ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ryda socken : Barne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 16 Bebyggelsenamn : 300 Naturnamn : 28
Ryda sn /Se Furuhagen hagmark Ryda socken Bränneliderna lider
Ryda socken Hjortemaden sankmark Ryda socken sn Dymossen mossmark, nu odlad
Ryda sn Hygget terräng Ryda sn Ekedalsskogen skog /Se
Ryda sn Jättegryta sten? Ryda sn /Se Falköpingsvägen väg
Ryda sn Kedumsbergen bergstrakt Hillehoppare inbyggarbeteckning Hedaledet plats
Ryda sn Kedumsbergen berg Rydare inbyggarbeteckning Hundeklyka förklyftning
Ryda sn Klevaberget berg åsbo inbyggarbeteckning Klevaberget bergsträckning
Ryda sn Lindeberget berg Adam, se Hank-Ola förr backstuga Lerumsslätten åkermarker
Ryda sn Malmabråten, se Kadumsbergen berg Alfhem lht Lindseliden lid
Ryda sn Ravelsbacke skogsbacke Almesåsekrogen plats Lorthagen skogsdunge
Ryda Saknas Sandliden skogsbacke »Alfreds i skogen» förr torp Raterna marker, nu odlade
Ryda sn Svartemossen mosse Alls förr torp Rydabergen berg /Se
Ryda by Tjusta kvarn Almesåsen gård Rylandabäcken bäck
Ryda sn Tjusta ström Saknas Almesåsen gård Rännebäcken bäck
Ryda sn Tjusta vattendrag /Se Anderses förr backstuga Sandavägen väg
Rydha Saknas Åsbo klint skogsbacke »Anders på stan» förr backstuga Sandliden lid
Ryda sn   Andreases, se Sare-Per förr torp Skoleliden lid
Ryda sn   Anna Lövs förr backstuga Sommarbacken skogssluttning
Rydha Saknas   Annedal lht Storslätt mark
Ryda Saknas   Annelund lht Tjuskebro bro
Ryda sn   Annero lht Tustavägen väg
Ryda sn?   Attorp gd Tjust(a)ån å
Ryda sn   Attorp Lilla gård Tjusteliden lid
Ryda sn   Attorp, Stora gård Tjustån å /Se
Ryda sn /Se   Attorp, Stora by /Se Trinnestensvägen skogsväg /Se
Attorp by   Backebo gård Tösehöljen utvidgning i bäck
Attorp by?   Backebo Saknas Ängen förr ägomark
Attorp gd   Backen hus Åsboklint topp
Attorp by   Backen hmd  
Attorp by   Balbogården gård  
Attorp by   Balle-Jonas förr backstuga  
Attorp by   Bands förr soldattorp  
Attatorp Saknas   Beaten förr backstuga  
Attorp by   Bergels förr backstuga  
Attorp by   Bergerana, se Mossebo förr backstugor  
?Attorp by   Berget hmd  
Attorp by /Se   Björkebacken lht  
Godegården gd /Se   Bockedalen hmd  
Gärskagården gård /Se   Bohmans förr torp  
Halvås by   Boströms, se Klas-Johans förr backstuga  
Halvås, Hadwas Saknas   Bottna lht  
Hadhwas Saknas   Bottna bebyggelse  
Halvås by   Bremseboden förr backstuga  
Halvås förr egen sn, nu förenad med sn /Se   Bremsen förr backstuga  
Halvås f.d. sn   Bron hmd  
?Hadwåss Saknas   Bryntesgården gård  
Halvås by   Bränneliderna lht  
Halvås förr egen sn, nu by   Daddas förr backstuga  
Halvås f. egen sn, nu by   Daddemågens, se Odinslund förr tp  
Halfås Saknas   Dammes förr backstuga  
Halvås förr sn, nu by   Damsrör lht  
Halfås by   Danskes förr torp  
Halvås by   Dröse-Hans, se Balle-Jonas förr backstuga  
Halvås f. egen sn, senare förenad med sn   Dymossen hmd  
Halvås by /Se   Dön, se Rose-Johannas förr backstuga  
Helås samh. /Se   Ekebacka hemmansdelar  
Helås jvst. /Se   Ekebacka hmd  
Helås jvst. /Se   Ekebacken lht  
Håberg by /Se   Ekelövsgärdet förr torp  
Kantorp by   Eklundsstugan förr torp  
Kantorp by   Emmas, se Kronomågens förr backstuga  
*Litlahelwite Saknas   Enekroken gd /Se  
?Orrebacken gd   Erke-Stinas, se Rose-Johannas förr backstuga  
Ryda sn   Flitigs förr backstuga  
Ryda by   Fridhem lht  
Ryda by och sn   Frälsegården el. Rydaholm gård  
Ryda by   Frälsegården gård  
Ryda el. Rydaholm hg   Furuhagen lht  
Ryda by   Furuhagen förr torp  
?Ryda by   Glasmästarns förr backstuga  
Rylanda by   Godegården gård  
Rylanda by   Granåsen lht  
Stommen = 2 Halvås gd   Grytemosse lhter  
Tjust gd /Se   Grönelid lht  
Tjust gd o. kvarn /Se   Gull-Källes, se Vikakrok förr backstuga  
Tjustakvarn kvarn /Se   Gunnarebo lht  
Ååsaholt Saknas   Gustavsberg lht  
Åshult by   Gärdet hmd  
Åshult gd   Gärdsles, se Mossebo förr backstuga  
    Gärskagården gd  
    Gärskagården gård  
    Gökes förr torp  
    Hacke-Johannes förr backstuga  
    Hagen hmd  
    Hagen hmd  
    Hallebo lht  
    Halvås sn  
    Halvås by och sn  
    Halvås by  
    Halvås by /Se  
    Halvås Skattegården Saknas  
    Hank-Ola förr backstuga  
    Healedet lht  
    Healedet förr torp  
    Helge-Per förr torp  
    Helås järnvägssstation och lht  
    Henrikstorp gård  
    Henvallemågen, se Rose-Johannas förr backstuga  
    Hjortemaden lhter  
    Hulta gård  
    Hulta gård  
    Hulta gd /Se  
    Hygget, se Rydesas gärde förr torp  
    Håberg gård  
    Håberget förr torp  
    Håkantorp järnvägsstation  
    Häradstorp lht  
    Hässjabotten lht  
    Höjen hmd  
    Hökagården gård  
    Hökagården gårdsnamn  
    Hökagården gårdar  
    Hökagården beb.  
    Hökagården gd /Se  
    Hökstorp lht, förr soldatt.  
    Hölebackars förr torp  
    Hötomt hmd  
    Hööke-Johanna förr backstuga  
    Hööks förr soldattorp  
    Inga-Gretas förr backstuga  
    Isakssons, se Helge-Pers förr backstuga  
    Jakoba gärde förr torp  
    Jonge-Karl, se Lampestuga förr backstuga  
    Jongens förr torp  
    Jonslund lht  
    Jonstorp hus  
    Kajsa på Snipen, se Kyske-Kajsas förr backstuga  
    Kajsen, se Rose-Johanna förr backstuga  
    Kantorp gård o. by  
    Kantorp Saknas  
    Kantorp Lilla går  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Karlsro lht  
    Klase-Johans förr torp  
    Klo gd  
    Klo gård  
    Klo Saknas  
    Kokesas förr backstuga  
    Kronomågens förr backstuga  
    Krunegården gd /Se  
    Kullen lht  
    Kyske-Kajsas förr backstuga  
    Lampestuga förr backstuga  
    *Ledet troligen lht /Se  
    Lerliden gård  
    Lerliden bebyggelse  
    Lerliden Saknas  
    Lerumslätten hmd  
    Lillegården gård  
    Lillegården gd /Se  
    Lill-Erik förr backstuga  
    Lindåsen lht  
    Ljung-Andersas, se Helge-Pers förr backstuga  
    Lunden lht  
    Lyckhem lht  
    Lätt-Erik förr torp  
    Lövdalen lht  
    Lööves förr torp  
    Majas-Gretas förr backstuga  
    Mariedal lht  
    Mariehöjd lht  
    Marstrand torp  
    Mossahagen lht  
    Mossakäringa förr backstuga  
    Mossebo förr backstuga  
    Moster på berget förr backstuga  
    Munkedalen lhter  
    Mure-Petters förr backstuga  
    Månse-Lenas förr backstuga  
    Måns-Olle-Magnis förr torp  
    Måns Olovsgården gård  
    Månstorp lht  
    Måns Tubbesgården gård  
    Nilssons, se Rose-Johannas förr backstuga  
    Nosegården gård  
    Nosevråna förr torp  
    Nyborg lht  
    Nyborg lht  
    Nybygget lht  
    Nyhem lht  
    Närkes förr torp  
    Odinslund förr torp  
    Odinslund förr backstuga  
    Olov Bengts- eller Skattegården gård  
    Orrebacken gård  
    Oskar på Dreven förr backstuga  
    Per Påvelsgården gård  
    Pera vid Ledet gd /Se  
    Pile-Maja förr backstuga  
    Planåker hmd  
    Precis-Johanna förr backstuga  
    Prästegården prästbostället  
    Ravelsbacke lht  
    Ravelsbacke förr torp  
    Rosehill lht  
    Rose-Johanna förr backstuga  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Ryda sn och by  
    Ryda Saknas  
    Ryda Bryntesgården Saknas  
    Rydabyn Saknas /Se  
    Ryda gäll Saknas /Se  
    Rydaholm bebyggelse  
    Rydaholm, se 6 Ryda Saknas  
    Rydesas gärde förr torp  
    Rydhem lht  
    Rydstorp lhter  
    Rylanda by  
    Rylanda gårdar  
    Rylanda by /Se  
    Rytorp lht  
    Rytteråsen, se Kyske-Kajsas förr torp  
    Samslätte-Johannes förr torp  
    Sanderna hmd  
    Sandliden lht  
    Sare-Per förr torp  
    Schaffra backe förr backstuga  
    Siggesgården gård  
    Siggeslund lht  
    Siggeslund lhter  
    Skatebacken hmd  
    Skattegården gård  
    Skattegården gd /Se  
    Skattegården Åsen gård  
    Skinnrears förr backstuga  
    Skogsbo lht  
    Skogshagen lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht  
    Skrevel, se Rose-Johannas förr backstuga  
    Smeemågens förr torp  
    Smen på Åsen, se Anderses förr backstuga  
    Snicke-Kajsas förr backstuga  
    Soldattorp förr soldattorp  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Sommarbacken hmd  
    Sommer-Johannes förr torp  
    Sommer-Johans förr torp  
    Sommer-Kajsas förr backstuga  
    Sommer-Lars förr torp  
    Sommer-Svens förr torp  
    Spjute-Johannas förr backstuga  
    Spjute-Johannes, se Sare-Per förr torp  
    Staten förr statarstuga  
    Stavs förr backstuga  
    Sten-Anders förr torp  
    Stertes förr torp  
    Stine-Kars förr backstuga  
    Stommen gård  
    Storegården gd  
    Storegården gård  
    Storegården gd /Se  
    Stor-Ingrids förr backstuga  
    Storme-Lars förr backstuga  
    Stubbängshagen, se Rose-Johannas förr backstuga  
    Stubbängshagen lht  
    Svegåsen lht  
    Sven-Petters förr backstuga  
    Sven-skräddarn förr backstuga  
    Sörjabotten lht  
    Tega lht  
    Tegalund lht  
    Tegaskräddarn förr backstuga  
    Tegatorpen förr torp  
    Tegåsen lht  
    Tjust lht, kvarn  
    Tjust Saknas  
    Tomten gård  
    Tords förr soldattorp  
    Torstensgården gård  
    Trekanten lht  
    Trädgårdstomten lht  
    Tuvan gård  
    Tuvan förr torp  
    Tuve-Svens förr torp  
    Tångeråsen lht  
    Tångeråsgubben förr backstuga  
    Vegalund lht  
    Vikakrok förr backstuga  
    Viken gård  
    Viken Saknas  
    Vägalund lht  
    Vägatorp lht  
    Vägen hmd  
    Ås-Anders förr torp  
    Åsen by, gd  
    Åsen by o. gd  
    Åsen by /Se  
    Åsen Saknas  
    Åshult gd  
    Åshult gård  
    Åshult gård  
    Ängen torp  
    Ängen hmdelar  
    Ängsliden lht  
    Ängåsen förr torp  
    Ödegården hmd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.