ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Längnums socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 75
Längnum sn. *Bomsebro bro Längnum sn Allmänningsmarken mark
Längnum sn Grötebergen berg Sagesmän förteckning Anestorpskulla berg
Längnum sn Malmineberg berg? Längnum socken Anestorpsvägen gårdsväg
Längnum socken Töresbacke skogsbacke Längnum sn Blinnekullen berg
?Längnum by   Längnum socken Bussekullen berg
Längnum sn /Se   längnumsbo inbyggarbeteckning Busseliden väglid
Längnum sn   herrgårdare inbyggarbeteckning Ensädet åkermark
Längnum sn   prästegårdare inbyggarbeteckning Fåglekullen berg
Längnum sn   rasmusgårdare inbyggarbeteckning Fåglekällan källa
Längnum sn   skattegårdare inbyggarbeteckning Galgeberget berg
Längnum sn   Annestorp gård Galgebergshörne gränsmark o. »hörne»
Longem Saknas   Anestorp gård Gamle Kyrkogården kyrkogård
Längnum sn   Anestorp gård Generalvägen väg
Längnum sn   Aspelund Saknas Generalvägen väg
Lägnoms Saknas   Aspelund lht Grästorpsvägen landsväg
Längiom Saknas   Berget lht Gröneberget berg
Längnum sn /Se   Berget lht Grönedammen damm
Längnum sn /Se   Blombacka lht Grötebacken mark och f.d. torpområde
Längnum sn /Se   Blombacka lht Grötebergen berg o. bergbackar
Längnum sn /Se   Blomsteräng lht Grötevägen väg
Längnum sn /Se   Blomsteräng lht Hattarekullen berg
Anstenstorp, se Anestorp? Saknas   Bostället Längnum prästgård Hedåkersmarken mark och gärden
Annestorp gård   Bussetorpet f.d. torp Hemjorden mark, åker m.m.
Anestorp herrg.   Enebacken lht Hålan gärdesmark
?Anestorp herrg.   Erik Andersgården el. Lille Laggaregården gård Högaklätt berghöjd
»Gamblebo» okänd gård   Fridhem bebyggelse m.m. (kyrka, lht, mejeri) Ileberget berg
Längnum by   Fridhem bebyggelse m.m. Juffebron landsvägsbro
Längnum by o. sn   Fridhems Kyrka kyrka Kanekullen berg
Längnum gdr   Fridhems Kyrka kyrka Kanekullen höjd
Längnum by   Fridhems Mejeri mejeri Kanevägen landsvägsdel
Stommen = 10 Längnum Saknas   Fridhems Prästgård lht o. prästgård, -bostad Kattrinas Backe mark
    Grönäng lht Klådebacken gärdesmark
    Grötebacken torp m.m. Klätt berg
    Hagen hmd Kopperdammen damm
    Hagen hemmansdel Kopperkällan källa, brunn
    Karlshem lht Kottekullen berg
    Knektetorpet f.d. soldattorp Kottekullen berg
    Kottekullen bebyggelse Kottekullen berg
    Kottekullen hemmansdel Kroken gärdesmark och vägkrök
    Kottekullen hem.del Kronediket dike o. bäck
    Laggaregården gård Kyrkebalken mark och kyrkogårdsmur
    Laggaregården, Lille gård = hem.-del Kyrkevägen väg
    Laggaregården Lille eller Erik Andersgården gård /Se Laggarsbacke mark
    Laggaregården, Store gård, hem.-del Lisekullen berg
    Laggarnsbacke f.d. torp el. hus Längnums Bäck bäck o. dike, kanal
    Lilleholmen gård Längnumsklätt berg
    Lillemaden lht Längnumsäng åkermark
    Lillemaden lht Malmavägen landsväg
    Längnum by, gårdar Malmåsen mark o. grusås m.m.
    Längnum by, gårdar Mejerisdammen vattendamm
    Längnum Skattegården bebyggelse Mossa gärden
    Längnum Skattegården gård Mossemaden gärde
    Längjum Rasmundsgården bebyggelse Mossen gärdesmark
    Längnum Rasmundsgården bebyggelse Mossen gärde
    Längnum Ivar el. Rasmusgården gård Ormesik sumpmark
    Längnum Ivar el. Rasmusgården gård Parkekulla berg
    Längnum Laggaregården bebyggelse Parken skogsmark, berg o.d.
    Längnum Laggaregården gård Rasmegårdsbergen berg
    Längnum Storeholmen bebyggelse Rasmegårdsbron vägbro
    Längnum Store Holmen gård Russbergen berg
    Längnum Storegården bebyggelse Russberget berg
    Längnum Storegården gård Skrållerna åkermark
    Längnum Erik Andersgården gård Skräddarns Hage mark
    Längnum Ivar el. Rasmusgården gård Skänkasbacke mark
    Längjum bebyggelse Stocken stock=spång
    Längnum bebyggelse Svartemosse åkermark m.m.
    Längnum Lilleholmen bebyggelse Trusket snårskogs-mark
    Längnum Lille-Holmen gård Tvisteparken el. Trätteparken jordområde
    Längnum Lille-Holmen gård Tvisteparken mark
    Längnum Stommen bebyggelse Täppan hagmark
    Längnum Stommen gård Täppekullen kulle, berg
    Längnum bebyggelse Töresbacke mark
    Längnums Kyrka f.d. kyrka Utjorden mark, åker m.m.
    Längnums Prästegård prästegård, kom.bost. Vittesikerna mark m.m.
    Längnum Sockenrotarne rotar, förs.områden Ängen gärde
    Längnums Skola skolhus  
    Löveklon f.d. krog  
    Malmineberg lht  
    Malvineberg lht  
    Malmkullen lht  
    Malmkullen lht  
    Malmåsen lht  
    Malmåsen lht  
    Malmåsen lht  
    »Mascotts» hemmansdel  
    Mossarna Saknas  
    Mossarne binamn på L. Lille-Holmen  
    Mossen bebyggelse  
    Mossetorpet f.d. torp  
    Parken lht m.m.  
    Parken trakt  
    Prästgården komministerboställe  
    Rasmegården bebyggelse  
    Rossberg lht  
    Rörstorp torp  
    »Sedisas» f.d. torp  
    Skattegården gård  
    »Skänkes» f.d. soldatställe  
    Stomma torp  
    Stommen bebyggelse  
    Storegården gård  
    Storeholmen gård  
    Trätteparken trakt  
    Tvisteparken trakt  
    Vitesikerna hmd  
    Vittesikerna hem.-del  
    Vägen lht  
    Vägen lht  
    Åkerbo hmd  
    Åkerbo lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.