ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hömbs socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 176 Naturnamn : 211
Hömb sn Barnarundan fornlämning? /Se Hömb socken sn Acklingavägen väg
Hömb socken Björkåsa mosse mosse Hömb sn Allén allé
Hömb socken Björnahuvud terräng Hömb socken och by Backagärdet åker
Hömb socken /Se Djurgården ägomark Hömb socken Barnarudsvägen skogsväg
Hömb sn Djurgården ägomark Hömb socken Björkedalsbackarna höjdsträckning
Hömb sn Drakerör råmräke Hömskabor inbyggarbeteckning Björkåsa mosse mosseområde
Hömb sn /Se Drakarör råmärke kavlåsare inbyggarbeteckning Björkåsavägen väg
Hömb sn *Drakarör gränsmärke Kavlåsarn inbyggarbeteckning Björkängen lövskogsområde
Hömb socken Grytan stenröse Loringen inbyggarbeteckning Björna huvud skogsbacke
Hömb sn Gryte rör råmärke Vistebon inbyggarbeteckning Bornamad åker
Hömb socken Gryterör, se Grytan gränsröse Alunbruket, se Kaflås alunbruk Saknas Bossgårdsjorden åker
Hömb sn o. gd Gullröret fornlämning? /Se Arpes boställe boställe Bruket skogsområde
Hömb sn Habboltorps Spänge spång Banvaktstugan banvaktstuga Båget skogsområde
Hömb sn *Habboltorpa spänge gränsmärke(?) Barnarudan torp Dammen vid Välvda bro damm
Hömb sn Haraflogen sjö Barnarudan dagsverkstorp Djurgården skogsområde
Höm Saknas Heldetorps led råmärke +Bestabacken dagsverkstorp Djurgården åker
Hömb sn *Hulta hag terräng (?) +Badstubacken dagsverkstorp Djurgårdsgärdet åker
Hömb sn Hultet ägomark +Björkhagen dagsverkstorp Djurgårdsvägen väg
Hömb sn /Se Hällestorps lid back på landsväg Björkedal dagsverkstorp Djuråsavägen väg
Hömb sn /Se Hömska mo skogsmark Björkåsen gård +Diuregårds Ängen äldre äng, nu åker
Hömb sn /Se Kavlåsa damm damm Björkåsen enstakahemman +Drakaröör gränsmärke
Höm sn /Se Kvarnasjön sjö Björnhuvud ödetorp Dungen åker
Höm sn /Se Kyrkerör fornlämning? /Se Björnhuvud dagsverkstorp Dymossagärdet åker
Hömb sn /Se Latåsen ås Boden, se Handelsboden Saknas Dymossen dyig mosse
Grimstorp gård Lersika hall råmärke Bomossen dagsverkstorp Ekagärdet åker
Grimstorp gård *Lersika hall gränsmärke Bossgårdarna tomtplatser Ekedalsvägen landsväg
Grimstorp gård /Se Långebro bro Bosgården, Norra gård Enebackadreven väg
Grimstorp Saknas *Långebro gränsbro Bossgården, Norra bebyggelse Enebackadreven väg
Grimstorp Saknas Norrebro påle terräng? Bosgården, Södra gård Ferrabro bro
Grimstorp gård Orrakullen ägomark Bossgården, Södra gård Ferrabro bro
Grimstorp gård Öråsa mosse mosse Broamossen arrendelägenhet Flickelund talldunge
Grimstorp gd /Se Oråsa mosse, se Öråsa mosse mosse Djuråsen torp Floddiket avloppsdike
Grimstorp gd /Se Oxhagen ägomark Enebacken torp Fogdaliden sluttning
Hållestorp g, by Skinten ägomark Enebacken äldre dagsverkstorp, nu arbetarbostad Friarebacken skogsområde
Hömb by Skrabben ägomark Fattighuset fattigstuga Fröbergsgärdet åker
Hömb by o. sn Snickarekvarn vattenkvarn Fattigstugan, se Fattighuset Saknas Fröjeredvägen landsväg
Hömb socken *Stodhorsa kulle höjd Ferrabo äldre dagsverkstorp, senare arbetarbostad Granallén väg
Hömb by Storskullabäcken bäck Ferrabo äldre dagsverkstorp, nu arbetarbostad Grevens väg benämning på Vretavägen
Hömb by Trappesten, Lilla, Stora råmärken Ferrabro handelslägenhet Grimstorpamarken skogsområde
Hömb by Ugglevad vad +Fielle dagsverkstorp Grushålan grustäkt
Hömb by och sn /Se Ugglevad terräng Fjället backstuga Grytan stenrös
*Ingethorp gård Vamfikan Saknas Fritslund bostadslägenhet +Gryte Röör gränsmärke
Kavlås gård Varkullen kulle Fröbergs torp dagsverkstorp Grytåsen grusås
Kaflås hrgd *Videbogsvad gränsbro(?) Fågela boställe boställe Gullamaden åker
Kavlås gård Vitamosse mosse Gretesstugan backstuga Gullröret forngrav
Kavlås gård Välvda bro bro Grimstorp gård Gullrörsgärdet åker
Kavlås hgd Öråsa mosse mosse Grimstorp bebyggelse Gärdets hage betesmark
Kavlås gård Öråsa mosse mosse Grimstorp enstakahemman +Habbeltorpa Spänge gränsmärke
Kavlås gård Öråsatorp ägomark Grindstugan bebyggelse Hacket åker
Kavlås gård Öråsa mosse mosse Gärdet hemman Hagen betesmark
Kavlås hg /Se Ösan å Gärdet arrendegård Haraflogen vattensamling el. göl
Kaflaas Saknas   Hagen hemmansdel Haraflogen vattenhåla
Kavlås hg /Se   Hagen äldre dagsverkstorp, nu arbetarbostad Holmakorset korsväg
Kavlås hg /Se   Halleberg torp Holmaliden sluttning
Kavlås herrg   Halleberg äldre dagsverkstorp, nu bostadslägenhet +Hulta hagh gränsmärke
Kavlås hg   Handelsboden diversehandel Hålkäll åker
Kavlås gd   Holmes bod, se Handelsboden Saknas *Hålkäll? åker
Kaflås sätteri, alunbruk   Holmes smedja smedja +Häldestorpa Leedh grind och gränsmärke
Kavlås hg /Se   Holmes stuga backstuga Hällestorps lid backe
Kaflås hrgd   Hultet ödetorp Hömbskabacken kulle
+Kaflås alunbruk alunbruk   Hultet dagsverkstorp Hömbskabacken, Västra åker
Kaflås gods /Se   Hällestorp gård Hömbskabacken, Östra åker
Kavlås gods /Se   Hällestorp enstakahemman Hömbskagatan del av sträckning
Landbogården försvunnen gård   Härbärget, se Luffarehotellet Saknas Hömbskagärdet åkrar
Påvarp säteri   Härstorp bebyggelse Hömbska hage skogsområde och betesmark
+Rude Stugan dagsverkstorp   Hömb kyrkby Hömbskaliden, se Parsliden Saknas
+Skomakaretorpet dagsverkstorp   Hömb bebyggelse Hömbska mo skogsområde
Skrämbo skogvaktarboställe /Se   Hömb bebyggelse Hömbskamon benämning på mo
+Stallbengdtz dagsverkstorp   Hömbskabyn by Hömbskavägen del av Skrämbovägen
Stommen gd   Hömbs kyrka kyrka Hömska mo skogsmark
Storagården försvunnen gård   Kavlås herregård Hömskagärdet åker
+Widebogan dagsverkstorp   Kavlås säteri +Iuråsen sandkulle
?Öråsen gård   Kavlås säteri Jonstorpavägen skogsväg
Östanbro gd /Se   Kavlås gård säteri med underlydande hemman Kalkbanan järnvägslinje
    Kavlås kvarn kvarn Kalvahagen beteshage
    Kavlås mejeri mejeri Kanalen kanaliserat lopp av å
    Kavlås station järnvägsstation Kavelbron, se Värdshusbron Saknas
    Kavlås såg sågverk Kavlåsa allé väg
    Kavlås säteri sätesgård Kavlåsa mader madområden
    Kontoret kontorsbyggnad Kavlåsa skog skogsområde
    Korsåsarna soldattorp samt backstuga Kavlåsa skogar skogar
    Korsåsen torp Kavlåsaån å
    Korsåsen soldattorp Kohagen äldre betesmark, nu åker
    Kyrkerör torp Konstlabäcken bäck
    Kyrkerör soldattorp Kvarnabäcken bäck
    Kyrkerör, Lilla soldattorp Kvarnadammen, se Kvarnasjön Saknas
    Kyrkerör, Stora dagsverkstorp Kvarnalyckan åker
    +Lehrsijkan dagsverkstorp Kvarnasjön sjö
    +Leersijkan, Lilla dagsverkstorp Kvarnsjön sjö
    +Leersijka, Stora, se Lersiken Saknas Kyrkerör forngrav
    Leos boställe äldre soldatboställe, nu arbetarbostad Kyrkerör forngrav
    Lersiken gård Kyrkerörsgärdet åker
    Lersiken, Lilla torp Kyrkestigen stig
    Lersiken enstakahemman, arrendegård Käckadiket kanal
    Lillagårdarna tomtplatser Källebackavägen väg
    Lillegården gård Latåsagärdet åker, nu i linda
    Lillegården bebyggelse Latåsen höjdsträckning
    Lillemon torp +Leersijka hall gränsmärke
    Loringes stuga stuga Leosdreven väg
    Luffarehemmet, se Luffarhotellet Saknas Leos äng ängsområde
    Luffarhotellet förr fattighus Lergärdet åker
    Lustigs-Kajsas stuga äldre backstuga, tidigare torpstuga Lillaråsen mosse
    Maskapes äldre backstuga, nu arbetarbostad Lillevägen väg
    Mejeriet mejeribyggnad Lustigsdungen lövträdsdungen
    Mejeriet, Gamla mejeribyggnad Lyckan åker
    Moatorpen förr torp Lyckan åker
    Mon, Stora och Lilla torp +Långebro gränsmärke
    Mon, Lilla äldre dagsverkstorp, nu bostadslägenhet Maderna sankt ängsområde
    Mon, Stora äldre dagsverkstorp, nu bostadslägenhet Mellomgärdet åker
    Nolgården tomtplats Mossen åkrar
    Norrebopåle Saknas Nervägen väg
    +Nybygge dagsverkstorp +Nohlängen äldre ängsområde, nu åkrar
    +Ohråsen enstakahemman Norrebro påle vägmärke
    +Pawatorp bebyggelse Odlingen åker
    Pluttebo byggnad Orrakullagärdet åker
    +Påfvelstorp bebyggelse Orrakullen åker
    Påvarp gård Orrekullen åker
    Påvarp säteri Orrakullsbäcken bäck
    Påvarp säteri +Orrekullsgierdet åker
    Påvarp, Lilla hemmansdel Oxhagen åker
    Påvarp, Stora hemmansdel Oxhagen åker
    Påvarpagårdarna hemmansdelar Parsledet grind
    Ridstallen ridhus Parsliden sluttning
    +Rosåndh dagsverkstorp Pepparlyckan åkerlycka
    Ryssagården gård Prinsessan Ingeborgsvägen väg
    Ryssagårdarna tomtplatser och byggnader Påvarpavägen väg
    Ryssagården bebyggelse Raka linan åker- och skogsväg
    Sandbacken dagsverkstorp +Rude Stugan gränsmärke
    Sandkullen äldre dagsverkstorp, nu arrendelägenhet Ryssagårdsfållan betesfålla
    +Sanrudan dagsverkstorp Ryssagårdsjorden åker, nu betesmark
    Skogagården hemman Rävabacka mad odlat madområde
    Skogagården bebyggelse Rävabacken åker
    Skogen gård Rävabacken åker
    Skogen enstakahemman Rödaledet grind
    Skogvaktarebostaden skogvaktarebostad Röde vägen framfartsväg
    Skogvaktars stuga skogvaktarboställe Sandhålan sandtäkt
    Skolan folk- och småskola Silamossen mosse
    +Skräddaretorp dagsverkstorp Skintamaden äldre madområde, nu åker
    +Skräddaretorp dagsverkstorp Skintan åker
    Skrämbo torp (skogvaktareboställe) Skinten gärde
    Skrämbo äldre skogvaktareboställe, nu arbetarbostad Skogagårdsvägen väg
    Sköldes boställe soldatboställe Skogsgärdet åker
    Snickarekvarn vattenkvarn Skogsvägen väg
    Snickarekvarn kvarntorp Skrabbabacken kulle
    Stenhuggaretorp torp Skrabbagärdet åker
    Stenhuggaretorp äldre dagsverkstorp, nu öde Skrabbamaden madområde
    +Stohurskullen bebyggelse Skrabban åker
    Stommen gård Skrabben åker
    Stommen bebyggelse Skrevet korsväg
    Storemon torp Skrämbo dunge lövträdsdunge
    Storkullen bebyggelse Skrämbovägen väg
    Storskullen gård Skrämbovägen åkerväg
    Storskullen enstakahemman Skörbötaledet grind
    Storängen hemmansdel Skövdevägen väg
    +Stotornskulle bebyggelse Skövdevägen, Lille väg
    Såmnagården gård Snickarekvarnssjön benämning på Kvarnasjön
    Sånnagården bebyggelse +Snickare Siöen, se Kvarnasjön Saknas
    Tomtebo arbetarbostad Spångagärdena åkrar
    Trollebo, Nya arbetarbostad Spångamaden odlat madområde
    Trädgårdsmästarebostaden bostadshus Spångavägen åkerväg
    Westera boställe soldattorp Stallgården område
    Vistebo torp Stallgärdet åker
    Vistebo dagsverkstorp +Stall Lÿckan åkerlycka
    Vistebotorpet förr torp Stationskorset korsning
    Värdshuset äldre värdshus, nu arbetarbostad Stationsvägen väg
    Ödegårdarna tomtplatser och byggnader Storaråsen mossområde
    Ödegården gård Storskullabäcken bäck
    Ödegården bebyggelse Storskullaledet grind
    Öråsatorp torp Storskullavägen skogsväg
    Öråsatorp dagsverkstorp Stångagången ledning
    Öråsen gård Stånggången, se Stånggångslyckan el. Djurgården Saknas
    Öråsen enstakahemman Stånggångslyckan åker
    Östanbro gård Sågebacken höjd
    Östanbro enstakahemman Sånnagårdsjorden åker
    Östanbrotorp torp +Tegelslagaregierdet åker
    Östanbrotorp dagsverkstorp Teklabron bro
      Teklabäcken bäck
      Tjärbackagärdet åker
      Tjärbackaledet grind
      Tjärbacken kulle
      Tjärkullen, se Tjärbacken Saknas
      Torpavägen väg
      Torpet, Västra åker
      Torpet, Östra åker
      Tresnipen åker
      Trollebobäcken bäck
      Trädgårdsgärdena Saknas
      Trädgårdsgärdet, Västra åker
      Trädgårdsgärdet, Östra åker
      Tvätthusgärdet åker
      +Ugglevad gränsmärke
      Varkullen kulle
      Vasaledet grind
      +Wijebogz Wadh gränsmärke
      Vipängen åker
      Visingsö kulle
      Vistebohacket åker
      Vitamossen, Stora mosse
      Vitepåle milpåle
      Vretavägen väg
      Välvda bro bro
      Välvda bro stenbro
      Värdshusbron bro
      Värdshusliden sluttning
      Ödegårdsgärdet åker
      Öråsa gärde åker
      Öråsa mosse mossområde
      Öråsa mosse mosse
      Ösan å
      +Östan å
      Östens byxor sankmark

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.