ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trökörna socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 86 Bebyggelsenamn : 317 Naturnamn : 443
Trökörna sn Alemaden terräng Sagesmän förteckning Alemaden mad m.m
Trökörna sn /Se Asphagen terräng Sagesmän förteckning Alemaden gärdesmad
Trökörna sn Bastemossen mosse Trökörna sn Alevrån gärdesmark
Trökörna socken sn Bergsdalen terräng Trökörna socken Anders Tomt mark
Trökörna sn Bergsgapet terräng Trökörna socken Askhagen hage
Trökörna sn Björkhagen terräng Trökörna sn Aspebacken gärdesbacke
Trökörna socken Bodabäck bäck björkebackare inbyggarbeteckning Aspekullen berg
Trökörna sn Bodamossen mosse bodabo inbyggarbeteckning Asphagen hage, gärdesmark
Trökörna sn Bolke skog skog brandstorpare inbyggarbeteckning Backråsekärret mark
Trökörna sn Brasebacken terräng bröckgårdare inbyggarbeteckning »Ballars» mark
Trÿkirna Saknas Brasekullarna terräng djupedalare inbyggarbeteckning Bandghagen hage
Trökörna sn Brohall terräng godsare inbyggarbeteckning Baskestugan skogsm.
Trökörna sn Dammskogen skogsmark herrgårdare inbyggarbeteckning Bastemossen mosse och gärde
Trökörna sn Djupedalsöjan mossholme hultabo inbyggarbeteckning Bergsdalen dal
Trökörna Saknas Djäknemossen mosse högabo inbyggarbeteckning Bergskapet berg
Trökjörna Saknas Duvelsekullen terräng karsboare inbyggarbeteckning Bergsgapet berg- o. skogsmark
Trökörna sn /Se Ferremossen mosse krycklehultare inbyggarbeteckning Björkebacka hage- och gärdesmark
Allmännegården gd Finas terräng kvarnslättare inbyggarbeteckning Björkebackedal dal o. skogsmark
Allmännegården gård Furubergen berg svenstorpsbo inbyggarbeteckning Björkekärret gärdesmark
*Backatomt Saknas Geteberget berg thamstorpare inbyggarbeteckning Björkehagen hage o. gärdesmark
Bodan by Getemossen mosse tokeboare inbyggarbeteckning Björkhagen hage o. gärdesmark
Brandstorp by *Granlägestenen gränsmärke trökörnabo inbyggarbeteckning Björnemaden mad o. mossemark
Brandstorp, Lilla gd Grågåsebergen berg vistebo inbyggarbeteckning Björnemossen mosse
Brandstorp, Stora gd Grågåsemossen mosse åråsare inbyggarbeteckning Björnshusmaderna mader
Brandstorp by Grävlingemossen mosse Alemaden lht Blå - Port f.d portvalvgrindställe
Brandztorp Saknas Guldsmedsmaden ägomark Alemaden lht Bodaberg berg
Brandstorp gd Hallebo triangelpunkt Alemaden hem.-del el. lht Bodabäck bäck
Brandstorp, Lilla gård Herreklättekullen fornlämning Alemaden lht Bodamosse mosse
Brandstorp, Stora by Herrängen terräng Allmännegården gård Boda mosse mossmarker
Brandstorp by Hultemossen mosse Almetorp torp Bondekullen berg
Brandstorp by Högeberg berg Almetorp torp Bondens Gata väg
Brandstorp f. sätesgård, nu by Högeklint fast fornlämning Allmännegården gård Botten gärde
Brandstorp gd *Kallemossestenen gränsmärke Aspekullen torp Botten gärde
Brandstorp f. sätesgård, nu by Kattelund terräng Aspekullen lht Botten gärde
Brandstorp by Kattelundsskogen skogsområde Avlycketomt gård Bottnehacket gärde
Brandstorp by Kråkelunde terräng Avlycketomt gård Bottnelaggerna gärdesmark
Brandstorp by Kråkelunde terräng Avlycketomt gård Brandstorpskullen, Lille berg
Brandstorp by Kvinnebacken Saknas /Se Avlycketomt bebyggelse Brandstorpskullen, Store berg
Brandstorp by Kvinnobacken landsvägsbacke Backen torp el. hus Brasa gärde
Brandstorp by Kvistemaden terräng Bastöna gård Brasekulla berg
Brandstorp f. sätesgård, nu by Käringemossen mosse Bastöna gård Bredemad mad och skogsmossområde
Brandstorp by Körevägsmossen mosse Bastöna gård Bredemadsmossen mosse
Brandstorp by Körevägsmossen mosse Björkebacken gård Breding mark m.m.
Brandstorp förr sätesgård, nu by Lenamorekullen terräng Björkebacken gård Brohall berggrund
Brandstorp by Lillån å Björkhagen lht Brokullen berg
Brandstorp by Linnebackemossen mosse Björkehagen torp Brokullsbacken mark, backslätt
Brandstorp hg Linnebackemossen mosse Björnebacken f.d. torp Brokärret gärde
Brandstorp hg /Se Linnebacken terräng Björnemaden torp, lht Bromad, Lilla skogsmarksmad
Bröckgården gd Linnebackeröset gränsmärke Björnemad lht Bromad, Stora skogsmarksmad
[Brytiagården] Saknas Lofstomta bro bro Björnemossen torp el. lht Bråtebergen berg
Djupedal by Långebergen berg Björnemossen lht Bråtebergsåkra gärd
Djupedal by? *Långemosseröset gränsmärke Björnemossen torp Brännet gärde o. mark
*Djäknegården Saknas *Markusdals-(Marcusdahls-)bron bro Björnshus f.d. hus Brännet gärdesmark m.m.
[Djäknegården] Saknas Misteliden skogsmark Boda gård Bröckgårdsbergen berg
Främmarebo (Frambo) gd Misten skogsmark Boda bebyggelse Bröckgårds Husekulla berg
Främmarebo g *Myskekulles stenarör gränsmärke Bodahult gård Bröckgårdskulla berg
*Gisletorp Saknas Nolbrona terräng Bodahult gård Bröckgårdsmarken mark, skogem. m.m.
*Gisletorp Saknas Nossan å Bodan gård Byxegärdet gärde
Grynkelstorp gård Ondemad mosse Brandstorp by o. gårdar Dammen skogsmark
Gullbringa förr torp? Pers mosse mosse Brandstorp by o. gårdar Dammen hagmark m.m. f.d. kvarndamm
Hallebo gård Prostebacken terräng Brandstorp bebyggelse Dammhagen gärdesmark
*Hesleforsaqwern kvarn Pännebergskullen terräng Brandstorp Lilla gård Dammskogen skogsområde
Höga gd Rolken skogsområde Brandstorp Lilla gård Dansarehålan skogsdal
Höga g. Risbomad terräng Brandstorp Skola lht o. skola Dansaremaden mad o mossemark
Krycklehult gd Rishögeberget berg Brandstorp Stora gårdar Diskanten gärde
*Kyrkebolet Saknas Roligkärret terräng Brandstorp Stora gård Djupedalsliderna landsv.lider
?Kyrketorp gd Rävekullen terräng Brasetorpet f.d. torp Djäknemossen mosse
Lofstomten gård Smale hals del av mosse Bredemaden förr torp Dreven skogsmarks. o f.d fädriftsväg
Lofstomten säteri Stammossen mosse Bredemad hem.-del Duvelskullen berg
Skintan gård Stammossen mosse Bredemad torp el. lht Dybackarne gärdesmark
Stommen = 1 Trökörna gd Stammossen mosse Bron lht Dyet gärde och dyområde
?Svenstorp gård Stockeberget berg Brännet f.d. torp Dyet gärdesmark
?Svenstorp gd *Stomsbron bro Bröckgården gård Dymad mad
Thamstorp el. Lofstomten hg Storemossen mosse Dagstorp bebyggelse Dymadskiftet hagmark m.m
Thamstorp säteri Stutekullarna höjder Dagstorp gård Döparns Tomt mark o. f.d. tomt
Trökörna beb. Svartemossen mosse Dalhem lht Eckerhagen hage
?Trökörna by Söhagen skogsmark Dalhem lht Ekeberget berg
Trökörna gd Tjuröjan udde Dammen f.d. torp Ekelyckan gärdeslycka
Trökörna by Trindemad ägomark Dammen hmd Ellsyckan lycka
Trökörna by Trollöna terräng Djupedal gård Enebacken gärdesmark
*Västergård försvunnen gård Tränget terräng Djupedal gård Ensädet gärde
  Vadberget terräng Dreven torp Ensädet gärde
  Öjels terräng Dreven lht Farfars Kärr skogsområde
  Öjemossen mosse Dövetorp torp Femlyckan gärde
  *Öjemossestenen gränsmärke Dövetorpet lht Ferremossen skogstorvmosse
  Örnsvedjeröset gränsmärke Ekebacken torp Framboskogen skogsmark
    Ekebacken bebyggelse Framgärdet gärde
    Ekeberget fd torp eller hus Framkammaren gärdesm.
    Ekelund lht Frisenlund skogsdunge
    Ekelund lht Fruhagen hage o. mark
    Enebacken torp Frälsemanskälla källa
    Enebacken lht Furulunde hag- o. skogsmark
    Filås f.d. torp Fädreven skogsmarks o. fäväg
    Frambo gård Fägatan fäväg, markväg
    Frambo järnvägsstation Fölungemaden mad
    Frambo bebyggelse Gamla Bron f.d. landsvägsbro
    Frambo station järnvägsstation Gammelkullen berg eller mark
    Frambo Kapell lht och baptistlokal Gatan gärdesåker
    Frambo gård Gatan gata, byväg m.m. och mark
    Frambo Mejeri mejeri o. lht Gatehagen gärdesmark o. hage
    Fruhagen f.d. torp »Generalens» skogsmark
    Främmarebo gård Getemossen mosse delvis odlad
    Främmarebo gård Gistorpsgärdet gärde
    Främmarebo Kvarn f.d. vattenfallskvarn Gistorpsmarken gärdesmark
    Främmarebo Torvfabrik torvströfabrik Gorbotten gärde
    Främmarebo el. Frambo gård Granberget berg
    Främmarebo, se 1 Frambo Saknas »Grynkes» gärde
    Furukulla lht Gryteberget berg
    Furukullen torp Grytemossen mosse
    Furulund lht Gryt Norra skogsmark
    Furulund hmd Gryt Södra skogsmark
    Furulund lht Grågåsebergen berg
    Grynkelstorp gård Grågåsemosse Heröja ö. o. bergskogsmark
    Grynkelstorp gård Grågåsenmossen torvmosse
    Gråkarihage f.d. torp Grågåsmossen mosse
    Grävlingen f.d. torp Grå-Kari-Hage mark
    Gröneberg lht, förr torp Gräsmossen skogemarksmosse
    Gröneberg lht el. torp Grävlingebacken mark, skogsbacke
    Guldsmedsmaden torp el. lht Grävlingen gärdesmark
    Gullbringa f.d. torp Grävlingeskiftet åkerm. m.m.
    Gunnarbo gård Gröna Ön skogsmark o. mosseö
    Gunnarebo gård Grönelund skogsmark
    Gunnarstorp torp Gullbringa skogsmark
    Gunnarstorp lht Gåsalyckan gärde
    Granbacken lht Gärdet Västra gärde
    Guldsmedsmaden lht Gärdet Östra gärde
    Gullbringan hmd Hacket gärde
    Haga hem.del el. lht Hacket gärde
    Hagalund lht Hacket gärde
    Hagalund lht Haga hag-, gärdes och åkermark
    Hagemaden lht Hagabacken skogsmarksbacke
    Hagemaden bebyggelse Hagen gärde o. hage
    Hagen torp Halvarpan åkermark
    Hagen torp Harröjan bergö o. holme, skogsmark
    Hagen torp Harrängen gärdesmark
    Hallebo gård Harrängen skogsområde
    Hallebo gård Harrängslyckan lycka
    Herrgården gods=gård Harön bergö
    Hetesbacken gård Hejdegärdet gärde
    Hertigebo gård Hemskiftet åkermark
    Hertigebo gård Herde-Svedja gärde
    Hertigsbacken torp Herreklättekullen berg
    Hult bebyggelse Herreklätterna gärde o. hagmarker
    Håbergskulle lht Hjortemaderna mader
    Håbergskullen lht Hjortemossen mosse
    Häljebo gård Hobergskullen berg
    Häljebo gård Holma gärdesmarker
    Hällebergsmaden hmd Holmen gärdes- o. åkermark o. holme
    Hällebergsmaden lht Hultebro vägbro
    Hässlefors gård Hultekulla berg
    Hästhagen f.d. torp Hultemossen skogsmosse
    Hässlefors gård Humlegården gärdesmark
    Höga gård Hundelådan skogsmarksmad o. litet gärde
    Höga Såg f.d. sågverk Hålan gärdesmark
    Höga Säteri gård Hålan gärdesdäld o. åkermark
    Höga Säteri gård Häljebokroken mark
    Högelund torp Häljebovägen väg
    Högelund torp Härtigastall dyområde
    Karlsebacken lht Hässledalen gärdesdal
    Kalsebacken hmd Hässledalsbergen berg
    Karlsro lht Håssledalsgärdet gärde
    Karsberg lht Hässlefors gärdeslycka
    Karlsberg lht Hässlefors Mosse mosse
    Karlsbo gård Hässlekullen berg
    Karsbo gård Hästhagen hage o. mark
    Karsbo Skola skolhus o. lht Hästhagen hage o. gärde
    Kleva bebyggelse Hästhagen hage
    Kleven f.d. torp Hästhagslyckan lycka
    Klon f.d. torp Högaberget berg
    Klon f.d. hus o. krog Högagärdet gärde
    Knektetomten lht Högaträdet markbenämning o. stort f.d. träd
    Knektetorpet f.d. torp Högeklint berg
    Kohagen hmd Högås bergås o. skogsmark
    Kohagen torp el. lht Högåsskogen skogsmark
    »Ko-Äppesas» f.d. t. Intagan gärde o. åkerj.
    Krycklehult gård Intagan gärde
    Krycklehult gård Intagan, Lilla åkermark
    Kråkelunde lht Intagan Stora åkermark
    Kråkelund utmarker Intaget gärde
    Kvarnebacken gård Intäcket gärde
    Kvarnebacken lht Intäcket gärde
    Kvarnslätt gård Jannes Lycka gärdesl.
    Kvarnslätt gård Johannes Tomt mark
    Kvinnebacken skogsmark Jutekullen berg
    Kvistemaden lht Jäpparslid väglid
    Kvistemaden torp eller lht Järnebergen berg
    Kyrketorp gård Kalvestänget skogsmark
    Kyrketorp gård Kalvhagen hage och gärdesmark
    Kyrketorp gård Karlegärdet gärde
    Ledbacka hem.del Karlselyckan lycka
    Ledbacka hmd Karsboskogen skogsområde
    Liden hmdelar Kattelunden trädlund o. höjd
    Lindebacken lht Kavlebron gärde
    Lindeberg lht Kilen gärde
    Linnarsmaden torp el. lht Kleveholmarna mark m.m.
    Lofstomten gård Kleven skogsmarksberg
    Lofstomten säteri Klöverhagen hage el. gärde
    Lofstomten, se 1 Tammstorp Saknas Knektehagen gärdeshage
    Loftarebacken torp Knektängen gärde
    Lunnagärdet lht Knekängen gärde
    Lunnegärdet hmdelar Knipplebergen berg
    »Lyses» f.d. torp Kohagarnsdal dal o. mark
    Magnustorp f.d. torp Kohagen hagmark o. kobetesmark
    Marielund lht Kohagen hagmark
    Marielund hmd, förr torp Kohagen hage o. utmark
    Mellomskogen lht Kohagen gärde o. hagmark
    Mellomskogen lht Komad gärdesmad
    Morfarstorp f.d. torp Komaden mad
    Mossen hem.-del Kornhagen gärde
    Mossen hmd Koäppes Enebacke mark
    Myggebo gård Kringeln skogsmarksväg
    Myggebo gård Kringelsliden skogsvägslid
    Nolbron torp Kringlamossen skogsmosse
    Nybergsmaden lht el. t. Kronehöljan hölja
    Nybodan lht Kronoskogen skogsmark
    Nybodan lht Krycklehults Bro väg- o. åbro
    Nybygget torp el. lht Kråkelunde hagmark o. lund m.m
    Nyelden hem.-del el. lht Kvarneberget berg
    Nyelsmaden hmd Kvarnefallet bäckvattenfall o. avflöde
    Nyttorp hmd Kvarnegärdet, Lilla gärde
    Nytorp torp, lht Kvarnegärdet, Stora gärde
    Nyvalla hmd Kvarnehagen hage
    Nyvalla lht Kvarnekullen berg
    Ondemad f.d. torp Kvarnekullen berg
    Orremad lht, torp Kvarnemaderna skogsmarksmader
    Orremaden lht Kvarnerinnarn bäck
    Orremad lht, torp Kvarnslätts Mosse mosse
    Orremossen lht Kvidden gärde
    Prästbo gård Kyrkeberget berg
    Prässbo gård Kyrkegärdet gärde
    Rangelehage f.d. torp o. »lönnkrog» Kyrkehöljan hölja
    Rangeltorp gård Kyrkemossen mosse
    Rangelstorp gård Kyrketorpadamm damm
    Rangeltorpslyckan torp el. lht Kyrkogårdsgärdet gärde
    Risbomad torp Kålgården gärdesmark
    Risbomad lht Källeråsen mark
    Rosenlund förr torp Käringemossen mosse
    Rosenlund torp, lht el. hem.del Käringen skogsområde
    Rävelid lägenhet Kärret gärde
    Rävelid torp el. lht Körevägen skogsmarks. o. mosseväg
    Rödjan hem.del eller torplht Körevägsmossen mosse i skogsmark
    Röjan lägenhet Lars-Klev-i-Vättne mosse-vik
    Rödjemad torp el. lht Lars-Klev-i-Vättne mossevik
    Röjemad lht Lars´ Odling gärde
    Sjötorp f.d. torp Lena-More-kullen berg
    Skintan gård Lenamokullen höjd
    Skintan gård Lena-mor Håla däld o markområde
    Skogen lägenhet Lerpussen sankmark o. lerjordsområde
    Skogsmaden torp Lervägen markväg
    Skogsroten socken- eller förs.-rote Liden gärde
    Skolplanen, se 7 Brandstorp Saknas Lillagärdet gärde
    Slättäng lht Lillagärdet gärde
    Slättäng lägenh, förr torp Lillebotten gärde
    Soldatängen lht Lillyckan lycka
    Spånliden lht Lillån å
    Sponeliden lht, torp Lillån å
    Stenbron hem.-del Linas Berg berg
    Stenbron bebyggelse Linas Grotta berg o. träddungemark
    »Stenhagarns» f.d. hus el. lht Lindbergehagen hage
    Stommen gård Linnebackemossen skogsmarksmosse
    Stommen lht Linnebacken mark
    Stommen lägenhet, förr soldatstorp Ljungbergsmossen gärde
    Stommen gård Lofstomten gärde
    Storegärdet bebyggelse Lyckan gärdeslycka
    Svartemosse torp el. lht Lågevråna gärde och »vråmark»
    Svenstorp gård Långamad gärdesmad
    Svenstorp gård Långebergen berg
    Svinelden gård Långebergen bergområde
    Svinelden gård Långemaden madgärde
    Svinelden gård Långemaderna skogsmarksmader
    Sågen lht Långemaderna mader
    Sågen hmd Långemossen skogsmosse
    Tammstorp bebyggelse Maden mad o. gärdesmark
    Thamstorp gård, gods Maden gärde o. mad
    Thamstorp gård Madhagen hage och gärdesmark
    Thamstorp gård Magnusekullen berg
    Thamstorp säteri Mellomgärdet gärde
    Thamstorps Handelsbod lht Mellomjorden åkermark
    Thamstorps Kvarn f.d. kvarn Misteliden skogsmarkslid
    Thamstorps Mejeri mejeri Mossagärdet gärde
    Thamstorps Skola småskola Mossarne mosse- och åkermarker
    Thamstorps Såg lht o. f.d. vattenfallssåg Mossekällan källa
    Thamstorps Tegelbruk f.d. tegelbruk Mossen gärde o. mosse
    Thamstorps Vilohem hus o. anläggning Mosseskiftet skogsmark
    Tokebo gård Mossevässlen vässel
    Tokebo bebyggelse Myggebobotten skogsmark
    Tokebol gård Myrgärdskulle berg
    Tomten gård Märremaden skogsmarksmad
    Tomten gård Märremaden mad
    Tomterna hemmansdelar Nolbron bro
    Tomterna bebyggelse Nolgärdet gärde
    »Torsas» f.d. torp Nolkroken gärde o. mark
    Trindemad lht Nolmossen mosse
    Trindemad lht Nolskogen skogsområde
    Trökörna socken Nossan Saknas
    Trökörna socken Nyeldshagen hage o. gärdesmark
    Trökörna Bröckgården gård Nyeldsmaderna mader o. gärden m.m.
    Trökörna Kyrka kyrka Nyhage åkermark
    Trökörna Rotarne förs.-distrikt o. rotar Nylandet gärde
    Täppan f.d. hus el. torpställe Ollebacken skogsmark e.d
    Valla lht el. hem.del Olsberget berg
    Valla bebyggelse Olsberget berg
    Vallahage hem.-del Olsbergsråsen rås och åkermark
    Valla hage hmd Omberget berg
    Vallen gård Ondamad mad, vik
    Vallen gård Onde Kulle berg
    Vasen f.d. torp Ormekullen berg
    Värdshuset, Thamstorp f.d. värdshus, krog e.d. Ormesik skogsmark o. sankmarker
    Årås gård Orremossemodern gärde
    Årås gård Oxhagen hage
    Åråsmad hmd Patrikekullen berg
    Öhagen torp Petterskullen berg
    »Öjelsas» f.d. torp el. hus Pettersmad gärdesmad
    Örnesvederna torp Planterehagen mark
    Örnesvedjan torp Ramskhedkroken mark
    Örsletomten gård Rangelas Håla skogsmark-dal
    Örsletomten gård Rangeltorpslyckan lycka
      Ravekullen berg
      Ravelekulla berg
      Ravelemad mad
      Risbomad skogsmarksmad
      Roligkärret gärde
      Rolken stort skogsomr, berg- o.mossemark
      Rolken skogsområde
      Rovegården gärdesmark
      Rovekärret gärde
      Rudedammarne f.d. dammar
      Rundamad skogsmarksmad
      Råbacka gärdesmark
      Råggärdet gärde
      Rännekullen berg
      Räva åkermark
      Rävesten stenblock
      Rävstensvad bäckvad ed
      Rörbotten gärde
      Samslätten gärdesmark
      Sandtäcket sandområde, o. grop
      Sandtäcket sandjordsområde o. grustag
      Sandvad mark och bäckvad
      Sardekullen berg
      Skat-Erke Kullar berg
      Skolelunden dunge, trädlund
      Skomakarekulle berg o. mark
      Skrubba mark
      Skråen gärde
      Sköljeberget berg
      Slinnegapelyckan gärdeslycka
      Slinnegapet mark
      Slätthallerna bergområde
      Smedjedammen damm
      Smedjehagen gärdeshage
      Smedjelyckan lycka
      Sockelyckan gärdeslycka
      Sockneskogen skogsområde
      Sponliden lid o hagmark m.m.
      Stammossen mosse
      Stammossen torvmosse
      Stammosseöja ö
      »Statens» skogsområde
      Stenbron väg o. bäckbro
      Stenkrossen berg o. markområde
      Stick-Olas Hall bergstenhäll
      Stockeberg berg
      Stockehagen gärdesmark
      Stockevallen gärde
      Stora Gärdet gärde
      Stora Gärdet gärde
      Storagärdet gärde
      Storebotten gärde
      Storevallen gärde
      Storevallsbron floddikes o. markvägsbro
      Storlyckan gärde
      Storängen gärde- o. äng
      Stutekulla berg
      Svartekullarne berg
      Svartemosse mossemark
      Svartemosse mosse o. gärde
      Svinehagen hage och mark
      Svineldemossen mosse
      Svineldsmarken hagmark o. utm.
      Svineldsmossarne mosse-marker
      Svinetån mark
      Svinetån hagmark
      Svängerna mad- och sankmarker
      Syltebron bro
      Syltebäcken bäck
      Sågebergen berg
      Sågedammen damm
      Söhagen hage
      Söhagen hage
      Söltebron vägbro
      Söltebäcken bäck
      Sörgärdet gärde
      Tassalyckan lycka
      Tavlorna gärde
      Thamstorps Allé trädallé o. väg
      Thamstorps Mosse mosseområde
      Thamstorpsån binamn på Lillån
      Tittebacken björkskogsbacke
      Tittenetaka gärde
      Tomtegårdsmaden mad-gärde
      Tomten mark o. tomtområde
      Tomthage hage el mark
      Torpeskog skogsmark
      Tranbergshage hage och gärdesmarker
      Tranhalsen mark
      Trindemad mad
      Trollön skogsmosse
      Tränget bergmark
      Trökörsvägen väg
      Tuvemossen mosse
      Tvärmaden mad o. gärdesmark
      Tåmarken utmark o. bergmark m.m.
      Tån utmark
      Tån hag o. utmark
      Täppan åkermark
      Täppemad mad o. åkermark
      Törjerna skogsmark
      Uppehagen hage och gärdesmark
      Utgärdet gärde
      Utgärdsmaden gärde
      Utgärdsmaderna mad o. åkermark
      Utskogen skogsområde
      Vaberget berg
      Vadet vadställe
      Valla gärde o. åkermarker
      Vallbrottet gärde
      Vasemossen mosse
      Vesterskogen skogsmark
      Vinterhålet gärdesmark
      Vrån gärde
      Vässlelyckan gärdeslycka
      Yxemossen mosse
      Åhagen hage o. gärdesmark
      Åholmarne holmar
      Åjorden åkermark
      Åråsmossen skogsmosse
      Årtelyckan gärdeslycka
      Öjeberget berg o. mark
      Öjemossen torvmosse
      Öjemossen mosse
      Öjorna skogsmark
      Österskogen skogsmark

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.