ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fröjereds socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 77 Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 23
Fröjered sn Amerika ägomark Fröjereds socken sn Baggahultet skogsmark
Fröjered sn Blackes ägomark Fröjered socken Degerhall sten
Fröjered sn Blängen ägomark Fröjered sn Drågen skogsmark
Fröjered sn Borgaslätten ängsmark Fröjered sn Fröbäcken bäck
Fröjered sn Bostället terräng Fröjersbor inbyggarbeteckning Fröbäcken å
Fröjered socken Bäckaredden terräng Annefors tegelbruk, såg och kvarn Hökensås ås
Fröjered sn? Degerhall skogsmark Annefors manufakturverk Saknas Kalle mosse mosse
Fröjered sn Djurabron bro Apelåsen säteri Kockalyckan skogsmark
Fröjered sn Djuran å Apelåsen gd Kungsbacka källa källa
Fröjered socken Drågagärdet ägomark Backgården gård Kungsbacka källa källa
Frörydh Saknas Drågaslätten slättland Backgården gd Kungsbacken höjd
Fröjered sn Dunders terräng Baståsen gård Lillån å
Fröjered sn /Se Egypten terräng Baståsen gd Lång rättut väg
Fröjered sn Fallalyckorna ängsmark Bokelid el. Bokelund, se 1 Skråmman fst Piggesten sten
Fröjered sn Faxajorden ägomark Bondestorp gård Pinnakrogen skogsmark
Fröjered sn /Se Fröbäcken bäck Bondestorp gd Pinnakrogen skogsmark
Fröjered socken Grevens ås terräng? Bondkällevad säteri Stallabron bro
Fröjered sn. o. gd. Grinden ägomark Bondkällevad gd Stallabron bro
Fröjered socken Gråtarekärret kärr Bremsahemmet gård Svenstorp traktnamn
Fröjered socken Gävadiket å Bremsahemmet by Tidalund traktnamn
Fröjered socken Hallamossen mosse Brumsahemmet gd Tidan å
Fröjered sn Himmelriket ägomark Brogården gård Vitamossen allmänningsmosse
Fröjered sn *Hulta hag terräng(?) Brogården gd Yan å
Fröjered sn Håva hage ängsmark Brömsahemmet by  
Fröjered sn Håven, Lille ägomark Fröjered Brogårdens kvarn och såg Saknas  
Fröjered sn Håvs led råmärke Djurabron lägenhet  
Fröjered socken *Ingeborgs rås sankmark Dunders torp  
Fröjered sn Ingeborgs rås sankmark *Eeckan t. el. lht  
Bondestorp gd Kanikerukan terräng Eldslyckan gård  
Fröjered sn Karlsten terräng Eldlyckan gd  
Fröjered sn Knektahagen, Lilla Saknas Erlandstorp torp  
Fröjered kyrkby & sn Knektahagen, Stora ängsmark Fattighuset Saknas  
Fröjered sn.? Kockalyckan terräng Flyttestad torp  
Fröjered socken Kråkvattnet ängsmark? Fredstugan torp  
Fröjered sn Kvarnahagen ägomark Fredsstugan gd  
Fröyaridt Saknas Källestenarna terräng Fröjered f.d. by, nu herrgård  
Fröjered sn *Kärraboåsen? höjdsträckning Fröjered by  
Fröjered sn *Kärrebäcksås Saknas Fröjered bebyggelse  
Frögheryds Saknas Kölneskogen skog Fröjered bebyggelse  
Fröjered sn Lersika hall råmärke Fröjered bebyggelse  
Fröjered sn *Lersika hall gränsmärke Furubacken frånsålt torp  
Fröjered sn /Se Lilleskogen skog Hallebo bebyggelse  
Fröjered sn Lillån å Hulegården gård  
Fröieredz prestebord Saknas Loppås ägomark Hulegården gd  
Fröiered Saknas Långebo bro Håven, Lilla gård  
Fröjered Saknas *Långebro gränsbro Håven Lille gd  
Fröieredtz presteborl Saknas *Moarna lekolitet Jonsbolet avhyst torp  
Fröjered sn ?Mon, Lilla o Stora torp Kaggestorp gård  
Fröjered sn Mörte ström ström med kvarn Kaggestorp gd  
Fröjered sn Paradisgärdet ägomark Kankerykan säteri  
Fröjered sn Petängen ägomark Kankerukan gd  
Fröjered sn Pinnakrogen ängsmark Kantabo, se Kantebo gd  
Fröjered gd Skogslyckan terräng Kantebo gd  
Fröjered sn.? Slättäng ägomark Kantebo gård  
Fröjered sn Stenåsen ägomark Kantebo gd  
Fröÿered sätteri Storskogen skog Karlstorp torp  
Fröjered sn /Se Svarvarestolen terräng Karlstorp t. el. lht  
Fröjered by o. sn /Se Svedjan ägomark Kilen torp  
Fröjered sn /Se ?Svinabäcken by Kisebo gård  
Frörydh sokn, se Fröjered sn Svinabäcken bäck Kisebo gd  
*Elstorpz kvarn Saknas Sörängen ägomark Klämmesbo gård  
Erliig, se Orrleka by Tidan å Klämmesbo gd  
Baståsen gd o. lht /Se Tidan å Kronogården gård  
Fröjered g. Tremannafallet träskmark Kronogården gd  
Fröjered by Trollskogen skog Kråkeryd säteri  
*Fröjereds kvarn Saknas Ugglevad vad Kråkeryd gd  
Håven by Ugglevad terräng Kråkvattnet torp  
Håven by Ugglevad terräng Kuggekvarn torp  
Håven, Lilla gd /Se Vildalyckan ängsmark Kuggekvarn t. el. lht  
*Ingelsboda torp Vitamosse mosse Kullabo gård  
Kisebo gd Vitamossen mosse Kullabo gd  
Klemmisbo Saknas Vännesbacken ängsmark Kungsbacka torp  
Klämmesbo by Västerskogen skog Kärret torp  
Klämmesbo by Yan å Lagersdal torp  
Klämmesbo by /Se Yan å Lagmanstorp torp  
?Kullabo gd Yan å /Se Ledsgården gård  
Ledsgården gd Öråsa mosse mosse Ledsgården gd  
Ledsgården g   Lennartstorp torp  
Limagårdhen Saknas   Lyckorna t. el. lht  
Lämmagården by   Långatorp f.d. soldattorp  
Lämmagård by   Lämmagården gård  
Lämmagården by   Lämmagården gd  
Lämmagården by   Lämmagårdstorp gård  
Lämmagården by   Lämmagårdstorp gd  
Lämmagården by   Marietorp gård  
Lämmagården by   Marietorp gd  
Lämmagården by   Mon, Lilla torp  
?Lämmagården by   Moen t. el. lht  
Lämmagården gd   Mon, Stora torp  
Nävetorp gd   *Monketorp t. el. lht  
Olaffztorp Saknas   Nolgården gård  
Olofstorp by med kvarn   Nolgården gd  
?Olovstorps kvarn kvarn   Norrström torp  
Orleka f. egen sn, nu by   *Nybygget t. el. lht  
Orleka förr egen sn, nu by /Se   Nävarp bebyggelse  
Orleka by   Nävetorp gård  
Orrleka f. egen sn, nu del av sn   Nävetorp gd  
Orrleka förr sn, nu by   Olofstorp gård  
Orleka Saknas   Olofstorp gd  
Orleka by /Se   Olofstorp gd /Se  
Pinkahemmet gd /Se   Olofstorp kvarn och såg Saknas  
prestagård Saknas   Orleka by  
Skattegården Saknas   Orleka by  
Skattegården gd   *Partusas avhyst torp  
*Skråmsboda Saknas   Perstorp gård  
*Skråmsboda Saknas   Piggesten nedriven backstuga  
Stallerhult, Stora gd   Pinkahemmet gård  
*Stommen f.d. gd   Pinkahemmet gd  
Stommen gd   Pinnakrogen försv. lht  
Svenstorp Saknas   Pinnakrogen försv. lht  
Svenstorp hg   Prestbolet gd  
Svenstorp hrgd.?   Prestbolen gd  
?Svinabäcken by   Prästgården gård  
Svinabäcken by   *Pärstorph Saknas  
Svinabäcken, se Tidalund gd:ar   *Ruder Saknas  
Svinabäcken, se Tidalund gdr   *Russlebacken(?) gård  
Tidalund gd:ar /Se   *Ryet t. el. lht  
Tidalund gdr /Se   Rytterås torp  
Yan gd /Se   Röret torp  
    Skattegården gård  
    Skattegården gd  
    Skattegården gård  
    Skattegården gd  
    Skolhuset Saknas  
    Skråmman fsth  
    Skråmman gd  
    Skråmmen gård  
    Skråmmen bebyggelse  
    Skräddaretorp säteri  
    Skräddaretorp t. el. lht  
    Stallerhult, Lilla gård  
    Stallerhult Lilla gd  
    Stenbacken bebyggelse  
    Stommen gård  
    *Stommen Saknas  
    Svartekulla säteri  
    Svartekulla gd  
    *Svartekulla Lilla t. el. lht  
    Svedjan avhyst torp  
    Svenstorp säteri  
    Svenstorp gd  
    Svinabäcken gård  
    Svinabäcken gd  
    Svinabäcken, se 1 Tidalund Saknas  
    Svinabäcken gd  
    Sörkvarn torp  
    Tidalund gd  
    Tidalund bebyggelse  
    Tidalund gd  
    Tidalund gd  
    Torpet gård  
    Torstenstorp gård  
    Torstenstorp gd  
    Vännesbacken torp  
    Västerängen torp  
    Ybron torp  
    Ysbron t. el. lht  
    Österängen torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.