ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljunghems socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 5
Ljunghem sn Björkelund ängsmark Ljunghem by och socken Lillån förgrening av å
Ljunghem sn *Bredehall gränshöjd Anderstorp torp Pettersliden utskaktad lid
Ljunghem gd, sn Glasasvedjan terräng Aspetorp torp Rotabackarna backar
Ljunghem gd Gnete mosse mosse Björkelund lägenhet *Smällorna? mader
Ljunghem sn Gnetamossarna mossar Björn Eriksgården gård Storån å
Ljunghem sn o. gd Heldetorps led råmärke Bossgården gård  
Ljunghem sn /Se *Ingemos källa offerkälla /Se Broholm torp  
Ljunghem sn Ingemos källa, Den heliga fd offerkälla /Se Ekholmen torp  
Ljunghem sn Kappelsmossen mosse Erik Nilsgården gård  
Ljunghem gd Korsmossen mosse Glasmästaretorp gård  
Ljunghem sn Kyrkstigen stig Glastorp, Nya gård  
Liungem, Ljunghem Saknas Rotabackarna terräng Hagen torp  
Ljunghem sn *Stensbro vad gränsmärke Jonstorp gård  
Ljunghem sn Storskullabäcken bäck Korsmossen torp  
Ljunghem sn Tjärebacken ängsmark Krogstorp gård  
Ljunghem sn och by /Se Ösan å Krogstorp, Lilla torp  
Ljunghem sn /Se   Lars vid Ledet gård  
Ljunghem sn /Se   Linden torp  
?Jonstorp gd   Ljunghem Saknas  
Krogstorp gd   Mellomgården gård  
Ljunghem gård, socken   Nybygget torp  
Ljunghem gd, socken   Nyskogen torp  
Ljunghem gd, socken   Nytorp torp  
Ljunghem hg   *Rivå torp  
Ljunghem sn   Rumpegården gård  
Ljunghem by   Röset torp  
Ljunghem by   Sadelmakaretomten torp  
Stommen gd   Stenbacken torp  
Styrdshult by?   Stommen gård  
Styrshult by   Styrshult gård  
?Styrshult by   Svensbro förr torp, nu järnvägsstation  
Styrshult by?   Svensbro vaktstuga rälsbusshållplats  
Vreten egend. /Se   Tjärebacken torp  
    Värmagården gård  
    Ängarås torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.