ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hyringa socken : Viste härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 20 Bebyggelsenamn : 237 Naturnamn : 227
Hyringa sn /Se Bönekullen skogsbacke Sagesmän förteckning Alebron landsvägsbro
Hyringe sn Flåttekullen skogsbacke Hyringa by o. sn Alemaden mad
Hyringa socken Grindebron bro Hyringa socken Alemadgärdet gärde
Hyringa sn *Stora Hyringa-bron bro Hyringa socken Aplahagsgärdet gärde
Hyringa sn Högelid berg Hyringa sn Björkebron bro
Hyringa sn Hönsehålan terräng ekedalare inbyggarbeteckning Bobackegärdet gärde
Hyringa sn Jätteberget berg herrgårdare inbyggarbeteckning Bobacken mark
Hyringa sn Kale mosse mosse hyringabo inbyggarbeteckning Bockabrokulle kulle
Hyringa sn Kalvekärrsbergen berg lekungabo inbyggarbeteckning Bollebacken skogsbacke
Hyrunga Saknas Kvarnebackarna skogsbacke lerumsbo inbyggarbeteckning Botten gärde o. odlad m.
Hyringa sn /Se Kålbacken skogsbacke raggårdare inbyggarbeteckning Bråta skogsmark
Hyringe sn /Se Lekungabron bro Stöken inbyggarbeteckning Bråtahagen hagmark
Hedåker hg Lerumsbergen berg med fornminnesmärke /Se örlandabo inbyggarbeteckning Bråtaskogen skogsmark
Heåker Saknas Mossängen terräng Aggetorp torp Brännegärdet åkermark o. gärde
Hedåker hg Oxekullarna terräng Agnebacken lht Brännemossen mosse o. gärdesmark
Hedåker hg Rallatill terräng Alebäck lht Bullermossen skogsmarksmosse
Hedåker hgd Rävekullen skogsbacke Alebäck lhter Bygärdet gärde
Hedåker hg Snarebacken skogsbacke Alemaden torp Bönekullen berg
Hedåker Saknas Stökatorpsbergen berg Anders Olofsgården gård Dammkulla berg
Hedåker hg /Se Vassänden terräng Apelbacken torp Dreven väg
Hedåker säteri   Aplabacken torp el. lht Däkneliden landsvägslid
Hedåker hg   Aplahagen torp Ekedals Allé landsväg o. allé
Hedåker gd   Apelängen gård Ekedalsliden landsvägslid
Hedåker hg   Apeläng gård Ekekilen åkermark
Hedåker gd   Aspelund lht Eken mark
Hedåker hg   Aspelund lht Ekhaga gård
Hedåker gd   Bo lht Enekulla bergkullar
Hedåker hrgd?   Bobacken hem.del el. lht Ensädet åkermark
Hedåker hg   Bobacken hmd Flåttekullen berg
Hedåker hrgd   Bostället bebyggelse Fläskevallen åkermark
Hedåker hrgd   Bostället bebyggelse Fredebron landsvägsbro
Hedåker hg   Bullermosse lht Fyrkanten mark
Hedåker hrgd?   Bullermossen lht, torp Fästningegärdet gärde
Hedåker herrg.   Bäckaskog lht Fästningeholmen mark
Hedåker hrgd   Dalen lht Fästningen oodlad mark
Hedåker gd   Dalen lht el. torp Gamle Gården gärdesmark
Hedåker hg   Ekedal gård, säteri Gamle Hästhagen hage, mark
Hedåker hgd /Se   Ekedal gård, säteri Glasmästaredammen damm
Hyringa kyrkby   Ekedal säteri Grindebron landsvägsbro
Hyringa förr gd, nu kyrkby   Ekedal bebyggelse Gubbevrån gärde
Hyringa sn   Ekedals Kvarn f.d. vattenfallskvarn, mjölkvarn Guldkällan f.d. källa
Hyringa sn   Ekedals Mejeri mejeri Göteborgsvägen landsväg
Hyringa kyrkby /Se   Eneryd gård Haga gärde o. hagmark
Hyringa Stommen gd   Eneryd gård Hagagärdet gärde, åkerj.
Höringe Saknas   Fjärdingen gård Hedåkers Allé allé o. infartsväg
?Järnebo gård   Fjärdingen bebyggelse Hedåkersbron väg- o. dikesbro
Järnebo gård /Se   Freden hmd Holkegärdet gärde
(?)Lekunga by   Freden hus Holtebron, Hultbron bro
Lekunga by   Fridhem lht Hultebron landsvägsbro
Lekunga by   Fridhem lht Hulten utmarker
*Lekwanga by /Se   Frälsegården gård Hultevrån mark
Lekunga by /Se   Fyrkanten lht Hunnehålan däld o. mark
?Lekunga by /Se   Fyrkanten lht Hunshålan skogsmark o. dal
Lerum by   Fyrtinebacken hemmansd. Hyringagärdet gärde
Lerum by   Gamle Gården f.d. hus Hyringagärdet gärde
Lerum by   Grindeboden lht Hyringaskogen skogsmark
Lerum by /Se   Guldkällan f.d. torp Hästekullen berg, åkerm. m.m.
Presttorp by   Gunnar Larsgården gård Hästhagen hagmark
Prästtorp by   Gården hemmansdel Hästhagen åkermark o. gärde m.m.
Raggegården hemman /Se   Gården hmd Högalid lid
Skrehalla gd   Gärdet hem.-del Hönsehålan däldmark
Stökegården gd /Se   Hallebo lht Ingelsbogärdet gärde
Ulvetorp gd   Hallebo lht Ingelsbosnipen mark
Örlanda by   Hedåker gård o. säteri Isake jordvall dikes- o. hägnadsjordvall
Örlanda gd /Se   Hedåker gård o. säteri Jannas Kålgård gärde
    Hedåker säteri Jannes Äng gärde
    Herrehagen säteri Juffebron landsvägsbro
    Herrehagen, se 1 Ekedal Saknas Juffebron bro
    Holken lht Julmen (Jolmen) mark m.m.
    Holketorpet f.d. torp Järnebo Skabb gärde m.m.
    Hyringa by och gårdar Jätteberget berg
    Hyringa by o. gårdar Kale mosse torvströmosse
    »Hyringa» gård, hem.del Kalemosse torvströmosse
    Hyringa Anders Olofsgården gård Kalvekrok mark
    Hyringa Gunnar Larsgården gård Kalvekärret gärdesmark
    Hyringa Gunnar Larsgården bebyggelse Kalvekärrsbergen berg
    Hyringa Gunnar Larsgården gård Kalvhagen utmark och hagm.
    »Hyringa Gård» hemmansdelar o. egendom Kalvhagen hage
    »Hyringa Gård» hem.-d. Kanalen dike, »kanal»
    Hyringa Kyrka f.d. kyrka Kanebron landsvägsbro
    Hyringa Skola skolhus Kanevägen landsvägsdel
    Hyringa Sockenrotarne förs.-rotar Kila åkermark
    Hyringa Stommen gård Knösekullen berg
    Hyringa Sven Larsgården gård Kocklelyckorna gärde
    Hästekullen gård Kohagen hagmark m.m.
    Hästekullen gård Kohagskullen berg
    Högelid f.d. torp Kohagsskogen skogsmark
    Högelid hmd Kohagsängen gärdesmark
    Högelid lht el. hem.del Komaden madmark
    Hönsehålan f.d. torp Kornkilen åkermark
    Jolegrind lht Korta Maden gärdesmark o. mad
    Jolegrind torp och hmd Krokagärdet gärde
    Juffeklon f.d. hus o. krog Kroken gärde
    Järnebo gård Kråkebacken mark
    Järnebo gård Kråkeråsen rås, gilja
    Kalvekärr bebyggelse Kråkeråsmarken mark
    Kalvekärr hmdelar Kvarnebacka mark
    Karlaberg lht Kvarnebäcken f.d. bäck
    Karlsberg lht Kvarnevägen f.d. väg
    Klon f.d. krog o. hus Kvidden gärde, åkerm
    Kohagen torp Kålbacken åkermark
    Kohagen torp Källarekullen berg
    Kottekullen gård Kärralund mark
    Kottekullen gård Kölnehagen mark
    Kottekullen gård Kölnekullen berg
    Kottekullen bebyggelse Ladhagen mark
    Krisen torp Ladhagsjorden åkermark
    Krisen bebyggelse Landsvägsgärdet gärde
    Kroken torp, lht Ledamslyckan gärdeslycka
    Krokstorp gård Ledet markområde
    Krokstorp gård Lekungabäcken bäck
    Krusedal lht Lerbacka gärdesmark
    Krusedal lht Lerumsbergen berg
    Kråkebacken gård Lerumsbergen berg
    Kråkebacken binamn på Krokstorp Lerums Kullar berg
    Kråkebodan gård Lidströmskilen åkermark
    Kråkebodan gård Lille Dalen dal o. gärdesmark
    Kråkeboden bebyggelse Lille Kroken gärde, åkerm.
    Kvarnebacka f.d. hus m.m. Lille Vården berg
    Kärralund f.d. torp Lundabacken gärdesmark
    Lahagen lht Lundarne mark o. träddungeområde
    Ladhagen torp el. lht Lunden åkermark m.m.
    Lansetorpet f.d. torp Långa Maden gärde och mad
    Ledet f.d. hus Långjorden åkermark
    Lekunga by Malmeråserna mark
    Lekunga by o. gårdar Mellomjorden gärde, åkerj.
    Lekunga by o. gårdar Missunnan mark o. vägkorsning
    Lekunga bebyggelse Mossarna gärdesmark
    Lekunga Frälsegården gård Mullerna åkermark
    Lekunga Mårtensgården gård Myrelunden skogsmark o. lund
    Lekunga Skattegården gård Nolgärdet gärde
    Lerum by Nolskogen skogsmark
    Lerum by och gårdar Norra Gärdet gärde
    Lerum by o. gårdar Nybyggeråsen skogsmark o. rås
    Lerum by o. gårdar Nygärdet gärde
    Lerum Lillegården gård Näbbehagen hage o. mark
    Lerum Raggården gård Oxekulla berg
    Lerums Skola skolhus Piltaberget berg
    Lerum Stöckgården gård Piltaberget berg
    Lillegården gård Planterhagen hage
    Lillestommen hemmansd. Purremossen skogsmarksmosse
    Lund lht Påvelstorpsskogen skogsmark
    Lund lht, förr torp Rallatill mark
    Lunden lägenh. Rasmegårdsgärdet gärde
    Lunden lht el. torp Rydagränsen gräns
    Lugnet lht el. torp Rydaskogen skogsområde
    Lödaledet f.d. torp Rågåsen åkermarkshöjd
    Madmossen lht Rävekullegärdet gärde
    Malmstorp f.d. torp Rävekullen berg
    Malmåsen hmd Rörlyckebacka mark
    Marieberg lht Rörlyckegärdet gärde
    Mjölnaregården gd Saktisberg berg
    Mossebacken torp Saktiskälla källa
    Mossen lht Sandarne sand- och gärdesmarker
    Mossen hmd Sandåker åker o. gärdesm.
    Mossängen torp el. lht Sextioåttasodlingen mark
    Mossängen, Lilla lägenh. Skabba utmarker, hagm. m.m.
    Mårtensgården bebyggelse Skattejorden åkermark och gärde
    Nyhem lht Skeet mark
    Nyhem lht Skjulegrinderna mark
    Nyodlingen torp Skogamossen mosse, åkerj.
    Nyodlingen lht Skogsbogärdet gärde
    Nyttorp gård Skogsleds Håla däld o. markområde
    Nyttorp gård Skuleapla mark
    Näbberyd gård Skuleledet väggrind el. led
    Näbberyd, se 1 Skrehalla Saknas Skulemossen mosse o. åkermark
    Oskarsberg lhter Skvalpehål sankmark
    Oskarsberg lht Smedjegärdet gärde
    Presstorp, se 1 Prästtorp Saknas Smedjekilen åkermark
    Prästtorp gård Smedjekroken mark
    Prässtorp gård Smedjekulla berg
    Prästtorp bebyggelse Smälleliden lid
    Prästtorps Mejeri mejeri Smälleliden binamn på Däkeliden
    Påvelstorp gård Snarebacken hagmark
    Påvelstorp gård Snipelyckorna lyckor
    Raggården gård Snubbekullen berg
    Sand hemmansdel Snubbeliden lid
    Sandåker gård Sofilund mark
    Skabba torp el. lht Spikelyckorna gärdeslyckor
    Skattegården gård Stallgatan gårdsväg o. gata
    Skogatorp torp Stockholmsvägen landsväg
    Skogsbo lht Stommenbäcken bäck
    Skogsledet lht Stommabäcken bäck
    Skogsledet hmd Storedammen vattendamm
    Skogsbo hmd Store Kroken gärdesmark
    Skogstorp, Skogatorpet lht Store Vården berg
    Skogvaktarns Torp f.d. torp Stubbagärdet gärde
    Skrehalla gård Stubbemossen mosse o. åkermark
    Skrehalla gård Stubbängen gärde o. äng
    Skrehalla bebyggelse Stupegärdet gärde
    Snapphålet lägenhet och hmd Stökatorpsbergen berg
    Snubbehullen lht Stökatorpefallet f.d. vattenfall
    Solbrunn gård Svinintagan gärdesmark
    Solbrunn gård Södra Gärdet gärde
    Solbrunn gård Sörjabotten gärde
    Solbrunnsled f.d. torp Tapelsberg berg
    Solhem lht Tengenevägen landsväg
    Solhem lht Tomtegärdet gärde
    Spelegrind torp Tomtelyckan gärdeslycka
    Spelegrind lht Torpakroken mark
    Spelegrind, Lilla torp Trädeshagen åkermark
    Spelegrind, Stora torp Trädet mark
    »Speles» lht Tåssemaden skogsmad
    Stenbacken lht Ulvestugan höjd
    Stenbacken lht Ulvestugan marksänka
    Stommen gård Ulvetorpsskogen skogsmark
    Storestommen hemmansdelar o. gård Valla gärdesmarker
    Stubba, Lilla, Stubbatorpet torp Vallasholmen mark
    Stubba, Lilla torp Vallgärdet gärde
    Stubba, Stora torp Vasebrunn brunn, källa, f.d. hälsokälla
    Stökatorpet f.d. torp Vasen sankmark m.m.
    Stöckatorp lht Vassänden gärde o. sankmark
    Stöckgården gård Vålen berg
    Sven Larsgården gård Ålandshav f.d. sankmark, nu åkerjord o. gärde
    Trädgårdstorpet f.d. torp Åttingen mark
    Ulebacka hemmansdelar och lht Äckrehagen gärdesmark
    Ulvetorp gård Äckrorna åkermark
    Ulvetorp (Ulvestorp) gård Ängeholmen mark
    Ulvetorp bebyggelse Änghagen gärdesmark o. hage
    Ulvåker hemmansdelar Ängen gärde
    Urdebacka hemmansdel Äspelunda gärdesmarker
    Vasen f.d. torp Örebergen berg
    Vassända torp el. lht Örlanda grindar vägkorsning
    Vassänden lht Örlanda Grinder mark, vägkorsning m.m.
    Vrån hem.del Örlandavrån mark
    Vrån hmd, förr torp Östergärdet gärde
    Vägen hmd Öxneliden mark
    Vässlan f.d. torp  
    Västra Kohagen f.d. torp  
    Änden hem.-del  
    Örlanda gård  
    Örlanda gård  
    Örlanda Grindar f.d. torp el. lht  
    Örlanda, Lilla hemmansd.  
    Örlanda, Stora hem.-del  
    Örlandstorp lht  
    Örlandatorp torp, lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.