ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kungslena socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 237 Naturnamn : 56 Bebyggelsenamn : 628 Naturnamn : 624
Lena sn.? Barnasjön sjö Kungslena socken sn +Abborre Mossen mosse
?Kungslena sn Barnasjön Saknas /Se Kungslena socken materialförteckning Alebäcken bäck
Kongslena sn. o. by Borrahögen fornlämning Sagesmän förteckning Alehagen hage
Kungslena sn Brantebergs sten råmärke Sagesmän förteckning +Andersa hörne gränshörn
?Kungslena sn Brantebergs sten gränsmärke Kungslena socken förteckning Andersa lycka åkerlycka
Kungslena sn Brånaskogen skog Förkortningar förteckning Andra-råsen rännil
Kungslena sn Djupasjön sjö Kungslena sn Backadreven väg
Kungslena socken Dummersspis terräng Kungslena sn Backa skift skiften
Kungslena socken Enebacken kulle Kungslena by och socken Backatomten tomtplats
Kungslena sn. Faredalsberget, se Varvberget berg Kungslena socken Backavägen uppfartsväg
Kungslena sn Ferrabro bro? Kungslena socken Backgårds lider sluttning
Kungslena sn »Fåredalz Bergit» berg Kungslena socken Barnasjön sjö
Kungslena sn *Gestilren slätt Kungslena socken Barnasjön sjö
Kungslena sn *Gestilren slätt Kungslena socken Barnesjön sjö
Kungslena sn /Se *Gestilren slätt Backa adel personnamn Barrabacken kulle
Kungslena sn Granberget berg Backa Alfred personnamn Barrabacken åker
Kungslena sn Grytan stenröse Backabönderna personnamn Bergagärdet åker
Kungslena sn Gryte rör råmärke Backa-Johan personnamn Bergaskifterna skogsskifter
Kungslena sn Gryterör, se Grytan gränsröse Backa-Mari personnamn Bergavägen körväg
Kungslena sn Helveteskärr sankmark Backarna inbyggarbeteckning Blombergsgärdet åker
Kungslena socken Hioo gatan väg Backa Sven personnamn Blåsås höjd
Kongslena sn. o. by Högstenaberget benämning på Plantaberget Backgårdarn personnamn Bodgärdet åker
Kongslena sn.? Höstena berget, se Plantaberget berg Backgårdsbonden personnamn Bollesliden sluttning
Kongslena sn Karsabäcken bäck Breen personnamn Borrahögagärdet åker
Kungslena sn Kavlåsa damm damm Brismestorpapojkarna personnamn Borrehögen höjd
?Kungslena sn Klåfstenan gränsmärke Brismestorpare inbyggarbeteckning Borrahögen kulle
Kongslena socken Kohagasjön sjö Bristorpa töser inbyggarbeteckning Borrehögen gravkulle
Kungslena sn Kohagen skogsmark Brodden inbyggarbeteckning Bossgårdshagen benämning på Kohagen
?Kungslena sn Kungslenaberget del av Varvsberget Brunarn personnamn Bosshagen, se Bossgårdshagen Saknas
Kongslena sn. Kungslenaberget Saknas Bruna-Maja personnamn +Branteberget möjligen äldre namn på Plantaberget
Kungslena sn Kungslena berg berg Brunns-Anders personnamn +Brantebergs Klint gränsmärke
Saknas Saknas Kungslenaberget, se Granberget berg Brunnsen, se Brunns-Anders Saknas +Brantebergs Sten gränsmärke
(Kungs)lena by o. sn Kung Vides hög fornlämning /Se Brunnses-Anders inbyggarbeteckning Bredegårdsberget kalkstensbrott
Kongslena sn Lena borg fornlämning Brälle personnamn Bredegårds kalkbruk kalkstensbrott och kalkbrott
Kongslena sn.? »Lena bärgh» berg Dalskabönderna personnamn Bredegårdsängen betesäng
Kongslena sn Lenboberg, se Kungslenaberget del av Varvsberget Dalska-Manda personnamn Bredemossen torvmosse
Kungslena sn Lottas backe höjd Dalska-Stava personnamn Bredemossen madängsområde
Kungslena sn Maden ägomark Dalskes Manda personnamn +Bredängen ängsområde
?Kungslena sn Nabbesten gränsmärke Enebacka inbyggarbeteckning +Bresslebacken kulle med backstugubebyggelse
Kongslena sn. Plantaberget berg Enebackarna inbyggarbeteckning Brismestorpa lund lövskogsområde
Kungslena sn Plantaberget berg Flittarpa-dalsken inbyggarbeteckning Brissmestorpaskogen skogsområde
Kungslena sn Plantaberget berg Frisagårdingen personnamn Brissmestorpavägen väg
Kungslena sn Plantaberget, se Högstenaberget berg Frisen personnamn +Broaledslyckan åker
Kongslena sn. Plantabergsnabb skogsmark Gamle-Dalsken personnamn +Brolyckan åkerlycka
Kungslena sn. Ryttarebackarna ängsmark Gravagårdssläkten inbyggarbeteckning Brudgummahålan håla i kronopark
Kungslena sn Rålyckan ängsmark? Grava-Karl personnamn Brudgummahålorna födjupningar mellan rullstensåsar
Kungslena sn Sankt Ingrids källa källa och gränsmärke Gravarn personnamn Brunnaskogsvägen skogsväg
Kungslena sn Torsbo, Lilla Saknas Guntorpabönderna inbyggarbeteckning Brunnsgärdet åker
Kungslena sn /Se Tryhörningen, se Trakanten gränshörn Guntorpapojkarna inbyggarbeteckning Brunnsängarna åker- och ängsområde
Kungslena sn /Se Trekanten gränshörn Guntorparna inbyggarbeteckning Brunnsängen äng
Kungslena sn /Se Trollebosjön sjö Hogga-Frans personnamn Brunnsängen Saknas
Kungslena sn o. by /Se Träteparken park? Hoggen personnamn Brunnsängen åker- och ängsområde
Kungslena sn /Se Trätteparken skog /Se Hummeln personnamn Brunsängen ängsområde
Kungslena sn /Se Varvsberget berg Högkulla Karl personnamn +Brunsängen, Lilla ängsområde
Lena, se Kungslena sn Varvsberget o. Gerumsberget bergstrakter Jeppe på berget personnamn +Brunsängen, Stora ängsområde
?Bossgården = 1 Kungslena gd Åsasjön sjö Kalva-Gusten, se Kalven Saknas Brygghusbiten åkertäppa
Brismestorp gd   Kalven personnamn Brånagärdet åker
Brismestorp gård   Kammers-Mari personnamn Brånen del av kronopark
Brismestorp gd   Kammert personnamn Brånaskogen, se Bråen Saknas
Brismestorp gård   *Kijffvetorpspighorna inbyggarbeteckning Brånen eller Brånaskogen skogsmark
Brissmedstorp Saknas   Klippa-Algot personnamn +Bränne skogstrakt
Brismenstorp Saknas   Klippen personnamn Bygatan landsväg
Brissmedstorp Saknas   Klipperna inbyggarbeteckning Bäcken del av bäck
Brissmestorp gård   Klippes-Anders personnamn Bäcken, Nerarste bäck
Brismestorp gd   Klöppen personnamn Bäcken, Upparste, se Kvarnabäcken Saknas
Brissmestorp gd   Klöppes-Anders, se Klöppen Saknas Bäckströms lycka åkerlycka
Brissmestorp gd /Se   Knöla-Lina personnamn +Bölhagen, se Sällalyckan Saknas
Dalen gd /Se   Knölarn personnamn +Dalagärdet gärde
*Friene tomt   Knölarspojkarna personnamn Dalskavägen väg
Frisagården hemman /Se   Kobon personnamn Danielasjön benämning på Åsasjö
Gestilren Saknas   Kolagubben personnamn Danskgårdsvägen landsväg
Gestilren försv.ort   Kola-Klas personnamn Dikesgärdet åker
*Gestilren Saknas   Kolarn, Gamle personnamn Djupasjön sjö
*Gestilren Saknas   Kolars-Hanna personnamn Djupsjön sjö
Gestilren f. ort   Korsken personnamn Djupasjön sjö
»Gestilreen» försv. ort   Korven inbyggarbeteckning Dragonsvägen skogsväg
*Gestilren försv. ort   Kungslenabo inbyggarbeteckning +Drefven väg eller drev
Gestilren f. ort   Kungslenabonde inbyggarbeteckning Dreven fädrev
Gestilren, se Gästilren hist. plats /Se   Kyrkegårdarna inbyggarbeteckning +Drängasprängen åker
Gästilren hist. plats /Se   Käll personnamn Drängastenen s.k. lyftesten
Gestilren Saknas   Lebo inbyggarbeteckning +Dufvesten åkerteg
Saknas Saknas   Lebosa inbyggarbeteckning Dummersspis höjd
Gæstilren Saknas   Ledsgårdingen personnamn Dummerspis flyttblock
Gestilren Saknas   +Ledsgårdshustrurna inbyggarbeteckning +Dungagjerdet åker
Gravagården, Övre el. Nedre gdar /Se   Lekare-Olle personnamn Ekedalsvägen, se Lille Skövdevägen Saknas
Gravagården gd   Lenander släktnamn Enebackabitarna, se Enebackalyckorna Saknas
Gunniltorp by   Lenbo inbyggarbeteckning Enebackadreven väg
Gunniltorp gård   Lenman släktnamn Enebackalyckorna åkertegar
Gunniltorp gd   Lesken personnamn Enebackaskifterna åker- och skogsskifter
Gunniltorp by   Liarn personnamn Enebackavägen, se Enebackadreven Saknas
Gunniltorp Saknas   Liars-Johanna personnamn Enebacken del av sluttning
Gunniltorp by?   Liars-Karl personnamn Enebacken allmäning, boplats för avskedade soldater
Gunniltorp Saknas   Liars-Kristin personnamn +Enebacken kulle
Gunniltorp by   Liljedalarna inbyggarbeteckning Ersåskullarna kullar
Gunniltorp gd   Lilledalsken personnamn Falköpingsvägen landsväg
Gunniltorp by   Löcke-Karl personnamn Fallet del av kronopark
?Gunniltorp by   Löcken personnamn Falljungen åker och ängsmark
Gunniltorp by?   Lövåsapojkarna inbyggarbeteckning Fattigstugeledet grind
?Gunniltorp by   Madborna inbyggarbeteckning Femstenarör gränsmärke
Gunniltorp gd /Se   Marbogårds personnamn Ferrabro bro
Gunniltorp by /Se   +Marbonilss personnamn +Firrebron, se Ferrabro Saknas
Gunniltorp by /Se   Marvel personnamn Fjället diabasstupet
Kungslena by   Mossa-Johan personnamn +Folekiärret äng
Kungslena by, förr slott /Se   Mossarn personnamn Forsbergskällan källa
Kungslena by o. sn.   Nolgärdsbönderna inbyggarbeteckning Forsbergsliden sluttning
Kungslena by o. sn   Pecka-Karl personnamn Forsbergsåkern åker
Kungslena by o. sn.   Pecka-Löcken, se Löcken Saknas Frises väg utfartsväg
Kungslena by o. sn   Rike-Lycken personnamn +Frögärdet, se Fröängsgärdet Saknas
Kongslena kgsd o. by   Råbocken, se Råbäckarn Saknas *Fröngsgärdet? åkrar
Kongslena gd.   Råbäcka-Karl personnamn Fröängarna ängsområde
Kungslena gård med slottsruin och sn   Råbäckaren personnamn +Fröängen ängsskift
Kungslena gård med slottsruin och sn   Rännagårdingen personnamn Fröängsgärdet åkerområde
Kungslena Saknas   Skriken personnamn Fårabacken kulle
Kungslena by o. sn   Smedsgåla inbyggarbeteckning Fädreven vallväg
Kungslena by o. sn   Smedsgårdsbon personnamn Fädreven kreatursdrev och åkerväg
Kungslena by, sn   Smedsgårdsborna inbyggarbeteckning Förlännet ängsteg
Kungslena by o. sn   Smesken personnamn Förlännet äng
?Kungslena by och sn   Stenbrotorparen personnamn Förlännet äng
?Kungslena by o. sn   Stommare inbyggarbeteckning Första-råsen rännil el. källsåg
Kungslena sn   Stommaren inbyggarbeteckning Förstugan åkertegar
Kongslena by   Stomspojkarna inbyggarbeteckning Förstugorna åkerlyckor
Kungslena by o. sn   Storedalsken personnamn Galtamossen mosse
Kungslena by   Stuten personnamn Gamla gatan körväg
Kungslena by, sn   Stuven personnamn Garvarsbacken kulle
Kungslena Saknas   Stöttebo-Jonas personnamn Gatorna byväg
Kungslena herrg   Sörgåla inbyggarbeteckning +Gatubackarne område av platå
Lena (nuv. Kungslena) by   Sörgårdsborna inbyggarbeteckning +Gatvägsbackarne område av platå
Kungslena g. o. by   Sörgårds personnamn Getatrappan höjd
Kungslena by   Tjuvatorpa inbyggarbeteckning Getatrappan stig
Kungslena by   Tjuvatorparen personnamn Getatrappavägen väg
Kongslena by   Torsbo-Inga personnamn Gimmersled, se Jämmersled Saknas
Kungslena by   Vasen personnamn +Giärdesskogen skogsområde
Kungslena by o. sn   Veken personnamn +Giärdet, Norra, se Nohlgärdet Saknas
(Kungs)lena by   Västarpa-Maja personnamn Granberget berg
Kungslena sn, by o. kgsgd   Västarpen personnamn Granberget höjd
Kungslena gård med grundmur till slott   Västarperna inbyggarbeteckning Granberget granbevuxet område
Kungslena gd   Adela stuga backstuga Granbergsliderna sluttningar
Kungslena hg   Alberta stuga backstuga +Grannbacken samlingsplats för byamän
Kongslena bost?   Askes stuga stuga Gravagårdsgärdet åker
Kungs(?)lena by   Augusta på Torsbo backstuga Gravagårdsgärdet åker
Kongslena bost   +Aurugatorp gård +Grisåkern åkerteg
Kungslena översteboställe   Backagårdarna brukningsdelar Gropabäcken, se Gropen Saknas
Kungslena by   Backen gd Gropen benäming på Karsabäckens fortsättning
Kungslena by   Backen gård Gropen, Nerarste, se Neraste bäcken Saknas
Kongslena by o. sn   Backen bebyggelse Gropen, Upparste, se Kvarnabäcken Saknas
Kungslena by   Backen bebyggelse Grusgropen grustag
Konungs-Lena Saknas   Backen lht Grusgropevägen väg
Kongslena by   Backgårdarna brukningsdelar Grustaget, se Grusgropen Saknas
Kungslena by   Backgården gd Gryterör grushåla
Kungslena by   Backgården gård Gryterör grushåla
Kungslena gd   Backgården bebyggelse Gråtarestigen väg
Kungslena by   Backgården bebyggelse Gråtarevägen, se Gråtarestigen Saknas
Kungslena gd   Backgården, Lilla, se Nedre Backgården Saknas Grönegateledet grind
Kungslena by   Backgården, Nedre brukningsdel Grönegatelyckorna åkerlyckor
Kungslena by   Bergastugan stuga +Gunniltorps ängsväg väg
Kungslena hg   +Berget ryttareboställe Guntorpa mossar benämning på Helveteskärret
Kongslena bost.   +Berget, se Torsbo Saknas Guntorpavägen väg
Kongslena bost?   Bergstens stuga backstuga Guntorpavägen, Gamle, se Guntorpavägen Saknas
Kungslena gd /Se   Bergstens stuga ryggåsstuga Guntorpa ängar lövängsområde
Kungslena by och sn /Se   Björns stuga backstuga +Gårdskrokarne åkerlyckor
Kungslena by /Se   Blombergs boställe soldattorp Gåsahalsen åker
Lena f. slott   Bolles stuga backstuga Gåtabrunnen brunn
Lena f. slott, nu ruin   Bondens på Mad lht Gärdesskogen skogsområde
Lena f. slott   Bossgården gd Gärdet, Nerarste åker
Lena f. slott   Bosgården gård +Gärdet, Södra, se Sörgärdet Saknas
Lena f. slott, nu ruin   Bossgården översteboställe Gärdet, Upparste åker
Lena f. slott, nu ruin   Bossgården översteboställe Götaregårdsvägen väg
Lena f. slott, nu ruin   Bossgården översteboställe +Hagahörnet ängsområde
Lena f. slott, nu ruin   Bossgården översteboställe Hagen åker
Lena f. slott, nu ruin   +Brahelena påtänkt stad +Hagen, se Holmen Saknas
Lena f. slott, nu ruin   Bredablick lht Haget gärdesgård
Lena f. slott, nu ruin   Bredegårdarna brukningsdelar +Hallafjällsbackarne område av platå
Lena f. slott, nu ruin   Bredegården gd Hälveteskärret Saknas
Lena f. slott   Bredegården gård Hälveteskärret beteshage
Lena förr slott   Bredegården bebyggelse Helveteskärr mosse
Lena, Kungslena? Saknas   Bredegården bebyggelse Helveteskärret mosse
Lena f. slott   +Bresslebacken backstuga Herramad åker
Lena f. slott   Brissmestorp gd +Herre Engen äng
Lena f. slott   Brissmestorp gård +Herregårdsporten port
Lena Saknas   Brismestorp enstakahemman Herrgårdsparken park
Lena? Saknas   Brissmestorp enstakahemman Hingsthagen hage
Lena förr slott   Brissmestorp enstakahemman +Hioo Gatan väg
Lena förr slott   Bristorp backstuga el. lht Hjortamossen mossområde
Lena f. slott, nu ruin   +Broaled backstuga Hjortamossen mosse
Lena f. slott   +Broaledet dagsverkstorp Hoaledet grind
Lena f. slott   Broddes stuga stuga Hogårdskällorna källor
Lena f. slott   Brunars stuga backstuga Hogårdsliden uppfartsväg
Lena f. slott   Brunnatorp torp Hogårdslyckan åker
Lena f. slott   Brunnatorp dagsverkstorp Hogårdsskiften skiften
Lena Saknas   Brunns-Andersa stuga backstuga +Holmen område med backstugubebyggelse
Lena Saknas   Brunnsastugan stuga +Horsskärret kärr
Lena Saknas   Brunnsgården gd +Hulabäckabackarne område av platå
Lena Saknas   Brunnsgården gd Hulevägen väg
Lena förr slott   Brunnsgården gård Humlagårdsgärdena åkrar
Lhene Saknas   Brunnsgården bebyggelse Huschgärdet gärde
Lena förr slott   Brunnsgården bebyggelse +Hvarfsberget, se Varvsberget Saknas
*Lena, se Kungslena Saknas   Brunnstorp, se Brunnatorp Saknas +Hvarfsgärdet gärde
Lena, se Kungslena sn   Buscha-Johannes stuga backstuga Håkanssons hage ängsskift
Lena, se Kungslena gård o. sn   Buscha-Larsa stuga ryggåsstuga +Hägnen hagmark
Lena, se Kungslena översteboställe   Bysmedjan smedja +Hästhagen beteshage
Lena, se även Kongslena by o. sn   Båges boställe soldatboställe Högaledet grind
Lena, se Kungslena gård   Bäckagården gd Högaliden väg
Lunden vid Brissmestorp tp /Se   Bäckagårdarna brukningsdelar Högalidsgärdet åker
Löhnöö, se Lena (nu Kungslena) f. slott   Bäckagården, se Bäckgården Saknas Högeklint bergstup
Marbogården, Nedre, Övre hemman /Se   Bäckgården gård Högevall dike med vallar
Munkatorp gd /Se   Bäckgården bebyggelse Högstensberget benämning på Plantaberget
Råbäck gd   Bäckgården bebyggelse Hömsvägen landsväg
Råbäck gd   Bäckströmstorpet torp Ingrids källa Saknas
Råbäck gd /Se   Charlottenlund lht Intagan intaga
Stenbrotorp gd /Se   +Dalbogapet torp Intagan åker och äng
Stommen gd   Dalen gd Iskällan källa
Stutagården hemman /Se   Dalen gård Jennysdal dalgång
Tjuvatorp by   Dalen enstakahemman Jungfrubacken åker med kulle
Tjuvatorp gård   Dalen enstakahemman Jämmersled grind
Tjuvatorp gdar   +Dalgrens stuga backstuga Jämmersled Saknas
Tjuvatorp by   +Dalmans stuga backstuga *Jämmersled? borttagen grind
Tjufvetorp Saknas   Dalskagårdarna brukningsdelar Jämmersled grind
Tjuvatorp by   Djupadalsvillan, se Djupagården Saknas Jököpingsvägen landsväg
Tjuvatorp by   Djupagården villabyggnad +Kalfhagen beteshage
Tjuvatorp by   Djupedalen, se Djupagården Saknas Kalkbanan järnvägslinje
Tjuvatorp by   Edebo lht Kalvahagen hage
Tjuvatorp by   Edita stuga backstuga Kanalen lopp
Tjufvetorp Saknas   Ekbacken lht Karsabäckabron bro
Tjufvatorp by   Ekstedtes stuga lht Karsabäckaliden sluttning
Tjuvatorp by   Enebacken allmänning Karsabäcken Saknas
Tjufvatorp by?   Enebacken allmänning Karsabäcken bäck
?Tjuvatorp by   Erikera-Majes stuga backstuga Karsabäcken bäckrännil
Tjuvatorp gd:ar /Se   Fagera-Majes stuga backstuga Kavlåsavägen landsväg
Torsbo gd /Se   Fattighuset, Gamla fattighus +Kifvatorpsåkern åker
Trollebo lht /Se   Fattigstugan Saknas Kivatorpagärdet åker
Trollebo lg /Se   Fattigstugan fattighus Klint, Höge, se Högeklint Saknas
*Åffredatorp Saknas   Fines stuga lht Klint, Lilla, se Lilleklint Saknas
*Åffredatorp Saknas   Flinkes stuga backstuga Klippe, Lilla, se Lilleklint Saknas
Ångatorp? Saknas   Flinkes stuga torp el. backstuga Klippegårds hage furudunge
Övertorp gd   Franka-Lottas stuga backstuga Klippet rasbranter
?Övertorp gd   Frankes stuga backstuga Klockekällan Saknas
Övertorp by /Se   Frickes boställe soldatboställe Klockeledet grind
    Frickes stuga stuga Klockeliden landsvägslid
    Frida-Mines stuga, se Mines stuga Saknas +Klockporten port
    Frides stuga lht +Klåfstenan gränsmärke
    Fridhem lht Klämmorna, se Stenklämmorna Saknas
    +Friene tomt, nu okänd +Knektalyckan allmäning
    Frimans stuga backstuga Knektalyckorna åkertegar
    Frisagården gd Knektalyckorna ängstegar
    Frisagården gård Knektåkern åker
    Frisagården bebyggelse Knektaåkrarna åkertegar
    Friska-Majes stuga backstuga Knektåkrarna åkertegar
    Friskastugan stuga Knektängen ängsområde
    Frugården gård Knektängen Saknas
    Furuhill lht Knivabytet gärdesväg
    Furulund lht, avs. Knivaköpsvägen Saknas
    Fåraladan fårhytta Knivaköpsvägen väg
    Gamla Flinkes stuga backstuga Kobos källa källa med vattningsplats
    Garvars stuga backstuga Kohagasjön sjö
    +Generalsätet, se Bossgården Saknas Kohagasjön sjö
    +Grafvegården Saknas Kohagen hage med barrskog
    Gravagårdarna benämning på Övre och Nedre Gravagården +Kohagen beteshage
    Gravagården, Nedre gd +Kohagen beteshage
    Gravagården, Nedre gård Kolaforsa bäck, se Kolaforsen Saknas
    Gravagården, Nedre bebyggelse Kolaforsen bäck
    Gravagården, Nedre bebyggelse Kolavägen väg
    Gravagården, Övre gd +Kongslena Berg kronopark
    Gravagården, Övre gård Kongslena Berg, se Kungslenaberget Saknas
    Gravagården, Övre bebyggelse +Kongslenagärdet gärde
    Gravagården, Övre bebyggelse +Kopphålsängen ängsområde
    +Grufvegård, Nedre, se Nedre Gravagården Saknas +Korsamossarne mossar
    Grönegatan gd Korsgatorna gator
    Grönegatan gård Korsgårdsgatan tvärgata
    Grönegatan bebyggelse Korsgårdstomten tomtplatser
    Grönegatan bebyggelse Korsråsen mossområde
    +Gunnarstorp, se Gunniltorp Saknas Kramaset rasbrant
    Gunnilstorp gd Krokabackagärdet åker
    Gunniltorp gård Krokabackarna åkerområde med kullar
    Gunnilstorp gd Krokabacken kulle
    Gunnilstorp gd Kronoparken Åsarne, se Kungslena Åsar Saknas
    Gunnilstorp enstakahemman Kullen forngrav
    Gunnilstorp enstakahemman Kungsbro bro
    Gunnilstorp enstakahemman +Kungslena berg kronopark
    Guntorp Saknas Kungslenaberget del av Varvsberget
    Guntorpabyn brukningsdelar Kungslena mad område med marina sandavlagringar
    Guntorpagården brukningsdelar Kungslena Åsar kronopark
    Guntorpa smedja smedja Kungsvägen, Gamla landsväg
    Gärdhem arbetarbostad Kung Vides hög kulle
    Götaregården gd Kung Vides hög, se Videshögen Saknas
    Götaregården gård Kvarnabäcken bäck
    Götaregårdarna brukningsdelar Kvarngärdet åker
    Götaregården bebyggelse +Kÿrckioporten, Stora port
    Götaregården bebyggelse Kyrkobacken kulle
    Götaregården bebyggelse Kyrkestigen gångstig
    Hagalund lht Kåtabrunnen Saknas
    Halta-Johannes stuga, se Buscha-Johannes stuga Saknas Kåtabrunn brunn
    Handelsboden lanthandel Källaregärdet åker
    Helges stuga backstuga Källemossen mossområde
    Herregården, se Bossgården Saknas Kärraledet grind
    Herrgården gård Kärret ängsområde
    Hildinga stuga stuga Kärret ängsområde
    Hindrikatorpet lht Kölnabacken kulle
    Hogården gd Ladbackaliden sluttning
    Hogården gård Ladbacken område med ladugårdar
    Hogården bebyggelse Ladugatan gata
    Hogården bebyggelse Ladugårdsgärdet åker
    Hogården, Lilla bebyggelse +Ladugårdshagarne hagar
    Hogården, Store bebyggelse Laduliden Saknas
    Huldero lht Lammahagen, se Låmmahagen Saknas
    Humlegårdarna brukningsdelar Landsvägen Saknas
    Humlegården gd Landsvägen, Nya landsvägssträckning
    Humlegården gård Ledsgårdsberget kalkstensbrott
    Humlegården bebyggelse Ledsgårds brott kalkstensbrott
    Humlegården bebyggelse Ledsgårdsgatorna tvärgator
    Humlegården bebyggelse Ledsgårdsskiften skiften
    Humlegården, Lille bebyggelse Ledsgårdstomten tomtplats
    Hunlegården, Store bebyggelse +Leena Bärg, se Kungslenaberget Saknas
    Hurtigsstugan äldre benämning på Madholm Lenaberget del av Varvsberget
    +Hvasagården, se Vassagården Saknas Lenaliderna sluttningar
    Häggblads stuga f.d. soldattorp Lena mad, se Kungslena mad Saknas
    Högalid lht Lenavägen väg
    Högalid obebyggd lht Lerhulegärdet åker
    Högbergs boställe nuv. lht, tidigare soldatboställe Liarsledet grind
    Högkullatorpen torp Liarsliden sluttning
    Högkullen torp Liden del av s.k. Lider
    Högkullen torp Liderna sluttning
    Högkullen lht Liderna sluttningar
    Iskällaren ruin Lidgärdet åker
    Jennylund lht Lidgärdet åker
    Johana-Annes stuga stuga Lidledet grind
    Johana torp torp Lillagatan tvärgata
    +Jötaregården, se Götaregården Saknas Lilla klippe, se Lille klint Saknas
    Kammers-Maris stuga backstuga Lille klint bergsbrant
    Karlsro lht Lilla mad del av mad
    Kivatorp bebyggelse +Lille Klintabackarne område av platå
    Kivatorp, se Tjuvatorp Saknas Lillevägen, se Danskgårdsvägen Saknas
    Klares stuga backstuga Lillevägen Saknas
    Klipparegården gd Lillgatan skogsväg
    Klipparegården gård Lillängen äng
    Klipparegården bebyggelse *Limmerstera? åkrar
    Klipparegården bebyggelse +Limmesdälden åkerteg
    Klippegården namnform på Kungslena Klipparegården Limugnen äng
    Klockaregården gd Ljusagärdena åkrar
    Klockaregården brukningsdel Ljusavägen uppfartsväg
    Klöppegården, se Klipparegården Saknas Ljuses körs körsbärsträd
    Klöppes-Andersa stuga backstuga Logeliden sluttning
    Knalla-Maris stuga backstuga Lottas backe åskulle
    Knallas stuga ryggåsstuga Lunden ängsområde
    Knöla-Lines stuga stuga +Lunds Engen, se Lunden Saknas
    Knölars stuga, se Nybergs-Lines stuga Saknas +Lunnarne åkertegar
    Knölars stuga backstuga Lyckan åker
    Kobos Edvina stuga backstuga Lyckeledet grind
    Kobos stuga backstuga Lyckorna åkertegar
    +Kockegårdenn gård Låmmahagen hage
    Ko-Fredrika stuga backstuga Långgatan, Norra gata
    Kohagatorpet, se Kohagen Saknas Långgatorna gator
    Kohagen ödetorp Läktaren åkerlycka
    +Kohagen dagsverkstorp +Löfängen ängsområde
    +Kokeluren backstuga Ma, se Maden Saknas
    Kokolurn, se Fattigstugan Saknas Mad uppodlad sankmark
    Kola benämning på »Kolarsåttingen» Maden mad
    Kolalotten bebyggelse Maden ängsområde, niu delvis åker
    Kolarsåttingen bebyggelse Madgropen bäck
    +Konungsgården, se Bossgården Saknas Madlyckan åkerlycka
    Korsgården gd Madskifterna åkertegar
    Korsgården gård Madvägen landsväg
    Korsgården gård Madvägen körväg
    Korsgården bebyggelse +Mellomgierdet åker
    Krons boställe soldattorp +Mellomgiärdet åker
    Krons stuga backstuga Mellomgärdet åker
    Kråva-Fredrika stuga backstuga Mellomgärdet åker
    Kråva-Kajses stuga backstuga +Millangärdet gärde
    Kråves-Andersa stuga backstuga +Millangärdet gärde
    Kulls soldattorp soldattorp +Millomgärdet åker
    Kulls stuga backstuga Monumentet minnessten
    Kungsgården, se Bossgården Saknas Mossagärdet åker
    Kungslena kyrkby Mossarna mosstråk
    Kungslena kyrkby Munkaledet, se Åsaledet Saknas
    Kungslena kyrkby Munkatorpa hage beteshage
    Kungslena kyrkby Munkatorpaledet grind
    Kungslenabyn kyrkby Munkatorpavägen väg
    Kungslena kungsgård Saknas Murarehemsgärdet åker
    Kungslena kyrka kyrka Muremad mad
    Kungslena Rännaregården bebyggelse +Myran åker och äng
    Kungslenastugan stuga Månsa mosse mosse
    Kungslena åsar bebyggelse Märgelgärdet åker
    Kvarnen, se Missionshuset Saknas Nabbeled grind
    Kvickes boställe soldatboställe Nabbesten sten
    Kyrkevaktars stuga backstuga Nabbesten sten
    Kyrkogården gd +Nabb-Sten gränsmärke
    Kyrkogården gård Nervägen väg
    Kyrkogården bebyggelse Nervägen väg
    Kyrkogården bebyggelse +Nohlgiärdet åker
    Kyrkogården bebyggelse Nolgärdet åker
    Källandera-Stines stuga benämning på »Knalla-Maris stuga» Nolgärdet åker
    Källebacken f.d. dagsverkstorp Nyodlingen åker
    Källeberg lht +Näbbesteen, se Nabb-Sten Saknas
    Källegårdarna bebyggelse Oxahagen beteshage
    Källegården gd Oxbacken område med backstugor
    Källegården gård Parken ängsområde
    Källegården bebyggelse Pickes gata ladugårdsplan
    Källegården bebyggelse Pigestenen s.k. lyftesten
    Källegården bebyggelse Pilströmsvägen väg
    Lagera boställe förr soldatboställe, nu lht Pineledet grind
    Ledsgårdarna brukningsdelar Pinkarumpen, se Pinkarumpsgärdet Saknas
    Ledsgården gd +Pinkarumpsgiärdet åker
    Ledsgården gård Plantaberget berg
    Ledsgården bebyggelse Plantaberget berg
    Ledsgården bebyggelse Plantaberget platåberg
    +Leena, se Kungslena by Saknas Plantaberget, Norra del av Plantaberget
    +Leenahus, se Lenaborg Saknas Plantaberget, Södra del av Plantaberget
    +Lehna, Stora, se Bossgården Saknas Plantabergsnabben höjd
    Leker-Olles stuga backstuga Plantabergs nabb del av Plantaberget
    +Lenaborg borg Postastigen stig
    Lenabyn kyrkby Postgatan väg
    +Lena Kungsgård, se Bossgården Saknas Prästavägen väg
    Lena kyrka kyrka Prästängen ängsområde
    Lenastommen benämning på Kungslena Stommen Rake vägen del av väg
    +Lena Sätesgård, se Bossgården Saknas Rake vägen landsväg
    Liars stuga backstuga Rosskällorna Saknas
    Liden lht Rosskällorna källor
    Liljas boställe soldatboställe Rotakålgården kålgårdslycka
    Liljedal lht Rothugget uppodlad mark
    Lilla-Råbäck Saknas Rudedammen ruddamm
    Lilla-Torsbo, se Torsbo, Lilla Saknas +Russla skogsområde
    Lille-Hogården bebyggelse Ryttarebacka Saknas
    Lille-Högbergs stuga stuga Ryttarebackarna höjd
    Lille-Sörgården hemmansdel Ryttarebackarna högplatå
    Lill-Oskara stuga lht Ryttarebackarna kullar
    Ljunges stuga backstuga Ryttarevägen väg
    Ljusagården bebyggelse +Ryttareängen ängsteg
    Ljusastugan stuga Råglyckan intaga
    Ljuses stuga stuga Råglyckevägen väg
    Lodes boställe lht, tidigare soldattorp Rålyckan, se Råglyckan Saknas
    Lunden vid Brissmestorp gård +Råsbäcken åker
    Lunden enstakahemman Råserna källsåg eller rännilar
    Lyckegårdarna brukningsdelar +Räfvabiten åkerteg
    Lyckegården gd +Röarne område
    Lyckegården gård Rölyckan intaga
    Lyckegården gård Rölyckevägen, se Råglyckevägen Saknas
    Lyckegården bebyggelse +Sanchte Ingrids=Kiälla offerkälla
    Lyckegårds kvarn kvarn Sandbergs lycka åkerlycka
    Lövåsen lht Sandgärdena åkrar
    Madhem lht Sandgärdet åker
    Madholm torp Sandgärdet åker
    Madholm backstuga el. lht +Sandhulan del av Örlidsbacken
    Madängskärret lht Saturnsgärdet åker
    Madängslund torp Saturnsskiften del av madskift
    +Madängslund dagsverkstorp +Sellalyckan, se Sällalyckan Saknas
    Marbogårdarna benämning på Övre och Nedre Marbogården Siggeshagen hage
    Marbogården, Nedre gd Siggesråsen mossområde
    Marbogården, Nedre gård Siggesskiften åkerskift
    Marbogården bebyggelse +Siråsa Kjäldra gränsmärke
    Marbogården, Nedre bebyggelse Sjöamad mosse
    Marbogården bebyggelse Sjöamad kärromårde
    Marbogården, Övre gd Sjöamad, Lilla kärrområde
    Marbogården, Övre gård Sjöamad, Stora kärrområde
    Marbogården, Övre bebyggelse Sjöavägen väg
    Marbogården, Övre bebyggelse +Skilnadsråsen mossdråg
    Masthugget benämning på Enebacken +Skinkan, se Skinkerna ängsteg
    Mellumraden gårdar +Skinkerna ängstegar
    Mells stuga backstuga +Skogen, Store skogsområde
    Mies stuga stuga Skogsgärdet åker
    Mines stuga avs. lht +Skogslöckan, se Giärdesskogen Saknas
    Missionshuset bebyggelse +Skogsmaden mad el. kärr
    Mon dagsverkstorp Skogsvägen benämning på Lille Skövdevägen
    Mon lht Skrikalyckan tomtplats och åker
    Mon, Lille lht Skrubba skogsområde
    Monketorp, se Munketorp Saknas +Skröpphålan däld
    Mor Annes stuga backstuga +Skröppåkern äng och åker
    Mossa-Johana torp lht, förr torp Skövdevägen landsväg
    Mossars stuga, se Mossastugan Saknas Skövdevägen, Lille landsväg
    Mossastugan torp Skövdevägen, Store landsväg
    Mossen, se Mosstorpet Saknas Slottsgärdet åker
    *Mosstorpet torp Slänten brant el. sluttning
    Mosstorpet dagsverkstorp Smedgatan tvärgata
    Munkatorp gd Smedgränd, se Smedgatan Saknas
    Munkatorp gård Smedjedreven väg
    Munkatorp enstakahemman Smedlyckan åkerlycka
    Murars hytta ladbyggnad Smedsgårdsberget kalkstensbrott
    +Måsen, se Mosstorpet Saknas Smedsgårds kalkbruk kalkbruk
    +Måsse Torpen dagsverkstorp Smygaregatan fortsättning
    Mörkes bod salustånd Smygaregränden, se Smygaregatan Saknas
    Nolgården gård Snipen åkerteg
    Nordraden gårdar +Snipen, se Udden Saknas
    Nybergs-Lines stuga backstuga Snåltån ängsområde, nu friköpt och bebyggd, lht
    Nyholm backstuga Spetsalyckan ängslycka
    Ossiansstugan backstuga Spetsalyckan åker
    Pelles Augusta stuga stuga Spökareliden, se Forsbergsliden och Spökeliden Saknas
    Pelles på Mad torp el. backstuga Spökeliden, se Forsbergsliden Saknas
    +Pryssagården, se Humlegården Saknas Stallbacken område tidigare med stallar
    Raskes stuga backstuga Stallkällan källa
    +Rennagården, se Rännaregården Saknas Stallkällorna källor
    +Rinegården, se Rännaregården Saknas +Stenbrowad gränsmärke
    Rothugget, Västra lht Stenbrotorpavägen skogsväg
    Rothugget, Östra lht Stenhuggaremossen mosse
    Rothugget lht Stenklämmorna väg
    +Ryttare Torpet soldattorp +Stenslättarebackarne område av platå
    +Råberg, se Råbäck Saknas +Stenslätten område av platå
    Råbäck gd +Stenslätteängen ängsområde
    Råbäck gård Stenstorpavägen landsväg
    Råbäck enstakahemman Stenstättevägen, se Storamovägen Saknas
    Råbäck enstakahemman Stenvadet vadställe, nu bro
    +Rämierna, se Stenbrotorp Saknas Stenvadsbron bro
    Rännagårdarna brukningsdelar Stenvadsgärdet åker
    Rännagården, se Rännaregården Saknas Stenvadsskogen skogsområde
    Rännaregården gd Stommaberget del av Granberget
    Rännaregården eller Klockaregården gård Stommaledet grind
    Rännaregården bebyggelse Stomsberget område
    Rännaregården bebyggelse Storagatan gata
    Rönnliden lht Storamovägen väg
    Sandbergs stuga stuga Store klint, se Höge klint Saknas
    Sandbergstorpet torp +Storeklintebackarne område av platå
    Saturns boställe soldattorp Storevägen, se Store Skövdevägen Saknas
    Saturns stuga lht Storrås mosse
    Sika-Majes stuga backstuga Storskullabacken kulle
    Sjögrens stuga stuga Storskullaledet grind
    Skogslund lht Storskullavägen skogsväg
    Skolan folkskola +Storängen ängsområde
    Skomakare-Pera stuga backstuga +Storängen intaga
    Skrikes stuga backstuga +Stubbaslätten område av platå
    Smedsgården gd Stugemossen mossområde
    Smedsgården gård Stutabacken område med backstugubebyggelse
    Smedsgården bebyggelse Stutamossen mosse
    Smedsgården bebyggelse Stöttebogärdet åker
    Smedstugan stuga Stöttebomossen Saknas
    Snottakyrkan benämning på Missionshuset Svartebäck bäck
    Snottastugan, se Snottes stuga Saknas Svartebäcksskogen skogsområde
    Snottes stuga backstuga Sånna åker
    Sockenmagasinet sockenmagasin +Sällalyckan åkerlycka
    Solberga lht Sörgatan långgata
    Solhem lht +Sörgärdet gärde
    Solhem lht +Sörängen ängsområde
    Solons stuga backstuga +Tholsbo Lilla Äng äldre ben. på Torsbolyckan
    Spetsastugan backstuga +Tholsbo Stora Äng intaga
    Spetses stuga backstuga Tiarpavägen landsväg
    Spetses stuga backstuga +Tjufwatorpa Kiäldra gränsmärke
    Spetses stuga backstuga Tjuvatorpa lund lövskogsområde
    Stenbacken lht Tjuvatorpavägen uppfartsväg
    Stenbrotorp gd. Torget öppen plats
    Stenbrotorp gård +Torpagärdet åker
    Stenbrotorp enstakahemman Torpamad åker
    Stenbrotorp enstakahemman +Torparegärdet, se Torpagärdet Saknas
    Stenstugan backstuga Torparelyckorna åkerlyckor
    Stenstugan boningshus Torsbo hage inhägnat område
    Stina-Lisinges stuga backstuga Torsbolyckan intaga
    Stommen gd Torsbovägen väg
    Stommen gd Torsbo äng ängsområde
    Stommen gård +Trehörningen område av platå
    Stommen bebyggelse Trindebacke kulle
    Stommen bebyggelse Trollebobäcken avloppsbäck
    Stora-Råbäck brukningsdel Trollebosjön sjö
    Stora-Torsbo, se Torsbo, Stora Saknas Trollebosjön sjö
    Store-Hogården bebyggelse Trolleboskogen skogsområde
    Store-Högbergs boställe soldattorp Trollgrottan, se Trollhulan Saknas
    Store-Sörgården hemmansdel Trollhulan grotta
    Stutagårdarna benämning på Övre och Nedre Stutagården Trossebogärdet åker
    Stutagården, Nedre gd +Tråbbo Siön, se Trollebosjön Saknas
    Stutagården, Nedre gård Trädgården, Store benämning på s.k. Trädgårdsgärdet
    Stutagården, se Nedre Stutagården Saknas Trädgårdsgärdet åker
    Stutagården, Nedre bebyggelse Trädgårdslyckan åkertäppa
    Stutagården, Nedre bebyggelse Träteparken skogsmark
    Stutagården, Nedre bebyggelse Träteparken skogsområde
    Stutagården, Övre gd +Trösten område
    Stutagården, Övre gård Tuppastenen höjd
    Stutagården, Övre bebyggelse Tuppastenen flyttblock
    Stutagården, Övre bebyggelse Tuppastenen flyttblock
    Stöttebo backstuga Tån allmäning
    +Sundbergskas stuga backstuga +Udden skogsområde
    Sy-Bergstens stuga backstuga +Ugnaröret kulle
    Säkera stuga stuga Undantaget åker
    Säkeratorpet stuga, tidigare torp Vadlyckan åkertäppa
    +Södergården, se Sörgården Saknas Vadlyckevägen åkerväg
    Söderraden gårdar Valldreven kreatursdrev
    Sörgårdarna brukningsdelar Vallen dike med vallar
    Sörgården gd Vallvägen åkerväg
    Sörgården gård Valpakällorna Saknas
    Sörgården bebyggelse Vargagropen fångstgrop för varg
    Sörgården bebyggelse Varvboberget benämning på Varvsberget
    Sörgården, Lille, se Lille-Sörgården Saknas Varvbogärdet, se Hvarfsgärdet Saknas
    Sörgården, Store, se Store-Sörgården Saknas Varvsberget platåberg
    Tjuvatorp gd Vasagatan tvärgata
    Tjuvatorp gård +Wasabrona kärräng
    Tjuvatorp enstakahemman Vasaliden sluttning
    Tjuvatorp enstakahemman +Vassfallabergen område av platå
    Tjuvatorp enstakahemman Veka benämn på Slottsgärdet
    Tjuvatorpagårdarna brukningsdelar Vekagårdsliden sluttning
    Tjuvatorps soldattorp soldattorp Vekavägen åkerväg
    Tjuvetorp, se 1 Kivatorp Saknas Vesslan åker
    +Tollebo, se Trollebo Saknas +Wesslan, Stora, se Vesslan Saknas
    +Torpet torpställe Videgraven, se Videshögen Saknas
    Torsbo gd Videshögen kulle
    Torsbo gård Vides kulle, se Videshögen Saknas
    Torsbo enstakahemman +Wieråkern åker
    Torsbo enstakahemman +Wipemåssen mosse
    Torsbo enstakahemman +Wisslan, Stora, se Vesslan Saknas
    Torsbo, Lilla del av hemman +Vråen, Södra område
    Torsbo, Stora del av hemman Vägen åta Stommen landsväg
    Trollebo gd Vältehallen stenhäll
    Trollebo gård Värberget åker
    Trollebo enstakahemman Värbergskullen kulle /Se
    +Trollebootorpet, se Trollebo Saknas Västarpajorden åkerområde
    Trosseboden trossbod +Wästragärdet gärde
    +Trållebo, se Trollebo Saknas +Ålshögskullen kulle
    +Tufvetorp, se Tjuvatorp Saknas Åsaledet grind
    Ulles-Pera stuga backstuga el. torp Åsalyckan åkertäppa
    Utsikten f.d. arbetarbostad Åsarne kronopark
    Vallins boställe soldattorp Åsarne, se Kungslena Åsar Saknas
    Valls torp dagsverkstorp Åsasjön tidvis vattenfylld mosse
    Vasagårdarna brukningsdelar Åsasogen kronopark
    Vasaliden lht Åslevägen, se Tiarpavägen Saknas
    Vassagården gd +Ählemossebackarne område
    Vassagården gård +Ählemossen mosse
    Vassagården bebyggelse +Älehagen, se Alehagen Saknas
    Vassagården bebyggelse Älingabäcken bäck
    Vasses stuga backstuga Ängalyckan åkerlycka
    Vasses stuga backstuga Ängavägen väg
    Vekagården gd Ängavägen, Gamla väg
    Vekagården gård +Ängehagen ängshage
    Vekagården bebyggelse Ängen åker
    Vekagården bebyggelse Ängen, Nerarste del av åker
    Vekholmen undantagsstuga +Ängen, Norra ängsområde
    Väktars stuga backstuga Ängen, Upparste del av åker
    +Värdshuset stuga Ättestupan stup
    Zandera på Lilla mad backstuga Ölid sluttning
    Zandera på Mad lht Örlidsbacken rullstensås
    Zetterbergs affär diversehandel Örlidsåsen rullstensås
    +Åffredatorp bynamn +Östragärdet åker
    +Åvalls stuga backstuga Övervägen väg
    +Öfverraden, se Söderraden Saknas  
    +Öfverstebostället, se Bossgården Saknas  
    +Öfverstegården, se Bossgården Saknas  
    Övertorp by  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.