ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Fågelås socken : Kåkinds härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 354 Naturnamn : 109 Bebyggelsenamn : 506 Naturnamn : 256
Fuglås Saknas Almnäsbukten Saknas Norra Fågelås sn sn Alésträckan gärde
Fågelås, Norra o. Södra snr Almnäsebäck Saknas Fågelås, Norra socken Almnäsadammen damm
Fågelås sn Almnäsebäck å Fågelås Norra sn Almödammen damm
Fågelås, Norra snar *Almnäsbäcken bäck Fågelås, Norra sn Almömossen mosse
Norra Fågelås sn Almömossen sank mark Erlandstorparen inbyggarnamn Backadammen damm
Fågelås, Norra o. Södra snr Åskelid triangelpunkt Fallarn inbyggaren Backagärdet gärde
Fogelås sn Backadammen sjö Fågelåsabor inbyggarbetäckning Backebodammen damm
Fågelås, Norra och Södra snr *Barnmossen mosse Hemmarn inbyggarbeteckning Backebodammen damm
Foglås sn Björstorpabackarna ägomark Hursken inbyggarbeteckning Banken vägsträcka
Fågelås, Norra o. Södra snar Blåsås terräng Klubben inbyggarbeteckning Björstorpabackarna gärde
Fågelås, Södra o. Norra snr *Borrbäcksbäcken bäck Krumpen inbyggarbeteckning Björstorpabackarna gärde
Fågelås, Norra sn Brevspänget terräng Kvarnlycke töser inbyggarbeteckning Bodan fiskeplats
Fågelås sn Busahål sank mark Kärren inbyggarbeteckning Bodaviken vik
Fågelås, Norra o. Södra snar Dickssonsdammen sjö Lången inbyggarbeteckning Bodavägen byväg
Fågelås, Södra o. Norra snr Ekestycket ägomark Viggen inbyggarbeteckning Borgholm del av gärde
Fågelås, Norra sn Erikssonsdammen sjö Prästabonden inbyggarbeteckning Busahål skogsparti
Fågelås, Norra o. Södra snr Erlandstorpabäcken bäck Telningen inbyggarbeteckning Bäckadalen dalsänka
Fågelås, Norra o. Södra snr Erlandstorpabäcken bäck Uddebackaren inbyggarbeteckning Börstorpabackarna gärde
Fågelås sn Esbjörntorp ägomark Walle inbyggarbeteckning Dahlgrensjorden gärde
Fågelås, Norra o. Södra snr Eskilsmossen mosse Björsen personnamn Dickssonsdammen damm
Fogelås sn Eskilsmossen sank mark Hästhagsa personnamn Dickssonsdammen damm
Fågelås, Norra o. Södra snr *Esla vattendrag Ringberg och Ringbergsa personnamn Djupfjulen ekhage
Foghelaas Saknas Esla å /Se Skytta-Mane personnamn Djupfjulen ekhage
Fågelås, Norra o. Södra snr /Se Eslo bk Torpen personnamn Dungeliden vägbacke
Fågelås, Norra och Södra sn:ar *Eslo bäck /Se Uddebotorparn personnamn Dunderbacken gärde
Fågelås sn? eslo å /Se Abrahamstorp gård Ekegärdet gärde
Fågelås, Norra o. Södra sn:ar eslo å /Se Abrahamstorp gd Ekegärdet gärde
Fågelås, norra o. södra socknar Fallars terräng Abrahamstorp gd Ekehagen hage
Fogelås sn Fjället terräng Abrahamstorp gd Ekestycket gärde
Fogelås sn Fogelåsudden Saknas Almnäs Saknas Ekestycket åker
Fågelås, Södra o. Norra snr Fågelåsa udde udde Almnäs säteri Erikssonsdammen damm
Fågelås snr Fåglamossen sank mark Almnäs egendom Erlandstorpabäcken bäck
Fågelås, (numera Fågelås, Södra o. Norra) snr Fårahagen terräng Almnäs gård Erlandstorpsbäcken bäck
Fågelås, (numera Fågelås, Södra o. Norra) snr Fästingsgärdet ägomark Almnäs herrgård Erlandstorpadammen damm
Fågelås snr Garpamossen sank mark Almnäs, Lilla avs. Eskilsmossen mosse
Fågelås sn sn Gluggen terräng Almstorp förr torp, nu hus Fjället skogsparti
Fågelås, Norra snr Granen terräng Almö, Lilla gård Fogdaliden landsvägssluttning
Fågelås, Norra snr Gällöudd Saknas Almö gårdar Fogdeliden vägsträcka
Fågelås sn Hjellså Saknas Almö, Lilla gd Fågelåsa udde udde
Fågelås, Södra o. Norra snr Göransnäset udde Almö, Stora gård Fåglamossen mosse
Fågelås, N. el. S. sn Hjortaruderna ägomark Almö, Stora gd Fårabetet åker
Fågelås, (numera Fågelås, Södra o. Norra) snr *Horsbäcken bäck Almöhage hus Fårahagen skogsmark
Fågelås, Norra snar Hungertäppan terräng Almöhagen t. Fårahagen skogsmark
Fågelås, Norra snar Hållsdammen sjö Askenstorp t. Fästingsgärdet gärde
Fågelås, Norra snar Hägnabackarna backar Askestorp torp f.d. sold.t. Galgbacken plats
Fågelås, Norra snar Härsbäck bk Backebo lht Gamleträdgården trädgård
Fågelås sn Härsbäck å Backebo lht Garpamossen mosse
Fågelås, Södra o. Norra snr Hästhagen terräng Backen torp Gluggen skogsparti
Fågelås, Norra snar Hökensås skogsområde Backen t. Granen gran
Fågelås, Norra snar Hökensåsakärr Saknas Backen hus Granna granen gran
Fågelås, Norra snar Ingeborgs rås sankmark Backen t. Grevinnans utsikt utsikstplats
Fågelås sn Islerydsbäcken bäck Beckbacken torp Grushålebacken skogsbacke
Fågelås, Norra och Södra snr Islerydbäcken bäck Bekbacken t. Gröna källan källa
Fågelås sn Islaribäck å Bengtstorp, se 1 Håkahemmet Saknas Gröna sätet viloplats
Fågelås sn Islarebäck bk Bengtstorp Saknas Göransnäset näs
Fågelås sn Jonsbo terräng Bengtstorp, el. Håkanshem gd Göransnäset näs
Fågelås, Södra o. Norra snr /Se Jonsbomossen sank mark Bergalyckan lht Hagakurvan vägkurva
Fågelås, Norra sn Kapellsbäcken bäck Berget, se Lidaberget Saknas Hasadammen damm
Fågelås, Norra snar Karlskärr kärr Berget lht Hjalmara hage hage
Fågelås, Norra o. Södra snr Kasullamossen mosse Betania lht Hoppeliderna åker
Fågelås, Norra o. Södra snr Kasullas terräng Björkeberg lht Hoppeliderna gärde
Fogelås sn Knektastaden terräng Björkeberg t. Hule dunge allmänning
Fwglås Saknas Korsgårdsbäcken bäck Björkliden lht Hultet hage
Fwgelaas Saknas Kullehagen ägomark? Björstorp gård Hungertäppafallet förr betesmark
Fågelås, Norra och Södra socknar Kyrkogården ägomark? Björstorp gårdar Hungertäppan förr betesmark
Fågelås, Norra o. Södra snr *Kärraboåsen? höjdsträckning Björstorp gård Hungertäppan förr betesmark
Fågelås, Norra och Södra snr Lerevrån ägomark Björstorp gd Håkahema källa källa
Fwglås Saknas Lida berg triangelpunkt Blåsås torp Håkahemsbäcken bäck
Fogelås sn Linderyddammen sjö Blåsås torp Hållsdammarna dammar
Fogelås sn Mellandammen sjö Blåsås t. Hållsdammarna dammar
Fågelås, Norra o. Södra snr Nolhagen ängsmark Blåsås försv. t. Hållsdammen damm
Fågelås, Norra och Södra snr Noltelna ägomark Boda gård Hållsdammen damm
Fågelås, Norra och Södra snr Onnavassråsen skogsområde Boda gd Hållsdammen damm
Fågelås, Norra o. Södra snr Pilebo ängsmark Boda gd Hägnabackarna skogsområde
Fågelås, Södra o. Norra snr Possebo terräng Bresanders försv. lht Hägnabackarna sandhöjder
Fuglås Saknas Professorspasset terräng Bresanders försv. lht Hägnabacken höjd
Fågelås, Norra sn Rammadammen sjö Brevspänget försv. lht Hägnen skogsområde
Fågelås, Norra och Södra snr Rapperyd terräng Brinkeberg torp Hägnen sandhöjder
Fågelås, Norra och Södra snr Rapperydsmossen sank mark Brinkeberg lht Hälsokällan källa
Fogelås sn Ringarberget gård Brotorp, se Tossevad Saknas Hälsokällan källa
Fågelås, Norra och Södra snr Ringaberget berg Brotorp, Stora t. Häradsgränsen skogsområde
Fågelås, Norra o. Södra snr Rosenlundshagen ängsmark Brotorp, Stora t. Häradsgränsen skogsområde
Fogelås sn? Rydbobäcken - Kapellsbäcken bäck Brunnsgården, se Isleryd Saknas Häradslinan skogsområde
Fågelås sn Rävabacken backe Bårbäckstorp Saknas Häradslinan skogsområde
Fuglåss Saknas Rävaberget berg Bäckes försv. soldattorp Hästhagen skogsmark
Foglås Saknas *Sandbäck bäck Böja torp Hästhagen skogsmark
Fogelås sn *Sanbec bäck /Se Böjan förr t, nu lht Högslandsvägen vägsträcka
Fågelås, Norra o. Södra snr Skiljefur råmärke Börstorp gd Högalandsvägen vägsträcka
Fågelås, Norra el. Södra snr Skräckehagen terräng Dala försv. lht Högalandsvägen vägsträcka
Fågelås, norra o. södra snr Skyttatorpet ägomark Dreven torp Hökensås ås
Fogelås sn Smedjebacken backe Ekepiggen torp Hökensås ås
Fouglås Saknas Spelmanskällan källa Ekepiggen förr t. nu lht Hökensås berg
Fogelås sn Spångs ägomark Ekepiggen förr t. nu lht Hökensås bergssträckning
Fågelås snr /Se Spängamossen sank mark Eketorpet, se Ekepiggen Saknas Hökensås ås
Fågelås, Norra sn /Se Stenhagen ägomark Ekåsen försv. lht Jonsbomossen mosse
Fågelås, N. sn /Se Stenåsen skogsmark Enekull lht Kafsasgärdet åker
Fågelås sn /Se Store mossen mosse Enekullen hus Kapellsbäcken bäck
Fågelås, N:a sn /Se Storhagen terräng Erlandstorp gård Kapellsbäcken bäck
Abrahamstorp gd *Styrløgs gerdi råmärke Erlandstorp säteri Kapsesgärdet gärde
Almnäs hg *Styrløgs gerdi råmärke /Se Erlandstorp by Kapsesgärdet gärde
Almnäs gd Sved å å Erlandstorp gd Kariahagen hage
Almnäs herrg Tittebo terräng Erlandstorp, Lilla, se Kronegården Saknas Kasullamossen mosse
Almnäs gd? Tivadskällan källa Erlandstorp Lilla gd Katebogärdet gärde
Almnäs gd Tornskogen skog Erlandstorp, Lilla gdr Klockarängen hage
Almnäs gd Torvmossen sank mark Erlandstorpatorpen Saknas Klubbabacken skogsbacke
Almnäs sätteri Trinnesten terräng Esbjörn(s)torp lhtr Klubbabacken berg
Almenäs tegelbruk Viggebo terräng Esbjörntorp försv. lht Kolerakyrkogården terräng
Almenäs hg Vättern insjö Esbjörntorp försv. lht Kolerakyrkogården terräng
Almenäs hg Ängeltofta ägomark Eskelid gård Kolerakyrkogården hagmark
Almnäs gd   Eskelid by Kolerakyrkogården hagmark
Almenäs gd /Se   Fagerlid gård Korsgårdsbäcken bäck
Almö by   Fagerlid gårdar Korsgårdsbäcken bäck
Almö Saknas   Fagerlid gd /Se Kraftaliden vägbacke
Almö by   Fallars försv. t. Krikafallet skogsbacke
Almö by /Se   Fiskarns t. Kringel gärde
*Askalilla Saknas   Fjället nu nedlagt torp Kroalyckan betesmark
Askalitla by el. gd   Fjället försv. t. Kullerbron träbro
*Bejaretorp gd   Flo(d)s försv. lht Kungsbacken hage
»bersyliarydh» beb.   Folkskolan, se 2 Stenalmen Saknas Kvarnadammen damm
*Biarathorp Saknas /Se   Fyrkanten torp Kvarnavägen byväg
*Bjæar seluarydh försv. gd /Se   Fyrkanten t. Kyrkogården hagmark
*Byæar seluarydh Saknas   Gamla Islebo försv. gd Kyrkogården hagmark
*Bierghsiæltfuarydh Saknas   Gamlestaten lht Kyrkogården skogsbacke
Bierghsialfvarydh Saknas   Gerås för. torp, nu borta Källabiten betesmark
»bærsyluarydh» beb.   Grimseryd gård Källarstycket gärde
Bærsyluarydh Saknas   Grimseryd gårdar Källarstycket gärde
*Bærsyluarydh Saknas   Grimseryd gård Ludugårdsgärdet gärde
*Bærsyluarydh Saknas   Grimseryd gd Lundbybäcken bäck
*Bærsyluarydh Saknas   Grimstorp lht Landbygärdet gärde
*Björnaberg gd   Grimstorp t. Landbyhultet hage
?Björstorp by   Grindstugan hus Landbyvägen byväg
Björstorp by   Grindstugan lht Lerevrån gärde
Boda by   Grindstugan lht Lervrån åker
Boda by?   Grovastugan lht Lervägen vägsträcka
*Borbäcksryd Saknas   Grovastugan lht Lida berg höjdpunkt
*Bårbäcksryd förr gd   Groves lht Lida berg höjd
*Bårbäcksryd förr gd   Groves lht Lidaberget berg
*Bårbäcksryd Saknas   Guldskogen torp Lidaberget berg
*Bårbäcksryd Saknas   Gullskogen förr t. nu lht Lidadammen damm
*Bæiaratorppit Saknas   Gärdhem lht Linderuddammen kvarndamm
*Bäjaretorpet Saknas   Hagalund lht Linderyddammen damm
»bæiarathorpp» beb /Se   Hagalund lht Långa rätta byväg
»bærsiluaredh» beb.   Hagalund lht Långa rätta byväg
»bærsiluaredh» beb   Hagalund t. Långa rättfram byväg
Dimbo rättaredöme Saknas   Hageby hus Långa rättfram byväg
*Dämbedal Saknas   Hageby lht Långholmen gärde
*Dämbedal Saknas   Hagen gård Mellomdammen dammar
*Dämbedal Saknas   Hagen säteri Mellandammen damm
Elesur Saknas   Hagen gd Mellandammen damm
Erlandstorp gd   Hagen gd Mellangärdet gärde
Erlandstorp hg   Hallmans försv. t. Mistmarket hagmark
Erlandstorp herrgd   Hansa försv. t. Mjölkavägen vägsträcka
Erlandstorp gd   Hansatorp försv. t. Mjölkvägen vägsträcka
Erlandstorp gd   Hases försv. lht Mullekarlaräv skogsparti
Erlandstorp gd   Helgstorp torp Myrebo allé allé
Erlandstorp hg   Helgatorp t. Myrebohörnet del av gärde
Erlandstorp gd   Hemmanet försv. t. Mösseskärmen gärde
Eezlo, se Islebo Saknas   Hemmars gd Nolhagen hagmark
Eslo, se Islebo gd   Hill lht Nolhagsvägen byväg
Fagerlid lg   Hjortaruderna torp Näktergalen hagmark
Fagerlid by   Hjortaruderna försv. t. Näsudden udde
Fagerlid gd   Hjortaruderna försv. t. Olles källa källa
Fagerlid by   Hulan gård Onnavassråsen mosse
Fagerlid by   Hulan gdr Onnavassråsen mosse
Fagerlid by   Hulan gdr Oslerudsbäcken bäck
Fagerlid by   Hulan Norra gd Passebobäcken bäck
Fagerlid by   Hulan, Norra, se Hulan gdr Passebobäcken bäck
Fagerlid by   Hurskakålgården försv. t. Pilebo källa källa
Fagerlid torp   Håkahemmet Saknas Pile källa källa
Fagerlid by   Håkahemmet gård Professorspasset terräng
Fagerlid by   Håkahemmet gd Prästadammen damm
Fagerlid by   Håkahemmet gd Prästagårds hagar skogsmark
Fagerlid by   Hållsdammen torp Prästagårds hagar skogsmark
Fågelås, Norra snar   Hållsdammen t. Prästaliden byväg
*Gagnaboda Saknas   Hästhagen torp Prästängen del av gärde
*Gagnaboda Saknas   Högaruder Saknas Rammadammen damm
*Gagnaboda Saknas   Högaruder gd Rammadammen damm
*Gagnaboda Saknas   Högaruder gd Rapperydsmossen mosse
*Gagnabodha Saknas   Högaryd gård Ridbanan ridväg
*Grav gd   Hörnet hus Ringaberget berg
Grimseryd by   Hörnet t. Ringaberget berg
Grimseryd by /Se   Ises försv. lht Ringaberget berg
*Gunnatorp Saknas   Islebo gård Rosendals källa källa
*Gunnatorp Saknas   Islebo gd Rosenlundsdammen damm
Gåttareboda förr gd /Se   Islebo gdr Rosenlundshagen hage
Hagen Saknas   Islebotorp torp Ryggen del av Hökensås
Hagen gd   Islebotorp(et) t. Rävabacken hagbacke
Hansatorp f.d. torp?   Isleryd Saknas Rävabacken terräng
Hjällö gd   Isleryd by Rävaberget skogsparti
Hjällö gränd del av sn   Isleryd by Rävaberget skogsparti
Hofborydh, se Högaryd gd   Isleryd gdr Sandhagsgärdet gärde
*Hovboryd Saknas   Islerydstorp t. Sjöbolshagen hage
Hulan gd   Istorp lht Sjöbolssanden gärde
Högaryd gd   Jonsbo torp Sjögärdet gärde
Högaryd Saknas   Jonsbo försv. lht Sjöhagsgärdet betesmark
Högeryd ödehemman   Järnåsen gd Skattegårds källa källa
Högaryd gd /Se   Kakelöse t. Skattegårds äng ängsmark
Hökia Saknas   Kakelöse backe torp Skattegårds äng ängsmark
Islebo gd?   Kappekärr gård Skrabberna betesmark
Islebo gård   Kappekärr säteri Skruvaliden vägbacke
Islebo gd   Kappekärr försv. gd Skräckehagen terräng
Islebo gd   Kapsekärr försv. gd Spakåsa gärde vägbit
Islebo gd   Karia försv. lht Spakåsa gärde vägbit
Islebo gård   Karlskärr torp Spelarbron bro
Islebo? Saknas   Karlskärr försv. t. Spelmanskällan källa
Islebo gd   Karlslund torp Spelmans källan källa
Islebo gd   Karlstorp torp Spängamossen mosse
Islebo gård   Karlstorp t. Spängamossen mosse
Islebo gd   Kasen, se Istorp Saknas Spängemossen mosse
Isslebo gd /Se   Kases försv. lht Stakabergsgärdet gärde
Islebo gd /Se   Kasullas försv. t. Stavrabacken skogsbacke
Islebotorp Saknas   Katebo gård Stenliden vägbacke
Esloryd, se Isleryd Saknas   Katebo gd Stenröret stensamling
Isleryd by   Katebo gd Storebro bro
Isleryd by /Se   Katebogrind hus Store hagen gärde
Isleryd by?   Katebotorp torp Store mossen mosse
Isleryd by   Katebotorp(et) t. Store sten sten
Isleryd by   Klintes försv. soldattorp Store sten sten
Isleryd by   Klockarebolet lht Storhagen skogsmark
Isleryd gård   Klockarebolet gd Storhagen skogsmark
Issleryd Saknas /Se   Klockarebolet gd Svarta stolparna grindstolpar
Isleryd by /Se   Klockarns gd Svängen vägkrök
Isleryd gd /Se   Klockarns gd Sväningahagen hage
Kakelösa t /Se   Klubbes försv. lht Sågadammen damm
Kakelöse backe nybygge /Se   Knektastaden försvunna t. Sättabacken vägbacke
Kappekärr gård   Korsgården gård Talavidsvägen byväg
»Kattebo» gård   Korsgården gd Telnabackarna gärde
Krumpekullen gd?   Korsgården gd Telnadammen damm
Källebo gård   Korsgårdsstugan lht Telnagärdet gärde
*Labbaboda gd   Korsgårdsstugan lht Telnavägen byväg
*Labbaboda Saknas   Kraftes försv. soldattorp Tivadskällan källa
*Labbabodha Saknas   Kriken torp Tivadskällan källa
*Labbaboda Saknas   Kriken t. Tivasiken sankmark
Landbyn lg   Kristinelund lht Tornskogen skogsparti
[Landboby] Saknas   Kroa försv. t. Torvmossen damm
Landby Saknas   Kronegården gård Torvmossen mosse
Landby Saknas   Kronogårdarna gdr Trinnesten sten
Landbyn by   Kronogården, se Isleryd Saknas Trinnesten sten
Landbyn by   Krumpekullen gård Tråkebodammen damm
Landbyn by   Krumpekullen gd Tråkebodammen damm
Landbyn by   Krumpekull(en) gd Trädgårdssträckan gärde
Landbyn by   Krumpekulletorp t. Trössla hage
Landbyn by   Krunegårdarna gdr Trösslastycket åker
Landbyn by   Kullebron lht Uddebacka liden vägbacke
»Landboby» gård   Kullebron lht Uddebovägen vägsträcka
Linderyd g   Kullehagen försv. t. Valldreven skogsväg
Linneryd by   Kullen gård Vrångebäcksudden udde
Linderyd gd   Kullen gd Vägagärdet gärde
Linderyd gd   Kullen gdr Västerahagen hagmark
Linderyd gd   Kullen, Lilla försv. gd Vättern sjö
Linderyd gd   Kullen, Stora gd Vättern sjö
Linderyd gd   Kvarnlyckan gd Vättnet vattenställe
Linderyd gård   Kvarnastugan lht Ängagärdet gärde
Linderyd g   Kvarnastugan lht Ängalyckorna odlad mark
Linderyd gdar /Se   Kvarnalyckan gd Ängeltofta gärde
Linderyd gd?   Källebo gård Äskemossen mosse
Markbacken torp   Källebo gd  
Mistmark(en) gd /Se   Källebo gd  
Noltelna gdar   Källebo by  
»Passabodha» Saknas   Källebotorp(et) gård  
?Passebo beb   Källebotorp(et) gd  
Telna gd   Källs försv. soldattorp  
Telnan Saknas   Källs försv. soldattorp  
Telna lht   Källtorp försv. soldattorp  
Noltelna o. Sörtelna gdar   Källtorp försv. soldattorp  
Noltelna gdar   Kärrabo gård  
Noltelna gdar   Kärrabo gd  
Telnan by   Kärrabo t.  
Noltelna gdar   Kärrabo, Lilla t.  
Noltelna gdar   Kärrapettera försv. lht  
Noltelna o. Sörtelna gdar   Kärrapettera försv. lht  
Noltelna gdar   Kärret torp  
Tälna Saknas   Kärret t.  
Noltelna gd   Lagahemmet Saknas  
Noltelna, se Telna gd   Lagahemmet gård  
*Orrakulle Saknas   Lagahemmet gd  
*Orrakulle Saknas   Laggahemmet gd  
*Orrakulle Saknas   Landbyn gård  
*Orrakulla Saknas   Landbyn t.  
Passebo t   Landtbyn gd  
Passebo gd   Landbyn Nolgården Saknas  
Passebo gd   Landbyn Sörgården Saknas  
Passebo gd   Larsa-Majas försv. lht  
Possebo Saknas   Lerbacken torp  
*Piksborg gd   Lerbacken t.  
*Plataretorp Saknas   Lidaberget torp  
*Plätterstorp Saknas   Lidan gård  
*Rackatorp Saknas   Lidan gd  
Rosendal Saknas   Lidan gd  
*Råkatorp Saknas   Lidängen egnahemsområde  
*Sandbäck Saknas   Linderyd gård  
Sjöbol Saknas   Linderyd gd  
*Skogstorp Saknas   Linderyd gd  
*Skogstorp Saknas   Linderyd gd  
Spakås gård   Linderydstorp(et) torp  
Spakås (Södra) gård   Lunderyd torp(et) t.  
Spakås gård   Lufses försv. lht  
Spakås gd   Löjtnantsgården, se Isleryd Saknas  
Stackeryd, Stora gd /Se   Löjtnantsgården gd  
Stackeryd by   Lövgrensannas t.  
Stackeryd by   Maja-Lenas försv. lht  
Stackeryd gdar   Margretehell lht  
Stenalmen gård   Markbacken, se Marken Saknas  
*Styrlögs garde Saknas   Marken lht  
Systerstorp gd   Marken t.  
Systratorp gd /Se   Mistmarken gård  
Sörtelna gdar   Mosseberg torp  
Sörtelna o. Noltelna gdar   Mossen försv. t.  
Sörtelna gdar   Myrebo Saknas  
Sörtelna gdar   Myrebo gård  
Sörtelna gdar   Myrebo gd  
Sörtelna gdar   Myrebo gd  
Sörtelna gdar   Nickes försv. lht  
Sörtelna gd   Nolgården, se Vrångebäck Saknas  
Telna (numera Noltelna o. Sörtelna) gdar /Se   Nolgården gd  
Telna, se Noltelna o. Sörtelna Saknas   Nolgården, se Lantbyn Saknas  
*Tjuvakulle gd(?)   Nolgården, se Grimseryd Saknas  
[Tjuvakulla] Saknas   Noltena gård  
*Tjuvakulla gd   Noltena gd  
*Tjuvakulla Saknas   Noltelna försv. lht  
*Tjuvakulla Saknas   Nor(d)ströms försv. lht  
*Tiwffwakwlla Saknas   Norra Fågelås fattighus o småskoletomt se 2 Myrebo Saknas  
*Tjuvakulla Saknas   Norrgården gd  
Trollebo by   Nybygget, se Nyhemmet Saknas  
Trollebo t   Nyhemmet torp  
Trollebo gd   Nyhemmet t.  
Trollebo by   Nöjdera försv. lht  
Trollebo by   Passa-Karla lht  
Tråkebo by   Passa-Karla lht  
Uddebo by   Passebo gård  
Uddebo Saknas   Passebo gd  
»... varødh» beb.   Passebo gd  
*Vidå gd   Passebotorpet torp  
Wirnabergh Saknas   Persbo lht  
*Wirnabergh Saknas   Persbo lht  
*Wirnabergh by el. gd   Piggen förr t. nu lht  
Vrångebäck herrg.   Pilebo hus  
Vrångebäck gd   Pilebo försv. lht  
Vrångebäck hg   Possebo byggnad  
Vrångebäck herrg   Possebo byggnad  
Vrångebäck herrg   Prästagården gd  
Vrångebäck gd   Prästgården gård  
Vrångebäck by   Prästebolet gd  
Vrångebäck by   Prästebolet gd  
Vrångebäck by   Pungen t.  
Vrångebäck by   Pära gd  
Vrångebäck by   Ramsberg skogv. bost.  
Vrångebäck by   Ramsberg lht  
Vrångebäck by   Rapp-Annas lht  
Vrångebäck herrg   Rappastugan lht  
Vrångebäck hrgd?   Rappastugan lht  
Vrångebäck by /Se   Rapperud förr torp, nu borta  
Väntan by   Rapperyd försv. t.  
Väntan gd /Se   Raskastugan lht  
    Raskastugan förrsv. lht  
    Ringaberget gård  
    Ringaberget gd  
    Ringaberget gd  
    Ringaberget gd  
    Rosendala gd  
    Rosendalen gård  
    Rosendalen försv. gd  
    Rosendalen t.  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Sandbacken lht  
    Sanddal lht  
    Sandås lht  
    Sjöbolet gård  
    Sjöbolet t.  
    Sjöängen torp  
    Sjöängen t.  
    Skattegården gård  
    Skattegården gd  
    Skillnaden lht  
    Skomakarekålgården försv. t.  
    Skostallet lht  
    Skostallet lht  
    Skräckes försv. lht  
    Skräcketorp t.  
    Skräckletorp torp  
    Skräddaretorp försv. lht  
    Skräddaretorp försv. lht  
    Skräddars försv. lht  
    Skylta-Lottas försv. lht  
    Skyttatorp försv. t.  
    Skyttatorpet nu nedlagt torp  
    Slängan lht  
    Slängan lht  
    Smedjebacken försv. soldattorp  
    Smedjebacken försv. soldattorp  
    Smörmossen torp  
    Smörmossen t.  
    Sofielund t.  
    Spakås gård  
    Spakås gd  
    Spakås gd  
    Spongs försv. soldattorp  
    Stackeryd, Stora gård  
    Stackeryd Stora gd  
    Stackeryd, Stora gd  
    Stakaberget gård  
    Stakaberget gd  
    Stakaberget gd  
    Stenalmen Saknas  
    Stenalmen gård  
    Stenalmen gd  
    Stenalmen gd  
    Stenalmen t.  
    Stenbacken gård  
    Stenbacken gd  
    Stenbacken t.  
    Stenbacken, Övre t.  
    Stenhagen torp  
    Stenhagen t.  
    Stensborg lht  
    Stensborg försv. t.  
    Stenslund torp  
    Stenslund t.  
    Stenåsen lht  
    Stenåsen försv. t.  
    Stenåsen lht  
    Stora huset mangårdsbyggnaden  
    Storebro t.  
    Strides försv. t.  
    Stutahemmet gård  
    Stutahemmet gd  
    Stutahemmet gd  
    Stutahemmet fösv. gd  
    Stuten inbyggarbeteckning  
    Svanås hus  
    Svängen lht  
    Svängen lht  
    Systerstorp gård  
    Systerstorp gd  
    Systratorp Saknas  
    Systratorp gd  
    Systratorp gd  
    Systratorp t.  
    Södertelna gård  
    Södertelna gd  
    Södra småskolan, se 7 Isleryd Saknas  
    Sörgård gd  
    Sörgården, se Grimseryd Saknas  
    Sörgården gd  
    Sörgården, se Landbyn Saknas  
    Sörgården, se Vrångebäck Saknas  
    Sörtelna gd  
    Sörtelna gd  
    Talavid torp  
    Talavid förr t. nu lht  
    Telna, se Noltena och Södertelna Saknas  
    Telna gd  
    Tittebo torp  
    Tittebo försv. t.  
    Tosserud, se Tossevad Saknas  
    Tossevad torp  
    Tossevadet t.  
    Tossevadet t.  
    Trollebo (Norra) gård  
    Trollebo gd  
    Trollebo t.  
    Trollebotorp torp  
    Tråkebo gård  
    Tråkebo gd  
    Tråskebo t.  
    Tråkebo by försv. by  
    Tråkebo by försv. by  
    Tråkebo smedja lht  
    Tråkebo smedja lht  
    Träskolarsa försv. lht  
    Träskolarsa försv. lht  
    Tule gd  
    Tuled? torp  
    Uddebacken torp  
    Uddebackne förr t., nu lht  
    Uddebo gård  
    Uddebo gd  
    Uddebo gd  
    Uddebotorp t.  
    Uddebotorpet torp  
    Walles lht  
    Viggebo försv. t.  
    Viggebo försv. t.  
    Vigges försv. t.  
    Vigges försv. t.  
    Vrångebäck gårdar  
    Vrångebäck by  
    Vrångebäck gd  
    Västergården, se Isleryd Saknas  
    Västergården försv. t.  
    Västers t.  
    Ängatorp gård  
    Ängatorp gd  
    Ängatorp gd  
    Ängen torp  
    Ängen inbyggarbeteckning  
    Äskelid gd  
    Äskelid Östergården Saknas  
    Äspelund hus  
    Äspelund lht  
    Ödegården gd  
    Östergården, se Eskelid Saknas  
    Östergården gd  
    Östergården, se Isleryd Saknas  
    Östergården t.  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.