, Norra Saknas Hjovägen landsväg
    Djurgårdsledet, Stora dagsverkstorp, nu arrendelht Hjälmavägen väg
    Djurgårdsledet, Södra Saknas Hopagatan gatugård
    Djurgårdstorpen dagsverkstorp Hopahagagärdet åker
    Ekhagen dagsverkstorp Hopahagen beteshage
    Elises stuga backstuga, nu lht +Hornkällan källa
    Erikshill avst. lht +Hornkälldran gränsmärke
    +Fattiggården äldre benämning på nuv. Skoltomten Hulavägen väg
    Fattighuset, se Fattigstugan Saknas Humlelyckan åker
    Fattigstugan fattighus, nu lht Huvdabiten åkerteg
    Fattigstugan, Gamla Saknas Huvden åker
    Finlandshemmet bebyggelse Hålan sankäng
    +Finweedzgårdh gård +Hägetorpsåkern åkerteg
    Flogården gård Häggatorpabacken kulle och åker
    Flogården säteri Häggatorpagärdet åker
    +Flogården, Lille dagsverkstorp Häggatorpakullen kulle
    Folkskolan skolbyggnad Häggatorpasnipen åker
    Fornminnesstugan backstuga Häggatorpavägen väg
    Fredriksdal lht +Häggatorpa ängshage ängsområde
    Frejdes smedja smedja Hästahagen beteshage
    Frejdes stuga backstuga Hästhagagärdet åker
    Fridensborg lht Hästhagagärdet åker, nu skog
    Fridhem lht Hästhagalyckan åker, nu betesmark
    Fösamlingshemmet Saknas Hästhagen beteshage
    Gamla Göstara stuga backstuga Hästhagen beteshage
    Gamle-Johannesa stuga, se Gammers stuga stuga Hästhagen betesmark
    Gammers stuga stuga Hästhagen beteshage
    Gerdhem lht Hästhagen beteshage
    Glasöge-Annas stuga stuga +Hästhagen beteshage
    Glasöges stuga backstuga +Högasteen gränsmärke
    Granbergs stuga stuga Högelid sluttning
    Grisa-Annas stuga backstuga Högstenaberget benämning på Plantaberget
    Gråbo arrendatorsbostad Högstenavägen landsväg
    Göstara Pera stuga stuga Höjna höjd
    Göstara stuga backstuga Höjnagärdet åker
    Götvik lht Höjnavägen väg
    Hagalund boställe (nu öde) *Höjnen backkrön
    Hagalund backstuga +Hörnkjälldran, se Hornkälldran Saknas
    Hagen gård Ingemo källa källa
    Hagen gd Ingemo källa källa
    Hagen enstakahemman, nu lht Ingemo källa källa
    +Hagen dagsverkstorp +Ingemoo Lundh plantering
    Hallagården gård +Ingriatorpa lunde skogsdunge
    Hallagården gd Inköparetorp åker
    Hallagården bebyggelse Jackesliden sluttning
    Hallahörnet backstuga Johannesabacken sluttning
    Hallahörnet backstuga Jonsbergskullen kulle
    Hallaledet backstuga Jonsbergslyckan åkerteg, nu äng
    Hallbergstorpet torp Jonsbergs trädgård med trädgård planterad kulle
    +Halleberg backstuga eller torp Järnvägen järnväg
    +Halleledet backstuga Jönköpingsvägen väg
    Hallsberg backstuga eller torp *Kalaberget? höjd
    Hallsborg lht Kalabergsåkern åker
    Hallåsen lht +Kaleberget äldre benämning på Karlaberget
    Handelsboden handelslht +Kalfhusåkren åkerteg
    Hasselbacken lht Kalkbanan järnvägslinje
    Heden backstuga Kallbergsgärdet åker
    Heden backstuga Kalltorpavägen åkerväg
    Heden backstuga Kalvadiket bäck, till stor del utdikad
    Hembygdsgården lht Kalvadiket dike
    Herrgården Saknas Kalvamosssarna åkertegar
    Himlelund lht Kalvamossen mosse
    Hjälmen torklador +Kalfhagen beteshage
    Hulan Saknas +Kalfhagen beteshage
    Hulan gd Kapellsgärdet åker
    Hulan enstakahemman Kapellsmossen mossområde
    Hulan enstakahemman Karlaberget höjdsträckning
    Hulan eller Perstorp gård Karlgrens backaskift hemmansdel
    +Husbacken, Gamla dagsverkstorp Karlssonsliden sluttning
    Häggatorp gd Kastorabacken kulle med åker
    Häggatorp gård Kastorahagen beteshage
    Häggatorp säteri +Kaflebrorås mosse
    Häggatorp säteri Kavelbrovägen väg
    Häggatorpagårdarna brukningsdelar Kavlåsavägen landsväg
    Häktet äldre benämning på Stenhuset Kerstiagärdet åker
    Högbergs stuga backstuga Klippegårds mossar mosskiften
    Högsgården gård Klockarejorden, se Klockarelyckan Saknas
    *Högården? gård Klockarelyckan åkerlycka
    Högsgården bebyggelse Klostergårdsgärdet åker
    Högården bebyggelse Klöppamarken utmarksskifte
    Hökatorp Saknas Knapaberget kalkbruk
    Inköparetorp gård Knapabruket äldre benämning på Dala kalkbruk
    +Inköparetorp torp Knapagårds kalkbruk kalkbruk
    Intagan lägenhet +Knapagärdet åker
    Intagan backstuga Knapagårdsskiften skifte
    Intagan backstuga, nu lht Knektåkrarna åkertegar
    Jackes stuga lht Knektängen ängsområde
    +Jakobstorp torp Knektängen ängsområde
    +Jungstorp torp eller backstuga +Knifköpsåkern åkerteg
    Järnvägsstationen Saknas +Knifvaköpsvägen äldre benämning på Kungsvägen
    Kajsas stuga backstuga, nu lht +Knifvaköpsåkrarne åkrar
    +Kalfvahagen torp Komossen mosse
    Kalleberg dagsverkstorp Komossen mosse och betesmark
    Kalltorp Saknas +Kongshögen, Store kulle
    Kalltorp dagsverkstorp Konungskulle kulle
    Kapellet Saknas Korset vid boden korsning
    Kapellet torp Korset i byn vägskäl
    Kapellet lht Korset vid Danskagården, se Danskakorset Saknas
    Karlberg arbetarbostäder Korset vid Åsebacken korsning
    Karlberg hus Korsvägen vid Danskagården korsning
    Karlsberg torp +Korsåkren åkerteg
    +Karlsborg handelslht Kullagärdet åker
    Karlslund, se 3 Ramstorp resp. 33 Skråkås Saknas +Kullebackeåkren åkerteg
    Karlslund lht Kullen Saknas
    Karlslund soldattorp +Kullerspjellet åkerteg
    Karlstorp soldattorp, nu lht Kungagraven gånggrift
    Karolinerstugan backstuga Kungalyckorna åkerlyckor
    Kastoratorpet dagsverkstorp, nu lht Kungarebacken forngrav
    Kavelbron Saknas Kungsbacken äldre benämning på Lilla Kungshögen
    Kavelbron Saknas Kungshögagärdet åker
    Kavelbron gräsgäll Kungshögaledet, se Kungsledet Saknas
    Kavelbron torp, nu lhter Kungshögen Saknas
    Klippegårdarna brukningsdelar Kungshögen kulle
    Klippegården gård Kungshögen kulle
    Klippegården gd Kungshögen kulle
    Klippegården gård Kungshögen, Lilla kulle med fornminne
    Klippegården gård Kungshögen, Lilla kulle med fornminne
    +Klockarebacken dagsverkstorp Kungshögen, Stora, se Kungshögen Saknas
    +Klockarebolet boställe Kungsledet grind
    +Klockaregården, se Klockebolet Saknas Kungsledsvägen äldre benämning på Kungsvägen
    Klosterbo lht Kungslenavägen landsväg
    Klosterdalen lht Kungslenavägen, se Kungsvägen väg
    Klostergården gård Kungsmaden kärrområde
    Klostergården gd Kungsvägen landsväg
    Klostergården bebyggelse Kungsvägen landsväg
    Klöppegården uttalsform för Dala Klippegården Kuskabacken åker
    Knapagårdarna hemmansdelar Kuskalyckan åker
    Knapegården gård Kvarnagärdet åker
    Knapagården gd Kvarnadammen damm
    Knapagården hemmansdelar +Kvarnebacken, se +Qwarnebacken Saknas
    Knapagården hemmansdelar Kvarnkanalen kanal el. dike
    Knapagården, Lille hemmansdel Kvastbackarna höjder
    Knapagården, Store hemmansdel Kyrkegärdet åker
    +Knektehagen dagsverkstorp Kyrketorpaån å
    Krogsåsen lägenhet (nu öde) Kyrkogården begravningsplats
    Krogsåsen backstuga el. statarbostad Kyrkogården, Gamla begravningsplats
    +Kronbyn by Kåberg kulle och åker
    Kråkelund torp Kåberget höjdsträckning
    Kråkelund dagsverkstorp, senare statarbostad Kåbergsbacken del av höjdsträckning
    +Kråsagårdhen gård Kåbergsgärdet åker
    +Kullabo, Lilla backstuga eller torp Kåbergsgärdet åker
    +Kullen, Norra torp el. backstuga Kåtabacken kulle
    +Kullen, Södra torp eller backstuga Kåtabrunnen brunn
    Kunga-Bettys stuga backstuga Kåtagärdet åker
    Kungatorpet backstuga Kåtagärdet åker
    Kunges stuga backstuga Kåtakorset vägskäl
    Kungsledet backstuga Kåtes korsning
    Kungsledet backstuga Källaregärdet åker
    Kuska-Johannas stuga stuga Källareliden Saknas
    Kuskatorpet torp Källarelyckan åkerteg
    Kuskes stuga backstuga Källedreven åkerväg och valldrev
    Kvarntomten kvarnlht, avs. Källegärdet åker
    Kyrkan, Gamla riven kyrka Källegärdet åker
    Kyrkan, Nya kyrka Källelyckan åkerteg
    +Kyrkebacken dagsverkstorp Källen överbyggd källa
    Kyrkoherdebostället Saknas Källängen ängsområde
    +Kyrkroten fattigvårdsrote Käringaledet Saknas
    Kåberg Saknas +Käringkilen åkerteg
    Kåberg backstuga, nu öde Kärresgärdet åker
    Kåberg backstuga, nu lht Kärresvägen åkerväg
    Kåta backstuga Kärret sankt lövängsområde
    Kåtastugan backstuga Kärret sankmarksområde
    Källebacka, Lilla gård Kärret sankängsområde
    Källebacka, Stora gård +Kärret kärrängsområde
    Källebacka enstakahemman Kölnegärdet åker
    Källebacka enstakahemman Kölnehagen hage, nu till större delen åker
    Källebacka , Lilla enstakahemman +Laabacke, se ?Laängs Kulle Saknas
    Källebacka, Lilla enstakahemman Ladugårdsgärdet åker
    Källebacka, Stora bebyggelse Ladugårdsgärdet äldre åker, nu betesvall
    Källebackagårdarna brukningsdelar Ladugårdsgärdet åker
    Källebacka i byn hemmansdel Ladugårdsgärdet åker
    Källebacka mejeri mejeribyggnad, nu bostadshus Ladugårdsgärdet åker
    Källeberg backstuga Ladugårdsgärdet åker
    Källebo backstuga Ladugårdsgärdet åker
    Källebo lht Ladugårdsgärdet åker
    Källedal lht Ladugårdsgärdet åker
    Källgrens stuga backstuga Ladugårdsgärdet åker
    Källtorp backstuga +Laduhagen beteshage
    +Källåsen lht Lampebitarna åkertegar
    Källängen backstuga Lamperna åkrar
    Källängen backstuga Landsvägen, Gamle benämning på Vretavägen
    Kärret, se 1 Vadet Saknas Larsagärdet åker
    +Kärret, se Vadet torp, gräsgäll +Laängs Kulle gränsmärke
    Larsa-Majas stuga backstuga +Ledskogen skogsområde
    Lars-Magnisa stuga backstuga +Ledskon, se Ledskosteen Saknas
    +Ledet, Södra backstuga +Ledskosteen gränsmärke
    Ledsgården gård Lenbergsgärdena åkrar
    Ledsgården bebyggelse +Lidesåkren åkertegar
    Lenbergs stuga backstuga Lilla-Annesgärdet, se Annegärdet åker
    Liden torp Lillagärdet åker
    Liden dagsverkstorp Lilla gärdet vid Hagen åker
    Lilla Annas stuga backstuga, nu lht Lillaliden sluttning
    Lillagården gård Lillamarken betesmark
    Lille-Vrågården Saknas Lillampen utschaktad grushåla
    Lille Olles stuga backstuga Lilla ängen ängsteg
    Lisas stuga backstuga, nu lht Lille backe kulle
    Ljuslingsbacken, Lille torp Lillebasten åker
    Logen lht Lilla Källebackagärdet åker
    Loppahagen Saknas Lillemossen mosse
    Lugnet torp Lille vägen benämning på Kungsvägen
    Lugnet dagsverkstorp, nu arrendelht Lillevägen väg
    Lugnet, Gamla dagsverkstorp Lillsjön sjö
    Lunden torp +Lillsjön äldre benämning på Nordsjön
    Lunden dagsverkstorp Lillängen äng
    Lundinsgården Saknas Lillängen ängsområde
    +Lunnaledet backstuga Limugnagärdet åker
    Lussebacken, Lille benämning på Lille Ljuslingsbacken Ljungbergsträdgården trädgård
    +Lyssingsbacken, se Lille Ljuslingsbacken Saknas Lockekärr kärr
    Maden backstuga Loringakorset vägkorsning
    Maden dagsverkstorp Loringavägen landsväg
    Madskräddars stuga backstuga Lottängen äng
    Malmen gård +Lukekjärret äldre namnform för Lockekärr
    Malmen enstakahemman Lundagärdet åker
    +Mamre backstuga Lundavägen åkerväg
    Mannerfeltska flygeln flygelbyggnad Lussebackagärdet åker
    Mellanskolan skollokal, nu lärarbostad Lyckan åker
    Mellomgården gård Lyckorna åkertegar
    Mellomgården bebyggelse Låckekärr sankmark
    Morotalaget snöskottningslag Långagärdet åker, nu skogsplanterad
    Mossagården gård Långetegen åkerteg, nu i linda
    Mossagården bebyggelse Läktaregärdet åker
    Mossebo backstuga Läktaren skogsäng
    Mosskogen Saknas Lövingsgärdena åkrar
    Munkaledet lägenhet Lövingshagen beteshage
    Munkaledet dagsverkstorp, nu lht Maden skifte
    +Mussbacken dagsverkstorp Maderna område
    +Musseskogen äldre namnform för Boskogen Madskifterna skiften
    Måns Svensgården gård +Manshula gränsmärke
    Måns Svensgården enstakahemman Markagärdet åker
    Nolgården bebyggelse +Marängen äng
    Nolgården bebyggelse +Mellangjärdet åkergärde
    Nolgården, Lille Saknas Mellangärdena åkrar
    Nolgården, Store Saknas Mellangärdet åker
    +Nolledet torp Mellanmossen mosse
    +Noltorp Saknas Mellansjön sjö
    Nordgården gård Mellansjön sjö
    ?Nordledet dagsverkstorp Mellomgärdet åker
    +Norrakullen torp eller backstuga Mellomgärdet åker
    +Norra roten fattigvårdsrote Mellomgärdet åker
    Nya Dala herrgård Mellomlyckan åkerlycka, nu äng
    Nya Dala herrgård Mellomsjön benämning på Mellansjön
    Nya Dala, Lilla gård Milastenen milstolpe
    Nya Dala, Stora herrgård Mittengärdet åker
    Nya Dala gård gård Mjölnars damm dammbyggnad
    Nya Dala-gårdarna gårdar Mossabäcken bäck
    Nya Dala kvarn kvarn Mossagårdsgärdet åker
    +Nya Dala mejeri mejeri Mossagårdsbacken, se Mossagårdsliden Saknas
    Nybacken backstuga Mossagårdsgärdet, Nerarste åker
    Nyborg lht Mossagårdsgärdet, Upparste Saknas
    Nyborg lht Mossagårdsliden sluttning
    Nyborg lht Mossagårdsskogen skogsområde
    Nybygget torp Mossagärdet åker
    Nybygget dagsverkstorp Mossagärdet åker
    +Nybygget backstuga Mossagärdet åker
    +Nydala, se Nya Dala Saknas Mossagärdet åker
    Nylund arbetarbostad Mossategarna åkertegar
    +Nyskogen torp eller backstuga Mossen åker
    Nytorp lht Mossen åker
    Nöderna lägenhet Mossen område
    Nöderna soldattorp, nu lhter Mossen åker
    +Olofsborg lht Munkaledet grind
    Olsborg lht Nedersta gärdena åkrar
    Pelyckan torp Nedersta gärdet åker
    Perstorp bebyggelse Nedersta gärdet åker
    Perstorp gård Nedersta gärdet intill Sunnagården åker
    Petterssons stuga backstuga Nedersta gärdet intill vägen åker
    Pintorp Saknas Nedersta marken betesmark
    Prins-Alfreda stuga stuga +Nedstettan åkerteg
    Prinsatorp Saknas Nolgärdet gärde
    Prinsatorp gd Nolgärdet åker
    Prinsatorp enstakahemman Nollyckan åker, nu skog
    Prinsatorp enstakahemman +Nordledet grind
    Prinses stuga backstuga Nordsjökärret, Lilla kärrområde
    Printsatorp gård Nordsjön sjö
    Prästbordet bebyggelse Nordsjön sjö
    Prästbordet gård +Norrgärdet åkergärde
    Prästegården gård Nya-Dalagärdet åker
    Prästegården benämning på Prästbordet Nya Dala kalkbruk kalkstensbrott
    Prästegårds mejeri mejeri Nya-Dalavägen framfartsväg
    Prästgårdstorpen dagsverkstorp Näst översta gärdet åker
    Ragvaldsgrav backstuga Nödernavägen väg
    +Rakenberga torp Ollesbrunnen brunn
    +Ramsgården backstuga el. lht Olleskällan källa
    Ramslund backstuga, nu lht +Ormbokjärret kärr
    Ramstorp Saknas Oxahagen beteshage
    Ramstorp gd +0xesvängen åkertegar
    Ramstorp gård Pelycken åker
    Ramstorp enstakahemman Pe-Päragärdet åker
    Ramstorp enstakahemman Pestbacken kulle med pestkyrkogård
    Ramstorp, Lilla enstakahemman Pestkullen, se Pestbacken Saknas
    Ramstorp, Stora gård Pestkyrkogården pestkyrkogård
    Ramstorpagårdarna brukningsdelar Plantaberget platåberg
    Rans stuga backstuga Plantadalen dalgång
    Ringa-Tildas stuga stuga Prästamarken betesmark
    Ringes stuga backstuga +Prästamossen mosse
    Rothem Saknas Prästaporten stiglucka
    Räva backstuga Prästegårds drev åkerväg och valldrev
    Salmana stuga backstuga Prästegårdsgärdet åker
    Sandbacken backstuga Påskamossen mosse
    Sandbäcken dagsverkstorp Pösan å
    Sandvadet lägenhet +Qwarnebacken kulle
    Sandvadet Saknas Ragvalds grav forngrav
    Sandvadet backstuga Raka linan vägsträcka
    Sandvadet dagsverkstorp +Raken åkerteg
    +Sandvadet torp Rammahålan dalgång el. sänka
    Siggagården gård Ramstorpagärdet åker
    Siggagården gård Ramstorpa källa kallvattenskälla
    Siggatorp torp Ramstorpa skog skogsområde
    Siggatorp förr lht, nu backstuga Ramstorpavägen framfartsväg
    Sjögrens stuga backstuga +Ramstorpa Stall dyhåla
    Skallerihatts stuga backstuga +Ramstorps måsse mossområde
    Skogen ödetorp +Raneken åkerteg
    Skogen dagsverkstorp Remsan åker
    Skogen backstuga Roabacken äldre benämning på Lilla Kungshögen
    Skogen lht Rosskällorna källor
    Skogslund backstuga med bolekar Rosån å
    Skolan skola Runkabacken äldre benämning på Lilla Kungshögen
    Skolan, Gamla folk-och småskola jämte sockenstuga Runkaberget äldre benämning på Lilla Kungshögen
    Skoltomten, se 35-36 Dala Saknas Runkaberget åker
    Skomakars stuga backstuga Runkarebacken äldre benämning på Lilla Kungshögen
    Skomakars stuga backstuga, nu lht +Rådesåkern åkertegar
    Skråkås Saknas Råskällorna källor
    Skråkås Saknas +Räfrumpa åkerteg
    Skråkås Saknas Salmanabacken sluttning
    Skråkåsa gårdgrupp Salmanaledet grind
    Skråkåsa by Salmanavägen framfartsväg
    Skräddars stuga backstuga Sandan åker
    Skäggagårdarna brukningsdelar Sandaråsavägen framfartsväg
    Skäggagården gård Sandaråsen område med svämsand
    Skäggagården (rå och rör) Sandhålan sandtäkt
    Skäggagården (rå och rör) Sankt Ingemo källa offerkälla
    Skäggagården (rå och rör) Sankt Ingemo källa offerkälla
    Skäggagården, Lilla beybggelse +Siewsiön äldre benämning på Nordsjön
    Skäggagården, Stora gård Siggagårdsgärdet åker
    Smedsgården gd Siggagårdsmarken ängsområde, tidigare betesmark
    Smedsgården gård +Sigååsa lijdh sluttning
    Smedsgården hemmansdelar Siken sankt ängsområde
    Smedsgården hemmansdelar +Sijkesiön äldre benämning på Alebäckasjön
    Smedstorp lht +Siråsa Kjäldra gränsmärke
    Smedtorpet hantverkstorp +Siökärret, se Sjömaden Saknas
    Småskolan skollokal Sjoarebacken backe
    Snappa-Lovisas stuga backstuga +Sjömaden mad
    Snappes stuga backstuga +Sjömåsen mossområde
    +Sneppen torp Skams undantag åker
    Snipatorpet förr torp Skiffertipparna kullar
    Snipen torp Skintamossen mossområde
    Sockenstugan lokal för sockenstämmor etc. +Skogestorpa leed gränsmärke
    +Soldtorpet soldattorp Skogastorpamossarna mossområde
    Solliden benämning på Fattigstugan Skogsgärdet nytt namn på det s.k. Ängagärdet
    Sommarvillan bostadshus Skoglyckan åkerteg
    Spektorsbyggningen inspektorsbostad Skogslyckan åkerlycka
    Spetses stuga backstuga, nu lht Skogslyckan åkerlycka, nu skogsplanterad
    Statars stuga backstuga Skogsskifterna skiften
    Stenberget backstuga Skoledreven väg
    Stenberget backstuga Skoltomten lhter, tomter
    Stenbäcken backstuga Skomakaregärdet åker
    Stenholmen backstuga Skrabbebacken kulle
    Stenhuggars stuga backstuga, nu lht Skrapegärdet åker
    Stenhult lht Skrulta åker, nu skogsplanterad
    Stenhuset bostadshus Skråkabrunnen brunn
    Stenkulla lht (förr soldattorp) Skråkagärdet åker
    +Stensbro torp eller backstuga Skräddareliden del av Herrgårdsliden
    Stensgården gd Skäggagårdsmossen, se Skäggaråsen Saknas
    Stensgården gård Skäggaråsen dymosse
    Stensgården beybggelse Skäggaskiften skogsskifte
    Stenstugan äldre benämning på Stenhuset +Skäggårdsledet grind
    Stenåsen Saknas Skövdevägen väg
    Stenåsen gd Slaktaregärdena åkrar
    Stenåsen gd Slåttamossen mosse
    Stenåsen gård Slåttategarna åkertegar, nu i linda
    Stenåsen herrgård +Slättevallen del av ängsområde
    Stenåsen herrgård Slätthagen åker
    Stora Dala herrgård Smedjegärdet åker
    Stora Dala herrgård Smedjegärdet åker
    Stora Dala herrgård Smedjehagen beteshage
    Stora Dala herrgård Smedjehagen beteshage
    Stora Dala herrgård Smedgårdsgärdet åker
    Storagården gård Smedshagen beteshage
    Store-Vrågården bebyggelse Smultronbacken kulle
    Storskogen gård Småmossarna åkerteger, nu i linda
    Storskogen gd Småtegarna åkertegar
    Storskogen enstakahemman Snappaliden Saknas
    Storskogen hållplats för järnväg Snipagärdet åker
    Strängagården gård Snipagärdet åker
    Strängagården gd Snipagärdet åker
    Strängagården beybggelse Snipagärdet åker
    Strängbergsas stuga backstuga Sniparna åkertegar
    Strängbergs stuga backstuga Snipatorpet åker
    Strömstorpet torp Snipen åker
    Ståla-Johana stuga backstuga, nu lht Snipen åkertäppa
    Ståla-Kajsas stuga backstuga, nu stuga Snipen åker
    Ståla-Kristins stuga backstuga, nu lht Snipen åkerteg
    Stålastugan backstuga, nu lht Snipen åkerteg
    Stålsas stuga backstuga, nu lht Snipen åker
    Stöta-Karla stuga backstuga Snipen åker
    Sunnagårdarna benämning på Lilla och Stora Sunnagården Snipen åkerteg
    Sunnnagården, Lille gård Snippagärdet åker
    Sunnagården, Lilla gård Snyggalyckan åkerlycka
    Sunnagården gd +Sonnen åkertegar
    Sunnagården, Store gård Spetsaberget ängs- och åkerområde
    Sunnagården, Stora bebyggelse Spetsabergsvägen väg
    Sunnagården i byn bebyggelse Sprakagärdet åker
    Suntorp? gd Stallgärdet åker
    Suntorp gd Stallgärdet åker
    Suntorp gård Stallgärdet åker
    Suntorp enstakahemman +Starlaksåkern åkerteg
    Suntorp bebyggelse Statarsbacken backsluttning
    Suntorpa bränneri brännvinsbränneri Stationsgärdet åker
    Svensbo Saknas Stenbacken åker
    Söadön dagsverkstorp, nu lht Stenbron bro
    +Södra Ledet stuga Stenbrottet stenhuggeri
    +Södra roten fattigvårds- och brandrote +Stanbrowad gränsmärke
    Sörgården gård Stenhushagen hage
    Sörgården gd Stenkopplagärdet åker
    Sörgården bebyggelse Stenkroppagärdet åker
    +Tomteboda dagsverkstorp +Stenkroppen åkerteg
    Tomten gård +Stenkroppen åkerteg
    Tomten gård Stensgårdsmarken betesmark
    Tora stuga stuga Stensgårds mosse mosskifte
    Torpen i Dalaskogen dagsverkstorp Stenstorpavägen landsväg
    Torsbacken Saknas Stenstorpavägen, Lille landsväg
    Trekanten dagsverkstorp Stenstorpavägen, Nya landsväg
    Trädgårdstorpet ödetorp Stenstorpavägen, Store landsväg
    Trädgårdstorpet dagsverkstorp Stenstorpaån å
    Tröskars stuga backstuga Stenåsa allé allé
    Tyskagården gd Stenåsaberget kalkbruk
    Tyskagården gård Stenåsagärdet åker
    Tyskagården bebyggelse Stenåsa mark betesmark
    Törninges stuga stuga Stenåsens kalkbruk kalkstensbrott
    Vadet Saknas +Stiebäcken åkertegar
    Vadet gräsgäll Stinas äng ängsområde
    Vadet torp, gräsgäll +Stinten äng
    Vallagårdarna gårdar Stipakullen kulle
    Valleberg hemmansdel Stora gärdet åker
    Vallstorp gd Storaliden sluttning
    Vallstorp gård Storamossarna mossar
    Vallstorp säteri Storebasten åker
    Vallstorp säteri Storemossen åker
    Vallstorpagårdarna brukningsdelar Storemossen mossområde
    Vekes-Pera stuga lht Storemossen mossområde
    Vernera-Klaras stuga backstuga Storesten flyttblock
    Vernera stuga backstuga Storskulla led grind
    Vrågårdarna brukningsdelar Storängen åker, nu äng
    Vrågården gd +Storängen äng
    Vrågården benämning på Lilla och Stora Vådegården Strängbergsliden sluttning
    Vådegårdarna brukningsdelar Stränggården åkerområde
    Vådegården, Lille gård Sränggårdsgärdet åkerområde
    Vådegården, Store gård Stugegärdet åker
    Vådegården, Lilla bebyggelse Stättagärdet åker
    Vådegården, Lilla bebyggelse Suen inbyggarbeteckning
    Vådegården, Stora bebyggelse Sunnagårdsgärdet åker
    Vådegården, Stora bebyggelse Sunnagårdsgärdet åker
    Vägen backstuga Sunnagårdsgärdet åker
    Västerbo backstuga Sunnagårdsgärdet åker
    Västerbo backstuga Sunnagårdsgärdet åker
    Wästergård kalkbruk Sunnagårdsmarken betesmark
    Västerhög torp Sunnagårdsvägen väg
    Västerhög dagsverkstorp, nu lht Suntorpa källa kallvattenskälla
    Västerås el. Printzatorp med Lille Ljuslingsbacken Saknas Suntorpavägen framfartsväg
    Västerås el. Printsatorp med Lilla Ljuslingsbacke gård Sura gärdet åker
    +Västerås äldre benämning på Prinsatorp Surdullerna gärde
    +Västra Ledet backstuga Svarte bäck bäck
    +Västra roten fattigvårdsrote Svarte bäck bäck
    +Åboledet backstuga +Swartesiön äldre benämning på Mellansjön
    Åkershäll lht Svedjan åker
    Ålderdomshemmet Saknas Sågedammen damm
    Ålderdomshemmet, Gamla Saknas Sädesmad åker
    Åsebacken torp Söadön mosse
    Åsebacken dagsverkstorp, nu lht +Södergärdet åkergärde
    Åsen backstuga +Södra Ledet grind
    Åsen backstuga, nu lht +Thorskeppan åkerteg
    +Älebäcken enstakahemman +Thörskeppan åkerteg
    Ängen backstuga Tidaholmsvägen benämning på Kungslenavägen
    Öbergs stuga backstuga, nu stuga Tjuvatorpagärdet åker
    Ödboledet backstuga Tjuvatorpagärdet åkerområde
    Österbo torp +Tjufwatorpa Kiäldra gränsmärke
    Österbo torp Tomtagärdena åkrar
    Österbo backstuga Tomtagärdet åker
    Östergården bebyggelse Tomtaliden sluttning
    +Östertorp dagsverkstorp Tomtamarken betesmark
    +Östra roten fattigvårds- och brandrote Tomtaskiften skifte
      Tomten del av trädgård
      Torabacken äldre benämning på s.k. Tröskarebacken
      Toraliden sluttning
      Torkehålan grop
      Trekanten åker
      Trekanten ängsområde
      Tresnipen åker
      Trinde backe kulle
      Trindekulle kulle
      Trädgården, Gamla trädgårdstäppa
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker, nu i linda
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsporten stiglucka
      Tröskarebacken kulle
      Tröskarsledet grind
      Tröskarsliden sluttning
      Tunborgsgärdet åker
      Tungan del av Brunnsängen
      Tyskagårds mosse mosskifte
      Tyskagärdet åker
      +Tån område med backstugubebyggelse
      Tåssebäck bäck
      Ubbatorpagärdet åker
      Ubbatorpaskiften hemmansdel
      Ubbatorpavägen åkerväg
      Ungskogen skogsområde
      Upparste gärdet åker
      Upperbiten åker
      Uppersta gärdet åker
      Uppersta marken betesmark
      Vallebergsbäcken bäck
      Vallebergsdiket dike
      Vallebergsvägen väg
      Vallen åker
      Vallen åker
      Vallen ängsområde
      Vallesvägen äldre benämning på Vallebergsvägen
      Vallstorpabacken Saknas
      Vallstorpa mark betesmark
      Vallvägen åkerväg
      Valsavägen väg
      Valtorpavägen landsväg
      Vargagropen fångstgrop
      Vargahålan fångstgrop
      Varholmagärdet åker
      Varholmen moränkulle
      Varholmsbackarna kullar
      +Vatefällen åkerteg
      +Vederängen äng
      +Westra Ledet grind
      +Videkroken åkerteg
      +Vintergifvan åkertegar
      Vretavägen väg
      Vretavägen benämning på Hjovägen
      Vretavägen, Gamla nedlagd del av Vretavägen
      +Vågehatten åkerteg
      Vägen ned till mossen åkerväg
      Vägen till Ekebacken körväg
      Vägen till Åsarna väg
      Västerbomarken utmarksområde
      Västerhögagärdet åker
      Västerhögamarken beteshage
      Västragärdet åker, nu skogsplanterad
      +Yxen åkerteg
      Yxnörebacken kulle
      Ån å
      Åsen rullstensås
      +Äggestenen åkerteg
      +Älebäckssjön äldre benämning på Alebäckssjön
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängahagen beteshage, nu åker
      Ängaledet grind
      Ängategen åker
      Ängen ängsområde
      Ängen åkerlycka
      Ängsgärdet åker
      +Ängvadet, se Engwaat Saknas
      Äspekullagärdet åker
      Äspekullagärdet åker
      Äspekullen kulle
      Äspekullen kulle
      Äspeledet grind
      +Öboåkren åkertegar
      +Ödboledet grind
      Ögärdet åker, nu skogsplanterad
      +Örsängen äng
      +Östbacka Röret gränsmärke
      +Östra gärdet åker
      Översta gärdet åker
      Dala grustag grustäkt

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.